นกละเมอ
Group Blog
 
All blogs
 

ชีวิตเสรี - มีปัญหา เพื่อดับทุกข์

มีปัญหา เพื่อดับทุกข์

๑) พระที่แท้จริง คือ พระอริยเจ้าผู้หมดกิเลสได้จริง ไม่มีลาภ ยศ ชื่อเสียง ไม่ยึดติดอยู่ในความสุข ไม่มีอัตตา นี่คือพุทธศาสนาตัวแท้นั่นคือจิตที่หยั่งรู้เข้าถึงพุทธธรรม เราทุกคนจะต้องฝึกจิตใจให้มีปัญญาให้เป็นเช่นนั้น แบบนี้
๒) สมาธิที่ถูกต้อง จิตจะเบาสบาย สงบระงับจากการปรุงแต่ง ตั้งมั่นเป็นอารมณ์เดียว ไม่สนใจในรูป รส กลิ่น เสียง ภาพนิมิตต่างๆ เป็นต้น ต้องละทิ้งให้หมด เห็นแล้วให้ผ่านไป ไม่เอา ทำเพื่อพักผ่อนจิตให้หายอ่อนเพลีย มีกำลัง พลังเกิดขึ้น
๓) การปฏิบัติธรรมที่ถูกต้อง เป็นไปเพื่อความสงบและเฉลี่ยวฉลาด เพราะมีเหตุผลรู้เท่าทันชีวิตตนเองอย่างถึงแก่นแท้ และรู้จักสิ่งแวดล้อมทุกสิ่งในโลกนี้ว่า มันเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นนอน ไร้แก่นสารสาระ จะไปเอามายึดถือให้เป็นของเราจริงๆไม่ได้
๔) เรื่องพิธีกรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีศาสนกิจ ศาสนพิธีทั้งหลาย เป็นเรื่องสมมุติ เป็นการเล่นตลกกัน เพราะกำหนดขึ้นมาทำให้คนไปยึดติดในรูปแบบวิธีการ ใจจึงไม่เกิดปัญญาตัวแท้จริงที่จะดับทุกข์
๕) จงบูชาสิ่งที่ควรบูชา บูชาบุคคลที่ควรบูชา อย่าไปบูชาลาภ ยศ เงินทอง อำนาจ มันเป็นสิ่งที่เหลวไหลไร้สาระ แต่สิ่งที่ควรบู้ชามากที่สุด คือ ปัญญาที่ถูกต้องของตนเอง ปัญญาที่ไม่เป็นทุกข์
๖) ทุกท่านจงพิจารณาโลกว่า ทุกอย่างมีการเกิดขึ่นในเบื้องต้น แปรปรวนในท่ามกลาง และดับสลายไปในที่สุด ไม่มีใครได้อะไรในโลกนี้ไปจริงๆ ให้ยอมรับมัน แล้วจิตว่าง วางมันลงได้ จึงหมดทุกข์
๗) งานศพเป็นงานมหามงคล เป็นงานบุญกุศลยิ่งใหญ่ที่สุด เป็นประกาศนียบัตรและปริญญาของโลกนี้ ที่ทุกคนจะได้รับ ถือว่าจบหลักสูตรการเรียนรู้ ศึกษาชีวิตมันจะเรียนจบตรงนั้นเอง จบที่ความตาย แล้วจะรู้ว่าชีวิตนี้มันไม่ได้อะไรจริงๆ เกิดมามีค่าเท่ากับศูนย์ เมื่อตายก็กลับไปสู่ความเป็นศูนย์อีก มันจึงเป็นสุญญตา คือความว่างเปล่าเท่านั้นเอง
๘) ชีวิตที่เกิดมากับความตาย คือธรรมชาติอันเดียวกัน เหมือนหัวไม้เท้ากับปลายไม้เท้า มันเป็นไม้เท้าอันเดียวกัน ตอนต้นคือการเกิด ตอนสุดท้ายคือความตาย การเกิดตายจึงเป็นกฎเกณฑ์ชีวิตที่ทุกคนจะต้องได้รับอย่างแน่นอน จงรีบตาย ก่อนตายให้หมดความรู้สึกว่าเป็นตัวเราของเราก่อนตาย
๙) ความสุขที่ยึดติดผูกพัน อยุ่ในวัตุสิ่งของทั้งหลายในโลก ไม่ว่าจะเป็นลาภ ยศ ความร่ำรวย การมีคนรักหรือของรักเป็นความสุขจอมปลอม หลอกลวง เป็นภาพมายากับดักให้เราไปหลงกินเหยื่อ ทำให้กตเป็นทาสของวัตถุ ต้องดิ้นรนแสวงหามาด้วยความเห็นดเหนื่อย เมื่อยล้า กว่าจะได้ความสุขนั้นมา
๑๐) พุทธศาสนาสรุปให้สั้นที่สุด คือเราต้องมีสัมมาทิฏฐิ มีความเห็นที่ถูกต้อง รู้เรื่องของความทุกข์ เหตุแห่งทุกข์ ความดับทุกข์ และวิธีปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ นี่คือจุดสุดยอด คือแก่นพุทธธรรม เราต้องมีปัญญาศึกษาปฏิบัติตามนี้ให้ถูกต้อง ความทุกข์ใจจะหมดไป
๑๑) การมองเห็นสุขเป็นสุขนั้นแหละจะทำให้เกิดทุกข์ ความสุขมีบ่อเกิดมาจากความทุกข์ เพราะความสุขไม่อยู่มั่นคงถาวรยั่งยืน จะกลับกลายเป็นทุกข์อยู่เสมอ ตัวเราเป็นต้นเหตุแห่งสุขและทุกข์ จงสร้างเหตุให้ดี ให้ถูกต้อง ความทุกข์จะได้ไม่เกิดขึ้น
๑๒) ศาสนามีมากมายแต่เมื่อท่านเข้าถึงแก่นแท้ของศาสนาแล้วจะพบว่า ศาสนามีหนึ่งเดียวเท่านั้น คือรู้จักการช่วยเหลือผู้อื่นไม่เบียดเบียนตัวเองและผู้อื่น และรู้จักการฝึกจิตใจให้สงบสุขไม่มีทุกข์
๑๓) ความไม่ยึดถือ คือการหลุดพ้น จะเกิดขึ้นได้เมื่อเราเห็นว่าความสุข ความทุกข์ มิตร ศัตรู ของเขา ของเรา ตัวเขา ตัวเรา มีสภาพคุณค่าเท่าเทียมกัน เหมือนกันหมด ไม่มีการแบ่งแยก มองโลกและขีวิตด้วยสายตาของผู้สงบ มันจึงเป็นอีกชื่อหนึ่งของความไม่ยึดถือ
๑๔) จุดมุ่งหมายที่สุคัญของชีวิต คือการกิน อยู่ ใช้ การกระทำ คำพูด ความรู้สึกนึกคิดที่ถูกต้องบริสุทธิ์ ไม่ทำให้ผู้อื่นและตัวเองเดือนร้อน ใช้ชีวิตอยู้ด้วยความสงบสุข สบายใจ ไร้ทุกข์
๑๕) ถ้าท่านใช้ชีวิตอยู่ด้วยความมักน้อย สัดดดษ ไม่ทะเยอทะยานอยาก รู้จักความพอดี เมื่อนั้นเสรีภาพ อิสรภาพอันสูงสุดก็จะเกิดขึ้นในจิตใจของท่าน จะสามารถดำรงชีวิตอยู่ในโลกนี้ได้อย่างมีความสุขสงบ ปลอดภัย ไร้ความกังวล วิถีแห่งปัญญาจะเกิดขึ้นทันที
๑๖) ข้าวมันงอกขึ้นมาได้ เพราะมีเชื้อพาให้เดิดขึ้นฉันใด จิตใจร่างกายที่พาให้เกิดตายวนเวียนไม่หยุด ก็เพราะมีเชื้อของความโลภ โกรธ หลง อยู่ภายในจิตใจ ท่านต้องทำลายขจัดเชื้อแห่งการเกิด-ตายออกไปจากจิต ให้หมดสิ้นไป เมื่อนั้นจะสิ้นสุดการเวียนว่ายตาย-เกิด ไม่ต้องเกิดมาประสบกับความทุกข์ทรมานในโลกนี้อีก จึงเป็นการสิ้นภพจบชาติ
 

Create Date : 22 สิงหาคม 2551    
Last Update : 22 สิงหาคม 2551 16:08:30 น.
Counter : 217 Pageviews.  

ชีวิตเสรี - วางปัญหา หาทางแก้ไข

วางปัญหา หาทางแก้ไข

เวลาเรามีความทุกข์ใจ มีปัญหากับชีวิต มันเหมือนกับแบกภูเขาไว้หนักเหลือเกิน แล้วทำไมเราไม่หาทางวางมันลงซะก่อนเล่า แล้วออกมายืนมองดูมัน พิจารณาว่าเราจะแก้ไขปัญหานี้อย่างไร ดีกว่าแบกมันไว้ แล้วแก้ไขอะไรไม่ได้ หนักเมื่อยล้าเปล่าๆ แต่เรามาว่างภูเขาลงแล้ว เหยียบย่ำเดินขึ้นไปบนภูเขาก็จะสบายกว่าเยอะทำให้มีโอกาสเดินไปถึงจุดหมายสูงสุด บนยอดภูเขาได้ คือเราต้องวางปัญหานั้นสักชั่วระยะเวลาหนึ่ง หันมาทำจิตใจให้สงบ (สมาธิ) แล้วจึงพิจารณาปัญหานั้นว่าเราจะแก้ไขทำกับมันอย่างไรให้ดี ถูกต้องที่สุด คิดโดยไม่ต้องไปเคร่งครียด ดูธรรมชาติไปคิดไป จะคิดออกแก้ได้ ปัญหาความทุกข์จะหมดไป
 

Create Date : 21 สิงหาคม 2551    
Last Update : 21 สิงหาคม 2551 9:38:55 น.
Counter : 266 Pageviews.  

ชีวิตเสรี - ให้ยอมรับความเจ็บปวดด้วยความกล้าหาญ

ให้ยอมรับความเจ็บปวดด้วยความกล้าหาญ

เวลามีเรื่อง เหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึ้นในชีวิต เราต้องกล้ายอมรับสภาพความเป็นจริงนั้น และเผชิญหน้ากันมันอย่างเต็มใจ โดยไม่หวั่นไหว ถึงแม้ระยะแรกยังทำใจไม่ได้ จะเจ็บปวดรวดร้าว ท้อแท้ ก็เป็นธรรมดาที่ใจเราต้องรอเวลาสักระยะหนึ่ง เพื่อทำใจปรับสภาพให้เป็นปกติ และยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นให้ได้
ถึงแม้ใจจะทุกข์ทรมานบ้าง ก็ไม่นานนัก เดี๋ยวก็จางหายไป ความเจ็บปวด ผิดหวังจะหมดไปด้วย เพียงแต่เราต้องกล้าหาญเผชิญหน้ากับสิ่งเลวร้ายที่เกิดขึ้น จะทำให้จิตใจเราแข็งแกร่งกว่าเดิม ทำให้ชีวิตมีวัคซีนคุ้มกันทนทานต่อปัญหาต่างๆยิ่งกว่าเดิม
จึงกล่าวได้ว่า “คนไม่กล้า ตายหลายครั้ง คนกล้าตายครั้งเดียว” และ “เกิดมาคนเดียว ตายไปคนเดียว จึงไม่ห่วงกังวลกับสิ่งใด”
จงกล้ายอมรับกับความผิดหวัง เจ็บปวด สูญเสีย แล้วที่ทำการปรับปรุงแก้ไขให้ดีถูกต้องที่สุด ถ้าจะทุกข์ก็ทรมานเพียงครั้งเดียวเท่านั้น แต่ถ้าเราหลีกหนีไม่ยอมเผชิญหน้ากับมัน เราก็จะเป็นทุกข์ซ้ำๆ ซากๆ อย่างไม่จบสิ้น
 

Create Date : 21 สิงหาคม 2551    
Last Update : 21 สิงหาคม 2551 9:38:23 น.
Counter : 265 Pageviews.  

ชีวิตเสรี - รู้โลก ไม่รู้ธรรม ตกนรก

รู้โลก ไม่รู้ธรรม ตกนรก

การศึกษาเรียนรู้ทางโลก แม้จบด๊อกเตอร์ปริญญาเอก ก็ไม่ได้ทำให้คนเรามีปัญญารู้จักตนเอง และดับทุกข์ทางใจได้ ผู้มีปัญญาที่แท้จริง จะต้องเรียนรู้อบรมธรรม ซึ่งเป็นธรรมอันยอดเยี่ยมสูงสุด ประเสริฐสุดเท่าที่โลกและจักรวาลนี้มีมา การไม่รู้จักไม่สนใจธรรมะ จะทำให้ผู้นั้นลุ่มหลงมัวเมา ในความโลภ โกรธ หลง ลาภยศ สรรเสริญ จะต้องรอถึงวันที่สิ่งเหล่านี้หมดไปหายไป ถึงจะรู้สึก รู้จักตัวเองว่า มันนำมาซี่งความทุกข์ ถ้าเราไปยึดติดผูกพัน จะทำให้ใจไม่เป็นอิสระเสรี วุ่นวาย เร่าร้อน ต้องรักษามันไว้ด้วยความห่วงใย แล้วในที่สุด ก็ไม่ได้อะไร เพราะความสุขที่ได้มามันต้องเสื่อมสลายไป ไม่ยั่งยืนผ่านมาแล้วก็ผ่านไป จะไปเอามาเป็นของเราแน่นอนไม่ได้ถ้าไปยึดถือจริงจังใจจะตกนรกทันทีเมื่อเสื่อมสุข เพราะฉะนั้น สวรรค์หรือความสุข มันจึงไม่มีอยู่จริง มีเพียงชี่วคราวไม่ถาวร เราจึงไม่ควรไปยึดติดผูกพัน อยากได้มันมาเป็นของเรา ความทุกข์ใจก็จะเกิดขึ้นไม่ได้
โลกคือฟองสบู่

แสงเดือนแสงตะวัน ที่มันเปลี่ยนแปลงกลับมืดกลับสว่าง ฟองสยู่ที่มันเกิดฟองขึ้นแล้วอยู่ประเดี๋ยวประด๋าวก็หายไปหามีไม่ ชีวิตสิ่งของในโลกนี้ มันเหมือนกับฟองสบู่ มีอยู่ชั่วคราวก็หมดไป หายไป
ชีวิตคือตัวเรา ของเรา ความสุข ความทุกข์ สิ่งที่เราชอบและเกลียด มันก็ไม่ถาวร ไม่ได้อยู่เช่นนั้นตลอดไป เพราะฉะนั้น ทั้งความอยากได้อยากเป็น สมหวัง ดีใจ เสียใจ ผิดหวัง สูญเสีย จึงไม่มีอยู่ในจิตใจของนักปฏิบัติธรรมที่ฝึกจิตอยู่เสมอ เพราะมีปัญญารู้เท่าทันโลก และชีวิตตามที่เป็นจริงว่า ไม่มีอะไรเลยที่มั่นคงถาวร ต้องเสื่อมสลายเปลี่ยนไปสิ้นไป จงอย่าไปสร้างความอยากขึ้นมา มิฉะนั้น ท่านจะกลุ่มใจ ทุกข์ใจ ไปจนวันตาย
 

Create Date : 21 สิงหาคม 2551    
Last Update : 21 สิงหาคม 2551 9:35:11 น.
Counter : 209 Pageviews.  

ชีวิตเสรี - เงินไม่ใช่คำตอบสุดท้าย

เงินไม่ใช่คำตอบสุดท้าย

เงินสามารถซื้อสิ่งของต่างๆได้ เพื่ออำนวยความสะดวกสบายเท่านั้น แม้เงินสามารถซื้อเครื่องใช้สนองความต้องการได้ แต่มิได้หมายความว่าเรามีเงินแล้วจะมีความสุขเพิ่มขึ้น เพราะเงินซื้อได้แต่วัตถุสิ่งของ แต่ซื้อจิตใจที่มีความสุขแท้จริงไม่ได้ ความสุขทางใจจะซื้อด้วยเงินไม่ได้ ต้องฝึกจิตให้สงบสุขเอาเอง มันจะเป็นความสุขเย็นยิ่งกว่ามีเงินแล้วจึงเป็นสุข โดยไม่อยากได้สิ่งของภายนอก รู้จักพอใจในสิ่งที่เรามีอยู่ อยู่ง่ายกินไม่ยาก มักน้อย สันโดษ เพียงเท่านี้ชีวิตก็เป็นสุขเพราะมีธรรมะเป็นที่พึ่งทางใจ ทำให้ความต้องการอยากได้หมดไปจากจิตใจ ความสุขที่มั่นคงยั่งยืนก็เกิดขึ้น
เงินเป็นเพียงคำตอบเบื้องต้น ที่จำเป็นต้องมีใช้เพื่อการดำรงชีวิต แต่ไม่ใช่สิ่งสูงสุดของชีวิต ที่เราต้องไปบูชาว่าเป็นพระเจ้าสามารถดลบันดาลได้ทุกอย่าง แล้วทำไมเศรษฐีร้อยล้าน รัฐมนตรีผู้มีการศึกษาสูงจึงฆ่าตัวตายกันมากมาย ยิ่งประเทศที่เจริญทางวัตถุมากๆ เช่น ญี่ปุ่น ยิ่งมีการฆ่าตัวตายมากที่สุด เพราะคนเราไปวิ่งแสวงหาทรัพย์สมบัติสิ่งของยิ่งกว่า การหาความสุขทางจิตใจ
เงินจึงไม่ใช่ความสุขสุดยอดของมนุษย์ คำตอบสุดท้ายของคนเรา คือความไม่เป็นทุกข์ เป็นสุขอย่างยิ่ง เพราะความทุกข์ทางใจถือว่าร้ายแรงที่สุด ผู้มีปัญญาย่อมรู้จักค้นคว้าหาสิ่งที่ทำให้เราไม่ไปเป็นทุกข์กับสิ่งใด การหาเงินเป็นเพียงการทำหน้าที่แสวงหาเพื่อเลี้ยงชีวิตให้อยู่รอดไปวันๆเท่านั้น แต่สิ่งดีที่สุดที่อยู่เหนือเงินทอง เหนือกว่าทุกสิ่งในโลก ก็คือ การมีธรรมะเป็นที่พึ่งทางใจ การฝึกจิตใจให้หมดความทุกข์ ต้องรู้จักพอ ไม่อยากได้อะไร และยอมรับทุกเรื่องทุกสภาพที่เกิดขึ้นในขีวิตเรา เพียงเท่านั้น ชีวิตท่านก็จะไม่มีปัญหาความทุกข์จะหมดไป
 

Create Date : 21 สิงหาคม 2551    
Last Update : 21 สิงหาคม 2551 9:31:46 น.
Counter : 231 Pageviews.  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  

Valentine's Month


 
นกละเมอหลงเวลา
Location :


[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed

ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
Friends' blogs
[Add นกละเมอหลงเวลา's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.