นกละเมอ
Group Blog
 
All blogs
 

ชีวิตเสรี - มีชีวิตอยู่เพื่ออะไร

มีชีวิตอยู่เพื่ออะไร

มีชีวิตอยู่เพื่ออะไร
เราเคยมองดู คิดถึงชีวิตที่เรามีอยู่ทุกวันนี้กันบ้างหรือไม่ว่าเราเกิดมาทำไม ยู่เพื่ออะไร ตายแล้วเราจะไปไหนกันแล้วอะไรล่ะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่เราควรจะได้
กรรม กิเลส ที่ฝังอยู่ในจิตใจของเรามานับชาติไม่ถ้วน จึงทำให้เราต้องเวียนว่ายตายเกิด วนเวียนอยู่ในวัฏสงสารนี้ ถ้าเราไปเกิดเป็น สัตว์ เปรต นรก อยายภูมิ เป็นต้น ย่อมทำให้เราเป็นทุกข์ทรมาน แสนสาหัสอย่างแน่นอน ถึงแม้ว่าเราจะไปเกิดเป็น เทวดา พรหม ที่ถือกันว่า มีความสุขสบาย แต่เมื่อหมดบุญแล้วเราก็ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดตามกรรมอีก ความทุกข์ไม่มีวันหมด
การเกิดเป็นมนุษย์ถือว่า มีโอกาสดีที่สุดที่จะฝึกฝนจิตใจตัวเองให้มหดทุกข์ได้ เพราะมนุษย์ยอ่มก้าวไปสู่ความ แก่ เจ็บ ตาย ให้เราได้เห็นความเปลี่ยนแปลงของชีวิต ได้ประสบความทุกข์ เจ็บปวดทรมาน จากความผิดหวัง พลัดพรากสูญเสีย ทำให้เราเกิดความกลัวไม่ประมาทในชีวิต มนุษย์มีสติปัญญา ความสามารถพอที่จะเข้าใจธรรมได้ ถ้าผู้นั้นสนใจ ตั้งใจศรัทธาธรรม
ถ้าเราไปเกิดบางประเทศ บางสถานที่ที่ไม่ได้พบคำสอนของพุทธศาสนา เราก็หมดโอกาสพบธรรม แต่นี่เราเกิดอยู่ในประเทศไทย เราได้มีโอกาสทองที่ได้พบพุทธศาสนา ได้นำคำสอนมาปฏิบัติตามนับว่าเราโชคดีมากที่สุด ที่ได้เจอสิ่งที่จะนำพาให้เราหมดทุกข์โดยสิ้นเชิง ไม่ต้องตกหล่นไปในสถานที่ลำบากทุกข์ยากอีก
จิตที่มีแต่ความโลภ โกรธ หลง เมื่อตายแล้ว ย่อมไปสู่ภพถูมิที่ทุกข์ทรมาน แต่จิตที่นำธรรมไปฝึกให้จิตได้คลายลดละเบาบางจากความหลง ย่อมไปสู่สุคติตราบจนกระทั่งดับทุกข์สิ้นเชิง
 

Create Date : 29 สิงหาคม 2551    
Last Update : 29 สิงหาคม 2551 11:29:27 น.
Counter : 195 Pageviews.  

ชีวิตเสรี - สิ้นภพ จบชาติ

สิ้นภพ จบชาติ

ถ้าจิตของท่านถูกความไม่รู้ (อวิชชา) ปรุงแต่งให้เกิดความหลง มีความรู้สึกว่า นี่ตัวเรา ขึ้นมาเมื่อใด เมื่อนั้นท่านก็จะเกิดมีที่อยู่ขึ้นมา คือ ภพ ถ้ามีภพแล้ว ชีวิตร่างกายท่านก้มีการเวียนว่ายตายเกิด คือชาติ
แต่ถ้าเมื่อใดจิตของท่าน ไม่มีอะไรปรุงแต่งให้เกิดความรู้สึกว่า เป็นตัวเราของเราขึ้นมา มันจึงไม่มีตัวตน จะอยู่ที่ไหนอีกต่อไปเมื่อไม่ได้อยู่ที่ไหน ไม่ได้เกิดที่ไหนจึงไม่ได้ตายที่ไหน ความรู้สึกว่าเป็ตัวเราของเราจึงหมดไป ไม่มีที่อยู่กับผู้ปฏิบัติ ภพชาติของเราก็สิ้นสุดจบลง ตรงนี้แหละคือที่จบของชีวิตที่สูงสุดของเรา ไม่ต้องมาเกิดความทุกข์ทรมานอยู่ในโลกนี้อีกต่อไป เพราะได้สิ้นภพจบชาติแล้ว
 

Create Date : 29 สิงหาคม 2551    
Last Update : 29 สิงหาคม 2551 11:28:33 น.
Counter : 253 Pageviews.  

ชีวิตเสรี - ไม่ยึดติดกับสิ่งใด ใจจึงไม่ทุกข์

ไม่ยึดติดกับสิ่งใด ใจจึงไม่ทุกข์

ทุกสิ่งในโลกนี้ ย่อมมีการเปลี่ยนแปลง เคลื่อนไหวคลอดเวลาไม่หยุดนิ่ง จงพยายามอย่ายึดติดกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งว่าเป็นของเรา หรือว่าต้องเอาให้ได้ จงพยายามทำจิตให้เหมือนน้ำบนใบบัว แต่ไม่ยึดติดกับใบบัว คือสามารถอิงอาศัยอยู่กับโลกนั้ได้เต็มที่ แต่ไม่ไปยึดถือมันว่าจะเอาอะไรทุกอย่างมาเป็นของเรา ไม่ต้องอยากเป็นเจ้าของมันเมื่อใจไม่หวงแหน ยึดติดผูกพันกับมัน ความทุกข์หรือความสูญเสียก็จะไม่เกิดขึ้น
ทุกปัญหาที่เกิดขึ้น ล้วนเกิดขึ้นมาจากเหตุและปัจจัยเสมอ เพราะเหตุนี้จึงทำให้เกิดผลเช่นนี้ เราจึงมีทางเลือกที่จะป้องกัน หรือแก้ไขปัญหานั้น โดยคิดให้สบายใจ พินิจพิเคราะห์ให้ถ่องแท้ถึงเหตุที่ทำให้เกิดผล มากกว่าจะมามัวพูดถึงความผิดพลาด ขอให้มีกำลังใจเสมอว่า ทุกปัญหสย่อมมีทางออกให้กับเราเสมอ (ไม่ใช่ทุกทางออกมีปัญหา) แล้วจึงมองหาหนทางแก้ไขที่หลากหลาย แล้วจะพบหนทางดีที่สุด แล้วจึวเลือกเส้นทางที่ถูกต้อง ที่จะเดินก้าวไปข้างหน้าต่อไป เพือทำให้ชีวิตผ่อนคลายจากปัญหา เบาบางลง และหมดไปในที่สุด
 

Create Date : 29 สิงหาคม 2551    
Last Update : 29 สิงหาคม 2551 11:27:42 น.
Counter : 273 Pageviews.  

ชีวิตเสรี - ไม่ติดสมมุติ วิมุตติก็เกิดขึ้น

ไม่ติดสมมุติ วิมุตติก็เกิดขึ้น
การใช้ชีวิตอยู่ในโลกนี้ มันอยู่ด้วยสมมุติ สิ่งที่แวดล้อมรอบต้วเราอยู่นี้ เป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอน ไม่จีรังยั่งยืน คนที่มีปัญญาต้องดู รู้จักมันอย่างถ่องแท้เห็นชัดเจน จิตของเขาจึงจะหลุดพ้นไปจากความยึดติดผูกพันอยู่ในโลก วิมุตติ คือความหลุดพ้นของจิตก็จะเกิดขึ้นทันที หากเราลดทิฏฐิมานะ มองดูตัวเองให้ออกมารู้จักโบกและขีวิตว่า เป็นทางนำมาซึ่งปัญหาและความทุกข์ ทุกอย่างเป็นของไม่คงที่ไม่แน่นอน เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
ความจริงแล้วทุกสรรพสิ่ง ทั้งรูปธาตุ (คือสิ่งที่มองเห็นได้ด้วยตา สัมผัสได้ด้วยมือ และวัตถุทั้งหลายรวมถึงร่างกายเราด้วย) และนามธาตุ (คือจิตวิญญาณ เป็นธรรมชาติของความรู้สึกนึกคิดปรุงแต่งได้) แท้ที่จริงมันเป็นของว่างเปล่าอยู่ แต่มันพึ่งมาปรุงแต่งขึ้นภายหลัง แล้วก็สิ้นสุดลงในเวลาไม่นานนัก จึงไม่มีอะไรเลย ที่จะอยู่เช่นนั้นยั่งยืนถาวรตลอดไป
ตัวเราร่างกายนี้ที่จริงมันไม่มีอะไรอยู่จริงๆ มีแค่แว็บเดียว เดี๋ยวเดียวเท่านั้นเอง แล้วมันก็หายสูญไปไม่เหลืออะไร เราจึงถูกมายาปรุงแต่งหลอกลวง ว่ามันเป็นตัวตน ตัวเรา ตัวเขา ขอให้ท่านจงมีปัญญาอย่างลุ่มหลงมัวเมา อย่าไปเชื่อมัน ถ้าท่านไม่หลงไปเชื่อความคิดปรุงแต่งความทุกข์ใจก็จะไม่เกิดขึ้น
 

Create Date : 28 สิงหาคม 2551    
Last Update : 28 สิงหาคม 2551 14:45:28 น.
Counter : 279 Pageviews.  

ชีวิตเสรี - ลืมอดีต อยู่กับปัจจุบัน ไร้อนาคต

ลืมอดีต อยู่กับปัจจุบัน ไร้อนาคต

ผู้มีปัญญา ไม่ควรคิดถึงสิ่งที่ผ่านล่วงไปแล้วด้วยความอาลัยอาวรณ์ เพราะสิ่งนั้นเรื่องนั้นมันจบสิ้นไปแล้ว หากจะมาคิดรื้อฟื้นปรุงแต่งขึ้นมา จะทำให้เป็นโรคประสาท เครีบดแบบไร้สาระเปล่าๆ กลายเป็นคนโง่ที่จมอยู่กับเรื่องราวเก่าๆ อย่างไม่มีประโยชน์ และไม่ควรวิตกกังวลต่อสิ่งที่ยังมาไม่ถึงจนเกินเหตุ เพราะทุกสิ่งในโลกนี้ล้วนไม่แน่นอน เรื่องราวต่างๆ มันเปลี่ยนแปลงได้เสมอ หากเราคิดล่วงหน้าไปก่อน จะทำให้เครียด และกลุ้มใจโดยไม่จำเป็น เอาไว้เกิดเรื่องแล้วค่อยคิดหาทางแก้ไขจะดีกว่า
แต่ต้องมีสติปัญญารู้เหตุการณ์เบื้องหน้า และปัจจุบันย่างชัดเจนแจ่มแจ้งแล้วประคับประคองจิตใจให้บริสุทธิ์และถูกต้องเรื่อยไปจิตก็จะไม่ไปวุ่นวาย สับสนวิตกกังวลกับเรื่องราวปัญหานั้น เวลาปัจจุบันทุกขณะจึงดีมีประโยชน์ที่สุด ที่เราจะต้องตามรักษาจิต ให้อยู่กับสติ มีสมาธิ รู้เท่าทั้นอารมณ์ มีปัญญาคอยควบคุมใจตัวเองให้เป็นปกติกลางๆ ไม่สุข ไม่ทุกข์ ไม่วุ่นวาย ไม่กังวล ไม่เครียด ไม่กลุ้มใจ
 

Create Date : 28 สิงหาคม 2551    
Last Update : 28 สิงหาคม 2551 14:44:52 น.
Counter : 178 Pageviews.  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  

นกละเมอหลงเวลา
Location :


[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed

ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
Friends' blogs
[Add นกละเมอหลงเวลา's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.