จดหมายฉบับสุดท้ายของฟรังซิส เซเวียร์ (Last letter of St. Francis xavier)


จดหมายฉบับนี้เป็นจดหมายฉบับสุดท้ายของท่านนักบุญฟรังซิส เซเวียร์
ผมได้ลองแปลโดยสังเขปจากเว็ปไซต์   //www.sspxasia.com/Newsletters/2002/Oct-Dec/St_Francis_Xaviers_last_letter.htm

ซึ่งเป็นภาษาอังกฤษ 

ขณะนั้นฟรังซิสอยู่ที่เกาะซานชวน ใกล้เมืองกวางตุ้ง ห่างออกไป 14 กิโลเมตรเท่านั้น ท่านไม่สามารถหาทางเข้าไปในประเทศจีนได้ แม้ว่าจะพยายามด้วยหลายวิธีแล้วก็ตาม สุดท้ายท่านก็สิ้นใจในเดือนธันวาคม 1552 หลังจากป่วยหนัก


มรณกรรมของน.ฟรังซิส เซเวียร์

(ที่มา : //www.sspxasia.com/)

จดหมายฉบับสุดท้ายของนักบุญฟรังซิสเซเวียร์

ถึง Francisco Perez ในมะละกา

ด้วยพระเมตตากรุณาของพระเป็นเจ้าของเราเรือดิอาโกเปรีรา และพวกเราทั้งหมดก็ได้มาถึงอ่าวซานชวน เราได้พบกับเรือพ่อค้าอื่นๆ อ่าวนี้ห่างจากเมืองกวางตุ้งแค่ 30 ลีค มีพ่อค้ามากมายจากเมืองกวางตุ้งมาที่อ่าวนี้เพื่อค้าขายกับพวกโปรตุเกสซึ่งพยายามช่วยเราติดต่อกับบรรดาพ่อค้าให้พาไปส่งที่บนแผ่นดินใหญ่ แต่ทั้งหมดต่างปฏิเสธกล่าวว่าพวกเขาจะต้องรับความเสี่ยงผิดชอบด้วยชีวิตหากข้าหลวงที่เมืองกวางตุ้งจับได้ว่าพวกเขาพาข้าพเจ้าไปโดยไม่ได้รับอนุญาต


ต้องขอบพระคุณพระเป็นเจ้าที่มีชายชาวกวางตุ้งผู้หนึ่งเรียกเงินจากข้าพเจ้าไป 200 เหรียญ อาสาจะพาข้าพเจ้าไปด้วยเรือเล็กที่มีเพียงลูกชายของเขาและคนรับใช้บางคนเป็นคนแจวเท่านั้นด้วยวิธีนี้ข้าหลวงเมืองกวางตุ้งจะจับไม่ได้ว่าพ่อค้าคนใดพาเขาเข้าไปในประเทศจีน เขาเสนอให้ข้าพเจ้าซ่อนอยู่ในบ้านเขา3-4 วัน และจะพาออกไปให้ถึงประตูเมืองในตอนเช้าตรู่ และจะให้ข้าพเจ้าเข้าไปยังบ้านเจ้าเมืองเพื่อแสดงสาส์นจากพระสังฆราชของเรา ที่จะส่งต่อไปยังพระจักรพรรดิจีนและบอกพวกเขาด้วยว่าเราเป็นมิชชันนารีที่มาเพื่อประกาศกฎของพระเป็นเจ้า


อย่างไรก็ตามมีชาวบ้านหลายคนไม่ไว้วางใจเขานัก เพราะมีความเสี่ยงหลายอย่างที่เราอาจต้องเผชิญอย่างแรก ชายผู้นั้นอาจจะโกงเราโดยพาไปปล่อยบนเกาะร้าง หรือโยนเราลงทะเลซึ่งรัฐบาลจีนไม่สามารถล่วงรู้ได้เลย อย่างที่สอง พวกเขาอยากพาเราไปถึงเมืองกวางตุ้งแต่เมื่อถึงที่นั่น ก็จะแจ้งทางการให้มาจับกุมเราเพราะจักรพรรดิจีนเข้มงวดเรื่องการเข้าออกประเทศโดยไม่มีใบอนุญาตมาก ชาวต่างชาติจะต้องได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการเท่านั้นนอกจากอันตรายสองประการแล้ว ยังมีความเสี่ยงอื่นๆอีกมากจาก ซึ่งข้าพเจ้าไม่อยากที่จะเอ่ยถึงในที่นี้


เราต้องวางใจในพระเมตตาของพระเป็นเจ้าเป็นสิ่งแรกเพราะเรามาเพื่อความรักของพระองค์และมารับใช้พระองค์เพื่อเผยแสดงพระเยซูคริสต์พระบุตรพระผู้ไถ่ขององค์พระผู้เป็นเจ้า ด้วยพระหรรษทานศักดิ์สิทธิ์ที่ประทานความชื่นชมยินดีฉะนี้แล้วหากเราล้มเลิกที่จะเชื่อมั่นในพระเมตตาและพระอานุภาพของพระองค์ เพราะเกรงกลัวอันตรายในการทำภารกิจของพระเป็นเจ้าความกลัวเช่นนี้กลับเป็นอันตรายเสียมากกว่าความชั่วต่างๆที่จะทำร้ายเราเสียอีก (เพราะยิ่งเรารับใช้พระองค์มากเท่าใดพระองค์ก็จะปกป้องเราจากอันตรายในชีวิตมากเท่านั้น)และหากพระเป็นเจ้าไม่ทรงอนุญาตแล้ว ปีศาจก็จะกระทำการใดๆไม่ได้เลย

เราจึงต้องทำตัวให้เข้มแข็งเหมือนที่

พระคริสต์ตรัสว่า “ท่านที่รัก


ชีวิตในโลกนี้ จะต้องสูญเสียชีวิตไป 


แต่ผู้ใดที่ยอมสูญเสียชีวิต


เพราะเห็นแก่พระเป็นเจ้าก็จะได้พบ


ชีวิตนั้น”

และ 


“ผู้ใดที่เอามือจับคันไถแล้วหันหลังกลับก็ไม่เหมาะสมกับพระอาณาจักรของพระเป็นเจ้า”


เราพิจารณาอันตรายต่อวิญญาณแล้วพบว่าเป็นอันตรายใหญ่หลวงยิ่งกว่าอันตรายต่อร่างกาย เราผ่านอันตรายทางร่างกายไปได้ย่อมปลอดภัยกว่าถ้าหากวิญญาณเราต้องตกในอันตรายเฉพาะพระพักตร์พระเจ้าอย่างไรเราก็ต้องหาทางเข้าสู่แผ่นดินจีนจนได้ ข้าพเจ้าหวังในพระเจ้าของเราว่าการเดินทางนี้จะเพิ่มพูนความศรัทธาอันศักดิ์สิทธิ์ไม่ว่าจะมีศัตรูหรืออุปสรรคมากมายเพียงใดที่คอยจับจ้องเรา เพราะ “ถ้าพระเจ้าสถิตกับเราแล้วผู้ใดจะเอาชนะเราได้”

Alvaro Ferreira และ Antonio China ป่วยมาตลอดการเดินทาง แต่ด้วยพระเมตตาของพระเจ้า เขากลับอาการดีขึ้นข้าพเจ้าพบว่าอันโตนิโอนั้นไม่สามารถเป็นล่ามได้แล้ว เพราะเขาลืมภาษาจีนไปจนหมดสิ้นเหลือแต่ Pero Lopez ผู้เป็นทาสของ Antonio de Lopez Bobadilha (ที่ตายในการรบที่มะละกา) เขาเสนอตัวจะเป็นล่ามแทนเขารู้การเขียนและอ่านภาษาโปรตุเกส และยังสามารถเขียนและอ่านภาษาจีนได้อีกด้วยเขากระตือรือร้นที่จะไปกับข้าพเจ้ามากขอพระองค์ประทานรางวัลแก่เขาในโลกนี้และในโลกหน้าด้วยเถิด

เมื่อเรามาถึงซานชวนแล้วเราได้สร้างวัดขึ้นและประกอบพิธีมิสซาทุกวันจนกระทั่งข้าพเจ้าป่วยและเป็นไข้ข้าพเจ้าป่วยอยู่นานกว่า 15 วัน และด้วยพระเมตตาของพระเจ้า ข้าพเจ้าก็อาการดีขึ้น จนสามารถไปฟังแก้บาปและเยี่ยมเยียนคนป่วยได้ ที่นี่ข้าพเจ้ามีความปรารถนาอยู่ประการเดียวคือเข้าไปให้ถึงประเทศจีนให้ได้พ่อค้าจีนหลายๆคนก็กระตือรือร้นที่จะพาข้าพเจ้าเข้าไปในจีน เพราะเขาเห็นความดีในพระคัมภีร์ของเราแต่ก็ไม่มีใครกล้าพาไปเพราะกลัวอันตรายจากข้าหลวง


เขียนในซานชวน


สำหรับวัดของพระมารดาและในวิทยาลัย ซึ่งต่อไปจะเป็นของพวกเราและของคณะเยสุอิตขอมอบทั้งหมดให้คุณพ่อวินเซนต์ วีกัส กรุณาส่งมอบให้ถึงเขาด้วยมือของท่านเองและให้สำเนาเงินบริจาคท่านสังฆราชมอบให้บ้านของพระมารดาและคณะเยสุอิตด้วยอย่าให้ผู้ใดเข้ามาจัดการกับวัดพระมารดายกเว้นคุณพ่อวินเซนต์และท่านจงถามคุณพ่อว่าส่วนของท่านมีอะไรบ้าง ข้าพเจ้าเชื่อว่าคุณพ่อยินดีรับภารกิจนี้ด้วยความรักจนกว่าอธิการแห่งวิทยาลัยเซาเปาโลจะได้ส่งคนอื่นมาประจำที่มะละกาและคงจะดีถ้าเบอร์นาโดจะอยู่กับเขาด้วยเพื่ออบรมเด็กๆ


ข้าพเจ้านับวันรอที่ชาวจีนกวางตุ้งผู้นั้นจะมารับแต่เขาก็ไม่มา ข้าพเจ้าไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรดี จะกลับไปอินเดียหรือสยามดีและจากสยาม ข้าพเจ้าจะสามารถจะเข้าร่วมกับคณะทูตที่พระเจ้ากรุงสยามจะส่งไปยังราชสำนักจีนข้าพเจ้าเขียนมาบอกท่านว่า ท่านควรบอกดิโอโก เปรีรา ว่าถ้าเขาสามารถเข้าไปยังเมืองจีนได้และสามารถส่งจดหมายมาให้ข้าพเจ้าในสยามได้ โปรดส่งมาหาข้าพเจ้าเราอาจจะได้พบกันที่นั่นหรือที่เมืองท่าใดเมืองท่าหนึ่งในประเทศจีนโปรดรักษามิตรภาพกับดิโอโก เปรารีไว้ ทั้งในมะละกาและในอินเดียติดตามเขาในทุกที่ๆเขาไป เพราะเขาเป็นเพื่อนที่ดีของคณะของเรา


ขอพระคริสต์ช่วยเหลือเราด้วยเถิด อาแมน

จาซานชวน วันที่ 22 ตุลาคม 1552

Francisco.ล. นักบุญฟรังซิส เซเวียร์ ถึงแก่มรณกรรมเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 1552 หลังจากล้มป่วยหนัก โดยท่านไม่สามารถเข้าไปยังแผ่นดินจีนได้
Create Date : 25 ตุลาคม 2559
Last Update : 28 ตุลาคม 2559 1:15:58 น.
Counter : 504 Pageviews.

0 comments
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

ปลาทองสยองเมือง
Location :
  

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 23 คน [?]New Comments