ชุดนักเรียนชุดนักเรียน

"ชุดนักเรียน" เป็นโจทย์ตะพาบ กิโลเมตรที่  195  เป็นโจทย์ของ
คุณ  comicclubs  ค่ะ 

"ชุดนักเรียน"  คำนี้ ประกอบด้วยคำ 3 คำ คือ คำว่า  ชุด  นัก และ เรียน
รวมกันแล้ว ถือว่า เป็นการสร้างคำ
ประเภท คำประสม"ชุด" หมายถึง กลุ่ม ,พวกเดียวกัน,  ของที่คุมเข้าเป็น
สำรับ  เช่น  ชุดน้ำชา  ชุดสากล เป็นต้น 
"นัก"  เราจะใช้คำนี้ไปประกอบคำอื่น  ทำให้กลายเป็นคำนาม  เช่น
นักเรียน  นักร้อง  นักกิน ประกอบแล้ว
เป็นคำประสม ที่หมายถึง ชอบเรื่องนั้น ๆ  ถ้า "นัก" ทำหน้าที่เป็น
คำวิเศษณ์  จะหมายถึง อย่างยิ่ง,
อย่างมาก  เช่น เกลียดนัก  รักนักรักหนา  เป็นต้น   ส่วนคำว่า  เรียน
คงไม่ต้องอธิบาย นะ อิอิ 
รวมแล้ว เป็นการสร้างคำ แบบ ประสมคำ  แล้วเกิดความหมายใหม่ที่
ยังคงให้เค้าความหมายเดิม
ของคำที่นำมารวมกัน  (ตามหลักการของการสร้างคำ แบบ คำประสม)
เป็นคำตามโจทย์ตะพาบครั้งนี้  คือ 
"ชุดนักเรียน"  หมายถึง  ประเภทเสื้อผ้า ที่นักเรียน ใส่ เมื่อไปโรงเรียน
จะเห็นว่า  "ชุดนักเรียน"
เมื่อนำมารวมคำแล้ว  เกิดความหมายใหม่ตามที่กล่าวมาข้างต้น แต่ก็
ยังคงมีเค้าความหมาย
ของคำที่เรานำมาประสมกันเป็นคำใหม่ขึ้นใช้ในภาษาไทย ตรงตามการ
สร้างคำ ชนิด คำประสม ค่ะ 

หลังจากที่ฉันให้ความรู้เรื่องหลักภาษาแล้ว  เรามาชม ชุดนักเรียน ที่ฉัน
หามาจากใน อินเทอร์เน็ต ค่ะ ชุดนี้  เป็นชุดนักเรียน มัธยมศึกษาตอนต้น  ตามระเบียบของกระทรวง
ศึกษาธิการ ค่ะ 


ชุดนี้  เป็นชุดนักเรียน มัธยมศึกษาตอนปลาย  ตามระเบียบของกระทรวง
ศึกษาธิการ ค่ะ 

ชุดนี้ น่าเสียดาย  ฉันไม่มีโอกาสได้ใส่เลย  เพราะฉันเป็นเด็กสอบเทียบ
เมื่อสอบเทียบ ม.ศ. 3 ได้
ในสมัยนั้น การศึกษาไทยไม่เปิดกว้าง ไม่ยอมรับ เด็กสอบเทียบ ม.ศ.3
เข้าเรียนต่อ ม.ศ. 4-5 ภาคกลางวัน
เขาระบุไว้ในใบประกาศนียบัตร ม.ศ.3 เลยว่า ใช้เรียนต่อ ม.ศ. 4-5 ไม่ได้
ฉันก็ไม่เข้าใจว่า ทำไมจึงเป็นเช่นนั้น
ฉันจึงไม่มีโอกาสได้ใส่ชุดนักเรียน  ม.ปลาย  ยังโชคดีที่มีโอกาสได้แต่ง
ชุดนักเรียนประถมศึกษาตอนปลาย
และชุด ม.ต้น เรียนแค่ ม.ต้นได้ ปีกว่า ๆ เท่านั้น  ก็ต้องออกกลางคันและไปเรียนลัดเพื่อสอบเทียบ ม.ศ. 3 ชุดนักเรียนชายค่ะ  เดี๋ยวผู้ชายจะเสียใจ  ถ้าไม่มีชุดนักเรียนของพวกเขา
ชุดนักเรียนชายสำหรับโรงเรียน
ของรัฐ ทั้ง ม.ต้นและ ม.ปลาย ไม่ค่อยมีอะไรที่แตกต่างกันนัก  กางเกง
ของนักเรียนชาย  มีสองสี  
คือ สีกากี และสีดำ  ซึ่งแล้วแต่ว่า โรงเรียนรัฐ โรงเรียนไหนจะกำหนด
ให้ใส่สีใด เพื่อความเหมาะสม
อย่างเช่น  แต่เดิม โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทองของฉัน  นักเรียนชายเคย
ใส่กางเกงสีกากี  เช่นเดียวกับ
โรงเรียนปทุมคงคา  แน่เนื่องจากสองโรงเรียนอยู่ใกล้กัน  และมักเกิด
ปัญหาทะเลาะเบาะแว้ง
ยกพวกตีกันบ้าง (ในสมัยก่อน)  โรงเรียนฉัน จึงให้นักเรียนชายเปลี่ยน
จากกางเกงสีกากี มาเป็นสีดำ
เพื่อแยกสีกางเกงของนักเรียน ได้ง่ายขึ้น เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้น ค่ะ  

นอกจากชุดนักเรียนที่ยกมาเป็นตัวอย่าง  อันเป็นชุดนักเรียนที่กำหนด
ตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ
เป็นชุดนักเรียนของโรงเรียนของรัฐ   ส่วนชุดนักเรียนของเอกชนต่าง ๆ 
ก็มีการกำหนด "ชุดนักเรียน" 
ที่แตกต่างกันไป ตามที่โรงเรียนของเอกชนเหล่านั้นกำหนดขึ้น  เช่น
ชุดนักเรียนทั้งสองชุดที่ยกมาเป็นตัวอย่าง เป็นชุดของนักเรียนใน
โรงเรียนเอกชน ค่ะ 

เราได้เห็นตัวอย่างของ  "ชุดนักเรียน" ทั้งของรัฐและเอกชนแล้ว  เรามา
คิดกันว่า  การมี "ชุดนักเรียน" 
นั้น  มันมีประโยชน์หรือไม่อย่างไร  ตามความเห็นของฉัน  ฉันคิดว่า  
การที่กำหนดให้นักเรียน
มี "ชุดนักเรียน"  เป็นสิ่งดีและมีประโยชน์  เพราะทำให้นักเรียนอยู่ใน
ระเบียบวินัย  เป็นชุดที่ทรงเกียรติ
ไปที่ใด  คนก็ให้ความรัก  ความเอ็นดู ว่า เราเป็นนักเรียน ยิ่งเราเป็น
คนอ่อนน้อม มีมารยาท
ผู้ใหญ่ก็ยิ่งให้ความรัก  ความเอ็นดู  เมื่อมีอะไร  เขาก็จะให้ความ
ช่วยเหลือเป็นอย่างดี
เช่น ถ้าเราแต่ง "ชุดนักเรียน" ไปขอบริจาค เพื่อนำไป จัดกิจกรรม
อย่างใดอย่างหนึ่ง  
แต่ง "ชุดนักเรียน"  ไปติดต่อขอความช่วยเหลือ  คนที่เราไปขอความ
ช่วยเหลือ ย่อมให้ความเชื่อถือมากกว่า

แต่บางครั้ง การไม่มี  "ชุดนักเรียน"  ก็ให้ประโยชน์ เหมือนกัน  เช่น โรงเรียนที่ชอบยกพวกตีกัน
การไม่ใส่ "ชุดนักเรียน"  ของสถาบัน ก็อาจจะรอดจาการถูกทำร้ายที่เรียกว่าลูกหลง ได้ ค่ะ อิอิ 

นอกจากประเทศไทยเรา จะมี  "ชุดนักเรียน"  ใส่ไปเรียนหนังสือ
ประเทศอื่น ก็คงเห็นประโยชน์
ของการมี  "ชุดนักเรียน"  ใส่ไปเรียนหนังสือ เช่นเดียวกับประเทศไทย
หลาย ๆ ชาติ ก็มี "ชุดนักเรียน" 
เหมือนกับประเทศไทยของเรา ค่ะ  มาชมนะคะ เป็นชุดนักเรียนเกาหลี ค่ะ สั้น ดูไม่เรียบร้อยเท่าไหร่นัก ถ้าหากว่า
ตามระเบียบของชุดนักเรียนไทย ถือว่า ผิดระเบียบ ค่ะ ชุดนักเรียนญี่ปุ่น ค่ะ  สั้นเหมือนของเกาหลี เช่นกัน ชุดนักเรียนของประเทศลาว ค่ะ ดูเรียนร้อย น่ารักมาก ค่ะ และดูเป็น
ชุด การแต่งกายเอกลักษณ์ของประเทศลาวด้วยค่ะ 

สำหรับ งานเขียน ตะพาบ  "ชุดนักเรียน" ฉันก็ขอเสนอความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง "ชุดนักเรียน"
ไว้เพียงเท่านี้ ค่ะ เพราะขอบข่ายของ หัวข้อนี้  ไม่กว้างเท่าไหร่นัก ค่ะ

ขอขอบคุณ ภาพจากอินเทอร์เน็ต ค่ะ 


Create Date : 15 มกราคม 2561
Last Update : 16 มกราคม 2561 19:41:47 น.
Counter : 3126 Pageviews.

40 comments
ขอแนะนำให้รู้จัก ผู้ชายที่ทำให้เราปันใจจากคนข้างกาย กลายมาเป็นติ่งซีรีส์ blue_medsai
(12 ม.ค. 2564 10:23:37 น.)
:: กะก๋าแนะนำหนังสือ - โจน :: กะว่าก๋า
(8 ม.ค. 2564 06:29:08 น.)
อุทยานแห่งชาติ รามคำแหง พายุสุริยะ
(7 ม.ค. 2564 18:02:14 น.)
ขนมปังอบ "เนย &กระเทียม" สมาชิกหมายเลข 3661152
(14 ม.ค. 2564 13:12:12 น.)

ผู้โหวตบล็อกนี้...
คุณtuk-tuk@korat, คุณชีริว, คุณtoor36, คุณruennara, คุณไวน์กับสายน้ำ, คุณกิ่งฟ้า, คุณ**mp5**, คุณสองแผ่นดิน, คุณข้ามขอบฟ้า, คุณร่มไม้เย็น, คุณกะว่าก๋า, คุณmambymam, คุณเกศสุริยง, คุณkae+aoe, คุณRinsa Yoyolive, คุณmastana, คุณmariabamboo, คุณClose To Heaven, คุณเนินน้ำ, คุณหงต้าหยา

  
อาจารย์อธิบายที่มาของศัพท์ได้อย่างละเอียดลออเลยครับ

ปัจจุบันชุดนักเรียนเปลี่ยนแปลงไปมา
มีการออกแบบ มีสันมันมากขึ้น
สมัยก่อนผมได้ใส่แต่เสื้อขาว กางเกงสีกากีครับ
เพราะเรียนโรงเรียนวัด โรงเรียนรัฐบาลมาโดยตลอด

จริงๆถ้าแต่งกายให้ถูกระเบียบ
ก็ดูเรียบร้อย น่ารักดีครับ

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 17 มกราคม 2561 เวลา:12:49:08 น.
  
คุณก๋าจอมระเบียบค่ะอาจารย์
โดย: tuk-tuk@korat วันที่: 17 มกราคม 2561 เวลา:13:25:43 น.
  
เดี๋ยวนี้ชุดนักเรียนมีดัดแปลงกันเยอะมาก เหมือนเอาวัฒนธรรมที่อื่นมา แต่ก็น่ารักดีค่ะ
โดย: sawkitty วันที่: 17 มกราคม 2561 เวลา:15:36:53 น.
  
วันนี้ได้ความรู้เกี่ยวกับคำว่า ชุดนักเรียน เยอะเลย
ดีมากเลยค่ะ
สมัยนี้ชุดนักเรียน โดยเฉพาะชุดนักเรียนหญิงบางรร.เอาแบบอย่างจากรร.ต่างประเทศมาให่นักเรียนสวมใส่
ก็ดูดีไปอีกแบบค่ะ แต่ทั้งนี้ต้องให้เรียบร้อยหน่อยก็โอเคนะคะ
แต่หนูชอบชุดนักเรียนแบบไทยๆมากกว่าคะ

ขอบคุณครูที่แวะชมแย้มปีนังค่ะ
ไว้วันศุกร์หนูแวะมาใหม่ค่ะ


โดย: mambymam วันที่: 17 มกราคม 2561 เวลา:20:00:30 น.
  
ชุดนักเรียนแต่งดีๆก็ดูหล่อดูสวยน่ามองนะครับ ลดความแตกต่าง สร้างความเป็นหนึ่งเดียวในโรงเรียน
แต่ขึ้นมหาลัยแล้วก็ว่ากันอีกที ตอนนี้มีกระแสให้ยกเลิกการบังคับแต่งชุดนักศึกษามาเรื่อยๆ ถ้าเลิกก็คงน่าเสียดายเพราะชุดนักศึกษาไทยสวยนา (แต่ก็ไม่ควรบังคับให้ใส่)

พวกเด็กตีกันบางทีใส่ชุดนักเรียนไปเจอโรงเรียนคู่อริเข้ายิ่งอันตรายไปอีกนะครับ
ชุดของเกาหลี ญี่ปุ่น แล้วแต่โรงเรียน เขาแบ่งชุดฟอร์มฤดูร้อนกับฤดูหนาวด้วยครับ ผู้หญิงหลายคนชอบม้วนขอบกระโปรงขึ้นมากันเพราะถ้ากระโปรงสั้นแล้วขาจะดูยาวขึ้น แต่ปกติโรงเรียนจะกำหนดให้กระโปรงสูงกว่าเข่าไม่เกินกี่คืบๆ
โดย: ชีริว วันที่: 17 มกราคม 2561 เวลา:21:04:10 น.
  
ขอบคุณสำหรับคะแนนโหวตครับอาจารย์

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 17 มกราคม 2561 เวลา:22:25:27 น.
  
ที่คณะผม
จะมีพิธีรดน้ำดำหัวอาจารย์ในวันสงกรานต์ครับ
ครูทีเ่กษียณไปแล้ว
ก็จะกลับมาในงานเช่นกันครับโดย: กะว่าก๋า วันที่: 17 มกราคม 2561 เวลา:22:52:30 น.
  
มันมีกระแสให้ยกเลิกการบังคับแต่งชุดนักศึกษา จริงๆ ผมเฉยๆ เรื่องนี้นะครับ อยากทำอะไรก็ทำไปเถอะ อย่าให้ถึงกับยกเลิกเลย เป็นแค่ทางเลือกแบบนั้นจะดีกว่า

ผมนึกไม่ถึงเรื่องเด็กตีกัน แต่เอาเข้าจริงๆ ถึงจะบอกให้เด็กพวกนั้นไม่ใส่เครื่องแบบ แต่ถ้าพวกนั้นจะประกาศตัวว่ามาจากที่ไหน มันก็ทำสัญลักษณ์กันเองครับ
โดย: คุณต่อ (toor36 ) วันที่: 17 มกราคม 2561 เวลา:23:41:12 น.
  
สวัสดีครับอาจารย์สุวิมล
เข้ามาวันนี้ได้ความรู้เรื่องคำประสมแล้วก็เรื่องชุดนักเรียนด้วย
คิดถึงสมัยเรียนเหมือนกันครับ ใส่แล้วรู้สึกว่าตีวเองดูดีมีระเบียบ
เคยใส่ทั้งกางเกงสีกากีและสีดำ กากีจะเป็นประถม ดำเป็นมัธยม
แต่นั่นก็ผ่านมาสิบปีแล้วครับ

เนิ่นนานหนักหนาถ้าจะนับ
แต่ราวกับใกล้ใกล้เมื่อได้เห็น
ชุดนักเรียนสะอาดขาวใส่เช้าเย็น
บัดนี้เป็นตัวแทนแห่งวานวัย

แขวนเอาไว้ให้รู้สึกและนึกถึง
เดือนปีซึ่งงามงดและสดใส
สิบปีแล้วที่จบมาแสนอาลัย
เหลือภาพเก่าประทับใจของวัยเรียนโดย: ruennara วันที่: 18 มกราคม 2561 เวลา:4:12:47 น.
  


สวัสดียามเช้าครับอาจารย์

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 18 มกราคม 2561 เวลา:6:32:49 น.
  
ผมกะว่า จะได้เห็นชุดนักเรียนญี่ปุ่น...จากบล๊อกเพื่อน เห้นจริงด้วย
จากบล๊อกครู กับอีตาต่อ

ครูให้ดูเกาหลี ลาวด้วย สวยดีครับ..

เห็นเพื่อนบล๊อกเล่าว่า ญี่ปุ่นถ้าใครใส่กระโปรงยาว หมายถึงพวก
เกเร..กร่างครับครู 555

แตกต่างกับไทย ต้องยาว เป็นงั้นไป

โดย: ไวน์กับสายน้ำ วันที่: 18 มกราคม 2561 เวลา:9:06:37 น.
  
บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
ไวน์กับสายน้ำ Diarist ดู Blog
mariabamboo Photo Blog ดู Blog
ชมพร About Weblog ดู Blog
ก้นกะลา Music Blog ดู Blog
tuk-tuk@korat Music Blog ดู Blog
อาจารย์สุวิมล Literature Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 10 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น

สวัสดีปีใหม่ค่ะอาจารย์ ขอโทษด้วยที่ห่างหายไปนานมากค่ะ เพราะคอมที่บ้านเสียค่ะก็ดองบล็อกนานซะข้ามปีเลยค่ะ

มาสวัสดีปีใหม่อาจารย์ช้ามาก และขอแสดงความยินดีกับรางวัลสายสะพายที่ได้รับนะคะ เหมาะสมที่สุดเลยค่ะ

มาอ่านชุดนักเรียน ดูๆแล้วชุดนักเรียนของไทยเราเน้นน้ำเงินขาวเป็นส่วนมากนะคะ แต่ชุดนักเรียนญี่ปุ่นน่ารักจริงๆค่ะ

โหวตให้เลยค่ะ

ขอให้อาจารย์มีความสุขมีสุขภาพแข็งแรงนะคะ

โดย: กิ่งฟ้า วันที่: 18 มกราคม 2561 เวลา:12:05:29 น.
  
ขอบคุณสำหรับคะแนนโหวตครับอาจารย์

ตอนสัมภาษณ์สนุกสนานและเป็นกันเองมากครับ
จริงๆมีอะไรอยากเล่าอีกเยอะ
แต่ด้วยเวลาจำกัดครับ
เลยยังมีอีกหลายเรื่องที่ว่าจะเล่าแต่ลืมเล่าไปเลยครับ 555โดย: กะว่าก๋า วันที่: 18 มกราคม 2561 เวลา:13:06:14 น.
  
ขอแสดงความยินดีกับสายสะพายใหม่ด้วยครับ

และขอขอบคุณสำหรับทุกคะแนนโหวตที่โหวตให้ blog mp5 ตลอดปี ๒๕๖๐ ครับ
โดย: **mp5** วันที่: 18 มกราคม 2561 เวลา:16:53:55 น.
  
สวัสดีดึกๆครับ อาจารย์สุ
มาชมชุดนักเรียนไทยและเทศครับ
หลายบล็อกนำภาพวัยเด็กของตัวเองมาลง
คาดว่าจะได้เห็นภาพความน่ารักวัยเด็กของอาจารย์สุบ้าง
โดย: สองแผ่นดิน วันที่: 18 มกราคม 2561 เวลา:23:20:44 น.
  
สวัสดีค่ะอาจารย์
ได้ความรู้เกี่ยวกับคำเพิ่มขึ้น ที่มาที่ไปของ ชุดนักเรียน
ชุดนักเรียนของไทยก็เป็นระเบียบดีนะคะ
ไม่นับชุดนักศึกษาสมัยนี้ สงสัยผ้าจะแพง 555

ชอบชุดนักเรียนของปท.ลาว ดูเรียนร้อย น่ารักมากและดูเป็นเอกลักษณ์ของประเทศด้วย

ส่วนชุดนักเรียนเกาหลีกับญี่ปุ่นสั้นไปจริง แต่ทำไมถึงรู้สึกว่าน่ารักก็ไม่รู้ แหะๆ นางแบบสวยน่ารักดีค่ะ

อาจารย์สุวิมล Literature Blog
โดย: ข้ามขอบฟ้า วันที่: 19 มกราคม 2561 เวลา:1:31:29 น.
  


สวัสดียามเช้าครับ

โหวตครับอาจารย์


โดย: กะว่าก๋า วันที่: 19 มกราคม 2561 เวลา:6:43:38 น.
  
สวัสดัค่ะครู วันนี้มาโหวตค่ะโดย: mambymam วันที่: 19 มกราคม 2561 เวลา:7:12:17 น.
  
บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
ข้ามขอบฟ้า Home & Garden Blog ดู Blog
กะว่าก๋า Literature Blog ดู Blog
newyorknurse Klaibann Blog ดู Blog
The Kop Civil Movie Blog ดู Blog
สาวไกด์ใจซื่อ Travel Blog ดู Blog
อาจารย์สุวิมล Literature Blog ดู Blog

ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 10 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น
สวัสดียามเช้าค่ะคุณครู เดี๋ยวนี้เอกชนหลายที่ทำยูนิฟอร์มเพื่อการตลาดเยอะค่ะ เห็นแล้วปวดหัวค่ะครู
โดย: เกศสุริยง วันที่: 19 มกราคม 2561 เวลา:7:47:27 น.
  
มาดูชุดนักเรียนค่ะ
โดย: kae+aoe วันที่: 19 มกราคม 2561 เวลา:8:00:37 น.
  
สวัสดีค่ะแวะมาดูชุดนักเรียนด้วย
โดย: kae+aoe วันที่: 19 มกราคม 2561 เวลา:8:52:29 น.
  
555 ต่างกันจริงๆค่าครู
ชุดนักเรียนทั้งไทย ญ๊ี่ปุ่น แต่ตอนนี้ไทยเราก็จะคล้ายญี่ปุ่นไปทุกทีนะคะ
ตอนนี้ไทยเราก็นิยมชุดนักเรียนรัดรุปด้วย นักเรียนมัธยมก็ใส่เอวสูงเพื่อให้เห็นสัดสวนกันถนัดตาอีกต่างหาก

ชุดนักเรียนชายไม่มีอะไรหวือหวาจริงๆค่า แต่แถวสมุทรปราการนี่ชุดนักเรียนเป็นแบบชุดสูธเลยนะคะ
รินเห็นแล้วร้อนแทน เด็กมันโหนรถเมล์มาเรียนก็ร้อนแลัว ยังต้องใส่สองสามชั้นอีก 555บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
กิ่งฟ้า Literature Blog ดู Blog
คนผ่านทางมาเจอ Diarist ดู Blog
เกศสุริยง Education Blog ดู Blog
ล้งเล้งลัลล้า Travel Blog ดู Blog
The Kop Civil Movie Blog ดู Blog
อาจารย์สุวิมล Diarist ดู Blogโดย: Rinsa Yoyolive วันที่: 19 มกราคม 2561 เวลา:10:47:29 น.
  
สวัสดีวันศุกร์ค่ะอาจารย์ ขอให้มีความสุขใจมากๆนะคะ ขอบคุณสำหรับกำลังใจค่ะ

มาชมชุดนักเรียนที่บ้านอาจารย์อีกครั้งค่ะ ดูแล้วมีความรู้ขึ้นอีกค่ะอาจารย์บรรยายได้สมกับเป็นครูบาอาจารย์จริงๆค่ะ

ชอบชุดนักเรียนญี่ปุ่นน่ารักดีนะคะโดย: กิ่งฟ้า วันที่: 19 มกราคม 2561 เวลา:11:59:20 น.
  
ขอบคุณสำหรับคะแนนโหวตครับอาจารย์

สำหรับผม
ผมเชื่อว่าความรักที่ดีต้องมีสองอย่าง
คือ ความเข้าใจและการยอมรับในตัวตนของอีกฝ่าย
ถ้าทำได้
ก็สามารถอยู่ด้วยกันได้โดยมีปัญหาน้อยที่สุดแน่นอนเลยครับ

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 19 มกราคม 2561 เวลา:12:34:22 น.
  
น้องซีก็ชอบประกอบหุ่นยนต์ค่ะ แต่เรียนรู้แบบเล่นสนุก เพลินดีเหมือนกัน
โดย: kae+aoe วันที่: 19 มกราคม 2561 เวลา:16:19:29 น.
  
บันทึกการโหวตเรียบร้อยแล้วค่ะบันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
ล้งเล้งลัลล้า Travel Blog ดู Blog
Insignia_Museum Art Blog ดู Blog
ซองขาวเบอร์ 9 Home & Garden Blog ดู Blog
สาวไกด์ใจซื่อ Review Food Blog ดู Blog
JinnyTent Diarist ดู Blog
ชมพร About Weblog ดู Blog
อาจารย์สุวิมล Literature Blog ดู Blog

ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 10 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น


ชุดนักเรียนของแต่ละท่านก็จะต่างกันไป ในมุมของอาจารย์จะให้เห็นจริงค่ะ เราจะถูกมองอย่างรักและเอ็นดู แม่โมชอบคำนี้ค่ะ

โดย: mariabamboo วันที่: 19 มกราคม 2561 เวลา:16:54:13 น.
  
ชุดสุดท้ายน่ารักมาก ขอ vote เพื่อส่งกำลังใจค่ะ

โดย: Sakormaree วันที่: 19 มกราคม 2561 เวลา:17:38:27 น.
  
สวัสดียามเย็นค่ะครู
ช่วงนี้หนูดูแลพ่ออยู่ที่บ้านพัทยา
อีกพักใหญ่ๆถึงจะกลับกทม.ค่ะ

ขอบคุณที่แวะทักทายค่ะ

โดย: mambymam วันที่: 19 มกราคม 2561 เวลา:17:40:37 น.
  
ทักทายยามค่ำค่ะ วันนี้มาชวนไปชมที่พัก
โดย: sawkitty วันที่: 19 มกราคม 2561 เวลา:18:41:00 น.
  
สวัสดีวันเสาร์แสนสุขสันต์ครับอาจารย์
โดย: ruennara วันที่: 20 มกราคม 2561 เวลา:4:29:50 น.
  

อรุณสวัสดิ์ครับอาจารย์


โดย: กะว่าก๋า วันที่: 20 มกราคม 2561 เวลา:6:28:29 น.
  
สวัสดีค่ะอาจารย์
มาอ่านบล็อกแล้วก็เรียนภาษาไทยไปด้วยพร้อมกันเลยค่ะ ^__^
เขาว่าที่ญี่ปุ่น เลือกโรงเรียนที่จะเข้าเรียนจากชุดนักเรียนเลยนะคะ
โดย: เนินน้ำ วันที่: 20 มกราคม 2561 เวลา:12:28:31 น.
  
ขอบคุณสำหรับคะแนนโหวตครับอาจารย์

ช่วงนี้ในสื่อก็มีแต่ข่าวดาราเลิกร้างกันนะครับอาจารย์
บางครั้งผมก็ใช้วัตถุดิบในการเขียนจากเรื่องราวที่ได้อ่านมานี่ล่ะครับ

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 20 มกราคม 2561 เวลา:16:04:45 น.
  
สวัสดีครับอาจารย์
ขอบคุณสำหรับคะแนนโหวตครับ
ชื่อเรื่องผมคิดว่าน่าจะหมายถึงสถานะและระยะทางระหว่างพระเอกนางเอกครับ คนหนึ่งมีอุดมการณ์ที่จะไปพัฒนาถิ่นธุรกันดาร ส่วนอีกคนก็ยึดมั่นในคุณงามความดี ไม่ทำเรื่องเสียหาย

นักเขียนท่านนี้อาวุโสแล้วครับ อย่างขอบฟ้าหรือจะกั้นนั้น พิมพ์ครั้งแรกเมื่อ พ.ศ.๒๕๒๕

เนื้อหาบางส่วนต้องติดตามในเล่มจริงครับ รีวิวเฉลยหมดกลัวนักอ่านจะไม่สนุกกันครับ
โดย: ruennara วันที่: 21 มกราคม 2561 เวลา:1:41:16 น.
  


อรุณสวัสดิ์ครับอาจารย์


โดย: กะว่าก๋า วันที่: 21 มกราคม 2561 เวลา:7:04:32 น.
  
อัพบล็อกใหม่แล้วครับอาจารย์ มาชวนไปเที่ยวอิตาลีใต้กัน
โดย: ชีริว วันที่: 21 มกราคม 2561 เวลา:9:24:44 น.
  
สวัสดีในวันหยุดค่ะครู
มาทักทายและชวนครูไปชมกล้วยไม้หวายกับเฟริน์ข้าหลวงหลังลายค่ะโดย: mambymam วันที่: 21 มกราคม 2561 เวลา:14:57:12 น.
  
ขอบคุณสำหรับคะแนนโหวตครับอาจารย์

ความรักเป็นเรื่องที่เข้าใจยากจริงๆครับ
ผมคิดว่ามันไม่มีคำตอบสำเร็จรูปเลยว่าทำแบบนี้แล้วจะดี
หรือทำแบบนี้ไม่ดี

บางทีทำดีแล้ว
แต่คำตอบไม่เป็นอย่างที่คิดก็มีครับ

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 21 มกราคม 2561 เวลา:19:07:29 น.
  


สวัสดียามเช้าครับอาจารย์

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 22 มกราคม 2561 เวลา:6:51:48 น.
  
ขอบคุณสำหรับคะแนนโหวตครับอาจารย์

คนที่ไม่เข้าใจความรัก
ก็ไม่เข้าใจตัวเองด้วยนะครับ
เมื่อไม่เข้าใจตัวเอง
คราวนี้ก็สับสนไปทุกอย่างเลยล่ะครับ

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 22 มกราคม 2561 เวลา:17:22:35 น.
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

Suvimol.BlogGang.com

อาจารย์สุวิมล
Location :
กรุงเทพฯ  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ผู้ติดตามบล็อก : 44 คน [?]

บทความทั้งหมด