อวยพร
   อวยพร 
"อวยพร"  เป็ยโจทย์  ตะพาบ กิโลเมตรที่  243  ผู้ตั้งโจทย์ครั้งนี้คือ  น้องต่อ  36  ค่ะ  
หัวข้อเรื่องของ โจทย์ตะพาบครั้งนี้  เข้ากับเทศกาลที่กำลังจะถึงนี้  คือ  เทศกาล ขึ้นปีใหม่  ค่ะ 
"อวยพร"  ประกอบด้วยคำสองคำ  คือ คำว่า  อวย แปลว่า  "ให้"
พร  คือ "สิ่งที่ดีงาม  สิ่งที่ประเสริฐ"  รวมความแล้ว
"อวยพร"  ก็คือ  การกลั่นกรองคำดี ๆ  เพื่อให้แก่บุคคลที่เรา รัก 
เรานับถือ ให้เขาได้รับสิ่งดี ๆ  ในชีวิต นั่นเอง 

จากความหมาย ดังกล่าว  การอวยพร จึงเป็นลักษณะที่คนที่ได้
รับคำอวยพร นั้น  อยู่ในช่วงที่มีความสุข หรือ ช่วงที่
กำลังต้องการกำลังใจ หรือเพื่อเสริมความมั่นใจ   เป็นคำพรที่
ทุกคนต้องการได้ยิน ได้ฟังจากคนที่เขารัก  นับถือ
และมีความไว้วางใจ

โอกาสในการกล่าวคำอวยพรให้คนอื่น ๆ  มีโอกาสมากมาย ค่ะ 
เช่น  เทศกาลต่าง ๆ  เช่น  สงกรานต์ วันขึ้นปีใหม่  เป็นต้น
โอกาสเนื่องในงานสำคัญ ต่าง ๆ  เช่น งานบวช  งานแต่งงาน 
งานขึ้นบ้านใหม่  งานรับปริญญาบัตร ที่ผู้มอบปริญญาบัตร
กล่าวอวยพรให้แก่ผู้เข้ารับปริญญาบัตร  อวยพร  เนื่องในวัน
คล้ายวันเกิด  เป็นต้น 
นอกจากนี้  ในโอกาสเดินทางไกล   เราก็มีการอวยพรกันให้ผู้
เดินทางแคล้วคลาดปลอดภัยตลอดการเดินทาง
หรือ อวยพรในยามเจ็บป่วย  เพื่อให้เพื่อน หรือ คนที่เจ็บป่วยให้
หายจากโรคภัยนั้น ๆ  เป็นต้น 

วิธีการอวยพร  เราสามารถอวยพร  ได้ทั้งต่อหน้าผู้ที่รับพรจากเรา
หรือ อวยพร ด้วยบัตรอวยพร ซึ่งอาจจะทำด้วยตัวเอง
หรือ อาจจะซื้อจากที่มีผู้จัดทำมาขาย  มีคำพรไพเราะประกอบไว้
ในบัตรอวยพรนั้น ๆ ด้วย  ก็ได้  หรือ  อาจจะเป็นการ
เขียนจดหมายไปอวยพร ให้คนที่เราจะอวยพรให้เขา  ก็เป็นอีกวิธี
การหนึ่งที่เราสามารถใช้ได้  ค่ะ    มาชมตัวอย่าง
บัตรอวยพรสวยงามที่เราซื้อมา  หรือ อาจจะใส่คำอวยพรไว้ใน
ในขนมเค้ก วันเกิด ก็ได้ ค่ะ 
 
เค้ก วันคล้ายวันเกิด จากทิพย์  ค่ะ ขนมเค้กวันคล้ายเกิดจาก กลุ่ม ธาตุทอง รวมมิตร  ค่ะ 


ขนมเค้กจาก ห้อง  6/1  ปี 2533  
 
นอกจากจะเขียนคำอวยพรบนขนมเค้กแล้ว  ก็ยังมีการเขียนคำ
อวยพรลงบนบัตรและตกแต่งบัตรอวยพรให้งดงามด้วยค่ะ 

ทั้งหมด นี้ เป็นบัตรอวยพรจากมิตรสหายที่มีความสามารถในด้าน
การประพันธ์อันไพเราะเพราะพริ้ง อ่านแล้วก็ชื่นใจ ค่ะ 

นอกจากบัตรอวยพรในวันคล้ายวันเกิดแล้ว   การขึ้นปีใหม่เราก็
นิยมส่งบัตรอวยพรปีใหม่ให้กันและกัน ค่ะ 


นี่คือ บัตรอวยพรปีใหม่ที่เราส่งถึงคนที่เรารัก  เรานับถือ 

ส่วนการอวยพรในงานอื่น ๆ เรามักอวยพรด้วยคำพูดต่อหน้าผู้ที่
เราอวยพร  เช่น การอวยพรคู่สาวสาวเวลาหลั่งน้ำพระพุทธมนตร์
การอวยพรเมื่อไปเยี่ยมผู้เจ็บไข้ได้ป่วย   การอวยพรเมื่อเพื่อน
หรือคนที่เรารู้จักประสบภัย อันตราย   
หรือ การอวยพรหลังจากที่ได้รับใบปริญญาบัตรแล้ว  ผู้ประทาน
ปริญญาบัตร ก็จะมีการให้โอวาทและอวยพรให้ผู้รับปริญญาบัตร การหลั่งน้ำสังข์พระพุทธมนตร์แก่คู่บ่าวสาวและกล่าวอวยพรให้
คู่บ่าวสาวต่อหน้าคู่บ่าวสาว ค่ะ  ลูกศิษย์ ค่ะ 

ภาษาที่ใช้ในการอวยพร   ต้องเลือกให้เหมาะกับสถานการณ์
โอกาส  อายุของคนที่เราอวยพร   เนื้อหาที่อวยพร 
มักกล่าวถึงบุคคลหรือสิ่งที่ผู้รับพรเคารพบูชา  เพื่อให้คุ้มครอง
ปกป้อง  ให้พบแต่สิ่งที่ดีงาม  ไม่ให้เกิดอันตราย  สุขภาพ
แข็งแรง  ถ้าเป็นผู้ใหญ่  เราต้องขออัญเชิญสิ่งศีกดิ์สิทธิ์ เป็นผู้
อวยพร อวยชัยให้  เพราะเราอายุน้อยกว่า ไม่มีอำนาจเพียงพอ
ที่จะดลบันดาลผู้ใหญ่ได้  เช่น  จะอวยพร ครู อาจารย์ 
เราต้องใช้ว่า  เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดของคุณครู.....
พวกเราขออัญเชิญคุณพระศรีรัตรตรัย ได้โปรดดลบันดาลให้
คุณครู มีความสุข สุขภาพแข็งแรง  เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรแก่ลูกศิษย์
ตลอดไปตราบนานเท่านาน
 
 ถ้าเป็นเพื่อน  เป็นน้อง  ก็สามารถอวยพรได้เลย  ไม่ต้องอ้างอิง
สิ่งศักดิ์สิทธิ์  ก็ได้  ค่ะ  

ปิดท้าย ตะพาบกิโลเมตรที่  243  ฉันก็ขอถือโอกาสกล่าวอวยพร
ให้พี่ ๆ เพื่อน ๆ และน้อง ๆ ในบล็อกแก๊ง 
มีความสุข  สมหวังในสิ่งที่หวังไว้ สุขภาพแข็งแรง ๆ  ตลอดปี 
2563  นะคะ  แล้วพบกันใหม่ปี 2563  ค่ะ  


 Create Date : 25 ธันวาคม 2562
Last Update : 27 ธันวาคม 2562 10:42:16 น.
Counter : 6111 Pageviews.

52 comments
夫妻笑话 Fūqī xiàohuà ผัวเมียละเหี่ยใจ Kavanich96
(17 ก.ค. 2565 16:41:56 น.)
สิบสาม อาจารย์สุวิมล
(12 ก.ค. 2565 17:06:28 น.)
Trauma โอพีย์
(10 มิ.ย. 2565 21:20:41 น.)
ปฏิรูปการศึกษา VI : ความมืดในวิกฤต toor36
(9 มิ.ย. 2565 00:01:12 น.)

ผู้โหวตบล็อกนี้...
คุณสองแผ่นดิน, คุณtoor36, คุณhaiku, คุณSai Eeuu, คุณสายหมอกและก้อนเมฆ, คุณกะว่าก๋า, คุณภาวิดา คนบ้านป่า, คุณโอน่าจอมซ่าส์, คุณnewyorknurse, คุณRananrin, คุณอุ้มสี, คุณชีริว

  
บล็อกคำอวยพรของอาจารย์
อ่านแล้วรู้สึกถึงความรักความผูกพัน
ระหว่างศิษย์และครูที่ผูกพันกันมากๆ
เป็นภาพที่น่ารักมากเลยครับ

แถมได้รับความรู้เรื่องการอวยพรผู้ใหญ่ด้วยครับ

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 25 ธันวาคม 2562 เวลา:22:02:52 น.
  
สวัสดีครับ อาจารย์สุ
ตามอ่านงานตะพาบ อวยพร ครับ
มารับคำอวยพรจากอาจารย์สุด้วยครับ
ให้คำอวยพรผู้ใหญ่ผิดมานานเลยครับ
ตามที่อาจารย์สุแนะนำเลยครับ
ขออำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก
อวยพรให้อาจารย์สุ มีสุขภาพแข็งแรงทั้งกายและใจ ตลอดปีใหม่เทอญ


โดย: สองแผ่นดิน วันที่: 25 ธันวาคม 2562 เวลา:23:10:56 น.
  
อาจารย์เป็นที่รักของทุกคน ทุกคนเลยรักอาจารย์ อาจารย์มีโอกาสได้น้ำสังข์ให้ศิษย์ด้วย

มารับพรด้วยคนครับ
โดย: คุณต่อ (toor36 ) วันที่: 25 ธันวาคม 2562 เวลา:23:53:11 น.
  
สาธุ รับพรค่ะ

ได้เค็กวันเกิดเยอะเลยค่ะ เป็นที่รักของทุกๆคนจริงๆ ค่ะ
โดย: Sai Eeuu วันที่: 26 ธันวาคม 2562 เวลา:4:18:31 น.
  

สวัสดียามเช้าครับ

โหวตครับอาจารย์

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 26 ธันวาคม 2562 เวลา:7:03:00 น.
  
เดี๋ยวนี้ยากจะหาเด็กๆที่รู้จักว่าต้อง
อัญเชิญคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก
มาอำนวยพรผู้ใหญ่นะคะ อวยเองไม่ได้ แต่พี่ชินแล้ว
ซึ่งการที่คนรุ่นเก่าชินกันไปเองนี่แหละค่ะ
ที่ทำให้เรื่องนี้ไม่ได้รับการแก้ไขให้เรียนรู้กัน

ขอบคุณข้อเขียนดีๆนี้นะคะ

โดย: ภาวิดา คนบ้านป่า วันที่: 26 ธันวาคม 2562 เวลา:7:34:50 น.
  
สวัสดีค่ะ อ. สุวิมล

ซุปหอมที่ทำ กินเปล่าๆ เลยค่ะ มีผัก คาร์ไฮเดรตจากขนมปัง และโปรตีนจากชีส ครบโภชนาการแล้วค่ะ

ไม่ทานข้าวแล้วค่ะ มื้อนั้น อิ่มเบาๆ ค่ะ
โดย: Sai Eeuu วันที่: 26 ธันวาคม 2562 เวลา:15:25:44 น.
  
สวัสดีค่ะครูสุวิมล

เห็นความรักความกตัญญูของพวกลูกศิษย์แต่ละรุ่นแต่ละปีแล้วรูเสึกชื่นใจแทนมากๆเลยค่ะ แถมได้รู้ชื่อเล่นครูสุวิมลด้วย พี่แอ๋วนี่เอง
โดย: โอน่าจอมซ่าส์ วันที่: 27 ธันวาคม 2562 เวลา:1:16:25 น.
  


อรุณสวัสดิ์ครับ

จะรอชมภาพจากทริปท่องเที่ยวของอาจารย์ครับ
ช่วงปีใหม่ผมทำงานไม่ได้หยุดเลยครับ 555

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 27 ธันวาคม 2562 เวลา:7:07:52 น.
  
พานุ้งมาอำลาปีเก่าค่ะ อาจารย์
สวัสดีปีใหม่ไว้ด้วยเลยนะคะ
จะกลับบ้านป่าและอยู่ที่นั่นจนหลังปีใหม่ค่ะ

โดย: ภาวิดา คนบ้านป่า วันที่: 27 ธันวาคม 2562 เวลา:10:02:09 น.
  


สวัสดียามเช้าครับอาจารย์

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 28 ธันวาคม 2562 เวลา:7:07:35 น.
  
ขอบคุณสำหรับคแนนโหวตครับอาจารย์

เมื่อคืนผมปิดคอมตอน 4 ทุ่มครึ่ง
ง่วงมากเช่นกันครับ 555

หมิงหมิงหยุดยาว
นอนตื่นสายมากครับ
บางวันก็บอกว่านอนดึกเลย
กำลังวัยรุ่นเลยไม่อยากห้ามครับ
แต่ถ้าช่วงเรียน
ก็บอกลูกตลอดครับว่าอย่านอนดึกมาก

เชียงใหม่วันนี้ครึ้มฟ้าครึ้มฝน
เหมือนฝนจะตกเลยครับ

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 28 ธันวาคม 2562 เวลา:12:31:30 น.
  
อรุณสวัสดิ์ครับอาจารย์

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 29 ธันวาคม 2562 เวลา:7:14:44 น.
  
บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
กะว่าก๋า Dharma Blog ดู Blog
เริงฤดีนะ Food Blog ดู Blog
Sai Eeuu Food Blog ดู Blog
โอน่าจอมซ่าส์ Food Blog ดู Blog
อาจารย์สุวิมล Diarist ดู Blog

สุขภาพแข็งแรงตลอดปีค่ะครู
โดย: อุ้มสี วันที่: 29 ธันวาคม 2562 เวลา:16:47:00 น.
  
ขอบคุณสำหรับคแนนโหวตครับอาจารย์

วันนี้อากาศแปลกมากครับอาจารย์
ฝนตก ดูท่าทางหลายอำเภอจะตกหนักด้วย
ตอนแรกร้อน ตอนนี้ก็เลยเหมือนกลับมาหนาวอีกรอบครับ

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 29 ธันวาคม 2562 เวลา:20:30:42 น.
  


อรุณสวัสดิ์ครับอาจารย์

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 30 ธันวาคม 2562 เวลา:7:03:46 น.
  
ขอบคุณสำหรับคะแนนโหวตครับอาจารย์

ใช่ครับ
ครั้งที่แล้วผมมีโอกาสได้ไปบางปู
ก็ตอนจัดงานบล็อกแก๊งนี่ล่ะครับ

ผมเปิดร้าน
แต่ไม่มีลูกค้าครับ 555
ปีนี้เงียบเหงาจริง ๆ ครับ
ร้านค้าที่อยูแ่ถวร้านผม
ปิดตัวกันไปเยอะมาก
อยู่ไม่ไหวครับ
ไม่มีลูกค้าเลย
คนตกงานมากมายมหาศาล

เห็นด้วยกับอาจารย์เลยครับ
ว่ากรรมดีกรรมชั่วนั้น
ยุติธรรมจริงๆกับทุกคน


โดย: กะว่าก๋า วันที่: 30 ธันวาคม 2562 เวลา:21:10:22 น.
  
สวัสดียามเช้าครับอาจารย์

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 31 ธันวาคม 2562 เวลา:7:20:52 น.
  
ขอบคุณสำหรับคะแนนโหวตครับอาจารย์

ขอให้อาจารย์มีความสุข
สุขภาพแข็งแรงครับ

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 31 ธันวาคม 2562 เวลา:12:20:44 น.
  
เข้ามารับคำอวยพรจากอาจารย์ผู้มีประสบการณ์ทั้งอวยพรและถูกอวยพรมาปีละหลายๆครั้ง

ปีใหม่แล้วขอให้อาจารย์ยังสุขภาพแข็งแรง สนุกสนานกับกิจกรรมร่วมกับเพื่อนฝูงและลูกศิษย์ และขอให้อาจารย์ได้สิ่งดีๆ สมดังคำอวยพรจากมิตรรักแฟนเพลงมากมายครับ

โดย: ชีริว วันที่: 31 ธันวาคม 2562 เวลา:21:32:04 น.
  
สวัสดีปีใหม่ครับอาจารย์

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 1 มกราคม 2563 เวลา:6:59:09 น.
  
สวัสดีปีใหม่ค่ะครูสุวิมล
โดย: โอน่าจอมซ่าส์ วันที่: 1 มกราคม 2563 เวลา:10:34:37 น.
  
สวัสดีมีสุขค่ะ

สวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๓ ชวดศก
มีความสุข แข็งแรง ร่ำรวยนะคะ
โดย: ตะลีกีปัส วันที่: 1 มกราคม 2563 เวลา:13:17:10 น.
  
สวัสดีปีใหม่ค่ะคุณครู ขอให้มีแต่ความสุข
อย่าเจ็บ อย่าจน ประสบความสำเร็จและเจริญก้าวหน้ายิ่ง ๆ ขึ้นไปค่ะ
โดย: เนินน้ำ วันที่: 1 มกราคม 2563 เวลา:14:47:16 น.
  
ขอบพระคุณครับอาจารย์

ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์อำนวยพร
ให้อาจารย์มีสุขภาพแข็งแรง
มีความสุขมากๆครับ

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 1 มกราคม 2563 เวลา:14:51:03 น.
  
ปีใหม่นี้ขอให้มีความสุขมาก ๆ สุขภาพแข็งแรง
มีเงินใช้ไม่ขาดมือและโชคดีตลอดปี
สุขสันต์วันปีใหม่ค่ะ
โดย: haiku วันที่: 1 มกราคม 2563 เวลา:23:52:29 น.
  


สวัสดียามเช้าครับอาจารย์

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 2 มกราคม 2563 เวลา:7:37:03 น.
  

ขออำนาจคุรพระศรัรัตนตรัย
ดลบันดาลพรอันประเสริบแด่ อจ.สุวิมล ตลอดปี 2563 ค่ะ
โดย: เริงฤดีนะ วันที่: 2 มกราคม 2563 เวลา:10:00:29 น.
  
ผมเขียนหนังสือเกือบทุกวันเลยครับอาจารย์
ตรงนี้เลยทำให้มีต้นฉบับสำรองไว้เยอะมาก
ว่างเมื่อไหร่ผมก็ทำต้นฉบับบล็อกเก็บไว้เรื่อยๆ
เลยสามารถอัพบล็อกทุกวันครับ

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 2 มกราคม 2563 เวลา:19:55:40 น.
  
สวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๓

ขอให้อาจารย์สุวิมลมีความสุขและมีสุขภาพดีตลอดปี
เป็นศรีบล็อกของน้อง ๆ ลูก ๆ หลาน ๆ ชาวบล็อกแก๊งครับ
ปีที่ผ่านมาแม้ว่าผมไม่ค่อยได้เข้าบล็อกเท่าไหร่ แต่นึกถึงอาจารย์เสมอครับ


โดย: ทุเรียนกวน ป่วนรัก วันที่: 2 มกราคม 2563 เวลา:22:04:36 น.
  
สวัสดีปีใหม่ 2563 นะคะอาจารย์สุวิมล...

ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธ์ในสากลโลก

ดลบันดาลให้อาจารย์สุวิมลมีแต่ความสุข สุขภาพแข็งแรงนะคะ

Blogของอ้อมแอ้ม มีปัญหาคะ..แก้มานานแล้ว

ยังไม่เสร็จซักทีคะ..

แต่commentได้นะคะ..แปลกเน้อะโดย: คนผ่านทางมาเจอ วันที่: 3 มกราคม 2563 เวลา:0:44:49 น.
  
อรุณสวัสดิ์ครับอาจารย์

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 3 มกราคม 2563 เวลา:5:03:23 น.
  
ขอบคุณครับอาจารย์
ได้ความรู้จากอาจารย์ด้วย
ดีจังเลยครับ
ปกติผมก็แยกไม่ออกครับ
ระหว่างคำว่า อิจฉา กับ ริษยา
อาจารย์อธิบายไว้ชัดเจนเลยครับ

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 3 มกราคม 2563 เวลา:11:06:17 น.
  

สวัสดีปีใหม่ค่ะ
โดย: newyorknurse วันที่: 3 มกราคม 2563 เวลา:18:54:19 น.
  

สวัสดียามเช้าครับอาจารย์

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 4 มกราคม 2563 เวลา:6:32:06 น.
  
อาหารที่ดี
ช่วยฟื้นฟูกำลังจริงๆครับ
ตอนที่แม่ผมป่วย
อาหารโรงพยาบาลไม่อร่อยเลย
แม่กินไปสองคำก็วาง
ไม่มีเรี่ยวแรง
พอหมอบอกกินที่อยากกิน
คราวนี้ทำมาให้กิน
กินเยอะขึ้น มีแรงเลยครับ 555

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 4 มกราคม 2563 เวลา:11:23:54 น.
  
สวัสดีปีใหม่ค่ะ อาจารย์
ขอบคุณที่แวะไปที่เฟซด้วยนะคะ

โดย: ภาวิดา คนบ้านป่า วันที่: 4 มกราคม 2563 เวลา:16:27:40 น.
  

สวัสดียามเช้าครับอาจารย์

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 5 มกราคม 2563 เวลา:6:36:07 น.
  
สวัสดีปีใหม่ค่ะอาจารย์
ขอให้อาจารย์มีความสุข สุขภาพแข็งแรงนะคะ
โดย: JinnyTent วันที่: 5 มกราคม 2563 เวลา:12:26:29 น.
  
สวัสดีปีใหม่ค่ะอาจารย์
โดย: tuk-tuk@korat วันที่: 5 มกราคม 2563 เวลา:15:08:53 น.
  
คุณสมบัตินึงที่เด็กรุ่นใหม่มีน้อยลงไปมาก
ผมว่าคือ เรื่องของความอดทนนี่ล่ะครับ
เด็กรุ่นใหม่อะไรก็รวดเร็วทันใจ
เร็วปรุ๊ดปร๊าดไปหมด
จนรออะไรนิดนึงก็ทนไม่ได้เลยก็มีครับ

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 5 มกราคม 2563 เวลา:16:07:31 น.
  
แวะมาทักทายขึ้นทศวรรษใหม่ครับ ยังอยู่บล็อกเดิมงั้นผมขอรับคำอวยพรอีกรอบ อิอิ

โดย: ชีริว วันที่: 5 มกราคม 2563 เวลา:22:46:05 น.
  

สวัสดียามเช้าครับอาจารย์

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 6 มกราคม 2563 เวลา:7:24:26 น.
  
ขอบคุณสำหรับคะแนนโหวตครับอาจารย์

โหวตกลับมาแล้วครับ
ผมก็ใช้จนหมด 10 โหวตเลย 555

งานเขียนชุดนี้จบแล้วล่ะครับ
เดี๋ยวจะต่อด้วยบล็อกหนังสือและบทกวีจีนครับ

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 6 มกราคม 2563 เวลา:21:50:43 น.
  
สวัสดีปีใหม่ครับ อาจารย์ อาจารย์เราเขียนถนนสายนี้มีตะพาบอยู่แน่ๆ เลย
โดย: คุณต่อ (toor36 ) วันที่: 7 มกราคม 2563 เวลา:1:04:27 น.
  

สวัสดียามเช้าครับอาจารย์

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 7 มกราคม 2563 เวลา:7:40:34 น.
  
อัพใหม่ได้แล้วค่ะ อาจารย์
จะได้แจกโหวตแรกแห่งปีนะคะ

โดย: ภาวิดา คนบ้านป่า วันที่: 7 มกราคม 2563 เวลา:14:07:16 น.
  
ขอบคุณสำหรับคะแนนโหวตครับอาจารย์

ความน่าสนใจของหนังสือดอนกิโฆเต้มีมากมายจริงๆครับอาจารย์
เป็นนิยายเล่มแรกของโลก
และได้รับการยอมรับจากนักอ่านทั่วโลก

เนื้อหาอ่านแล้วสนุกมากด้วยครับ

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 7 มกราคม 2563 เวลา:20:41:36 น.
  
ขอบคุณสำหรับโหวตและคอมเมนต์ติดดาวตั้งแต่ต้นปีครับอาจารย์ ^^

ขอบคุณสำหรับคำอวยพรครับ
อาจารย์คงมีโอกาสได้มาเชียงรายอีกนะครับ วัดห้วยปลากั้งกับร่องขุ่นที่สร้างเพิ่มและร่องเสือเต้นที่ยังไม่เคยมา มาอีกก็มีอะไรให้ดูอีก
โดย: ชีริว วันที่: 7 มกราคม 2563 เวลา:21:23:26 น.
  


สวัสดียามเช้าครับอาจารย์

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 8 มกราคม 2563 เวลา:7:45:11 น.
  
สวัสดียามเช้าค่ะ สวัสดีปีใหม่ และก็เตรียมสวัสดีวันเด็กค่ะ
โดย: kae+aoe วันที่: 8 มกราคม 2563 เวลา:9:23:39 น.
  
ขอบคุณสำหรับคะแนนโหวตครับอาจารย์

วันนี้ตอนที่ผมย้ายไฟล์รูปภาพ
เน็ตก็เสียครับ
ต้องโหลดใหม่
เสียเวลาไปพักใหญ่เลยครับ

อาจารย์เข้าใจถูกต้องเลยครับ
หนังสือเล่มนี้เหมือนประวัติศาสตร์วรรณกรรมหรือบทกวีจีนครับ
เค้าไล่มาเป็นยุคๆ แบ่งเป็นหมวดหมู่และประเภท
อ่านสนุกดีครับ มีตัวอย่างให้อ่านด้วย

ผมชอบอ่านนิทานจีน ประวัติศาสตร์จีน
อ่านสนุก และได้แง่คิดที่ดีครับ

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 8 มกราคม 2563 เวลา:19:50:11 น.
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

Suvimol.BlogGang.com

อาจารย์สุวิมล
Location :
กรุงเทพฯ  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ผู้ติดตามบล็อก : 45 คน [?]

บทความทั้งหมด