ทิ้งทุ่งเพื่อมุ่งสู่การแข่งขัน (บางบ่อเกม)

ทิ้งทุ่งเพื่อมุ่งสู่การแข่งขัน  (บางบ่อเกม)

งานพบปะสังสรรค์ของลูกศิษย์ กลุ่มธาตุทองรวมมิตร  ซึ่งได้จัดขึ้นปีละ
ครั้ง  ที่บ้านบางบ่อพี่สาวของกุ้ง ก็เวียนมาอีกปีหนึ่ง
ปีนี้จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 27  ก.ค. 62  โดยใช้ชื่องานว่า


"ทิ้งทุ่งเพื่อมุ่งสู่การแข่งขัน  (บางบ่อเกม)" 
ปีนี้  มีการจัดตั้งกลุ่มเพื่อนกลุ่มเล็ก ๆ  เพื่อปรึกษาหารือเรื่องการจัด
งานพบปะสังสรรค์ในครั้งนี้ ค่ะ เป็นผู้จัดเกมการแข่งขัน
การจัดสถานที่  บรรยากาศของงาน  ซึ่งพวกเขาต้องมาจัดสถานที่ก่อน
จะถึงวันงาน  นับว่าเป็นผู้เสียสละเพื่องาน น่าชมเชย  

มาชมภาพของพวกเขา ค่ะ 


ส่วนหนึ่งของคณะผู้เตรียมงานในครั้งนี้ ค่ะ 

เมื่อถึงวันที่  27  ก.ค.  หนึ่งมารับฉันประมาณเกือบเที่ยง  เพราะเมื่อคืน
กว่าจะเตรียมงานเสร็จและกลับถึงบ้านได้ข่าวว่า
ตีหนึ่งแล้ว  วันนี้เขาเลยตื่นเสายและมารับฉันสาย   อีกอย่างวันนี้ เก๋ก็
ไม่ได้มา  เนื่องจากพ่อของเก๋ถึงแก่กรรมเมื่อวันศุกร์
มาถึงงานที่บ้านของกุ้ง  ก็เที่ยงกว่าแล้ว  มีลูกศิษย์ที่มาก่อนช่วยกันทำ
กับข้าวสำหรับเพื่อน ๆ จะได้ทานมื้อเที่ยงกัน
เพราะปีนี้  กุ้งสั่งโต๊ะจีนมาทานกันเป็นมื้อเย็น ค่ะ  มาชมเพื่อน ๆ ที่ช่วย
กันทำอาหารมื้อกลางวัน ค่ะ 


โฉมหน้าแม่ครัวพ่อครัวหัวป่าก์ ค่ะ

รายการอาหารและผลไม้มื้อกลางวัน ค่ะ

งานนี้  เดช ได้ให้ อ๊อด นำน้ำส้มรสอร่อยที่อ๊อดเป็นตัวแทนขายเป็น
รายได้เสริม  ซึ่งเพื่อน ๆ ได้สั่งน้ำส้มของอ๊อด
น่าจะเป็นร้อยกว่าขวด  เดชสั่งคนเดียว 50 ขวด ส่วนอิน ได้สั่งประมาณ
40  ขวด ตามจำนวนเพื่อน ๆ ที่มาร่วมงาน
เพื่อเลี้ยงเพื่อน ๆ คนละ 1 ขวด  ส่วนคนอื่น ๆ สั่ง  5  บ้าง10  บ้าง  20
บ้างตามแต่ความสะดวกของแต่ละคน  เป็นน้ำใจของ
เพื่อนช่วยเพื่อน  เป็นเรื่องที่น่าชมเชยเช่นกัน  ค่ะ 

หลังจากฉันอิ่มข้าวมื้อเที่ยง ซื่งก็บ่ายโมงแล้ว  คนมาร่วมงานก็ยังมาไม่
มากนัก  พวกเราเลยถ่ายรูปกันไว้เป็นที่ระลึกก่อน 
วันนี้มือกล้อง เก๋ ไม่ได้มาร่วมงาน  เนื่องจากพ่อถึงแก่กรรม  ฉันจึงต้อง
เก็บรายละเอียดของงานมากขึ้น ค่ะ ​​​
​​​​​​

บรรยากาศของงาน  จัดไว้เพื่อให้สมาชิกที่มา ถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึก ค่ะ 

เพื่อน ๆ เริ่มทยอยกันมาร่วมงานมากขึ้น  และทุกคนก็ทานมื้อเที่ยงกัน
เรียบร้อยแล้ว  พิธีกรของงานก็เริ่มงาน ค่ะ สองพิธีกรหนุ่ม  ป๋าลอ และ หนึ่ง  ค่ะ ป๋าลอ  กล่าวเปิดงาน ค่ะ 

ป๋า ลอ ได้กล่าวถึงจุดประสงค์ของการจัดงานพบปะสังสรรค์กัน และปีนี้
มีการจัดทำเสื้อของรุ่นขึ้นมา  โดยชี้แจงว่า 
ทำเสื้อรุ่น  60  ตัว  ต้นทุน 300  บาท  แต่ถ้าใครมีกำลังทรัพย์ ใคร่ขอ
ให้ช่วยกันตัวละ  400  บาท  เพื่อนำเงินไปเตรียม
การจัดงานโครงการ  จิตอาสาเพื่อสังคม   CSR (CSR
Corporate Social Response )ซึ่งคิดว่า จะจัดทำโครงการนี้ประมาณ
เดือน  ตุลาคม  ค่ะ  ป๋าลอ ได้ให้ อิน มาเป็นนายแบบ
เพื่ออธิบาย ความหมายของเสื้อรุ่นที่จัดทำในครั้งนี้ ค่ะ  คือ  สีเหลือง
และมีแถบสีดำบนปกและแขน  เป็นสีประจำของ
โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง ของเรา  ที่ปลายแขน  มีเลข  22  หมายถึง
จบการศึกษา ม.ต้น ปี พ.ศ.  2522  อีกข้างหนึ่ง
มีเลข 24  หมายถึงจบ ม.ศ. 5  เมื่อปี  2524  ส่วนด้านหลังของตัวเสื้อ
เป็นเจดีย์ อันหมายถึงสัญลักษณ์ของโรงเรียนเรา มาชมรูปค่ะอิน เป็นนายแบบ ให้ ป๋าลอ อธิบายความหมายของเสื้อรุ่น ค่ะ 

จากนั้น  ก็เริ่มกิจกรรมการแข่งขันบางบ่อเกม  โดยมีการแบ่งสีก่อน ซึ่ง 
มีสองสี  คือ สีแดงและสีเขียว  ให้เพื่อนออกมา
จับฉลากว่า จะได้อยู่สีแดง หรือ สีเขียว  ค่ะ  เพื่อให้ทั้งสองสีมีจำนวน
คนเท่า ๆ กัน  มาชมภาพกันค่ะ 
สมาชิกจับฉลากเพื่อแบ่งสีกัน ค่ะ 

หลังจากที่แบ่งกันเรียบร้อยแล้ว  ก็มีการให้เลือกประธานสีกัน ด้วยวิธีที่
แปลก ๆ ดี  คือ ให้ทุกคนในสีของตน ชี้ไปที่
คนที่ต้องการจะให้เป็นประธานสี  แล้วก็ได้ประธานสีทั้งสองสีเป็นที่
เรียบร้อย  ค่ะ คือ สีแดง  โอ๊ต เป็นประธาน
ส่วนสีเขียน ประธาน คือ  เดช หรือที่เรียกกันว่า  ป๋าโอ (แกชื่อโอฬาริก)
มาชมโฉมหน้าของประธานทั้งสองสี ค่ะ 


ประธานสีแดง ค่ะ หนูโอ๊ต  ค่ะ 


ประธาน สีเขียว ได้แก่ ป๋าโอ  ค่ะ 


พิธีกร หนึ่ง แนะนำ กรรมการที่เชิญมาตัดสิน บางบ่อเกม ครั้งนี้ ค่ะ
ประธานสีทั้งสองฝ่าย ทักทายกรรมการ ค่ะ 
ทั้งสองสี  ต่างเตรียมพร้อมลงแข่งขันกัน ค่ะ 


สีแดง เตรียมพร้อม สู้ สู้  ค่ะ  

เกม แรก ก็คือ เกม ต่อแถวกันให้ได้ยาวมากที่สุด  โดยสามารถนำสิ่งที่
มีในร่างกายมาต่อกันได้  สีไหนต่อได้ยาวที่สุด เป็นฝ่ายชนะ
มาดูความสนุกสนานของทั้งสองสี  พยายามนำสิ่งที่มีในร่างกาย  เช่น

เข็มขัด  ผ้าพันคอ  เป็นต้น  มาชมภาพของเกมนี้ ค่ะ 

จากภาพ จะเห็นได้ว่า สมาชิกพยายามหาสิ่งของที่มี   มาต่อกัน
เพื่อให้แถวของตัวเองยาวมากจนถึงสนามหญ้า  

เมื่อเกมสิ้นสุดลง  ป๋าลอ ได้อธิบายให้ความหมายของเกมนี้ ได้น่าฟัง
มากทีเดียว ว่า  เกมนี้ เป็นการย้ำเตือนสมาชิกทุกคน
ให้รักกัน  สานสัมพันธ์ความรัก ความสามัคคีกันให้ยืนยาวมากที่สุด
เหมือนกับเกมที่พวกเราได้พยายามคิดที่จะทำให้แถว
ของตัวเองให้ยาวที่สุดเท่าที่จะยาวได้   ฉันฟังเขาอธิบายเกมนี้แล้ว ก็
รู้สึกว่า เป็นการอธิบายที่ให้ข้อคิดดีมาก ภูมิใจ
ที่ได้เห็นความรัก ความสามัคคีของพวกเขา  ที่ปีหนึ่ง ๆ พยายามคิด
เรื่องราวต่าง ๆ เพื่อให้งานนี้จัดขึ้นมาอย่างมี
ความหมาย  ไม่ใช่กินอาหาร ดื่ม และนั่งคุย ถามทุกข์สุขกันและกัน
เท่านั้น  ค่ะ 


ก่อนจะเริ่มเกมที่สอง   ทั้งสองฝ่ายต่างก็มีการเต้นโชว์  ประชันลีลา
การเต้นของสีตนอย่างสนุกสนาน  มาชมภาพ ค่ะ 


ทั้งสองสี  ต่างโชว์ลีลาการเต้น อย่างสนุกสนานไม่มีใครยอมแพ้ใคร

หลังจากนี้  ก็เริ่มการแข่งขันเกมที่ 2  คือ การให้ทุกคนในสีตน ให้อยู่
ในวงกลมที่กำหนดให้  (วงกลมเล็ก ๆ ) 
ทุกคนต้องหากรรมวิธีให้อวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งอยู่ในวงกลมนั้นและให้
ได้รูปที่สวยงามสร้างสรรค์ จะเป็นฝ่ายที่ชนะ มาชมภาพ ค่ะ 

แต่ละภาพเป็นลีลาของทั้งสองสี ที่พยายามอยู่ในวงกลมที่กำหนดให้ 
ฉันเชียร์อยู่รอบ ๆ ดูการปรึกษาหารือของพวกเขาและถ่ายภาพ

เกมที่ 3  เป็นเกม แสดงความแม่นยำของผู้เล่นเกมแต่ดูออกจากเป็น
เกมที่ทะลึ่ง ๆ และก็สนุกเฮาฮาปาร์ตี้กันมากทีเดียว มาชมกันค่ะป๋าลอ อธิบายเกม การนำมะเขือยาวแหว่งให้มะนาวตกลงไปในจาน ค่ะ

เป็นเกมที่เรียกเสียงเชียร์  เสียงลุ้น จากคนดูมากมาย  เกมนี้ มีกติกา
ว่า  ถ้าใครแกว่งมะเขือยาวให้มะนาวที่ตั้งอยู่บนคอขวด
ให้ลงในจานที่อยู่ข้างหน้าขวด  ฝ่ายใดที่สามารถทำให้มะนาวที่ตั้งอยู่
บนคอขวดลงจานได้ 3  ผล  จะเป็นฝ่ายชนะ ค่ะ 

เกมที่ 4  เป็นเกม ปิดตาตีหม้อ  ซึ่งเกมนี้  ทุกคนรู้จักดี  เราไปตั้งเกม
นี้  ที่กลางสนาม  มีหม้อทั้งหมด 4 ใบ  
แบ่งเป็นแต่ละสีส่งตัวแทน ชาย 1 หญิง 1  มีคนคอยบอกทางคนที่จะ
เดินไปตีหม้อ  ใครที่ตีหม้อแตก  จะเป็นสีที่ชนะ ค่ะ มาชมภาพค่ะตัวแทนเกม  ปิดตาตีหม้อ  ค่ะ 

สมาชิกยืนเชียร์กันสนุกสนุกสนาน  จบเกมนี้  ก็ต่อด้วยเกมสุดท้ายของ
บางบ่อเกม  ก็คือ การแข่งขันเดะลูกบอลเข้าโกล
สีใดที่เตะบอลเข้าโกลได้มากที่สุด เป็นฝ่ายชนะ ค่ะ  มาชมลีลาการเตะ
ของแต่ละคน ค่ะ  ลีลาการเตะบอลเข้าโกลของแต่ละสี  สร้างความสนุกสนานกัน  ฉันก็
ได้รับเชิญลงไปเตะด้วยนะ  แต่ให้ระยะของบอล
ใกล้โกลมากหน่อย เพราะกลัวคนชรา ไม่มีแรง  ห้าห้า  แต่ก็เตะเข้า
ด้วยนะ  ห้าห้า เสียดายไม่มีใครถ่ายรูปฉันเลย  อิอิ ลีลารุ่นจิ๋วเตะบอลค่ะ  น้องพิมพิมและน้องเกล  ค่ะ 

หลังจากจบเกมทั้ง 5  เกม อย่างสนุกสนานแล้ว  ก็มีการถ่ายรูปหมู่ รูปคู่
รูปเดี่ยวกันตามรูปที่คณะผู้จัดสถานที่ทำให้ ค่ะ มาชมภาพ ค่ะ รวมทีมกลุ่มสีเขียว ค่ะ  รวมทีมกลุ่มสีแดง  ค่ะ 


รวมทั้งสองทีมค่ะ ไม่แบ่งสีแล้ว ค่ะ


เฮฮา กัน สนุกสนาน หลังปิด บางบ่อเกม  ค่ะ
เพื่อนคู่หู คู่แฝด  เดือน กับ เพ็ญ


ถ่ายรูปหมู่แพคทีมเสื้อรุ่น  ด้วยกัน  ค่ะ 


ทีมชาย  ทีมหญิง   
ภาพแห่งความสวยงาม  สนุกสนาน  สดชื่น เบิกบานใจ ฉันได้รวบรวม
มาให้ชมเท่าที่จะรวบรวมได้ ค่ะ 

จากนั้น ก็เริ่มเข้าสู่อาหารมื้อเย็น  ปีนี้  กุ้ง สั่งโต๊ะจีน  เพื่อจะได้ไม่ต้อง
เหนื่อยหลังจากงานเลี้ยงเลิกแล้ว จะได้ไม่ต้อง
มาล้างถ้วยล้างชาม  สมาชิกก็ช่วยกันลงขันเรื่องอาหารจัดเลี้ยง แล้ว
แต่สมาชิก  ใครมีมากก็ให้มาก ใครมีน้อยก็ให้น้อย ค่ะ 
กลุ่มนี้  เขามีความรักใคร่เพื่อน  อยากให้เพื่อนมาพบกันมาก ๆ  ไม่ต้อง
คำนึงถึงเรื่องเงินทอง นับว่า มิตรภาพของพวกเขาน่าชื่นชม
มาชมบรรยากาศของงาน  ค่ะ 


ภาพบรรยากาศโต๊ะต่าง ๆ ในงาน  ช่วงเย็นมีเพื่อนต่างโรงเรียนของกุ้ง
มาร่วมงานด้วย  ค่ะ  
อาหารโต๊ะจีน  มื้อเย็นนี้  ค่ะ 

ทานอาหารกันผ่านได้สักครู่ใหญ่ ๆ  ก็เข้าสู่พิธีการ  คือ เชิญฉันไปพูด
แสดงความรู้สึกต่องานที่จัดวันนี้และให้ศีลให้พร
ฉันก็ออกไปยืนและกล่าวถึงการจัดงานพบปะสังสรรค์ของทุกปีที่จัด
งานมาตลอดเท่าที่ฉันได้มา ก็น่าจะเป็นครั้งที่ 4 แล้ว
ขอบใจพวกเขาที่เชิญฉันมาร่วมงานทุกครั้ง  ในแต่ละครั้ง ฉันก็ได้รับ
ความสุข สดชื่น ที่ได้เห็นความรัก ความสามัคคี
ของพวกเขา  โดยเฉพาะกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้นในแต่ละครั้ง  ล้วนแต่
เป็นสิ่งแสดงถึงความรักแห่งมิตรภาพที่ดีงาม  
ฉันกล่าวชื่นชม  ขอบใจ และอวยพรให้พวกเขามีความสุข ความเจริญ
ในชีวิตทั้งหน้าที่การงานและครอบครัว ให้สมกับ
ความกตัญญูที่มีต่อครูอาจารย์


ฉันอวยพรให้ลูกศิษย์ ค่ะ 

หลังจากที่ฉันอวยพรเสร็จแล้ว  พิธีกรก็เชิญให้ ครูผันได้พูดแสดงความ
รู้สึกของตน  ครูผันได้พูดถึงหลักการในการดำเนิน
ชีวิตของเขา  3  เรื่อง  (ทีเคยพูดในงานรดน้ำดำหัว ของ ธาตุทอง 2 ส)
คือ  เรื่องการงาน หาเงินเก็บไว้ใช้ในอนาคต
ข้อสอง ต้องให้เวลากับครอบครัว  แล้วจึงมาเป็นอันดับสาม  คือ ต้องมี
เพื่อนฝูง ไว้ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน นั่นคือ เรื่องของมิตรภาพครูผันกล่าวถึงความรู้สึกของตนและข้อคิดในการดำเนินชีวิต

หลังจาก ผันกล่าวความรู้สึกเสร็จแล้ว  ก็เริ่มอีกกิจกรรมหนึ่ง  นั่นคือ 
เรื่องที่พวกลูกศิษย์จัดกิจกรรมอวยพรวันคล้ายวันเกิด
ของฉันล่วงหน้า  ซึ่งจัดพร้อมกับการอวยพรวันคล้ายวันเกิดของกุ้ง
พจน์ และน้องพิมพิม  ลูกสาวของ ว่าว
เป็นกิจกรรมที่ฉันรู้สึกตื้นตันใจ  ซาบซึ้งความมีน้ำใจของเขาที่ระลึก
ถึงวันคล้ายวันเกิดของฉัน  ปีนี้เขาจัดให้ฉันเป็นปีที่ 2 แล้ว
อัง ไปยกเค้กวันเกิดออกมา  พร้อมกับมีการจุดเทียน  ลูกศิษย์ทุุกคนมา
ล้อมรอบฉัน  จุดเทียนแล้ว ก็มีการร้องเพลง
สุขสันต์วันเกิด  พร้อม ๆ กัน ฉันรู้สึกลำคอตีบตัน กับ กิจกรรมที่พวกเขา
จัดให้ เมื่อร้องเพลงจบ  มีการกล่าวอวยพรให้ฉัน
สุขภาพแข็งแรงและมาร่วมงานของพวกเขาทุก ๆ ปีแล้วให้ฉันเป่าเทียนเค้กวันเกิดที่ลูกศิษย์นำมาอวยพรฉัน ค่ะ 

หลังจากกิจกรรมอวยพรครูแล้ว ก็ต่อด้วยงานอวยพรวันคล้ายวันเกิด
ของกุ้ง เจ้าบ้าน  และวันคล้ายวันเกิดของ น้องพิมพิม


และยังมี พจน์ ซึ่งเกิดในเดือน สิงหาคม อีกคน  ค่ะ กุ้งนางเจ้าของวันคล้ายวันเกิด ค่ะ  

หลังจากงานพิธีการเสร็จสิ้นแล้ว ก็ทานอาหารกันต่อ และสิ่งหนึ่งที่ขาด
ไม่ได้  ก็คือ การร้องเพลง เพื่อเพิ่มบรรยากาศของงาน ค่ะ 

รวบรวมภาพนักร้องทั้งผู้ใหญ่และเด็กน้อย มาให้ชม ค่ะ 

ฉันสนุกสนาน นั่งฟังเสียงนักร้อง และคุยกับลูกศิษย์ ถึงประมาณ 3 ทุ่ม
กว่าแล้ว  ก็อำลาลูกศิษย์ลูกหากลับบ้าน
ขากลับ  อาศัยรถสมเกียรติ ซึ่งจะต้องไปส่งอึ้งที่อยุธยา แวะส่งฉันก่อน
ที่สุขุมวิท 38  แล้วจึงไปส่งอึ้งที่อยุธยา 
ส่วนหนึ่ง ซึ่งมารับฉัน  เขาอยู่ต่อและค้างที่บ้านของกุ้งในคืนนี้เหมือน
ทุก ๆ ปีที่ผ่านมา  ค่ะ  

งานวันนี้  ก็จบลงอย่างสุขใจ  สนุกสนาน  ชื่นบาน กันไปด้วยมิตรภาพ
อันสวยงามสดใส ทั้งเจ้าของบ้านและเพื่อนฝูง
ที่มาร่วมงานกันปีละครั้ง  ใครที่ติดธุระ ก็มาร่วมงานแต่กลับก่อนบ้าง
คนที่ไม่มีธุระก็อยู่ต่อพูดคุยกันไป 
ฉันก็ขอขอบใจพวกเขาอีกครั้งที่จัดงานทุกปี และเชิญฉันมาร่วมสนุก
ด้วย ทำให้ชีวิหลังเกษียณของฉันไม่เงียบเหงาจนเกินไป
ขอให้พวกเขามีความสุข  ความเจริญรุ่งเรืองตลอดไป  ค่ะ 

ขอบใจหนึ่งที่มารับไปร่วมงาน และขอบใจ สมเกียรติที่มาส่งครูตอน
ชากลับ  ขอให้มีความสุข ความเจริญ เช่นกัน จ้ะ ขอบใจขนมของฝากจากอัง  อร่อยทุกอย่าง และมีมาฝากครูทุกครั้งที่
พบกัน  ขอให้อังมีความสุข มีสุขภาพแข็งแรงตลอดไป นะจ๊ะ 
ข้าวกล้องสามสี  บำรุงสุขภาพครู จาก วุฒิและลัก (ศิษย์สะใภ้) ค่ะ
ขอให้ทั้งคู่มีสุขภาพแข็งแรง ๆ เช่นกัน นะจ๊ะ ขอบใจจ้ะ 

บล็อกนี้ ก็ขออำลาไปเท่านี้นะคะ  แล้วพบกับความสุข ความชื่นบาน
ในโอกาสต่อไป  ค่ะ 
 Create Date : 13 สิงหาคม 2562
Last Update : 19 สิงหาคม 2562 17:55:48 น.
Counter : 1493 Pageviews.

40 comments
ธรรม (ะ) ได้เที่ยว’ ไปรถไฟ เที่ยวรถบัส ล่องเรือเที่ยวเมืองแปดริ้ว จังหวัดฉะเชิงเทรา อุ้มสี
(10 พ.ค. 2565 09:03:50 น.)
SPITI (ปี 3) ค่ำคืนที่ครึกครื้นใน Kaza กาบริเอล
(7 พ.ค. 2565 12:39:35 น.)
Oliva cafe คาเฟ่สุด cozy ที่ไม่ได้มีดีแค่บรรยากาศ จันทราน็อคเทิร์น
(5 พ.ค. 2565 16:03:06 น.)
เล่าสู่กันฟัง ... tanjira
(5 พ.ค. 2565 17:07:56 น.)

ผู้โหวตบล็อกนี้...
คุณtuk-tuk@korat, คุณชีริว, คุณtoor36, คุณกะว่าก๋า, คุณภาวิดา คนบ้านป่า, คุณบาบิบูเบะ...แปลงกายเป็นบูริน, คุณอุ้มสี, คุณสันตะวาใบข้าว, คุณFreakGirL, คุณสายหมอกและก้อนเมฆ, คุณnewyorknurse, คุณสองแผ่นดิน, คุณSai Eeuu, คุณkae+aoe, คุณNoppamas Bee, คุณhaiku, คุณร่มไม้เย็น

  
ลูกศิษย์น่ารักจริง ๆ ค่ะ
โดย: tuk-tuk@korat วันที่: 19 สิงหาคม 2562 เวลา:20:59:27 น.
  
อ่านผ่านๆคิดว่าบางกอกเกมส์ นี่บางบ่อ! จัดกันเอง เป็นกิจกรรมที่น่ารักและช่วยเหลือสังคมไปด้วยครับ
บางบ่อนี่เห็นเรื่อยๆตอนขึ้นมอเตอร์เวย์นะครับ แต่ไม่เคยไปเลย นึกออกแต่ปลาสลิด
ทำกับข้าวกันเอง ดูหลายเมนูก็เป็นเมนูทำง่ายนะครับ จู่ๆก็กระโดดมาแกงเขียวหวาน! แอดวานซ์เกินเมนูอื่นมากไปละ
แต่ละเกมไม่ได้เล่นนานแล้ว ปิดตาตีหม้อนี่ไม่เคยเล่นเลยครับ เสียดายหม้อ
โต๊ะจีนมื้อเย็นจัดเต็มมาก น่ากินครับ
แม้จะเรียนจบไปนานแล้ว แต่พวกลูกศิษย์ก็ยังขอพรจากอาจารย์ที่พวกเขาเคารพนับถือนะครับ
เค้กวันเกิดละลานตาเลย ^^
โดย: ชีริว วันที่: 19 สิงหาคม 2562 เวลา:23:13:26 น.
  
ช่วยกันคนละไม้ละมือมันก็ออกมาดีครับ งานแบบนี้มันสนุกก็ตอนที่ช่วยๆ กันเตรียมงานนี่แหละ แต่ต้องช่วยๆ กันจริงๆ นะ (ไม่ใช่มีพวกอู้)

จริงๆ งานลักษณะนี้แค่ได้มาร่วมสนุกกันในงาน ได้พูดคุยกันก็สนุกแล้วล่ะครับ

เตรียมงานกันไม่เยอะมากแบบนี้ตอนเก็บก็ไม่เหนื่อยเท่าไหร่นะ
โดย: คุณต่อ (toor36 ) วันที่: 19 สิงหาคม 2562 เวลา:23:49:41 น.
  


สวัสดียามเช้าครับอาจารย์

บรรยากาศงานเต็มไปด้วยความสนุกสนาน
แต่ละภาพจึงสะท้อนออกมาเป็นรอยยิ้มครับ

นอกจากสนุกแล้วยังกระชับความสัมพันธ์
สร้างมิตรภาพให้เหนียวแน่นกลมเกลียว
ยอดเยี่ยมมากๆเลยครับ

โหวตครับ

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 20 สิงหาคม 2562 เวลา:6:33:28 น.
  
ฝากกำลังใจก่อนค่ะ เดี๋ยวมาอ่านนะคะ
โดย: ภาวิดา คนบ้านป่า วันที่: 20 สิงหาคม 2562 เวลา:14:50:53 น.
  
ขอบคุณสำหรับคะแนนโหวตครับอาจารย์

ช่วงนี้ผมลงนิยายให้อ่านอย่างต่อเนื่องเลยครับ

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 20 สิงหาคม 2562 เวลา:23:03:59 น.
  
สวัสดียามเช้าครับอาจารย์

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 21 สิงหาคม 2562 เวลา:6:38:08 น.
  
บรรยากาศครึกครื้น น่าสนุกมาก ๆ ค่ะอาจารย์
โดย: บาบิบูเบะ...แปลงกายเป็นบูริน วันที่: 21 สิงหาคม 2562 เวลา:15:47:50 น.
  
ชอบบรรยากาศที่แสนอบอุ่นของบล็อกนี้ค่ะ อาจารย์

ขอบคุณลูกศิษย์ทั้งหลายที่มีเวลามารวมกลุ่มและดูแลอาจารย์นะคะ
โดย: เพรางาย วันที่: 21 สิงหาคม 2562 เวลา:17:02:33 น.
  
ขอบคุณสำหรับคะแนนโหวตครับอาจารย์

ผมเขียนให้ไป่จิงเหวินความำจเสื่อมชั่วคราว
เพื่อคล้ายๆจะบอกว่า
อดีตนั้นแก้ไขไม่ได้
บางทีคนเราก็ต้องลืมมันไป
เพื่อเริ่มต้นใหม่นี่ล่ะครับ 555

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 21 สิงหาคม 2562 เวลา:20:05:20 น.
  
ลูกศิษย์อาจารย์กลุ่มนี้น่าจะเป็นกลุ่มแรกๆ
ที่อาจารย์สอนมากนะคะ ภาพเยอะ ตามชมด้วย
ความชื่นชมมากๆ รักใคร่กลมเกลียวกันมากเลย
รู้สึกปลื้มไปกับอาจารย์ด้วยค่ะ

ขอบคุณที่ติดตามดาวพิษมาเรื่อยๆนะคะ
อีกสามครั้งก็จบแล้วค่ะ


โดย: ภาวิดา คนบ้านป่า วันที่: 21 สิงหาคม 2562 เวลา:20:15:26 น.
  


บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
หนีแม่มาอาร์ซีเอ Beauty Blog ดู Blog
ชีริว Travel Blog ดู Blog
วลีลักษณา Literature Blog ดู Blog
kae+aoe Parenting Blog ดู Blog
Tui Laksi Sports Blog ดู Blog
ทนายอ้วน Review Food Blog ดู Blog
สายหมอกและก้อนเมฆ Travel Blog ดู Blog
บาบิบูเบะ...แปลงกายเป็นบูริน Review Food Blog ดู Blog
อาจารย์สุวิมล Diarist ดู Blog

หนุกหนานเลยค่ะครู
โดย: อุ้มสี วันที่: 22 สิงหาคม 2562 เวลา:1:53:12 น.
  

สวัสดียามเช้าครับอาจารย์

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 22 สิงหาคม 2562 เวลา:6:28:00 น.
  
ขอบคุณสำหรับคะแนนโหวตครับอาจารย์

พรุ่งนี้ไป่จิงเหวินได้ออกเดินทางต่อครับ
วันนี้ติดหิมะ 555

เชียงใหม่ตอนนี้ฝนตกหนักมากเลยครับอาจารย์

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 22 สิงหาคม 2562 เวลา:19:58:56 น.
  


สวัสดียามเช้าครับอาจารย์

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 23 สิงหาคม 2562 เวลา:6:27:25 น.
  
สวัสดีค่ะ อาจารย์
มีดาวพิษอีกสองบทนะคะ
ที่เหลือก็จะตามมาอย่างด่วนค่ะ
มีธุระต้องทำเยอะ ต้องรีบจบเสียก่อน
จะไม่มีเวลามาอัพบล็อกเนื้อหามากๆค่ะ

โดย: ภาวิดา คนบ้านป่า วันที่: 23 สิงหาคม 2562 เวลา:10:18:43 น.
  
ขอบคุณสำหรับคะแนนโหวตครับอาจารย์

วันนี้ดูท่าทางฝนน่าจะตกหนักอีกวันครับ
เมื่อวานถ้าตกนานกว่านี้อีกสักชั่วโมง
น้ำท่วมหลังบ้านแน่นอนครับ 555
เอ่อจนเกือบท้นเข้าบ้าน
ดีที่สักพักก็เพลาการตกหนักลไงปครับ

ปล. ผมเพิ่งเคยเขียนนิยายแบบยาวๆ
เขียนแล้วก็สนุกดีครับ แต่รู้สึกว่าใช้พลังเยอะ
ใช้เวลานานในการเขียน
ปกติผมเขียนบทกวีจะใช้เวลาไม่นานเท่านี้ครับ

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 23 สิงหาคม 2562 เวลา:11:15:27 น.
  
เห็นแล้วยิ้มเลยค่ะ ดูน่าสนุกและอบอุ่น
โดย: sawkitty วันที่: 23 สิงหาคม 2562 เวลา:11:46:12 น.
  


ดูแล้วอบอุ่นมากเลยค่ะคุณครู^^
โดย: สันตะวาใบข้าว วันที่: 23 สิงหาคม 2562 เวลา:18:59:34 น.
  
สวัสดียามเช้าครับอาจารย์


โดย: กะว่าก๋า วันที่: 24 สิงหาคม 2562 เวลา:6:40:41 น.
  
ขอบคุณสำหรับคะแนนโหวตครับอาจารย์

วันนี้ผมตั้งใจดึงอารมณ์คนอ่านลงมานิดนึงครับอาจารย์
เพื่อปูอารมณ์สำหรับอ่านตอนต่อไปครับ 555

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 24 สิงหาคม 2562 เวลา:9:34:13 น.
  
สวัสดียามบ่ายวันหยุดครับ อาจารย์สุ
มาชมภาพ ทิ้งทุ่งเพื่อมุ่งสู่การแข่งขัน(บางบ่อเกม)
งานจัดไม่เหมือนใครครับ ปกติถ้าสังสรรค์รุ่น ก็เจอกันร้านอาหาร กิน พูดคุยเสร็จ กลับ
แต่งานสังสรรค์ของลูกศิษย์ กลุ่มธาตุทองรวมมิตร อาจารย์สุ มีความรัก สามัคคี สนุกสนาน มีกิจกรรมร่วมสนุก 555ด้วย


โดย: สองแผ่นดิน วันที่: 24 สิงหาคม 2562 เวลา:14:52:50 น.
  
สวัสดีคะอาจารย์สุวิมล...

เป็นกิจกรรมที่ดีมากๆนะคะ..

เกิดความสามัคคีและสนุกสนาน..

ดีจังคะ

โดย: อ้อมแอ้ม (คนผ่านทางมาเจอ ) วันที่: 24 สิงหาคม 2562 เวลา:20:09:48 น.
  

สวัสดียามเช้าครับอาจารย์

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 25 สิงหาคม 2562 เวลา:6:26:21 น.
  
ขอบคุณสำหรับคะแนนโหวตครับอาจารย์

ที่สุดแล้วมนุษย์เราก็ชอบย่งชิงของๆกันและกันนะครับ
นับตั้งแต่ประเทศ ทรัพยากร ไปจนถึงเงิน งาน ความรัก
แล้วความอยากเหล่านั้นก็นำไปสู่สงครามในรูปแบบต่างๆด้วยครับ

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 25 สิงหาคม 2562 เวลา:19:23:08 น.
  
ดาวพิษบทรองสุดท้ายแล้วค่ะ
อีกสองวันก็บทสุดท้ายนะคะ

ราตรีสวัสดิ์ ฝันดีด้วยค่ะโดย: ภาวิดา คนบ้านป่า วันที่: 25 สิงหาคม 2562 เวลา:20:20:06 น.
  


สวัสดียามเช้าครับอาจารย์

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 26 สิงหาคม 2562 เวลา:6:32:52 น.
  
ขอบคุณสำหรับคะแนนโหวตครับอาจารย์

เบื้องหลังการฆ่ายกครัว
ดูแล้วก็เหมือนกับชีวิตจริงนะครับ
มีเบื้องลึกเบื้องหลังที่เราไม่รู้

ไป่จิงเหวินนี่ชะตากรรมโหดร้ายมากครับ 555

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 26 สิงหาคม 2562 เวลา:11:13:03 น.
  
น่าชื่นใจจริงๆ ค่ะ ทุกคนยังคงรักการเหนียวแน่น ยาวนาน
โดย: Sai Eeuu วันที่: 26 สิงหาคม 2562 เวลา:16:40:01 น.
  

สวัสดียามเช้าครับอาจารย์

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 27 สิงหาคม 2562 เวลา:6:30:46 น.
  
มีถ้วย แบบบอลโลกด้วย อิอิ
โดย: kae+aoe วันที่: 27 สิงหาคม 2562 เวลา:8:41:39 น.
  
สวัสดีค่ะ อาจารย์
ดาวพิษจบแล้วนะคะ

โดย: ภาวิดา คนบ้านป่า วันที่: 27 สิงหาคม 2562 เวลา:13:27:57 น.
  
สวัสดียามบ่ายๆ ค่ะคุณครู^^

เย็นๆฝนคงตกตามเคยนะคะ
โดย: สันตะวาใบข้าว วันที่: 27 สิงหาคม 2562 เวลา:14:21:06 น.
  
ขอบคุณสำหรับคะแนนโหวตครับอาจารย์

ส่วนใหญ่ตอนที่สั้นๆ
ผมเขียนแบบพักหายใจครับ 555
ตอนที่ยาวส่วนใหญ่จะเป็นบทบู๊
หรือตอนที่สำคัญมากๆของเรื่องครับ

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 27 สิงหาคม 2562 เวลา:16:13:27 น.
  
ซีบอกอยากเรียนแบบไม่ต้องจดทุกวันแบบนี้เลยค่ะ
โดย: kae+aoe วันที่: 27 สิงหาคม 2562 เวลา:16:56:47 น.
  
บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
อุ้มสี Travel Blog ดู Blog
เจ้าหญิงไอดิน Topical Blog ดู Blog
อาจารย์สุวิมล Diarist ดู Blog

เป็นบรรยากาศอบอุ่นค่ะครู
โดย: จากเพื่อนถึงเพื่อน วันที่: 27 สิงหาคม 2562 เวลา:21:59:35 น.
  

สวัสดียามเช้าครับอาจารย์


โดย: กะว่าก๋า วันที่: 28 สิงหาคม 2562 เวลา:6:20:47 น.
  
ขอบคุณสำหรับคะแนนโหวตครับอาจารย์

ใช่ครับอาจารย์
กงเป่ยต้าซือเป็นสหายรู้ใจกับไคหมิงต้าซือ
ฝีมือทัดเทียมกันมาก
เท่ากับไป่จิงเหวินได้พบครูที่ดีอีกคนหนึ่งแล้วล่ะครับ

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 28 สิงหาคม 2562 เวลา:9:20:40 น.
  

อรุณสวัสดิ์ครับอาจารย์

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 29 สิงหาคม 2562 เวลา:6:07:40 น.
  
ขอบคุณสำหรับคะแนนโหวตครับอาจารย์

ปีนี้เศรษฐกิจทรุดหนัก
มีแต่ข่าวคนฆ่าตัวตายรายวัน
ผมไม่แน่ใจว่ารัฐบาลได้เร่งมือแก้ไขปัญหาบ้างหรือยัง
ถ้าไม่...คงไม่ใช่รายสุดท้ายที่จะมี....

ปัญหาปากท้องเป็นเรื่องใหญ่โตจริงๆครับ
ขนาดผมทำร้านมา 20 กว่าปี
5 ปีที่ผ่านมาการค้าการขายก็ย่ำแย่ไปเรื่อยๆ

คนที่ฆ่าตัวตาย
ผมคิดว่าเขาไม่ใช่ไม่สู้นะครับ
แต่สู้จนไม่รู้จะสู้ยังไง
สู้จนไปต่อไม่ไหวแล้ว
เลยต้องตัดสินใจแบบนั้น

น่าเห็นใจจริงๆครับ

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 29 สิงหาคม 2562 เวลา:13:01:09 น.
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

Suvimol.BlogGang.com

อาจารย์สุวิมล
Location :
กรุงเทพฯ  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ผู้ติดตามบล็อก : 45 คน [?]

บทความทั้งหมด