ใครทำดี เราต้องสรรเสริญ ให้กำลังใจ ค่ะใครทำดี  เราต้องสรรเสริญ  ให้กำลังใจ ค่ะ 

จากหัวข้อที่ท่านผู้อ่านเห็น คงไม่ต้องอธิบายความอะไรเลยนะคะว่า สิ่งที่
ฉันจะเขียนต่อไปนี้  เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไร 
ใช่แล้วค่ะ  เป็นเรื่องราวดี ๆ ของลูกศิษย์รุ่นหนึ่งที่ฉันเคยสอนมาที่
โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง เมื่อ ปีการศึกษา 2547  

ปีนี้  2561 เวลาก็ผ่านมาแล้ว 14 ปีแล้ว  จบมหาวิทยาลัยและมีการมีงาน
ทำกันแล้ว  เรียกว่า พอที่จะเริ่มแบ่งปันสิ่งดี ๆ ให้คนอื่น
ได้บ้าง  นี่เป็นจุดที่ฉันจะกล่าวถึงพวกเขา ค่ะ   และเป็นที่มาของหัวข้อ
เรื่องที่ฉันได้ตั้งไว้ค่ะ  คือ 
ใครทำดี  เราต้องสรรเสริญ  ให้กำลังใจ ค่ะ
เมื่อ  17  มี.ค.  นที  ต้น  ยศ และซี  มาเยี่ยมที่บ้าน และปรึกษา เรื่องที่
อยากจะจัดแข่งขันฟุตบอลการกุศล
เพื่อหาทุนการศึกษา ให้แก่น้อง ๆ ที่ยังขาดแคลน ยากจน  เป็นการ
แบ่งปันให้กับคนอื่น  ซึ่งฉันถือว่า เป็นการกระทำ
ที่ควรแก่การสรรเสริญในการริเริ่มเรื่องหรือกิจกรรมกิจกรรมดี ๆ แก่สังคม
และแสดงถึงความกตัญญุตา ต่อสถาบันที่เคยไปเล่าเรียนนที  ต้น  ยศ และซี  มาเยี่ยมและปรึกษาการแข่งขันฟุตบอลการกุศล

เมื่อฉันทราบถึงจุดประสงค์ในการจัดงานแข่งขันฟุตบอลของพวกเขา
แล้ว  ฉันก็สนับสนุนพวกเขาเต็มที่  เพราะเป็นกิจกรรม
ที่แสดงถึงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และเป็นคุณธรรมที่ดีงาม  ถ้าศิษย์เก่า
ที่จบไปแล้ว  มีความความคิดเช่นนี้ทุกคน
ย่อมทำให้โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทองเจริญก้าวหน้า  มีปัจจัยในการพัฒนา
โรงเรียนได้มากยิ่งขึ้นอย่างแน่นอน

สิ่งที่เขาต้องการให้ฉันช่วยเขา  ก็คือ ช่วยประชาสัมพันธ์หาทีมฟุตบอล
จากรุ่นพี่  รุ่นน้องเขา มาร่วมการแข่งขันขัน
ในครั้งนี้ ซึ่งเขาตั้งเป้าหมายไว้ว่า ต้องหาให้ได้อย่างน้อย 10 ทีม  ทีมละ
3,000  บาท  เขาประมาณว่า 
หลังจากหักค่าใช้จ่ายแล้ว  คงจะเหลือเงินประมาณ  20,000 บาท เข้า
สมาคมนักเรียนเก่าฯเพื่อนเป็นทุนการศึกษาแก่น้อง ๆ ได้
ฉันฟังเขาแถลงโครงการนี้แล้ว  ก็สนับสนุนเขาเต็มที่  เพราะว่า เป็น
โครงการที่สร้างสรรค์  เป็นการทำความดี
ที่สมควรให้การสนับสนุน  เพื่อให้พวกเขามีกำลังใจคิดสร้างสรรค์สิ่ง
ดี ๆ ต่อไปอีกในภายภาคหน้า  
ฉันก็เป็นคนฉับไวนะ   ยกโทรศัพท์ไปหาลูกศิษย์   คือ ศักดา รุ่นพี่เขา
ก็ได้มา 1 ทีม  โทรหาหนุ่ม ได้มา 2 ทีม
(แต่ตอนหลังถอนตัวไป 1 ทีม คงเหลือ 1 ทีม)  แล้วโทรหา นายกฯ
สมาคมนักเรียนเก่าฯ  คุณสุเทพ  ก็ได้มาอีก 2 ทีม
เป็นอันว่า  ฉันได้ช่วยหาทีมให้เขาได้ทั้งหมด 4 ทีม  ทำให้เขามีกำลังใจ
มากขึ้น  เพราะเพื่อน ๆ รุ่นเขา ก็มี 2 ทีมแล้ว
รวมแล้วที่ได้แน่นอน  คือได้ 6ทีมแล้ว  เหลืออีก 4 ทีมจะได้ไปประกาศ
รับในเฟสบุ๊คต่อไป  ซึ่งฉันเชื่อว่า 
คงไม่เป็นเรื่องยาก  รุ่นน้อง ๆ ที่ชอบเรื่องฟุตบอล คงเข้ามาสมัครเล่น
ในโครงการนี้ให้ครบ 10  ทีมได้อย่างแน่นอน

ฉันได้ติดตามในการทำงานของพวกเขาที่ได้ลงในเฟสบุ๊ค มีการ
เชิญชวน  มีให้เพื่อนสาว ๆ ของพวกเขา
ช่วยเป็นพรีเซ็นเตอร์ โดยทำเป็นวิดิโอ เชิญชวน  ลูกเหลือดำมาร่วมกัน
สานโครงการนี้ให้เกิดความสำเร็จลุล่วงไป
ฉันได้ให้คำปรึกษาและคำแนะนำ โดยเฉพาะ เรื่องรายรับ รายจ่าย บอก
เขาว่า ต้องทำรายรับ รายจ่าย ให้โปร่งใส
มีกำหนดการ  มีการวางแผนการทำงานอย่างคร่าว ๆ เป็นต้น  ซึ่งพวกเขา
ก็ช่วยกันทำงาน  แบ่งหน้าที่กันเป็นอย่างดี  เช่น  
มีการแบ่งสายการแข่งขัน เป็นสาย เอ สาย บี  การจัดทำตารางการแข่งขันไว้ในฟิวเจอร์บอร์ด เป็นต้น  

 กำหนดการแข่งขัน คือ วันเสาร์ที่ 2 มิ.ย. 61 ก่อนที่ฉันจะไปเที่ยวตุรกี
คือ 23 พ.ค. ถึง 1  มิ.ย.วันที่  19  พ.ค.  
พวกเขามาพบฉันที่บ้านอีกครั้ง  เพื่อปรึกษาการจัดงานและเอากำหนดการมาให้ดู  และให้ฉันเป็นกรรมการ
จับฉลาดแบ่งสาย แบ่งคู่ที่จะลงแข่งขัน  โดยการถ่ายทอดสดวิดีโอเพื่อ
ลงเฟสบุ๊ค  ด้วย   (เอาจริงเฮะ)  
หลังจาก ปรึกษาหารือ  และจัดทำกำหนดการเสร็จแล้ว  ก็ลงเฟสและ
ส่งไปในลายน์ของผู้สนับสนุนทีมฟุตบอลด้วย  
แล้วก็ชวนฉันไปทานอาหาร  พวกส้มตำ  ลาบหมู   ไก่ย่าง เป็นต้น  
ที่ร้าน ลาบอำนาจ


ส้มตำ  ไก่ย่าง  ต้มแซ้บ  คอหมูย่าง  ฯลฯ

และแล้ว  วันแข่งขันก็มาถึง  ฉันเพิ่งกลับจากตุรกี  ยังนอนไม่ได้เต็มที
เลย แต่ก็ต้องไปช่วยดูแลงานแข่งขันกัน ครั้งนี้ 
 นทีและซี มารับฉันที่บ้าน น่าจะ   9.00 น.แล้ว มาสายกว่าที่นัดไว้ 
คนอื่น ๆ มากันหลายคนแล้ว  
กำลังเตรียมงานกันอยู่  ผู้แข่งขันก็มีมาบ้างแล้ว  ทีมศักดา บายไป 
1 ทีม  ต้องจัดทีมเปลี่ยนแปลงไปบ้างเล็กน้อย

ซี  เอาเสื้อทีมมาให้ฉันเปลี่ยนด้วย  แล้วจึงมาช่วยในการลงทะเบียนค่ะ
มาชม ภาพต่าง ๆ และการเตรียมพร้อมของพวกเขา ค่ะ 


นุ้ย มาช่วยงานแต่เช้า  ลางานมาครึ่งวันเพื่องานนี้โดยเฉพาะ


เตรียมรายชื่อแต่ละทีม เพื่อให้มาลงทะเบียน


ดำรง จากทีม อัลฟ่า  ของ นายก สุเทพ  มาลงทะเบียน ค่ะ 


เริ่มลงทะเบียนกันมากขึ้น   เราเลยเวลาในการกำหนดการแข่งขันไป
เป็นชั่วโมงแล้ว เนื่องจากบางทีมยังไม่พร้อม
กว่าคู่แรก  ทั้งสองสาย คือ  สาย A และ B จะลงแข่งก็น่าจะเกือบ 11โมง
แล้ว เลยไม่ได้ทำพิธีเปิดตามแผนที่กำหนดไว้ก่อนทำการแข่งขัน  เลยให้ถ่ายรูปหมู่กันไว้ก่อน  ไม่แน่ใจว่า หลัง
การแข่งขันจะสามารถรวมได้ทุกทีมหรือไม่
การแข่งขันครั้งนี้  เรามีตากล้องคนสวยมาช่วยถ่ายรูปการแข่งขันทั้งสอง
สนามค่ะ  มาชม  ค่ะ 


ปัทมา  ตากล้องในการถ่ายรูปการแข่งขันครั้งนี้ ค่ะ มาชมรูปการแข่งขัน
ฟุตบอลอย่างสนุกสนาน แข่งด้วย
ความสมานฉันท์  ไม่มีอารมณ์ใส่กันนะคะ ในฐานะลูกเหลืองดำด้วยกันฉันก็จำไม่ได้ว่า  ทีมใครกับทีมใคร  ค่ะ 

ทีมลงคะแนนการแข่งขันแต่ละคู่


สรุปผลการแข่งขันฟุตบอลการกุศล  ครั้งที่ 1 ค่ะ  
เดี๋ยวมาชมโฉมหน้าของแต่ละทีม ค่ะ  
ทีม  Fc 43


49 Aggregation


ทีม Stepteen  62


ทีม  T.T.51A


ทีม  T.T.51 B


ทีม น้ำก๊อก  53


ทีมรวมเพื่อน  51


ทีม  อัลฟ่า  A-B
ทั้งหมดเป็นโล่เกียรติยศของผู้ชนะการแข่งขันฟุตบอลการกุศลครั้งนี้ ค่ะ
ต่อไปก็เป็นพิธีมอบรางวัล แก่ผู้ชนะตามลำดับค่ะ ทีม รวมเพื่อน  ธ.ท. 51 ได้ชนะเลิศ


ทีม รองชนะเลิศอันดับ 1 คือ ทีมน้ำก๊อก 53


ทีมรองชนะเลิศ  อันดับ  2 ทีม Stepteen  ุ62


มีนโยบาย ขอบริจาคจากเพื่อน ๆ และผู้ที่เข้าแข่งขัน ด้วยค่ะ 


เพื่อนในรุ่นผู้ใจดี เสี่ยจิว มอบน้ำมาให้นักกีฬาค่ะ
ข้าวผัดไส้กรอก  สองถาดใหญ่จากคุณแม่ใจดี  ของเพื่อน ๆ  


หลังจากการแข่งขันเสร็จสิ้น  มีการมอบรางวัลกันแล้ว  ทีมจัดงานก็ช่วย
กันทำความสะอาดสถานที่ 
เก็บขวดน้ำดื่มใส่ถุงดำ  เช็ดถูโต๊ะที่ทางสนามแข่งบอลจัดให้และชำระ
ค่าสนามที่เราเช่าแข่งขันกัน 
ทุกอย่างเรียบร้อย  จบลงอย่างบริบูรณ์ มีการอำลาครู  เพื่อน ๆ ร่วมงาน
กันในครั้งนี้  ด้วยความชื่นบาน
ที่ได้ร่วมกันทำความดีในครั้งนี้  ฉันเชื่อว่า  ทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรมใน
ครั้งนี้  ล้วนมีความสุขใจและมีความสนุกสนานด้วยอย่างแน่นอน
ฉันในฐานะครูที่ปรึกษาของงานโครงการนี้  ก็รู้สึกดีใจ  ภูมิใจ  ที่ได้เห็น
ลูกศิษย์มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
กิจกรรมนี้ขึ้น  เมื่อมีความเจริญในชีวิตแล้ว ก็ไม่ลืมบุญคุณของสถาบัน
ที่ให้การศึกษาแก่พวกเขา 
รู้จักการแบ่งปันแก่คนอื่น ๆ  ฉันจึงเห็นว่า  พวกเขาที่ได้ริเริ่มกิจกรรม
ดี ๆ เหล่านี้  รวมถึงเพื่อน ๆ ร่วมสถาบัน
ผู้ใหญ่ใจดีรุ่นพี่ที่ได้ให้การสนับสนุน  ทำให้โครงการนี้  สำเร็จลุล่วงไป
ด้วยดี  ฉันในฐานะครูที่ปรึกษาของพวกเขา
ก็ขอขอบใจและชื่นชม ขอให้พวกเขามีความสุข  ความสำเร็จใน
ชีวิต เป็นคนดีของสังคมต่อ ๆ ไป ค่ะ 

ร่วมกิจกรรม คนพันธุ์บีรียูเนี่ยน


Create Date : 09 มิถุนายน 2561
Last Update : 10 มิถุนายน 2561 14:48:02 น.
Counter : 1611 Pageviews.

23 comments
จริงใจ ซื่อสัตย์ ซื่อตรงต่อความถูก ปัญญา Dh
(7 พ.ค. 2565 03:43:21 น.)
ความไตร่ตรอง ความพิจารณา ปัญญา Dh
(6 พ.ค. 2565 14:50:24 น.)
ความจริงใจ ปัญญา Dh
(1 พ.ค. 2565 15:07:12 น.)
การมีเหตุผล ปัญญา Dh
(30 เม.ย. 2565 05:34:10 น.)

ผู้โหวตบล็อกนี้...
คุณหงต้าหยา, คุณตุ๊กจ้ะ, คุณกะว่าก๋า, คุณไวน์กับสายน้ำ, คุณเรียวรุ้ง, คุณNior Heavens Five, คุณชมพร, คุณเกศสุริยง, คุณข้ามขอบฟ้า, คุณhaiku, คุณเพรางาย, คุณชีริว

  
มาชื่นชมยินดีด้วยนะคะพี่แอ๋ว
อ่านการทำงานตั้งแต่เริ่มต้นแล้วมีขั้นตอนที่ดี
ทั้งอาจารย์และลูกศิษย์ที่ยังรักสถาบันของตัวเอง
ห่วงใยรุ่นน้อง เป็นตัวอย่างดีๆของรุ่นน้องต่อไป

แถมได้ครูประจำชั้นเป็นที่ปรึกษาและให้ความร่วมมือที่ดี
ยิ่งทำให้งานสำเร็จลุล่วงไปอย่างเรีบร้อยสมดังตั้งใจ
ดีใจด้วยค่ะพี่แอ๋ว
โดย: หมุยจุ๋ย วันที่: 10 มิถุนายน 2561 เวลา:15:14:58 น.
  
เข้ามาร่วมชื่นชมกับผู้ทำความดีค่ะ
โดย: ตุ๊กจ้ะ วันที่: 10 มิถุนายน 2561 เวลา:16:29:11 น.
  
ขอบคุณสำหรับคะแนนโหวตครับอาจารย์

นิทานเมือ่ก่อนเล่าเยอะมากครับ
บางคืนผมอ่านนิทาน 15 เล่มก็เคยมาแล้ว
เล่าเป็นชั่วโมงเลยครับ 555

ตอนนี้โตแล้ว
ก็เปลี่ยนมาเป็นถามตอบกันเกือบทุกวันครับ
วันละครึ่งชั่วโมงก่อนนอน

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 10 มิถุนายน 2561 เวลา:20:20:49 น.
  


สวัสดียามเช้าครับอาจารย์

เป็นกิจกรรมที่ดี
น่ายกย่องชื่นชมในแนวคิดมากครับ
ผลดีก็กลับไปสู่น้องๆทุกคนที่ยังลำบากและขาดแคลน

และยังทำบัญชีทุกอย่างอย่างโปร่งใสเลย

โหวตครับ

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 11 มิถุนายน 2561 เวลา:6:36:51 น.
  
เข้าอ่านบล๊อกของครู ดูแล้วชีวิตไม่เหงาเลย...มีกิจกรรมตลอด
ดีจังครับ

v
โดย: ไวน์กับสายน้ำ วันที่: 11 มิถุนายน 2561 เวลา:7:12:15 น.
  
ขอบคุณสำหรับคะแนนโหวตครับอาจารย์

รร. ดังๆในเชียงใหม่แป๊ะเจี๊ยะประมาณ 2 แสนครับอาจารย์
แพงมาก 555
ผมคงไม่ส่งหมิงหมิงเข้าเรียนที่นี่แน่นอนครับ 555

รร. หมิงหมิงเรียนไม่เครียดเลยครับ
จนมีพ่อแม่หลายคนย้ายลูกไปเรียนที่อื่น
เพราะกลัวว่าลูกไม่เก่ง
เดี๋ยวสอบเข้า รร.ดังไม่ได้

ผมไม่เคยคิดแบบนั้นเลย
ผมอยากให้เขามีความสุขในขณะเรียนรู้ครับ
แต่สุดท้ายก็แล้วแต่แนวคิดของแต่ละบ้าน
ไม่สามารถพูดได้ว่าใครคิดถูกใครคิดผิดจริงๆโดย: กะว่าก๋า วันที่: 11 มิถุนายน 2561 เวลา:12:45:26 น.
  
เข้ามาชื่นชมคนทำความดีค่ะ

อาจารย์ยังเป็นที่พึ่งได้เสมอ มาหาอาจารย์ไม่มีผิดหวังอะ
โดย: เรียวรุ้ง วันที่: 11 มิถุนายน 2561 เวลา:17:38:06 น.
  
สวัสดียามเย็นครับอาจารย์สุวิมล
เป็นกิจกรรมที่ดีมากเลยครับ
โหวตครับ
โดย: Nior Heavens Five วันที่: 11 มิถุนายน 2561 เวลา:19:39:19 น.
  


สวัสดียามเช้าครับอาจารย์

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 12 มิถุนายน 2561 เวลา:6:36:33 น.
  
มาร่วมแสดงความยินดีด้วยค่ะ
โดย: ชมพร วันที่: 12 มิถุนายน 2561 เวลา:11:28:57 น.
  
บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
tanjira Diarist ดู Blog
อาจารย์สุวิมล Diarist ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 10 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น
เหมือนคุณครูเป็นที่พึงให้แก่ศิษย์เก่าอ่ะ อิอิอิดีจัง
โดย: เกศสุริยง วันที่: 12 มิถุนายน 2561 เวลา:13:57:17 น.
  
ขอบคุณสำหรับคะแนนโหวตครับอาจารย์

ผมเขียนเรื่องของสุดารัญจวนแบบด้นสดครับ
เดี๋ยวโจทย์ครั้งหน้า
ก็จะเขียนเรื่องนี้ต่อครับ 555

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 12 มิถุนายน 2561 เวลา:14:05:25 น.
  
สวัสดีค่ะอาจารย์
พอกลับจากเที่ยวก็มีกิจกรรมให้ทำเลยนะคะ
เป็นความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ที่ดีมากค่ะ
ร่วมแรงร่วมใจกันเพื่อรุ่นหลังต่อไป
และเพื่อนเก่า รุ่นพี่รุ่นน้องยังได้มาพบปะสังสรรค์กันด้วย

อาจารย์สุวิมล Diarist
โดย: ข้ามขอบฟ้า วันที่: 13 มิถุนายน 2561 เวลา:3:06:29 น.
  


สวัสดียามเช้าครับอาจารย์

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 13 มิถุนายน 2561 เวลา:6:51:41 น.
  
ดีมากๆ. เลยนะคะ. เยี่ยมเลย
โดย: kae+aoe วันที่: 13 มิถุนายน 2561 เวลา:12:58:30 น.
  
เป็นกิจกรรมดีๆ ที่ได้รับรู้แล้วชื่นใจค่ะ
อนุโมทนาด้วย

เคยเจอประมาณว่า
โรงเรียนจัดทอดผ้าป่าได้เงินมาหลักแสน
แต่ต้องไปหักค่าใช้จ่ายสายผ้าป่าซะจน
เหลือไม่กี่หมื่น
ทำให้รู้สึกว่าไม่ต้องเหนื่อยยากทำกันขนาดนั้นก็ได้มั้ง

กรณีที่อาจารย์เล่านี่ รู้สึกว่าได้จริงเยอะมากค่ะ
แล้วการที่หลายคนได้กลับมาร่วมกันทำงานอีกครั้ง
คงสนุกสนาน
เหนื่อยปนสุขใจ
เป็นประสบการณ์ที่ดีให้ได้รำลึกย้อนร่วมกันในเวลาต่อไป
โดย: เพรางาย วันที่: 16 มิถุนายน 2561 เวลา:19:33:58 น.
  
ขอบคุณที่แวะไปฟังนิทานค่ะ อาจารย์

จะพยายามปรับปรุงต่อไปค่ะ
โดย: เพรางาย วันที่: 18 มิถุนายน 2561 เวลา:20:27:27 น.
  
ขอบคุณสำหรับคะแนนโหวตครับอาจารย์

ผมเขียนๆๆๆเอาไว้
และจะให้หมิงหมิงอ่านตอนโตครับ
บล็อกแสงแรกนี่เขียนเพื่อลูกเลยครับ

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 18 มิถุนายน 2561 เวลา:21:03:53 น.
  
เด็กรุ่นเมื่อ 14 ปีที่แล้ว ป่านนี้ก็มีงานทำหมดแล้วครับ เป็นรุ่นน้องผมไม่กี่ปีเอง
น่าชื่นชมน้องๆทำความดีช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส และยังไม่ลืมความกตัญญูสถาบันศึกษาที่จบมา
บอลการกุศลเตะแบบทัวร์นาเม้นท์ซะด้วย แถมมีโล่ให้อีก
ตอนมีกิจกรรมดีๆ ใครๆก็ไม่ลืมที่จะชวนอาจารย์จะครับ เป็นคุณครูที่ลูกศิษย์รักมากจริงๆ
โดย: ชีริว วันที่: 18 มิถุนายน 2561 เวลา:22:19:48 น.
  

สวัสดียามเช้าครับอาจารย์


โดย: กะว่าก๋า วันที่: 19 มิถุนายน 2561 เวลา:6:45:24 น.
  
อยากอ่านบล้อคที่ไปเที่ยวตุรกีแล้วละพี่แอ๋ว
บล้อคนี้อ่านสองรอบแล้ว ...ไปละ
โดย: หมุยจุ๋ย วันที่: 19 มิถุนายน 2561 เวลา:9:24:11 น.
  
ขอบคุณสำหรับคะแนนโหวตครับอาจารย์

เรื่องที่อาจารย์เล่า
ผมเคยผ่าน เพราะผมเรียนโรงเรียนวัด
เพื่อนผมโดนแง่มผมเป็นประจำครับ 555
แต่ผมเป็นเด็กเคารพกฏ
ตัดสิ้นแบบทรงนักเรียนตลอดจนจบ ปวช. เลยครับ
ทรงเดียว ประหยัดดีด้วย 15 บาท ไถๆๆๆๆจนหัวเกรียนตลอดครับ 555

รร. หมิงหมิงไม่มีข้อห้ามเรื่องทรงผม
เจ้าตัวเลยอยากไว้ผมยาว
แต่พอยาวมากๆ ก็ทิ่มตาครับ
เลยต้องพาไปตัด

เค้าเตยถามผมด้วยนะครับ
ว่าทำไมต้องบังคับให้นักเรียนตัดผม
เพราะเพื่อนต่าง รร. ต้องตัดผมทรงนักเรียน
เค้าบอกว่า ทรงผมไม่เกี่ยวกับการเรียนรู้เลยนะครับ 555
ผมเลยต้องนั่งอธิบายว่า บางทีก็เป็นเรื่องของการฝึกวินัย
และการรักษาความสะอาด แม้จะไม่เกี่ยวกับการเรียนการสอนก็ตาม

ปล. ผมเข้าใจว่าเราอาจต้องตั้งหน้าหลักให้เป็นกรุ๊ปบล็อกด้วยครับอาจารย์
ถ้าไม่เช่นนั้นบล็อกก็จะขึ้นบล็อกที่เราเลือกเป็นหน้าหลักเอาไว้
แม้เราจะอัพบล็อกใหม่แล้วก็ตามครับ

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 19 มิถุนายน 2561 เวลา:12:03:17 น.
  


สวัสดียามเช้าครับอาจารย์


โดย: กะว่าก๋า วันที่: 20 มิถุนายน 2561 เวลา:6:46:21 น.
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

Suvimol.BlogGang.com

อาจารย์สุวิมล
Location :
กรุงเทพฯ  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ผู้ติดตามบล็อก : 45 คน [?]

บทความทั้งหมด