ครั้งหนึ่งในชีวิตที่ได้เป็นประธานอุปถัมภ์ทอดผ้าป่าการศึกษา

 ครั้งหนึ่งในชีวิตที่ได้เป็นประธานอุปถัมภ์ทอดผ้าป่าการศึกษา

ทุกคนย่อมจะมีเป้าหมายในชีวิตว่า  ต้องการจะทำอะไรบ้าง  ที่คิดว่าดี
ที่สุดสำหรับชีวิตของเรา  ฉันก็เช่นกัน  ค่ะ  
ตั้งเป้าหมายไว้ว่า หลังจากที่เกษียณอายุราชการมาแล้ว  มีเงินเก็บบ้าง
มีเงินบำนาญกินทุกเดือน  ไม่มีหนี้สินอะไรที่ต้องกังวล
จึงตั้งเป้าหมายไว้ใหญ่ ๆ  4 เรื่อง ค่ะ  คือ เรื่องที่  1  ฉันต้องการเขียน
ประสบการณ์ชีวิตของฉันเป็นหนังสือฝากไว้ใน
บรรณพิภพไว้สักเรื่องหนึ่ง  โดยนำเงินหลังเกษียณ จาก กบข. มา
เป็นทุนในการจัดทำหนังสือดังกล่าว  โดยมีลูกศิษย์ลูกหา
เป็นสปอนด์เซอร์ช่วยในการจัดพิมพ์ ส่วนหนึ่ง  ในชื่อเรื่อง ว่า  
"พลิกวิกฤตของชีวิตสู่ความฝันที่เป็นจริง"  ออกจำหน่าย  ถึงจะไม่ได้
ประสบความสำเร็จ  เพราะยังเหลือเป็นจำนวน
หลายร้อยชุด  แต่ฉันก็ดีใจที่ได้ทำตามเป้าหมายที่ได้ตั้งใจไว้ ค่ะ 
เป้าหมายในชีวิตที่ฉันต้องการทำ  ก็คือ  การบริจาคเงิน
ให้โรงพยาบาลที่ฉันไปรักษาเป็นประจำ เป็นการตอบแทนบุญคุณของ
โรงพยาบาลด้วยค่ะ  เรื่องนี้  หลังเกษียณได้เงิน กบข.
นอกจากนำไปทำหนังสือประมาณ สามแสนกว่าแล้ว  ฉันก็บริจาคให้
ร.พ.เลิดสิน ไป แสนห้าหมื่นบาท   เหลืออีกสองแสนกว่า
ก็หาที่เที่ยวตามที่ชอบใจ  คือไปเที่ยวอเมริกาใต้แบบ แบกเป้กันไป  มี
กลุ่มสมาชิกที่ไปครั้งนั้น  11  คน  ชีวิตที่อเมริกาใต้
เที่ยว 4 ประเทศ  คือ เปรู  โบลีเวีย  บราซิล และ อาร์เจนตินา เป็นทริป
ที่สนุกมากที่สุดในชีวิตของการท่องเที่ยว ค่ะ 
เป้าหมายที่ต้องการจะทำ เรื่องที่ 3 คือ เรื่องของศาสนา ค่ะ คือ การหา
วัดที่ยังขาดแคลนสถานที่ปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนา
เช่นโบสถ์  เป็นต้น  ฉันก็ให้ ลูกศิษย์ คือ หนึ่ง  ซึ่งเขาเดินทางออกไป
ต่างจังหวัดเป็นประจำ  คงจะหาวัดที่ยังมีสถานที่ต่าง ๆ 
ไม่สมบูรณ์  แล้วหนึ่งก็หาได้วัดป่าท่ามะขาม ที่จ. ราชบุรี  ซึ่งมีโบสถ์
ที่ยังสร้างไม่เสร็จสมบูรณ์ค่อนข้างมากทั้งผนังโบสถ์  
องค์พระประธานก็ยังไม่มีโต๊ะหมู่บูชา  ฉันตกลงจะทอดกฐินที่วัดนี้  ได้
พูดคุยกับเจ้าหน้าที่วัดและเจ้าอาวาส เป็นที่เรียบร้อย
ฉันหารายชื่อผู้ที่มาร่วมทำบุญครั้งนี้  โดยเชิญชวนลูกศิษย์  เพื่อน 
 เพื่อนบ้าน  ตลอดจนเด็ก ๆ  ได้ช่วยเป็นสะพานบุญ
ได้เงินมาประมาณสองแสนเศษ ๆ ฉันทำบุญหนึ่งแสนตามความตั้งใจ
รวมเป็นเงินทำบุญสามแสนหนึ่งกว่า ฉันก็จำตัวแลข
เต็ม ๆ ไม่ได้  ค่ะ  นอกจากองค์กฐินของฉันแล้ว  ยังมีองค์กฐินของ
คณะอื่น ๆ รวมทั้งชาวบ้านด้วย  ก็ได้เงินกฐินมากอยู่
โบสถ์ของวัดป่าท่ามะขาม จะได้เสร็จสมบูรณ์ในปีที่เราทอดกฐินแน่ค่ะ
เป้าหมายเรื่องสุดท้ายที่ฉันจะทำ  ก็คือ  การจัดทำ
ผ้าป่าการศึกษาให้โรงเรียนที่ยังขาดแคลน เพื่อให้เด็ก ๆ จะได้มี
คุณภาพชีวิตที่ดี  จะได้เป็นกำลังของชาติในอนาคตต่อไป
การทำบุญผ้าป่าการศึกษา ครั้งนี้  ฉันก็ให้หนึ่งไปหาโรงเรียนตามที่ฉัน
ต้องการ   และหนึ่ง ก็หาโรงเรียนประถมศึกษา  คือ 
โรงเรียนหลุงกัง  ที่จังหวัด กาญจนบุรี  มี นายสุวรรณวัตต์ ปาละรัตน์
เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน  และเป็นเพื่อนของ หนึ่งด้วย 
หนึ่งพาไป ดูโรงเรียนหลุงกัง  เพื่อให้ฉันตัดสินใจ  ถ้าไม่ตรงเป้าหมาย
เขาก็จะหาโรงเรียนอื่นมาให้พิจารณา  
ฉันไปสำรวจดูโรงเรียนแล้ว  โดยเฉพาะห้องน้ำ  อาคารเรียน  สนาม
หลาย ๆ อย่าง  ก็เห็นว่า ยังมีสิ่งที่ต้องปรับปรุง
ฉัน ตกลงจะทอดผ้าป่าที่โรงเรียนนี้  ซึ่งแต่เดิมโรงเรียนนี้ เป็นโรงเรียน
ตำรวจชายแดน และสมเด็จย่าเคยเสด็จมาที่นี่
และทรงพระราชทานเงินให้โรงเรียนหลุงกัง  และทรงปลูกต้นมะม่วงไว้
สองต้น  ซึ่งตอนนี้ผ่านไปหลายสิบปี ต้นมะม่วงที่ทรงปลูก
ก็ยังอยู่และให้ผลทุก ๆ ปี ค่ะ  ฉันตกลงใจแล้ว ก็เริ่มหาลูกศิษย์มาเป็น
ประธานในการทอดผ้าป่าครั้งนี้  ส่วนฉันก็เป็น
ประธานอุปถัมภ์  หนึ่งแสนบาทตามที่ตั้งใจไว้  ลูกศิษย์  เพื่อนฝูง 
เพื่อนบ้าน มาเป็นประธานร้อยสามสิบกว่าคน
รองประธานอีก 70   คน  กรรมการ อีกประมาณร้อยกว่าคน  และที่
เป็นสะพานบุญช่วยนำซองไปแจก  ก็ได้เงิน
มาอีกด้วย  รวมกันแล้ว  งานผ้าป่าการศึกษาปีนี้  ซึ่งเป็นปีที่ฉันอายุครบ
6  รอบ  ได้เงินทำบุญผ้าป่ามากกว่ากฐิน  คือ 
สามแสนหกหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยห้าสิบเอ็ดบาท  ค่ะ  ถือเป็นการทำบุญ
วันคล้ายวันเกิดของฉันในปีนี้ ด้วยค่ะ   
การทอดผ้าป่าการศึกษาครั้งนี้  อี๊ด เป็นคนช่วยทำต้นผ้าป่าเหมือนตอน
ทำต้นกฐิน  แต่ทำยังไม่เสร็จดี ต้องให้หนึ่งและ
ศิษย์สะใภ้ไปช่วยตกแต่งเพิ่มเติม  แล้วยกไปให้ ชลอ  นำไปตั้งไว้ที่
ตลาดยิ่งเจริญ  ค่ะ  มาชมภาพ ค่ะ 


ต้นผ้าป่าที่ อี๊ด  หนึ่ง และศิษย์สะใภ้ ช่วยกันทำ  แต่น่าเสียดาย
ก่อนถึงวันทอดผ้าป่าประมาณสองอาทิตย์  ตลาด ยิ่งเจริญที่ ชลอ
เป็นผู้จัดการอยู่  เกิดไฟไหม้  ต้นผ้าป่าของเราก็ถวายพระเพลิง
ไปด้วย  ค่ะ  หนึ่งจึงต้องรับหน้าที่ทำต้นผ้าป่าใหม่ เฮ้อ ! 

วันที่ 17  ก.ค.  หนึ่งมารับฉันและเก๋ที่บ้านประมาณ 11 โมง เพื่อเดิน
ทางไปก่อนวันทอดผ้าป่า 1  วัน เพื่อเตรียมความพร้อม
กว่าจะกินข้าวมื้อเที่ยง  ก็บ่ายโมงแล้ว  ระหว่างทาง  เจอร้านก๋วยเตี๋ยว
เป็ดสามพี่น้อง  ฉันกับเก๋  สั่งก๋วยเตี๋ยวเป็ด  ส่วน หนึ่งสั่งข้าว
หน้าเป็ดหมูกรอบ  และเกาเหลา  รสชาติของร้านนี้  ใช้ได้ทีเดียว หมู
กรอบร้านนี้อร่อย  เลยสั่งข้าวหน้าเป็ดและหมูกรอบ
มาแบ่งกันกิน 3 คน อีกหนึ่งจาน  ฉันกับเก๋ กินหมูกรอบและเป็ดคนละ
ชิ้นสองชิ้น  กินข้าวนิดเดียว  ยกให้หนึ่งกินข้าวต่อไป อิอิ

เรามาถึงโรงเรียนหลุงกัง น่าจะประมาณ 4โมงเย็นแล้ว  ผอ.สุวรรณวัตต์
รอพวกเราอยู่   มีเด็ก ๆ น่าจะ 4-5   คน และครูอีก 2  คนมั้ง
เด็ก ๆ ช่วยกันยกของลงจากรถ มาตั้งไว้ที่ม้านั่งระเบียงหน้าห้องเรียน
มีเพื่อนของหนึ่งและครอบครัว  ชื่อจิ๋ว นำของมาบริจาคด้วย
เขามาก่อนพวกเรา  กำลังคุยกันอยู่ในห้อง ผอ.   ผอ.ออกมาสวัสดีฉัน
และเชิญเข้าไปนั่งในห้องของ ผอ. ซึ่งติดแอร์
อากาศวันนี้ร้อนมาก ๆ  แดดเมืองกาญจน์ นี่แรงมาก ๆ  เข้าห้องแอร์มา
ค่อยยังชั่วหน่อย  ฉันอธิบายเรื่องที่ต้องการให้
ทางโรงเรียนช่วยออกใบลดหย่อนภาษีของคนที่ทำบุญผ้าป่ามา และ
ขอใบเสร็จรับเงินสำหรับคนที่ทำบุญตั้งแต่  500 บาทขึ้นไป
นอกนั้น  ขอเป็นใบเสร็จรวม  เพื่อลดการทำงานของทางโรงเรียนลง
ผอ. ก็รับปากว่า จะให้ครูที่มีหน้าที่ทางธุรการจัดการให้
ผอ. จะให้นำของที่เพื่อนบ้านฝากมาบริจาค ทำพิธีมอบในวันพรุ่งนี้  แต่
ฉันเห็นว่า  พรุ่งนี้งานคงเป็นเรื่องพิธีการทางศาสนา
แล้วยังมีการปลูกต้นไม้มงคลด้วย  เกรงจะเสียเวลามาก  ที่จะให้ถ่ายรูป
เพราะเจ้าของที่เขาบริจาคของมา  จะได้ดีใจที่ของของเขา
ได้มาถึงมือของโรงเรียนที่เขาบริจาคให้เด็ก ๆ แล้ว  นั่นเอง  ผอ.ก็โอเค
ให้ครูและเด็ก ๆ ช่วยกันจัดของที่บริจาคให้เป็นสัดส่วน
เพื่อเวลาถ่ายรูปออกมาจะได้ดูงดงาม  เชิญชมรูป  ค่ะ  สิ่งของที่เพื่อนบ้านฝากมาบริจาค ค่ะ  


ถ่ายรูปหมู่ไว้เป็นที่ระลึก  ค่ะ ให้ตากล้องเก๋  ได้ถ่ายรูปหมู่ด้วย  ค่ะ 


จิ๋วและครอบครัว   เพื่อนของหนึ่งและ ผอ. นำของมาบริจาคด้วย ค่ะ
หลังจากที่ได้มอบของที่นำมาบริจาคแล้ว  ผอ.ก็พาพวกเราไปทานข้าว
มื้อเย็น  ร้านประจำของพวกเขา  คือร้านอิ่มอร่อย
เป็นร้าน  เรียบ ๆ ไม่ได้มีการตกแต่งร้านให้สวยงามอะไร  พวกผู้ชาย
เคยมากินอยู่เป็นประจำมั้ง  เขาสั่งอาหารของพวกเขา 
พร้อมเบียร์  ฝ่ายหญิงพวกเรา  ก็สั่ง  เช่น ส้มตำไทย  ลาบหมู  ต้มยำ
ทะเล  อาหารแต่ละอย่าง  รสชาติอร่อย แต่เผ็ดจริง ๆ 
เก๋  ถ่ายแต่รูปอาหาร  ลืมถ่ายตัวคนกิน  อิอิ อาหารสั่งมาหลายอย่างทีเดียว  เชิญชมเอง ค่ะ ว่ามีอะไรบ้าง 


อาหารอีกชุดหนึ่ง  ไก่อบเกลือ อร่อย ลาบหมูก็อร่อย ค่ะ 
ผู้ชายส่วนใหญ่ก็นั่งดื่มเบียร์   คุยกันไป   ก็คงคุยกันในสมัยของรุ่นเขา
นั่นแหละ  พวกผู้หญิงเรา 4 คน ก็กินกันไปซู้ดปากกันไป
เพราะมันเผ็ดเกือบทุกอย่างเลย  ค่ะ  น่าจะนั่งกินกันไปประมาณ 2 ทุ่ม
กว่า  พวกเราก็กลับที่พัก   ส่วนธนัฐ แยกไปพักโรงแรม
อีกแห่ง  ส่วนหนึ่ง  เพื่อนหนึ่ง เราพักที่แปซิฟิค  ระหว่างทาง  ชลอโทร
มาบอกให้ หนึ่ง จองห้องพักให้อีกห้องสำหรับครอบครัวเขา
ดีใจที่จะมีผู้มาร่วมทอดผ้าป่าครั้งนี้เพิ่มขึ้นอีก
ระหว่างทาง  หนึ่งแวะซื้อข้าวสาร เพื่อใส่ถังผ้าป่า  ให้สามารถปักต้น
ผ้าป่าให้ตรงและแน่น  ไม่เอียงไปมา 

กลับมาถึงที่พัก ก็น่าจะ 3 ทุ่มแล้ว  หนึ่งให้เก๋  มารับเงินที่จะเสียบผ้าป่า
เขาจะทำต้นผ้าป่าเอง   โดยมี จิ๋ว นั่งดูเขาจัดทำต้นผ้าป่า
ฉันดูละครจบ แล้วอาบน้ำเสร็จ  จึงได้เดินไปดูการจัดทำต้นผ้าป่าของ
เขา  เออ ! จัดได้สวยงาม ดี และใกล้เสร็จเรียบร้อยแล้ว 
เขาไม่ได้ให้ใครช่วยทำ  ครั้งนี้ หนึ่งได้บุญเต็มร้อยเลย  อิอิ 

เช้าวันที่  18  ก.ค. ซึ่งจะเป็นวันทอดผ้าป่าการศึกษา  หนึ่งนัดออกจาก
ที่พัก  ในเวลา  9.00   น. ฉันตื่นขึ้นมาประมาณตี 3 (นอนต่อ)
ใจกังวลถึงงานพิธีในวันพรุ่งนี้อยู่บ้าง  แต่ก็คิดว่า คงไม่มีปัญหาอะไร 
เพราะว่า  ผอ.สุวรรณวัตต์  ได้บอกว่า เรื่องการถวาย
ภัตตาหาร  ซองทำบุญพระสงฆ์ที่มาทำพิธีทอดผ้าป่า  โรงเรียนเขาจัด
ทำเองเรียบร้อยแล้ว  ให้เราจัดเงินทำบุญที่พวกเรา
เต็มจำนวนไปเลย  ก็ดีเหมือนกัน ไม่ยุ่งยากดี   เรื่องอาหาร  ผู้ใหญ่บ้าน
เขาก็ไปขอให้ลูกบ้านออกร้านอาหารคนละอย่าง
ได้มาทั้งหมด 17  ร้าน  ชาวบ้าน  ชุมชนเขาน่ารัก ดี เนาะ 

เช้านี้ ฉันอาบน้ำแต่งตัวเสร็จตั้งแต่  7 โมง  เก๋ ก็แต่งตัวเสร็จแล้ว  ก็นั่ง
เล่นลายน์กันไป  น่าจะประมาณ 7.30  น.
ทางห้องครัวก็ตั้งอาหารเช้าที่โต๊ะอาหารที่พวกเราเคยไปทานกันเมื่อ
ครั้งที่แล้วที่มาพัก  มี ชา กาแฟ โอวัลตินและปาท่องโก๋ด้วย
ฉันดื่มโอวัลติน 1 แก้วและปาท่องโก๋ 1 ตัว  และข้าวต้มหมูบะช่ออีก
1 ชาม  รสชาติ ก็อร่อยใช้ได้  เสียดายไม่มีต้นหอม ผักชี
ทานเสร็จ  ครอบครัวของ จิ๋วก็ตามมากินอาหารเช้า เช่นกัน  กินเสร็จ
เก๋ ไปถ่่ายรูป  เชลฟี่กับฉัน  1 รูป  พอดี ชลอ ซึ่งมา
เมื่อคืน เที่ยงคืนกว่า  ได้ตื่นแล้ว  เลยได้ทักทายและถ่ายรูปบ้านพัก
ซึ่งสร้างขึ้นใหม่หลายหลัง  ปรับพื้นที่ดูกว้างขึ้น ค่ะ เก๋ เชลฟี่กับฉัน ค่ะ 


ภาพล่างนี้  เป็นบ้านพักที่เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว  ค่ะ 


ภาพบน เป็นการปรับภูมิทัศน์ใหม่ สวยงามและเป็นระเบียบดี 

ประมาณ  9.15 น. พวกเราก็ออกจากที่พัก  มุ่งหน้าไปยังโรงเรียน
หลุงกัง  พวกเราไปถึงที่โรงเรียน  ประมาณ 9.40 น.
ผอ. สุวรรรวัตต์  พาฉันและลูกศิษย์ที่ตามมาสมทบตอนเช้า  ซึ่งมีอี๊ด
เจี๊ยบ  อา  ผัน  พจน์  รวมที่มาเมื่อวาน มีธนัฐ ชลอ
อารีและ น้องเกล  ปีนี้ มาร่วมทำบุญเพียงเท่านี้  น้อยกว่า ตอนทำบุญ
เป็นประธานทอดกฐินมากทีเดียว ไม่ทราบสาเหตุ
เป็นเพราะอะไร  หลายคนบอกว่าติดงาน เป็นส่วนใหญ่  เราก็ไม่ว่ากัน
เรื่องของการทำบุญก็สุดแต่ใจของแต่ละคน  
ผอ. ได้แนะนำ  อบต.  ผู้ใหญ้บ้าน  กำนันให้รู้จัก  และ แนะนำภรรยา
ของ นายอำเภอ  (ภรรยาของนายอำเภอสอนอยู่ที่โรงเรียนนี้)
ฉันก็สวัสดีและทักทายทุกคนที่ ผอ. แนะนำให้รู้จัก  ทุกคนยิ้มแย้ม
แจ่มใส  ด้วยไมตรีจิต  ครูที่โรงเรียนส่วนใหญ่ดูยังเด็ก ๆ 
แทบทั้งนั้น  ทุกคนต่างทำหน้าที่ของตนเองอย่างกระฉับกระเฉงดี ค่ะ
10  โมง  พระที่นิมนต์มาทอดผ้าป่าก็มาตรงเวลา 
วัดที่อยู่ท้ายโรงเรียนหลุงกัง  มีเพียง 2 รูป ต้องนิมนต์จากวัดอื่น ๆ อีก
3  รูป  จึงจะรวมเป็น 5 รูป เพื่อทำพิธีทอดผ้าป่า 
ผอ. ได้นิมนต์ พระสงฆ์ขึ้นนั่งที่อาสนะที่ได้จัดเตรียมไว้  เจ้าหน้าที่ได้
นำน้ำปานะขึ้นถวายพระสงฆ์ ทุกรูป  ผอ. ให้ฉันไป
นั่งที่โซฟาข้างหน้า  พักใหญ่  นายอำเภอก็มาถึง  ใส่กางเกงยีนส์
เสียด้วย  อิอิ  ผอ. แนะนำให้รู้จักนายอำเภอ  
เขาก็คุยเก่ง  ถามว่า  ฉันทำงานอะไร  พอรู้ว่าฉันเป็นครูและเกษียณ
แล้ว  เขาก็ถามว่าสอนโรงเรียนอะไร  
ผอ. ได้กล่าวต้อนรับฉันและคณะที่มาทอดผ้าป่า แนะนำชื่อฉัน  แล้ว
ก็ส่งไมค์ให้ อ.บ.ต. ทำหน้าที่เป็นพิธีกรต่อไป 
ท่าน อ.บ.ต. รับไมค์จาก ผอ. มาทำหน้าที่เป็นพิธีกรต่อ  แนะนำฉันอีก
รอบหนึ่ง อ่านนามสกุลฉันผิดไปหน่อย อิอิ  
คงอ่านยาก เพราะนามสกุลฉันยาว  น่าเห็นใจ นะเนี่ย  แนะนำและบอก
จำนวนเงินของผ้าป่าว่า ได้เงินทำบุญมาเท่าไหร่ 
จากนั้น  เมื่อทุกอย่างพร้อมแล้ว  พิธีกร ก็เชิญฉันขึ้นไปจุดธูปเทียนที่
พระพุทธรูป  โดยมี ท่าน อ.บ.ต. คอยช่วยเหลือ 
ถือที่จุดเทียน  ส่งให้ฉันจุดเทียนที่โต๊ะหมู่บูชา และจุดธูปต่อไป ช่วงนี้
ลมค่อนข้างแรงอยู่  เทียนที่จุดดับไปข้างหนึ่ง  ต้องจุดใหม่
อีกครั้ง  เสร็จแล้ว ก็กราบพระพุทธ  3 ครั้ง  เป็นอันเสร็จเดินลงจากเวที
ลงบนได 4-5  ขั้น  ผอ. ก็น่ารัก นะ รอรับให้เกาะแขน
ลงบันไดไป  เพื่อเดินไปนั่งยังโซฟา  จากนั้น  พระสงฆ์ก็เริ่มสวดมนต์
พวกเราก็สวดตาม ก็เหมือนงานทอดผ้าป่าทั่ว ๆ ไป 
มาให้ภาพเล่าเรื่อง  ค่ะ  


ผอ.สุวรรณวัตต์   กล่าวต้อนรับคณะที่มาทอดผ้าป่า และแขกผู้มา
ร่วมงาน  ซึ่งก็มีเป็นจำนวนไม่น้อยนัก  ค่ะ (ชมจากภาพ)


พิธีกร  อ.บ.ต. เป็นพิธีกร  ที่นั่งติดกับโซฟา ตัวเดียวกันกับฉัน  คือ
นายอำเภอที่มาร่วมพิธีทอดผ้าป่า ค่ะ ส่วนลุงที่นั่งติดกับฉัน
อดีตเป็นกำนัน  (จำผิดไหม ไม่รู้)  แกเล่าให้ฉันฟังว่า  ตอนนี้ แกอายุ
82 ปี แล้ว  ห้องประชุมที่เราทำพิธีทอดผ้าป่านี้  แกก็เป็นผู้
ที่ได้ช่วยกันสร้างให้โรงเรียน ถือว่า แก เป็นผู้มีอุปการคุณของโรงเรียน
คนหนึ่ง  ฉันก็ดีใจที่ข้าราชการ  ชาวบ้าน ได้ช่วยกัน
ทำให้โรงเรียนหลุงกัง มีความเจริญขึ้นเรื่อย ๆ  เพื่อคุณภาพชีวิตของ
เด็กไทยเรา จะได้เป็นคนมีคุณภาพ  และเป็นกำลัง
ของชาติต่อไป ในอนาคต  ค่ะ 


ท่าน อ.บ.ต. ได้ช่วยฉันจุดเทียน  จุดธูป  ที่โต๊ะหมู่บูชา 


บรรยากาศในขณะทอดผ้าป่า  ค่ะ 


พิธีกร  เชิญฉันกับนายอำเภอ  มานั่งเก้าอี้ หน้าองค์ผ้าป่า  ค่ะ 


พระสงฆ์หลังจากสวดมนต์เสร็จก็เริ่มทำพิธีชักผ้าไตร  (ซึ่งกระถาง
เราก็ไม่มี  ลุงคนที่นั่งข้างฉันได้บอกและช่วยจัดการให้คนไป
ขอจากวัดมาให้  อิอิ ฉันเองก็ลืม ไม่ได้บอกหนึ่งไป )


รูปบน ได้ให้ฉัน นายอำเภอ และ คนอื่น ๆ อีก 3 คน ขึ้นไปประเคนสำรับ
อาหารซึ่งใส่ปิ่นโตสวยงาม และของอื่นอีก น่าจะเป็นของหวานนะ
ส่วนภาพล่าง  ให้ลูกศิษย์ฉันขึ้นไปถวายดอกไม้และปัจจัย  ค่ะ 
ตามด้วยการกรวดน้ำ เป็นอีนเสร็จพิธี  

พิธีทอดผ้าป่า ก็เสร็จสิ้นลงไป แล้วค่ะ  


รูปบนน่าจะเป็นครอบครัวของนายอำเภอ  ส่วนรูปล่าง เป็นคณะครู
ของโรงเรียนหลุงกัง  น่าเสียดาย  พวกเราไม่ได้ถ่ายรูปกับ
ต้นผ้าป่าของเราเลย  เพราะ ผอ.พาไปปลูกต้นไม้มงคลเสียก่อน 

ผอ.สุวรรณวัตต์ ได้เตรียมต้นกล้า  9 ต้น น่าจะเป็นไม้มงคล  ขุดหลุม
พร้อมกระบอกใส่น้ำเตรียมให้รดน้ำต้นไม้ที่ปลูก ค่ะ 
ฉันไปปลูกหลุมที่ 8  เพราะตรงนั้นแดดมันร่มดี  อิอิ  แดดวันนี้น่ากลัว
มาก  ร้อนแผดเผาผิวแสบไปหมดเลย ค่ะ   มาชมภาพ ค่ะ 


ผอ.สุวรรณวัตต์ ก็ปลูก มีครูน้อยช่วยอยู่ด้วย ค่ะ 


นายอำเภอและครอบครัว ช่วยกันปลูกต้นไม้  ค่ะ 


ต้นของฉันที่ปลูกนั้น  มีชื่อว่าต้นรวงผึ้ง ค่ะ  มีน้องที่โรงเรียนมาช่วยนำ
ต้นกล้าออกจากถุงดำ  ให้ฉันยกลงหลุม ช่วยกันกลบดินลงหลุม
รูปด้านล่าง  เป็นต้นที่เจี๊ยบปลูก  ค่ะ 


เกลี่ยดินลงหลุม  มีน้องคอยให้ความช่วยเหลือ  อิอิ


ปลูกเสร็จ กลบดินแล้ว  ก็รดน้ำให้ต้นรวงผึ้งชุ่มฉ่ำ  ค่ะ 


มีศิษย์สะใภ้ อารี ปลูก ป๋าลอไปหลบแดด  ไม่มาช่วยเลย อิอิ
อีกภาพ มีธนัฐ  อี๊ด และอา ช่วยกันปลูก ค่ะ 


ต้นของ ผัน และ พจน์  ค่ะ เงยหน้าสู้กล้อง  จ้ะ อิอิ


ครอบครัวของ จิ๋ว  ค่ะ  เก๋ ตั้งท่ารดน้ำ น่าจะเจี๊ยบถ่ายให้ นะ 
เสร็จจากการปลูกต้นไม้มงคลแล้ว  พวกเราก็มีการถ่ายรูปหมู่เฉพาะ
คณะของเรา  1  ภาพ และรูปหมู่รวมมิตรอีก 1 ภาพ ค่ะ 


คณะของฉันและลูกศิษย์ที่มาร่วมงานทอดผ้าป่าครั้งนี้  ค่ะ 


รูปหมู่ของคณะฉัน  นายอำเภอและบุคลากรของโรงเรียนหลุงกัง ค่ะ

การปลูกต้นไม้มงคลเสร็จสิ้นแล้ว  ก็ถึงเวลาอาหารกลางวัน ทาง
โรงเรียนและชาวบ้านจากการดำเนินการของผู้ใหญ่บ้าน
ก็มีร้านอาหาร  ขนม ผลไม้ มาร่วมด้วยช่วยกัน ถึง 17 ร้าน  (ตามที่
ผอ. ได้บอกไว้ ค่ะ)  ทุกร้านน่ารัก ค่ะ เชิญชวนให้
ทานของร้านของตน  สนุกสนานกับการกิน  ตอนนี้ทุกคนคงเริ่มหิวและ
ตาลายหลังจากการปลูกต้นไม้เสร็จ  ห้าห้า มาถึงโหยหา
น้ำดื่มก่อนเลย  เจี๊ยบไปนำน้ำอัญชันให้ฉัน 1 แก้ว ดื่มกระหายเย็น
ชื่นใจก่อนจะเดินดูร้านอาหาร  ค่ะ 


เดินชมร้านอาหาร  ค่ะ 


ร้านอาหารต่าง ๆ  มากมาย  ค่ะ 


อีกส่วนหนึ่งของ ร้านอาหาร  ค่ะ 


ไอศกรีมเจ้านี้ อร่อยดี ค่ะ  ฉันได้ชิม 1 ถ้วย มีน้องเกลเป็นพรีเซนเตอร์ลูกศิษย์บอกว่า ก๋วยจั้บ อร่อย  ฉันก็เลยกินก๋วยจั้บ 1 ชาม เท่านั้น
มันร้อน  กินไม่ค่อยลงเลย ค่ะ 
หลังจากทานข้าวกันเรียบร้อยแล้ว  พวกเราก็ไปรวมกันอยู่ในห้องของ
ผอ.ซึ่งมีแอร์เย็นฉ่ำ อิอิ  และเริ่มรวมเงินจากต้นผ้าป่า 
ซึ่งมีเพิ่มขึ้นจากลูกศิษย์ที่มาตอนเช้ามาติดเพิ่ม อีก 2200  บาท  ให้เก๋
เป็นเหรัญญิกในการคิดเงินรวมทั้งหมดใหม่อีกครั้ง 
ได้ยอดเงินยอดของคณะเรา เป็นเงิน  367,151  บาท ธนัฐเพิ่มไปอีก
9 บาท  เป็น  367,160  บาท และเมื่อรวมกับผ้าป่า
ของโรงเรียนอีกกระถางหนึ่ง เป็นเงินรวม เป็น 459,331   บาท เรามา
ชมรูปกันค่ะ  มาหาความเย็นฉ่ำในห้องของ ผอ.  ค่ะ ห้าห้าห้า 
ฉันถือโอกาส แจกหนังสือที่ระลึกให้ลูกศิษย์ที่ได้ร่วมกันทอดผ้าป่า
เนื่องในโอกาสที่อายุฉันครบ 6 รอบในปีนี้ ค่ะ  และวันนี้
ผอ. บอกว่า เป็นวันที่ดีมากทีเดียว  เพราะตรงกับวันสวรรคตของ
สมเด็จย่า  ซึ่งพระองค์ท่านเคยเสด็จมาโรงเรียนนี้
และพระราชทานเงินจำนวนหนึ่งให้โรงเรียน  ทรงปลูกต้นมะม่วงไว้ที่
โรงเรียน  2 ต้น  ซึ่งปัจจุบันก็ยังอยู่  ค่ะ 


หนังสือที่ระลึกแจกให้ผู้ที่ร่วมทำบุญผ้าป่าการศึกษาครั้งนี้ ค่ะ ภาพด้านบน  เป็นจำนวนเงินผ้าป่าของคณะเรา  ส่วนภาพข้าง]ล่างเป็น
จำนวนเงินรวมของโรงเรียนด้วย เป็นเงินทั้งหมด 459,331 บาท 


มอบเงินผ้าป่าและถ่ายรูปหมู่ไว้เป็นที่ระลึก  ค่ะ 

หลังจากเสร็จสิ้นภารกิจการทอดผ้าป่าแล้ว  ก็ลา ผอ.สุวรรณวัตต์เพื่อ
จะไปเที่ยวต่อ  แต่ไม่ได้ไปกันทุกคันรถ   ผันและจิ๋ว
กลับกรุงเทพฯไปก่อน  เหลือ รถคันหนึ่ง  อี๊ด และ ป๋าลอ  3 คันไป
เที่ยวกัน  แห่งแรกที่ไป คือ  โรงแรม โยโกะ  ที่แห่งนี้
เขาเปิดให้เข้าไปถ่ายรูป  มีอาหารและน้ำขายด้วย  รถคันแรกที่ไปถึง
คือ รถคันของอี๊ด  เราไปถึงก็ไม่เจอพวกเขาแล้ว
ที่แท้  พวกเขาไปอยูในร้านขายน้ำดื่ม มีกาแฟและน้ำผลไม้ต่าง ๆ เก๋
กับฉันเดินถ่ายรูปไป  สักพักใหญ่จึงไปเจอกลุ่มอี๊ด 
อยู่ในห้องนี้  นานทีเดียว  เพราะอากาศเย็นสบาย  ห้าห้า  ซื้อน้ำเขา
คนละแก้ว  ศิษย์สะใภ้ อารีซื้อ น้ำโซดามะนาวให้ฉัน 1 แก้วด้วย
มาชมรูปสวย ๆ ในโรงแรมแห่งนี้ ค่ะ  


มุมต่าง ๆ ของโรงแรม  โยโกะ 


ทางเดินนี้ ไปยังห้องอาหารของโรงแรม  ค่ะ  


มีสระน้ำบริการแก่ผู้มาพักด้วย ค่ะ 


มุมสวยงามอีกมุมหนึ่ง ค่ะ 
สร้างรูปมือยักษ์เลียนแบบมือยักษ์ที่บาน่าฮิลล์  เมืองดานัง ที่เวียดนาม


มุมสวยงามในโรงแรม โยโกะ 


ในห้องกาแฟ  ที่เราไปนั่งหลบแดด ตากแอร์ และซื้อน้ำเขาดื่ม จ้ะ 


ดื่มไป คุยกันไป  แอร์เย็น น่าอยู่  อิอิ 

น่าจะอยู่ที่นี่ประมาณ ชั่วโมงครึ่งได้มั้ง  ก็เริ่มออกเดินทาง เพื่อไปเที่ยว
ที่ถ้ำกระแช  ซึ่งคราวที่แล้ว ฉันก็มาแล้วครั้งหนึ่ง  
แต่เจ้าอี๊ดยังไม่เคยมา   วันนี้ก็เหมือนคราวที่แล้ว   แดดจัดมาก ๆ พวก
เราถ่ายรูปตรงรางรถไฟ  ซึ่งถือว่าเป็นจุดสวยงามมาก
วันนี้โชคดี  ได้เจอรถไฟ แล่นผ่านมาด้วย 


ถ่ายหมู่ท่ามกลางแดดเปรี้ยง ๆ  ค่ะ  อิอิ
ถ่ายรูปกันพอประมาณ  ก็ไม่ไหวแล้ว  เดินกลับทางเก่า  เจอหน่อไม้
เลยซื้อมา  1 หน่อ 35 บาท  กลับบ้านจะไปต้มกับกระดูกหมู
ใส่เห็ดและกุ้งแห้ง ทำเองได้ 1 หม้อใหญ่  อิอิ 

พวกเราออกจากที่นี่น่าจะบ่ายสามน่าจะได้มั้ง  ต่างคนต่างลากัน เพราะ
ไม่ได้คิดจะไปเที่ยวไหนกันแล้ว นั่นเอง
รถคันหนึ่ง  คือ  หนึ่ง  เราแวะที่ร้านท่าเรือ  เพื่อซื้อของฝากเพื่อนบ้าน
ได้ข้าวหมาก   ขนมปัง สังขยา  ชนมปังกรอบ  ขนมงา 
ซื้อหลาย ๆ อย่าง เพื่อซื้อขนมมาไหว้พระ ไหว้เจ้าที่บ้านด้วย  ที่ร้านนี้
ไม่เอื้อลูกค้า  บัตรเครดิตก็ใช้ไม่ได้ ของก็ค่อนข้างแพง
ซื้อของเสร็จ  ก็เตรียมตัวจะขับรถเข้ากรุงเทพฯ  ก็ได้รับโทรศัพท์ชวน
จากรถคันของอี๊ด ว่า  ไปพบกันที่นครปฐม เพื่อหาอาหารมื้อเย็น
กินก่อนกลับบ้านกัน  ก็ดีเหมือนกัน  ถึงกรุงเทพฯคงดึก
จะได้ไม่หิว ไม่ต้องไปหาอะไรกินอีก
ขับรถกันไป กว่าจะถึงนครปฐม  วนหาที่จอดรถได้แล้ว ก็โทรถามกันว่า
อยู่ที่ไหน  แล้วก็เดินหาร้านข้าวต้มกุ๊ยกัน ซึ่งรถคันอี๊ด
สั่งอาหารมาแล้ว  คนเยอะมาก ที่จอดรถกว่าจะหาที่จอดได้ก็หลายสิบ
​​​​​​นาที  แต่เราก็หาเจอกัน   กับข้าวที่สั่งยังไม่มาสักอย่าง
อี๊ด ก็ปวดหัวไปหาซื้อยาแก้ไมเกรน กิน  อากาศร้อน ๆ อี๊ดจะมีอาการ
เช่นนี้เสมอ  เขาไม่ค่อยแข็งแรงนัก  
อาหารที่สั่ง มีหอยลายผัด ยำไข่เค็ม ผัดผักบุ้ง ผักเต้าหู้ต้นกูช่ายขาว 
แล้วก็มียำปลาสลิด อีกหนึ่งอย่าง  เรากินข้าวต้มกันคนละชาม
ยกเว้นหนึ่ง ขอเป็นข้าวสวย  รสชาติของอาหารก็พอกินได้

 
อาหารที่สั่งกินกันมื้อเย็นนี้  ทุกคนกินกันอย่างเอร็ดอร่อย อาจจะเป็น
เพราะกำลังหิว  ข้าวต้มร้อน ๆ  อร่อยดี จ้ะ
มื้อนี้ ดูเหมือน สามร้อยกว่าบาท   อี๊ด ไม่ยอมให้แชร์  ออกคนเดียวค่ะ
ขอให้เจ้าภาพจงเจริญ  อิอิ  

เราออกจากนครปฐม  น่าจะประมาณทุ่มกว่า   มาถึงกรุงเทพฯ น่าจะ
ประมาณเกือบสามทุ่มได้  หนึ่งและเก๋ ช่วยกันยกกระเป๋า
และของที่ซื้อ  เข้าบ้าน  เข้าห้องน้ำกันก่อนกลับบ้านของพวกเขา 
ไหว้ลากันแล้ว  ฉันไปส่งพวกเขาที่ปากทาง 
ให้ขับรถกลับบ้านโดยสวัสดิภาพ  ขอบใจหนึ่ง ที่ช่วยให้งานทอดผ้าป่า
การศึกษาครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีและราบรื่น 
ตามจุุดมุ่งหมายที่ฉันได้ตั้งใจไว้  ขอบใจลูกศิษย์  เพื่อนบ้าน เพื่อนที่
ได้ร่วมกันทำบุญผ้าป่าด้วยการเป็นประธาน  รองประธาน 
และกรรมการ  ตลอดจนการเป็นสะพานบุญไปช่วยบอกบุญ ญาติ
เพื่อน  และคนรู้จัก  จนได้เงินไปช่วยเหลือเด็ก ๆ 
ที่โรงเรียนหลุงกัง  ให้พวกเขามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  เพื่อจะได้เติบโต
เป็นผู้ใหญ่และเป็นกำลังของชาติต่อไป  
ขอบุญกุศลที่ได้ร่วมกันทำบุญผ้าป่าครั้งนี้   จงส่งผลให้ลูกศิษย์และ
เพื่อน ๆ ที่ได้ร่วมบุญครั้งนี้  มีแต่ความสุข  ความเจริญ
และมีสุขภาพที่แข็งแรง ๆ  ตลอดไป ค่ะ  
สวัสดี  ค่ะ  Create Date : 23 กรกฎาคม 2563
Last Update : 27 กรกฎาคม 2563 10:52:41 น.
Counter : 965 Pageviews.

44 comments
ผู้ชายก็ต้องการความมั่นคงจากผู้หญิงเช่นกัน Alex on the rock
(31 ธ.ค. 2564 08:50:09 น.)
คิดได้ก็ทำเลย Alex on the rock
(28 ธ.ค. 2564 09:05:54 น.)
No. 1051 เจอตัวปลอม.... ต้องรมยา ไวน์กับสายน้ำ
(27 ธ.ค. 2564 04:59:03 น.)
สุขภาพ1 blog pu
(27 ธ.ค. 2564 20:37:50 น.)

ผู้โหวตบล็อกนี้...
คุณกะว่าก๋า, คุณSweet_pills, คุณtoor36, คุณสองแผ่นดิน, คุณSai Eeuu, คุณภาวิดา คนบ้านป่า, คุณRananrin, คุณชีริว, คุณทนายอ้วน, คุณสายหมอกและก้อนเมฆ, คุณNior Heavens Five, คุณnewyorknurse, คุณซองขาวเบอร์ 9, คุณ**mp5**, คุณคนผ่านทางมาเจอ, คุณโอน่าจอมซ่าส์, คุณThe Kop Civil

  
อนุโมทนาบุญครับอาจารย์

ยินดีด้วยครับ
บุญสำเร็จผลตามที่อาจารย์และลูกศิษย์ตั้งใจไว้ทุกประการ
มีบททดสอบด้วย แต่ก็สามารถสร้างต้นผ้าป่าขึ้นมาใหม่ได้

โหวตครับ

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 27 กรกฎาคม 2563 เวลา:18:13:50 น.
  
อนุโมทนาบุญด้วยครับ

หลายๆ คนผมจำไม่ได้แต่จำคนเสื้อสีม่วงได้นะครับ 555
โดย: คุณต่อ (toor36 ) วันที่: 27 กรกฎาคม 2563 เวลา:23:49:11 น.
  
ประทับใจและอิ่มใจกับบันทึกนี้ค่ะอาจารย์

เป้าหมายที่อาจารย์ตั้งไว้ทั้งสี่ข้อในเรื่องการทำหนังสือ
การท่องเที่ยว ทำนุบำรุงศาสนาและทอดผ้าป่าการศึกษา
อาจารย์ทำสำเร็จอย่างงดงามมากค่ะ

ต๋าขออนุโมทนาบุญกับอาจารย์ด้วยนะคะขอบคุณอาจารย์สำหรับกำลังใจด้วยค่ะ
โดย: Sweet_pills วันที่: 28 กรกฎาคม 2563 เวลา:0:17:57 น.
  

สวัสดียามเช้าครับอาจารย์

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 28 กรกฎาคม 2563 เวลา:7:40:01 น.
  
ขอบคุณสำหรับคะแนนโหวตครับอาจารย์

จิตเป็นสิ่งที่สำคัญจริงๆครับ
ผมก็เน้นย้ำกับตัวเองเสมอครับ
ว่าต้องดูแลจิตของตนเองให้ดี

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 28 กรกฎาคม 2563 เวลา:11:57:57 น.
  
มีเป้าหมายดีจังเลยค่ะ น่าเอาแบบอย่างค่ะ
โดย: Sai Eeuu วันที่: 29 กรกฎาคม 2563 เวลา:3:22:14 น.
  

สวัสดียามเช้าครับอาจารย์

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 29 กรกฎาคม 2563 เวลา:7:12:40 น.
  
ขออนุโมทนาบุญที่สำเร็จอย่างยิ่งใหญ่
เนื่องในวันคล้ายวันเกิดของอาจารย์
ครั้งนี้ด้วยนะคะ

โดย: ภาวิดา คนบ้านป่า วันที่: 29 กรกฎาคม 2563 เวลา:18:58:42 น.
  
ชอบคำว่าบรรณพิภพจังครับ คำนี้คนในแวดวงหนังสือใช้กันปกติเลยหรือเปล่าครับ

หนังสือชุดของอาจารย์ผมทยอยอ่านอยู่เรื่อยๆ ช่วงที่เป็นดราม่านี่มันส์เป็นพิเศษ อิอิ สนุกดีครับ
ชอบที่สอดแทรกความรู้ภาษาไทยด้วย
ทริปที่สุดของอาจารย์คืออเมริกาใต้ใช่ไหมครับ ส่วนผมกว่าจะได้ไปแบบนี้คงต้องรอเกษียณ มันทริปยาวเกินลาได้
ต้นผ้าป่าวางไว้ที่ตลาด ดันประจวบกับไฟไหม้พอดีอีก ไม่เป็นไรครับ บุญไม่ได้หายไปไหน

วัด/โรงเรียนในชุมชนห่างไกล ต้องการอะไรเพิ่มเติมอีกเยอะเลยครับ ผมชอบทำบุญกับวัดพวกนี้เหมือนกัน
ปีก่อนผมไปงานกฐินที่อุตรดิตถ์ บ้านเพื่อนเป็นเจ้าภาพ น่าจะครั้งแรกในชีวิตเลยครับ
ปีนี้อะไรดี... เทศน์มหาชาติ?

ร้านข้าวต้มกุ๊ยที่นครปฐมน่ากินครับ ไม่ได้นั่งนร้านข้าวต้มแบบคนเยอะๆมานานแล้ว มันสั่งได้หลายอย่างดี
โดย: ชีริว วันที่: 29 กรกฎาคม 2563 เวลา:22:39:15 น.
  
ขอบคุณสำหรับคะแนนโหวตครับอาจารย์

กุญแจใจ
อยู่ในตัวเราทุกคน
อยู่ที่ว่าใครจะหาพบเมื่อไหร่เท่านั้นเอง
ผมเชื่อแบบนี้มาตลอดเลยครับอาจารย์

ส่วนที่ปฏิบัติก็ปฏิบัติไปเรือ่ยๆครับ
ผมเองก็ไม่เร่งร้อนอะไร
เรียนรู้ถูกผิด
กับจิตของตนครับ

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 29 กรกฎาคม 2563 เวลา:22:56:18 น.
  
ขอบคุณค่ะอาจารย์
ช่วงนี้ฝนตกบ่อย อาจารย์รักษาสุขภาพเช่นกันนะคะ

ต๋ายังไม่มีเมนูใหม่ๆค่ะ
อาจารย์ฝันดีคืนนี้นะคะ

โดย: Sweet_pills วันที่: 30 กรกฎาคม 2563 เวลา:0:06:56 น.
  

สวัสดียามเช้าครับอาจารย์

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 30 กรกฎาคม 2563 เวลา:7:13:17 น.
  
ขอบคุณสำหรับคะแนนโหวตครับอาจารย์

อาจารย์มีลูกศิษย์ที่น่ารักจริงๆครับ
คอยรับ คอยส่งและดูแลอาจารย์เป็นอย่างดี
น่าชื่นใจมากๆครับ

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 30 กรกฎาคม 2563 เวลา:23:04:32 น.
  

สวัสดียามเช้าครับอาจารย์

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 31 กรกฎาคม 2563 เวลา:7:09:38 น.
  
มาอนุโมทนาบุญด้วยคนครับและก็เลยมาชวนไปทานต้มข่าไก่กันครับ
โดย: ทนายอ้วน วันที่: 31 กรกฎาคม 2563 เวลา:10:45:04 น.
  
ขอบพระคุณอาจารย์มากนะคะ
บรรยากาศการทอดผ้าป่าการศึกษาน่ารักมากค่ะ
โดย: Rananrin วันที่: 31 กรกฎาคม 2563 เวลา:13:53:03 น.
  
ขอบคุณสำหรับคะแนนโหวตครับอาจารย์

แม้ทุกคนจะมีพุทธจิตเหมือนกัน
แต่การเข้าถึงพุทธจิตไม่เหมือนกัน
รู้ช้า รู้เร็ว
บางคนก็ไม่รู้เลยว่าตนมีครับ

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 31 กรกฎาคม 2563 เวลา:21:00:39 น.
  
สวัสดียามเช้าครับอาจารย์
อนุโมทนาบุญด้วยครับ
โหวตครับ
โดย: Nior Heavens Five วันที่: 1 สิงหาคม 2563 เวลา:6:23:38 น.
  

สวัสดียามเช้าครับอาจารย์

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 1 สิงหาคม 2563 เวลา:7:47:43 น.
  
ขอบคุณสำหรับคะแนนโหวตครับอาจารย์

รู้ทันจิต
หรือรู้ทันความคิด
นั้นยากพอๆกับรู้ทันอารมณ์ที่เกิดขึ้นเลยครับอาจารย์
บางทีผมก็ฌผลอไม่รู้ทันจิต ไม่รู้ทันใจ
และไม่รรู้ทันความคิดของตนเองครับ 555

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 1 สิงหาคม 2563 เวลา:14:15:52 น.
  
ขอบคุณสำหรับกำลังใจนะคราบ
โดย: ทนายอ้วน วันที่: 1 สิงหาคม 2563 เวลา:20:48:06 น.
  

อนุโมทนาบุญด้วยค่ะ
โดย: newyorknurse วันที่: 2 สิงหาคม 2563 เวลา:4:16:53 น.
  

สวัสดียามเช้าครับอาจารย์

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 2 สิงหาคม 2563 เวลา:6:56:44 น.
  
แวะมาเยี่ยมบ้านคราบ
โดย: ทนายอ้วน วันที่: 2 สิงหาคม 2563 เวลา:20:30:45 น.
  
ดีนะครับ ยังจำวิธีเข้าบล็อกได้ อิอิ
ขอบคุณที่แวะมาเที่ยวหุบป่าตาดด้วยกันนะครับ เดี๋ยวคราวหน้าพาเที่ยวลำน้ำสะแกกรัง
คำว่าสแกนนี่ผมเขียนผิดประจำเลย
โดย: ชีริว วันที่: 2 สิงหาคม 2563 เวลา:22:11:26 น.
  
ขอบคุณสำหรับคะแนนโหวตครับอาจารย์

จิตเป็นนาย
กายเป็นบ่าว
ยังคงเป็นจริงอยู่เสมอเลยครับ

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 2 สิงหาคม 2563 เวลา:22:54:29 น.
  

สวัสดียามเช้าครับอาจารย์

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 3 สิงหาคม 2563 เวลา:7:19:22 น.
  
อนุโมทนาด้วยค่ะอาจารย์

ขอบคุณที่อาจารย์ยังจำแม่ซองฯได้นะคะ

ปีที่แล้วไปเที่ยวงานบ้านและสวน
ไปเจอสาวคนนึงเหมือนอาจารย์มากค่ะ เข้าไปทักสิคะ
หน้าหงายกลับมาเลยเขาว่าไม่ใช่ค่ะ
ถ้าเขาอนุญาตจะถ่ายรูปกลับมาฟ้องอาจารย์แล้วค่ะ

แต่ดูเธอไม่ค่อยจะแฮปปี้เลยไม่กล้าค่ะ

โดย: ซองขาวเบอร์ 9 วันที่: 3 สิงหาคม 2563 เวลา:19:52:31 น.
  
ขอบคุณสำหรับคะแนนโหวตครับอาจารย์

เกิดดับลับไป
เป็นสัจธรรมจริงๆครับ

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 3 สิงหาคม 2563 เวลา:23:08:10 น.
  

สวัสดียามเช้าครับอาจารย์

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 4 สิงหาคม 2563 เวลา:7:12:57 น.
  
ขอบคุณสำหรับคะแนนโหวตครับอาจารย์

ใช่ครับอาจารย์
สิ่งที่ผมเขียนไว้ในบล็อกวันนี้
น่าจะเป็นจริงได้ยากมาก
แต่ผมก็ยังไม่หมดหวังครับ
หวังว่าคนรุ่นใหม่ รุ่นลูกรุ่นหลาน
น่าจะได้พบเจออะไรที่ดีกว่าคนในยุคเราครับ

หวังว่าพวกเค้าจะเปลี่ยนแปลง
สร้างความเปลี่ยนแปลง
และได้พบกับความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นครับ

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 4 สิงหาคม 2563 เวลา:16:14:03 น.
  
สวัสดีค่ะอาจารย์

ฝนกำลังตกปรอยๆค่ะ
อาจารย์นอนหลับฝันดีคืนนี้นะคะ

โดย: Sweet_pills วันที่: 4 สิงหาคม 2563 เวลา:23:29:31 น.
  

สวัสดียามเช้าครับอาจารย์

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 5 สิงหาคม 2563 เวลา:7:18:12 น.
  
แวะมาเยี่ยมและส่งกำลังใจ อนุโมทนาบุญด้วยครับ
โดย: **mp5** วันที่: 5 สิงหาคม 2563 เวลา:9:58:24 น.
  
สวัสดีค่ะอาจารย์สุวิมล..

สาธุ อนุโมทนามิเรื่องทอดผ้าป่าการศึกษาด้วยคะ

อยากไปเที่ยวเมืองกาญจน์จัง..

โดย: คนผ่านทางมาเจอ วันที่: 5 สิงหาคม 2563 เวลา:17:57:16 น.
  
ขอบคุณสำหรับคะแนนโหวตครับอาจารย์

เป็นเช่นนั้นจริงๆครับอาจารย์
ผมว่านักปฏิบัติธรรมทุกคน
ย่อมปรารถนาในนิพพานด้วยกันทุกคน
แต่คงไม่ง่ายที่จะไปนิพพานได้ทุกคนครับ
คงต้องฝึกฝนตนให้มีสติตลอดเวลาจริงๆ

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 5 สิงหาคม 2563 เวลา:20:50:06 น.
  
สุขสันต์วันเกิดค่ะครูสุวิมล ขอให้ครูมีสุขภาพแข็งแรงค่ะ รักตลอดกาลค่ะ
โดย: โอน่าจอมซ่าส์ วันที่: 6 สิงหาคม 2563 เวลา:1:43:19 น.
  
สุขสันต์วันคล้ายวันเกิดค่ะ

ขอให้อาจารย์สุขภาพแข็งแรงค่ะ

โดย: สายหมอกและก้อนเมฆ วันที่: 6 สิงหาคม 2563 เวลา:5:16:59 น.
  

สวัสดียามเช้าครับอาจารย์

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 6 สิงหาคม 2563 เวลา:7:49:40 น.
  
สุขสันต์วันครบรอบวันเกิดครับ อาจารย์สุ

โดย: สองแผ่นดิน วันที่: 6 สิงหาคม 2563 เวลา:8:29:45 น.
  
สุขสันต์วันเกิดอาจารย์สุวิมลนะคะ...

ขอให้้้้้้้้อาจารย์และครอบครัวมีความสุขมากๆ

สุขภาพแข็งแรง...

และร่ำรวย เฮงๆ นะคะ..


โดย: คนผ่านทางมาเจอ วันที่: 6 สิงหาคม 2563 เวลา:9:38:26 น.
  
ผัดสะตอหมูสับน่าอร่อยจังค่ะอาจารย์
ต๋าเคยทำเมนูสะตอไม่กี่ครั้ง
รอหาซื้อสะตอสดใหม่ได้ต๋าจะทำบ้างค่ะ

ขอบคุณอาจารย์สำหรับกำลังใจนะคะ

โดย: Sweet_pills วันที่: 6 สิงหาคม 2563 เวลา:14:47:15 น.
  
HBD ครับอาจารย์
โดย: The Kop Civil วันที่: 6 สิงหาคม 2563 เวลา:17:08:28 น.
  
สุขสันต์วันเกิดครับอาจารย์
โดย: ทนายอ้วน วันที่: 6 สิงหาคม 2563 เวลา:20:12:04 น.
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

Suvimol.BlogGang.com

อาจารย์สุวิมล
Location :
กรุงเทพฯ  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ผู้ติดตามบล็อก : 45 คน [?]

บทความทั้งหมด