ฉันอยากเป็นประธานทอดกฐินสักครั้งหนึ่งในชีวิต (ตอนที่ 1)ฉันอยากเป็นประธานทอดกฐินสักครั้งหนึ่งในชีวิต 1

การทอดกฐิน  จะทำการทอดกฐินกันหลังจากออกพรรษาแล้ว  และจะมี
เวลาให้ประชาชนชาวพุทธไปทอดได้เพียง 1 เดือน
คือ นับจากวันที่ออกพรรษาแล้ว  1 เดือน  ส่วนการทอดผ้าป่า เรา
สามารถจัดการทอดผ้าป่าได้ตลอดทั้งปีจ้ะ 

สำหรับฉัน ฉันตั้งใจว่า ในชีวิตของฉัน  ฉันอยากทำบุญครั้งใหญ่ ๆ อยู่ 3 
เรื่อง  เรื่องที่ 1 คือ ทำบุญหรือบริจาคเงิน
ให้โรงพยาบาล  ซึ่งก็ได้ทำไปแล้วตอนเกษียณใหม่ ๆและหลังเกษียณ
ครบ 65 ปี ได้เงินมาอีกก้อนหนึ่ง 
รวมเงินการบริจาคให้โรงพยาบาล 2 ครั้ง  บริจาคไป 150,000  บาท
ตามความสามารถทางการเงินของฉัน  
เรื่องที่ 2 อยากทำบุญทางศาสนา  โดยการเป็นประธานในการทอดกฐิน
สัก 1 ครั้ง  โดยฉันให้ลูกศิษย์ช่วยกัน
หาวัดที่เขายังขาดแคลนหลาย ๆ สิ่ง  หนึ่ง  เป็นผู้พาไปดูวัดที่จะไป
ทอดกฐินตามจุดประสงค์ที่ฉันต้องการ
วัดที่พาไปดูนั้น  ก็คือ วัดป่าท่ามะขาม  ตั้งอยู่ที่อำเภอสวนผึ้ง  จังหวัด
ราชบุรี เป็นวัดป่าที่ดูร่มรื่น สงบเงียบดี 
เราไปกราบพระประธานในโบสถ์  ซึ่งโบสถ์ยังสร้างไม่เสร็จ  ตามผนัง
ของโบสถ์ยังว่างอยู่หลายช่องที่ยังไม่มีการลงภาพ
เหมือนผนังที่ลงเรื่องราวต่าง ๆ ตามประวัติพุทธศาสนา  โต๊ะบูชาที่ตั้ง
หน้าพระประธานก็ยังไม่มี  เรียกว่า
ยังขาดปัจจัยที่จะมาเสริมเติมแต่งให้ตัวโบสถ์ให้เสร็จสมบูรณ์  ใจฉันก็
เลยคิดว่า  ก็น่าจะทอดกฐินที่วัดนี้  เพื่อที่จะได้
ช่วยสานต่อตัวโบสถ์ให้เสร็จสมบูรณ์  เพื่อใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธี-
กรรมต่าง ๆ ทางพุทธศาสนาของพระสงฆ์
และพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย  อันเป็นการสืบสานพุทธศาสนาให้ยั่งยืน
ต่อ ๆ  ไป ตราบกาลนาน
ฉันได้เชิญชวนลูกศิษย์ที่ฉันสอนมาสามสิบกว่าปี มาร่วมมือร่วมใจกัน
มาเป็นรองประธาน  เป็นกรรมการ ร่วมกัน
จัดทอดกฐินครั้งนี้  เพื่อให้โบสถ์ที่ยังสร้างไม่เสร็จนี้ให้สำเร็จลุล่วงไป
ได้ใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมต่าง ๆ ได้ 
มีลูกศิษย์ลูกหา  เพื่อนฝูงบ้าง  เพื่อนบ้านบ้าง  ให้ความสนใจและได้
เป็นรองประธานและกรรมการเป็นจำนวนมากพอสมควร
แล้วส่งรายชื่อทั้งหมด ให้ทางวัดไปจัดการพิมพ์ใบฎีกา เพื่อนำไปบอก
บุญ  และให้ลูกศิษย์ลูกหาเป็นสะพานบุญ
ไปเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาในพุทธศาสนา  มาร่วมทำบุญในครั้งนี้ด้วย โดย
ฉันในฐานะเป็นประธานของกฐินครั้งนี้ ลงไว้ 100,000 บาทไว้
ใครที่จะไปร่วมทอดกฐินในวันทอด  ให้เดินทางด้วยทุนส่วนตัว  ไม่ให้
นำเงินกฐินที่ได้นี้ไปใช้จ่าย  ยกเว้น 
การจัดองค์กฐิน  สังฆทาน เท่านั้น  ค่ะ เพื่อให้ได้เงินที่ทุกคนทำบุญนั้น
ได้เข้าวัดเพื่อไปสร้างโบสถ์ให้เสร็จในครั้งนี้ ค่ะ 

และแล้ว  วันที่กำหนดทอดกฐินก็มาถึง  คือ  วันที่ 28  ตุลาคม 61 
องค์กฐิน  อิ๊ด ช้วยจัดทำองค์กฐิน  โดยใช้ถัง  ทำไม้เสียบแบงค์ประดับ
องค์กฐินให้สวยงาม และเครื่องกฐิน 
ต่าง ๆ เช่น ผ้าไตร ผ้าดิบ กลด ชุดสังฆทานและดอกไม้ถวายพระ  เราได้
ให้เจ้าอาวาสจัดการให้ เป็นจำนวนเงิน
เท่าไหร่ ก็นำเงินจากการทำบุญไปจ่าย ค่ะ  

การทอดกฐินครั้งนี้  หนึ่ง วางแผนต้องไปก่อนวันทอดกฐิน 1วัน คือ ไป 
วันเสาร์ที่ 27 ต.ค.  ดังนั้น เช้าวันนี้  อ้น และ อุ้ย ซึ่งอยาก
ไปค้างด้วย ได้เช่ารถจากบริษัทที่ให้เช่ารถ และจะต้องขับตามกันไป 
เพราะไม่เคยไปและไม่ชินกับการขับรถ
ออกต่างจังหวัด  ที่จริง ตามที่คุยกันไว้  หนึ่งต้องมารับฉันในวันนี้ แต่
ปรากฏว่า รถหนึ่งมีแหม่ม ปอนด์ และเอก 
จะไปด้วย  เขาเลยบอกให้ฉันไปกับรถอ้น และขับไปเจอกันที่ลานจอด
รถ ที่โลตัสอ่อนนุช 

โปรแกรมวันนี้  มีการแวะเที่ยวที่   ณ สัทธา อุทยานไทย  เป็นสถาน
ท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้  เป็นอุทยานแห่งความศรัทธา
ความรู้ ความเชื่อ ความเป็นไทย พื้นที่เพื่อการผ่อนคลายพักใจ ปลูกฝัง
รากเหง้าความเป็นไทย  ส่งเสริมพระพุทธศาสนา
อนุรักษ์สืบสานศิลปะและวัฒนธรรมที่งดงามให้คงอยู่สืบไป

ที่นี่ มีพื้นที่ถึง 42 ไร่  มีการจัดหุ่นขี้ผึ้งไฟเบอร์กลาสส์ ร่วม 60 รูป ด้วย
เทคนิคการจัดแสดงที่ให้ทั้ง สาระความรู้
และความสนุกสนาน สัมผัสผ่านประสบการณ์ตรง  เจตนารมณ์ของ
เจ้าของ คือ "ต้องการให้ ที่นี่เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ  มาเก็บ
รับเอาความสุข สนานกลับไป 

พวกเรามาถึงที่นี่ ประมาณ เกือบ 11 โมงแล้ว  ทุกคนซื้อตั๋วเข้าไปชม 
คนละ 200 บาท อายุ 60 ปี เก็บ ครึ่งราคา
ฉันให้ หนึ่งไป 100 บาท พร้อมบัตรประชาชน  แค่ปรากฏว่า ฉันอายุ
70 ปี เขาให้เข้าฟรี ไม่ต้องเสียเงิน
ส่วน แม่อุ้ย  อุ้ย และอ้น  เคยมาแล้ว เลยไม่เข้าไปชมอีก ไปหาของกิน
ที่ร้านค้าแถว ๆ นั้น  อุ้ยซื้อน้ำหวานใส่โซดา
ให้ฉัน 1 แก้ว เพื่อเดินไปชมและดื่มน้ำไปด้วย จะได้ไม่หิวน้ำ  ได้บัตรเข้า
ชมแล้ว  พวกเราก็เข้าไปชม  โดยมีเจ้าหน้าที่
คอยบริการดูและตรวจบัตรด้วย  มาชมภาพที่เด็กถ่ายรูปไว้ ค่ะ 
เด็ก ๆ แอบถ่ายตอนที่จะเข้าไปชมอุทยาน  อิอิ


ต้องสอดบัตรเข้าไป ค่ะ 


เดินเข้าภายในอุทยาน เรียกถ่ายรูปหมู่ก่อน เดี๋ยวกระจัดกระจายไปชม
จะตามตัวกันยาก  ถ่ายเอาฤกษ์เอาชัยก่อน อิอิ


เริ่มห้องชมหุ่นขึ้ผึ้งค่ะ   อยู่ชั้น 1  ค่ะ 
ห้องนี้ เป็นหุ่นขี้ผึ้งผู้นำของประเทศจีน  ค่ะ 


ใครเป็นใคร ก็ดูจากหุ่นขี้ผึ้งดูนะคะ 


ท่านผู้นี้ ทุกคนคงรู้จัก นักปราชญ์ไทย ม.ร.ว.คึกฤทธิ์  ปราโมช 


ท่านผู้นำประเทศเวียดนาม ท่าน โฮจิมิน  


เป็นอีกท่านหนึ่งที่มีความสำคัญต่อป่าไม้ไทย คือ ท่าน สืบ นาคะเสถียร


ครูมนตรี  ตราโมช   นักดนตรีไทยที่มีชื่อเสียงของไทย


คุณครูไพบูลย์  บุตรขัน  นักแต่งเพลงไทยที่มีชื่อเสียง ค่ะ 


ท่าน ดร.ป๋วย  อึ้งภากร  ค่ะ
ท่านสัญญา  ธรรมศักดิ์  


ม.ล.ปิ่น  มาลากุล   ปูชนียบุคคล ทางการศึกษา  เจ้าของโคลงที่ว่า

กล้วยไม้ออกดอกช้า        ฉันใด  
การศึกษาเป็นไป           ฉันนั้น
แต่ออกดอกคราใด           งามเด่น
           การศึกษาปลูกปั้น              เสร็จแล้วแสนงาม 

ทั้งหมดเป็นหุ่นขี้ผึ้ง ซึ่งอยู่ชั้น 1 ของตึก  ส่วนชั้นสอง  เป็นโซนหุ่น
ขี้ผึ้งว่าด้วยพระราชกรณีกิจต่าง ๆ ของสมเด็จย่า
 และมีป้ายนิเทศแสดงพระราชประวัติของพระองค์ท่าน ด้วย  ชั้นสองนี้
ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าชมบันทึกภาพ ค่ะ 

จากชั้นนี้แล้ว  ก็ไปชมบริเวณต่าง ๆ ของอุทยาน  ซึ่งมีหลายที่  กว้าง
มาก  มีการจัดแสดงแสง สี เสียง  บางที่เป็นการ
แสดงประวัติขององคุลีมาล  บริเวณอุทยาน  จัดสถานที่ให้ผู้เข้ามาชม
ได้ถ่ายรูป ได้เห็นศิลปะของไทย เช่น 
การทอผ้า  การปั้น  การวาดภาพก็มี  มีบ้านทรงไทย พวกเราเดินจนปวด
ขา  ก็ยังดูไม่หมดเลย มีเวลาจำกัดที่จะอยูชม
มาชมรูปที่ถ่ายมาฝาก ค่ะ  รูปปั้น 12  ราศรี 

ภาพวาดในอุทยาน ที่นำมาแสดง  เรือนไทยในอุทยาน ค่ะ 


มีสามล้อให้พวกเรานั่งถ่ายรูป ด้วย


ในอุทยาน มีน้ำตกจำลองด้วย ค่ะ 


มีการแสดง แสง สี เสียง ประวัติศาสตร์ตั้งแต่สมัยสุโขทัยถึงปัจจุบัน


เมื่อได้เวลา พอประมาณ  น่าจะบ่ายโมงแล้ว  พวกเราก็ขาล้าแล้ว จึง

เดินออกจากอุทยาน  และหาข้าวทานกันที่ร้านค้าด้านนอก  ซึ่ง อุ้ย อ้น

แม่อุ้ย นั่งกันอยู่ที่ร้านอาหาร 

มีอาหารขายมากมายหลายร้าน  เช่น ข้าวขาหมู  ก๋วยเตี๋ยว  ขนมไทย

เช่น ขนมใส่ไส้  ขนมตาล  ขนมกล้วย  เป็นต้น

ต่างคนต่างไปหาซื้อกินกัน  ส่วนอุ้ย บริการฉันกับแม่อุ้ย  ไปสั่งก๋วยเตี๋ยว

ต้มยำให้ฉันกับแม่อุ้ยคนละชาม สั่งน้ำให้ครบบริบูรณ์

อิ่ม อาหารกลางวันที่นี่แล้ว  ก็เดินทางต่อไปยังที่พักที่เรียกว่า บ้านสวน

หงษ์เหิร  ซึ่ง หนึ่ง เป็นคนจองไว้เรียบร้อยแล้ว

แต่ห้องมีปัญหา  ห้องที่จองให้ครอบครัวอุ้ย ชั้นล่าง มีน้ำซึมเข้ามาใน

ห้อง  กลัวคนอยู่เดินแล้วลื่นหกล้ม 

หนึ่ง  แก้ปัญหาให้ ครอบครัวอุ้ยไปอยู่ห้องชั้นสอง  และฉันต้องไปนอน

รวมกับครอบครัวอุ้ย เพราะห้องพักเต็มหมด 

อีกห้องหนึ่ง ซึ่งปรกติจะมีฉัน  เก๋ ปอนด์ แหม่ม  นอน ก็ต้องไปเช่า

ที่นอนปูพื้นนอน  สำหรับผู้ชาย คือ หนึ่ง เอก ผัน 

ในที่สุดก็แก้ปัญหาไปได้เรียบร้อย  ส่วนกลุ่มของ เจี๊ยบ นิด เพ็ญ เดือน

และลูกชายของเจี๊ยบเช่าเรือนไม้ทั้งหลังอยู่กัน

ชลอและครอบครัวที่จะมากางเต๊นท์  ก็ไม่ได้กางหรอก มานอนอยู่

ชั้นล่าง  ส่วนเดชมาสุดท้ายเลย ก็นอนนอกชาน อิอิ 

ฉันกับหนึ่ง เก๋  ไปที่วัด เพื่อพบเจ้าอาวาส แดง เพื่อเตรียมพร้อม

การทอดกฐินในวันพรุ่งนี้  เจ้าอาวาสแดง มานั่งคุย

และบอกของที่จะต้องใช้ในการทอดกฐินที่ฝากท่านจัดการให้  ซึ่งมี

ผ้าไตร  ผ้าดิบ  กลด เครื่องอัฐบริขาร  พานแว่นฟ้า

เครื่องครัว ธงจระเข้  ธงมัจฉา เครื่องสังฆทาน  15 ชุดพร้อมดอกไม้

รวมเป็นเงิน  6,445 บาท 

ซองทำบุญถวายพระ 15 รูป และเณร อีก 5,280  บาท รวมเป็นเงิน

ทั้งหมด11,725  บาท  หลังจากจ่ายเงินตามรายการที่ฝากท่าน

จัดการแล้ว  พวกเราก็กลับที่พัก  ช่วงนี้  ผันมาถึงที่พักและซื้อพวกปูม้า

กุ้ง หอยแครง มีเหล้า มีเบียร์ พร้อม  

ทุกคนกำลังปิ้ง ย่าง และนึ่งปูก้น  กินกันอย่างสนุกสนาน  ส่วนครอบครัว

อุ้ยอยู่ในห้อง ไม่ได้ออกมาทาน เพราะว่า

ได้สั่งข้าวที่รีสอร์ทกินไปแล้ว แถม สั่งข้าวเผื่อฉัน 1 จาน แต่ฉันไม่ได้

ทานหรอก ข้าวเย็นแล้ว กลัวปวดท้อง 

เด็ก ๆ เรียกฉันไปร่วมวง  กินปู กินกุ้ง  ฉันนั่งกินกับพวกเขาพักใหญ่ ๆ 

ก็ชวน เดือน เพ็ญ นิดไปช่วยกันเสียบเงินที่ต้นกฐิน

มี รี แฟนของ ป๋าลอ มาช่วยอีกคน  สักพัก  มีเจี๊ยบมาช่วยอีก
อาหาร อภินันทนาการจาก  ผัน  
ช่วยกันเสียบเงินที่องค์กฐิน ซึ่งฉันแลกแบงค์ 100  500   50  1000

มาตกแต่งองค์กฐินให้มีสีสัน งดงาม 

ช่วยกันจัดทำ  มีนิด ช่วยบวกเงินที่ทุกคนทำบุญมา  โดยฉันคิดมาแล้ว

รอบหนึ่ง ให้ นิดช่วยบวกอีกรอบว่าตรงกับ

ที่ฉันบวกมาหรือไม่  กว่างานจะเสร็จ ก็ประมาณ 4 ทุ่มกว่าแล้ว ต่างคน

ต่างก็แยกย้ายกันไปอาบน้ำและนอน เพื่อเตรียมพร้อม

ไปทอดกฐินกันที่วัดป่าท่ามะขามในวันรุ่งขึ้น

โปรดติดตามการทอดกฐินในวันที่ 28  ตุลาคม  ต่อไป ค่ะ 

Create Date : 09 พฤศจิกายน 2561
Last Update : 13 พฤศจิกายน 2561 23:55:43 น.
Counter : 722 Pageviews.

11 comments
เล่าสู่กันฟัง (โรคภัยไข้เจ็บ ) tanjira
(11 พ.ค. 2565 16:46:16 น.)
ตู้โชว์กระจกสีขาวของ Index Livingmall Emmy Journey พากิน พาเที่ยว
(12 พ.ค. 2565 09:31:32 น.)
ที่สุดก็แก้ไขให้จริงๆเร็วมากกกกกกก โอพีย์
(6 พ.ค. 2565 22:43:02 น.)
ชวนเป็นเจ้าภาพและตัวแทนบวชพระ บวชเณรและเที่ยววัดไหว้พระ อาจารย์สุวิมล
(8 พ.ค. 2565 20:23:40 น.)

ผู้โหวตบล็อกนี้...
คุณกะว่าก๋า, คุณmambymam, คุณชีริว, คุณบาบิบูเบะ...แปลงกายเป็นบูริน, คุณภาวิดา คนบ้านป่า, คุณสันตะวาใบข้าว, คุณ**mp5**, คุณtoor36

  
สวัสดีครับอาจารย์

ขออนุโมทนาบุญกับอาจารย์และลูกศิษย์ทุกท่านด้วยครับ
ชื่นชมในความตั้งใจในการทำบุญทำทานของอาจารย์
อาจารย์เป็นตัวอย่างที่ดีมากให้กับคนรอบข้างครับ

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 14 พฤศจิกายน 2561 เวลา:7:22:20 น.
  
ขอนุโมทนาบุญกับครูในบุญกุศลครั้งนี้ด้วยค่ะ
ณศรัทธาอุทยานไทยบริเวณกว้างใหญ่ มีหุ่นขี้ผึ้งคนดัง และน้ำตกด้วย น่าสนใจไปชมจัง
งานนี้อิ่มทั้งบุญ อิ่มทั้งใจ ได้เที่ยว ได้พบปะลูกศิษย์
และอื่มท้องด้วยนะคะ อิอิโดย: mambymam วันที่: 14 พฤศจิกายน 2561 เวลา:19:40:59 น.
  
ขอบคุณสำหรับคะแนนโหวตครับอาจารย์

เห็นด้วยกับอาจารย์เลยครับ
คนที่จะไปปฏิบัติธรรมได้โดยสะดวกใจ
ต้องไม่มีห่วงจริงๆครับ
ถ้ายังห่วงนู่ห่วงนี้
ก็อยากที่จะทำได้จริงๆครับ

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 14 พฤศจิกายน 2561 เวลา:21:40:55 น.
  
เป็นเป้าหมายชีวิตที่แน่วแน่ดีครับ อยากเป็นประธานทอดกฐินสักครั้งในชีวิต
ผมตั้งใจว่ามีเงินก้อนใหญ่สักหน่อยก็อยากบริจาคให้โรงพยาบาลเหมือนกัน ได้ใช้เพื่อช่วยเหลือผู้คนจริงๆ แต่ไม่รู้จะบริจาคเป็นแสนแบบอาจารย์ไหมนะครับ ต้องมีความมุ่งมั่นตั้งใจ
ณ สัทธา ยังไม่เคยไปเลยครับ เพิ่งรู้จักนี่แหละ หุ่นขี้ผึ้งไม่น้อย ราคาก็โหดเอาเรื่องอยู่ คิดว่าอายุเกิน 60 เรตเดียวกันหมด อายุเกิน 70 ฟรีด้วย!
ไล่ดูไปมา เอ มันคล้ายอุทยานหุ่นขี้ผึ้งสยามมากเลยครับ ทั้งเซ็ตหุ่น ทั้งการจัดสถานที่ อันนั้นค่าเข้า 80 เอง
ไปดูข้อมูล เอ้อ มันคืออันเดียวกันเลยแหละ เขาปิดปรับปรุงแล้วเปิดใหม่ ไฉไลกว่าเดิม (แพงกว่าเดิมด้วย)

เป้าหมายเรื่องเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสุดท้ายก็ทำสำเร็จจนได้ในปีนี้นะครับ
ว่าแต่ทำบุญใหญ่เรื่องที่ 3 คืออะไรครับอาจารย์?
โดย: ชีริว วันที่: 14 พฤศจิกายน 2561 เวลา:23:01:32 น.
  


สวัสดียามเช้าครับอาจารย์

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 15 พฤศจิกายน 2561 เวลา:6:36:21 น.
  
แกงร่วมอนุโมทนาบุญกับอาจารย์ด้วยค่ะ^^
รอติดตาม ช่วงต่อไปนะคะ
โดย: สันตะวาใบข้าว วันที่: 15 พฤศจิกายน 2561 เวลา:10:29:11 น.
  
พี่ก็จะพยายามตั้งความหวังว่า
จะออกไปเยี่ยมเพื่อนๆให้มากกว่านี้ค่ะ อาจารย์

ขอบคุณสำหรับมิตรภาพที่ดีงามนะคะ

โดย: ภาวิดา (คนบ้านป่า ) วันที่: 16 พฤศจิกายน 2561 เวลา:10:11:20 น.
  
สุดยอดเลยค่ะครู
กด Like เป็นคนที่ 23 ให้ค่ะ
โดย: อุ้มสี วันที่: 16 พฤศจิกายน 2561 เวลา:10:49:05 น.
  
แวะมาเยี่ยมครับ

อนุโมทนาบุญด้วยครับ
โดย: **mp5** วันที่: 17 พฤศจิกายน 2561 เวลา:22:25:03 น.
  
ขออนุโมทนาบุญด้วยนะครับ การทำบุญเป็นเรื่องดี บางครั้งมันก็อาจมีอุปสรรค์บ้างแต่การทำดีมันก็มักจะลำบากบ้างเป็นธรรมดา อาจารย์มุ่งมั่นดีครับ บริจาคเยอะมากๆ ของผมทำแบบนิดๆ หน่อย แต่เน้นทำบ่อย (เมื่อมีโอกาส) มากกว่า

หุ่นขี้ผึ้งสมัยก่อนหลายๆ ที่ไม่ให้ถ่ายรูป เดี๋ยวนี้ดีให้ถ่ายรูปได้
โดย: คุณต่อ (toor36 ) วันที่: 17 พฤศจิกายน 2561 เวลา:22:41:21 น.
  
ฉันชื่อ Huong Lu ฉันอาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกาฉันต้องการใช้สื่อนี้เพื่อแจ้งเตือนผู้ขอสินเชื่อทุกคนให้ระวังตัวมากเพราะมีผู้หลอกลวงทุกที่ 2 เดือนที่ผ่านมาฉันเครียดทางการเงินและเนื่องจากความสิ้นหวังของฉันฉันถูก scammed โดย 2 ผู้ให้กู้สินเชื่อออนไลน์ ฉันเกือบหมดหวังจนกระทั่งเพื่อนของฉันส่งฉันไปยังผู้ให้กู้ที่เชื่อถือได้มากชื่อ Miss. Susan James ผู้ให้ยืมเงินกู้ที่ไม่มีหลักประกันจำนวน 68,000 เหรียญภายใต้ 3 ชั่วโมงโดยไม่มีความเครียด หากคุณต้องการสินเชื่อประเภทใดก็เพียงติดต่อเธอตอนนี้ผ่าน :susan jamesloanfirml07 @ gmail.c o m หรือเว็บไซต์: https:// susanjames loanfirm6. wixsite. com / mysite ฉันใช้สื่อนี้เพื่อแจ้งเตือนผู้ขอสินเชื่อทั้งหมดเพราะนรกที่ฉันผ่านเข้ามาในมือของผู้ให้กู้สินเชื่อปลอมเหล่านั้น และฉันไม่ต้องการแม้แต่ศัตรูของฉันที่จะผ่านนรกที่ฉันผ่านเข้ามาในมือของผู้ให้กู้ออนไลน์ที่ฉ้อโกงเหล่านั้นฉันจะต้องการให้คุณช่วยฉันส่งข้อมูลนี้ให้กับผู้อื่นที่ต้องการเงินกู้เมื่อคุณ ยังได้รับเงินกู้จากคุณซูซานเจมส์ด้วย
โดย: Huong Lu IP: 136.243.138.66 วันที่: 20 เมษายน 2563 เวลา:4:28:21 น.
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

Suvimol.BlogGang.com

อาจารย์สุวิมล
Location :
กรุงเทพฯ  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ผู้ติดตามบล็อก : 45 คน [?]

บทความทั้งหมด