ตำนานการเกิดพระบรมสารีริกธาตุ
ตำนานการเกิดพระบรมสารีริกธาตุ

พระบรมสารีริกธาตุ หมายถึงพระบรมอัฐิของพระุพุทธเจ้า อันเป็นพระศาสดาของพระพุทธศาสนา คนไทยเราส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธและเชื่อว่า ใครมีพระบรมสารีริกชาติไว้บูชา จะเป็นมงคลในชีวิตอย่างยิ่ง ฉันเอง ก็โชคดี เมื่อคราวที่ไปเที่ยวที่ประเทศพม่า มัคคุเทศก์ชาวพม่า ก็ได้พาพวกเราไปนมัสการเจ้าอาวาสที่มีชื่อเสียงของวัดแห่งหนึ่ง และท่านได้แจกพระธาตุของพระอรหันต์ให้ คนละ 4 องค์ เท่าที่จำได้ มีพระธาตุของพระสารีบุตร พระโมคลานะ พระศิวลี อีกองค์หนึ่งไม่คุ้นชื่อ เลยจำไม่ได้ ฉันก็ได้ซื้อแก้ว อาคาลิค ใส่พระธาตุไว้บูชาเช่นกัน

เมื่อเร็ว ๆ นี้ ฉันได้ช่วยหมวดภาษาไทยโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ฉันอยู่นานที่สุดถึง 31 ปี 4 เดือนกว่า ๆ และเกษียณอายุราชการที่นี่ ก็เป็นเรื่องธรรมดา ฉันก็ต้องผูกพันกับโรงเรียนนี้พอสมควร ดังนั้น เมื่อทางหมวดภาษาไทยขอความช่วยเหลือมาในเรื่องของการแจกซองผ้าป่าการศึกษาให้กับศิษย์เก่าซึ่งพวกน้อง ๆ ในหมวด เห็นว่า ฉันติดต่อกับศิษย์เก่าค่อนข้างมาก โดยเฉพาะจะได้ช่วยประกาศงานบุญครั้งนี้และเชิญชวนให้ลูกธาตุทองทุกคนได้ช่วยกันทำบุญงานเทศน์มหาชาิติและทอดผ้าป่าการศึกษาครั้งนี้ ฉันก็ยินดีช่วยเหลืองานบุญครั้งนี้เป็นอย่างยิ่ง ฉันประกาศในเฟสบุ๊คบอกบุญลูกศิษย์ไป โทรศัพท์บอกบุญบ้าง ก็ได้มาประมาณ หกพันกว่าบาท
ฉันคิดว่า ผลแห่งความตั้งใจดีในการบอกบุญครั้งนี้ ทำให้ฉันได้รับสิ่งดี ๆ กลับมา นั่นคือ ฉันได้หนังสือ ครบรอบ 72 ปีวัดธาตุทองมาเล่มหนึ่งจากผู้อำนวยการโรงเรียน ชาญศักดิ์ คันศร หนังสือเล่มนี้ มีเรื่องที่ฉันสนใจและให้ความรู้แก่ฉันหลายเรื่อง โดยเฉพาะเรื่อง ตำนานพระบรมสารีริกธาตุที่ฉันกำลังจะนำความรู้มาฝากท่านผู้อ่าน ค่ะ

ทุกคนอาจจะสงสัยว่า ทำไมจึงมีพระบรมสารีริกธาตุเกิดขึ้นเป็นจำนวนมากมาย ในประเทศที่นับถือศาสนาพุทธ เช่น ประเทศพม่า ประเทศจีน ต่างก็มีพระบรมสารีริกธาตุไว้บูชาทั้งนั้น สาเหตุที่เป็นเช่นนี้ ตามตำนานเล่าขานกันว่า ทั้งนี้เกิดจากพุทธประสงค์ของพระพุทธเจ้า เล่าขานกันว่า ก่อนที่พระพุทธองค์จะเสด็จปรินิพพาน ทรงตระหนักว่า เวลาที่พระองค์สามารถเผยแผ่ศาสนาของพระองค์ให้สถิตอยู่ในโลกนี้ มีเพียง 45 ปีเท่านั้น ซึ่งการประดิษฐานพระพุทธศาสนาไว้ในโลกนี้ยังไม่สามารถ
ที่จะเกิดความมั่นคงและแพร่หลายได้ ทรงเล็งเห็นพระอนาคตสังตญาณว่า จะมีพระบรมสารีริกธาตุที่มีลักษณะรวมกันเป็นแท่งเดียว ดุจทองแท่งธรรมชาติ จำเป็นต้องสร้างพระธาตุเจดีย์ขึ้นเพื่อประดิษฐานไว้ในที่แห่งเดียว ซึ่งมหาชนในสมัยนั้นไม่สามารถแบ่งปันไปประดิษฐานตามที่ต่าง ๆ ได้ เวไนยสัตว์ในโลกนี้อีกมากมายก็ยังเกิดไม่ทันในสมัยของพระองค์ หากว่าประเทศต่าง ๆ ได้พระบรมอัฐิของพระองค์ไปอุปัฏฐากบูชาก็จะได้บุญกุศลเป็นอย่างมาก

ก่อนที่พระองค์จะเสด็จเข้าสู่ปรินิพพาน จึงทรงอธิษฐานล่วงหน้าให้พระบรมสารีริกธาตุแตกย่อย เป็น 3 สัณฐาน คือ
1. พระอุณหิต (กระดูกหน้าผาก)
2. พระเขี้ยวแก้วทั้ง 4
3. พระรากขวัญทั้ง 2 (กระดูกไหปลาร้า)
พระบรมสารีริกธาตุนอกจากนั้นแล้วให้กระจายไปทั่วทุกทิศานุทิศ เพื่อยังประโยชน์แก่เวไนยสัตว์โดยทั่วถึงกันตามพุทธประสงค์ของพระองค์

จากเหตผลดังกล่าวข้างต้น ทำให้พุทธศานิกชนทั้งหลายมีความเชื่อและนับถือพระบรมสารีริกธาตุว่า เป็นปูชนียธาตุที่สำคัญและสูงค่ายิ่งกว่าวัตถุมงคลใด ๆ พระบรมสารีริกธาตุจึงมีความสำคัญในการประกาศพระพุทธศาสนา เพราะเป็นพลังในการดึงดูดความศรัทธาของคนให้เลื่อมใสในพุทธศาสนายิ่ง ๆ ขึ้น

พระสาวก พระมหากษัตริย์ผู้เป็นองค์ศาสนูปถัมภกสืบทอดพระพุทธศาสนาได้เจริญรอยตามปฏิปทาของพระเจ้าอโศกมหาราชในสมัยนั้น ยามเมื่อได้ส่งสมณทูตออกไปประกาศเผยแผ่พระพุทธศาสนาในสถานที่ใด ๆ ก็จะแบ่งพระบรมสารีริกธาตุให้สมณทูตนำไปประดิษฐานไว้ในประเทศนั้น ๆ เหมือนประหนึ่งว่า พระพุทธองค์พระบรมศาสดาได้เสด็จไปด้วยพระองค์เอง จากสาเหตุนี้เอง จึงปรากฏว่า มีพระธาตุเจดีย์ประดิษฐานอยู่ในทุกประเทศที่พระพุทธศาสนาเผยแผ่ไปถึง เพราะการบรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว้ในพระเจดีย์นั้น เป็นมิ่งมงคลอย่างยิ่ง เปรียบเสมือนหนึ่งว่า พระพุทธเจ้าเสด็จมาประทับอยู่ในที่นั้น ๆ ด้วยพระองค์เอง

พุทธศาสนิกชน จึงนิยมไปนมัสการพระบรมธาตุเพื่อแสวงบุญ แม้แต่พระสงฆ์ที่ปฏิบัติเน้นหนักไปในทางวิปััสสนาธุระ ก็ยังนิยมเดินธุดงค์ไปนมัสการพระธาตุเจดีย์ที่สำคัญ ความเชื่อในพระบรมสารีริกธาตุ ไม่ได้เชื่อจำกัดเฉพาะพระบรมธาตุของพระพุทธเจ้าหรือพระอรหันต์เท่านั้น แม้แต่อัฐิธาตุของพระสงฆ์ที่เคร่งครัดในศีลาจารวัตรก็ยังมีผู้คนปรารถนาจะได้ไว้สักการบูชาด้วย ดังที่ปรากกฏในข่าวของพระสงฆ์ที่ผู้คนเลื่อมใสมาก ๆ เมื่อถึงแก่มรณภาพไปแล้ว อัฐินั้นก็จะกลายเป็นพระธาตุที่ผู้ที่เคารพ ศรัทธา ก็จะนำไปสักการบูชาด้วย

ฉันก็หวังว่า ข้อเขียนเรื่องตำนานการเกิดพระบรมสารีริกธาตุ เรื่องนี้ คงจะให้ความรู้แก่ผู้อ่านได้พอสมควร นะคะ

ฉันฝากรูปพระบรมสารีริกธาตุและพระธาตุของพระอาจารย์ที่เคร่งครัดในศีลาจารวัตร มาฝากด้วยนะคะ


Create Date : 03 สิงหาคม 2555
Last Update : 4 สิงหาคม 2555 16:44:00 น.
Counter : 2085 Pageviews.

0 comments
结婚一周年纪念日 Jiéhūn yī zhōunián jìniàn rì วันครบรอบแต่งงาน Kavanich96
(9 พ.ค. 2565 07:16:53 น.)
我的老婆 Wǒ de lǎopó ยอดภรรยา Kavanich96
(19 เม.ย. 2565 06:56:50 น.)
Happy Easter 2022 - เด็กๆสนุกกับการหาไข่อีสเตอร์กัน newyorknurse
(18 เม.ย. 2565 03:31:24 น.)
发明家的背后 Fāmíng jiā de bèihòu เบื้องหลังความสำเร็จ Kavanich96
(29 มี.ค. 2565 05:43:45 น.)
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

Suvimol.BlogGang.com

อาจารย์สุวิมล
Location :
กรุงเทพฯ  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ผู้ติดตามบล็อก : 45 คน [?]

บทความทั้งหมด