ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนและพิธีมอบทุนการศึกษา


 ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนและพิธีมอบทุนการศึกษา 

วันที่ 2 มิถุนายน  ของทุกปี  เป็นวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง  โรงเรียนเรา
ก็จะมีพิธีทำบุญ  อุทิศส่วนกุศลไปให้ครู อาจารย์ที่ล่วงลับไปแล้ว  และมีพิธีมอบทุนการศึกษา
ประเภทต่าง  ๆ เช่น ทุนยากจน  ทุนเรียนดี  ทุนผู้ประกอบความดี
ทุนวงโยธวาทิต เป็นต้น 
มีการเลี้ยงพระเพล  และมีการเชิญ กรรมการสมาคมต่าง ๆ  ของโรงเรียนมาร่วมงานนี้ทุกปี 
ปีนี้ ก็เช่นกัน  ฉันได้รับเชิญในฐานะกรรมการของสมาคมนักเรียนเก่าฯและในนามครูเก่าที่เกษียณไปแล้ว
ฉันไปทุกปี  ยกเว้นปีไหน ที่ไปต่างประเทศก็จะไม่ได้ไปร่วมงาน ปีนี้ ฉันก็สามารถไปร่วมงานได้

ฉันไปถึงโรงเรียนประมาณ  สองโมงเช้า  เด็ก ๆ กำลังเข้าแถว  ครูปัจจุบัน ฝ่ายต้อนรับ
ได้พาไปยังห้องรับรองแขก (ห้องประชุมเล็กของฝ่ายบริหาร)  ไปถึงเจอรุ่นพี่มากันหลายคนแล้ว 
มีพี่ปาณี พี่เอม พี่ศรี และลูกศิษย์รุ่นแรก ๆ ซึ่งฉันไม่ได้สอนและแก่กว่าฉันด้วยมาอยู่ 2 คน 
สักพัก  เม ลูกศิษย์ฉันก็มาถึง มาร่วมงานและนำเงินค่าโบว์ลิ่งมาชำระด้วย  สักพัก ตวงพร ก็มาเพิ่มอีกคน
บรรยากาศในห้องเริ่มอบอุ่นมากขึ้น ปีนี้พี่ปลื้มสมาสายกว่าฉัน  เกือบ 3 โมงเช้าถึงมา ได้ข่าวว่า
รถติดมาก ตามด้วยจินต์ เบญจวรรณ สุกรรญา (เกลอเก่า)  บรรยากาศเริ่มครึกครื้น เรามาชมบรรยากาศกันค่ะ 



ชุดแรกที่มาถึง มี แมว น้องที่ยังไม่เกษียณมาคอยต้อนรับ


ลูกศิษย์  ตวงพรและเมธวิน



พี่ปลื้ม และสุกรรญา ถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึก 

เมื่อได้เวลาอันสมควรแล้ว อึ่ง ก็มาเชิญพวกเราเข้าห้องประชุมใหญ่ เพื่อทำพิธีมอบทุนการศึกษาต่อไป 

บรรยากาศในที่ประชุม  เด็ก  ที่ได้รับทุนการศึกษาประเภทต่าง ๆ ต่างนั่งอยู่ในที่เก้าอี้ของตน
ตามที่ได้ฝึกซ้อมก่อนพิธีมอบทุนมาแล้ว อย่างเรียบร้อย พิธีกรในงาน คือ สำเริงและน้องใหม่อีกคน
เริ่มดำเนินงาน เพื่อเข้าสู่พิธีการมอบทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2560  ต่อไป  เรามาชมบรรยากาศค่ะ 



พิธีการ ทำหน้าที่ดำเนินงานพิธีมอบทุนการศึกษา 



บรรยากาศในห้องพิธีมอบทุนการศึกษา  







ประธานในพิธี อดีต ผอ.สมพงษ์ กราบพระ



ผอ.ณรงค์ ผอ.โรงเรียนกล่าวรายงานและเชิญ ประธานในพิธีกล่าวเปิดงานการมอบทุนการศึกษา 



ประธาน กล่าวเปิดงานพิธีมอบทุนการศึกษา  

จากนั้น พิธีกร อ่านรายชื่อผู้ที่จะขึ้นไปมอบทุนและรายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาประเภทต่าง ๆ 





พิธีมอบทุนครูธาตุทองแท้ ประเภทเรียนดี ระดับคะแนนสูงสุดและเรียนต่อ ม.ปลายของโรงเรียนเรา
ทุนละ 10,000 บาท และเป็นทุนต่อเนื่องอีก 2 ปี ปีละ  3,000 บาท



ทุนของสมาคมนักเรียนเก่ามัธยมวัดธาตุทอง  จำนวน 35 ทุน ทุนละ 3,000 บาท


ทุนวงโยธวาทิตย์  ทุนละ 3,000  บาท  โดย อ.เอมอร ช่วยระดมทุน



ทุนคนดีศรีธาตุทอง  ของมูลนิธิคนดีศรีธาตุทอง  มี คุณสันติพงษ์ เป็นผู้ดำเนินการ ทุนละ 3.000  บาท



ทุนการศึกษาของทางโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง ทุนละ 3,000 บาท 




ทุนการศึกษาของ หวาหวา ลูกสาวของ อ.อัจฉรา ทุนละ 2,000 บาท

หลังพิธีมอบทุนการศึกษาเสร็จแล้ว  มีการมอบของที่ระลึกให้แด่ ประธานในพิธี คือ อดีต ผอ.สมพงษ์ ปุยพลทัน 



มอบของที่ระลึกแด่ อดีต ผอ. สมพงษ์ ปุยพลทัน

หลังจากนั้น  ตัวแทนของนักเรียนกล่าวขอบคุณผู้มีอุปการะมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้ 




ตัวแทนนักเรียน กล่าวขอบคุณผู้มีอุปการคุณมอบทุนการศึกษา 

จากนั้น ก็จะเป็นพิธีสงฆ์  คือการ นิมนต์พระมาฉันเพล และอุทิศส่วนกุศลให้แก่ครูอาจารย์ที่ล่วงลับไปแล้ว







เลี้ยงพระเพล มีวงดนตรีไทยบรรเลงขับกล่อม 

ส่วนกลุ่มครู ธาตุทองแท้ ยังมีกิจกรรมต่ออีก  คือ ให้นักเรียนที่ได้รับทุนของ ทุน ครูธาตุทองแท้
มาประชุม ทำความรู้จัก สมาชิกใหม่ที่ได้รับทุนปีนี้ และมารายงานผลการเรียนของนักเรียน
ที่ได้รับทุนปีการศึกษา ปีที่แล้ว  มีการให้ครูแนะนำตัว  ให้นักเรียนแนะนำตัวและแจ้งผลการเรียน
ตลอดจนความใฝ่ฝันที่จะไปเรียนต่อในขั้นอุดมศึกษา ในคณะใด  มีการให้เขียนข้อความสั้น ๆ 
รายงานและแนะนำตนเองใส่กระดาษที่  อดีต ผอ.ปลื้มจิต ประธานโครงการนี้ จัดทำขึ้น เพื่อใช้ติดตาม
ผลการดำเนินการของการมอบทุน เพื่อประเมินผลจากการมอบทุนให้นักเรียนในแต่ละปี
มาชมบรรยากาศ ของการประชุม  ค่ะ 



ออกจากห้องมอบทุนการศึกษา เจอศิษย์เก่าวิโรจน์  เลยถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึกก่อนจะไปประชุมนักเรียนทุน 





บรรยากาศในการพบกับนักเรียนทุน ครูธาตุทองแท้  บรรดาครูที่สนับสนุนการให้ทุน ครูธาตุทองแท้




โฉมหน้า คนเก่งที่ได้รับทุน  ครูธาตุทองแท้ และเรียนต่อ ม.ปลายของโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง



นักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา กล่าวแนะนำตัว แจ้งผลการเรียนและความใฝ่ฝันที่จะเรียนต่อในคณะใด

หลังจากนั้น  มีการถ่ายรูปหมู่ พร้อมกันไว้เป็นที่ระลึก  



นักเรียนที่ได้รับทุนและครู อาจารย์ที่ช่วยกันระดมทุนนี้ ถ่ายรูปร่วมกัน
เป็นที่ระลึก 

หลังจากนั้น ก็ถึงเวลาอาหารมื้อกลางวัน ซึ่งโรงเรียนได้เชิญ ครูอาจารย์และผู้มีจิตเมตตาให้ทุน
ร่วมรับประทานอาหารกันที่ห้อง มอบทุนการศึกษา  บรรยากาศมีความอบอุ่น ชื่นมื่นที่ได้
ร่วมกันประกอบกิจกรรมดี ๆ แก่นักเรียนและทำสิ่งดี ๆ แก่วงการศึกษา  เพื่อให้ได้เยาวชนดี ๆ ในอนาคตต่อไป





ร่วมรับประทานอาหารหลังเสร็จงานพิธีการต่าง ๆ ค่ะ 

ประมาณเวลาบ่ายโมงเศษ ๆ  งานก็เสร็จสิ้น ต่างก็ร่ำลาและแยกย้ายกันกลับบ้าน  วันนี้ อ้น อุ้ยและแม่เขา
เอารถมา รับอาสาจะไปส่งฉันที่บ้านด้วย  ฉันขึ้นไปจ่ายเงินค่าโบว์ลิ่งในส่วนที่ฉันช่วยขาย 8 ทีม 
จากนั้น ขอให้อ้น แวะที่ไปรษณีย์สันติสุข เพื่อส่งหนังสือของฉัน ที่แหม่มอุดหนุนไปอ่านนั้นก่อน 
แล้วจึงเข้า สุขุม 36 ไปส่งฉันที่บ้าน  วันนี้เลยสบาย  ไม่ต้องกลับบ้านเอง  นายกสุเทพ  ก็ถามว่า 
มีลูกศิษย์ไปส่งแล้วใช่ไหม  เขาจะได้ไม่ต้องมาส่ง อิอิ ใช่แล้ว ขอบใจเขานะ ที่ยังมีน้ำใจถาม 

วันนี้ กิจกรรมต่าง ๆ  ที่ฉันไปร่วมงาน ก็ผ่านพ้นไปด้วยความราบรื่น  สุขใจ ที่ได้ร่วมบริจาคทุน ถึงจะไม่มาก
ก็ทำด้วยความสามารถของเรา ก็สุขใจ อิ่มใจ และดีใจ ที่ได้มาพบเพื่อนครู พี่ ๆ น้อง ๆ ที่เคย
ร่วมสอนที่โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง  ก็ขอให้ทุกคนที่ได้มีโอกาสได้มาร่วมบุญร่วมกุศลกัน
ครั้งนี้ มีแต่ความสุข ความเจริญและสุขภาพแข็งแรง ตลอดไป  
และขอแบ่งบุญกุศลครั้งนี้ 
แก่เพื่อน ๆ ในบล็อกแก๊ง และผู้ที่เข้ามาอ่านงานเขียนในครั้งนี้ ถ้วนทั่วกันทุก ๆ คน ค่ะ 



Create Date : 06 มิถุนายน 2560
Last Update : 6 มิถุนายน 2560 17:39:45 น.
Counter : 3457 Pageviews.

27 comments
✿ สรุปปีที่ผ่านมา 2564 ✿ เนินน้ำ
(4 ม.ค. 2565 11:04:08 น.)
นุ่งซิ่นชมสวน1/2565 : บอน / ร่าน ตะลีกีปัส
(12 ม.ค. 2565 13:51:24 น.)
ทูตอังกฤษ - ทูตนิวซีแลนด์ร่วมเปิดงานแนะแนววางแผนศึกษาต่อต่างประเทศ สมาชิกหมายเลข 4817407
(5 ม.ค. 2565 16:03:12 น.)
โจ๊กซัวเถา : ให้หม่ามี๊ทำยังดีซะกว่า ตอนเปิดฝากล่อง
(9 ม.ค. 2565 06:47:07 น.)

ผู้โหวตบล็อกนี้...
คุณซองขาวเบอร์ 9, คุณสองแผ่นดิน, คุณกะว่าก๋า, คุณmambymam, คุณtoor36, คุณเรียวรุ้ง, คุณบาบิบูเบะ...แปลงกายเป็นบูริน, คุณภาวิดา คนบ้านป่า, คุณClose To Heaven, คุณกิ่งฟ้า, คุณข้ามขอบฟ้า, คุณอุ้มสี, คุณlovereason, คุณSai Eeuu, คุณเนินน้ำ

  
อาจารย์สุวิมล Diarist

อนุโมทนาด้วยค่ะ อาจารย์

แม่ซองฯอายุเท่าโรงเรียนเลยค่ะ

เมื่อเดือนที่แล้วก็เพิ่งไปงานศพญาติที่วัดธาตุทองค่ะ
โดย: ซองขาวเบอร์ 9 วันที่: 6 มิถุนายน 2560 เวลา:20:07:34 น.
  
มาร่วมชื่นชมวาระสำคัญของโรงเรียนนี้ด้วยนะคะ
พี่ยังไม่ได้ทำโค้ดเพลงมาให้เลยค่ะ ความจำไม่ดีแล้ว
ไว้กลับมาส่งกำลังใจแล้วนำมาด้วยนะคะ คราวนี้
จดไว้แล้ว แหะๆ

โดย: ภาวิดา (คนบ้านป่า ) วันที่: 6 มิถุนายน 2560 เวลา:20:17:08 น.
  
ชื่นชมกับกิจกรรมที่ดีมากๆเลยครับอาจารย์
เด็กที่ขาดแคลนทุนทรัพย์จะได้ช่วยแบ่งเบาภาระของพ่อแม่
และยังเป็นโอกาสให้อาจารย์ได้กลับไปพบกับเพื่อนครูด้วยครับ

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 6 มิถุนายน 2560 เวลา:20:30:35 น.
  
สวัสดีดึกๆครับ อาจารย์สุ
กิจกรรมทุนการศึกษาดีมากๆครับ อยากให้มีทุกโรงเรียน
โดยเฉพาะ ทุนเรียนดีแต่ยากจน
โดย: สองแผ่นดิน วันที่: 6 มิถุนายน 2560 เวลา:23:16:33 น.
  



สวัสดียามเช้าครับอาจารย์

โหวตครับ

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 7 มิถุนายน 2560 เวลา:6:47:33 น.
  
บรรยากาศงานดูอบอุ่นมากเลยค่ะ ได้เจอเพื่อนๆและลูกศิษย์มากมาย
งานนี้มีการแจกทุนการศึกษษด้วย เยี่ยมเลยค่ะ ชื่นชมกับกิจกรรมนี้มากๆ
สงสารเด็กที่เรียนดี แต่ไม่มีทุนนะคะ
เห็นเด็กรุ่นใหม่เล่นดนตรีไทย ชอบมากๆค่ะ
อยากให้เด็กสมัยนี้หันมาเล่นและร่วมกันอนุรักษ์ดนตรีไทยให้มากๆจัง

อาจารย์สุวิมล Diarist ดู Blog

ขอบคุณครูที่แวะทักทายค่ะ



โดย: mambymam วันที่: 7 มิถุนายน 2560 เวลา:10:16:48 น.
  
เป็นกิจกรรมที่ดีครับ ถือว่าได้ช่วยเหลือนักเรียนทางหนึ่งเลย
โดย: คุณต่อ (toor36 ) วันที่: 7 มิถุนายน 2560 เวลา:10:34:03 น.
  
ขอบคุณสำหรับคะแนนโหวตครับอาจารย์

ผมชอบคำว่า "ลูกศิษย์" เพราะคนเป็นครู
ต้องรักลูกศิษย์เหมือน ลูก
และต้องสอนเหมือน ศิษย์

พ่อแม่เองก็ต้องใช้ความรักนี้ดูแลเค้าเช่นกัน

ผมมีลูกคนเดียว
เลยมีเวลาดูแลเต็มที่ครับอาจารย์
ตอนเด็กอาจจะดุเค้ามากหน่อย
เวลาดื้อแบบไม่มีเหตุผล
แต่พอเริ่มโตมา
ผมแทบไม่เคยดุลูกอีกเลยครับ
เหมือนคุยง่ายขึ้น รู้หน้าที่มากขึ้น
อย่างเรื่องเรียนผมไม่ต้องกวดขันอะไรแล้ว
เค้าสนใจอะไรเราก็นั่งคุยกัน
ผมมีเรื่องเล่าเยอะครับ 555


เรื่องทุนการศึกษาก็หวังว่าจะสืบสานไปได้ตลอดนะครับอาจารย์
ปีนี้เศรษฐกิจย่ำแย่มากจริงๆครับ
ไปไหนใครก็บ่น


โดย: กะว่าก๋า วันที่: 7 มิถุนายน 2560 เวลา:11:44:57 น.
  
อนุโมทนาบุญด้วยค่ะครู

เห็นแล้วก็สุขใจตาม

เด็กๆโชคดีได้รับโอกาสทางการศึกษา

คนให้มีความสุข คนรับมีความสุข คนอ่านก็มีความสุข

ต่างมีความสุขกันถ้วนหน้าดีจริงๆค่ะ

อาจารย์สุวิมล Diarist
โดย: เรียวรุ้ง วันที่: 7 มิถุนายน 2560 เวลา:12:28:39 น.
  
อาจารย์สุวิมล Diarist

เป็นกิจกรรมที่ดีมาก ๆ ค่ะอาจารย์
โดย: บาบิบูเบะ...แปลงกายเป็นบูริน วันที่: 7 มิถุนายน 2560 เวลา:12:50:51 น.
  
ขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะ

กลับมาส่งกำลังใจและโค้ดเพลงอยู่หลังไมค์ค่ะ
โหวต diarist นะคะ

โดย: ภาวิดา (คนบ้านป่า ) วันที่: 7 มิถุนายน 2560 เวลา:13:42:25 น.
  
อาจารย์สุวิมล Diarist ดู Blog

มาร่วมแสดงความยินดีกับน้อง ๆ ทุกคนด้วยค่ะครู
ครูหน้าตายิ้มแย้ม สดชื่นมาก ๆ ค่า
โดย: Close To Heaven วันที่: 7 มิถุนายน 2560 เวลา:17:41:26 น.
  
บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
ขุนเพชรขุนราม Technology Blog ดู Blog
กะว่าก๋า Parenting Blog ดู Blog
คนบ้านป่า Home & Garden Blog ดู Blog
ซองขาวเบอร์ 9 Home & Garden Blog ดู Blog
ไวน์กับสายน้ำ Diarist ดู Blog
Sweet_pills Travel Blog ดู Blog
อาจารย์สุวิมล Diarist ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 10 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น

สวัสดีค่ะอาจารย์ แวะมาชมกิจกรรมดีๆขออนุโมทนาด้วยนะคะ ในการมอบทุนครั้งนี้ เป็นบุญของเด็กๆที่มีผู้ใหญ่ใจดีมอบทุนการศึกษาให้นะคะ กิ่งเองก็เคยได้รับทุนเรียนดีสมัยมัธยมต้นเหมือนกันค่ะ พอคุณครูประกาศให้ออกไปรับทุนในห้องประชุมน้ำตาไหลเลยค่ะ โหวตให้นะคะ

ขอให้อาจารย์หลับฝันดีค่ะ

โดย: กิ่งฟ้า วันที่: 7 มิถุนายน 2560 เวลา:23:21:55 น.
  
สวัสดีค่ะอาจารย์
ไปงานคืนสู้เหย้าเจออาจารย์รุ่นพี่รุ่นน้อง ลูกศิษย์
แบบนี้ต้องมีอะไรมาเล่าสู่กันฟังมากมายแน่ๆ
เป็นงานที่ดูอบอุ่นมากค่ะ ดูหน้าอาจายร์ก็รู้ว่ามีความสุขมาก
ดูหน้าเด็กนักเรียนทุนแล้วดูเป็นเด็กเรียนจริงๆ
หมดไปอีกหนึ่งวันเนาะอาจารย์ มีอะไรทำก็ดีค่ะ ไม่เหงาแน่นอน

อาจารย์สุวิมล Diarist
โดย: ข้ามขอบฟ้า วันที่: 8 มิถุนายน 2560 เวลา:0:58:43 น.
  


สวัสดียามเช้าครับอาจารย์


โดย: กะว่าก๋า วันที่: 8 มิถุนายน 2560 เวลา:6:27:54 น.
  
บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
สองแผ่นดิน Travel Blog ดู Blog
Maeboon Travel Blog ดู Blog
mambymam Home & Garden Blog ดู Blog
อาจารย์สุวิมล Diarist ดู Blog

สาธุ สาธุ อนุโมทามิ
อุ้มอัพบล็อกงานเอนจอยอีตติ้งแล้วนะคะ
เรียนเชิญอาจารย์ไปชมงานได้เลยค่ะ
โดย: อุ้มสี วันที่: 8 มิถุนายน 2560 เวลา:10:38:42 น.
  
สวัสดียามบ่ายค่ะครู
หลังๆมาโป๊ยเซียนมีสีแปลกๆเยอะค่ะ เห็นแล้วก็อยากได้มาปลูกหมดเลย
ช่วงหน้าร้อนเค้าออกดอกดีมากค่ะ ช่วงฝนๆนี่ก็ยังออกไม่หยุด
กุหลาบหิน หนูเลี้ยงตายไปเยอะค่ะ
ตอนแรกยังไม่รู้วิธีการเลี้ยง ก็รดน้ำใหญ่เลย สุดท้ายเน่าตายหมด เสียดายจัง
วันนี้หนูเขียนหลงใหลผิดอีกแล้ว อิอิ นึกโมโหตัวเองค่ะที่ไม่จำ
ขอบคุณครูมากๆค่ะ ตอนนี้หนูแก้ไขแล้ว
และขอบคุณครูที่แวะชมดอกไม้ด้วยกันค่ะ



โดย: mambymam วันที่: 8 มิถุนายน 2560 เวลา:12:51:21 น.
  
ขอบคุณค่ะอาจารย์

พิมพ์ผิดหลายคำหรือคะ

แกะคำต่อคำจากหนังสือเลยค่ะ

แต่พิสูจน์อักษรสำนักพิมพ์นี้ก็แย่จริงๆอะค่ะ
โดย: เรียวรุ้ง วันที่: 8 มิถุนายน 2560 เวลา:14:26:25 น.
  
ขอบคุณอาจารย์สุวิมล และอาจารย์ทุกท่านนะคะ ขอบคุณบล๊อคของอาจารย์สุวิมลด้วยนะคะ ที่ทำให้ทราบถึงกิจกรรมดีๆเสมอมาคะ ขอบคุณคะ
โดย: อุ้ย นะคะ^_^ IP: 115.87.152.158 วันที่: 8 มิถุนายน 2560 เวลา:16:41:31 น.
  
แหม๋ ปลื้มใจแทนอาจารย์เลยค่ะ น่าภูมิใจแทนเด็กๆ นะคะ

เห็นรูปแล้วนึกถึงบรรยากาศสมัยเป็นนักเรียนค่ะ
โดย: Sai Eeuu วันที่: 8 มิถุนายน 2560 เวลา:17:19:32 น.
  
ขอบคุณสำหรับคะแนนโหวตครับอาจารย์

การมีลูกทำให้ผมได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆทุกวันเลยครับ
บางครั้งผมสอนลูก
บางทีลูกก็สอนผมครับ

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 8 มิถุนายน 2560 เวลา:20:12:05 น.
  
สวัสดีค่ะอาจารย์ ขอบคุณมากนะคะสำหรับกำลังใจค่ะ
กิ่งอ่านเม้นท์อาจารย์แล้วต้องขอขอบพระคุณอาจารย์มากๆเลยค่ะ
แหะ แหะ อารามรีบกดอัพบล็อกเลยลืมตรวจทานอีกครั้งค่ะ
โห..กุศล กับ อกุศล ความหมายเปลี่ยนจริงๆค่ะ อาจารย์
ต้องขอโทษด้วยนะคะ ตอนนี้กิ่งเข้าไปแก้ไขแล้วค่ะ แหะ แหะ

ตอนนี้กิ่งเดินสายบรรยายธรรมะให้กับนักศึกษาครูสมาธิ
ตามสาขาต่างๆในภาคเหนือแล้วแต่ผู้ดูแลสาขาจะจัดตารางให้ค่ะ
ส่วนมากการไปบรรยายจะตรงเสาร์ อาทิตย์ก็ขะไม่กระทบกับงานประจำค่ะ

อาจารย์เดาถูกแล้วค่ะกิ่งเป็นคนจังหวัดลำปางค่ะอาจารย์เคยไปเที่ยวแล้วยังตะอยากทราบเรื่องอะไรเกี่ยวกับลำปางถามได้นะคะ อิอิ

ขอให้อาจารย์หลับฝีนดีค่ะ

โดย: กิ่งฟ้า วันที่: 8 มิถุนายน 2560 เวลา:21:22:09 น.
  


สวัสดียามเช้าครับอาจารย์

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 9 มิถุนายน 2560 เวลา:6:28:35 น.
  
สวัสดีค่าครู
หนูมาชวนไปกินข้าวไก่ทอดซอสเกาหลีกันค่ะ
โดย: Close To Heaven วันที่: 9 มิถุนายน 2560 เวลา:11:29:00 น.
  
สวัสดีค่ะอาจารย์ ขอบคุณสำหรับกำลังใจที่ให้นะคะ อาจารย์เอ่ยเรื่องอินทรผาลัม มีสวนอินทรผาลัมอยู่ในอำเภอเกาะคาแถวบ้านกิ่งเลยค่ะแต่อยู่คนละฝั่งแม่น้ำต้องข้ามสะพานไปไม่ทราบว่าจะเป็นเพื่อนกะอาจารย์หรือเปล่านะคะ กิ่งก็อยู่อำเภอเกาะคาอยู่หลังตลาดเกาะคาคะ มีอะไรถามมาได้นะคะ

หลับฝันดีค่ะ





โดย: กิ่งฟ้า วันที่: 9 มิถุนายน 2560 เวลา:22:50:57 น.
  
ขอบคุณสำหรับคะแนนโหวตครับอาจารย์

ผมนั่งทำหนังสือเพลินมาก
ดูเวลาอีกทีห้าทุ่มพอดี 555

เชียงใหม่ฝนตกครับ
และดูท่าทางจะตกไปทั้งคืนเลยครับ

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 9 มิถุนายน 2560 เวลา:23:03:32 น.
  
สวัสดีค่ะ อาจารย์
เราแบ่งปันตามความสามารถของเรา ไม่เดือดร้อนตัวเอง
ถือว่าเป็นความสุขทั้งผู้ให้และผู้รับนะคะ
โหวตค่ะ
โดย: เนินน้ำ วันที่: 11 มิถุนายน 2560 เวลา:19:07:30 น.
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

Suvimol.BlogGang.com

อาจารย์สุวิมล
Location :
กรุงเทพฯ  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ผู้ติดตามบล็อก : 45 คน [?]

บทความทั้งหมด