เราไปเที่ยวเมืองเพชรบูรณ์ กันนะ (ต่อ)เราไปเที่ยวเมืองเพชรบูรณ์กันนะ   (ต่อ) 

บล็อกนี้ เป็นการเที่ยวเมืองเพชรบูรณ์ ต่อจากบล็อกที่แล้ว ค่ะ  

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ เช้านี้ เราต้องตื่นตั้งแต่ ตีสามกว่า เพราะ ลุงชม นัดว่า
จะมารับพวกเราประมาณ ตี 5 
เพราะต้องเดินทางไปเที่ยว  ภูทับเบิก ซึ่งห่างจากที่พักเรามากพอสมควร
ลุงชม เป็นคนตรงต่อเวลา  
เราออกจากห้องที่พัก ฟ้ามืดตื๊ดตื๋อ  อากาศหนาวเย็นมากทีเดียวเลย 
ออกมารอลุงชมที่ลานห้องที่เราทานอาหารเมื่อเย็น 
สักพักใหญ่  ลุงชมก็มารับพวกเรา ค่ะ 

ลุงชม พาพวกเราแวะร้าน เซเว่น  เพื่อหาข้าวเช้าทานกันก่อนเดินทาง
ขึ้นภูทับเบิก  เดี๋ยวนี้  เซเว่น
ก้าวกระโดดไปอีกขั้นแล้ว  มีการทอดไข่เจียวหมูสับร้อน ๆ ขายในร้าน
ด้วยนะ ปรกติ มีอาหารกล่อง
แล้วเข้าเวฟให้เรา  ฉันเห็นเขาทำไข่เจียวหมูสับ  ข้าวสวยร้อน ๆ ก็เลย
สั่งเจ้านี่แหละ หยอดซอสมะเขือเทศ
ลงไปที่ไข่เจียวด้วย  อร่อยไม่น้อยเลย เฮะ  คนอื่น ๆ ก็ซื้อสิ่งที่ตัวเอง
ชอบใจกัน  มีที่ให้นั่งทานด้วย ค่ะ 
เมื่อทุกคนทานกันเรียบร้อยแล้ว  ลุงชมก็ออกรถ และพาพวกเราไปปั๊ม
น้ำมัน  เพื่อเข้าห้องน้ำก่อนที่จะขึ้น ภูทับเบิก 

น่าจะประมาณชั่วโมงได้  พวกเรามาถึงสถานที่ก่อนถึง ภูทับเบิก  ดวง
อาทิตย์กำลังจะโผล่ขึ้นขอบฟ้า
ลุงชม จอดรถให้พวกเราถ่ายรูปกัน  แกช่วยถ่ายรูปให้พวกเราตามคำ
เรียกร้องของ เรยา เป็นส่วนใหญ่
มาชมภาพดวงอาทิตย์ขึ้น  ค่ะ สวยมาก ๆ ค่ะ  ฝืมือลุงชม ถ่ายหมู่ให้พวกเรา ค่ะ ดวงอาทิตย์กำลังโผล่ขึ้นจากขอบฟ้า


ถ่ายรูปหมู่แล้ว ทุกคนก็ขอถ่ายเดี่ยวบ้าง  อิอิ

จากที่นี่แล้ว  ลุงชมก็ข้บรถไปที่ ภูทับเบิกเลย  ที่นี่เราได้เห็นวิถีชีวิตของ
ชาวม้ง  เขาทำมาหากิน ปลูกผัก
ปลูกมัน ขิง สตรอเบอร์รี่  ขายนักท่องเที่ยว พูดไทยได้ทุกคน นอกจากนี้
ยังมีขายเสื้อผ้า ของที่ระลึก มากมาย

เรามาทราบความเป็นมาของ ภูทับเบิก สักเล็กน้อย ค่ะ 

ภูทับเบิก  ตั้งอยู่ที่ ตำบล วังบาล จังหวัดเพชรบูรณ์  สูงกว่าระดับน้ำทะเล
ประมาณ 1,768  เมตร  เป็นเขา
ที่มีจุดสูงสุดของจังหวัด  เป็นสถานที่ที่มีความงดงามด้วยภูเขา ป่าไม้ 
มีความอุดมสมบูรณ์
อากาศมีความเย็นสบายตลอดปี  ตอนเช้า จะมีหมอกและกลุ่มเมฆ  เมื่อ
ตัดกับยอดภูสีเขียว งดงามยิ่งนัก 
ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ที่นี่  เป็นชาวม้ง  มีอาชีพทำการเกษตร  เราจะมอง
เห็นไร่กะหล่ำปี ปลูกลดหลั่น
ไปตามไหล่เขา ดูเขียวชอุ่ม เย็นตาดี  

ภูทับเบิก นับว่า เคยมีความสำคัญมาก เมื่อตอนที่  พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลเดชฯ 
ทรงมีพระชนมพรรษาครบ 6 รอบ เมื่อ วันที่ 5 ธันวาคม 2542  ได้ใช้
ภูทับเบิก เป็นจุดรองรับน้ำฟ้ากลางหาว
เมื่อวันที่ 9 กันยายน  เวลา 15.59 น. ณ สำนักสงฆ์ บ้านทับเบิก เพื่อ
นำไปรวมเป็นน้ำเพชร
น้อมเกล้า ฯ ถวายเป็นน้ำพุทธมนตร์ศักดิ์สิทธิ์ในพระราชพิธีมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษาครบ 6 รอบ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชฯ ดังกล่าวข้างต้น ค่ะ
ที่ภูทับเบิก  มีเครื่องวัดอุณหภูมิที่ใหญ่ที่สุด
ในประเทศไทย  และเป็นเส้นทางเชื่อมโยงสู่แหล่งท่องเที่ยวและ
ประวัติศาสตร์ที่สำคัญ คือ 
อุทยานแห่งชาติ  ภูหินร่องกล้า  
ชาวบ้านที่ภูทับเบิก  เป็นชาวไทยภูเขา  เผ่าม้ง หรือ แม้ว ซึ่งพวกเขา
ย้ายถิ่นฐานมาจากทางภาคเหนือ
พวกนี้แต่เดิม  มีอาชีพปลูกฝิ่นจำหน่าย   ในปี 2510  มีผู้ก่อการร้าย
คอมมิวนิสต์  มาชักจูงพวกม้ง
ไปต่อต้านรัฐฐบาลไทย   แต่ก็ถูกรัฐบาลไทยปราบปราม พวกม้งยอม
จำนนและมอบตัว  รัฐบาล
ได้จัดให้มีการตั้งศูนย์ พัฒนาและสงเคราะห์พวกชาวเขา จังหวัด
 เพชรบูรณ์ในปี 2525  เพื่อให้พวกชาวเขา
เหล่านี้ เลิกปลูกฝิ่น ให้หันมาทำการเกษตร มีการเกษตรแบบขั้นบันได
มีการอนุรักษ์  จัดงานปีใหม่แบบดั้งเดิม 
มีการแสดงวัฒนธรรม  ที่ภูทับเบิกจึงกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิง
นิเวศ ซึ่งกำลังเป็นที่นิยม
โดยมีคำกล่าวที่ว่า "นอนทับเบิก สัมผัสความหนาว ดูดาวบนดิน"
ถ้าต้องการ ชมทะเลหมอก ได้ง่าย  
ต้องมาเดือน มิ.ย.-ต.ค.  จะเห็นทะเลหมอกได้มากกว่าและง่ายกว่า
ในฤดูหนาว ค่ะ มาชมรูปถ่ายกัน ค่ะ ที่ภูทับเบิก มีปลูกสตรอเบอร์รี่ขายนักท่องเที่ยวด้วย  


ทางที่จะเดินไปชม ทิวทัศน์ที่ภูทับเบิก สองข้างทาง  ชาวม้งตั้งร้านค้า
ขายพืชผลทีี่ปลูก ขายของที่ระลึก ด้วย มีพืชผลที่ขายมากมาย โดยเฉพาะ บัวหิมะ ฉันเพิ่งรู้จัก ทานเหมือน
กินแห้ว หวานนิด ๆ กรอบ ๆ 
ราคาไม่แพงนักหัวใหญ๋ ราคากิโลกรัมละ 25 บาท ต่อรองราคาได้ลด
เล็กน้อย  มีขิงแก่ขาย ราคาไม่แพง  
บอก 25 บาท  ฉันกับเพื่อน ๆ ต่อเหลือ 20  บาท เขาก็ขาย  กรุงเทพฯ
โลละ หลายสิบอยู่ เชียว 

ลูกชาวม้ง ก็รู้จักทำมาหากินตั้งแต่เด็กเลยนะ  แต่งชุดม้ง มาให้ถ่ายรูป
ด้วย โดยผู้ที่ไปถ่ายรูปด้วย
ต้องจ่ายค่าจ้างถ่ายรูปด้วยนะ  แล้วแต่จะให้  แต่อย่างต่ำ ก็ไม่ต่ำกว่า 
สิบหรือยี่สิบบาท ค่ะ 


ถ่ายจากจุดชมวิว ลงไปด้านล่าง  มีการตั้งเต็นท์ พักแรมด้วย  น่าเสียดาย
วันนี้เรามาถึงไม่เห็นหมอกเลย เขาว่าเป็นเพราะมีลม นั่นเอง 


ยอดนี้ คือ หอวัดอุณหภูมิ ค่ะ 


มุมนี้ ฉันถ่ายให้วัชร์ และ บุษย์ แต่วัชร์ ถ่ายให้ฉันด้วยกล้องเขา หาไม่
เจอเพราะลบทิ้งไปแล้ว ฉันเลยอดได้รูปนี้เลย 


ถ่ายกับป้ายภูทับเบิก  ค่ะ 

หลังจากถ่ายรูปแล้ว  พวกเราก็เดินชมร้านค้าต่าง ๆ  ฉันซื้อบัวหิมะมา 3
กิโลกรัม  ขิงอีกน่าจะ 2.5 กิโลกรัม
เห็นบัวหิมะแปลกดี จะได้ไปฝากเพื่อนบ้านไปชิมดู เพราะฉันก็ยังไม่เคย
กินเหมือนกัน ขิงจะไปฝากทัศนีย์ด้วย 
เพราะทัศน์ชอบต้มน้ำขิงใส่ใบเตย  แล้วนำมาฝากฉันบ่อย ๆ ฉันเลย
อยากซื้อขิงไปฝากเขาสักโล  อิอิ 
หนัก ก็ไม่เป็นไร ใส่กระเป๋าลากได้อยู่แล้ว 

จากภูทับเบิก  ลุงชมก็พาเราไปเที่ยววัดเที่ยวชมวัดป่า ภูทับเบิก ซึ่งไม่
ไกลจาก ภูทับเบิกมากนัก  
วัดนี้ เป็นวัดที่ยังมีการก่อสร้างสิ่งต่าง ๆ เพื่อจูงใจให้คนเข้ามาเที่ยว 
เป็นวัดป่าที่ร่มรื่น  มีเจ้าแม่กวนอิมองค์ใหญ่มาก
มีรูปปั้นช้างเชือกใหญ่มาก เชื่อว่า
ลอดท้องช้างนี้แล้ว  ทุกคนจะโชคดี   พวกเราเลยพากันลอดท้องช้างนี้
อย่างสนุกสนานเลย  มาชมภาพของพวกเรา ค่ะ ลอดท้องช้างกัน ค่ะ อิอิ

กราบพระในโบสถ์และทำบุญหยอดตู้ ค่ะ เจ้าแม่กวนอิมองค์ใหญ่มาก ค่ะ พวกเราถือโอกาสขอพรและถ่ายรูป
กับเจ้าแม่กวนอิม ค่ะ 

 ไหว้พระเสร็จ  ก็ออกมาถ่ายรูปหน้าโบสถ์ 


บริเวณนี้  ยังอยู่ในระหว่างก่อสร้างอยู่  

จากวัด ภูทับเบิก ลุงชมก็พาไปซื้อขนมของฝาก เป็นเจ้าประจำที่ลุงชม
พาแขกไปซื้อนั่นเอง  
ของฝาก ก็เป็นพวกมะขาม สารพัด แบบ มะขามที่เป็นฝัก ๆ ขายเป็นกิโล
มะขามคลุก มีหลายชนิด 
คลุกแบบรสบ๊วย  คลุกแบบรสเผ็ดมาก เผ็ดน้อย  นอกจากนี้ ยังมีมะขาม
แช่อิ่ม  มะขามดอง   มีกล้วยฉาบไส้สับปะรด
ร้านนี้ค่อนข้างยิว ไม่ยอมลดบ้างเลย  นี่ขนาดลุงชมพามาซื้อ  ฉันซื้อไป
400 บาท  ดูเหมือนวัชร์ซื้อมากกว่า 500 บาท
เรียกว่าขายได้ไม่ต่ำกว่า 2,000 บาท มั้ง  มีแถม กล้วยฉาบไส้สับปะรด
ถุงละ 50 บาท มาแบ่งกันชิม  
และมีจัดให้ลุงชม  เป็นค่าพาแขกมาซื้อร้านของเขา  มากน้อยเท่าไหร่
ฉันไม่รู้หรอก  เห็นหิ้วให้ 1 ถุง
คงไม่เยอะหรอก  เพราะอาเจ๊ ที่ขาย ดูแล้วเขี้ยวน่าดู  ลุงชมเล่าว่า  ถ้า
แฟนแกขาย จะลดบ้าง เพราะใจดี  อิอิ 

ช่วงนั้นใกล้ 11 โมงเช้าแล้ว  หลังร้านขายมะขาม  จะมีร้านขายอาหาร
ญาติ ๆ ของคนขายมะขามนี่แหละ
เขาก็เชียร์ไปทานอาหารมื้อกลางวันที่ร้านนี้  เรยาคงหิว ไปสั่งนั่งทาน
ก่อนเพื่อนเลย  พวกเราหลังจากซื้อมะขาม
กล้วยฉาบสอดไส้สับปะรดแล้ว  ก็ตาม เรยา เข้าร้านไปทานก๋วยเตี๋ยว
ลูกชิ้น  รสชาติ ก็พอทานได้อาหารมื้อกลางวันก่อนไปเที่ยว วัด ผาซ่อนแก้ว ซึ่งเป็นเป้าหมายใหญ่
ที่ฉันจะมาในครั้งนี้ มารู้จักวัดนี้สักหน่อย ค่ะ 

วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว  เป็นวัดโดดเด่นด้วยสีสัน แปลกตาไปจากวัด
อื่น ๆ โดยทั่วไป ทั้งนี้เพราะว่า
 เป็นวัดที่มีการนำกระเบื้องสีถ้วยชาม เบญจรงค์  มุก ลูกปัด  แก้ว แหวน
เงิน  ทอง  ตลอดจนเซรามิค 
หลากหลายสีสัน  มาประดับประดา ตกแต่งลวดลายอย่างสวยงาม  โดย
เฉพาะเมื่อยามต้องแสงแดด 
ทั่วบริเวณ  จะเกิดประกาย ระยิบระยับ สะท้อนประกาย งดงามราวกับ
วัดบนสรวงสวรรค์  เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สวยงาม  ควรแก่การมาเยือน   

คำว่า "ผาซ่อนแก้ว"  เป็นชื่อยอดเขาที่ได้มาจากคำบอกเล่าของชาวบ้าน
ซึ่งเล่าว่า ได้เห็นลูกแก้ว
ลอยลงมาจากฟ้า ก่อนลับหายไปในบริเวณถ้ำที่ยอดเขา   จึงกลายเป็น
ความเชื่อว่า ลูกแก้วนั้น ก็คือ 
พระบรมสารีริกธาตุ ที่เสด็จลงมา  และต่อมา  มีผู้มีจิตศรัทธา บริจาคเงิน
ซื้อที่ดินบริเวณนี้  จำนวน 25 ไร่  
ผู้มีจิตศรัทธา 2 ท่าน นี้ ก็คือ  คุณภาวิณี และคุณอุไร  โชติกุล  เพื่อก่อ
สร้าง เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม
แก่พระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนทั่วไป  ปัจจุบัน มีผู้ร่วมบริจาคปัจจัยซื้อ
ที่ดินเพิ่ม รวมท้้งสิ้นมีที่ดิน 91 ไร่

สถานที่ตั้งของวัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว   ได้ก่อตั้งขึ้นในปี 2547  โดยใช้
ชื่อว่า  "พุทธธรรมสถานสถานผาซ่อนแก้ว"
ต่อมาได้รับการอนุมัติ แต่งตั้งให้เป็นวัด ชื่อว่า "วัดพระธาตุผาแก้ว" เมื่อ
วันที่ 1 กรกฎาคม  2553 จาก
คณะกรรมการมหาเถรสมาคม  มีพระครูปลัดปารมี สุรยุทโธ เป็น
เจ้าอาวาส  ปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อวัด
เป็น วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว  เพื่อให้สอดคล้องกับบริเวณที่ตั้งของวัด

เรามาชมความงดงามของวัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว  ค่ะ ได้ทำบุญผ้าป่า และทำเผื่อ เยาว์กับจ๋า ด้วย


ภายในวัด มีพระพุทธรูปงดงามมากมาย  ค่ะ  


ถ่ายหมู่กัน ค่ะ  


ความวิจิตรตระการตาของศิลปะที่ใช้ กระเบื้อง , เซรามิค  ฯลฯ 


พระพุทธรูป ที่งดงามในวัด ค่ะ 


พระพุทธรูปหินอ่อนสีชมพู งดงามมาก ๆ (องค์บน)


ลวดลายสวยงามที่ประดับประดา ที่เสา  , ระเบียง และตามที่ต่าง ๆ  
พระพุทธรูปสีชมพูที่งดงามอีกองค์หนึ่ง  ค่ะ 


ความงดงามอีกมุมหนึ่งของวัด ค่ะ
แม้แต่บันได ก็งดงามสุดจะพรรณนา ค่ะ 

ออกจากวัดผาซ่อนแก้วแล้ว เราก็ไปเที่ยวที่ ร้านกาแฟที่ติด 5 อันดับ
ของประเทศ ชื่อ พิโน่ลาเต้ 
เป็นร้านกาแฟสด ที่ได้ข่าวว่าแพงมากทีเดียว พวกเราไม่ได้มาดื่มกาแฟ
ที่นี่หรอก แต่มาชมวิว ที่สวยงาม ห้าห้า 
มาชมรูป แถว ๆ นี้ ค่ะ ตัวอักษรที่เห็นเป็นชื่อร้าน พิโน่ลาเต้  ค่ะ 


ตรงนี้เป็นจุดชมวิว ที่นั่งอยู่แล้วมองลงไปข้างล่าง ค่ะ 


บริเวณร้านนี้  จะมีปลูกแปลงดอกไม้สวย ๆ ให้คนมาชื่นชม ค่ะ 

ออกจากที่นี่แล้ว  ลุงชมก็เตรียมพาเราไปเที่ยวต่อ  พอขับรถผ่านร้าน
อาหาร อีกแห่ง มีรูปปั้น ฟริ้นสโตน
ชื่อว่า  โมอาย @ เขาค้อ(Moai@KHAO-KHO)  เรยา ตาไว ขอให้ลุงชม
จอดรถ เพื่อไปถ่ายรูปที่หน้าร้านนี้ 


ถ่ายรูปที่หน้าร้านอาหาร โมอาย @ เขาค้อ ค่ะ 


รูปหมู่ แล้วก็รูปเดี่ยว


รูปคู่สักรูป  ค่ะ 

จากที่นี่ แดดร้อนมาก ๆ ฉันถ่ายรูปได้นิดหน่อย เท่านั้น ฉันไปนั่งอยู่ในรถ
ก่อน รออีก 3 คน ถ่ายรูปกัน 
หลังจากถ่ายรูป  บริเวณนั้น มีขายมันเทศญี่ปุ่นด้วย  แต่เป็นมันญี่ปุ่นที่
ปลูกในเมืองไทย ราคาถูกดี โลละ 25 บาท 
พวกเราก็เลยซื้อมาคนละ 1 โล  จากนั้นเป้าหมายในการเที่ยวอีกแห่ง
หนึ่ง ก็คือ  ทุ่งกังหันลม

ก่อนจะไปชมภาพเที่ยว โครงการกังหันลม  มารู้ประวัติความเป็นมาของ
สถานที่แห่งนี้เป็นความรู้ประกอบสักเล็กน้อยค่ะ 

ทุ่งกังหันลม   ตั้งอยู่ที่บ้านเพชรดำ  ตำบลทุ่งสมอ บนเขาค้อ จังหวัด
เพชรบูรณ์  ทุ่งกังหันลม เป็นโครงการ
ผลิตไฟฟ้าโดยใช้พลังลมจากกังหันลมขนาดใหญ่  มีจำนวน 24  ต้น 
บนยอดเนินเขาที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเล
 1050 เมตร  ถ้าเราขึ้นมาที่โครงการนี้  จะสามารถมองเห็นทิวทัศน์ได้
กว้างไกลไปถึงวัดผาซ่อนแก้ว
ซึ่งห่างออกไปไกลถึง เกือบ  20 กิโลเมตร  โครงการนี้  มีเนื้อที่ 350 ไร่
ที่นี่  มีรถรางบริการนำชม ค่าบริการ
คนละ 40  บาท  ไม่เกิน 30 นาที ต่อรอบ  กังหันลม มีความสูงถึง 110 
เมตรจากระดับพื้นดิน  ปีกใบพัดกว้าง
3 เมตร ยาวข้างละ 60 เมตร  หรือมีเส้นผ่าศูนย์กลางถึง  120 เมตร มี
กำลังผลิตไฟฟ้าหนึ่งต้น 2.5 เมกกะวัตต์
ทำให้ทั้งอำเภอเขาค้อ มีไฟฟ้าใช้อย่างสบาย  ราคาของกังหันลม มีราคา
ถึงต้นละ 250 ล้านบาท

ภายในโครงการมีไร่ สตรอเบอร์รี่ พันธุ์ 80 ให้ซื้อ มีรถฟอร์มูล่าม้ง ให้เช่า
คันละ 50 บาทให้ขี่เล่นอย่างสนุก
มีชิงช้าของชาวเขา  มีทุ่งดอกไม้นานาพันธุ์ สวยงามให้นักท่องเที่ยวมา
ชมและถ่ายรูป  เปิดบริการให้เข้าชม เวลา 6.00-18.00 น.ต้องถ่ายกับป้ายทุ่งกังหันลม  ให้รู้ว่า มาถึงที่นี่แล้ว อิอิ 
ขอถ่ายเดี่ยวบ้างนะ  


รูปหมู่อีกรูป ค่ะ 


มีชิงช้าให้นั่งโยกเล่น มีร้านค้าขายอาหาร  ขายเสื้อผ้า ฉันก็ได้ผ้านุ่งมา
1 ชิ้นด้วยแรงเชียร์ของเพื่อน 


โผล่หน้าถ่ายรูปกับหุ่นชุดม้งด้วย  อิอิ 


ทุ่งดอกไม้ที่งดงามที่ปลูกให้นักท่องเที่ยวมาชื่นชม


อีกมุมหนึ่งที่งดงาม ค่ะ 


ดอกไม้สวย เสริมคนให้สวยด้วยไหม นะ อิอิ 


เล่นรถฟอร์มูล่าม้ง ที่มีคนทิ้งไว้ ไม่ได้เช่าหรอก ค่ะ อิอิ 

 คนลากรถ หมดแรง  อิอิ

หลังจากออกจากทุ่งกังหันลม  ซึ่งเป็นที่เที่ยวสุดท้ายของวันนี้  ลุงชม
ก็พากลับที่พัก ระหว่างทาง
แวะร้านขายสตรอเบอรรี่  และพวกมะระแม้ว  แต่ราคาแพง พวกเราเลย
ไม่ได้ซื้อ ได้แต่มะระแม้ว 1 กิโลกรัม
จะมาให้เปล ผัดมะระแม้วใส่ไข่ให้ทานเป็นอาหารมื้อเย็น  ค่ะ 

มาถึงที่พัก  ฉันกับ บุษย์ ถ่ายรูปบริเวณบ้านพัก พฤกษาฮิลล์ ตั้งแต่มา
เรายังไม่ได้ถ่ายรูปเลย ที่นี่ มีบริการ เต็นท์ให้เช่าด้วย  คืนละ 500 บาท พร้อมเครื่องนอนด้วย
แม่ของเปลและเปล ทำกับข้าวอร่อย  มาชมอาหารมื้อเย็นของวันนี้ค่ะน้ำพริก ฝีมือแม่ของเปล เผ็ด รสชาติอร่อย  จิ้มผักต้ม เย็นนี้ มีแกงหัวปลี 
เพิ่งเคยทานอร่อยดี  มีปลาทับทิมนึ่งตัวใหญ่ ผัดมะระแม้วใส่ไข่

 ถ่ายรูปก่อนทาน ค่ะ อิอิ หน้าตาน่าทานนะ 


ถ่ายรูปร่วมกับครอบครัวของเปล  เปลมีลูกหญิงและชาย อย่างละ 1 คน
แม่ของเปลมาช่วยเป็นแม่ครัวให้รีสอร์ทด้วย


คนที่นั่งติดกับ บุษย์ คือ ศิษย์เขย แฟนของเปล  ค่ะ 

หลังจากทานข้าวมื้อเย็นเสร็จแล้ว  ต่างก็แยกย้ายกันไปพักผ่อน พรุ่งนี้
พวกเราก็จะต้องกลับกรุงเทพฯแล้ว
คืนนี้จึงต้องจัดกระเป๋ากันให้เรียบร้อย  พรุ่งนี้ ไม่ต้องตื่นเช้านัก เพราะ
รายการเที่ยวมีเพียงแห่งเดียวเท่านั้น 

วันที่ 7  กุมภาพันธ์ 61  

เช้านี้ พวกเราตื่นตามสบาย  แต่งตัวเสร็จ ก็มีการถ่ายรูปในห้องที่เราพัก
ไว้เป็นที่ระลึกด้วย ค่ะ 


ที่ระเบียงห้องพัก และในห้องนอน ค่ะ 


ถ่ายกับป้ายชื่อ พฤกษาฮิลล์อีกรูปตอนเช้า 


ภาพนี้  มีเปล  ลูกเปล (น้องเก้า) และแม่ของเปลมาร่วมถ่ายรูปเป็น
ที่ระลึกด้วย ค่ะ 


หน้าห้องพักหลังใหญ่ พักได้ 10 คน  ราคาก็ไม่แพง ด้วย 

เช้านี้ แม่ของเปล ก็ทำอาหารเช้าให้ทาน เป็นข้าวต้มเครื่อง มีผัดกระหล่ำ
ปลีให้ด้วย  มีปาท่องโก๋ กาแฟ  โอวัลติน


ทานกันอิ่มหนำสำราญ  คนงานมาช่วยยกกระเป๋าให้พวกเราขึ้นรถ
พวกเราเก็บเงินค่าทิปให้คนช่วยยกกระเป๋าด้วยเล็กน้อย 

ระหว่างทางที่ขับรถไปนั้น  เปล แวะบ้านของลุงชม เพื่อให้พวกเราเอาค่า
ทิปให้ลุงชม ซึ่งพวกเราเก็บกันคนละ 100 บาท
รวมเป็น 400 บาท เป็นน้ำใจเล็กน้อยให้กับลุงชมที่พาเราเที่ยวทั้งสองวันบ้านลุงชม ขายผัดไทยด้วย  พวกเราถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึก 

วันนี้เปล เป็นคนพาพวกเราไปเที่ยวสถานที่ที่ยังเหลือตามโปรแกรมอีก
หนึ่งแห่ง แถมให้อีก 1 แห่ง  
วัดนี้  มีพระบรมธาตุเจดีย์กาญจนาภิเษก  ซึ่ง พระบาทสมเด็จพระเจ้า
อยู่หัว ภูมิพลอดลยเดชฯ และสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ  ได้พระราชทาน มาให้วัดวิชมัยปุญญาราม โดย
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก และ
พลเอกพิจิตร กุลละวณิชย์
อัญเชิญพระบรมสาารีริกธาตุมาประดิษฐานไว้ที่วัดนีี้เพื่อเป็นที่สักการบูชา
ให้เกิดความสวัสดี แก่ประชาชน
ชาวเขาค้อและชาวเมืองเพชรบูรณ์สืบต่อ ๆ ไป วัดนี้  เรามีโอกาสเข้าไปไหว้พระด้วย  เราเข้าไปไหว้พระและเดินชมพระพุทธรูปในโบสถ์ด้วย 

จากวัดนี้แล้ว เปล พาไปซื้อสตรอเบอรร์รี่ ซึ่งเป็นทางที่เราต้องผ่านอยู่
แล้ว  ราคาไม่แพงนัก
กล่องละ ครึ่งโล 100 บาท  แถมลงไปเก็บที่ไร่สด ๆ ด้วย (แต่พอมาถึง
กรุงเทพฯ ก็ยังไม่วายช้ำ) ไร่ที่เราไปซื้อสตรอเบอร์รี่  ค่ะ 


เก็บใส่ตะกร้าจากสวนสด ๆ เลย ค่ะ
หลังจาก ซื้อสตรอเบอร์รี่กันแล้ว  ก็เดินทางต่อ เหลือที่เที่ยวสุดท้าย
อีกแห่งหนึ่ง  คือ พุทธอุทยานเพชบุระ 

ที่นี่ เป็นสถานที่ที่ศักดิ์สิทธิ์ แห่งหนึ่ง ที่ชาวเพชรบูรณ์ มากราบไหว้
สักการบูชา  เป็นที่ประดิษฐาน
พระพุทธมหาธรรมราชา  เป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของชาวเพชรบูรณ์ เป็น
พระพุทธรูปปางสมาธิ 
ศิลปะสมัยลพบุรี หล่อด้วยเนื้อทองสำริด  พระเศียรทรงเทริด  หน้าตัก
กว้าง 11.984 เมตร  มีความหมาย ดังนี้  
1 ตัวแรก  หมายถึง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรง
เป็นพระมหากษัตริย์หนึ่งเดียว
ในดวงใจของปวงชนชาวไทยทั้งปวง
1 ตัวที่ 2 หมายถึง  พระพุทธมหาธรรมราชา  ซึ่งมีองค์เดียวในโลก
เป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของเมืองเพชรบูรณ์
เป็นองค์ที่อัญเชิญมาประกอบพิธี  อุ้มพระดำน้ำอันศักดิ์สิทธิ์ของเมือง
เพชรบูรณ์
9  หมายถึง  รัชกาลที่ 9 แห่งราชวงศ์จักรี
84  หมายถึงวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ
ทรงเจริญพระชนมพรรษา  84 พรรษาพระพุทธมหาธรรมราชา พระคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดเพชรบูรณ์

กลัวบังป้าย ค่ะ  เลยต้องย่อตัว  อิอิ 

เราไม่มีโอกาสได้เดินเข้าไปชมรอบ ๆ อุทยานนี้  เพราะเวลาเหลือน้อย
อีกอย่างเป็นช่วงใกล้เที่ยงอากาศร้อนมาก ๆ ด้วย 

เปล ขับรถมาส่งพวกเราที่ท่ารถ  ช่วยยกกระเป๋าของพวกเราลงจากรถ 
และอำลาพวกเรากลับไปรับแขก
ที่มาพักรีสอร์ทเขาอีกสองราย  ซึ่งมาเมื่อคืนนี้ 1 ราย และวันนี้จะมาพัก
อีก 1 ราย ก็ดีใจกับลูกศิษย์ด้วย
ที่ชีวิตประสบความสำเร็จในการทำงาน  สร้างเนื้อสร้างตัวได้ดีในระดับ
หนึ่ง  ฉันก็ต้องขอบใจเขา 
ที่เขาให้การต้อนรับฉันและเพื่อน ๆ ของฉันเป็นอย่างดี คิดในราคาที่คิด
ว่าแทบจะไม่ได้กำไรอะไรเลย
ต้องขอบใจเปลอีกครั้งนะ  ขอให้เปลและครอบครัวจงมีความสุข ความ
เจริญในชีวิต กิจการรีสอร์ท
เจริญก้าวหน้ายิ่ง ๆ ขึ้นตลอดไป จ้ะ 

พวกเรานั่งรถ ทัวร์ เที่ยว 12.45 น. เรยาและบุษย์ลงที่ฟิวเจอร์พาร์ค 
ส่วนฉันกับวัชร์มาลงที่หมอชิต 2 และจ้างแท็กซี่
มาที่บ้านฉัน  แล้วลูกชายของวัชร์ มารับแม่ที่บ้านฉันอีกทีหนึ่ง  

ทริป เขาค้อ  ก็จบลงไปอีกทริปหนึ่ง  ด้วยความสนุกสนาน ชีวิตที่ได้
ท่องเที่ยวไปในโลกกว้าง 
ใกล้บ้าง  ไกลบ้าง  เราก็มีความสุข ที่ได้เปลี่ยนบรรยากาศ ได้เห็น
ได้เที่ยว ได้พบสิ่งสวย ๆ งาม ๆ 
โดยเฉพาะธรรมชาติที่งดงาม  อากาศที่บริสุทธิ์ ที่มีมากกว่ากรุงเทพฯ 
ทำให้ชีวิต ไม่น่าเบื่อหน่าย  ค่ะ 

Create Date : 06 มีนาคม 2561
Last Update : 17 เมษายน 2561 17:54:02 น.
Counter : 895 Pageviews.

26 comments
Greenback Dollar - Kingston Trio ... ความหมาย tuk-tuk@korat
(31 ธ.ค. 2564 11:30:11 น.)
ผาชมตะวัน และน้ำตกตาดฟ้า จ.ขอนแก่น เนเวอร์แลนด์
(30 ธ.ค. 2564 21:30:10 น.)
ททท.สำนักงานลพบุรี แนะนำร้านกาแฟสุดชิคของจังหวัดสิงห์บุรี ที่คุณต้องแวะมาชิม ช้อป ชิล อุ้มสี
(29 ธ.ค. 2564 06:46:07 น.)
มหกรรมไม้ดอกอาเซียน2021 me-o
(29 ธ.ค. 2564 18:58:23 น.)

ผู้โหวตบล็อกนี้...
คุณไวน์กับสายน้ำ, คุณบาบิบูเบะ...แปลงกายเป็นบูริน, คุณกะว่าก๋า, คุณmambymam, คุณtoor36, คุณNior Heavens Five, คุณสองแผ่นดิน, คุณข้ามขอบฟ้า, คุณhaiku

  
นั่งดูภาพ กับอ่านเพลิน... ผมไปเขาค้อบ่อย แต่ยังไม่เคยขึ้น
ภูทับเบิก.. วันหลังจะไปบ้างครับครู

v
โดย: ไวน์กับสายน้ำ วันที่: 17 เมษายน 2561 เวลา:19:06:42 น.
  
แต่ละที่น่าไปทั้งนั่นเลยค่ะอาจารย์ แต่ไม่ค่อยได้ไปเที่ยวหน้าหนาวเลยค่ะ หน้าร้อนใช้วันหยุดหมดก่อนเรื่อยเลย
โดย: บาบิบูเบะ...แปลงกายเป็นบูริน วันที่: 17 เมษายน 2561 เวลา:21:22:37 น.
  
โหวตครับอาจารย์

เป็นทริปที่น่าไปเที่ยวมากครับ
ผมเพิ่งทราบครับ
ว่าบัวหิมะบ้านเราก็ปลูกได้แล้ว
ไม่รู้ว่าเป็นพันธุ์เดียวกันกับที่มเืองจีนเค้าปลูก
แล้วเอามาทำครีมขายรึเปล่าครับ

วัดพระธาตุผาซ่อนแก้วน่าไปถ่ายภาพมากๆเลยครับ

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 17 เมษายน 2561 เวลา:22:01:36 น.
  
มาเที่ยวกับอาจารย์ต่อค่ะ
โดย: sawkitty วันที่: 17 เมษายน 2561 เวลา:23:08:27 น.
  

สวัสดียามเช้าครับอาจารย์

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 18 เมษายน 2561 เวลา:6:26:36 น.
  
มาเที่ยวเขาค้อกับครูต่อค่ะ

ครูไปหลายที่เลยนะคะ ตรงที่ครูถ่ายรูป หนูก็เก็บภาพที่ตรงนั้นเหมือนกันค่ะ
วิวสวยมากเลยนะคะแถวนั้น
เห็นสตอเบอรี่สดๆอล้วเปรี้ยวปาก อยากกินค่ะ อิอิ

เพิ่งเห็นว่าครูอัพใหม่ หนูยังอยุ่พัทยาค่ะ

โดย: mambymam วันที่: 18 เมษายน 2561 เวลา:8:46:21 น.
  
ตามมาเที่ยวต่อค่ะ ซีต้องชอบนั่งรถแน่ๆ ค่ะ
โดย: kae+aoe วันที่: 18 เมษายน 2561 เวลา:16:48:24 น.
  
ขอบคุณสำหรับคะแนนโหวตครับอาจารย์

ผมยังชอบจดอยู่เสมอครับอาจารย์
ช่วงนี้เล่นคอมฯน้อยลง
อ่านหนังสือมากขึ้นด้วยครับ

ถึงจะซื้อหนังสือน้อยลง
แต่ผมเริ่มคัดหนังสือเล่มเก่าๆที่เคยประทับใจ
เลือกกลับมาอ่านซ้ำเพื่อหาประเด็นความคิดใหม่ๆอีกรอบ
ผมสังเกตว่าพักหลังซื้อหนังสือน้อยลงมาก
เพราะไม่มีหนังสือที่ผมอยากอ่าน
นั่นทำให้ผมเขียนหนังสือมากขึ้นด้วยครับ
จะได้เขียนในสิ่งที่ตัวเองอยากอ่านไปเลย 5555

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 18 เมษายน 2561 เวลา:19:56:58 น.
  
ถ่ายภาพรับตะวันเลยนะครับ เดี๋ยวนี้ถ่ายภาพถ้าเด็กๆ 20 บาท อาจจะยอมแต่ถ้าผู้ใหญ่แล้วให้ 20 บาทมีหน้าหงิกหน้างอเป็นปลาทูเลยนะครับ

มาถึงแล้วก็ต้องไหว้พระเอาฤกษ์เอาชัยกันหน่อยล่ะ แต่ที่นี่ดูสวยจริงๆ เขาตกแต่งได้แปลกไม่เหมือนที่อื่นๆ มีเล่นฟอร์มูล่าม้งด้วย

มีย่อตัวจะได้ไม่บังป้ายด้วย^^
โดย: คุณต่อ (toor36 ) วันที่: 18 เมษายน 2561 เวลา:23:24:00 น.
  
กล้วยไม้ปันี้ออกดอกพร้อมกันหลายต้น ดีใจมากค่ะ
นานๆจะเป็นอย่างนี้ซักที
ทำเอาหนูปลิ้มเลย
ขอบคุณครูที่แวะชมค่ะ

โดย: mambymam วันที่: 19 เมษายน 2561 เวลา:6:08:20 น.
  


อรุณสวัสดิ์ครับอาจารย์

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 19 เมษายน 2561 เวลา:6:53:05 น.
  
ขอบคุณสำหรับคะแนนโหวตครับอาจารย์


ขอบคุณสำหรับข้อมูลเรื่องบัวหิมะครับ
ผมเองนึกว่าเหมือนกับบัวหิมะของเมืองจีน
ของเค้าปลูกบนยอดเขาที่มีหิมะตกเลย
บ้านเราเมืองร้อนคงจะเป็นคนละชนิดกัน

อาหารผมก็ทำไม่ค่อยจะอร่อยครับ
ต้มมาม่ากับทอดไข่นี่พอได้ครับ 555

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 19 เมษายน 2561 เวลา:13:20:25 น.
  

สวัสดียามเช้าครับอาจารย์

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 20 เมษายน 2561 เวลา:6:43:13 น.
  
สวัสดียามเย็นครับอาจารย์
เป็นทริปที่น่าเที่ยวมากเลยครับ
โดย: Nior Heavens Five วันที่: 20 เมษายน 2561 เวลา:18:50:50 น.
  
ขอบคุณสำหรับคะแนนโหวตครับอาจารย์

ความหมายหรือคุณค่าชีวิตของแต่ละคน
ผมว่าเรานิยามไม่เหมือนกันแน่ๆ
ถ้าถามเศรษฐี เขาคงมองเรื่องจำนวนเงินก่อนเลยนะครับ 555
ถามพระก็คงได้อีกคำตอบ
ถามทนาย ถามครู ถามนักปรัชญา
หรือแม้แต่ถามเด็ก

ความหมายของชีวิตก็คงแตกต่างกันไปอย่างแน่นอน

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 20 เมษายน 2561 เวลา:21:52:23 น.
  
สวัสดีค่ะครู
มาทักทายเช้าวันหยุดค่ะ
โดย: mambymam วันที่: 21 เมษายน 2561 เวลา:5:18:24 น.
  


สวัสดียามเช้าครับอาจารย์

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 21 เมษายน 2561 เวลา:6:36:47 น.
  
ขอบคุณสำหรับคะแนนโหวตครับอาจารย์

ท่าน ว.
ท่านได้เปรียญ 9 ประโยคตั้งแต่เป็นเณร
นับว่าหาได้ยากมากจริงๆครับ

ผมชอบตรงที่ท่านอธิบายเรื่องยากๆให้เข้าใจได้ง่าย
และใช้ภาษาเขียนที่งดงาม
ท่านมีความเป็นกวีด้วยครับ

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 21 เมษายน 2561 เวลา:20:49:26 น.
  
สวัสดีดึกๆครับ อาจารย์สุ
ตามมาเที่ยวเพชรบูรณ์ต่อครับ
ได้ไปอีกหลายที่เลยนะครับ
พระพุทธมหาธรรมราชาองค์ใหญ่ยังไม่ได้ไปครับ
ส่งกำลังใจครับ
โดย: สองแผ่นดิน วันที่: 21 เมษายน 2561 เวลา:22:54:24 น.
  
สวัสดีค่ะอาจารย์
เป็นชีวิตเกษียณที่มีความสุขมาก
ไม่มีเวลาได้เหงาเลย
โดย: ข้ามขอบฟ้า วันที่: 22 เมษายน 2561 เวลา:5:49:12 น.
  

อรุณสวัสดิ์ครับอาจารย์

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 22 เมษายน 2561 เวลา:6:28:49 น.
  
แดงพันธุ์ทิพย์บานโรยเร็วไปหน่อยค่ะ
แต่ดีที่ดอกทยอยบานอยู่เรื่อยๆ พอได้ชมวนไป อิอิ
ขอบคุณครูที่แวะชมค่ะ

โดย: mambymam วันที่: 22 เมษายน 2561 เวลา:6:37:27 น.
  
เพิ่งกลับถึงกรุงเทพค่ะครู โห ร้อนมากกกก
แดดโหด ไม่อยากโผล่ไปนอกบ้านเลยค่ะ
อากาศนับวันจะร้อนขึ้นมุกวันนะคะ
นี่หนูเป็นหวัดด้วย อยู่ๆก็น้ำมูกไหลซะงั้น งงเลยค่ะ

ขอบคุณครูที่แวะทักทายค่ะโดย: mambymam วันที่: 22 เมษายน 2561 เวลา:16:42:51 น.
  
ขอบคุณสำหรับคะแนนโหวตครับอาจารย์

ขอบคุณสำหรับความรู้เรื่องสรรพนามของแอพด้วยครับ
ผมเองก็เรียกไม่ถูกครับ

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 22 เมษายน 2561 เวลา:21:02:00 น.
  
มาเที่ยวกับอาจารย์ค่ะ น่าสนุก
โดย: sawkitty วันที่: 22 เมษายน 2561 เวลา:21:22:56 น.
  

สวัสดียามเช้าครับอาจารย์

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 23 เมษายน 2561 เวลา:7:35:11 น.
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

Suvimol.BlogGang.com

อาจารย์สุวิมล
Location :
กรุงเทพฯ  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ผู้ติดตามบล็อก : 45 คน [?]

บทความทั้งหมด