ตุรกี มีอะไร น่าสนใจบ้าง ตอนที่ 3ตุรกี  มีอะไร น่าสนใจบ้าง   ตอนที่ 3 

การเที่ยวตุรกี ของตอนที่ 3 นี้ เป็นการเที่ยวของวันที่ 26  พ.ค.แล้วค่ะ 
เช้านี้  เขาปลุก ตี 5 ทานข้าว 6 โมง และรถจะเริ่มออก
เดินทาง  7 โมงเช้า เพราะจะต้องเดินทางจาก  เมืองอังการา ไปยังเมือง
อิสตันบูล  ซึ่งจะต้องใช้เวลาเดินทางถึง 5 ชั่วโมง ค่ะ 
เลยไม่มีเวลาเดินชมรอบ ๆ โรงแรมในช่วงเวลาเช้า  รีบทานข้าวเช้าแล้ว
ก็ขึ้นห้อง เข้าห้องน้ำกันให้เรียบร้อย 
ระหว่างทาง  โจ้ จะให้แวะร้านขายของ  เพื่อที่จะให้พวกเราเข้าห้องน้ำ
โดยไม่ต้องเสียเงินค่าเข้าห้องน้ำ
ซึ่งก็เก็บแพงเหมือนกัน เข้าทีละ 1 ลีลา  ประมาณ แปดบาทกว่า เชียว
ร้านที่จอดนั้น  ก็ต้องเป็นร้านที่มีของขายด้วย 
เหมือนกับว่า  เมื่อเราเข้าห้องน้ำเสร็จแล้ว เราก็เดินชมสินค้าของเขาด้วย
อย่างน้อย ๆ ก็ต้องมีคนซื้อแหละนะ 
ซื้อมากซื้อน้อย ตามแต่กำลังทรัพย์ และความชอบของแต่ละคน  เท่าที่
สังเกต  ร้านค้าที่เราไปเข้าห้องน้ำ  
พวกเราได้อุดหนุนเขาทุกร้านเลย  ห้าห้า  ส่วนใหญ่ก็เป็นขนม ของกิน
บางร้านก็มีพวกผ้าพันคอ  ผลไม้ เช่น เชอร์รี่ 
ซึ่งที่นี่ ราคาถูกมาก กิโลละ ร้อยกว่าบาทไม่ถึง สองร้อยบาท ลูกโต ๆ 
ด้วย ซื้อทานกัน  บางคน เช่น เดียร์  เพ็ญ พิมพ์ ก็น่ารัก
ซื้อแล้วก็มาแบ่งให้เพื่อน ๆ ในรถทานกัน ด้วยเป็นมุมแปลกมุมหนึ่งของร้านที่แวะเข้าห้องน้ำ เลยถ่ายเก็บไว้เป็นที่ระลึก

และน่าจะประมาณเที่ยงแล้ว  เราก็ถึงเมือง อิสตันบลู  เรามาทราบประวัติ
ของเมือง อิสตันบลู สักเล็กน้อย ค่ะ 

เมืองอิสตันบลู  เป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน  แต่เดิมเมืองนี้
มีชื่อว่า  "คอนสแตนติโนเปิล"  เป็นเมืองที่มีประชากร
มากที่สุดในประเทศตุรกี  ตั้งอยู่บริเวณช่องแคบ บอสฟอรัส ซึ่งทำให้
เมืองอิสตันบลูเป็นเมืองสำคัญเพียงเมืองเดียว
ในโลกที่ตั้งอยู่ใน 2 ทวีป คือ ทวีปเอเซียและทวีปยุโรป  คำว่า อิสตันบลู
มาจาก ภาษากรีก แปลว่า "ในเมือง"
สถาปัตยกรรมอันงดงามเป็นการผสมผสานของทั้ง 2 ทวีป  ทำให้เมือง
อิสตันบลูมีเอกลักษณ์เฉพาะพิเศษเป็นของตนเอง

มาถึงที่เมืองอิสตันบลู ได้เวลาอาหารเที่ยง (เลยเที่ยงแล้ว)  ร้านอาหาร
มือนี้ เป็นร้านอาหารจีน  เดินเข้าตรอกซอยไกลโขถนนที่พวกเราต้องเดินเพื่อไปทานอาหารมื้อเที่ยง ค่ะ  สองข้างทาง
เป็นร้านค้า  ถนนค่อนข้างแคบอาหารมื้อเที่ยงนี้เป็นอาหารจีน ค่ะ มีเยอะมาก ตามสไตร์ อาหารจีน
ระหว่างทางที่จะไปทานอาหารมื้อเที่ยง  เห็นสิ่งใดสวย แปลกตา ก็ถ่าย
ไว้เป็นที่ระลึกด้วย 

หลังอาหารเที่ยงผ่านไปแล้ว  ก็เริ่มไปเที่ยว ที่สุเหร่าสีน้ำเงิน เป็นแห่ง
แรกสำหรับวันนี้  ค่ะ 

สุเหร่าสีน้ำเงิน  (blue  mosque)   ที่นี่ ถือว่า เป็นหนึ่งในสัญลักษณ์
ของเมือง อิสตันบลู  มีอีกชื่อหนึ่ง
เรียกว่า  สุเหร่าสุลต่านเอาห์เมดที่ 1  เป็นสุเหร่าที่มีแรงบันดาลใจมา
จากการสร้างที่ต้องการเอาชนะ
และต้องการให้มีขนาดใหญ่กว่า วิหารเซนต์โซเฟียในสมัยนั้น  ซึ่งวิหาร
ดังกล่าวได้รับการจัดอันดับเป็น 
1ใน  7  ของสิ่งมหัศจรรย์ของโลกในยุคกลาง  (วิหารเซนต์โซเฟียเป็น
ของศาสนาคริสตฺ์)  แต่สุดท้ายแล้ว
สุเหร่าสีน้ำเงิน  ก็ไม่ได้เป็น  1 ใน 7 ดังกล่าว  และพระองค์ได้ชื่นชม
สุเหร่านี้  เพียงปีเดียว  ก็สิ้นพระชนม์
ด้วยพระชนมายุเพียง  27  พรรษา   สุเหร่าสีน้ำเงิน สร้างหันหน้าไป
ทางวิหารเซนต์โซเฟีย  เพื่อ
ประชันความงดงามกันคนละฝั่ง  สุเหร่าแห่งนี้มีหอสวดมนตร์  7 หอ
โดยปรกติทั่ว ๆ ไปของสุเหร่า จะมีเพียงหอเดียวหรือ 2 หอ
ที่สุเหร่านี้  ผู้หญิงที่จะเข้าไปชม  ต้องมีผ้าคลุมศีรษะ  นักท่องเที่ยว
อย่างพวกเรา ก็ต้องตลุมเช่นกัน ค่ะ 
และยังห้ามเข้า  เมื่อมีการทำพิธีละหมาด  เพราะจะไปรบกวนผู้ทำพิธี

สุเหร่าสีน้ำเงินสร้างในปี  2152 เสร็จปี  2159  ส่วนหอคอย 6 หอ จะให้
ผู้นำทางศาสนาขึ้นไปตะโกนร้องเรียกจากยอดหอคอย
เพื่อให้ผู้คนเข้ามาสวดมนตร์ตามเวลาในสุเหร่า  ที่ชื่อว่า  สุเหร่าสีน้ำเงิน
เพราะภายในตัวสุเหร่าจะประดับด้วย
กระเบื้องสีฟ้าจากอิซนิค  ลวดลายเป็นดอกไม้ต่าง ๆ เช่น กุหลาบ ทิวลิป
คาร์เนชั่น  เป็นต้น  ตกแต่งอย่างวิจิตรตระการตา
ภายในมีสถานที่ให้สุลต่านและนางในฮาเร็ม ทำพิธีละหมาดและสวดมนตร์โดยเฉพาะ  มีหน้าต่าง 260 บาน
สนามด้านหน้าและด้านนอก จะเป็นที่ฝังศพของกษัตริย์และพระราชวงศ์
และจะมีสิ่งก่อสร้างที่อำนวยความสะดวก
ให้กับประชาชนทั่วไป  เช่น ห้องสมุด  โรงพยาบาล  โรงอาบน้ำ ที่พัก
กองคาราวาน  โรงครัว  (ช่วงที่เราไป  เขาปิดซ่อม  ดูได้เล็กน้อย)และเนื่องจากอยู่ใกล้กับ สุเหร่าเซนโซเฟีย  รูปของสุเหร่านี้ จึงปะปนกัน
ถ่ายรูปมาแล้วก็งง ๆ อยู่  ห้าห้า  ทางที่จะเดินไปชมสุเหร่าสีน้ำเงิน

สุเหร่าสีน้ำเงิน  เครดิตภาพจากในอินเทอร์เน็ต  ค่ะ  

ทางเข้าไปชมสุเหร่าบางส่วน  ต้องเข้าแถวเดินเข้าไป โพกผ้าที่เขาให้
ยืม  ออกจากการเข้าชม ก็ไปคืนเขา 


มีโลงศพแสดงให้ดูด้วย  แต่ไม่น่าจะมีศพหรอกนะ  


เจ้าหน้าที่ให้ผ้ามาโพกศีรษะ ก่อนเข้าไปชมสุเหร่า  เซลฟี่กับน้องนันท์จากสุเหร่าสีน้ำเงินแล้ว  ก็เดินไปชมสุเหร่าเซนต์โซเฟียต่อ  ต้องเสียค่า
บัตรเข้าชม  ไกด์เซด้า ไปตีตั๋ว ค่ะ 
พวกเราก็เดินเข้ามาก่อน  รอไกด้ มาอธิบายและแปลภาษาไทยที่โจ้แปล

มารู้ประวัติความเป็นมาของ สุเหร่าเซนต์โซเฟีย  หรือ มีอีกชื่อหนึ่งว่า
โบสถ์ ฮาเจีย  ซึ่งเป็น 1 ใน 7  สิ่งมหัศจรรย์ของโลก
ยุคกลาง   แต่เดิมเป็นโบสถ์ของชาวคริสต์  ต่อมาถูกเปลี่ยนเป๋นสุเหร่า
ปัจจุบันใช้เป็นพิพิธภัณฑ์
ผู้สร้าง  วิหารเซนต์โซเฟีย  คือ  จักรพรรดิ คอนสแตนติน  ใช้เวลาสร้าง
 17   ปี  เป็นงานสถาปัตยกรรม แบบไบแซนไทน์
 คือ  มีลักษณผสมผสานระหว่างศิลปวัฒนธรรมกรีกและโรมันกับศิลป
วัฒนธรรมเปอร์เซีย  จุดเด่น คือ  
มียอดโดมใหญ่อยู่กลางวิหาร  ภายในวิหารใช้กระจกสี่ประกอบเหนือ
ประตูหนา  อย่างสวยงาม  มีพื้นที่ประมาณ  
700  ตารางเมตร ภายในมีเสาค้ำสลักและประดับประดาอย่างสวยงาม
ถึง  108   ต้น  เป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลก
ที่ยังคงงดงามมาจนทุกวันนี้  รูปโดมมี 4 แถวสูง  ที่เป็นหอสวดที่นี่มีเครื่องเสียบหูแจกให้ฟังเสียงไกด์อธิบายภายในที่เราไปชมด้วย


สุเหร่าวิหารเซนต์โซเฟีย  เครดิตภาพจากอินเตอร์เน็ต
ด้านหน้าของวิหารเซนต์โซเฟีย  มีน้ำพุ ด้วย

ด้านนอกของ วิหารเซนต์โซเฟีย  มานั่งรอเพื่อน ๆ 


ด้านนอก  มีดอกไม้สวย ๆ  ให้ชื่นชม  


ถ่ายกับพิมพ์  น้องคนสวย  


ภายในของตัวโบสถ์ เซนต์โซเฟีย  สวยงามมาก
ที่จริง วันนี้ตามโปรแกรม  ต้องไปเที่ยว  พระราชวังทอปคาปี  แต่ต้อง
เปลี่ยนแปลงไปเที่ยวพรุ่งนี้  เปลี่ยนไปเที่ยว
ตลาด แกรนด์พาซ่า  แทน  เพราะว่า  ตลาดนี้  จะปิดวันอาทิตย์ ซึ่งก็
คือ พรุ่งนี้ ค่ะ  วันนี้เป็นวันเสาร์  ค่ะ  

ตลาด แกรนด์พาซ่า เป็นตลาดเก่าแก่ อายุกว่าพันปี ตั้งอยูที่เมือง
อิสตันบลู  เป็นตลาดช้อปปิ้งที่ใหญ่และโด่งดัง
ที่สุดในประเทศตุรกี  เป็นตลาดสไตล์เตอร์กีสแท้ ๆ  ภายในตลาดนั้น มี
การตกแต่งไว้อย่างสวยงาม เปิดตลาดมาแล้ว
ประมาณ 1,500 ปี  สร้างตลาดเมื่อปี ค.ศ. 1453  ในเนื้อที่ทั้งหมด เกือบ
200   ไร่  มีร้านค้ามากกว่า 5,000 ร้าน
ร้านค้ามีสินค้าขายหลากหลายมากชนิด ทั้งของกิน  ของใช้  ของที่ระลึก
ของหายาก  ขนมดัง ๆ ของตุรกี  เช่น 
อินทผาลัม  ลูกแอปปิคอท ผ้าพันคอสวย ๆ ลูกปัด ตาปิศาจ เครื่องลาง
ผลไม้อบแห้ง  โดยเฉพาะลูกเชอร์รี่ที่นี่ ราคาถูกมาก
กิโลละ แค่ร้อยกว่าบาทนิด ๆ   นอกจากนี้ ยังมีพวกเครื่องเซรามิค จาชาม  เพ้นท์อย่างสวยงาม ยังมีพวกเครื่องเทศ ฯลฯ

เขาให้เวลาเดินช้อปปิ้งสองชั่วโมง  กลุ่มเรา มี น้องนันท์มาร่วมกลุ่ม
เดินด้วย เธอเป็นมือกล้องถ่ายรูป  ช่วยพูด
ภาษาอังงกฤษต่อของอีกด้วย  โดยเฉพาะ  ช่วยต่อรองเท้าคู่ใหม่ให้
กับพี่แต๋วด้วย  เลยถ่ายรูปกับเจ้าของร้าน  ซื้อรองเท้าคู่ใหม่แทนคู่เก่าที่หลวม  พี่แต๋วเลยต้องซื้อใหม่ อิอิ

พวกเราเดินไป ก็ถ่ายรูปกันไปด้วย  


เซลฟี่กัน  พื้นหลังเป็นร้านค้าต่าง ๆ  


ที่ตลาดนี้ ตกแต่งไว้อย่างสวยงาม  มีซอยแยกจากทางเดินช่องกลาง
มากมาย  ซึ่งเราไม่มีเวลาได้เข้าไปเดินมากนัก
ฉันกับบุษย์ หาซื้ออินทผาลัมได้คนละโล เท่านั้น  ราคาก็ถูกกว่าซื้อที่
อื่น ๆ เล็กน้อย ไม่ได้ถูกมากนัก ตกกิโลละ 8-9 ร้อยบาท
แต่ลูกใหญ่และสดกว่าเท่านั้นเอง  ซื้อผ้าพันคอ  จานรอง เพ้นท์อีก2 ใบ
แล้วก็พวงกุญแจอีก 4-5 พวง ราคาถูกกว่าด้านนอกเจ้าของร้านที่เราซื้อผ้าพันคอ ช่างพูดทีเดียวและขอถ่ายรูปกับพวกเราบรรยากาศในตลาด แกรนด์ พาซ่า มีคนมามาเที่ยวมากมาย  


ถ่ายรูปพรรคพวกเราทางด้านหลัง  อิอิ  จะเห็นว่า  ตลอดทางมีร้านค้า
ขายสารพัดสินค้า ค่ะ 

หลังจากถึงเวลาที่ทางทัวร์กำหนดให้แล้ว  พวกเราก็ออกมาจากตลาด
มารอพรรคพวกตามจุดที่ได้นัดกันไว้ ไม่เสียเวลาในการรอเพื่อน  เราก็เซลฟี่กันอีกสักรูปสองรูป  อิอิ
เชอร์รี่ ที่นี่ถูกมาก  โลละ ร้อยกว่าบาท เท่านั้นเอง


สมาชิกมาพร้อมกันแล้ว  อาหารมื้อเย็น  ก็ต้องเดินไปทานตามร้านที่
ทางคุณ เซด้า ติดต่อไว้  เดินไกลอีกแล้ว
เป็นร้านอยู่ในซอยไม่กว้างนัก  ระหว่างทางก็มีร้านค้า  ร้านอาหารก็มี
เป็นระยะ ๆ  เราผ่านไปหลายร้าน 
กว่าจะถึงร้านที่เราจองไว้  เดินชะขาลากเหมือนกัน  ค่ะ อาหารก็เหมือน
เดิม  ขนมปัง  สลัดผัก  ซุปจิ้มขนมปัง  เริ่มเบื่อ 
ดีที่ ไกด์โจ้  นำน้ำพริก ไปแจก  พี่แต๋ว กับ วัชร์ ก็มีน้ำพริกจากกรุงเทพฯ
เผื่อไปด้วย  เลยมีรสเผ็ด กินอร่อยขึ้นบ้าง  

ทานเสร็จ ก็ต้องเดินอีกไกล เพื่อมาขึ้นรถ  ระหว่างทาง ก็เซลฟี่กันด้วย


แช้ะ กันอีกรูปก่อนจะเดินไปขึ้นรถ ค่ะ  อิอิ

กว่าจะเดินทางไปถึงโรงแรมที่พัก ก็มืดอีกเช่นเคย ไม่ได้เดินดูบริเวณ
รอบ ๆ ของโรงแรม ค่ะ แต่เป็นโรงแรม
ที่มีไวไฟดีมาก ไม่ต้องเข้ารหัสอะไรเลย  เข้าถึงตัวโรงแรม ไวไฟของ
โรงแรมก็เข้าเครื่องโทรศัพท์ของเราเลย
โรงแรมนี้  มีชื่อว่า  RAMADA  PLAZA  TEKSTILKENT HOLTEL

การบันทึกการเที่ยวประเทศตุรกี ในวันที่ 3  คือ วันที่ 26  พ.ค. ก็จบ
ลงเพียงเท่านี้ ค่ะ โปรดติดตาม ตอนที่ 4 ต่อไป นะคะ 


Create Date : 09 กรกฎาคม 2561
Last Update : 2 สิงหาคม 2561 9:53:32 น.
Counter : 2007 Pageviews.

53 comments
5 วัน 4 คืน หาดใหญ่ เส้นทางจากเมืองวัฒนธรรมสู่เกาะสวรรค์แดนใต้ (ตอนที่ 6: ทัวร์ดำน้ำรอบเกาะหลีเป๊ะ) เจ้าสำนักคันฉ่องวารี
(11 ก.ย. 2564 22:06:53 น.)
ททท.ราชบุรี จับมือที่พักมาตรฐาน SHA ส่งเสริมการขายร้อนแรง “ราชบุรี & นครปฐม 9.9 Flash Sales” อุ้มสี
(9 ก.ย. 2564 00:38:33 น.)
ร้านโคจิ สุกกี้ยากี้ญี่ปุ่น จังหวัดชัยนาท นายแว่นขยันเที่ยว
(8 ก.ย. 2564 00:32:43 น.)
NIA จับมือพันธมิตรสร้าง “เครือข่ายนวัตกรรมประเทศไทย” รวมพลัง “พลิกฟื้นประเทศ…ด้วยนวัตกรรมไทย” อุ้มสี
(7 ก.ย. 2564 14:01:30 น.)

ผู้โหวตบล็อกนี้...
คุณไวน์กับสายน้ำ, คุณmambymam, คุณThe Kop Civil, คุณกะว่าก๋า, คุณkae+aoe, คุณเนินน้ำ, คุณtuk-tuk@korat, คุณเริงฤดีนะ, คุณmariabamboo, คุณบาบิบูเบะ...แปลงกายเป็นบูริน, คุณข้ามขอบฟ้า, คุณNior Heavens Five, คุณtoor36, คุณชีริว, คุณสองแผ่นดิน, คุณตุ๊กจ้ะ

  
น่าสนใจมากครับครู... เมืองสวยดี... พวกค่าใช้จ่ายเดินทาง
ทั้งทริป ประมาณเท่าใดครับ ไปกี่วัน...?

อากาศที่นั่นประมาณกี่องศา...

งั้น v
โดย: ไวน์กับสายน้ำ วันที่: 2 สิงหาคม 2561 เวลา:11:21:35 น.
  
วันนี้ได้รู้เรื่องราวของเมืองอิสตันบูลด้วย ดีมากๆเลยค่ะ
มัสยิดสีน้ำเงินและวิหาเซน์โซเฟียสวยงามอลังการสุดๆ
ชอบใจที่ๆที่นั่นมีอาหารจีนขายด้วย ค่อยกินสะดวกหน่อยนะคะ
กินแต่อาหารแขกทุกวัน ไม่ไหว เครื่องเทศฉุนกึก อิอิ
แกรนโืพลาซ่าสินค้าเยอะมาก คนครึกครื้นดีจัง
เห็นแล้วนึกถึงบรรยากาศที่ตลาดในซาอุดีเลยค่ะ
วันนี้ชมภาพและอ่านเพลินมากค่ะโดย: mambymam วันที่: 2 สิงหาคม 2561 เวลา:11:45:48 น.
  
ตามมาเที่ยวตุรกีด้วยคนครับอาจารย์
โดย: The Kop Civil วันที่: 2 สิงหาคม 2561 เวลา:11:47:21 น.
  
สวัสดีมีสุขค่ะ

คอมพ์ที่บ้านเห็นBGเป็นสีดำ ตัวหนังสือก็เป็นสีดำ
เลยมองไม่เห็นข้อความเลยค่ะ
ไม่ทราบของท่านอื่นเป็นหรือไม่

ตามมาเที่ยวค่ะ
โดย: ตะลีกีปัส วันที่: 2 สิงหาคม 2561 เวลา:13:41:15 น.
  
โหวตครับอาจารย์

ไปกับทัวร์
ดีตรงความสะดวกสบาย
แต่อาจจะต้องใช้เวลาเดินทางนาน
ไปร้านช็อปปิ้ง

โฏดยรวมผมก็ยังชอบไปกับทัวร์ครับ
บางทีก็สนุกตรงได้รู้จักเพื่อนใหม่ๆด้วย
ได้เรียนรู้นิสัยคนอื่นไปด้วย

ตุรกีเป็นอีกประเทศที่ผมเองก็อยากไปเยือนครับ

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 2 สิงหาคม 2561 เวลา:14:01:06 น.
  
สุเหร่าสวยมากๆ ดูยิ่งใหญ่มากเลย
โดย: kae+aoe วันที่: 2 สิงหาคม 2561 เวลา:14:12:50 น.
  
ตามมาเทียวตุรกีด้วยนะคะ ประเทศนี้เริ่มเป็นที่สนใจช่วงหลัง ๆ ค่ะที่นักวอลเลย์บอลหญิงไทยไปเล่นลีกอาชีพค่ะ
นักท่องเที่ยวที่ชอบช็อปปิ้งเดินตลาดนี้คงจะถูกใจนะคะ
หืม..เชอรี่ก็ถูกมาก ๆ เลยค่ะ คงได้ซื้อชิมจนเบื่อเลยใช่มั๊ยคะ
โดย: เนินน้ำ วันที่: 2 สิงหาคม 2561 เวลา:14:50:59 น.
  
อยากไปค่ะ
โดย: tuk-tuk@korat วันที่: 2 สิงหาคม 2561 เวลา:16:25:45 น.
  
ขอบคุณสำหรับคะแนนโหวตครับอาจารย์

ผมประทับใจครูผู้สอนด้วยครับ
เลยทำให้ได้คะแนนดี
พอกลับมาเรียนฝั่งสถาปัตย์
เจอครูไม่ดี
คะแนนผมก็ตกลงมาเยอะเลย 555

เรื่องเที่ยว
หลังๆมาดามชอบไปเองครับ
ไปกับทัวร์ เธอจะบ่นเรื่องอาหารกับมีเวลาให้ถ่ายรูปน้อยครับ 555

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 2 สิงหาคม 2561 เวลา:19:05:03 น.
  
สนุกสนานตามเลยค่ะ อจ.

โดย: เริงฤดีนะ วันที่: 2 สิงหาคม 2561 เวลา:19:09:36 น.
  
บันทึกการโหวตเรียบร้อยแล้วค่ะบันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
อาจารย์สุวิมล Travel Blog ดู Blog

ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 10 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น


ยังไม่เคยไปที่นี่เลยค่ะอาจารย์น่าเที่ยวจังค่ะ
เห็นอาจารย์ชื่นมื่นสดชื่นตามเลยค่ะ
โดย: mariabamboo วันที่: 2 สิงหาคม 2561 เวลา:20:19:22 น.
  
ไปกับทัวร์นี่เหนื่อยนะคะ ไมาชอบเลย 5-6-7 เนี่ย บางทีไปเที่ยวหลายๆวันก็เพลียได้เหมือนกัน

ตรุกีเป็นอีกประเทศที่น่าไปค่ะ ชอบตรงที่เชอรี่ไม่แพงด้วยค่ะ 555
หนูอยากไปชมสุเหร่าสีน้ำเงินบ้างเช่นกันค่ะอาจารย์ คงต้องหาโอกาสไปซักที
โดย: บาบิบูเบะ...แปลงกายเป็นบูริน วันที่: 2 สิงหาคม 2561 เวลา:22:28:48 น.
  
สวัสดีค่ะอาจารย์
มาเที่ยวตุรกีได้กินเชอร์รี่จุใจเลยนะคะ
สวยงามทั้งสุเหร่าสีน้ำเงิน และสุเหร่าวิหารเซนต์โซเฟียค่ะ
ตลาดแกรนด์พาซ่าน่าเดินช้อบปิ้งจังเลยค่ะ
แต่มีเวลาน้อยก็ต้องรีบดูรีบเดินรีบซื้อ มากับทัวร์ก็ต้องทำเวลา
โดย: ข้ามขอบฟ้า วันที่: 3 สิงหาคม 2561 เวลา:4:33:41 น.
  

สวัสดียามเช้าครับอาจารย์


โดย: กะว่าก๋า วันที่: 3 สิงหาคม 2561 เวลา:6:39:13 น.
  
สวัสดีค่ะครู
มาชวนครูไปชมดอกพุทธรักษาสีปูนกับดอกผักเสี้ยนขนกันค่ะโดย: mambymam วันที่: 3 สิงหาคม 2561 เวลา:7:40:58 น.
  
ต้องโพกผ้าด้วยนะคะเนี่ย
โดย: kae+aoe วันที่: 3 สิงหาคม 2561 เวลา:9:23:03 น.
  
ย่องมายามค่ำค่ะ
ขอบคุณครูมากค่ะที่แวะชมพุทธรักษา กับเอกผักเสี้ยนขนค่ะ

ขอให้ธุระวันพรุ่งนี้รายรื่นนะคะ

โดย: mambymam วันที่: 3 สิงหาคม 2561 เวลา:19:52:16 น.
  
ขอบคุณสำหรับคะแนนโหวตครับอาจารย์

ผมคุ้นเคยกับสุภาษิตจีนพอสมควรเลยครับ
อาแปะก็สอนตลอด
พออ่านหนังสือเล่มนี้ก็ยิ่งย้ำเลยว่า
คนจีนมีคำสอนดีดีมากมายจริงๆครับ

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 3 สิงหาคม 2561 เวลา:20:48:39 น.
  


สวัสดียามเช้าครับอาจารย์

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 4 สิงหาคม 2561 เวลา:6:33:31 น.
  
สวัสดียามค่ำครับอาจารย์
ประเทศตุรกีเป็นประเทศที่หน้าสนใจมากครับ
โหวตครับ
โดย: Nior Heavens Five วันที่: 4 สิงหาคม 2561 เวลา:21:43:35 น.
  

อรุณสวัสดิ์ครับ


อาจารย์เม้นท์ดึกกว่าปกติเลย 555
ชื่องาน ทำให้นึกถึงบรรยากาศของ
ลูกทุ่งย้อนยุคเลยครับ น่าจะสนุกมากนะครับ

ขอบคุณสำหรับคะแนนโหวตครับอาจารย์


โดย: กะว่าก๋า วันที่: 5 สิงหาคม 2561 เวลา:6:43:35 น.
  
สุเหร่าสีฟ้าสวยงามมากค่ะ

ขอบคุณที่นำมาเล่าแบ่งปันกันนะคะ
ไม่ได้ไปกะเขาก็อ่านเรื่องของคนอื่นเอา

โดย: เพรางาย วันที่: 5 สิงหาคม 2561 เวลา:16:43:20 น.
  
โปรแกรมโหดมาก 5 6 7 ตื่นเช้าเกิน แต่พอเข้าใจได้ครับ เพราะต้องใช้เวลาในการเดินทางที่ยาวนาน ไปหลับระหว่างทางหากนอนไม่พอได้

ของบ้านเราถ้าเข้าส้วมสาธารณะ ตรงอนุสาวรีย์ชัยผมจำได้ว่า 2-3 บาท แต่ต่างประเทศค่าครองชีพต่างกันก็พอเข้าใจได้ครับ ว่าทำไมราคาแบบนี้

ไปเที่ยวทัวร์ชอบพาไปร้านอาหารจีน ส่วนหนึ่งเพราะยังไงคนไทยก็พอจะทานกันได้ ถ้าเป็นเอเชียอาหารถิ่นของเขายังไงก็พอจะทานได้ แต่ถ้าทางยุโรปบางครั้งไม่คุ้นชิน (แบบมากๆ เลย)

สุเหร่าของเขายิ่งใหญ่ดีครับ ดูอลังการดี วิหารเซนต์โซเฟียก็ดูใหญ่โตเหมือนกัน

ตลาดที่ไปนี่ถ่ายภาพสวยจริงๆ ครับ ทางเดินดูกว้างด้วย

ตรงที่ขายเชอร์รี่เห็นหน้าคนขายแล้ว ไม่น่าซื้อเลย หน้าตาแกเหมือนตอนเช้าพึ่งทะเลาะกับภรรยามาเลย
โดย: คุณต่อ (toor36 ) วันที่: 5 สิงหาคม 2561 เวลา:18:03:00 น.
  
สวัสดียามค่ำครับอาจารย์ มาเที่ยวชมตุรกีต่อครับ ประเทศนี้เที่ยวคุ้มสุดๆแล้วจริงๆ ณ เวลานี้
ทัวร์เดี๋ยวนี้ราคาถูกลง แถมหลายทัวร์แวะอังการา กับเปอร์กามัม หรือทรอยด้วย (รอบผมไม่ได้ไป)
อิสตันบลู --> อิสตันบูล ครับ
ทัวร์ต่างประเทศส่วนใหญ่ก็ยังเลี้ยงอาหารจีนเพราะคนไทยกินง่ายสุดแล้ว แต่ผมอยากกินอาหารท้องถิ่นมากกว่าอะ
อาหารตุรกีที่ทัวร์พาไปก็มักเป็นไก่ย่าง/เนื้อย่าง+ข้าวมัน แนวๆนั้น พวกแกงที่มีหลากหลายทัวร์ไม่ค่อยกล้าสั่งให้ลุกทัวร์กินเท่าไหร่ กลัวกินไม่เป็น ^^"
บลูมอสก์ใหญ่โตก็จริง แต่ไม่ค่อยมีความประทับใจหลงเหลือเท่าไหร่ เพราะตอนไปข้างในกำลังบูรณะอยู่ แต่ที่นี่เป็นมัสยิด 6 เสา ถือว่าแรงค์สูงสุดของมัสยิดทั่วโลกพอๆกับมัสยิดที่เมกกะแล้วครับ (มัสยิดบ้านเราส่วนใหญ่มี 2 เสา)
เสาโอเบสิสก์ข้างทางนั่นสมัยก่อนคือฮิปโปโดรมครับ เป็นสนามแข่งม้า
ฮาเจียโซเฟียนี่สวยเลย ชอบภาพพระแม่มารีด้านใน เสียดายโดนเปลี่ยนจากโบสถ์คริสต์เป็นมัสยิดไป (ภาพแรกยังเป็นบลูมอสก์อยู่ครับ)
และช่วงช้อปนี่ทัวร์จะให้เวลานานม้ากกกกก ตอนช้อปที่แกรนด์บาร์ซ่าผมไปหลบหนาวอยู่ในร้านช็อคโกแลตสักชั่วโมงนึงได้ครับ
แต่ตลาดนี้ก็ยังดีนะ ถ่ายรูปสวย ของน่าซื้อก็เยอะ ถ้าตลาดรัสเซียที่จีน หรือตลาดดองบาที่เวียดนามนี่นรกชัดๆ

รอชมตอนต่อไปครับ น่าจะเป็นพวกพระราชวังกับล่องเรือหรือเปล่าครับ
โดย: ชีริว วันที่: 5 สิงหาคม 2561 เวลา:20:43:33 น.
  
ขอบคุณสำหรับคะแนนโหวตครับอาจารย์

เชียงใหม่ฝนตกลงมา
เป็นอย่างที่พยากรณ์อากาศว่าไว้ครับ
พายุเข้าอีกหลายวันอย่างแน่นอน
และที่อินโดนีเซียก็เกิดแผ่นดินไหวที่รุนแรง
ในขณะที่ยุโรปเกิดคลื่นความร้อนจัดทั้งทวีป
ภัยธรรมชาติน่ากลัวจริงๆครับ
โดย: กะว่าก๋า วันที่: 5 สิงหาคม 2561 เวลา:22:46:07 น.
  
เพลงเก่ามันเพราะจริงๆ ครับ

มาชวนไปทบทวนภาษาจีนครับ^^
โดย: คุณต่อ (toor36 ) วันที่: 6 สิงหาคม 2561 เวลา:0:08:28 น.
  


สวัสดียามเช้าครับอาจารย์

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 6 สิงหาคม 2561 เวลา:6:27:34 น.
  
สุขสันต์วันครบรอบวันเกิดครับ อาจารย์สุ
มาชมภาพอีกหลายๆรอบครับ ภาพเยอะชมกันจุใจครับ

สุเหร่าสีน้ำเงิน วิหารเซนต์โซเฟีย อลังการมากๆครับ เคยชมจากภาพยนตร์หลายเรื่องมาถ่ายทำที่นี่่
อาหารไม่ถูกปาก ต้องพกพริกป่นไปโรยผสมครับ

โดย: สองแผ่นดิน วันที่: 6 สิงหาคม 2561 เวลา:8:08:33 น.
  
สุขสันต์วันเกิดค่ะครู
ขอให้ครูมีแต่ความสุข สุขภาพแข็งแรงค่ะ

โดย: mambymam วันที่: 6 สิงหาคม 2561 เวลา:10:17:16 น.
  
สุขสันต์วันเกิดคะอ.สุวิมล

ขอให้อ.สุวิมลและครอบครัวมีความสุขมากๆ

สุขภาพแข็งแรงตลอดไปนะคะ
โดย: อ้อมแอ้ม (คนผ่านทางมาเจอ ) วันที่: 6 สิงหาคม 2561 เวลา:10:30:28 น.
  
สุขสันต์วันเกิดค่ะอาจารย์
ขอให้มีความสุข สุขภาพแข็งแรงนะคะ
โดย: ข้ามขอบฟ้า วันที่: 6 สิงหาคม 2561 เวลา:13:35:08 น.
  
สุขสันต์วันเกิดค่ะอาจารย์
ขอให้มีความสุข สุขภาพแข็งแรงนะคะ
โดย: peeamp วันที่: 6 สิงหาคม 2561 เวลา:20:16:38 น.
  
สุขสันต์วันเกิดนะครับอาจารย์
ขอให้มีความสุข สุขภาพแข็งแรงนะครับ
โดย: คุณต่อ (toor36 ) วันที่: 6 สิงหาคม 2561 เวลา:22:01:44 น.
  
ขอบคุณค่ะครู

วันนี้มาชวนครูไปชมโบตั๋นเลื้อยกับว่านสี่ทิศของพี่ภาค่ะ


โดย: mambymam วันที่: 7 สิงหาคม 2561 เวลา:5:54:27 น.
  


สวัสดียามเช้าครับอาจารย์


คำว่าหลับไหล
ทำให้ผมสงสัยเช่นกันครับอาจารย์
ว่าจะเป็นการพิมพ์ผิดรึเปล่า
แต่หนังสือทุกเล่มของคุณชนะ
ไม่เคยมีคำผิดเลย
ผมเลยไม่แน่ใจว่าในสมัยก่อน
หลับไหล เขียนแบบนี้ได้ด้วย
หรือว่าจะเขียนว่าหลับใหล
ตรงนี้ผมไม่มั่นใจ หรือว่านักเขียนจะเล่นคำ
กับคำว่า หลับ และ ไหล แบบนี้หรือเปล่า ก็ไม่แน่ใจอีกครับ 5555
เหมือนคำว่ามุข กับ มุก ที่คนก็ยังใช้สลับกันมาก
หรือคำว่า สมมุติ กับ สมมติ อีกคำครับ


ขอบคุณสำหรับคะแนนโหวตครับอาจารย์

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 7 สิงหาคม 2561 เวลา:6:32:39 น.
  
ขอบคุณสำหรับคะแนนโหวตครับอาจารย์


ขอบคุณข้อมูลของคำว่าไหลและใหลด้วยครับอาจารย์
เป็นความรู้ใหม่ของผมอีกแล้วครับ


ไฮกุที่แปลมา
ไม่ได้แปลเท่ากับจำนวนคำของญี่ปุ่นครับ
แต่เวลาผมเขียนไฮกุเอง
ผมใช้ผังเดียวกับญี่ปุ่นเลยครับ
เขียนไป นับคำไปด้วย

ไฮกุบท

ภูเขาไกลโพ้น
สะท้อนในดวงตา
ของแมลงปอ

สำหรับผม ผมตีความว่า
กวียืนนิ่งจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติ
นิ่งจนแมลงปอก็ยังไม่รู้สึกถึงการมีอยู่ของเขา
เขาจึงยืนอยู่ใกล้แมลงปอมากจนมันไม่บินหนี
และด้วยการสังเกตอย่างลึกซึ้ง
เขาจึงเห็นเงาสะท้อนภาพภูเขาในแววตาของแมลงปอครับ

แต่จริงๆแล้วไฮกุหรือบทกวีอื่นๆ
เวลาอ่านผมก็ตีความไปตามความรู้สึกของตัวเอง
บางทีก็อาจไม่ตรงกับความรู้สึกของกวีก็ได้ครับ 555


โดย: กะว่าก๋า วันที่: 7 สิงหาคม 2561 เวลา:15:55:09 น.
  
โบตั่นอีกพักใหญ่ๆคงได้ชมดอกค่ะครู
ไว้หนูจะเอามาลงบล็อกส่งการบ้านพี่ภาค่ะ

ขอบคุณครูที่แวะชมด้วยกันค่ะ

โดย: mambymam วันที่: 7 สิงหาคม 2561 เวลา:18:26:30 น.
  


สวัสดียามเช้าครับอาจารย์

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 8 สิงหาคม 2561 เวลา:6:35:52 น.
  
สวัสดีค่ะ อาจารย์
ขอบคุณที่ไปชมคลิปแมวนะคะ

บอกเจ้าแสบกับแม่แมวสามสีแล้วค่ะ ว่ามีคนชมว่าสวยนะ
แต่มันไม่ตอบและไม่สนใจเลยค่ะ
(เจ้าของอุตส่าห์ตื่นเต้น)
โดย: เพรางาย วันที่: 8 สิงหาคม 2561 เวลา:6:43:09 น.
  
ขอบคุณสำหรับคะแนนโหวตครับอาจารย์

เห็นด้วยกับอาจารย์เลยครับ
ในประเด็นที่พระพุทธเจ้าให้เชื่อในตนเอง ฝึกฝนด้วยตนเอง
ธรรมะในความรู้สึกของผม
ก็ต้องเรียนรู้เอง ปฏิบัติเองจึงจะเกิดผลของการเปลี่ยนแปลงได้จริงๆ

ใครก็ทำแทนไม่ได้ บอกสอนจนบรรลุธรรมไม่ได้จริงๆครับ

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 8 สิงหาคม 2561 เวลา:22:58:05 น.
  

สวัสดียามเช้าครับอาจารย์

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 9 สิงหาคม 2561 เวลา:6:25:58 น.
  
ขอบคุณสำหรับคะแนนโหวตครับอาจารย์

ขอบคุณครับอาจารย์
บางทีผมพิมพ์เร็วไม่ทันได้ตรวจทานเลย 555

เวลาลงบล็อกไป
แล้วเพื่อนบล็อกช่วยท้วงติงคำผิด
ผมดีใจมากครับ
เหมือนได้ตรวจแก้ต้นฉบับไปด้วยเลย

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 9 สิงหาคม 2561 เวลา:15:45:15 น.
  


สวัสดียามเช้าครับอาจารย์

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 10 สิงหาคม 2561 เวลา:6:26:17 น.
  
สวัสดีค่ะครู
มาชวนครูไปชมธรรมชาติและดอกไม้ที่นอร์เวย์
ช่วงอากาศร้อนจัดค่ะโดย: mambymam วันที่: 10 สิงหาคม 2561 เวลา:12:56:36 น.
  
ใช่ค่ะครู พอหิมะลงที ต้นไม้ที่ปล๔กไว้ก็ตายหมด
แล้วก็ต้องหาทาปลูกใหม่ วนเวียนอยู่อย่างนี้ น่าเหนื่อยใจเหมือนกันค่ะ
แต่ไม่รู้จะทำยังไงกัน

ขอบคุณครูที่แวะชมนะคะ
รออ่านตะพาบด้วยค่ะ

โดย: mambymam วันที่: 10 สิงหาคม 2561 เวลา:21:22:33 น.
  
ขอบคุณสำหรับคะแนนโหวตครับอาจารย์

ผมอ่านปรัชญาชีวิตครั้งแรก
ไม่รู้เรื่องเลยครับ 555
อ่านตอนเรียน ม.2
จากนั้นก็พักไปหลายปี
พอกลับมาอ่านใหม่ก็ชอบขึ้นเรื่อยๆ
เฉลี่ยแล้วทุก 5 ปี
ผมก็จะอ่านหนึ่งรอบครับ


เรื่องคำผิดผมดีใจมากเลยนะครับ
เวลามีคนบอก
เพื่อนบล็อกช่วยตรวจทานให้ครับ
อาจารย์ก็คอยแนะนำการใช้คำ
ผมถือว่านี่คือคลังความรู้ออนไลน์เลยครับ
บางคำผมก็ใช้ผิดๆโดยไม่รู้ตัว
บางคำก็พิมพ์ผิดครับ
ดีใจที่ได้แก้ไขต้นฉบับให้ถูกต้องไปด้วยครับ

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 10 สิงหาคม 2561 เวลา:21:39:44 น.
  
สวัสดียามค่ำครับอาจารย์
โดย: Nior Heavens Five วันที่: 10 สิงหาคม 2561 เวลา:21:40:59 น.
  

สวัสดียามเช้าครับอาจารย์

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 11 สิงหาคม 2561 เวลา:6:33:18 น.
  
ขอบคุณสำหรับคะแนนโหวตครับอาจารย์

ผมคิดพล็อตไว้คร่าวๆแล้วครับอาจารย์
ว่าจะแก้ปมนี้ในใจสุดารัญจวนได้อย่างไร
แต่โจทย์หน้าเป็นเรื่องเพลง
อาจจะเขียนเกี่ยวกับเพลงไปก่อนครับ

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 11 สิงหาคม 2561 เวลา:12:08:07 น.
  
สวัสดียามเย็นครับอาจารย์
ขอบคุณสำหรับคะแนนโหวตครับ😊
โดย: Nior Heavens Five วันที่: 11 สิงหาคม 2561 เวลา:18:05:13 น.
  
สวัสดียามเย็นครับอาจารย์
ขอบคุณสำหรับคะแนนโหวตครับ😊
โดย: Nior Heavens Five วันที่: 11 สิงหาคม 2561 เวลา:18:05:13 น.
  

อรุณสวัสดิ์ครับอาจารย์


โดย: กะว่าก๋า วันที่: 12 สิงหาคม 2561 เวลา:6:41:11 น.
  
ขอบคุณสำหรับคะแนนโหวตครับอาจารย์

อนุโมทนาบุญครับอาจารย์

ผมชอบลองฝึกสมาธิหลายๆแบบครับ
ทำยังไงก็ได้
ขอให้จิตนิ่ง
และมีสติรู้ตัวอยู่ตลอดเวลา

แนวทางของหลวงพ่อเทียน
อาจจะเหมาะกับเด็กครับ
เพราะไม่ต้องนิ่ง ไม่ต้องหลับตา
ซึ่งผมว่าเด็กส่วนใหญ่น่ะไม่ชอบแน่ๆครับ 555

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 12 สิงหาคม 2561 เวลา:13:06:43 น.
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

Suvimol.BlogGang.com

อาจารย์สุวิมล
Location :
กรุงเทพฯ  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ผู้ติดตามบล็อก : 45 คน [?]

บทความทั้งหมด