Smells Like DURIAN Spirit >> นี่แหละรสชาติทุเรียนกวน <<
Group Blog
 
<<
ตุลาคม 2550
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
 
24 ตุลาคม 2550
 
All Blogs
 
ท่านปัญญานันทภิกขุ >>> Panyanandha Bhikkhu


@@@@@@@@@@


ท่านปัญญานันทภิกขุ
พระพรหมมังคลาจารย์ (ปัญญานันทภิกขุ) เกิดเมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๕๔ เป็นชาวจังหวัดพัทลุง มีชื่อเดิมว่าปั่น เสน่ห์เจริญ ต่อมาบรรพชาเป็นสามเณร และอุปสมบทเป็นพระภิกษุตามลำดับ ตลอดเวลาท่านประพฤติตนตามชื่อที่ได้รับจริงๆ เรื่องชื่อเสียงเรียงนามของท่านนี้ หลวงพ่อปัญญาท่านเล่าเอาไว้ดังนี้ครับ


ธรรมะเพื่อชีวิต ทางชีวิตที่งาม ปัญญานันทะภิกขุ เล่าให้นิสิต มศว. ปทุมวันฟัง (๓๐ มิถุนายน ๒๕๒๗)
(ดูเอกสารอ้างอิง หน้า ๘๔)


…หลวงพ่อนี่ก็ชื่อไม่ได้เพราะอะไร เมื่ออยู่บ้านชื่อ “ปั่น” แปลว่าหมุนอยู่ตลอดเวลา
แล้วก็มาบวชเป็นพระ ท่านตั้งชื่อให้ว่า “ปัญญานันทะ” หมายความว่า
ยินดีในเรื่องปัญญา ยินดีในเรื่องความรู้ ในเรื่องการศึกษา เป็นผู้สนใจในการศึกษาเล่าเรียน…ตลอดเวลาของเพศบรรพชิต ท่านวางหลักในการปฏิบัติในสิ่งที่จะทำอย่างแน่วแน่มั่นคงมาโดยตลอดจนสิ้นอายุขัย แม้ว่าเวลาจะผ่านไปเป็นสิบๆ ปีดังที่ปรากฏในบทความที่หลวงพ่อบันทึกไว้ตอนหนึ่งเมื่อนานมาแล้ว


วันเกิด ภิกขุปัญญานันทะ บันทึกชีวิต เมื่อวัย ๔๔ (๑๑ พฤษภาคม ๒๔๙๘)
(ดูเอกสารอ้างอิง หน้า ๑๓๙)


ปัญญานันทะเอ๋ย วันนี้เป็นวันเกิดของเธอ ขอเธอจงปฏิญาณกับตัวเองว่าจักทำอะไรบ้าง ทำเสียเดี๋ยวนี้

ข้าพเจ้าวางหลักไว้ในใจดังนี้

๑ ร่างกายชีวิตเป็นของพระรัตนตรัย ข้าพเจ้าเป็นทาสของพระรัตนตรัยโดยสมบูรณ์
๒ ความมุ่งหมายของข้าพเจ้า อยู่ที่ประกาศคำสอนที่แท้ของพระพุทธศาสนา
๓ ข้าพเจ้าจึงต้องเป็นคนกล้าพูดความจริงทุกกาลเทศะ
๔ ข้าพเจ้าจักต้องต่อสู้ทุกวิถีทาง เพื่อทำลายสิ่งเหลวไหล ในพระพุทธศาสนา นำความเข้าใจถูกมาให้แก่ชาวพุทธ
๕ ข้าพเจ้าไม่ต้องการอะไรเป็นส่วนตัว นอกจากปัจจัยสี่ พอเลี้ยงอัตภาพเท่านั้น ผลประโยชน์อันใดที่เกิดจากงานของข้าพเจ้า สิ่งนั้นเป็นของงานที่เป็นส่วนรวมต่อไป
๖ ข้าพเจ้าถือว่า คนประพฤติชอบตามหลักธรรม เป็นผู้ร่วมงานของข้าพเจ้า นอกจากนี้ไม่ใช่

นี่คือความตั้งใจ และแผนงานของข้าพเจ้า


@@@@@@@@@@


ท่านพุทธทาสภิกขุ พี่ชายทางธรรม
ในบรรดาสหายธรรมของหลวงพ่อปัญญาที่มีปณิธานเดียวกัน มีท่านหนึ่งที่มีความสนิทสนมกันมาก คือท่านพุทธทาส ครับ ครั้งหนึ่งในโอกาสคล้ายวันเกิดหลวงพ่อปัญญาปีที่ ๘๐ วันที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๔ (ก่อนท่านพุทธทาสมรณภาพ ๒ ปี) ท่านได้ฝากเทปบันทึกเสียงมาเนื่องในโอกาสนี้ มีความส่วนหนึ่งตามบทความ


แม่ทัพโลก ภิกขุปัญญานันทะ รับมอบงานใหญ่ เมื่อวัย ๘๐ (๑๑ พฤษภาคม ๒๕๓๔)
(ดูเอกสารอ้างอิง หน้า ๑๙๗)


“ผม (ท่านพุทธทาส) มาไม่ได้โดยตัวก็ขอส่งเสียง ส่งจิตใจ ส่งความประสงค์มายังน้องชายที่รักคือท่านปัญญา ขอแต่งตั้งให้ท่านเป็น แม่ทัพโลก เพื่อทำสงครามโลก โลกระหว่างความเห็นแก่ตัว กับความไม่เห็นแก่ตัว ขออ้อนวอนให้รับหน้าที่อันนี้ โดยความปรารถนาของพวกที่เป็น พุทธทาส ทุกคน

พุทธทาส มีหลายหมื่นหลายแสนคน อุปโลกน์เป็นน้ำเสียงเดียวกันว่า ขอถวายหน้าที่อันนี้แก่ท่านปัญญา เป็นแม่ทัพโลก เพื่อจะทำสงครามโลก กับโลกที่มันความเห็นแก่ตัวให้กลายเป็นโลกที่ไม่มีความเห็นแก่ตัว เป็นโลกของพระพุทธศาสนา และของทุกๆ ศาสนา มีความสงบเยือกเย็น ในความหมายแห่งพระนิพพาน จนเรียกว่ามันมี “แผ่นดินเพชร” เกิดขึ้นมา มีความเยือกเย็น เย็นอกเย็นใจ เย็นทุกอย่างเย็นทุกประการในความหมายแห่งพระนิพพานนี่เป็นแผ่นดินเพชร

ข้อนี้ไม่ได้คำนึงว่าจะชนะหรือไม่ชนะ แต่แน่ใจว่าต้องเอาชนะให้จนได้ เราจึงขอถวายหน้าที่สูงสุด แม่ทัพโลก ทำสงครามโลก เพื่อเอาชนะโลกแห่งความเห็นแก่ตัว

นี่ไม่ได้มาด้วยตัวเอง แต่ส่งจิตใจทั้งหมดมาด้วยเสียง มาด้วยหลักฐานการขอร้อง อย่างที่กำลังพูดอยู่นี้ ขอให้ผู้ที่มีความเห็นด้วยทุกคน จงแสดงอนุโมทนาสาธุการและไชโยกันให้ถึงที่สุดเถิด”


@@@@@@@@@@


บันทึกจากศิษย์คนหนึ่ง
ผมบันทึกไว้ในฐานะศิษย์ของวัดชลประทานฯ คนหนึ่ง เคยมีโอกาสได้บวชอยู่ที่นี่เพียง ๑ พรรษา แต่ได้เรียนรู้อะไรหลายๆ อย่าง เมื่อลาสิกขาออกมาเหมือนได้เกิดใหม่อีกครั้งหนึ่ง เรียกได้ว่าไม่ได้บวชเสียข้าวสุกเป็นแน่ครับ

ผมลาสิกขาพร้อมเพื่อนกลุ่มเล็กๆ หลังจากเสร็จสิ้นจากการรับกฐินไปแล้ว (กลุ่มใหญ่ลาสิกขาหลังออกพรรษา) ได้มีโอกาสเข้ารับโอวาทจากหลวงพ่อปัญญาที่ให้กับพวกเราโดยตรง มีใจความหลักว่า

“อย่าให้ความโกรธเข้าครอบงำ”

นับเป็นสิ่งที่มีค่าสำหรับผมมาก เพราะท่านรู้ว่าในการดำเนินชีวิตประจำวันเราพบกับความโกรธความหงุดหงิดได้ง่ายมาก เมื่อความโกรธเข้ามาครอบงำเราเมื่อไร สติของเราจะหายไปเมื่อนั้น แม้ว่าผมจะยังทำตามได้ไม่ถึงร้อย แต่คิดว่าปัจจุบันทำได้สักครึ่งหนึ่งเมื่อเทียบกับเมื่อก่อนแล้วครับ


@@@@@@@@@@


มรดกที่เหลือเอาไว้
สิ่งที่หลวงพ่อปัญญาทิ้งไว้ช่วงสุดท้ายของชีวิตคือ มหาวิทยาลัยสงฆ์ ตามปกติหลวงพ่อไม่ได้ลงมือออกหน้าสร้างอะไรใหญ่ๆ แต่ปัจจัยสำคัญสำหรับสถานที่แห่งนี้คือ สร้างหรืออบรมพระที่ดี มีปัญญาที่ดี ในการปฏิบัติตัวเป็นพระในพระพุทธศาสนาที่แท้จริง มิใช่บวชแฝงตัวมาใช้ประโยชน์ในพระพุทธศาสนา สิ่งเหล่านี้เป็นหน้าที่ของพระผู้ใหญ่ ที่จะต้องอบรมผู้ที่เข้ามาบวชโดยตรง คือ สร้างพระให้เป็นพระ

การทำบุญคงไม่ได้จบที่ด้วยบริจาควัตถุทาน แต่ สิ่งที่คิดว่าน่าจะมีให้ผู้อื่นได้ตลอดความเมตตาช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ หรือสัตว์โลกอื่นๆ ด้วยตามกำลังที่เรามีครับ คิดซะว่าเป็นท่านเหล่านั้นเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องหรือญาติของเราเองครับ (แม้ว่าบางทีผมจะแอบร้องเพลงของคุณโน้ต อุดมฯ ว่า “เพื่อนมีเยอะแล้ว เพื่อนมีแยะแล้ว…” ก็เถอะนะ ) คงลดการเบียดเบียนกันในสังคมได้เยอะเลยครับ

…คิดดี พูดดี ทำดี คบคนดี ไปสู่สถานที่ดี…


@@@@@@@@@@


บทส่งท้าย
ผมมักจะได้ยินข่าวคราวจากคนรู้จัก ถึงอาการป่วยของหลวงพ่อปัญญาฯ อยู่บ่อยๆ และก็คิดเสมอว่าหลวงพ่อไปโรงพยาบาลเดี๋ยวเดียวก็กลับมาปาฏกถาธรรมะต่อ แต่สังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดา วันนั้นก็มาถึงครับ…หลวงพ่อปัญญานันทะ มรณภาพที่โรงพยาบาลศิริราช ด้วยวัย ๙๖ ปี… เหลือไว้เพียงคำสอนของท่าน และร่างกายรอวันกลับคืนสู่พื้นดิน...
@@@@@@@@@@


เอกสารอ้างอิง

ศูนย์สืบอายุพระพุทธศาสนา วัดชลประทานรังสฤษฏ์, (ผู้รวบรวม). ๒๕๔๔. ชีวิตเพื่อธรรมะ ธรรมะเพื่อชีวิต. พิมพ์ครั้งที่1: บริษัทพิมพ์ดี


รูปภาพประกอบ >> ทั้งหมดมาจากสมุดจด (ที่วัดแจกให้) ของผมเองครับ ในช่วงพี่จำพรรษาอยู่ที่วัดชลประทานรังสฤษฏ์ป.ล. พวกแหม่วแม้วนี่ไม่รู้เป็นไง ชอบโผล่มาในสมุดของผมทุกทีเลยครับ (ที่วัดก็ไม่เว้น)
Create Date : 24 ตุลาคม 2550
Last Update : 14 กันยายน 2551 15:10:15 น. 14 comments
Counter : 2227 Pageviews.

 
เขียนบล็อกนี่ เขียนยากจังครับ

ผมไม่ถนัดบรรยายด้วยตัวอักษร หรือเขียนพวกโค้ดต่างๆ เลยจริงๆ ครับ

แต่ก็ตั้งใจแล้วว่า บล็อกอันนี้ต้องเขียนให้เสร็จให้ได้โดย: ทุเรียนกวน ป่วนรัก วันที่: 24 ตุลาคม 2550 เวลา:13:33:04 น.  

 
สู้ๆ เอาใจช่วยจ้า
นิยายอัพแล้วนะ
ไปดูหนูดีมาล่ะ
สวยมากๆเลย


โดย: ryuzaki วันที่: 24 ตุลาคม 2550 เวลา:13:51:20 น.  

 
แวะมากราบหลวงพ่อพระปัญญานันทภิกขุ


โดย: kitty (kittymaew ) วันที่: 24 ตุลาคม 2550 เวลา:16:42:41 น.  

 
มาตอบคำถามค่ะ
จริงๆก็เอาพล็อตมาจากเรื่องนั้นนั่นแหละ
แต่เป็นเรื่องของน้องชายของเขา
จะว่าไปก็เอามาปนเปมั่วกันไปหมด
ยังไม่ได้เฉลยเลยนะว่าพ่อกับแม่ของแพนด้าเป็นปีศาจแบบไหน
แล้วความลับของย่าทวดซิลเวียร์คืออะไร หุๆ
ติดตามกันต่อไปนะคะ

จะว่าไปขอสารภาพเลยก็แล้วกันว่า
เรื่องนี้มีเพียงโครงเรื่องคร่าวๆที่ว่าถ้านางเอกเป็นคนสองบุคลิกแล้วจะเป็นยังไงก็เท่านั้นเอง
ส่วนรายละเอียด
มันไปตามเนื้อเรื่องเองค่ะ
ครูไมได้แต่พิมพ์เท่านั้นเอง
เรื่องราวมันก็เลยตีกันวุ่นวายแบบนี้แล


โดย: ryuzaki วันที่: 24 ตุลาคม 2550 เวลา:20:02:49 น.  

 


โดย: zmen วันที่: 24 ตุลาคม 2550 เวลา:22:18:58 น.  

 
สาธุ หลวงพ่อปัญญาค่ะ..นับถือมาตลอด อยากจะช่วยสร้างอุโบสถ ศาลากลางน้ำให้เสร็จจังเลย..

วาดรูปได้สวยมากเลยค่ะ..เก่งจัง


โดย: นู๋ญ่า (kayook ) วันที่: 25 ตุลาคม 2550 เวลา:18:04:49 น.  

 
สวยทุกรูปเลยค่ะ วาดได้ทุกแนวเลยนะคะ ^_^ แหม่วแม้วนี่ชอบโผล่มาเรื่อยเลย แต่ก็น่ารักค่ะ ^_^

สาธุกัยคำสอนหลวงพ่อด้วยค่ะ ห่างไกลศาสนามานาน... m(_ _)m

ว่าแต่วัดชลประทานฯเป็นวัดที่ใกล้บ้านที่ไทยที่สุดเลยค่ะ ^_^;


โดย: Warabimochi วันที่: 25 ตุลาคม 2550 เวลา:18:51:34 น.  

 
ขอบคุณคุณ zmen, kitty, คุณนู๋ญ่า ที่มาเยี่ยมครับ

ขอบคุณครับคุณ Warabimochi ผมวาดมั่วๆ ไปเรื่อยน่ะครับ


โดย: ทุเรียนกวน ป่วนรัก วันที่: 29 ตุลาคม 2550 เวลา:18:33:25 น.  

 
ดีที่เป็นภาพ sketch เพราะมันดูมีเสน่ห์ มากเลย
ชอบ blog จังขอ add หน่อยนะ :)


โดย: dark side วันที่: 31 ตุลาคม 2550 เวลา:22:43:29 น.  

 
ยินดีครับคุณ dark side


โดย: ทุเรียนกวน ป่วนรัก วันที่: 1 พฤศจิกายน 2550 เวลา:18:33:40 น.  

 
เอางานปั้นมาฝาก :) ท่านพุทธทาสภิกขุ งานของที่ศูนย์ศิลปาชีพพิเศษบางไทร
[img]https://www.bloggang.com/data/crazysurf/picture/1187283704.jpg[\\img]


โดย: dark side วันที่: 20 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา:15:29:14 น.  

 
อ้าวพิมพ์ผิด :p ขอโทษด้วยอ่ะ.. ฝากลบด้วยจ้า


โดย: dark side วันที่: 20 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา:15:31:09 น.  

 
ได้รู้จักท่านจริง ก็ตอนออกรายการ คนค้นคน ค่ะ ถึงได้รู้ว่าท่านทำงานเยอะมากชอบที่ท่านพูดว่า คนที่ไม่ทำงาน ไม่สมควรมีชีวิตอยู่ เลยจำได้ขึ้นใจ สาธุค่ะ วาดรูปได้สวยมากค่ะ


โดย: อร IP: 125.25.222.215 วันที่: 23 มิถุนายน 2553 เวลา:13:40:18 น.  

 
ขอบคุณครับ


โดย: ทุเรียนกวน ป่วนรัก วันที่: 24 มิถุนายน 2553 เวลา:0:29:02 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

ทุเรียนกวน ป่วนรัก
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 20 คน [?]
สวัสดี…นี่คือบล็อก “ทุเรียนกวนฯ”
Hello all…Call me “Durianguan”

Group Blog แบบที่ 2
Category 2

+ สารบัญทั้งหมด [All Contents]
--+ Blog 1-100
--+ Blog 101-200
--+ Blog 201-300


+ สารบัญ Classify Contents by Group Blog
.
-- A + Guest Book
-- B + Cartoon
-- C + Fine Arts
-- D + Talking
-- E + Contents
.
.
.
.
TAG
Category 3

+ เพลงของฉัน [My Music]
--+ เพลง & ภาพประกอบ [Music & illust]
--+ แนะนำอัลบั้มเพลง [Music Albums]
--+ วงเกิร์ลกรุ๊ป [Perfume]

+ งานศิลป์ของฉัน [My Art]
--+ ภาพปากกาลูกลื่น [Ballpoint Pen]
--+ ดินสอ+สี & พาสเทล [Colored Pencil]
--+ ละเลงสีด้วยคอมฯ [CG Paint]

+ สตูดิโอจิบลิ [My Studio Ghibli]
--+ เรียงตาม (Sort by) Blogs' Written
--+ เรียงตาม (Sort by) Movies Released

+ อื่น ๆ [My etc. Blog]
--+ ถนนสายนี้..มีตะพาบ [TaPaab]
--+ พุทราฯ แนะนำหนังสือ [Pudsa-Books]
Friends' blogs
[Add ทุเรียนกวน ป่วนรัก's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.