treehouse: The house of love (ha ha)
Group Blog
 
All blogs
 
ให้นำใจ(3) : ๑,๒๔๐ รูป ๑,๒๕๐ ก้าว.....
ความเป็นพระคืออะไร?ความเป็นพระความเป็นพระ คือจิตพราก จากกิเลส
รู้สังเกต ไม่ประมาท ฉลาดเฉลียว
สำรวมระวัง รักษาใจ ไปท่าเดียว
เพื่อหลีกเลี้ยว ภัยทั้งสาม ไม่ตามตอม

............................ 1

จากเรื่องกิน เรื่องกาม และเรื่องเกียรติ

เห็นเสนียด ในร้อนเย็น ทั้งเหม็นหอม

ไม่ยินดี ไม่ยินร้าย ไม่ออมชอม

กิเลสล้อม ลวงเท่าไร ไม่หลงลม................................... 23
จิตสะอาด ใจสว่าง มโนสงบ

ทั้งครันครบ กายวจี ที่เหมาะสม

ความเป็นพระ จึงชนะ เหนืออารมณ์

โลกนิยม กระหยิ่มใจ จึงไหว้แลฯ

4 .........................
ที่มา : //www.buddhadasa.com
คำสอนท่านพุทธทาสภิกขุ
............................................. 67
วันนี้ เสาร์ที่ 7 มิถุนายน 2551

ขอเริ่มก้าว 1250 ก้าว
เพื่อระลึกถึงพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ
ขอให้เกื้อหนุน ให้สำเร็จทางดล
บรรลุผล ดลศรัทธา


................................


Better than a thousand hollow words, is one word that brings peace.
Buddha
Those who are free of resentful thoughts surely find peace.
Buddha

A jug fills drop by drop.
Buddha

ต ร ง กั บ วั น ขึ้ น ๑ ๕ ค่ำ เ ดื อ น ๓

"มาฆะ" เป็นชื่อของเดือน ๓ มาฆบูชานั้น


ย่อมาจากคำว่า"มาฆบุรณมี"แปลว่าการบูชาพระในวันเพ็ญ
เดือน ๓ วันมาฆบูชาจึงตรงกับวันขึ้น ๑๔ ค่ำ เดือน ๓ แต่ถ้าปีใดมีเดือน อธิกมาส คือมีเดือน ๘ สองครั้ง
วันมาฆบูชาก็จะเลื่อนไปเป็นวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๔ เป็นวันสำคัญวันหนึ่ง ในวันพุทธศาสนาคือวันที่มีการประชุมสังฆสันนิบาตครั้งใหญ่ในพุทธศาสนา ที่เรียกว่า "จาตุรงคสันนิบาต" และเป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดง โอวาทปฎิโมกข์ แก่พระสงฆ์สาวกเป็นครั้งแรก ณ เวฬุวันวิหาร กรุงราชคฤห์ เพื่อให้พระสงฆ์นำไปประพฤติปฏิบัติ เพื่อจะยังพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองต่อไปคำว่า "จาตุรงคสันนิบาต" แยกศัพท์ได้ดังนี้ คือ "จาตุร" แปลว่า ๔ "องค์" แปลว่า ส่วน "สันนิบาต" แปลว่า ประชุม ฉะนั้นจาตุรงคสันนิบาตจึงหมายความว่า "การประชุมด้วยองค์ ๔" กล่าวคือมีเหตุการณ์พิเศษที่เกิดขึ้นพร้อมกันในวันนี้ คือ๑. เป็นวันที่ พระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้า จำนวน ๑,๒๕๐ รูป มาประชุมพร้อมกันที่เวฬุวันวิหาร
ในกรุงราชคฤห์ โดยมิได้นัดหมาย
๒. พระภิกษุสงฆ์เหล่านี้ล้วนเป็น "เอหิภิกขุอุปสัมปทา" คือเป็นผู้ที่ได้รับการอุปสมบทโดยตรงจาก
พระพุทธเจ้าทั้งสิ้น๓. พระภิกษุสงฆ์ทุกองค์ที่ได้มาประชุมในครั้งนี้ ล้วนแต่เป็นผุ้ได้บรรลุพระอรหันต์แล้วทุก ๆองค์
๔. เป็นวันที่พระจันทร์เต็มดวงกำลังเสวยมาฆฤกษ

จิตที่ไม่รู้เท่าทันการกระทบผัสสะ


ก็จะไม่เห็นการเกิดขึ้น ตั้งอยู่ สลายไปของจิต
ก็จะไม่ทันปล่อยให้จิตที่เกิดขึ้นสลายไปตามธรรมชาติ

อนุสัยที่มีอยู่ก็ส่งแรงมาดึงจิตไว้
ปรุงประกอบจิตให้เกิดเป็น รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ
เป็นขันธ์ 5 ขึ้นมา จิตที่รู้ไม่เท่าทันก็จะมายึดเกาะเอา รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณขึ้นมาอีก ว่าเป็นของจริง มีจริง อาการเช่นนี้เรียกว่า เกิด "อุปาทาน" ขึ้นภาวะที่เกิดอุปาทานขึ้นมาแล้วนี้ ก็คือ
ภาวะของจิตที่เกิดเป็นความนิ่งกับขันธ์ 5 เห็นรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ เป็นภาวะที่นิ่งจะทำให้เรารู้ว่ามีตัวของเราอยู่ รู้ว่าเรานึก เราคิด เรารู้สึก
รู้ว่าเรามีอารมณ์ ยิ่งเกิดอุปาทานยึดถือเอามากเท่าไร
ก็เกิดความนึกคิด ความรู้สึก และอารมณ์มากขึ้นเท่านั้น
เมื่อเราไปนิ่งกับขันธ์ เห็นขันธ์เป็นสิ่งที่นิ่ง
สิ่งที่จะเกิดขึ้นกับเรา ก็คือ ความทุกข์.ที่มา: หนังสือ "สมาธิหมุน จิตวิวัฒน์เพื่อความพ้นทุกข์"
เรียบเรียงโดย คุณเกียรติศักดิ์ แสงสุวรรณ


นำวันสำคัญแห่งการรวมตัวกันของพระอรหันต์ 1250 รูป

นำมาไว้เตือนใจตน

เป็นที่พึ่งทางใจค่ะ

มีพลังในการทำงาน(ในวันจันทร์)เยอะๆค่ะCreate Date : 08 มิถุนายน 2551
Last Update : 8 มิถุนายน 2551 18:32:28 น. 24 comments
Counter : 1910 Pageviews.

 
ขอบคุณครับ
บทกลอนความเป็นพระข้างบนเข้าใจง่าย
และตรงประเด็นมาก


โดย: ลุงแอ๊ด วันที่: 8 มิถุนายน 2551 เวลา:20:56:36 น.  

 


วันนี้มาสาธุอย่างเดียว
มิอาจแจมบทกลอนเทียบครู


โดย: แม่ไก่ วันที่: 9 มิถุนายน 2551 เวลา:12:23:00 น.  

 
มาอ่านอย่างตั้งใจคะ


โดย: mameehanako วันที่: 9 มิถุนายน 2551 เวลา:13:36:27 น.  

 
ความเป็นพระคืออะไร ?


โดย: ก๋า เก็กเสียง (กะว่าก๋า ) วันที่: 9 มิถุนายน 2551 เวลา:23:11:53 น.  

 
คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...

มารับสิ่งดี ๆ เพื่อเสริมมงคลให้ชีวิต
ขอบคุณนะค่ะ


โดย: ดอกฝิ่นในสายลมหนาว วันที่: 10 มิถุนายน 2551 เวลา:7:04:59 น.  

 
คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...
แวะมาทักทายกันจ้า


โดย: หอมกร วันที่: 10 มิถุนายน 2551 เวลา:8:11:12 น.  

 


โดย: หอมกร วันที่: 11 มิถุนายน 2551 เวลา:8:11:23 น.  

 

คำสวย รูปไม่ต้องพูดถึง

น้องคิวเป็นคนรสนิยมการเลือกใช้รูปต่างๆ ดีมากๆ

เป็นบลอคหนึ่งที่พี่ต้องแวะมาเสมอ

ด้วยรู้สึกว่า ได้อะไรดีๆ และรู้สึกอิ่มเอิบใจทุกครั้ง

ทั้งทางตา และความคิด ขอบคุณครับ


โดย: ธรรม (ห่วงใย ) วันที่: 12 มิถุนายน 2551 เวลา:7:24:24 น.  

 
คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...

เติมใจ เติมไฟ เติมกำลัง
มีความสุขกับทุก ๆ วันนะค่ะ


โดย: ดอกฝิ่นในสายลมหนาว วันที่: 12 มิถุนายน 2551 เวลา:7:39:17 น.  

 


โดย: หอมกร วันที่: 12 มิถุนายน 2551 เวลา:7:46:35 น.  

 
สาธุ....

มีความสุขทุกวันนะคะemo


โดย: ดอกคูณริมฝั่งโขง วันที่: 12 มิถุนายน 2551 เวลา:17:46:00 น.  

 
คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...

มีความสุขกับวันศุกร์สุดสัปดาห์นะค่ะ


โดย: ดอกฝิ่นในสายลมหนาว วันที่: 13 มิถุนายน 2551 เวลา:7:19:49 น.  

 


โดย: หอมกร วันที่: 13 มิถุนายน 2551 เวลา:8:20:16 น.  

 
คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...

มาทักทายกันวันเสาร์
วันหยุดพักผ่อนค่ะ


โดย: ดอกฝิ่นในสายลมหนาว วันที่: 14 มิถุนายน 2551 เวลา:15:06:18 น.  

 
สวัสดีครับ

พ่อหมิงหมิง...รายงานตัวครับโดย: ก.ก๋า (กะว่าก๋า ) วันที่: 14 มิถุนายน 2551 เวลา:16:09:18 น.  

 
คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...

มาทักทายกันวันหยุด
แต่ไม่หยุดที่จะคิดถึงกันค่ะ


โดย: ดอกฝิ่นในสายลมหนาว วันที่: 15 มิถุนายน 2551 เวลา:8:28:40 น.  

 
ไม่ได้มานานแล้ว สบายดีนะคะ


โดย: sawkitty วันที่: 15 มิถุนายน 2551 เวลา:21:26:10 น.  

 
มาส่งความสุขให้ก่อนเข้านอนค่ะ
ฝันดีนะคะ


โดย: รัตตมณี (kulratt ) วันที่: 15 มิถุนายน 2551 เวลา:23:13:13 น.  

 
คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...

สวัสดีเช้าวันจันทร์
วันแรกของวันทำงาน
มีความสุขกับวันจันทร์นะค่ะ


โดย: ดอกฝิ่นในสายลมหนาว วันที่: 16 มิถุนายน 2551 เวลา:6:47:56 น.  

 


โดย: หอมกร วันที่: 16 มิถุนายน 2551 เวลา:8:31:22 น.  

 
ขอบคุณสำหรับเรื่องราวดีๆเช่นเคยค่ะ รูปประกอบก็สวยมากๆ ดูแล้วสบายตาสบายใจโดย: KOok_k วันที่: 16 มิถุนายน 2551 เวลา:13:34:34 น.  

 
คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...

มาทักทายกันยามสาย
ไม่ใช่ว่าลืม หรือไม่คิดถึงกันค่ะ
แต่เหตุบางประการทำให้เข้าบล๊อกไม่ได้
มีความสุขกับความเป็นจริงนะค่ะ


โดย: ดอกฝิ่นในสายลมหนาว วันที่: 17 มิถุนายน 2551 เวลา:11:08:33 น.  

 


โดย: sawkitty วันที่: 24 มิถุนายน 2551 เวลา:16:12:46 น.  

 
ไปปีนเขากันค่ะ

Photobucket


โดย: Cheria (SwantiJareeCheri ) วันที่: 30 กรกฎาคม 2551 เวลา:16:52:20 น.  

ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
  *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

treehouse
Location :


[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed

ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
Emo น้องลิง
Emo น้องเพนกวิน
X
X
เพียงขีดเขียน จากแรงบันดาลใจ ..ที่สัมผัสในใจ ในผู้คน........ (ขอบคุณเจ้าของรูปและเพลง ที่นำมาใส่ในบล๊อกนี้ทุกท่านนะคะ ขอบคุณที่ทำให้ โลกสวย และไพเราะค่ะ)
Friends' blogs
[Add treehouse's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.