รำไทย : นาฏศิลป์ไทย ใช่จะไร้ในคุณค่า โดย ธรรมจักร พรหมพ้วย
Group Blog
 
All Blogs
 
ประวัติความเป็นมาของโนรา

ธรรมจักร พรหมพ้วย

โนราหรือมโนห์รา เป็นการละเล่นพื้นเมืองที่นิยมกันอย่างแพร่หลายในภาคใต้ และสืบทอดกันมานานประมาณสมัยศรีวิชัยหรือราวพุทธศตวรรษที่ ๑๙ เป็นอย่างน้อย ด้วยกาลเวลาที่ผ่านมานานเช่นนี้ ทำให้ประวัติความเป็นมาของโนราเล่าผิดเพี้ยนไปจนกลายเป็นตำนานหลายกระแส โนราคณะไหนเชื่ออย่างไรก็นับถือครูโนราอย่างนั้น เวลามีพิธีเข้าโรงครูโนรา ก็จะเชิญวัญญาณครูต่างๆ ที่เอ่ยถึงในตำนานมารับเครื่องสังเวย โดยเฉพาะครูที่สำคัญๆ เช่น แม่ศรีมาลา นางนวลสำลี พระเทพสิงหล พระยาสายฟ้าฟาด ขุนศรัทธา และพรานบุญ เป็นต้น นอกจากนี้ตำนานโนรายังอธิบายขนบนิยมและพิธีกรรมต่างๆ เกี่ยวกับโนราได้อีกทางหนึ่ง เช่น อธิบายที่มาของการรำคล้องหงส์ รำแทงเข้ การเข้าโรงครูในวันพุธและส่งครูในวันศุกร์การผูกเสาโรงโนราเสาหนึ่งด้สยผ้าแดง ตำนานเหล่านี้บางส่วนจะเป็นความจริงที่เล่าสืบมา หรือแต่งขึ้นให้สอดคล้องกับขนบนิยมในการเล่นโนราก็ยากที่จะชี้ชัดลงไปได้

หลักฐานจากตำนาน จากวรรณกรรมท้องถิ่น หรือแม้แต่ในวรรณคดีของภาคกลางอย่างบทพระราชนิพนธ์เรื่องอิเหนาในรัชกาลที่ ๒ ที่กล่าวถึงการละเล่นพื้นเมืองชนิดนี้ล้วนเรียกการละเล่นชนิดนี้ว่า "ชาตรี" ต่อมาได้มีผู้คิดนำเนื้องเรื่องบองตอนของนิทานเรื่องพระสุธร เช่น ตอนพรานบุญจับนางมโนห์รามาดัดแปลงเล่นเป็นแบบชาตรี ดังที่ปรากฏอยู่ในบทชาตรีเรื่อง นางมโนห์รา จนเป็นที่ติดใจของผู้ชม ความชื่นชมที่มีต่อเนื้อเรื่องก็ดี รูปร่างลักษณะที่แปลกชวนพิศวงของนางกินรีก็ดี ความติ้นเต้นชวนสนุกจากบทบาทของพรานบุญที่เป็นตัวละครสำคัญตัวหนึ่งก็ดี เป็นเหจุให้คณะชาตรีเกิดการปรับเปลี่ยนเครื่องแต่งกายบางส่วน มีการคดิประดิษฐ์ท่ารำบางท่าให้สอดคล้องกับลีลาของนางกินรีและแม้กระทั่งตัวพรานบุญก็ถูกยืมทั้งชื่อ ทั้งรูปร่าง และลักษณนิสัยมาใช้เป็นตัวตลกที่เรียกว่า "พราน" สิ่งเหล่านี้ได้กลายเป็นองค์ประกอบสำคัญของชาตรี ความนอยมเล่นเรื่องนี้บ่อยๆ ในพิธีโกนจุก สาเหตุเหล่านี้ทำให้ชาวบ้านพากันขานชื่อ มโนห์รา จนติดปากแทนคำว่า ชาตรี ต่อมาคำว่า มโนห์รา ก็กลายเป็น โนรา ตามความนิยมตัดทอนพยางค์ของภาษาถิ่นใต้ ในที่สุด คำว่า ชาตรี มีผู้เรียกน้อยลงและสูญหายไป

จากสาระสำคัญในตำนานชาตรีและบทไหว้ครูโนราที่สืบทอดต่อๆ กันมา ประกอบกับชื่อสถานที่และบุคคลที่เอ่ยถึงในตำนานและบทไหว้ครูเหล่านั้น พอที่จะเชื่อได้ว่า "ชาตรี" ของภาคใต้ได้มีการพัฒนาศิลปะชั้นสูงจนกลายเป็นนาฏกรรมของราชสำนักและของท้าวพระยามกากษัตริย์ในภาคใต้มาตั้งแต่ปลายกรุงศรีอยุธยาเป็นอย่างน้อย และโดยเฉพาะชื่อสถานที่ต่างๆ ที่เอ่ยถึงนั้นบ่งบอกว่า จุดที่ก่อให้เกิดการพัฒนาเป็นศิลปะชั้นสูงอยู่ที่เมืองพัทลุงโบราณ ได้แก่ บริเวณลุ่มทะเลสาบสงขลา ทั้งฝั่งตะวันตกและตะวันออก เอ่ยถึง "ขุนศรัทธาท่าแค" (บ้านท่าแค อยู่ในเขตอำเภอเมืองพัทลุง) เอ่ยถึง เกาะกะชัง หรือ เกาะสีชัง (คือแหลมชัน หรือ แหลมกะชังซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเกาะใหญ่ในทะเลสาบสงขลา) นอกจากนี้หลักฐานบ้านพรหมณ์จันทร์ พระยาโถมน้ำ พระยาลุยไฟ พระพุทธรูปทองและประเพณีตายายย่านที่วัดท่าคุระ อำเภอสทิงพระ รูปบูชาเจ้าแม่นวลสำลี (ทวดสำลี) ซึ่งมีอยู่ที่วัดพะโคะ อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา เครื่องแต่งกายโนราที่เลียนเครื่องทรงกษัตริย์ และการที่ตำนาอ้างว่านางนวลสำลีกินดอกบัวขาวและตั้งครรภ์จนถูกลอยแพ เหล่านี้ล้วนยืนยันว่าตำนานและบทไหว้ครูโนราเหล่านั้น ได้บันทึกข้อเท็จจริงเชิงประวัติศาสตร์ของชาตรีไว้อย่างแยบยล

โนราเป็นการละเล่นที่มีทั้งการร้อง การรำ บางส่วนเล่นเป็นเรื่อง และบางโอกาสมีบางส่วนแสดงตามคติความเชื่อที่เป้นพิธีกรรม เช่น โนราคล้องหงส์ โนราโรงครู หรือ รำเฆี่ยนพราย รำเหยียบลูกนาว จึงกล่าวได้ว่า โดยทั่วไปแล้ว โนราไม่นิยมที่จะเล่นเป็นเรื่องคงเล่นเป็นของแถมเมื่อมีเวลามากพอ เร่องที่นำมาเล่นจึงมักใช้เรื่องีท่รู้จักกันดีอยู่แล้ว ระยะแรกๆ พบว่า เรื่องที่นิยมแสดงมี ๒ เรื่อง คือ เร่องพระรถ และเรื่องพระสุธน ต่อมาได้เพิ่มเป็น ๑๒ เรื่อง เช่น สังข์ทอง สันนุราช ไกรทอง ปัจจุบันโนราบางคณะนิยมนำเอานิยายสมัยใหม่มาแสดง เน้นการเดินเรื่องแบบละครพูก จนแทบจะไม่มีการรำและการร้องบท บางคณะมีการจัดฉาก เปลี่ยนฉากใช้แสงสีประกอบ จนแทบจะไม่หลงเหลือเอกลักษณ์ของโนราให้เห็นCreate Date : 24 พฤษภาคม 2550
Last Update : 24 พฤษภาคม 2550 3:02:39 น. 25 comments
Counter : 2943 Pageviews.

 


โดย: . IP: 58.8.8.163 วันที่: 14 มิถุนายน 2550 เวลา:23:04:18 น.  

 
คร่ายคือผู้แต่งเรื่อง นางมโนราห์ ช่วยบอกหน่อยดิ
จะทำงานหัยเสร็จ


โดย: กดเกด IP: 125.27.195.199 วันที่: 15 สิงหาคม 2550 เวลา:15:35:57 น.  

 


โดย: ก IP: 58.9.8.205 วันที่: 4 ตุลาคม 2550 เวลา:11:43:46 น.  

 
ทรงพระเจริญ


โดย: ด.ญ.ศศิชา ทองนอก IP: 203.156.26.118 วันที่: 5 ธันวาคม 2550 เวลา:7:58:15 น.  

 
รักเหมียวใหญ่ค่ะ!!!!!!!!!!


โดย: ด.ญ.ธนพร ทองนอก IP: 203.156.26.118 วันที่: 5 ธันวาคม 2550 เวลา:8:01:35 น.  

 
ชอบมากเลยคะอยากรำได้บ้างจัง


โดย: ยามาโมโตะ ซาเอโกะ IP: 124.121.171.191 วันที่: 24 มกราคม 2551 เวลา:9:23:30 น.  

 


โดย: 555+ IP: 203.113.60.72 วันที่: 29 มกราคม 2551 เวลา:18:01:14 น.  

 
การแสดงภาคใต้ไปไหนหมด


โดย: เนย์ IP: 210.246.178.51 วันที่: 1 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา:12:56:18 น.  

 
หนุกดี


โดย: ฟฟฟฟฟฟ IP: 222.123.17.211 วันที่: 10 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา:10:02:18 น.  

 
7 กุมภาวันเกิดเราวันเกิดเราวันเกิดเรา


โดย: ฟฟฟฟฟฟ IP: 222.123.17.211 วันที่: 10 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา:10:06:28 น.  

 


โดย: รา IP: 222.123.17.211 วันที่: 10 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา:10:07:35 น.  

 


โดย: ธรรา IP: 222.123.17.211 วันที่: 10 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา:10:08:52 น.  

 
รำสวยดีคับรำสวยดีคับ


โดย: k_oit@hotmail.com IP: 125.26.47.145 วันที่: 25 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา:15:23:33 น.  

 
สวย
โดย: แมว IP: 125.26.168.195 วันที่: 25 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา:20:46:08 น.  

 
ผู้แต่งเรื่อง มโนห์ราไม่ทราบเพราะเป็นบทละครครั้งกรุงเก่าแต่สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพ ทรงสันนิษฐานว่า แต่งมาก่อนครั้งพระเจ้าอยู่หัวบรมโกษฐ์


โดย: ต่อ IP: 124.120.5.95 วันที่: 14 เมษายน 2551 เวลา:20:56:53 น.  

 


โดย: poom IP: 61.90.152.190 วันที่: 23 พฤษภาคม 2551 เวลา:18:52:02 น.  

 
รักเธอเสมอ


โดย: นัท IP: 124.157.136.40 วันที่: 21 กรกฎาคม 2551 เวลา:16:04:02 น.  

 
น่ารัก


โดย: สุดหล่อ IP: 124.157.136.40 วันที่: 21 กรกฎาคม 2551 เวลา:16:06:36 น.  

 
อยากจะรู้เกี่ยวกับลักษณะของกินรี


โดย: 1{ l I2 IP: 203.155.221.253 วันที่: 6 พฤศจิกายน 2551 เวลา:21:38:17 น.  

 
ผู้แต่งโนราห์ไม่มี วัยรุ่นเซ็งค์..........


โดย: boy IP: 118.173.204.110 วันที่: 1 ธันวาคม 2551 เวลา:10:03:33 น.  

 
ชอบดีมีสาระ


โดย: ice IP: 112.142.115.34 วันที่: 4 กรกฎาคม 2552 เวลา:0:26:08 น.  

 
อยากรู้ลักษณะ นางมโนราห์


โดย: ปนัดดา หรุ่นโพธิ์ IP: 118.172.209.4 วันที่: 12 มีนาคม 2553 เวลา:10:41:48 น.  

 
หนุกดีดีดี5+5+5+5+5+5+5+5+5+5+


โดย: พรุน IP: 58.10.161.247 วันที่: 23 สิงหาคม 2553 เวลา:10:41:38 น.  

 
หนูชอบมโนรามากหนูอยากรำมโนราเพราะบ้านหนูมีครูหมอมโนรา


โดย: ด.ญ.กิ่งกาญจนา พุ่มจีน IP: 117.47.110.126 วันที่: 7 ตุลาคม 2553 เวลา:12:18:16 น.  

 
ขออนุญาติแนะนำเว็บโนราครับ พรานบุญครับ
//montrawet.blogspot.com/


โดย: มนตราเวท IP: 110.169.210.49 วันที่: 29 กันยายน 2554 เวลา:4:43:55 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

จินตะหราวาตี
Location :
กรุงเทพ Thailand

[Profile ทั้งหมด]

ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 7 คน [?]
สำนักละครอนุรักษ์นัจยากร
Friends' blogs
[Add จินตะหราวาตี's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.