Group Blog
 
All Blogs
 
ผีหม้อหนึ้ง

“หม้อหนึ้ง” หรือถ้าเขียนตามภาษาไทยคือ “หม้อนึ่ง” (แต่ถ้าเขียนแบบนี้ ภาษาล้านนาจะแปลว่า หน้อ ๑ ) สำหรับหม้อหนึ้ง นี้เป็นอุปกรณ์ในการหนึ้ง(นึ่ง)ข้าวเหนียวของชาวเหนือ ซึ่งมักจะผูกเป็นปริศนาคำทายไว้ว่า

“อะหยังเอ๊าะ? ม้าสามขา กุลวาขึ้นขี่ บ่ายี่ขึ้ถัด ตาลปัตรเกิ้งหน้า ผ้าเคียนแอว ต๋าแหลวติดก้น” ซี่งคำตอบก็คือ การหนึ้งข้าว อันประกอบไปด้วย

ม้าสามขาคือก้อนเส้าเตาไฟ ไม่ว่าจะเตาสมัยโบราณที่มีก้อนหินสามก้อน มาวางเป็นสามเส้า(ก้อนเส้า) และใช้ดินเดียวมายึดก้อนหินทั้งสามให้มั่นคงอยู่ในกระบะไม้อีกทีหนึ่ง ถ้าทั้งกระบะก็จะเรียกว่า แม่ชีไฟ (แม่จีไฟ) ไม่ว่าจะหม้อหนึ้งหรือหม้อแกง ก็จะต้องวางอยู่บนสามเส้านี้ทุกครั้ง แม้ว่าจะเป็นเตาแก๊สในปัจจุบัน ก็จะต้องมีแง่งออกมารองก้นหม้ออยู่สามแง่ง

กุลวาขึ้นขี่คือหม้อหนึ่ง อันเป็นหม้อที่คอดที่คอและตรงปากแผ่ออกนิดหนึ่งเพื่อรองรับไหข้าวที่จะขึ้นถัดไป เวลาหนึ้งข้าวก็จะเอาน้ำใส่ไป เพื่อให้เกิดไอน้ำที่ร้อนขึ้นระเหยขึ้นไปทำให้ข้าวในไหสุก และน้ำในหม้อหนึ้งนี้ ถือว่าเป็นสิ่งที่ใช้แก้คนที่ผีมักมารังควาน อันเป็นผีกะผีร้าย ก็จะใช้น้ำหม้อหนึ้งลูบหน้าแก้ไขได้บางส่วน

บ่ายี่ขึ้นถัดคือไหข้าว ไหข้าวทางล้านนาจะเป็นไหข้าวไม้เจาะให้กลวง ซึ่งไม่เหมือนกับไหข้าวทางอีสานที่เป็นไหข้าวไม้ไผ่สาน และไหข้าวนี้เองที่จะต่อแขนต่อขาใส่เสื้อผ้า ในการลงผีหม้อหนึ้งในเรื่องที่จะกล่าวถึงในบทนี้

ตาลปัตรเกิ้งหน้า คือฝางำ หรือฝาครอบเพื่อครอบให้ไอน้ำวนเวียนอยู่ภายในให้ข้าวที่หนึ้งอยู่สุก

ผ้าเคียนแอว หรือผ้าคาดเอว ในที่นี้หมายถึงเตี่ยวหม้อหนึ้ง ที่เป็นผ้าเส้นยาว ๆ ชุบน้ำให้ชุ่มก่อนที่จะ “จด” คือใช้นิ้วมือสับลงในปิดรอยต่อระหว่างไหข้าวกับหม้อหนึ้ง ป้องกันการรั่วของไอน้ำ หากว่า “จด”เตี่ยวหม้อหนึ้งไม่ดี ข้าวก็จะไม่สุกได้

ต๋าแหลวติดก้น คือ ตาดไห หรือบางท้องที่เรียกหืมไห เป็นแผ่นไม้ใช้ปิดก้นไห ด้วยไหนั้นกลวง เมื่อใช้ตาดไหปิดก้นไหแล้ว ก็สามารถใส่ข้าวสารที่ “หม่า” หรือแช่ไว้แล้วได้

ซึ่งทั้งหมดเป็นอุปกรณ์ในการหนึ้งข้าว แต่ในการลงผีหม้อหนึ้งนั้น จะใช้เพียง เตาไฟ หม้อหนึ้ง ไหข้าวเท่านั้น แต่ที่ไหนข้าวจะเอาไม้มาต่อแขนและใส่เสื้อให้ แต่ไม่มีตาดไห แล้วก็นำไปตั้งบนหม้อหนึ้งเหมือนกับการหนึ้งข้าวปกติสำหรับคนที่เป็นข้าวจ้ำ หรือคนที่จะเชิญผีลงมาที่หม้อหนึ้งก็จะเตรียมขันตั้งซึ่งมีข้าวของต่าง ๆ วางเรียงรายไว้ในถาด และทำการเชิญผีมาลงที่หม้อหนึ้ง แล้วจึงเข้าไปสู่ไหข้าว เมื่อร่ำเชิญแล้ว หากจะตรวจดูว่าผีหม้อหนึ้งที่เชิญมานั้นมาหรือยัง ก็ให้ยกไหดู หากว่ายังเบาด้วยไหนั้นเป็นไหเปล่าแสดงว่ายังไม่มา แต่ว่าไหเปล่านั้นหนักจนยกไม่ไหวก็แสดงว่าผีหม้อหนึ้งได้ลงมาที่ไหแล้ว ต้องใช้คนสองคนในการยกเอาไหออกมาถือไว้

ผีหม้อหนึ้ง หรือผีปู่ดำย่าดำ เป็นผีดี ที่ใช้สำหรับการหา “เมื่อ” หรือการสอบถามเรืองราวต่าง ๆ แต่ก็มีข้อแม้อยู่กับข้าวจ้ำด้วยว่า จะอนุญาตให้ถามเรื่องไหนได้ เรื่องไหนไม่ได้ ส่วนใหญ่แล้วเรื่องที่จะถามนั้นมักจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ “ผี” เป็นส่วนมาก ด้วยคนที่บ้านไม่สบาย ไปรักษาที่โรงพยาบาลแล้ววินิจฉัยไม่ได้ หรือรักษาแล้วก็ไม่หายสักที จึงมาถามผีย่าหม้อหนึ้งดูว่า เป็นเพราะอะไรมาทำให้เป็นไปหรือไม่อย่างไร แต่บางเรื่องที่ไม่อนุญาตให้ถามนั่นก็คือ เรื่องของเนื้อคู่ หรือบางที่จะไม่ถามเรื่องของหาย หรือการฆาตกรรม เป็นต้น

ด้วยผีหม้อหนึ้งเป็นสิ่งของ ไม่ได้ลงมาสิงร่างอย่างบรรดาผีเจ้านายลงนั่งม้าขี่ จึงพูดไม่ได้ แต่แสดงอาการและบ่งให้รู้ได้ ด้วยคำถามที่เรียกว่า “ใช่หรือไม่?”ขอบอกก่อนว่า ผีหม้อหนึ้งที่ไปเห็นที่ อ.ปัว จ.น่าน มานี้ ก็ไม่เหมือนกันกับที่เชียงใหม่เท่าไรนัก ด้วยที่เชียงใหม่ จะให้คนที่มาถามร่วมถือด้วย และจะใช้ข้าวสาร ๓ ทะนาน ใส่กระด้งไว้ให้ผีหม้อหนึ้งขีด และจะมีสวย(กรวย)ดอก และสวยเทียนอย่างละ ๔ ไว้เป็นตัวแทนของ “ใช่” และ “ไม่ใช่” แต่ที่ไปเห็นมานั้น ผู้ที่ถือ ก็เป็นข้าวจ้ำทั้งสอง และผู้ที่มาถามก็เอาเสื้อผ้าหรือบัตร มาใส่ขัน พร้อมดอกไม้และเทียนขี้ผึ้ง ๔ คู่ สำหรับเป็นสื่อในการถาม

ก่อนที่จะตั้งต้นเอาขันไปไห้นั้น ก็จะถามกันก่อนว่า จะมาถามเรื่องอะไร แล้วก็เอาขันที่จะถามนั้นไปให้กับผีหม้อหนึ้ง ผีหม้อหนึ้งก็จะทำการมาสัมผัสกับขันนั้น แล้วก็ไปขีด ๆ กับพื้น แล้วแสดงอาการอย่างหนึ่งออกมา เช่น ใช้แขนข้างหนึ่งไถไปกับพื้นไปได้สักระยะหยั่งแล้วก็พลิกหงายหลังลง

เพียงเท่านี้คนที่มาถามเมื่อก็รู้ได้ทันทีว่า สาเหตุของเรื่องที่ถามนั้นมาจากอะไร วันนั้น ( ๕ มิถุนายน ๒๕๔๙ ) คนที่มาถามนั้น มาถามเรื่องที่ว่าปวดแอว เป็นปี ก็ยังไม่หาย รักษาที่โรงพยาบาลก็แล้วก็ยังไม่หายอยู่ดี จึงมาถามผีหม้อหนึ้ง เมื่อผีหม้อหนึ้งออกอาการอย่างนั้น ก็นึกออกทันทีว่า จุดเริ่มต้นมาจากตรงไหน นั่นคือ การที่ขับรถขึ้นดอยภูคาแล้วรถเกิดเสียหลักพลิกคว่ำ แต่ว่าตนเองเคล็ดเล็กน้อย แต่อาการปวดหลังก็ยังคงอยู่มาจนบัดนี้

จึงถามว่า “ตี้เจ็บหลังนี้ เป๋นว่าเอารถไปลงบนดอยคราวแล้วนั้นก๊ะ?”

ผีหม้อหนึ้งก็ส่ายใหญ่เลย เสียงดัง โป๊ก! ป้าก! ๆ นั่นแสดงว่า ที่ถามนั้นถูกต้อง หากทักหากถามผิดแล้ว ก็จะส่ายคล้ายกับคนเราส่ายหัว

ทั้งหมดทั้งมวลแล้วในวันนั้นสรุปได้ว่า พี่ที่มาถามนั้นได้ขับรถไปบนดอยภูคาแล้วเกิดพลิกคว่ำ แล้วผีที่นั่นก็กำขวัญเอาไว้ และทำให้ปวดหลังทำยังไงก็ไม่หายสักที ผีหม้อหนึ้งก็บอกว่า ให้ไปเลี้ยงผีตรงที่รถคว่ำเสีย ในสองวันถัดไปนั้นด้วยหัวหมู และให้ไปเรียกเอาขวัญมาผูกมือเสีย ก็จะหายปวดแอว

ซึ่งผีหม้อหนึ้ง เป็นหนึ่งในความหวังในการที่จะหายจากการเจ็บป่วย หากคราใดไปรักษาเต็มที่ตามแผนปัจจุบันไม่หายแล้ว การลงผีเพื่อถามเมื่อ ก็เป็นแนวทางหนึ่งที่น่าเสี่ยงดู หากเลี้ยงแล้วไม่หายก็ไม่เป็นไร แต่ถ้าหายก็นับว่าเป็นเรื่องที่ดีไม่น้อย

บางครั้ง ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อ ที่มาถามเมื่อกับผีหม้อหนึ้งแล้ว ทำการเลี้ยงผีตามที่ผีหม้อหนึ่งบอก ทุกอย่างก็คลี่คลายดีขึ้นอย่างทันตาเห็น

ความหวังเพื่อชีวิต...ผมว่ามันสูงส่งเกินกว่าที่จะดูถูกว่างมงายนะ๚๛Create Date : 11 มิถุนายน 2549
Last Update : 16 กุมภาพันธ์ 2550 23:28:38 น. 44 comments
Counter : 3522 Pageviews.

 
หวัดดีครับ คนเจียงใหม่เหมือนกั๋น แต่บ่เกยฮู้มาก่อนเรื่องผีหม้อนึ่ง อิอิ


โดย: สิงห์นครพิงค์ วันที่: 11 มิถุนายน 2549 เวลา:5:10:22 น.  

 
ได้ความรู้ใหม่เลยนะเนี่ย


โดย: miss Florence in Venice วันที่: 11 มิถุนายน 2549 เวลา:6:52:20 น.  

 
เกิดมายังมิเคยเห็นเลยค่า

อยากลองชมดูซักรอบโดย: PADAPA--DOO วันที่: 11 มิถุนายน 2549 เวลา:9:00:08 น.  

 
เข้ามาอ่านแล้วนะจ้ะ คุณสิงห์นครพิงค์


โดย: p'ying IP: 203.155.14.4 วันที่: 11 มิถุนายน 2549 เวลา:10:12:18 น.  

 
อ่สส่เทารสใ


โดย: อื่ม IP: 125.24.156.45 วันที่: 4 มิถุนายน 2550 เวลา:14:12:56 น.  

 
ไอ้บ้า


โดย: นาย IP: 125.24.140.181 วันที่: 6 มิถุนายน 2550 เวลา:12:09:52 น.  

 
งง


โดย: เรา IP: 61.7.174.85 วันที่: 11 มิถุนายน 2550 เวลา:10:14:33 น.  

 


โดย: ฮารุ IP: 125.24.131.229 วันที่: 18 กรกฎาคม 2550 เวลา:19:06:42 น.  

 
นากวย


โดย: ooi IP: 124.157.189.84 วันที่: 18 กรกฎาคม 2550 เวลา:21:59:50 น.  

 


โดย: lwn IP: 125.26.196.36 วันที่: 21 กรกฎาคม 2550 เวลา:16:05:33 น.  

 
หวัดดีชาวโลก


โดย: นิว IP: 203.172.145.70 วันที่: 23 กรกฎาคม 2550 เวลา:9:29:14 น.  

 
เรารักในหลวงมากและอยากมีเพื่อนคุยจังเราเป็นผีหม้อดิน


โดย: ปอ IP: 203.172.145.70 วันที่: 23 กรกฎาคม 2550 เวลา:9:32:19 น.  

 
หวัดดีวัยรุ่น


โดย: เมย์ IP: 203.172.145.70 วันที่: 23 กรกฎาคม 2550 เวลา:9:36:37 น.  

 
อยากเห็นผี


โดย: ไนท์ IP: 124.157.162.131 วันที่: 23 กรกฎาคม 2550 เวลา:11:34:43 น.  

 
งง


โดย: คน IP: 222.123.173.79 วันที่: 8 สิงหาคม 2550 เวลา:16:55:43 น.  

 
มองไม่ชัดง่ะ


โดย: ฝ้าย IP: 124.121.58.150 วันที่: 13 สิงหาคม 2550 เวลา:6:54:06 น.  

 


โดย: เตย IP: 58.64.53.173 วันที่: 13 สิงหาคม 2550 เวลา:8:52:08 น.  

 
ผัพไห
กดดเพะ

รนำพี
ส่เ
ค้
ราเ
คพตั
เร
โดย: โบ๊ท IP: 124.120.116.37 วันที่: 16 สิงหาคม 2550 เวลา:16:48:56 น.  

 


โดย: พึพพึ IP: 222.123.4.240 วันที่: 17 สิงหาคม 2550 เวลา:19:21:38 น.  

 


โดย: กด้หกดห IP: 61.7.219.163 วันที่: 21 สิงหาคม 2550 เวลา:13:22:41 น.  

 
รักนะ


โดย: 89 IP: 61.19.65.129 วันที่: 22 สิงหาคม 2550 เวลา:12:58:48 น.  

 
กูไม่กลัวอะไรทั้งนั้นวะ


โดย: เด็กอยุธยาไม่กลัวใคร IP: 202.129.37.50 วันที่: 24 สิงหาคม 2550 เวลา:13:24:30 น.  

 
กูไม่กลัวอะไรทั้งนั


โดย: ผีหม้อหนึ้ง IP: 202.129.37.50 วันที่: 24 สิงหาคม 2550 เวลา:13:26:44 น.  

 


โดย: ผี IP: 124.120.209.212 วันที่: 2 กันยายน 2550 เวลา:13:22:16 น.  

 
น่ากลัวจังเลยค่ะ


โดย: ออย IP: 125.25.224.128 วันที่: 4 กันยายน 2550 เวลา:11:10:39 น.  

 


โดย: เดียวววววววววววว IP: 124.157.248.12 วันที่: 4 กันยายน 2550 เวลา:11:26:31 น.  

 


โดย: นัด IP: 203.172.167.225 วันที่: 4 กันยายน 2550 เวลา:12:19:25 น.  

 
น่ากลัวนะ


โดย: อ้อม IP: 203.172.167.225 วันที่: 4 กันยายน 2550 เวลา:12:21:44 น.  

 
นะกลัวนะอ้อมนะ


โดย: เอก IP: 203.172.167.225 วันที่: 4 กันยายน 2550 เวลา:12:23:49 น.  

 


น่ากัวมาก


โดย: ฟิว 6/2 ศก. จ.น่าน IP: 125.24.141.98 วันที่: 10 ตุลาคม 2550 เวลา:10:03:36 น.  

 
อยากเห็นผี....จัง


โดย: เนีย IP: 117.47.0.239 วันที่: 20 ตุลาคม 2550 เวลา:15:44:15 น.  

 
ใครยากเห้นผีมาที่นี้คุณจะได้รู้ว่ามันมีจริงๆๆๆ บ้านล้าง25ไม่มีใครอยู่ใครผ่านไประวังให้ดีอยุ๋หัลงหรืออยู่ที่คุณไม่รู้จักอิอิ


โดย: Inw IP: 202.143.135.34 วันที่: 24 ตุลาคม 2550 เวลา:10:20:05 น.  

 
ฉันกลัวคนมากกว่ากลัว


โดย: พิว IP: 124.157.220.116 วันที่: 18 สิงหาคม 2551 เวลา:13:33:54 น.  

 
ผี


โดย: พิว IP: 124.157.220.116 วันที่: 18 สิงหาคม 2551 เวลา:13:35:20 น.  

 
ฉันกลัวคนมากกว่ากลัวผีซะอีก


โดย: พิว IP: 124.157.220.116 วันที่: 18 สิงหาคม 2551 เวลา:13:37:23 น.  

 
น่ากัวเนอะ


โดย: นู๋อ้ม IP: 222.123.85.192 วันที่: 15 กันยายน 2551 เวลา:16:19:07 น.  

 
เห็นมาตั้งแต่เด็ก ๆ ตอนอยู่ก้ับแม่อุ้ย พูดแล้วก็คิดถึงบ้าน


โดย: เปเป้ IP: 58.8.146.181 วันที่: 29 ตุลาคม 2551 เวลา:18:45:34 น.  

 
กลัวมากๆครับ


โดย: ตอง IP: 119.42.85.180 วันที่: 12 มกราคม 2552 เวลา:12:23:26 น.  

 
อยากเจอจัง


โดย: เนส IP: 119.42.85.180 วันที่: 12 มกราคม 2552 เวลา:12:28:32 น.  

 
ชอบจังเลย


โดย: เสาวลักษณ์ คนเพียร IP: 192.168.100.140, 125.26.205.124 วันที่: 14 กรกฎาคม 2552 เวลา:13:04:05 น.  

 
อยากเห็นผีตัวเป็นๆ
จังเลยค้ะ


โดย: สุปราณี คนเพียร IP: 192.168.100.140, 125.26.205.124 วันที่: 14 กรกฎาคม 2552 เวลา:13:06:37 น.  

 
รักมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆจากตู่คนสวยนะค่ะคนดืของตู่


โดย: ตู่รักเณรลิฟ IP: 192.168.100.140, 125.26.205.124 วันที่: 14 กรกฎาคม 2552 เวลา:13:08:28 น.  

 
รักเณรรุจคนหล่อ
และรักพี่บิ๊กคนเดียวในโลก


โดย: เหน่ง IP: 192.168.100.140, 125.26.205.124 วันที่: 14 กรกฎาคม 2552 เวลา:13:11:08 น.  

 
รักเณรก๊อตคนเดียวนะจากตู่


โดย: ตู่ ม.2/1 IP: 192.168.100.140, 125.26.205.124 วันที่: 14 กรกฎาคม 2552 เวลา:13:13:34 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ

ศศิศ
Location :
เชียงใหม่ Thailand

[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
Friends' blogs
[Add ศศิศ's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.