Group Blog
 
All Blogs
 

Chiang Tung National anthemChiang Tung National anthem

 


สามัคคี

  


นางคำผง บ้านหนองก๋า

 


นางนวลหล้า บ้านเดื่อลอเหนือ

  


                พวกเรา ได้มาชุมนุม             แลพร้อมเพียงกัน เปนเอกฉันท์

 


เปนเหตุ บ้านเมิงของเรา                จักได้เจริญ รุ่งเริงยิ่งขึ้น

 


                เมิงเรา เป็นเมิงอยู่สร้าง       ติดกับหลายเขต ประเทศหลายเมิง

 


คนเชิ้อ แปลกหน้าแปลกตา                  จักมายาเกา เอาเมิงเราแตกกัน

 


                จุ่งหื้อ รักสามัคคี                   และเปนใจกัน รู้ช่อยแถมกัน

 


อย่ามี ใจคอตีบตัน                                 ซึ่งกันและกัน แล้วจุ่งรุ่งเริง

 


                ชาวเราจุ่งหื้อขันใจ               ในการสร้างชาติ หื้อรีบเร็วพลัน

 


บ้านเมิง และพี่น้องเรา                         จักได้อยู่เย็น แล้วเปนสุขดี

  


https://www.youtube.com/watch?v=xF_831zqeFE

   


 


Free TextEditor
 

Create Date : 08 ธันวาคม 2552    
Last Update : 8 ธันวาคม 2552 23:54:10 น.
Counter : 13769 Pageviews.  

ให้เปนไตเคอเหล็ว (จายโหลงวัน - นางเอ้งคำ)

ให้เป๋นไตเคอเหล็ว (ให้เป็นไทเครือเดียว)

จายโหลงวัน - นางเอ้งคำช) ตี้เมิง จึ้งไตฮ่างหลี เม้อคาวโหมยนายตกหยอดฮ้ง จอมโห้ยจอมเถิ่น
ญ) โตยหลูในแก้หลอย
ส่าใจ ฮางหลีเซอ โม้ยในใจ จ้งไตฮางหลี
ช) มุ้งโตย น้ำคงเลาะไหล เล้บจอม ไหลลงกว่าฮอด
เมิงปอตวันออก
ญ) จอมสายคงแก้หลอย
หมอกกอน กี้เหนิอโพย แก้นายผอง อันตกจอมหลอย
ช) ใผมา ฮอดปอใค้อยู่ ย๊อนเมิง จึ้งไตงินกย่อม้น
ส่าจึ้นเซอใจ
ญ) เมิงหลงไตจื้อหลัง
กว่าแผว ฮอดกู้เมิง เจ๊อเคอหลง จึ้งเมิงจื้อฮง

ช) ตี้ใน หลินเมิงไตหลง ซัมมี แท้งคำ งึนม่อแสง
จืนเหล็กขันก๊า
ญ) เจอเปนโคก๊าใหย่
ออกตี้ น้ำหลินไต ตี้เมิงหลอย ปุ้นไตไหลจำ
ช) เจ๊อเคอ จ้าตไตเงินเสอ เจ๋มนาย แล้ขิงเมอ ก่อนออน
มีไว้ปุนอยู่
ญ) ไตเปนกนเคอหลง
ย่าเป๋ ไว้ใจมี ไน้ไตขึน ลึ้อมาวไตขอน
เหมินกัน ให้เป๋นไต เจ๊อเคอเหลียว ใจไตพ้อมกัน

ช) ย้อนมี ฟิ้งทุงไว้ปั๋น กู้คาว เป๋นปอยเซอกยอโม้น
ปอยไว้ปอยลู่
ญ) ตึนเป๋นทุงเม่อก่อน
โขบปี๋ ไหล้เป๋นปอย ฮับปี๋ใหม่ ให้ไตขึ้นใหย่
ช) เป๋นไต จ้าตเคอเงิ้นเหลียว เม้อปืน จ้าตวันโป๊นก่อนออน
เฮาไหล้ยายพาต
ญ) ยามไน๊ ขึนพ้อมกัน
ย่าเป๋ ไว้ใจมี ไน๊ไตหลำ เก๋าใมไตแลง
เหมินกั๋น ให้เป๋นไต เจ๊อเคอเหลียว เป๋นไตข้อเหลียว
 

Create Date : 11 สิงหาคม 2552    
Last Update : 11 สิงหาคม 2552 14:10:58 น.
Counter : 356 Pageviews.  

ลำแม่ปิง (จายโหลงวัน - นางเอ้งคำ)

เพลง ลำแม่ปิง

เฮ็ดกวาม จายโหลงวัน - นางเอ้งคำ

ช) โอโอ ลำแม่ปิง สองเฮาปี้น้อง ลำแม่ปิง ก็เป๋นตี้ผ่าน มาอุบกันเห้ก่อนล้าเน้อ
สาวเอย อ้ายปี้ฮักสูแต๊ อ้ายปี้ไหล้ผานแพร ฮักแต๊จ่ามอลำเมอ
ยาม อ้ายนี้ไหล้มาเสอ ก้อสาวผุงเผอ พันเมอตึ๊กคืนและวาน พันเมอตึ๊กคืนและวาน

ญ) โอโอ ลำแม่ปิง สองเฮาน้องยิง ลำแม่ปิง ก็เป๋นตี้ผ่าน มาอุบกันเห้ก่อนล้าเน้อ
จายเอย เอน้องฮักสูแต๊ เอน้องไหล้ผานแพร ฮักแต๊จ่ามอลำเมอ
ยาม เอนี้ไหล้มาเสอ ก้อสาวผุงเผอ พันเมอตึ๊กคืนและวาน พันเมอตึ๊กคืนและวาน

ญ) เก้หินน้ำตกไหลลง น้ำต๋าไหลย้อย สัมปอเปนฮ่องน้อย
พุงพรา เขาก้อปากันลงลอย พุงพรา เขาก้อปากันลงลอย
โต๋ยิงใป้ขอย กับอยู่อย่าป่าคา
เม่อ ชีวิตของหนุ่มสาว ตามีฮักเฮา เจ้ากั่วมีมาย่า
โอ้โหใจยิง ยุ่มงายนักนา โอ้โหใจจาย ว่ายกิ้งไปมา
ปุตโถนิกจะ ฮักเฮาอ่ำใจ้นอ ปุตโถนิกจะ ฮักเฮาอ่ำใจ้นอ

ช) เม่อยาม เฮาไหล้ทบกั๋น ยิงสั่งจายน้อย น้ำต๋าสัมปอย้อย
จายเอย จายอย่าลืม ป้อกมาวาน จายเอย จายอย่าลืมป้อกมาวาน
โต๋ยิงใป้มอง โตยอยู่กู้วันคืน
เม่อ ถึงจายแผวมา ตี้น้าวานนี้ ก้ออ่ำมียิงมาฮักเฮา
โอ้โหใจจาย แต่กยายยาวนา โอโหใจยิง ว่ายกิ้งไปมา
ปุตโถนิกจะ ฮักเฮาอ่ำใจ้นอ ปุตโถนิกจะ ฮักเฮาอ่ำใจ้นอ

ช) เก้หินน้ำตกไหลลง น้ำต๋าไหลย้อย สัมปอเปนฮ่องน้อย
พุงพรา เขาก้อปากันลงลอย พุงพรา เขาก้อปากันลงลอย
โต๋จายใป้ขอย กับอยู่อย่าป่าคา
เม่อ ชีวิตของหนุ่มสาว ตามีฮักเฮา เจ้ากั่วมีมาย่า
โอ้โหใจจาย ยุ่มงายนักนา โอ้โหใจยิง ว่ายกิ้งไปมา
ปุตโถนิกจะ ฮักเฮาอ่ำใจ้นอ ปุตโถนิกจะ ฮักเฮาอ่ำใจ้นอ

ญ) เม่อยาม เฮาไหล้ทบกั๋น จายสั่งนางน้อย น้ำต๋าสัมปอย้อย
ยิงเอย ยิงอย่าลืม ป้อกมาวาน ยิงเอย ยิงอย่าลืมป้อกมาวาน
โต๋จายใป้มอง โตยอยู่กู้วันคืน
เม่อ ถึงยิงแผวมา ตี้น้าวานนี้ ก้ออ่ำมีจายมาฮักเฮา
โอ้โหใจยิง แต่กยายยาวนา โอโหใจจาย ว่ายกิ้งไปมา
ปุตโถนิกจะ ฮักเฮาอ่ำใจ้นอ ปุตโถนิกจะ ฮักเฮาอ่ำใจ้นอ ปุตโถนิกจะ ฮักเฮาอ่ำใจ้นอ ...
 

Create Date : 11 สิงหาคม 2552    
Last Update : 11 สิงหาคม 2552 14:11:28 น.
Counter : 404 Pageviews.  

คิดถึงสาวเมืองเชียงใหม่

               อยู่คนละฟากฟ้า อยู่คนละแผ่นดิน                     อยู่คนละแคว้นถิ่น ไกลสุดสายต๋า
น้องอยู่เจียงใหม่ อ้ายปี้อยู่สิบสองปันนา                           ก่อกั้นเบ่าหื้อเฮา ได้มาหันกั๋น


                อยู่ไกล๋กั๋นเต้าใด เหมือนมีสายใจ๋ผูกพัน             กำปากอู้ใกล้กั๋น จวนหื้ออ้ายหลงใหล
หันกั๋นกำนึ่ง ถึงยามน้องต้องจากไป                                    ฝากความอาลัย ละไว้หื้ออ้ายกึ๊ดเติงหา


คิดถึงเธอ คิดถึงสาวเมืองเจียงใหม่                     ยังจำได้ไหม วันนั้นเฮาแอ่วโตยกั๋น
สองเฮาลิ่นโม่น สุขเยิมเบ่าช่างลืมวันนั้น                             ทำหื้อเฮาสองนั้น ผูกพันไมตรีระหว่างกัน


ถ้าได้ยินเพลงนี้ ขอน้องนั้นอย่าลืม                      โต๋ปี้เบ่าจ้างลืม ยังรำพึงกึ๊ดเติงหา
เบ่าฮู้เมื่อใด น้องนางนั้น จะมา                                             อ้ายบ่าวสิบสองปันนา คนนี้คิดถึงเธอ


Free TextEditor
 

Create Date : 04 พฤษภาคม 2552    
Last Update : 15 พฤษภาคม 2552 1:07:48 น.
Counter : 342 Pageviews.  

โจกั๋นปากกำไต - - เป๋นไดละ สาวเจียงใหม่โดนว่าละบ๋อข้อยปิ๋นคุนไต เมิงสิบสองปันนา เม่อข้อยอยู่ในเมิงเจงฮุ่ง ไปแอ่วสาวไตลื้อ
ข้อยอู้ปากกำไต ถามจื้อน้องสาว สาวขึ้นปากกำห้อต่อข้อย


ข้อยปิ๋นคุนไต เมิงสิบสองปันนา เม่อข้อยเมอแผวถึงเจงตุ๋ง กว่าแหล่สาวไตขืน
ข้อยอู้ลาดกวามไต ใส่สาวตังคืน สาวขื้นปากกำม่านต่อข้อย


ข้อยปิ๋นคุนไต เมิงสิบสองปันนา เม่อข้อยเมอแอ่วถึงเจงใหม่ เมอแอ่วสายไตโยน
ข้อยอู้ปากกำไต ใส่สาวตังโมล สาวขึ้นปากกำไทยต่อข้อย


ข้อยปิ๋นคุนไต เมิงสิบสองปันนา เม่อข้อยเมอฮอดถึงเจงตอง ไปแอ่วสาวไตลาว
ข้อยอู้เว้ากำไต ใส่สาวไตลาว สาวขึ้นเว้ากำลาวต่อข้อย


* สัง มาหมองใจ๋ข้อย อ่อนน้อยลูกหลานไตเบ่าปากกำไต
สัง มาหมองใจ๋ข้อย ปิ๋นไต เบ่าฮู้ดีปากกำสัง
เฮาปิ๋นไต โจกั๋นปากกำไตก็ดีก้า


(ซ้ำ *, *)

 

Create Date : 03 พฤษภาคม 2552    
Last Update : 4 พฤษภาคม 2552 10:19:08 น.
Counter : 299 Pageviews.  


ศศิศ
Location :
เชียงใหม่ Thailand

[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
Friends' blogs
[Add ศศิศ's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.