bloggang.com mainmenu search


สุราษฎร์ธานี เชิญชวนร่วมสวดมนต์ข้ามปี สุราษฎร์ธานี เชิญชวนร่วมสวดมนต์ข้ามปี
INN News

สนับสนุนเนื้อหา


จังหวัดสุราษฎร์ธานี เชิญชวนร่วมสวดมนต์ข้ามปีเพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2560

 

นายจิรศักดิ์ ชัยฤทธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เปิดเผยว่า ด้วยจังหวัดสุราษฎร์ธานีกำหนดจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ตามโครงการสวดมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2560 เพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนทุกหมูเหล่าร่วมเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ด้วยกิจกรรมที่เป็นมงคล แทนการละเล่นหรือกิจกรรมรื่นเริงอย่างอื่น โดยร่วมกันสมาทานศีล สวดมนต์ และเจริญจิตตภาวนาส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ร่วมกันลด ละ เลิก อบายมุขทั้งปวง เป็นการทำบุญใหญ่ให้กับชีวิตทั้งทางกาย วาจา ปัญญา เพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง ครอบครัว สังคม เป็นการต้อนรับปีใหม่ด้วยชีวิตที่ดีงาม

นายจิรศักดิ์ ชัยฤทธิ์ กล่าวว่า ในส่วนของจังหวัดสุราษฎร์ธานีกำหนดจัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้นในวัดต่างๆ ทั้ง 19 อำเภอ ในวันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยมีวัดธรรมบูชา พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นศูนย์กลางของจังหวัด เริ่มกิจกรรมตั้งแต่เวลา 23.00 น. เป็นต้นไป สำหรับการแต่งกาย ขอให้แต่งกายด้วยชุดปฏิบัติธรรม ชุดสุภาพสีขาว หรือชุดสุภาพไว้ทุกข์ตามความเหมาะสม


Create Date :29 ธันวาคม 2559 Last Update :29 ธันวาคม 2559 20:47:40 น. Counter : 628 Pageviews. Comments :0