bloggang.com mainmenu search


ทำความสะอาดขนส่งอุทัยฯถวายในหลวงร.9 ทำความสะอาดขนส่งอุทัยฯถวายในหลวงร.9
INN News

สนับสนุนเนื้อหา


ขนส่งอุทัยธานีร่วมกับประชาชน ทำความสะอาดสถานีขนส่งผู้โดยสารส่งท้ายปีเก่า ถวายในหลวงรัชกาลที่9

ที่ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดอุทัยธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี นายสุทิน กลมอ่อน ขนส่งจังหวัดอุทัยธานี นำพนักงานและเจ้าหน้าที่ขนส่งจังหวัดอุทัยธานี ร่วมกับเทศบาลเมืองอุทัยธานี และประชาชนจิตอาสา ร่วมกันทำความสะอาดสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดอุทัยธานี เพื่อรองรับประชาชนที่เดินทางท่องเที่ยวและกลับภูมิลำเนาในช่วงวันหยุดยาวเทศกาลปีใหม่ ตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม ถึง 3 มกราคม โดยร่วมกันทำความสะอาดบริเวณพื้นถนนโดยรอบ ท่อระบายน้ำ โดยเฉพาะห้องน้ำ เก้าอี้สำหรับนั่งพักและจุดจอดรถ ซึ่งจุดดังกล่าวเป็นจุดที่จะมีประชาชนมาใช้บริการกันอย่างหนาแน่นโดยเฉพาะช่วงเทศกาล และยังเป็นการร่วมใจกันทำกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช รวมถึงเป็นการแสดงออกถึงการมีส่วนร่วมในการบำรุงรักษาสถานีขนส่งผู้โดยสารด้วยการทำความสะอาด เพื่อการใช้บริการที่สะดวกและปลอดภัย 


Create Date :01 มกราคม 2560 Last Update :1 มกราคม 2560 19:42:46 น. Counter : 489 Pageviews. Comments :0