bloggang.com mainmenu search


มท.เน้นย้ำด่านชุมชนดูแลป้องกันอุบัติเหตุช่วงปีใหม่ มท.เน้นย้ำด่านชุมชนดูแลป้องกันอุบัติเหตุช่วงปีใหม่
INN News

สนับสนุนเนื้อหา


มท. เน้นย้ำด่านชุมชนกวดขันดูแลป้องกันอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ - ปภ. เข้ม ดำเนินมาตรการ 'ดื่มไม่ขับ จับยึดรถ'

 

นายชยพล ธิติศักดิ์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า กระทรวงมหาดไทย ได้เน้นย้ำให้จังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ดำเนินมาตรการทางสังคมและชุมชนอย่างจริงจัง โดยให้ด่านชุมชนกวดขันผู้ขับขี่ที่มีพฤติกรรมเสี่ยง โดยเฉพาะการซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์เกิน 1 คน และเข้มงวดการเรียกตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ตามจุดตรวจและจุดสกัดต่างๆ รวมถึงให้ประสานการดูแลเส้นทางโดยรอบแหล่งท่องเที่ยว ศาสนาสถาน จุดเสี่ยงอันตรายที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง และเส้นทางสายรองที่เชื่อมต่อเส้นทางสายหลักในเขตชุมชน เพื่อมอบความปลอดภัยในการเดินทางเป็นของขวัญปีใหม่แก่ประชาชนชาวไทย

ขณะที่ นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดเผยว่า นายกรัฐมนตรีห่วงใยความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชน จึงได้สั่งกำชับให้ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนบูรณาการบริหารจัดการปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในมิติเชิงพื้นที่ โดยให้ความสำคัญกับการเชื่อมโยงกลไกในระดับจังหวัด อำเภอ ตำบล และหมู่บ้าน ควบคู่กับการใช้มาตรการทางสังคมและชุมชนอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการบังคับใช้กฎหมายจราจร และการดำเนินมาตรการ "ดื่มไม่ขับ จับยึดรถ" โดยให้พิจารณาดำเนินคดีตามกฎหมายและลงโทษขั้นสูงสุด เพื่อลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน อย่างไรก็ตาม ระยะนี้หลายพื้นที่มีฝนตก ทำให้สภาพถนนเปียกลื่นและทัศนวิสัยในการขับขี่ไม่ดี จึงเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ จึงขอฝากเตือนประชาชนเฉลิมฉลองและเดินทางท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลปีใหม่อย่างปลอดภัย ดื่มไม่ขับ ไม่ขับรถเร็ว ใช้อุปกรณ์นิรภัยทุกครั้งที่เดินทาง และปฏิบัติตามกฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัด เพื่อให้เทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2560 เต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขและความปลอดภัย

Create Date :01 มกราคม 2560 Last Update :1 มกราคม 2560 20:33:51 น. Counter : 371 Pageviews. Comments :0