bloggang.com mainmenu search


ชาวจันทบุรีทำบุญตักบาตรขอพรพระพุทธสิหิงส์ ชาวจันทบุรีทำบุญตักบาตรขอพรพระพุทธสิหิงส์
INN News

สนับสนุนเนื้อหา


ปชช.ชาวจันทบุรี ทำบุญตักบาตร กราบไหว้ขอพรพระพุทธสิหิงส์ และพระบรมสารีริกธาตุเนื่องในส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เนืองแน่น

 

เนื่องในวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ที่วัดป่าคลองกุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี พบว่ามีพุทธสนิกชนพาครอบครัวเดินทางมาทำบุญตักบาตร กราบไหว้ขอพรพระพุทธสิหิงส์ และพระบรมสารีริกธาตุที่วัดป่าคลองกุ้งเนื่องในวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ กันอย่างเนืองแน่น

สำหรับวัดป่าคลองกุ้ง เป็นอีกหนึ่งวัดที่มีพุทธสนิกชนชาวจังหวัดจันทบุรี และจังหวัดใกล้เคียงให้ความสนใจในการเดินทางมาทำบุญตักบาตร กราบไหว้ขอพร พระพุทธสิหิง และพระบรมสารีริกธาตุกันเป็นจำนวนมาก เนื่องจากวัดป่าคลองกุ้งแห่งนี้เป็นวัดที่เก่าแก่ ประชาชนชาวจังหวัดจันทบุรี ให้ความเคารพนับถือ ศรัทธา เลื่อมใส รวมทั้งทางวัดได้มีการจัดบรรยายธรรม และ การถือศิลปฏิบัติธรรม นั่งสมาธิ เพื่อให้ประชาชนชาวจังหวัดจันทบุรี และจังหวัดใกล้เคียง ได้มีส่วนร่วมในการทำบุญ และเข้ามากราบไหว้ขอพรพระพุทธสิง และพระบรมสารีริกธาตุเป็นประจำทุกปีด้วย แต่ละปีก็จะมีประชาชนพาครอบครัวออกมาทำบุญตักบาตร ไหว้พระขอพรกันเป็นจำนวนมาก ก่อนที่ในช่วงหัวค่ำคืนนี้ประชาชนชาวจังหวัดจันทบุรี จะได้มีการร่วมกันสวดมนต์ข้ามปีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลให้แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเพื่อเป็นการสืบสานขนบธรรมประเพณีอันดีของไทยให้คงอยู่ตลอดไป

Create Date :01 มกราคม 2560 Last Update :1 มกราคม 2560 19:33:47 น. Counter : 274 Pageviews. Comments :0