bloggang.com mainmenu search


พม.เปิดถนนสายบุญร่วมปันบุญ6บ้าน6บุญให้คนพิการ พม.เปิดถนนสายบุญร่วมปันบุญ6บ้าน6บุญให้คนพิการ
INN News

สนับสนุนเนื้อหา


กระทรวงการพัฒนาและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดถนนสายบุญ 'ร่วมปันบุญ 6 บ้าน 6 บุญ' 24 ชั่วโมง ย่านปากเกร็ด พร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมทำบุญส่งมอบความสุขปีใหม่ 2560 แด่คนพิการ

 

นายไมตรี อินทุสุต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) กล่าวว่า เนื่องในเทศกาลปีใหม่ พุทธศักราช 2560 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) กำหนดจัดกิจกรรมเปิดถนนสายบุญ ภายใต้แนวคิด "ร่วมปันบุญ 6 บ้าน 6 บุญ" โดยเชิญชวนประชาชนร่วมทำบุญและทำกิจกรรมเพื่อคนพิการ เพื่อส่งมอบความสุขและเป็นขวัญกำลังใจให้คนพิการ ต้อนรับปีพุทธศักราช 2560 ระหว่างวันที่ 1 - 15 มกราคม 2560 ที่หน่วยงานในสังกัด จำนวน 6 แห่ง ซึ่งตั้งอยู่ภายในซอยติวานนท์-ปากเกร็ด 1 ถ.ติวานนท์ ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 

นายไมตรี กล่าวต่อว่า คนพิการเป็นกลุ่มเป้าหมายที่อยู่ในความดูแลของกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คนพิการที่ยากไร้ ถูกทอดทิ้ง ขาดผู้อุปการะเลี้ยงดู ไม่มีที่อยู่อาศัย หรืออยู่กับครอบครัวไม่มีความสุข ทางกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ โดย พก. จะรับอุปการะไว้ในความดูแลของหน่วยงานในสังกัด โดยจัดบริการด้านปัจจัยสี่ ทั้งด้านการแพทย์ ด้านสังคม และสังคมสงเคราะห์ รวมถึงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อให้คนพิการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งนี้ มีการขับเคลื่อนภารกิจในการส่งเสริมศักยภาพและเสริมสร้างเจตคติที่ดีต่อคนพิการและความพิการในสังคมอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและคำนึงถึงความสุขทั้งกายใจของคนพิการ และเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปได้มีส่วนร่วมในการทำบุญ ผ่านกิจกรรมเปิดถนนสายบุญ ภายใต้แนวคิด "ร่วมปันบุญ 6 บ้าน 6 บุญ" ในครั้งนี้


Create Date :01 มกราคม 2560 Last Update :1 มกราคม 2560 20:12:27 น. Counter : 313 Pageviews. Comments :0