พระสงฆ์เกี่ยวข้องอะไรกับงานศพของฆราวาส
...


ผมเคยได้รับการถ่ายทอดทางความรับรู้ ทั้งด้วยข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ ถึงเรื่องการส่งดวงวิญญาณผู้เสียชีวิตไปสู่สุคติ

ที่ดูเป็นรูปธรรมหน่อยก็คือประดาภาพยนตร์ ละคร หนังสือการ์ตูน และเรื่องเล่าเกี่ยวกับผีๆสางๆทั้งหลาย อันว่าถึงวิญญาณที่ไม่ได้รับการปลดปล่อยและต้องเร่ร่อนอยู่ในละแวกใกล้เคียงของบริเวณที่ตนเสียชีวิตเรื่อยไป จนกระทั่งมีผู้คนโดนวิญญาณรังควานหนักเข้าจึงไปนิมนต์พระมาสวด มาส่งวิญญาณไปสู่สุคติ

รับรู้เช่นนั้นมาเรื่อยๆจนกระทั่งเติบโตเป็นเยาวชนของชาติ
ได้อ่านหนังสือธรรมะหลายๆเล่มจนรับรู้ได้ในระดับหนึ่งว่า ความรับรู้เดิมของตัวเองไม่ถูกต้องโดยสิ้นเชิง แต่หากจะให้อธิบายก็ไม่สามารถทำได้ ด้วยยังตอบคำถามอีกข้อไม่ได้กระจ่างชัดว่า "ถ้าพระสงฆ์ไม่ได้มาร่วมงานศพเพื่อส่งวิญญาณไปสู่สุคติ แล้วจะมาร่วมเพื่ออะไร?" คือจะว่ามาสวดมนต์เตือนใจผู้มาร่วมงานมันก็ฟังดูกระไรๆอยู่ เพราะผู้ร่วมงานคงฟังไม่รู้เรื่อง

กระทั่งเมื่อวันอังคารที่ผ่านมา ได้อ่านหนังสือเล่มหนึ่งที่มีชื่อว่า "สบตากับความตาย" โดยท่าน ว.วชิรเมธี จึงถึงบางอ้อ

...เวลาเราไปร่วมงานศพ ก็จะพบว่ามีพระเข้ามาเกี่ยวข้อง และเป็นบุคคลสำคัญหลักซึ่งจะขาดไม่ได้ ที่พระมาร่วมงานศพก็เพราะต้องมาพิจารณาศพ พิจารณาผ้าบังสุกุล แต่เมื่อว่าโดยสาระสำคัญคือ มาพิจารณาความตาย

ประเพณีการพิจารณาความตาย เข้ามาพร้อมๆกับพระพุทธศาสนา ผ่านกิจกรรม 2 อย่าง คือ หนึ่ง- กิจกรรมการชักหรือทอดผ้าบังสุกุล สอง- การเผาศพกลางแจ้ง คนไทยทุกวันนี้เผาศพที่เมรุกันหมดแล้ว

ถ้ารู้ว่าพระศุกร์เข้าพระเสาร์แทรกก็จะไปหาพระ ขอให้พระชักบังสุกุลเป็นบังสุกุลตาย เพื่อจะได้รอดตาย หมดไข้หายโศก ก็ทำตามๆกันไป เป็น สีลัพพตปรามาส (ความยึดมั่นในศีลพรต ยึดมั่นในพิธีการที่ทำตามๆกันมาอย่างงมงาย) คือทำไปโดยไม่เข้าใจวัตถุประสงค์ว่าสิ่งที่ตนทำมีสาระสำคัญที่แท้จริงอยู่ตรงไหน หรืออีกนัยหนึ่ง ไม่เข้าใจว่าทำไมต้องให้พระไปงานศพ ไปดูศพ ไปสวดศพ แท้จริงแล้วเขาเอาศพไปเผาที่วัดเพื่อให้พระได้เรียนจากศพจนเกิดปัญญาหรือปรีชาญาณ

ในสมัยพุทธกาลนั้น เมื่อมีคนตาย สัปเหร่อจะไปนิมนต์พระให้มาดูศพ พระก็ไปดู แล้วก็เกิดการสังเวช สังเวชไม่ใช่ความสงสาร หากแต่หมายถึงการตระหนักถึงความตายอย่างมีสติ แล้วตั้งอยู่ในความไม่ประมาท คนไทยถ้าเกิดความสังเวชก็คือเกิดความรู้สึกเวทนาสงสาร นี่คือการใช้ภาษาไม่ตรงตามความหมายที่แท้จริง สังเวชก็คือการมีสติ และใช้ในทางบวกในทางที่ส่งเสริม กระตุ้น ปลุกเร้าจิตใจไม่ให้ประมาท

ในสมัยพุทธกาล เมื่อมีคนตายเขาก็จะนิมนต์พระไปพิจารณาศพ ไปดูศพ ในการพิจารณาพระก็จะกล่าวว่า

อนิจจา วะตะ สังขารา รูปร่างสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงเช่นนี้เอง
อุปปาทาวะยะธัมมิโน มีความเกิดความแตกดับเป็นธรรมดา
อุปปัชชิตะวา นิรุชฌันติ เกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไป
เตสัง อุปะสะโม สุขโข ดับการเกิดการตายของสังขารเหล่านั้นเสียได้ นับเป็นความสุข

บทกวี 4 บรรทัดที่พระใช้บริกรรมยามพิจารณาศพหรือการพิจารณาผ้าบังสุกุล กล่าวคือเรื่องหัวใจของพระพุทธศาสนาตั้งแต่เรื่องสามัญจนถึงเรื่องสูงสุดอันเป็นอุดมคติของชีวิต คือพระนิพพาน หรืออีกนัยหนึ่งเป็นหัวใจของการเจริญวิปัสสนากรรมฐาน สอนเรื่องการเกิดดับหรือไตรลักษณ์ จนถึงพระนิพพาน

แต่คนไทยหรือแม้แต่พระสงฆ์ทุกวันนี้ เมื่อได้ยินพระทอดผ้าบังสุกุลหรือพิจารณาผ้าบังสุกุล ก็แทบไม่มีใครเข้าใจตามจุดประสงค์เดิม เชิญผู้หลักผู้ใหญ่ไปทอดผ้ามหาบังสุกุล เชิญพระผู้ใหญ่ไปพิจารณาผ้ามหาบังสุกุล พระ(บาง)ท่านก็บริกรรมในใจว่า โอ้โห นี่ผ้าไตรไหมแท้จากสวิส ได้มาแล้วหนีบรักแร้แน่นเลย ผ้าของฉัน ไตรจีวรของฉัน อย่างนี้เรียกว่าไปพิจารณาผ้าบังสุกุลได้มาแต่ผ้า ไม่เห็นเลยว่าวันหนึ่งตัวเองก็จะต้องตาย ไม่เข้าใจความแตกดับอันเป็นธรรมดาของสังขารซึ่งแสดงตนอย่างเปิดเผยอยู่ตรงหน้า ไม่ได้รับความรู้ที่แทรกอยู่ในพิธีกรรมอันทรงคุณค่าที่สืบทอดมาแต่บรรพกาลแม้แต่น้อย

พุทธบริษัททั่วไปก็เช่นกัน ไปวัดเพื่อให้พระสะเดาะเคราะห์ให้ด้วยการซื้อผ้าบังสุกุลไปให้พระท่านพิจารณา การทำเช่นนี้จะช่วยให้สร่างทุกข์ สร่างโศก สร่างโรค สร่างภัยได้อย่างไรกัน ช่วยได้เพียงนิดหน่อยให้พอจิตใจดีขึ้นมาชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้น คนที่ป่วยด้วยโรคหนึ่ง แต่รักษาด้วยยาคนละขนานจะหายป่วยได้อย่างไร

คนที่นึกว่าตนมีเคราะห์นั้น แท้ที่จริงตัวเคราะห์ร้ายที่ว่าไม่ได้มาจากข้างนอกเลย แต่มาจากข้างในต่างหาก ความรู้ไม่เท่าทันโรคและชีวิตนั่นเอง เมื่อคนเราโง่ ชีวิตก็แย่ลง เมื่อแย่มากๆเราก็นึกโทษเคราะห์กรรม โทษดินฟ้าเทวดาอารักษ์ พระเสื้อเมืองทรงเมือง เจ้ากรรมนายเวร รวมทั้งโทษสิ่งที่มองไม่เห็นอีกสารพัด โดยหารู้ไม่ว่าเคราะห์กรรมนั้นอยู่ที่จิตใจอันมืดบอดของตนนั้นเอง…
พิธีศพแต่ดั้งเดิมนอกจากการนิมนต์พระมาพิจารณาศพแล้ว ก็คือการเผาศพกลางแจ้ง
โดยหมู่บ้านใดที่มีคนตาย ก็จะมีธรรมเนียมปฏิบัติว่าสมาชิกในหมู่บ้านนั้นๆจะต้องนำฟืนมาคนละท่อนมาใช้เป็นเชื้อไฟเผาศพ อันเป็นการแสดงการเกื้อกูลและก่อเกิดความสามัคคีอย่างหนึ่ง

นอกจากนั้น ผู้มาร่วมงานจะได้เห็นศพ เห็นรูปกาย สังขาร และเส้นเอ็นต่างๆ ค่อยๆถูกเปลวไฟเผาไหม้ แล้วได้นำภาพนั้นกลับไปพินิจพิจารณาเพื่อสอนตัวเองเพื่อการลดความยึดมั่นถือมั่น เพื่อลดความประมาทในการดำเนินชีวิต

แต่เมื่อเวลาผ่านพ้นไป
การเผาศพกลางแจ้งแปรมาเป็นการเผาที่เมรุ
ข้อคิดอันพึงมีพึงได้จากงานศพก็ค่อยๆเลือนหายไปเรื่อยๆ

ขอบคุณที่แวะมาครับ
Create Date : 16 มิถุนายน 2549
Last Update : 16 มิถุนายน 2549 15:05:02 น.
Counter : 691 Pageviews.

44 comments
วิ่งเพื่อน้อง รักผืนป่าห้วยขาแข้ง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี สองแผ่นดิน
(11 ม.ค. 2564 23:39:08 น.)
ขนมปังอบ "เนย &กระเทียม" สมาชิกหมายเลข 3661152
(14 ม.ค. 2564 13:12:12 น.)
ถ่อมตนให้คนชม ภาวิดา คนบ้านป่า
(7 ม.ค. 2564 10:59:35 น.)
夫妻比强 Fūqī bǐ qiáng สามีภรรยาใครดีกว่ากัน Kavanich96
(4 ม.ค. 2564 04:15:51 น.)
  
แวะมาอ่านด้วยคนค่ะ
โดย: ทูน่าค่ะ วันที่: 16 มิถุนายน 2549 เวลา:15:42:59 น.
  
Always จะออกดีวีดีแล้วเหรอคะ?

จะได้เตรียมซื้อเก็บไว้ หุๆ

เราน่ะซื้อดีวีดี Be With You แต่ดันไม่รู้ว่ามันมีดีวีดีเวอร์ชั่นแบบมีตุ๊กตาเรียกฝนด้วยน่ะค่ะ เสียดายมากๆ

คราวนี้มีดีวีดีเจ๋งๆ ก็ไปบอกกันนะคะ จะได้ซื้อเก็บไว้บ้าง
โดย: สาวไกด์ใจซื่อ วันที่: 16 มิถุนายน 2549 เวลา:16:49:55 น.
  
ตามมาอ่านเรื่องดีๆค่ะ แต่กะลังมึนๆ เลยยังอ่านแล้วไม่ค่อยเข้าใจ แหะๆ

ไว้จะตามมาอ่านใหม่นะคะ
โดย: ตุ๊กตาไขลาน วันที่: 16 มิถุนายน 2549 เวลา:18:23:53 น.
  
ขอบคุณค่ะป.ล. เอาจริงก็ได้ค่ะ เพราะเราก็คิดอย่างนั้นเหมือนกัน
ล.ป. อาร์เจน ชนะ 6-0
โดย: rebel วันที่: 16 มิถุนายน 2549 เวลา:21:48:48 น.
  

คงต้องช่วยกันสังเวชแบบถูกต้องเสียที

สติเป็นเรื่องสำคัญในการดำเนินชีวิต
แต่ตอนนี้หลายคนคิดว่าเป็นสตางค์

โดย: keyzer วันที่: 16 มิถุนายน 2549 เวลา:22:00:31 น.
  
แถวบ้านนอกบางแห่งยังเผากลางแจ้งอยู่...
แต่เราไม่คิดอยากดู

=)
โดย: hunjang วันที่: 17 มิถุนายน 2549 เวลา:18:17:39 น.
  

ขอบคุณมากนะคะ ได้ความรู้เยอะเลย
ปกติไม่ค่อยได้ใส่ใจเพราะคิดว่าเป็นเรื่องไกลตัว
อนิจจา วะตะ สังขารา รูปร่างสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงเช่นนี้เอง
โดย: มาริอา วันที่: 19 มิถุนายน 2549 เวลา:13:02:33 น.
  
...

--ทูน่าค่ะ /

-- สาวไกด์ใจซื่อ / Be with you ที่มีตุ๊กตาไล่ฝนเป็น Limited Edition ครับ แม้ว่าจะผลิตออกมาเยอะเกินคาด (ของความเป็น Limited Edition) แต่คนก็ซื้อกันหมดเร็วกว่าที่คาด (ว่าจะเหลือเพราะผลิตเยอะ) เหมือนกัน

-- ตุ๊กตาไขลาน / หน้าบานจนมึนเลยเหรอ?

-- rebel / อ้าว...แฟนอาร์เจนฯเหรอครับ? นึกว่าแฟนอังกฤษซะอีก ไว้เจอกันรอบ 16 ทีมละกัน

--keyzer / สตางค์ยิ่งทำให้สติหายนะผมว่า มีก็เพ้อ ไม่มีก็เพ้อ

-- hunjang / ไว้จะตามไปดู...ก็เสียวๆเหมือนกันล่ะครับ เคยเปิดเว็บดูภาพประดานี้เพื่อความปลงในสังขาร ดันเอาไปฝันร้ายซะนี่ ใจไม่นิ่งพอ

-- มาริอา / สมเด็จพระญาณสังวรฯ เคยเปรียบว่าร่างกายคนเราเป็นดัง "ถุงอุจจาระ" ครับ ต้องคอยดูแลทำความสะอาดบ่อยๆ เพราะ "สิ่งปฏิกูล" มันจะซึมออกมาอยู่ตลอดเวลา


--ขอบคุณที่แวะมาครับ--

โดย: The Legendary Midfielder วันที่: 19 มิถุนายน 2549 เวลา:14:00:56 น.
  
โอ้..อยากได้ทั้งนานะและออลเวย์สเลยค่ะถ้างั้น

ถ้าทราบว่าวางตลาดปกติเมื่อไหร่บอกด้วยแล้วกันนะคะ จะได้รีบไปหาซื้อค่ะ
โดย: สาวไกด์ใจซื่อ วันที่: 19 มิถุนายน 2549 เวลา:16:42:21 น.
  
เด๋วนี้ไปงานศพเวลาพระสวดก็เม้าท์กันแตก
แถมเวลามีเลี้ยงก็ถามว่าคืนนี้เลี้ยงอะไร


เงินหมดแล้วเหรอคะ
ว่าจะมาขอยืมสัก 4-5 ล้าน
...
โดย: ขอบคุณที่รักกัน (blueberry_cpie ) วันที่: 19 มิถุนายน 2549 เวลา:17:05:02 น.
  
ป่าวค่ะ แฟนอิตาลี

เชียร์บราซิลด้วย

เชียร์สเปน กะ อังกฤษ ด้วยเพราะมีเด็กหงส์

นอกนั้นใครเล่นถูกใจก็เชียร์ค่ะ
โดย: rebel วันที่: 19 มิถุนายน 2549 เวลา:19:12:20 น.
  
ช่วงนี้หนูได้สดับมาบ้างว่า พระภิกษุสงฆ์ได้ดูบอลโลก
จากกระทู้แนะนำในพันธุ์ทิพย์ หนูคิดว่าเป็นสิ่งที่ดี ที่จะให้ท่านได้พิจารณาลูกกลมๆ ว่าจะกลิ้งไปในทิศทางใด
ซึ่งแสดงให้เห็นถึง ความแน่นอนคือความไม่แน่นอน
หรือพิจารณาให้เห็นถึงบ่อเกิดของมิจฉาชีพ
โดย: HTK (HTK ) วันที่: 20 มิถุนายน 2549 เวลา:0:07:59 น.
  
ขอบคุณมากๆ ค่ะ

เดี๋ยวเราขอลงทะเบียนก่อน จะได้สั่งของได้
โดย: สาวไกด์ใจซื่อ วันที่: 20 มิถุนายน 2549 เวลา:10:41:29 น.
  
หวัดดีค่ะ

แวะมาขอบคุณสำหรับกำลังใจที่ให้ค้างคาวนะคะ
โดย: Batgirl 2001 วันที่: 20 มิถุนายน 2549 เวลา:13:43:42 น.
  
โดย: Qooma วันที่: 22 มิถุนายน 2549 เวลา:9:05:40 น.
  
โอ หนังสือดีจากท่าน ว.วชิระเมธีอีกแล้ว...

สำหรับผมได้ข้อคิดจากการอ่านนิยายจีนมานานแล้วว่าสงฆ์ที่มาเกี่ยวข้องกับพิธีกรรมสวดคนตาย ที่แท้สวดให้คนเป็นได้รู้สึกสงบและได้เห็นซึ่งสัจธรรมของโลกเรื่องเกิด-ตาย ใครที่ฟังจะมีปัญญาพิจารณาได้แค่ไหนก็เรื่องของคนนั้น..

นิยายเขียนไว้แบบนี้ อาจแล้ว เออใช่เลยครับ
โดย: นายเบียร์ วันที่: 23 มิถุนายน 2549 เวลา:1:28:06 น.
  
...

--สาวไกด์ใจซื่อ // รีบซื้อนะครับ...เดี๋ยวหมด

--blueberry_cpie // สมัครใหม่แล้วครับ เมื่อคืนออสซี่ดันเสมอ...ความมั่งคั่งเลยลดไปครึ่งนึง

-- rebel // อิตาลีอุตส่าห์เข้ารอบจนได้นะ

--HTK // เป็นข่าวที่แปลกๆดีในความเห็นของผม ทำไม "ผู้แสวงหาความดับแห่งทุกข์" ต้องมาดูบอลด้วยล่ะ?

--Batgirl 2001 //

-- นายเบียร์ // ใช่ครับ แต่จะมีสักกี่คนที่รับรู้และเห็นตามความมุ่งหมายของพิธีการจริงๆ


--ขอบคุณที่แวะมาครับ--

โดย: The Legendary Midfielder วันที่: 23 มิถุนายน 2549 เวลา:11:08:35 น.
  
เอ..รู้แล้วว่าจะอ่านเล่มไหนของมูราคามิก่อนเล่มแรก

หุๆ

จะเลือกแบบประทับใจ หรือยอมอ่านแบบเริ่มต้นเลยน้อ^^
โดย: สาวไกด์ใจซื่อ วันที่: 23 มิถุนายน 2549 เวลา:17:31:48 น.
  


"ร่างกายคนเราเป็นดัง "ถุงอุจจาระ"
ต้องคอยดูแลทำความสะอาดบ่อยๆ
เพราะ "สิ่งปฏิกูล" มันจะซึมออกมาอยู่ตลอดเวลา"

อ่า...อธิบายแบบเห็นภาพเลยอ่ะค่ะ
คงต้องชำระล้างทั้งร่างกายและจิตใจ


โดย: มาริอา วันที่: 23 มิถุนายน 2549 เวลา:19:49:06 น.
  
ช่วงนี้มันมึนๆเพราะนอนดึกต่างหากล่ะ!! หรือว่าจขบ.ไม่นอนดึกเพราะดูบอลเหมือนคนอื่นๆง่ะ!! เราไม่เชื่อหรอก อิอิ
โดย: ตุ๊กตาไขลาน วันที่: 25 มิถุนายน 2549 เวลา:0:03:15 น.
  
ช่วงนี้มึนด้วยคนค่ะ
นอนไม่พอ เหอๆ

เยอรมันสู้ๆๆ


ขอให้ผ่านเข้ารอบชิงเต๊อะะะะ
...
โดย: ขอบคุณที่รักกัน (blueberry_cpie ) วันที่: 26 มิถุนายน 2549 เวลา:16:09:55 น.
  
สวัสดีค่ะ แวะมาทักทายพร้อมน้อมรับคำสอนเจ้าค่ะ
โดย: หวัน (หวันยิหวา ) วันที่: 26 มิถุนายน 2549 เวลา:22:45:43 น.
  
...

-- สาวไกด์ใจซื่อ /// ชี้แนะหน่อยจิคร้าบบบ...

-- มาริอา /// ผมอ่านครั้งแรกก็ "ตึ้บ" เหมือนกัน แต่พอนานเข้าหากไม่ตั้งสติดีๆ ใจมันก็ไปหลงกับ "ถุงอุจจาระ" อีกจนได้

--ตุ๊กตาไขลาน /// ไม่ดึกครับ...นอนตี 4 อ่า เช้าเลย

--blueberry_cpie /// เยอรมันชิงกับบราซิลครับ...รีแมทช์แห่งการล้างแค้น

--หวันยิหวา /// เหะเหะ...เล่าสู่กันฟังครับ


--ขอบคุณที่แวะมาครับ--

โดย: The Legendary Midfielder วันที่: 29 มิถุนายน 2549 เวลา:16:58:24 น.
  
พรุ่งนี้ค่ำๆ เจอกันหน้าจอค่า
หัวใจจะวายป่าวเนี่ย

...
โดย: ขอบคุณที่รักกัน IP: 203.170.231.230 วันที่: 29 มิถุนายน 2549 เวลา:16:59:16 น.
  
กิ๊ดดดๆๆๆๆๆๆๆๆๆ อิจฉา


เอาของรางวัลมาโชว์หน่อย แง๊วๆๆ

.
.
.
กิ๊ดมากๆ ป้าเหนื่อย แหะๆ^^' อิจฉาง่า
...
โดย: ขอบคุณที่รักกัน IP: 203.170.231.230 วันที่: 29 มิถุนายน 2549 เวลา:17:19:01 น.
  
ถ้าอยากอ่านเล่มแรกแล้วประทับใจเลย

แนะนำให้อ่านนอวีเจี้ยนวู้ดค่ะ

คิดว่าน่าจะทำให้ตัดสินได้เลยว่า แนวนี้ นักเขียนแบบนี้ ชอบหรือเปล่านะคะ
โดย: สาวไกด์ใจซื่อ วันที่: 29 มิถุนายน 2549 เวลา:18:06:01 น.
  
ปลงเลยเรา
โดย: Qooma วันที่: 29 มิถุนายน 2549 เวลา:20:02:18 น.
  
เราก็ดูบอลเหมือนกันนะ ทำไมไม่มีใครเชื่อ
โดย: ตุ๊กตาไขลาน วันที่: 29 มิถุนายน 2549 เวลา:23:08:34 น.
  
ว.วชิรเมธี ชื่อนี้ เขียนหนังสือดีๆมาหลายเล่มครับ มีคนแนนำให้อ่านอยู่เหมือนกัน เขาว่า เขียนเข้าใจง่าย ใช้กับชีวิตประจำวันได้จริง
...
ความรู้ใหม่เพียบเลยแฮะ
โดย: แร้ไฟ วันที่: 29 มิถุนายน 2549 เวลา:23:42:58 น.
  
หวัดดีค่ะ
โดย: Kitsunegari วันที่: 30 มิถุนายน 2549 เวลา:11:32:06 น.
  
เย้ๆๆ เยอรมันเข้ารอบแล้วค่า
ลุ้นเหนื่อยมั่กๆ บีบคั้นจิตใจเจงๆ//หน้าบาน
...//ผีเสื้อ
โดย: ขอบคุณที่รักกัน (blueberry_cpie ) วันที่: 1 กรกฎาคม 2549 เวลา:1:02:16 น.
  
แฟนเยอรมันได้เฮ แต่สงสัยเกิดอะไรขึ้นหลังเกมมากกว่า

โดย: keyzer วันที่: 1 กรกฎาคม 2549 เวลา:1:19:03 น.
  
บอลจบแล้วมีต่อที่สนามแล้วยังมีต่อที่กระทู้ด้วยค่ะ

สงสัยโบว์ต้องเจียมเนื้อเจียมตัวบ้างแล้ว

อาจจะโดนชู้ตออกมาได้ง่ายๆ


ลป.บางคนเค้าเครียดกันจังเน๊อะ....//ผีเสื้อ
โดย: ขอบคุณที่รักกัน IP: 203.170.231.230 วันที่: 1 กรกฎาคม 2549 เวลา:14:27:53 น.
  
ตามหาเก็บการ์ตูนเรื่อง GTO อยู่เนี่ยค่ะ ยังหาไม่ได้เลย แต่แอบเห็น VCD อยู่แว้บๆ กำลังตัดสินใจอยู่ว่าจะไม่เก็บหนังสือแล้วมาเก็บ VCD แทนดีมั้ยอยู่เนี่ย...คุณ Legendary Midfielder เห็นว่าไงคะ

วันก่อนไปร้านหนังสือการ์ตูน คนขายบอกว่าคนเขียนเรื่อง GTO เค้ามีการ์ตูนเรื่องใหม่ออกมาอีกเรื่อง เพิ่งออกเล่ม 1 เอง แต่ขายดีมากจนไม่เหลือแล้ว...แต่เค้าจำชื่อเรื่องไม่ได้ พอจะทราบชื่อเรื่องไหมคะ จะได้ลองไปหาซื้อที่อื่นดู
โดย: หวัน (หวันยิหวา ) วันที่: 1 กรกฎาคม 2549 เวลา:21:57:01 น.
  
...

-- ขอบคุณที่รักกัน //// ไม่มีกล้องดิจิตอลอ่ะครับ...เลยถ่ายรูปมาโชว์ไม่ได้

--สาวไกด์ใจซื่อ //// ขอบคุณครับ

--Qooma //// จริงอ่ะ?

-- ตุ๊กตาไขลาน //// อ่ะๆ เชื่อก็ได้ครับ

-- แร้ไฟ //// ท่านเขียนเข้าใจง่ายดีจริงๆครับ โดนใจดีด้วย

-- Kitsunegari //// หวัดดีครับผม

-- keyzer //// ลองดูในนี้ครับ //www.soccersuck.com/soccer/viewtopic.php?t=14463

--หวันยิหวา //// ไปตอบให้แล้วนา


--ขอบคุณที่แวะมาครับ--

โดย: The Legendary Midfielder วันที่: 3 กรกฎาคม 2549 เวลา:8:26:36 น.
  
อ๋อย หวัดดีค่ะคุณ The Legendary Midfielder เปิดเข้ามาปุ๊บ เจอพุทธศาสนสุภาษิตกระแทกใจปังเลย เข้าใจค่ะ สัจธรรมนี้ แต่การปฏิบัติตามบางทีมันยากนะ ^^" ที่บอกว่าเคยเป็นแควนเพลงของ BSB ตอนเรียนมหา'ลัยนี่ แสดงว่ากาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วรึป่าวเอ่ย

ขอบคุณที่แวะไปเม้นท์ให้นะคะ
โดย: Kitsunegari วันที่: 3 กรกฎาคม 2549 เวลา:10:29:53 น.
  
ขอบคุณสำหรัลลิงค์ค่ะ
โดย: keyzer วันที่: 3 กรกฎาคม 2549 เวลา:11:37:45 น.
  
แวะมาทักทายตอนเย็นๆ วันจันทร์ค่ะ
have a nice day นะคะ
โดย: ทูน่าค่ะ วันที่: 3 กรกฎาคม 2549 เวลา:16:50:04 น.
  
นั่น!! .. เดี๋ยวนี้ริอ่านมาเย้ยกันถึง blog คอยดูเต๊อะ!!


ถ้าไม่ต่อเวลาจนยิงลูกโทษ อิตาลีไม่แพ้ง่ายๆหรอก แต่ถ้าต้องดวลกันถึงยิงลูกโทษเมื่อไหร่ อันนี้จะทำใจไว้เลยว่าแพ้ชัวร์ เหอๆๆๆ
โดย: ตุ๊กตาไขลาน วันที่: 3 กรกฎาคม 2549 เวลา:18:05:16 น.
  
ช่วยเชียร์อินทรีเหล็กแมะ...
แบบว่าเข้าแก๊งค์ไหน...หัวหน้าตายหมด

=)
โดย: hunjang วันที่: 4 กรกฎาคม 2549 เวลา:7:51:14 น.
  
หวัดดีตอนสายๆค่ะ วันนี้เตรียมลุ้นบอล(อีกแว้ว) หวังว่าอาถรรพ์ของอังกฤษจะใช้ไม่ได้กับบอลโลกครั้งนี้นะคะ ที่ว่าอังกฤษไม่เคยแพ้ให้กับทีมที่ไม่ได้เป็นแชมป์ในการแข่งครั้งนั้นๆอ่ะ ขอให้ฝรั่งเศสเขี่ยโปรตุเกสให้ตกไปชิงที่ 3 ให้ได้ ส่วนพิซซ่ากับไส้กรอก เอ่อ ชอบพิซซ่าแต่เลือกไส้กรอกอ่ะ บัลลัคสู้ตายยยย
โดย: Kitsunegari วันที่: 4 กรกฎาคม 2549 เวลา:10:21:31 น.
  

...//ผีเสื้อ
โดย: ขอบคุณที่รักกัน (blueberry_cpie ) วันที่: 5 กรกฎาคม 2549 เวลา:4:49:59 น.
  


คงต้องนั่งดูทีมอื่นเค้าเป็นแชมป์โลกไปก่อน...กร้ากก=)
โดย: hunjang วันที่: 5 กรกฎาคม 2549 เวลา:7:47:48 น.
  
...

--Kitsunegari V ขอบคุณที่ช่วยเชียร์บัลลัคคร้าบบบบ...

--keyzer V ครับผม

--ทูน่าค่ะ V Good Day ครับผม

--ตุ๊กตาไขลาน V ไม่น่าไปตระเวนเย้ยชาวบ้านชาวช่องเขาเล้ยยยย...

-- hunjang V เชอะ

--blueberry_cpie V


--ขอบคุณที่แวะมาครับ--

โดย: The Legendary Midfielder วันที่: 5 กรกฎาคม 2549 เวลา:13:12:46 น.
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

Thenut.BlogGang.com

The Legendary Midfielder
Location :
กรุงเทพ  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]

บทความทั้งหมด