หลักการซ้อมยูโดแบบญี่ปุ่นของเยาวชนโทไก 3/4

29.ท่าทุ่มด้วยมือ เซโอนาเกะ
-
เป็นท่าคนตัวเล็กทุ่มคนตัวใหญ่จุดสำคัญคือทำคุสุชิคู่ต่อสู้มาทางด้านหน้า
-
หมุนตัวไปแล้วลำตัวอยู่ระหว่างสะโพกของคู่ต่อสู้งอเข่า และไม่ทิ้งเข่าลงพื้น
-
แขนที่เข้ารักแร้คู่ต่อสู้อย่าเข้าลึกไปเพราะจะทำให้บาดเจ็บได้
-
ตามองตรงหัวไม่ก้ม หลังตรง

30.
ท่าทุ่มด้วยมือไทโอโตชิ
-
คุสุชิคู่ต่อสู้มาทางด้านหน้า
-
สะโพกไม่ติดกับคู่ต่อสู้ขณะทุ่ม
-
หมุนตัวด้วยขาวงเล็กด้วยความเร็ว(ท่าสวนกลับของไทโอโตชิถือเป็นท่าที่ผมถนัดมากๆเพราะถ้าหมุนวงกว้างจะช้าและเปิดจังหวะให้สวนกลับด้วยโคโซโตการิได้ง่ายๆและแทบจะไม่ต้องใช้แรงเลย)


-
ใช้ได้ดีเมื่อใช้ต่อเนื่องจากโออุจิการิ

31.
ท่าทุ่มด้วยสะโพกฮาไรโกชิ
-
คุสุชิคู่ต่อสู้มาทางด้านเฉียงหน้า
-
เน้นสะโพกดันเข้าไปให้ได้ก่อนส่วนขาก็ปัดไปตามเรื่อง
-
สามารถเปลี่ยนมาเป็นมากิโกมิได้แต่ควรฝึกแบบปกติให้ใช้ได้อย่างถูกต้องก่อน

32.
ท่าทุ่มด้วยสะโพกโซเดทรึริโกมิโกชิ
-
คุสุชิคู่ต่อสู้มาทางด้านหน้า
-
ใช้ทรึริเทในการดึงคู่ต่อสู้มาด้านหน้า
-
ดึงคู่ต่อสู้เข้ามาไม่ใช่เข้าไปหาคู่ต่อสู้หรือชิดไปจะทำให้หมุนตัวไม่ได้
-
ก่อนดึงให้ดันกดคู่ต่อสู้ไปทางด้านหลังพอคู่ต่อสู้ออกแรงต้านจะทำให้ดึงได้ง่ายขึ้น
-
ถึงจะเป็นท่าทุ่มด้วยสะโพกแต่หลักการคล้ายกับท่าเซโอนาเกะ (สำคัญสุดคือดึงเข้าหามิใช่การขยับตัวเข้าไปหาคู่ต่อสู้เอง)


-
ใช้หลังแบกคู่ต่อสู้ก่อนทำการทุ่ม

33.
ท่าทุ่มด้วยขาซาซาเอะทรึริโกมิอาชิ


เป็นซาซาเอะที่ใช้สลับฝั่งจากปกติ คือใช้กับฝั่งทรึริเทะ(ระวังถ้าเล่นกับมือใหม่ อาจจะบาดเจ็บจากการเอามือยันพื้นได้)
-
ขยับตัวเข้าไปพร้อมย่อเข่าเอาหน้าอกเข้าไปชิดกับหน้าอกคู่ต่อสู้
-
ฮิกิเทดันขึ้นโดยใช้ฝ่ามือยกแขนบริเวณข้อศอกของคู่ต่อสู้ขึ้นไป


-
ดึงคู่ต่อสู้มาด้านหน้าให้ลำตัวคู่ต่อสู้เป็นเส้นตรงคล้ายกับเอาท้องเรารับน้ำหนักคู่ต่อสู้ไว้
-
ปัดไปที่ขาแถวข้อเท้าตอนปัดห้ามงอเข่าเพราะจะทำให้แรงส่งไม่ดี

34.
ท่าทุ่มด้วยขาโอโซโตการิ
ปกติพื้นฐานการทุ่มเป็นแบบ2ก้าว แต่หนังสือเล่มนี้สอนแบบ3ก้าวซึ่งจะครอบคลุมเมื่อคู่ต่อสู้ขยับตัวหนีในก้าวแรก

-ถึงจะเป็นท่าทุ่มด้วยขาแต่จุดสำคัญสุดอยู่ที่ทรึริเทในการทำคุสุชิ
-
ใช้ทรึริเทในการทำคุสุชิให้คู่ต่อสู้เอียงไปทางด้านหลัง


-
จับขวาให้ก้าวขาก้าวแรกขวา(ขาขวาที่ก้าวเข้าไปอยู่ระหว่างขาคู่ต่อสู้ในลักษณะค่อนไปทางด้านขาขวาของคู่ต่อสู้)ก้าวสองซ้าย ก้าวไปอยู่ทางด้านนอกขาขวาของคู่ต่อสู้ (จังหวะนี้คุสุชิต้องทำไปเรียบร้อยแล้ว)ก้าวที่สามขาขวาปัดไปที่ขาขวาคู่ต่อสู้


-
ถ้าคิดจะใช้โอโซโตการิแล้วต้องใช้ให้สุดขาที่ปัดอย่าหยุดเมื่อชนกับด้านหลังขาของคู่ต่อสู้ แต่ให้ปัดต่อไปจนขาขนานกับพื้น180องศาเพราะถ้าหยุดจะเป็นจังหวะให้คู่ต่อสู้สวนกลับมา
-
ต้องตัวตรงไม่งอตัวแต่จะย่อเข่าช่วยในการก้าวแต่ละก้าวก็ได้

35.
ท่าทุ่มด้วยขาโออุจิการิ
-
ฮิกิเทกับทรึริเทของเราจับและจัดให้อยู่ในรูป ก้าวเอาหน้าอกของเราเข้าไปติดกับหน้าอกคู่ต่อสู้


-
คุสุชิคู่ต่อสู้ไปด้านหลังให้น้ำหนักคู่ต่อสู้อยู่ที่ส้นเท้า ระหว่างก้าวขาไขว้เข้าไปให้ย่อเข่า
-
จุดสำคัญของโออุจิการิคือต้องย่อเข่าให้ตัวเราอยู่ต่ำกว่าคู่ต่อสู้
-
ย่อต่ำเข้าติดถึงจะปัดได้ลึกถ้าเข้าไม่ติดถึงปัดได้ก็ไม่ล้ม
-
ขาที่ปัดให้ปัดขาคู่ต่อสู้ไปทางเฉียงหน้าพร้อมๆกับการกดน้ำหนักคู่ต่อสู้ไปทางด้านหลัง(พื้นฐานทั่วไปคือปัดไปตามทิศทางขานิ้วโป้งของคู่ต่อสู้)

36.
ท่าทุ่มด้วยขาโคโซโตการิ


-
ใช้ได้ดีที่สุดในจังหวะที่เดินเข้าดันคู่ต่อสู้ถอยหลัง
-
ปิดทรึริเทลงส่วนฮิกิเทดันข้อศอกคู่ต่อสู้ขึ้น กดทรึริเทลงไปอยู่ใต้คางคู่ต่อสู้
-
ย่อขาข้างที่ก้าวนำเข้าไปปัดไปที่ข้อเท้าด้านหลังของคู่ต่อสู้

37.
ท่าทุ่มด้วยขาโคอุจิการิ

-ปิดฮิกิเททรึริเทอยู่ใต้คางดันขึ้นให้คู่ต่อสู้น้ำหนักลงไปที่ส้นเท้า


-
ปัดขาจากด้านในไปตามทิศทางนิ้วโป้งของคู่ต่อสู้
-
ตัวตรงไม่งอข้อศอกของทรึริเทกับมือของฮิกิเทหันเข้าหากันเป็นมุมสามเหลี่ยมบริเวณท้องของคู่ต่อสู้

38.
ท่าทุ่มด้วยขา อุจิมาตะ
-
ทำคุสุชิคู่ต่อสู้มาทางด้านหน้าเปิดฮิกิเท ยกข้อศอกขึ้น หันข้อมือในขณะดึงตามองที่หัวไหล่ฮิกิเทของตัวเอง


-
ขาข้างที่ปัดขึ้นไม่งอเข่า
-
ถึงจะเป็นท่าทุ่มด้วยขาแต่ถ้าเน้นขาตอนปัดมากเกินไปจะทุ่มไม่ได้ ให้ใช้สะโพกยกตัวคู่ต่อสู้ไว้ขาปัดแต่พองาม แล้วเน้นการทุ่มไปที่ฮิกิเทกับทรึริเทในการคุมทิศทางการทุ่มจะทุ่มได้ง่ายและที่สำคัญสุดคือก่อนการเข้าท่าไปต้องทำคุสุชิมาทางด้านหน้าให้ได้ก่อน

39.
ท่าต่อเนื่องโออุจิการิ + ไทโอโตชิ


-
ใช้โออุจิการิแบบจริงๆทั้งการทำคุสุชิและการปัดถ้าทำหลอกไม่มีคุสุชิ คู่ต่อสู้ไม่ออกแรงต้านกลับมาด้านหน้าจะใช้ยากและโดนสวนกลับได้ง่าย
-
ตอนหมุนใช้ไทโอโตชิให้หมุนในวงแคบการใช้ไทโอโตชิทุ่มไปด้านข้างจะใช้ง่ายกว่าการทุ่มแบบกลับตัวที่ถูกต้อง

40.
ท่าต่อเนื่องโออุจิการิ + โอโซโตการิ


-
ข้อ39โออุจิการิให้ใช้จริงแต่ข้อ40โออุจิให้ใช้หลอกๆเข้าไปแต่ตื้นๆพอ(เข้าจริงเข้าลึกจะไม่มีสปีดพอที่จะตามไปใช้โอโซโตการิและโอโซโตการิเป็นการทำคุสุชิไปทางด้านหลังดังนั้นไม่จำเป็นต้องให้คู่ต่อสู้ออกแรงต้านกลับมาทางด้านหน้า)จุดประสงค์เพื่อให้คู่ต่อสู้ถอยขาที่โดนโออุจิลงไปจะได้เหลือขาอีกฝั่งนำหน้าเป็นโอกาสที่จะสามารถใช้โอโซโตการิทุ่มได้โดยง่าย
-
จังหวะที่คู่ต่อสู้ถอยขาซ้ายลงไปให้ทำคุสุชิไปที่ส้นเท้าขาขวาที่ต้องจำคือถ้าจะใช้โอโซโตการิแล้วต้องทำคุสุชิก่อนเข้าและถ้าถึงตอนปัดแล้วต้องปัดให้สุด

41.
ท่าต่อเนื่องโออุจิการิ + อุจิมาตะ


-
อุจิมาตะที่ใช้เป็นแบบเก็งกังอุจิมาตะ(ค่อยหมุนไปด้านข้างพร้อมๆกับกดหัวคู่ต่อสู้ให้ต่ำลง)
-
ให้ใช้โออุจิการิจริงทำคุสุชิคู่ต่อสู้ไปด้านหลังพอคู่ต่อสู้ออกแรงต้านมาด้านหน้าก็ใช้ฮิกิเทกับทรึริเทดึงร่างกานส่วนบนของคู่ต่อสู้ให้ต่ำลงตอนใช้อุจิมาตะให้เน้นที่มือมากกว่าเน้นการปัดขาให้สูงขึ้นไป (เอาแค่ปัดให้ขาคู่ต่อสู้เหลือไว้ยืนข้างเดียวพอที่เหลือใช้มือกับการหมุนตัวไปรอบๆในการทุ่ม)

42.
ท่าต่อเนื่องเซโอนาเกะ + โคอุจิการิ
-
ใช้ได้ผลดีก็ต่อเมื่อทำให้คู่ต่อสู้คิดว่าจะใช้เซโอนาเกะอาจจะใช้เซโอนาเกะทุ่มจริงไปก่อนซัก2-3ครั้งก่อนจะปรับเปลี่ยนมาใช้โคอุจิการิ
-
ช่วงที่เปลี่ยนต่อจากเซโอนาเกะมาเป็นโคอุจิการิทรึริเทให้ดันคางของคู่ต่อสู้ยกขึ้นไปด้านหลัง ตามองหน้าคู่ต่อสู้เอาไว้อย่าก้มหรืองอตัวเพราะจะทำให้โคอุจิการิเข้าไปได้แค่ตื้นๆไม่พอที่จะล้มคู่ต่อสู้ได้
-
ท่านี้ถึงทุ่มไม่ได้แต่ก็ทำให้คู่ต่อสู้สับสนและกังวลระหว่างเซโอนาเกะกับโคอุจิการิและกังวลกับคุสุชิหน้า-หลัง

43.
ท่าต่อเนื่องอุจิมาตะ + โคอุจิการิ
-
ใช้อุจิมาตะจริงๆทำคุสุชิจริงถึงจะต่อด้วยโคอุจิการิแล้วเห็นผล
-
ปัดไปตามทิศทางขานิ้วโป้งของคู่ต่อสู้ก่อนปัดมือต้องทำคุสุชิในท่าโคอุจิการิให้ถูกต้องด้วย

44.
ท่าต่อเนื่องโอโซโตการิ + ซาซาเอะทรึริโกมิอาชิ


-
ใช้โอโซโตหลอกให้ติดอยู่ในใจคู่ต่อสู้ก่อนพอเปลี่ยนมาใช้ซาซาเอะคู่ต่อสู้จะตั้งตัวไม่ทันถูกทุ่มได้ง่าย
-
ใส่สะโพกเข้าไปเอาหน้าอกชนกับหน้าอกคู่ต่อสู้ ตามองพื้น มือ2ข้างเหมือนหมุนพวงมาลัยเป็นวงกว้างพร้อมๆกับบิดลำตัวทุ่ม

45.
ท่าต่อเนื่องโอโซโตการิ + โออุจิการิ
-
ใช้กับเก็งกังโยตสึ
-
เข้าโอโซโตหลอกๆเข้าแบบตื้นๆครึ่งเดียวก็ได้ถ้าเข้าลึกจะใช้โออุจิลำบาก
-
ทรึริเทกดลงพร้อมดันไปด้านหลังฮิกิเทยกขึ้นเล็กน้อย ย่อตัวให้อยู่ต่ำกว่าคู่ต่อสู้เล็กน้อยตอนเกี่ยวให้งอเข่ายกฝ่าเท้าขึ้น


-
ทรึริเทต้องจับอยู่ด้านหน้าถ้าจับลึกไปด้านหลังจะใช้ท่านี้ไม่ได้

46.
ท่าต่อเนื่องโคโซโตการิ + ไทโอโตชิ
-
ใช้ดีกับการจับแบบเก็งกังโยตสึ(แต่ผมใช้ประจำไม่ว่าจะเจอกับการจับแบบไอโยตสึหรือเก็งกังโยตสึ)
-
ใส่โคอุจิแบบหลอกๆเพื่อให้ขาของคู่ต่อสู้ถอยหลบลงไป จังหวะที่กำลังยกขาถอยหลบก็เข้าไทโอโตชิทันที
-
ก่อนใส่ไทโอโตชิหน้ามองตรงหน้าคู่ต่อสู้ไว้ มือขาจังหวะขยับใช้เหมือนกับท่าไทโอโตชิทุกอย่างอย่าลืมการขยับขาในวงแคบ (ถ้าลืมแล้วกลับไปดูพื้นฐานของข้อไทโอโตชิด้านบนอีกครั้งนึง)

47.
ท่าต่อเนื่องโคโซโตการิ + โอโซโตการิ (ท่านี้ยากผมลองทำดูขามันจะขัดๆกัน คงต้องกลับไปฝึกพื้นฐานของท่าแรกกับท่า2ให้ชำนาญก่อนโดยเฉพาะช่วยขยับขาระหว่างท่าแรกกับท่าที่สอง)


-
ใช้กับการจับแบบเก็งกังโยตสึ
-
ทรึริเทจับปกติฮิกิเทไม่จับที่แขนเสื้อปกติให้จับด้านในบริเวณรักแร้


-
ใส่โคโซโตการิหลอกๆเพื่อให้ขาคู่ต่อสู้ถอยลงไป
-
จังหวะที่ขาขวาปัดไปที่ขาซ้ายของคู่ต่อสู้ขาซ้ายของคู่ต่อสู้ถอยอยู่นั้นขาซ้ายของเราก้าวตามเข้าไปแบบไขว้ขาขวาของเราที่ใช้ปัดไปแล้วเมื้อกี้
-
ใช้โอโซโตการิแบบทุ่มด้านข้างสำคัญคือคุสุชิ ทรึริเทดันไปใต้คางคู่ต่อสู้ให้คู่ต่อสู้เอียงตัวไปด้านซ้ายของเราฮิกิเทดึงออกข้าง
-
ท่านี้ถ้าพื้นฐานการขยับขายังไม่ชำนาญใช้แล้วมีสิทธิ์โดนสวนกลับได้ง่ายตอนที่กำลังใส่โอโซโตการิ
Create Date : 27 มีนาคม 2556
Last Update : 27 มีนาคม 2556 11:36:33 น.
Counter : 2356 Pageviews.

0 comments
Blog223(62) Thailand จะเป็นแชมป์ฟุตบอล AFF Suzuki Cup 2021..for sure เริงฤดีนะ
(4 ม.ค. 2565 20:46:13 น.)
Allegiant Stadium เป็นไปได้ว่าเป็นที่แข่งขัน Super Bowl LVIII กระดิ่งลมเอะโดะ สีแดงยามค่ำคืน
(14 ธ.ค. 2564 23:46:34 น.)
Patriots @ Bills :NFL Monday night กระดิ่งลมเอะโดะ สีแดงยามค่ำคืน
(7 ธ.ค. 2564 10:58:20 น.)
SimInvest Indonesia Open 2021(New dates) The Kop Civil
(30 พ.ย. 2564 10:34:26 น.)
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

Ablaze357.BlogGang.com

ablaze357
Location :
Chiba  Japan

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ผู้ติดตามบล็อก : 15 คน [?]

บทความทั้งหมด