::ความงามอันเนื่องมาจากความถ่อมตน::
 

::ความงามอันเนื่องมาจากความถ่อมตน::

Blogนี้ ผมมิได้ตั้งใจเขียนขึ้นเพื่อแสดงแนวคิดหรือความเห็นทางการเมืองแต่อย่างใด หากท่าน

ผู้อ่านคนใดต้องการแสดงถึงแนวคิดอันแบ่งแยกแตกต่างในทางการเมืองแล้วนั้น ผมขออนุญาต

ให้ท่านได้ปิดBlogนี้ไปเสียและหวังว่าเราจะได้พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันใหม่ในBlog

หน้านะครับ เนื่องด้วยบทความในBlogนี้ ผมต้องการแสดงถึงความหมายอันเนื่องในความงาม

เป็นความงามจากความถ่อมตัวเป็นเหตุหลัก

                    

   หลายท่านคงเคยได้เห็นภาพถ่ายที่แสดงไว้ข้างต้นนี้มากันหลายครั้ง(และหลายรูปแบบ)ก็คงรวมถึง

 ท่านผู้เป็นเจ้าของรูปภาพนี้ด้วยเช่นกัน ท่านคือรมต.ว่าการกระทรวงคมนาคมในยุคสมัยอันวุ่นวาย

และจับแก่นสารอะไรไม่ได้ของการเมืองตอนนี้ ท่านคือคุณชัชชาติ สิทธิพันธ์

  ผมขออนุญาตข้ามประวัติและการทำงาน รวมถึงต้นเหตุที่มาของภาพนี้ไปทั้งหมด ด้วยได้กล่าวไว้

แล้วว่าต้องการจะเสนอภาพนี้แต่ในแง่ของความงามอันถ่อมตนแต่เพียงเท่านั้น

  อันว่าสิ่งที่มีคุณค่าในตัวเองนั้นมักมีลักษณะน้อมตัวลงต่ำเพื่อแสดงถึงความถ่อมตน ปราศจากความ

หยิ่งยโส ถือตัวถือตนอยู่เป็นหลัก ขอท่านผู้อ่านได้จินตการถึง"น้ำ"เป็นตัวอย่าง น้ำตก เป็นน้ำที่มี

ลักษณะไหลลงสู่ที่ต่ำ ค่อยไหลรินจากตาน้ำบนภูเขาสูงสู่แอ่งน้ำต่อเนื่องจนเป็นลำน้ำหรือแม่น้ำ

สายใหญ่ หล่อเลี้ยงสิ่งมีชีวิตทุกชนิดให้ก้าวเดินต่อ น้ำตกเป็นสัญลักษณ์ถึงความงามอันเนื่องมาก

จากความถ่อมตัว สวยงามมีค่าได้ด้วยการไหลลงสู่ที่ต่ำ เฉกเช่นชีวิตมนุษย์หากไร้ซึ่งความถ่อมตน

เสียแล้ว ต่อให้สูงค่าเพียงใดก็ถูกปกปิดด้วยความหยิ่งยโสจนหมดสิ้น

   มนุษย์เรามีแนวโน้มที่จะยึดถือความคิดหรือมุมมองของตนอย่างเหนี่ยวแน่น ความเชื่อหรือมุมมอง

หลายอย่างของปัจเจกบุคคลได้บดบังความดี ความงามและความจริงไปอย่างหมดสิ้น มิหนำซ้ำเรามัก

แต่งแต้ม บิดเบือนภาพที่สะท้อนความงามบางอย่างและฉาบทามันใหม่ด้วยมุมอมองอันคับแคบและ

ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ใดๆต่อสังคมเลย

                          

  ภาพของคุณชัชชาตินี้ก็เป็นเช่นที่ผมว่า ครั้งแรกที่ผมเห็นภาพดั้งเดิมที่ปราศจากการตัดต่อ แต่งเติม

ที่เลอะเทอะหาแก่นสารและความงามอะไรไม่ได้ นอกเสียจากความสนุกสนานคึกคะนองไปตามวัย

ผมกลับรู้สึกถึง ความงามอันเนื่องมาจากความถ่อมตน ไร้ซึ่งอัตตา เมื่อเราปราศจากอัตตา(หรือตัวตน)

เสียแล้ว ความรู้สึกยึดมั่นถือมั่นก็ไม่เกิด เนื่องด้วยรู้ว่าในโลกนี้ไม่มีสิ่งใดที่คงอยู่ให้ยึดถือตลอดไป

ตำแหน่งใหญ่โต เงินทองมากมาย เสื้อสวยงาม รองเท้าโก้หรูล้วนเป็นดั่งเปลือกที่ไม่อาจนำเราไปสู่

การตื่นรู้ใดๆในชีวิต วางสิ่งเหล่านั้นลง ก็เท่ากับวางความทุกข์ที่แบกไว้เช่นกัน

  ความถ่อมตนของบุคคลผู้เป็นใหญ่และมีหน้ามีตาในสังคม แสดงออกถึงความงามของมนุษย์ได้เป็น

อย่างดี เปรียบความถ่อมตนของผู้เป็นใหญ่นั้นกับ"น้ำ"ก็คงเป็นน้ำในมหาสมุทร ที่น้ำจากแหล่งน้ำ

น้อยใหญ่ต้องไหลมาสู่ รวมกันกันจนเป็นใหญ่เหมือนมหาสมุทร ประโยชน์ของความถ่อมตนนี้จึงมี

ให้เห็นอยู่ชัดเจนเมื่อเทียบกับเรื่องสภาวะในธรรมชาติ ด้วยความถ่อมตนของมหาสมุทรที่อยู่ต่ำจึงเป็น

ที่รวมของสายน้ำน้อยใหญ่

                         

   หากเรามองภาพโดยไม่บิดเบือนแต่งเติมสีสันด้วยอารมณ์ ความคิดอันคึกคะนอง

เราจะเห็นความงามที่ภาพนั้นต้องสื่อสารกับเราได้ครับ 

ขออนุญาตคุณชัชชาติ สิทธิพันธ์ที่เขียนถึงไว้ ณ ที่นี้ และขอบคุณภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ทครับ

 
Create Date : 04 กุมภาพันธ์ 2557
Last Update : 5 กุมภาพันธ์ 2557 0:22:17 น.
Counter : 1157 Pageviews.

18 comments
  
Blogนี้ ผมทดลองปรับแนวภาษาเขียนใหม่ รบกวนอ่านช้าๆนะครับ อาจจะทำให้เข้าใจเนื้อความมากขึ้นครับ
โดย: หมอหว่อง วันที่: 4 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา:0:45:46 น.
  
ในคำสอนจีน
มีคำสอนเรื่อง "น้ำ" อยู่เยอะมากเลยครับ
น้ำไหลโอนอ่อน ไม่แข็งกร้าว
จึงเอาชนะได้ทุกสิ่ง

เหมือนคนที่รู้จักนอบน้อมถ่อมตน
ใครเห็นใครก็รัก อยากให้การช่วเยหลือเจือจุนนะครับ

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 4 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา:9:19:52 น.
  
สวัสดีค่ะ คุณหมอ

เห็นด้วยนะคะ

มนุษย์เรามีแนวโน้มที่จะยึดถือความคิดหรือมุมมองของตนอย่างเหนี่ยวแน่น ความเชื่อหรือมุมมองหลายอย่างของปัจเจกบุคคลได้บดบังความดี ความงามและความจริงไปอย่างหมดสิ้น มิหนำซ้ำเรามัก

แต่งแต้ม บิดเบือนภาพที่สะท้อนความงามบางและฉาบทามันใหม่ด้วยมุมอมองอันคับแคบและไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ใดๆให้สังคมเลย

และประโยคที่ว่า

สายใหญ่ หล่อเลี้ยงสิ่งมีชีวิตทุกชนิดให้ก้าวเดินต่อ น้ำตกเป็นสัญลักษณ์ถึงความงามอันเนื่องมาจากความถ่อม สวยงามมีค่าได้ด้วยการไหลลงสู่ที่ต่ำ เฉกเช่นชีวิตมนุษย์หากไร้ซึ่งความถ่อมตนเสียแล้ว ต่อให้สูงค่าเพียงใดก็ถูกปกปิดด้วยความหยิ่งยโสจนหมดสิ้น

ขอบคุณสำหรับบทความดีๆ เช้านี้นะค่ะ
โดย: kanyong1 วันที่: 4 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา:9:22:45 น.
  
เห็นด้วยค่ะกับบุคลตัวอย่าง คุณชัชชาติ สิทธิพันธ์ที่คุณหมอเขียนถึง
โดย: ยายเก๋า (ชมพร ) วันที่: 4 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา:19:12:34 น.
  
สวัสดียามค่ำคืนค่าคุณหมอ


เห็นด้วยเป็นที่สุดค่าคุณหมอกับความอ่อนน้อมถ่อมตนเนี่ย
ต่อสูงศักดิ์เพียงใด หากไร้ซึ่งคุณสมบัติข้อนี้
ก็ไร้ซึ่งบารมีที่เกิดจากความรัก ศรัทธา และความนิยมชมชอบ
จะมีได้ก็คงเพียงแค่อำนาจตามหน้าที่เท่านั้นหล่ะเน๊าะ

ส่วนตัวแล้ว พริ้วไหวโตมาพร้อมกับคำบ่มสอนให้รู้จักอ่อนน้อมถ่อมตน
และต้องรู้จักเกรงใจผู้อื่นด้วย อาจเป็นเพราะพริ้วไหวเป็นคนหัวอ่อนมั๊ง
เลยรับอะไรๆได้ง่าย แต่มิใช่ว่าจะยอมเชื่อรึคล้อยตามใครไปซะทุกเรื่องหรอกนะ
เพียงแต่ว่า หากอะไรที่คิดว่าดี มีประโยชน์ก็น้อมรับมาปรับใช้กับตนเอง
ที่พูดมา มิใช่เป็นการพูดสร้างภาพเพื่อให้ตนเองดูดีในสายตาคนอื่นๆหรอกนะคะ
ตัวตนเราเป็นยังไง ก็ต้องเป็นแบบนั้น เป็นตัวเราวันยังค่ำ
ต่อให้สร้างภาพให้ตนเองสวยหรูดูดีซักเพียงใด
ความจริงในตัวตนตนเองย่อมประจักษ์แท้แก่ใจของแต่ละคนอยู่ดีเน๊าะ

เนื้อหาที่คุณหมอเขียนมานี้ หากใครอ่านแล้วคิดตาม
นำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน ก็จะก่อแต่ผลดีกับตนเองทั้งนั้น

วันนี้หมวดงานเขียนของคุณหมอชนกับคุณพี่ก๋า ณ เชียงใหม่อะนะ
ไว้วันหลังจะแว่บมาใช้สิทธิ์ให้นะค่า
สำหรับค่ำคืนนี้ หลับฝันดี ราตรีสวัสดิ์ค่า


โดย: พริ้วไหวไปตามลม วันที่: 4 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา:20:34:06 น.
  
ตอนนี้คุณชัชชาติ เป็นขวัญใจของหลายๆคน
รวมทั้งเราด้วยค่ะ
ชอบที่ท่านเป็นคนติดดิน ใช้ชีวิตง่ายๆ
มีความเป็นอยู่ง่ายๆ ชอบมากค่ะ
รวมทั้งนิสัยใจคอ ก็น่ารักมากๆ

ขอบคุณที่แวะไปชมพรมญี่ปุ่นนะคะ

โดย: mambymam วันที่: 4 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา:21:24:18 น.
  
สวัสดียามค่ำคืนครับ

ชื่นชมการทำงานของท่านชัชชาติ สิทธิพันธ์ ครับ
โดย: **mp5** วันที่: 4 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา:21:32:46 น.
  
สวัสดีค่ะคุณหมอ พี่กิ่งมาอ่านแล้วมีความรู้สึกเห็นด้วยค่ะ ความอ่อนน้อมถ่อมตนนั้นมีอยู่ในตัวตนของคนที่มีความอ่อนน้อมถ่อมตนจริงๆไม่ต้องเสแสร้ง เหมือนสายน้ำที่ไหลรินลงสู่ที่ต่ำดูฉ่ำเย็นชื่นใจแต่คนที่เสแสร้งอาการก็จะแสดงออกมาให้เห็นเองค่ะว่าเสแสร้ง ดูยังไงก็ไม่เหมือนธรรมชาติค่ะ

โหวตและไลท์ให้ค่ะ


บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
multiple Photo Blog ดู Blog
ดาวริมทะเล Travel Blog ดู Blog
หมอหว่อง Literature Blog ดู Blog

ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 5 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น

หลับฝันดีค่ะคุณหมอ


โดย: กิ่งฟ้า วันที่: 4 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา:21:34:10 น.
  
สวัสดียามเช้าครับคุณหมอ

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 5 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา:6:13:52 น.
  
สวัสดีรอบดึกค่าคุณหมอ
แวะมาเก็บตกนะค่า

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
หมอหว่อง Literature Blog ดู Blog


พร้อมกับกิจกรรมวันแรกของเดือนกุมภา

คุณได้ทำการแปะ ให้กับคุณ หมอหว่อง เรียบร้อยแล้วนะคะ

หลับฝันดีค่า
โดย: พริ้วไหวไปตามลม วันที่: 5 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา:20:12:07 น.
  
โดย: กะว่าก๋า วันที่: 5 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา:23:03:11 น.
  
สวัสดียามเช้าครับคุณหมอ

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 6 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา:6:47:30 น.
  
สวัสดีค่ะคุณหมอ
มาโหวตค่ะ


บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
เนินน้ำ Food Blog ดู Blog
ซองขาวเบอร์ 9 Home & Gargen Blog ดู Blog
กะว่าก๋า Dharma Blog ดู Blog
ที่เห็นและเป็นมา Movie Blog ดู Blog
หมอหว่อง Literature Blog ดู Blog

ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 5 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น


โดย: mambymam วันที่: 6 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา:13:08:30 น.
  
เดินสายกลางรับฟังทุกข้อคิดเห็นค่ะ
แต่อยากให้ประเทศไทยเดินไปข้างหน้าอย่างมั่นคงค่ะ
ลำพังเสียงนกอย่างพี่ไหมคงเหมือนเสียงมดเดินค่ะ555
ชอบข้อคิดค่ะ
โดย: maistyle วันที่: 6 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา:17:38:17 น.
  
สวัสดีค่ะคุณหมอ

ความถ่อมตนที่ไร้ซึ่งอัตตา ความรู้สึกยึดมั่นถือมั่นก็ไม่เกิด
เห็นด้วยกับข้อเขียนนี้ค่ะ

บันทึกการโหวตเรียบร้อยแล้วค่ะ

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้
ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต

หมอหว่อง Literature Blog ดู Blog
......................

ขอบคุณคุณหมอที่แวะทักทายต๋าเสมอค่ะ
โดย: Sweet_pills วันที่: 6 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา:19:02:24 น.
  
ขอบคุณสำหรับคำชมนะครับคุณหมอ


โดย: กะว่าก๋า วันที่: 6 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา:22:06:39 น.
  
รัฐมนตรีคนนี้สุดยอดมากครับ ผมเจอตัวจริงแกเป็นเสือยิ้มยากนะ

แต่ชอบการทำงานของแกครับ

แวะมาบอกว่า ตะพาบเปิดโหวตโจทย์แล้วเน้อคับ
โดย: เป็ดสวรรค์ วันที่: 7 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา:0:56:48 น.
  
สวัสดีค่ะคุณหมอ
ขอบคุณที่แวะไปชมคุ๊กกี้นะคะ
ยกมาฝากด้วยค่ะ
โดย: mambymam วันที่: 7 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา:19:37:49 น.
ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
 *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

หมอหว่อง
Location :
เชียงใหม่  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 26 คน [?]กุมภาพันธ์ 2557

 
 
 
 
 
 
1
2
3
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28