Group Blog
 
All blogs
 

231. วัดวิหารแดง จ.สิงห์บุรี

"วัดวิหารแดง" เดิมเป็นวัดร้าง ตั้งอยู่ที่ ตำบล บางระจัน อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี ห่างจากอนุสาวรีย์วีระชนบางระจันไปตามถนน สิงห์บุรี - สุพรรณบุรี ประมาณ ๖ กิโลเมตร จากหลักฐานบางอย่าง (เช่นอิฐก่อสร้างวิหาร) เชื่อได้ว่า "วัดวิหารแดง"เป็นวัดสมัยเดียวกันกับ "วัดโพธิ์เก้าต้น"ซึ่งเคยเจริญรุ่งเรืองในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย

ประมาณปี พ.ศ. ๒๕๐๙ ถนนสายสิงห์บุรี - สุพรรณบุรี เกิดขึ้น ถนนได้ตัดผ่าน "วัดวิหารแดง" ต่อมาจึงเริ่มมีชุมชนเกิดขึ้นบริเวณใกล้กับ "วัดวิหารแดง" มีชื่อว่า"หมู่บ้านทองเลื่อน"

ประมาณ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔ ชาวบ้านทองเลื่อน ได้ร่วมกันกับ หลวงพ่อ เอกชัย อิสฺสโร เจ้าอาวาสวัดดอนทอง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม (ซึ่งนำภิกษุ / สามเณร มาปักกลดปฏิบัติธรรม เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับวิญญาณ นักรับวีรชนบางระจันเป็นประจำทุกปี) ว่าน่าจะบูรณุฟื้นฟู "วัดวิหารแดง" ให้กลับคืนดีดังเดิม

เนื่องจาก "วัดวิหารแดง" ไม่มีเสนาสนะสิงก่อสร้างหรือ อาคารใดๆเหลืออยู่เลย พื้นที่เป็นที่ลุ่ม ฝนตกมีน้ำขัง มีต้นไม่วัชพืชขึ้นปกคลุมอย่างหนาแน่น การพัฒนาปรับปรุงจึงต้องทำด้วยความลำบากและมีค่าใช้จ่ายสูง ขณะนี้ผู้นำชุมชนและชาวบ้านได้ช่วยกันรื้อถอนวัชพืชและต้นไม้ที่ไม่จำเป็นออก ทำการปรับถมพื้นที่บางส่วน ทำการก่อสร้างหลังคาวิหารเดิมให้สามารถบังแดดบังฝน ให้กับพระประทานของวัดแล้วเสร็จไปแล้ว ส่วนในการก่อนสร้าง ศาลาอเนกประสงค์ และอื่นๆ อาทิเช่น กุฏิพระสงฆ์,ศาลาปฏิบัติธรรม ศาลาโรงฉัน และทำบุญ ห้องน้ำ เรือนพักอุบาสก/อุบาสิกา ซึ่งจำเป็นต้องใช้งบประมาณจำนวนมาก

วัดวิหารแดง (ข้อมูลเพิ่มเติม)

 

Create Date : 07 ตุลาคม 2556    
Last Update : 15 กรกฎาคม 2560 18:23:45 น.
Counter : 566 Pageviews.  

232. วัดไชโยวรวิหาร จ.อ่างทอง

ตั้งอยู่ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา เลขที่ ๒๑ หมู่ที่ ๓ ตำบลไชโย อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง
เป็นพระอารามหลวงชั้นโท ชนิดวรวิหาร สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย

วัดไชโยวรวิหารหรือวัดเกษไชโย ( ชื่อที่ปรากฏในพื้นที่คือ วักเกษไชโย ) เดิมทีเป็นวัดราษฎร์ สร้างมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาไม่มีประวัติแน่ชัดว่าใครสร้าง แต่มาปรากฏชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันทั่วไปเมื่อสมเด็จพระพุฒาจารย์ ( โต พรหมรังสี ) แห่งวัดระฆังโฆษิตารามได้มาสร้างพระพุทธรูปองค์ใหญ่ขึ้นเมื่อรัชกาลที่ ๔

ประวัติวัดไชโย 

Create Date : 07 ตุลาคม 2556    
Last Update : 15 กรกฎาคม 2560 18:51:49 น.
Counter : 695 Pageviews.  

233. วัดดอนหวาย จ.นครปฐม

ตำบลบางกระทึก อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม อยู่ริมแม่น้ำท่าจีน 

Create Date : 07 ตุลาคม 2556    
Last Update : 25 กรกฎาคม 2560 18:44:01 น.
Counter : 494 Pageviews.  

234. วัดไร่ขิง จ.นครปฐม

ตั้งอยู่ที่ อำเภอสามพรานห่างจากกรุงเทพฯ 32 กม. มีทางเข้า 3 ทาง คือ ทางแยกหน้าสถานี ตำรวจโพธิ์แก้ว ทางแยกหน้าสวนสามพราน และทางแยกพุทธมณฑลสาย 5

วัดไร่ขิง หรือ วัดมงคลจินดาราม สร้างเมื่อ พ.ศ.2334 โดยสมเด็จพระพุฒาจารย์ (พุก) เรียกชื่อวัดตามชื่อตำบล เมื่อสร้างเสร็จแล้ว ได้อัญเชิญพระพุทธรูปจากวัดศาลาปูนมาประดิษฐานไว้ที่วัดไร่ขิงด้วย ปัจจุบันชาวบ้านเรียกกันว่า หลวงพ่อวัดไร่ขิง เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย หน้าตักกว้าง 4 ศอก 2 นิ้วเศษ สูง 4 ศอก 16 นิ้วเศษ พุทธลักษณะเป็นสมัยเชียงแสน สันนิษฐานว่าเป็นฝีมือช่างสมัยไทยล้านนา และล้านช้าง ตามตำนาน เล่าว่าลอยน้ำมา และอัญเชิญขึ้นไว้ที่วัดศาลาปูน วัดไร่ขิงนี้ สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรส ทรงพระราชทานนามให้ว่า วัดมงคลจินดาราม(ไร่ขิง) แต่ชาวบ้านเรียกกันเต็ม ๆ ว่าวัดมงคลจินดารามไร่ขิง จนกระทั่งเหลือแต่ชื่อวัดไร่ขิงไปในที่สุด วัดไร่ขิง เป็นวัดที่พุทธศาสนิกชนรู้จักกันดี นิยมเดินทางไปนมัสการหลวงพ่อวัดไร่ขิงกันอยู่เสมอ ทุกวันอาทิตย์จะมีตลาดนัดอาหารและผลไม้จำหน่ายหน้าวัด และที่บริเวณริมแม่น้ำหน้าโบสถ์จะมีชาวสวนพายเรือนำผลไม้มาขาย และบริเวณริมแม่น้ำหน้าโบสถ์นี้เป็นเขตอภัยทาน ร่มรื่น มีปลาสวายตัวโตนับพันอาศัยอยู่ นักท่องเที่ยวสามารถซื้อขนมปังเลี้ยงปลาได้ และยังมีก๋วยเตี๋ยวเรือ (หมู) รสเลิศขายทุกวัน นอกจากนี้ยังมีพิพิธภัณฑ์ของเก่า รวบรวมของเก่าเช่นถ้วยชาม หนังสือเก่า ซึ่งชาวบ้านนำมาถวายวัดจัดแสดงไว้ ในระหว่างวันขึ้น 13 ค่ำ ถึงแรม 3 ค่ำเดือน 5 ของทุกปี ทางวัดไร่ขิงจะจัดงานนมัสการหลวงพ่อวัดไร่ขิงขึ้น มีการออกร้านและมหรสพมากมาย

 

Create Date : 07 ตุลาคม 2556    
Last Update : 25 กรกฎาคม 2560 18:45:39 น.
Counter : 271 Pageviews.  

235. วัดไผ่ล้อม จ.นครปฐม

สันนิษฐานกันว่า สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 4 โดยพระองค์ทรงมีความเลื่อมใสในบวรพุทธศาสนา ได้เกณฑ์ชาวมอญที่ได้อยู่ใต้โพธิสมภาร มาช่วยกันบูรณองค์พระปฐมเจดีย์ และชาวมอญเหล่านี้ได้มาพักอาศัยอยู่ ณ บริเวณสวนป่าไผ่ใกล้องค์พระปฐมเจดีย์ ในกาลต่อมา ที่บริเวณนี้ก็ร้างผู้คน ดงไผ่ขึ้นหนาทึบกลายเป็นที่สงบร่มเย็น พระภิกษุผู้แสวงหาธรรมหลายรูปต่างจาริกมาวิเวก ปักกลบำเพ็ญสมณธรรม ชาวบ้านในละแวกใกล้เคียงเห็นว่า สถานที่บริเวณนี้สมควรตั้งเป็นสำนักสงฆ์ จึงได้อาราธนาพระภิกษุจากวัดพระปฐมเจดีย์มาจำพรรษาเป็นครั้งคราว เมื่อมีภิกษุมาจำพรรษามากขึ้น ผู้คนก็มาอยู่อาศัยมากขึ้น ทำให้ป่าไผ่ที่เคยหนาทึบได้ถูกชาวบ้านหักล้างถางฟันจนหมด เพื่อไปทำที่อยู่อาศัย จะมีหลงเหลืออยู่บ้างก็บริเวณรอบๆ วัดเท่านั้น จึงกลายเป็นที่มาของชื่อวัดว่า “วัดไผ่ล้อม” ในเวลาต่อมา

วัดไผ่ล้อม (ข้อมูลเพิ่มเติม)

 

Create Date : 07 ตุลาคม 2556    
Last Update : 25 กรกฎาคม 2560 18:52:29 น.
Counter : 333 Pageviews.  

1  2  

เหมียวสินธร
Location :


[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 17 คน [?]
Friends' blogs
[Add เหมียวสินธร's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.