Group Blog
 
All blogs
 

1. วัดอัมพุวราราม จ.ปทุมธานี

เลขที่ 1 หมู่ที่ 5 ต.บ้านงิ้ว อ.สามโคก จ.ปทุมธานี
สร้างขึ้นในสมัย สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก รัชกาลที่ 1 เป็นวัดของทหารชาวรามัญที่มาช่วยรบในสมัยสงคราม 9 ทัพ เมื่อชนะศัตรูแล้วโปรดให้มาดูแลพระนครด้านทิศเหนือ กลุ่มใหญ่ อีกกลุ่มไปอยู่ที่นครเขื่อนขันธ์ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ ชาวรามัญจึงได้สร้างวัดขึ้น พร้อมกับอีกหลายๆวัด ในเขตจังหวัดนนทบุรี,ปทุมธานี อ.สามโคก
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดที่ชาวบ้านเลื่อมใสศรัทธา มักมาบนบานศาลกล่าวขอพรให้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน ชีวิตครอบครัว และโชคลาภสมหวังไปทุกราย นั่นก็คือ "พระพุทธรูปหลวงพ่อโต" ขนาดหน้าตัก 49 นิ้ว ปางมารวิชัย ประดิษฐานภายในวิหารหลังเล็ก หลวงพ่อพระพุทธชินราชจำลอง ขนาดหน้าตัก ๑๐๙ นิ้ว ประดิษฐานบนอุโบสถเฉลิมพระเกียรติชั้นบน

 

Create Date : 16 กันยายน 2556    
Last Update : 6 กรกฎาคม 2560 21:01:16 น.
Counter : 978 Pageviews.  

2. วัดกลางคลองตะเคียน จ.อยุธยา

เลขที่ 1 ปากคลองตะเคียนบน เป็นชุมชนคลองมอญบ้านเหนือ หมู่ที่ 13 ต.ปากกราน อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
พื้นที่ตั้งวัดเป็นที่ราบลุ่ม อยู่ทางทิศใต้ของแม่น้ำเจ้าพระยา ห่างประมาณ 500 เมตร ด้านทิศเหนือวัด จรดกับหมู่บ้านชายไทยอิสลาม หมู่ที่ 14 ต.ปากกราน ทิศใต้จรดหมู่บ้านคลองมอญ (ไทย-พุทธ) ทิศตะวันออกจรดกับลำคลองตะเคียน ทิศตะวันตกจรดกับ ต.บ้านป้อม
วัดกลางคลองตะเคียน ชาวบ้านเรียกอีกนามหนึ่งว่า "วัดกลางปากกราน" เป็นวัดที่สร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้น ซึ่งสร้างคู่กับวัดนาค (ปัจจุบันเป็นวัดร้าง)
ศาสนวัตถุที่สำคัญประจำวัดกลางคลองตะเคียน คือ
- พระพุทธมหามิ่งมงคล สร้างสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้น อายุกว่า 546 ปี เป็นพระพุทธรูปเก่าแก่คู่วัด คู่บ้านคู่เมืองของชาววัดกลางคลองตะเคียนและพุทธศาสนิกชน
- พระพุทธรูปสมเด็จกริ่งคลองตะเคียน ถือเป็นพระพุทธรูปองค์แรกของเมืองไทย ที่หล่อเป็นเนื้อโลหะเนื้อผสม โดยจำลองมาจากพระเครื่องสมเด็จกริ่งคลองตะเคียนที่ชาววัดกลางได้ร่วมกัน สร้างไว้ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ในวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2546 ซึ่งถือว่าใหญ่ที่สุดในโลก
- พระพุทธรูปแผงพระเจ้าสิบชาติ นับเป็นองค์แรกของเมืองไทยที่หล่อด้วยโลหะผสมสวยงามและใหญ่ที่สุด กว้าง 1.59 เมตร สูง 2.29 เมตร โดยจำลองมาจากพระพุทธรูปแผงพระเจ้าสิบชาติเนื้อดินเผา ที่เป็นพระกรุเก่า ในเจดีย์วัดเจ้าชาย ซึ่งชาววัดกลางคลองตะเคียนได้ร่วมกันสร้างถวายเป็นพุทธบูชาปัจจุบัน ได้นำพระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์ทั้ง 3 พระองค์มาประดิษฐานไว้บนศาลาการเปรียญ วัดกลางคลองตะเคียน (กลางปากกราน) ตำบลปากกราน อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อให้พุทธศาสนิกชนทั่วไปได้ทำการบูชาสักการะ เพื่อเป็นพุทธานุสติและเกิดสิริมงคลกับทุกท่านสืบไป

 

Create Date : 16 กันยายน 2556    
Last Update : 6 กรกฎาคม 2560 21:09:32 น.
Counter : 780 Pageviews.  

3. วัดท่าการ้อง จ.อยุธยา

ต.บ้านป้อม อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
วัดท่าการ้อง เป็นวัดเก่าแก่สมัยอยุธยา ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาทางทิศตะวันตกของเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา ท่ามกลางชุมชนอิสลาม 2 หมู่บ้านคือ บ้านท่ากับบ้านการ้อง อันเป็นวัดพุทธศาสนาที่อยู่ท่ามกลางชุมชนมุสสิม วัดท่าการ้องตั้งอยู่ที่บ้านท่า เป็นวัดหนึ่งที่นักท่องเที่ยวนิยมแวะมาสักการะพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ นามว่า "พระพุทธรัตนมงคล" หรือที่เรียกกันว่า "หลวงพ่อยิ้ม" สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยอยุธยาตอนต้น ขณะที่บ้านเมืองมีความเจริญรุ่งเรืองและสงบสุข ดังจะเห็นได้จากพระพุทธลักษณะที่งดงามและพระพักตร์ที่มีความเมตตา วัดท่าการ้อง ได้ตกแต่งบริเวณวัดให้สวยงามด้วยไม้ดอกไม้ประดับเป็นระเบียบ
 

Create Date : 16 กันยายน 2556    
Last Update : 6 กรกฎาคม 2560 21:04:57 น.
Counter : 303 Pageviews.  

4. วัดราชประดิษฐาน จ.อยุธยา

ต.หัวรอ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
วัดราชประดิษฐาน อยู่ริมคลองประตูข้าวเปลือก ฝั่งตะวันตก วัดนี้สร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้น เป็นวัดที่สมเด็จพระมหาจักรพรรดิ์ครั้งดำรงพระอิสริยยศเป็นพระเฑียรราชทรงผนวชอยู่ และ เมื่อก่อนเสียกรุงฯ ใน พ.ศ.2310 พระเจ้าอุทุมพร กรมขุนพรพินิต (ขุนหลวงหาวัด) ซึ่งทรงผนวชอยู่ ณ วัดประดู่โรงธรรม นอกพระนครก็ได้เสด็จมาประทับอยู่ ณ วัดนี้ จวบจนกระทั้งเสียกรุงฯ แล้ว จึงถูกพม่าเชิญไปยังประเทศพม่าด้วย ที่วัดนี้
มีสิ่งที่ควรทราบอยู่อย่างหนึ่งคือ ที่ผนังพระอุโบสถเก่าของวัดนี้มีภาพเขียนสมัยอยุธยา ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 เคยเสด็จพระราชดำเนินมาทรงทอดพระเนตร และโปรดเกล้าฯ ให้กรมขุนราชสีหวิกรมถ่ายอย่างภาพนั้นไว้ ในรัชกาลที่ 5 แรกเสวยราชย์ก็เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรภาพเขียนดังกล่าวนี้ถึง 2 ครั้ง ปัจจุบันปรากฏว่ารูปภาพลบเลือนไปหมด เพราะพระอุโบสถไม่มีหลังคา และพระอุโบสถหลังนี้ทางวัดได้รื้อถอนเมื่อ พ.ศ. 2507 เพื่อสร้างพระอุโบสถใหม่ ในปัจจุบันได้รวม "วัดท่าทราย" (ร้าง) ซึ่งในรัชสมัยสมเด็จพระบรมโกศเป็นที่อยู่ของพระมหานาค ผู้รจนา "ปุณโณวาทคำฉันท์" อันมีชื่อเสียงอยู่ในวงวรรณคดีทุกวันนี้ เข้าเป็นวัดเดียวกันด้วย เรียกว่า "คณะท่าทราย"

 

Create Date : 16 กันยายน 2556    
Last Update : 6 กรกฎาคม 2560 20:31:25 น.
Counter : 441 Pageviews.  

5. วัดแม่นางปลื้ม จ.อยุธยา

ต.คลองสระบัว อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
วัดแม่นางปลื้ม เดิมชาวบ้านเรียกว่า " วัดนางปลื้ม" หรือ "วัดสมปลื้ม" สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นประมาณ พ.ศ.1920 บริเวณที่ตั้งวัดเคยเป็นที่ตั้งค่ายของพม่า ซึ่งยกมาล้อมกรุงศรีอยุธยาหลายครั้ง ยังมีเนินค่ายปรากฏอยู่ชาวบ้านเรียกว่า "คกพม่า" ลักษณะรูปแบบศิลปกรรม จากรูปแบบเจดีย์ประธานของวัด สันนิษฐานว่าน่าจะสร้างสมัยเดียวกับวัดธรรมิกราช และวัดมเหยง กล่าวคือ ลักษณะเป็นเจดีย์ทรงกลมองค์ระฆังคว่ำแบบเจดีย์ทรงลังกา ตั้งอยู่บนฐานสิงห์ล้อมเช่นเดียวกัน และยังประดับตกแต่งลวดลายปูนปั้นที่หน้าบันพระวิหารด้วย ภายในวัดมีเจดีย์ทรงระฆังที่สร้างเป็นประธาน สร้างอยู่บนฐานสูง ฐานล่างมีสิงห์ปูนปั้นล้อมรอบลักษณะเป็นฐานบัวประดับด้วยลวดบัวลูกฟังลายบัวแบบนี้สืบทอดมาจากศิลปะเขมร-ลพบุรี ความแตกต่างอยู่ที่ฐานบัวที่ค่อนข้างสูงทำให้มีที่ว่างที่ท้องไม้มากและลวดบัวลูกฟักที่ท้องไม้มีขนาดเล็กและมี 2 เส้น ซึ่งเป็นลักษณะที่วิวัฒนาการมาจากสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้น กำหนดอายุราวปลายพุทธศตวรรษที่ 21 ส่วนวิหารมีหลักฐานว่าได้รับการปฏิสังขรณ์ในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น ทั้งนี้พิจารณาจากลวดลายปูนปั้นที่หน้าบันด้านหน้าเป็นลวดลายที่ได้อิทธิพลศิลปะจีน นิยมกันอยู่ราวสมัยรัชกาลที่ 3 ที่วิหารหลังนี้ยังมีหน้าบันแกะสลักไม้ฝีมือช่างรัตนโกสินทร์คงอยู่ที่หน้าบันด้านหลัง ปัจจุบันเก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเจ้าสามพระยา ภายในวัดมีหลวงพ่อขาว "พระพุทธนิมิตมงคลศรีรัตน์ไตร" เป็นพระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์มักมีผู้คนแวะมาสักการะขอพระเสริมสิริมงคลและบนบาน มักจะสัมฤทธิ์ผลทุกราย แต่ละรายมาแก้บนด้วยไขต้มและพวงมาลัย เจดีย์ วิหารและองค์หลวงพ่อขาวได้รับการปฏิสังขรณ์ จากกรมศิลปากรเมื่อปี 2543 

Create Date : 16 กันยายน 2556    
Last Update : 6 กรกฎาคม 2560 20:31:50 น.
Counter : 454 Pageviews.  

1  2  

BlogGang Popular Award#13


 
เหมียวสินธร
Location :


[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 17 คน [?]
Friends' blogs
[Add เหมียวสินธร's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.