Group Blog
 
All blogs
 

211. วัดนางชี กรุงเทพฯ

ตั้งอยู่เลขที่ ๓๒๑ แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ

วัดนางชี เป็นวัดโบราณสร้างสมัยอยุธยา มีหลักฐานยืนยันคือพระประธานในพระอุโบสถและพระพุทธรูปในพระวิหารเป็นศิลปะสมัยอยุธยา ตามตำนานเล่าว่า เจ้าพระยาพิชัยมนตรีได้สร้างร่วมกับพระยาฤาชัยณรงค์ และออกหลวงเสนาสุนทร สร้างเนื่องจากแม่อิ่มลูกสาวเจ้าพระยาชัยมนตรี ป่วยอย่างไม่รู้สาเหตุ จนกระทั่งชีปะขาวมานิมิตเข้าฝันให้เจ้าพระยาพิชัยมนตรีแก้บนโดยให้ลูกสาวบวชชีดังนั้นเมื่อแม่อิ่มหายป่วย เจ้าพระยาพิชัยมนตรีจึงให้ลูกสาวบวชชี พร้อมกับสร้างวัด จึงเรียกว่า วัดนางชีต่อมาได้กลายเป็นวัดร้าง สมัยรัชกาลที่ ๑ พระยาโชฎึกราชเศรษฐี ได้ดัดแปลงและแก้ไขรูปทรงพระอุโบสถ พระวิหาร ให้เป็นศิลปกรรมแบบจีน ประดับด้วยเครื่องเคลือบ และนำตุ๊กตาหินแบบจีนและหินปูทางเดินมาจาก เมืองจีน เพื่อมาทำการบูรณปฏิสังขรณ์ เมื่อสร้างเสร็จ ได้ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก มหาราช เป็นพระอารามหลวงต่อมาในสมัยรัชกาลที่ ๓ พระยาราชานุชิต (จ๋อง) ได้บูรณปฏิสังขรณ์วัดนี้อีกครั้ง

สิ่งสำคัญในพระอาราม พระอุโบสถ เป็นอาคารก่ออิฐถือปูน หลังคาลด ๒ ชั้น หน้าบันประดับด้วย กระเบื้องเคลือบจีน เป็นรูปเครื่องบูชา และกระเช้าดอกไม้ ซุ้มประตูหน้าต่างประดับ กระเบื้องเคลือบสีลายดอกเบญจมาศบานประตูสลักเป็นรูปเซี่ยวกางเหยียบสิงห์ บานหน้าต่างเขียนลายรดน้ำรูปมังกรดั้นเมฆด้านในบานประตู และหน้าต่าง ลงรัก ประดับมุกเป็นรูปต้นไม้ ผนังภายในมีจิตรกรรม ด้านหน้าและด้านข้างพระประธานเขียนเป็นรูปโต๊ะบูชาแบบจีน เหนือช่องหน้าต่างเป็นภาพเทพชุมนุม เหนือขึ้นไป เป็นภาพพระอสีติมหาสาวก ๘๐ องค์ เหนือขึ้นไป อีกเป็นภาพการเดินทางไปเชิญพระไตรปิฎกของพระถังซำจั๋ง ผนังด้านหลังพระประธาน เป็นภาพเทพชั้นสูงชุมนุม มาสักการะพระพุทธเจ้า ลานรอบนอกพระอุโบสถ มีใบเสมาทำด้วยหินทรายสีขาว สมัยอยุธยา

พระประธาน ในพระอุโบสถ เป็นพระพุทธรูปปูนปั้น ปางมารวิชัย ลงรักปิดทอง หน้าตักกว้าง ๓ ศอก สูง ๗ ศอก

พระวิหาร อยู่ทางด้านขวาของพระอุโบสถหลังคาลด ๒ ชั้น ด้านนอกมีระเบียงเดินได้รอบ ซุ้มประตูและหน้าต่างประดับกระเบื้องเคลือบลายดอกเบญจมาศ บานประตูและหน้าต่างเขียน ลายรดน้ำ แต่ลบเลือนไปมากแล้ว ผนังด้านในเขียนเป็นลายทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ ก้านแย่งสอดสีทั้งสี่ด้าน ภายในมีพระประธาน เป็น พระพุทธรูปปางปาเลไลยก์ แต่สัตว์ที่มาปรนนิบัติพระพุทธเจ้ามีแต่ พญาช้าง และมีพระพุทธรูปขนาดต่าง ๆ รอบพระประธานอีกหลายองค์ และมีเตียงไม้มะเกลือ แบบจีนสลักและประดับหินอ่อนลายภูเขา เป็นของพระยาโชฎึกราชเศรษฐี

พระเจดีย์ อยู่นอกกำแพง พระอุโบสถและพระวิหาร ลักษณะเป็นพระเจดีย์เหลี่ยมเรียงกัน อยู่ ๔ องค์ และมีพระเจดีย์ทรงลังกา อยู่ตรงมุมกำแพงมุมละ ๒ องค์ ตรงกลางระหว่างพระอุโบสถ กับพระวิหาร มีพระปรางค์แปดเหลี่ยมอีกหนึ่งองค์

พระบรมสารีริกธาตุ บรรจุไว้ในผอบแก้วประดิษฐานในมณฑปสี่เหลี่ยมจตุรัส สร้างด้วยไม้ จำหลักปิดทอง ประดับกระจก ประดิษฐานที่ตึกประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ มีตำนานเล่าว่า มีพราหมณ์ ๓ คน และชาวจีน ๙ คน ได้นำพระบรมสารีริกธาตุ มาจากชมพูทวีป ๒ ผอบ ผอบหนึ่งจะนำไปประดิษฐานที่เมืองนครศรีธรรมราช และอีกผอบจะนำไป ประดิษฐานที่เมืองเชียงใหม่ เมื่อได้ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุที่เมืองนครศรีธรรมราชเรียบร้อยแล้ว คณะผู้อัญเชิญพระบรมสาริริกธาตุทั้งหมดก็เดินทางโดยเรือสำเภาเพื่อนำพระบรมสารีริกธาตุขึ้นทางเหนือเมื่อเดินทางมาถึงบริเวณปากน้ำคลองด่านเรือสำเภาได้เกิดอุบัติเหตุล่มลง พระบรมสารีริกธาตุจึงได้จมหายไปเมื่อเจ้าพระยาพิชัยมนตรีได้สร้างวัด ธิดาของท่านชื่ออิ่มได้มีศรัทธาบวชชี พำนักที่วัด ต่อมาไม่นาน พระบรมสารีริกธาตุได้แสดงปาฏิหาริย์ให้แม่ชีเห็น แม่ชีอิ่มและคณะ จึงได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุไปประดิษฐานไว้ที่วัดนางชี ต่อมาสมเด็จพระรูปศิริโสภาคย์มหานาคนารี พระชนนีของสมเด็จพระอมรินทราบรมราชินีในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เสด็จออกมาบวชเป็นชี พระองค์ได้ ทำการบูรณปฏิสังขรณ์วัดนางชี ก็พบว่ามีพระบรมสารีริกธาตุอยู่ เพื่อให้ประชาชนทราบว่าวัดนางชี มีพระบรมสารีริกธาตุ จึงได้จัดให้มีการสมโภชขึ้น โดยจัดให้มีพิธีถวายน้ำสรงและพิธีแห่พระบรมสารีริกธาตุ ไปตามคลองด่าน คลองชักพระเข้าคลองบางกอกน้อยออกแม่น้ำเจ้าพระยาเข้าคลองบางหลวงกลับวัดนางชี จึงได้เกิดประเพณีแห่และสมโภชพระบรมสารีริกธาตุ ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

ศาลาการเปรียญ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๒ ชั้นลักษณะทรงจตุรมุข หลังคามุง กระเบื้อง หน้าบันลายปูนปั้นหน้าต่างไม้ มีกำแพงล้อมรอบ 

Create Date : 07 ตุลาคม 2556    
Last Update : 15 กรกฎาคม 2560 16:56:23 น.
Counter : 1097 Pageviews.  

212. วัดกองดิน จ.ระยอง

ตั้งอยู่ที่ ตำบลกองดิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

วัดกองดินนี้ เป็นสถานที่หยุดพักทัพตำดินปืนของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และมีพระประธานประจำในอุโบสถ มีพระนามว่า พระพุทธภัทรปิยปกาศิต หรือรู้จักกันโดยทั่วไปว่า หลวงพ่อปิยปกาศิต

หลวงพ่อปิยปกาศิต เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยเชียงแสน สิงห์หนึ่ง มีลักษณะที่สำคัญคือ ขัดสมาธิเพชร พระชงฆ์ขวาทับพระชงฆ์ซ้าย พระหัตถ์ขวาวางบนหัวเข่า พระหัตถ์ซ้ายวางอยู่บนพระเพลา พระพักตร์กลม พระโอษฐ์ยิ้ม ขมวดพระเกศาใหญ่ พระรัศมี (เกศ) เป็นดอกบัวตูม พระวรกายอวบอ้วน ชายสังฆาฏิสั้นเหนือพระถัน ประดิษฐาน อยู่ในอุโบสถวัดกองดิน จังหวัดระยอง

 

Create Date : 07 ตุลาคม 2556    
Last Update : 15 กรกฎาคม 2560 16:59:22 น.
Counter : 940 Pageviews.  

213. วัดวังหว้า จ.ระยอง

อ.แกลง จ.ระยอง

 

Create Date : 07 ตุลาคม 2556    
Last Update : 15 กรกฎาคม 2560 17:00:59 น.
Counter : 385 Pageviews.  

214. วัดลุ่มมหาชัยชุมพล จ.ระยอง

อยู่ที่ถนนตากสินมหาราช ตำบลท่าประดู่ อำเภอเมือง

เดิมชื่อวัดมหาชัยชุมพล เป็นวัดเก่าแก่ตั้งแต่สมัยอยุธยา ตามประวัติกล่าวว่าตั้งขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ. ๒๒๓๔ แต่เดิมบริเวณตั้งวัดลุ่ม (มหาชัยชุมพล) มีวัดตั้งอยู่ใกล้เคียงกัน ๒ แห่ง คือ “วัดลุ่ม” กับ“วัดเนิน” ต่อมาในราวปี พ.ศ. ๒๔๖๓ สมเด็จพระสังฆราเจ้ากรมหลวงวชิรญานวงศ์ (ม.ร.ว.ชื่น นภวงศ์) เมื่อครั้งดำรงสมณศักดิ์ที่พระญาณวราภรณ์ ตำแหน่งจ้าคณะมณฑลจันทบุรี เสด็จมาตรวจการคณะสงฆ์ จึงให้รวมวัดลุ่มกับวัดเนินเป็นวัดเดียวกัน แล้วเรียกชื่อว่า “วัดลุ่ม” แต่ชาวบ้านนิยมเรียกว่า “วัมหาชัยชุมพล”

สถานที่สำคัญ คือศาลสมเด็จพระเจ้าตากสิน สาเหตุที่มีการตั้งศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินภายในวัดแห่งนี้ ก็เนื่องมาจากที่แห่งนี้เคยเป็นสถานที่ประทับแรมของท่าน

พระอุโบสถ (หลังเก่า) ลักษณะเป็นอาคารทรงโรงก่ออิฐถือปูนขนาดเล็ก ผังรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า หลังคาเครื่องไม้ลด ชั้น ๒ ชั้นมี เครื่องลำยอง ช่อฟ้า ใบระกา และหางหงส์ไม้แกะสลัก หน้าบันปูนปั้นทาสีอิทธิพลศิลปะจีน ด้านหน้าเป็นรูปมังกรตกแต่งด้วยลายพันธุ์พฤกษา ด้านหลังเป็นรูปหงส์ตกแต่งด้วยลายพันธุ์พฤกษา และภาพสัตว์ขนาดเล็ก ซุ้มหน้าต่างแบบซุ้มหน้านางตกแต่งด้วยลายใบเทศตรง กึ่งกลางเป็นรูปครุฑยุดนาค บานประตูและหน้าต่างเป็นไม้ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปประทับนั่งปางมารวิชัยศิลปะรัตนโกสินทร์ 

Create Date : 07 ตุลาคม 2556    
Last Update : 15 กรกฎาคม 2560 17:02:46 น.
Counter : 683 Pageviews.  

215. วัดป่าประดู่ จ.ระยอง

อยู่ในเขตเทศบาลนครระยอง ถนนสุขุมวิท

วัดป่าประดู่เป็นวัดเก่าแก่ สันนิษฐานว่า สร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยา ได้รับการยกฐานะเป็นพระอารามหลวงตั้งแต่ปี พ.ศ. 2533 ภายในวิหารมีพระนอนขนาดใหญ่ ยาว 11.95 เมตร สูง 3.60 เมตร เป็นพระพุทธไสยาสน์ซึ่งประทับอยู่ในท่านอนตะแคงซ้าย เดิมอยู่กลางแจ้ง ต่อมาสร้างวิหารครอบเมื่อปี 2524 ศาลแห่งนี้เป็นที่เคารพนับถือของชาวเมือง

 

Create Date : 07 ตุลาคม 2556    
Last Update : 15 กรกฎาคม 2560 17:05:15 น.
Counter : 732 Pageviews.  

1  2  

เหมียวสินธร
Location :


[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 17 คน [?]
Friends' blogs
[Add เหมียวสินธร's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.