เน้นเรื่องกิน อินเรื่องเที่ยว ไทเป อาลีซาน ไต้หวัน 5 วัน 4 คืน


เน้นเรื่องกิน อินเรื่องเที่ยว ไทเป  อาลีซาน ไต้หวัน  5 วัน 4 คืน วันที่ 11-15 ตุลาคม 2559

หลังจาก free visa ใคร ๆก็ไปเที่ยว ไต้หวัน เน้นเรื่องกินกัน ก็ขอไปเยี่ยมเยียน ซะหน่อย กลัวตก เทรน ใช้บริการ all smile service 

เป็น joy trip ราคา 19,900 บาทไกด์ไทยและจีน ชื่อ คุณอาทิตย์ คนเดียวกัน ให้ความรู้และดูแลดีมาก ๆ

วันแรก 11 ตุลาคม 2559 ไกด์นัด 23.30 . ที่ดอนเมืองสายการบิน Nok scoot เป็นทัวร์ราคาถูกไม่มีน้ำและอาหาร และผ้าห่ม มาถึง ปุ๊บ ก็มาหม่ำ อาหารกลางวัน จัดเต็มมาก ๆ  


เดินออกจากร้านอาหารก็เจอ วัดเหวินอู่(wen wu)หรือวัดกวนอู  Guan Yu 文武廟 เป็นวัดศักดิ์สิทธิ์อีกแห่งของไต้หวัน 

ซึ่งภายในจะเป็นที่ประดิษฐานรูปปั้นของศาสดาขงจื้อเทพเจ้าแห่งปัญญา และเทพกวนอูเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ 

เป็นที่นับถือของชาวจีนและไต้หวัน รวมถึงสิงโตหินอ่อน 2 ตัว ที่ตั้งอยู่หน้าวัดซึ่งมีมูลค่าตัวละ 1 ล้านเหรียญล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยันจันทรา ซึ่งมีความงดงามราวกับภาพวาดเปรียบเสมือนสวิสเซอร์แลนด์แห่งไต้หวัน 

ตั้งอยู่ใน เขตซันมูนเลกเนชั่นแนลซีนิกแอเรีย


เป็นทะเลสาบที่มีภูเขาสลับซับซ้อนล้อมรอบ ทําให้ตัวทะเลสาบ มองดูคล้ายพระอาทิตย์และพระจันทร์เสี้ยว 

ซึ่งเป็นที่มาของนามอันไพเราะว่า“สุริยัน-จันทรา”


เดินขึ้นบันไดไปวัด Syuanguang เป็นวัดเก่าแก่ที่สร้างขึ้นในปีค.ศ. 1958 เพื่อเป็นเกียรติแก่ พระเสวียนจั้ง

หรือ พระถังซัมจัง ที่อัญเชิญพระไตรปิฎก กลับมา ไข่ต้มกับใบชาและสมุนไพรจีน  ของขึ้นชื่อ ต้องชิมซะหน่อยรสชาติเค็มนิดหน่อย


ระหว่างรอเรือมารับ ก็ถ่ายรูปไปเรื่อย ๆ 


"วัดจงไถฉานซื่อ" (Chung Tai Chan Monastery) 1 ใน4 วัดใหญ่ของไต้หวัน เป็นสถานที่ศักดิสิทธิ์
องค์พระประธานพระสัมมาสัมพุทธเจ้า มีชื่อจีนว่า "หนี่เล่อ"


องค์เทพเจ้าสี่ทิศที่ชาวจีนเรียกว่า"สีเทียนไต้อ๊วง"


มื้อเย็น เมนู สเต็กจานร้อน + สลัดบาร์ไม่อั้น


วันที่สอง วันที่ 12 ตุลาคม 2559  อุทยานแห่งชาติอาลีซาน ขาขึ้นไปเดินขึ้นเพื่อดูธรรมชาติ อากาศดีมาก แต่ขากลับนั่งรถไฟกลับ 
สวนสนพันปี ที่มีสนหลากหลายนานาพันธุ์มีความสวยงามที่แตกต่างกันไป ซึ่งต้นสนแต่ละต้นมีอายุมากกว่าร้อยปี
Older Sister Pond สามารถไปนั่งเล่นตรงกลางศาลาได้
เดินชมธรรมชาติ ชิว ชิง  อากาศดีมาก ๆ Alishan Forest Railway เส้นทางรถไฟสวยติดอันดับโลก


บรรยากาศบนรถไฟ


อาหารเที่ยง อาหารน่ากินทุกมื้อ แต่ไม่ชอบทานอาหารจีนเลยไม่ค่อยถูกปากเท่าไหร่


พักโรงแรมห้าดาว FRESH FIELDS HOTEL ห้องใหญ่มาก แถมมี อ่างอาบนํ้าแร่ส่วนตัว ฟิน ๆ  ชอบมาก


มื้อเย็น บุฟเฟ ชาบู  เหมือน hot pot บ้านเรา มีอาหารคาว หวาน ให้ตักเอง  วัตถุดิบส่วนใหญ่เป็นแบบแช่แข็ง รสชาติมันเลยไม่อร่อย


วันที่สาม  วันที่ 13 ตุลาคม 2559 เป็นวันที่สูญเสียของคนไทยทุกคน

Trip ไต้หวัน แถม wifi บน รถ สามารถเล่น Net ได้ตลอด ก็ตามข่าวได้เป็นระยะ มื้อกลางวัน เสี่ยงหลงเป่ารอคิวยาว ของขึ้นชื่อ ต้องชิม อร่อยอีกละ


อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ซึ่งเป็นแหล่งรวมรูปภาพ สิ่งของต่างๆ ที่เป็นประวัติแทบทั้งหมดเกี่ยวกับ ท่านนายพล เจียง ไคเช็ค 
ตั้งแต่สมัยที่ยังเป็นลูกศิษย์ ดร.ซุนยัดเซ็นจนท่านได้ก้าวมาสู่ ตําแหน่งผู้นําประเทศ
พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 เสด็จประพาสไต้หวัน เมื่อปี 2506


รอชมการเปลี่ยนเวรทหารรักษาการหน้ารู้ปั้นท่านนายพล เจียง ไค เช็ค ซึ่งจะมีขึ้นทุก 1 ชั่วโมง บนชั้น 4 ของอนุสรณ์แห่งนี้พิพิธภัณฑ์ กู้กง (Gu Gong National Palace Museum) เป็นพิพิธภัณฑ์ที่เก็บวัตถุและผลงานทางศิลปะของจีนโบราณ 

ที่มีประวัติยาวนานกว่า 5000 ปี ซึ่งของลํ้าค่าทางประวัติศาสตร์มีอยู่ที่นี่จํานวนมากกว่า 620,000 ชิ้นจากทุกราชวงศ์ของจีน 

จนต้องหมุนเวียนออกมาจัดให้ชม(ซึ่งหนึ่งชุด 5,000 ชิ้น)หมุนเวียนทุก 3เดือน  credit ตามภาพ
มื้อเย็น อาหารจีน 


บรรยากาศยามค่ำคืน  พร้อมกับการสูญเสียของเราคนไทยทุกคน ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป


                                           วันที่สี่ วันที่ 14 ตุลาคม2559 ถนนเก่าจิ่วเฟิ่น 


ถนนเก่าจิ่วเฟิ่น ที่ตั้งอยู่บริเวณไหล่เขาใน เมืองจีหลง เป็นแหล่งเหมืองทอง ที่มีชื่อเสียงตั้งแต่สมัยโบราณ 
ปัจจุบันเป็นถนนคนเดินเก่าแก่ที่มีชื่อเสียง ที่สุดในไต้หวันให้ท่านได้เพลิดเพลินบรรยากาศแบบดั้งเดิมของร้านค้า

เจอฝนตกหนัก แต่ถนน shopping มีหลังคา ก็เดินซื้อของกินของฝากได้สบาย ๆ ราคาก็ไม่แพงมาก
ยืนรอรถบัส มารับไปหม่ำอาหารกลางวัน


มิ้อกลางวัน อาหารแต่ละมื้อ เยอะมาก


อุทยานเย๋หลิ่ว จุดเหนือสุดของไต้หวันมีลักษณะเป็นแหลมทอดยาว ออกไปในทะเล เป็นชายหาดที่มีชื่อเสียงเต็มไปด้วยโขดหินที่มีรูปทรงแปลกตา
และงดงาม เกิดจากการกัดกร่อนของนํ้าทะเล ลมทะเล และการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกเมื่อหลายล้านปีก่อน ทําให้เกิดการทับถมของแนวหินตามชายฝั่ง
ในรูปร่างที่แตกต่างกัน ประกอบด้วยโขดหิน ชะง่อนทรายรูปร่างต่างๆ เช่น รองเท้าเทพธิดา ,เทียน ,ดอกเห็ดเต้าหู้รังผึ้ง 
และที่โดดเด่นมีชื่อเสียงมากที่สุดก็คือ “เศียรราชินี”


ฝนยิ่งตกหนักกว่าเดิม แต่เราก็สู้  ยิ่งเดินไปสุดทาง ลมก็ยิ่งแรง 


เศียรราชินี สวยงาม  ขากลับ ฝนหยุดตกซะงั้น


ตึกไทเป 101 ให้ท่านได้ถ่ายรูปกับตึก 101 ให้ท่านสัมผัสนวัตกรรมด้านวิศวกรรม และศักยภาพ ทางเทคโนโลยีของไต้หวัน 

สัญลักษณ์ของเมืองไทเปมีความสูงถึง 508 เมตรได้รับการออกแบบโดยวิศวกรรมชาวไต้หวัน ภายในตัวอาคารมีลูกตุ้มขนาดใหญ่หนักกว่า 660ตัน 

ทําหน้าที่กันการสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว และมีการตังระบบป้องกันวินาศกรรมทางอากาศอย่างดี ตัวอาคารมองดูคล้ายปล้องไผ่ 8 ปล้องต่อกัน


ไม่ได้ขึ้น ลิฟท์ ไปดูวิวเพราะต้องจ่ายเงินเอง 555 เอาค่าขึ้นมาซื้อของฝากที่ supermarketในตึกไทเป 101 แทน วันนี้อิสสระ shopping outlet  ได้รองเท้าผ้าใบกันคนละหลายคู่ เห็นใคร ๆก็ซื้อ เลยซื้อมั่ง ปกติไม่ได้ใส่รองเท้าใบ ซื้อแล้วก็เอามาเก็บซะงั้น 555

มื้อนี้ ต้องหาทานเอง แต่ตั้งใจแล้ว ยังไง ก็ต้องกินไก่ทอดให้ได้ อร่อยมาก ที่จริงตั้งใจจะชิมหลาย ๆ อย่าง แต่กินไม่ไหว แค่นี้ยังกินไม่หมด


วันที่ห้า  15 ตุลาคม 2559 ตื่นเช้า ทานอาหารกล่องบนรถ เพื่อเดินทางไป สนามบินเถาหยวน กลับบ้านกัน 

Trip นี้ อาหารการกิน ทัวร์จัดเต็มมาก อิ่ม อร่อย  ยิ่งคนที่ชอบอาหารจีน คงจะถูกใจมิใช่น้อย

Create Date : 08 ตุลาคม 2560
Last Update : 8 ตุลาคม 2560 20:17:36 น.
Counter : 439 Pageviews.

0 comments
(โหวต blog นี้) 
ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
 *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

Meanangtatalim
Location :
สมุทรสาคร  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]บันทึกการเดินทางจาก ตะลอนทัวร์ไปเรื่อย
ตุลาคม 2560

1
2
3
4
5
6
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
All Blog