สัมผัสลมหนาว ที่ภูทับเบิก เขาค้อ 3 วัน 1 คืน วันที่ 25-27 ธ.ค.58

สัมผัสลมหนาว ที่ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้าทุ่งแสลงหลวง เขาค้อ  3วัน 1 คืน วันที่ 25-27 ..58

วันแรก ของทัวร์รถตู้  ใช้บริการของ double enjoy ราคา 4,200 บาท ไกด์ประจำ Trip น้องเบล เป็นตากล้องส่วนตัวของเรา 3คน อิอิ ออกเดินทาง 4ทุ่ม ถึงภูทับเบิก ตอนตีสี่กว่าภูทับเบิกเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในจังหวัดเพชรบูรณ์ จุดชมวิวภูทับเบิก สูง 1,768เมตรจากระดับน้ำทะเล หมอกฟุ้งกระจายมาทานข้าวเช้ากันที่นี่   ห้องน้ำต้องไปใช้ส่วนกลาง คนละ 5บาท 


อากาศเย็นสบาย  คนก็เยอะอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้าตั้งอยู่บนรอยต่อของสามจังหวัด คือ อ.ด่านซ้าย จังหวัดเลย อ.นครไทยจังหวัดพิษณุโลก และ อ.หล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ มีเนื้อที่ประมาณ 191,875 ไร่ ประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติ เมื่อวันที่ 26กรกฎาคม 2527 เป็นพื้นที่ที่ มีธรรมชาติแปลกและสวยงาม ทั้งยังเป็นดินแดนแห่งประวัติศาสตร์เป็นยุทธภูมิ ที่สำคัญ อันเนื่องจากความขัดแย้งของลัทธิและแนว ความคิดทางการเมือง อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้าจึงเป็นอุทยานแห่งชาติเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยที่รักษาไว้ซึ่งประวัติศาสตร์ ของการสู้รบและความสวยงามทางธรรมชาติที่สมบูรณ์

อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า แบ่งออกเป็น2 ประเภทคือ

1.ด้านประวัติศาสตร์ ได้แก่ สถานที่ที่อดีตผู้ก่อการ ร้ายคอมมิวนิสต์ เคยใช้เป็นที่อยู่อาศัยเป็นที่ ประกอบกิจกรรมต่าง ๆ

1.1พิพิธภัณฑ์การสู้รบ อยู่ใกล้กับที่ทำการอุทยานฯเป็นสถานที่จัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับการสู้รบ มีภาพแผนภูมิข้อมูล อุปกรณ์การแพทย์อาวุธ เอกสารเผยแพร่ลัทธิคอมมิวนิสต์รวมทั้งนิทรรศการด้านธรรมชาติวิทยาิภูหินร่องกล้า

1.2 โรงเรียนการเมืองการทหารตั้งอยู่บริเวณหลักกม.ที่ 4 ถูกปกคลุมด้วยป่ารกครึ้มหนาแน่นเมื่อปี2513เป็นที่ตั้งของคณะกรรมการเขต 3 จังหวัด คือ จังหวัดเลยจังหวัดเพชรบูรณ์ และจังหวัดพิษณุโลก ปี พ.ศ. 2520 ก่อตั้งเป็นโรงเรียนขึ้นให้การศึกษาตามแนวทางลัทธิคอมมิวนิสต์

1.3 กังหันน้ำอยู่ตรงข้ามกับโรงเรียนการเมืองการทหารเป็นกังหันน้ำขนาดใหญ่ ถูกสร้างขึ้นจากการผสมผสานความคิดก้าวหน้าทางวิชาการกับการนำประโยชน์จากธรรมชาติมาใช้งาน โดยนักศึกษาวิศวะที่เข้าร่วมกับ พคท.หลังเหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519

1.4 โรงพยาบาลรัฐ อยู่ห่างจากสำนักอำนาจรัฐไปทางทิศเหนือประมาณ 2 กม.เป็นโรงพยาบาลกลางป่าที่มีอุปกรณ์ในการรักษาพยาบาลเกือบครบ ถ้วน มีห้องปรุงยาห้องพักฟื้น ห้องผ่าตัด โรงพยาบาลแห่งนี้ก่อตั้งเมื่อ ปี พ.ศ. 2519

1.5 ลานเอนกประสงค์ เป็นบริเวณลานหินที่กว้างใหญ่อยู่ก่อนถึงสำนักอำนาจรัฐใช้เป็นที่พักผ่อนและสังสรรค์ในหมู่สมาชิกในโอกาสสำคัญต่าง

1.6 สุสาน ทปท เป็นสถานที่ฝังศพของนักรบทหารปลดแอกแห่งประเทศไทย (ทปท.) ที่เสียชีวิตจากการสู้รบกับทหารฝ่ายรัฐบาล

1.7 หมู่บ้านมวลชน เป็นที่อยู่อาศัยของกลุ่มมวลชนมีอยู่หลายหมู่บ้าน เช่น หมู่บ้านดาวแดง หมู่บ้านดาวชัย แต่ละหมู่บ้านมีบ้านประมาณ40-50 หลังเรียงรายอยู่ในป่ารกริมถนนที่ตัดมาจากอ.หล่มเก่า


2.ด้านธรรมชาติ

2.1ลานหินแตก เป็น ลานหินมีรอยแตกเป็นแนวเป็น ร่อง เหมือนแผ่นดินแยก รอยแตกนี้บางรอยก็มีขนาดแคบ ขนาดพอคนก้าวข้ามได้แต่บางรอยก็กว้างจนไม่่สามารถ จะกระโดดข้าม ไปถึง สำหรับความลึกของร่องหินแตกนั้นไม่สามารถจะคะเนได้ลักษณะเช่นนี้ี้สันนิษฐานว่า อาจจะเกิดจากการโก่งตัว หรือ เคลื่อนตัวของผิวโลก

2.2 ลานหินปุ่ม เป็นลานหินซึ่งมีหินผุดขึ้นมาเป็นปุ่มเป็นปมขนาดไล่เลี่ยกัน
ลานหินปุ่ม ห่างจากที่ทำการอุทยานฯประมาณ 4 กม. อยู่ริมหน้าผา ลักษณะลานหินซึ่งมีหินผุดขึ้นมาเป็นปุ่มเป็นปมขนาดไล่เลี่ยกัน คาดว่าเกิดจากการสึกกร่อนตามธรรมชาติของหิน ในอดีตบริเวณนี้ใช้เป็นที่พักฟื้นของคนไข้ของโรงพยาบาล เนื่องจาก อยู่บนหน้าผา มีลมพัดเย็นสบายฉันจะบิน
ผาชูธง อยู่ห่างจากลานหินปุ่มประมาณ 500 เมตรเป็นหน้าผาสูงชันสามารถเห็นทิวทัศน์ได้กว้างไกล โดยเฉพาะภาพวิวพระอาทิตย์ตกดินจะสวยงามไม่แพ้จุดชมวิวอื่นๆ บริเวณนี้เคยเป็นสถานที่ที่ ผกค.จะขึ้นไปชูธงแดง (ฆ้อนเคียว) ทุกครั้งที่รบชนะทหารของรัฐบาล


แวะทานกาแฟ ทีนี่ แทนรัก ทะเลหมอก (บ้านสีส้ม)  วิวสวยมาก ถ่ายรูปได้แป๊บเดียว ฝนตกหนักมาก รอกาแฟนานเกือบชั่วโมง
พระบรมธาตุเจดีย์กาญจนาภิเษก ตั้งอยู่บนเขาค้อ เป็นเจดีย์ที่มีสถาปัตยกรรมผสมผสานทั้งแบบสุโขทัยอยุธยา และรัตนโกสินทร์ ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปให้ประชาชนได้สักการะบูชา ยอดเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุพระอัฐธาตุของพระพุทธเจ้า ที่อัญเชิญมาจากประเทศศรีลังกา โดยพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทานให้กับประชาชนในพื้นที่ หลังจากยุติการสู้รบกับคอมมิวนิสต์ใน ประเทศไทยคืนนี้พักที่นี่ เขาค้อระเบียงภู เสียดายฝนตกตอนเช้าเลยเห็นไม่เห็นวิวสวย ๆ  มีแต่หมอกฟุ้งกระจาย น้ำตกศรีดิษฐ์เป็นน้ำตกหินชั้นขนาดใหญ่ เดิมเคยเป็นที่อยู่ของกลุ่ม ผกค. ซึ่งยังปรากฎหลักฐาน และสิ่งของเครื่องใช้หลายอย่างของกลุ่มผกค.ในบริเวณน้ำตก เช่น ครกตำข้าวที่ ผกค. สร้างขึ้นโดยใช้พลังน้ำตกช่วยเคลื่อนกังหันตำข้าว


เดินทางโดยรถกระบะ ไปทุ่งแสลงหลวง  จัดเต็ม Go Go


เจ้าสิ่งนี้ผ่านมา วูบเดียวหัวแดงกันทั้งคันเลย  


จุดชมวิว ศาลาสรัสจันทร  ชื่อศาลาเพราะมาก


ทุ่งแสลงหลวง หรือที่รู้จักกันดีในนาม “ทุ่งหญ้าสะวันนาแห่งเมืองไทย”เป็นอุทยานแห่งชาติที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 ของประเทศ มีเนื้อที่ประมาณ 789,000 ไร่หรือ 1,262.40ตารางกิโลเมตร ทุ่งแสลงหลวงมีพื้นที่ ครอบคลุม อ.วังทอง อ.นครไทยอ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก และใน อ.เขาค้อ อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์ สำหรับชื่อของอุทยานแห่งชาติมีการสันนิษฐานว่ามีการตั้งชื่อตามพันธุ์ไม้ชนิดหนึ่งที่มีอยู่ในพื้นที่ป่าแห่งนี้ คือ ต้นแสลงใจซึ่งมีขึ้นอยู่เป็นจำนวนนึกว่าอยู่ เกาะนามิ  ขาดแต่รูปปั้น เบยองจุน
1. Pino Latte ตั้งอยู่ที่ต.แคมป์สน อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ ที่ตั้งของร้าน อยู่ใกล้กับวัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว ที่ทางร้านได้เปิดให้บริการกับการตกแต่งสไตล์Industrial ที่จำลองรูปแบบการอยู่อาศัยให้อารมณ์เสมือนตู้คอนเทนเนอร์


รอกาแฟ 45 นาที นานมาก รสชาติและราคา เหมือนร้านกาแฟ ดัง ๆ ที่ กรุงเทพ

วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว มองจากร้านกาแฟ


วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว ถูกสร้างขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองราชย์ครบ 60 ปีความโดดเด่นอลังการที่ไม่เหมือนใครนอกจากทิวทัศน์สวยๆของทะเลภูเขารายรอบและทะเลหมอกสีขาว ก็คือ สีสันสดใสอันเกิดจากการนำกระเบื้องสีถ้วยชามเบญจรงค์มุกลูกปัดแก้วแหวนเงินทองสิ่งมีค่าต่างๆ ตลอดจนเซรามิคหลากสีสัน มาประดับประดาตกแต่งเป็นลวดลายที่สวยงาม เมื่อยามต้องแสงแดดทั่วทั้งอาณาบริเวณจะสะท้อนประกายงดงามราวกับวัดบนสรวงสวรรค์เป็นสถานที่อันสวยงามและศักดิ์สิทธิ์


คำว่าผาซ่อนแก้ว เป็นชื่อยอดเขาที่ได้มาจากคำบอกเล่าของชาวบ้านซึ่งมองเห็นลูกแก้วลอยลงมาจากฟ้าก่อนลับหายไปบริเวณถ้ำที่ยอดเขากลายเป็นความเชื่อว่าเป็นพระบรมสารีริกธาตุเสด็จลงมาและต่อมาก็เป็นที่ตั้งของ “พุทธธรรมสถานผาซ่อนแก้ว”ก่อนจะเปลี่ยนเป็น “วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว”ในปัจจุบันบนพื้นก็สวยงามมากมาย
“พระพุทธเจ้า 5 พระองค์” พระพุทธรูปสีขาวซ้อนกัน 5 องค์มีความใหญ่โตโอ่อ่า


Create Date : 01 มกราคม 2559
Last Update : 2 มกราคม 2559 0:30:10 น.
Counter : 809 Pageviews.

3 comments
  
hny2016
โดย: Kavanich96 วันที่: 2 มกราคม 2559 เวลา:3:44:24 น.
  
@kavanich96 Happy new year 59 เช่นกันค่ะ
โดย: Meanangtatalim (Meanangtatalim ) วันที่: 2 มกราคม 2559 เวลา:9:09:12 น.
  
บรรยากาศดีจังค่ะ อากาศกำลังดี ถือว่าไม่หนาวมาก แต่หมอกนี่สร้างความฟินได้มากค่ะ
โดย: mariabamboo วันที่: 2 มกราคม 2559 เวลา:17:09:55 น.
ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
 *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

Valentine's MonthMeanangtatalim
Location :
สมุทรสาคร  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]บันทึกการเดินทางจาก ตะลอนทัวร์ไปเรื่อย
มกราคม 2559

 
 
 
 
 
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31