bloggang.com mainmenu search


กิจกรรมเดินย้อนรอยพิพิธศิลปวัฒนธรรม อภิเนาว์สถานวังเจ้า พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา


ศุกร์สวัสดีค่ะ ยังจำทริปเดินเที่ยวกับชมรมพิพิธสยามได้หรือเปล่าคะ ครั้งนี้ เราได้มีโอกาสไปร่วมกิจกรรมกับชมรมฯ นี้ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๕ นานพอสมควรกว่าจะได้อัพบล็อกมาให้ชมกัน...

รายละเอียดของกิจกรรม ตาม link เลยค่ะ

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=276503719117214&set=a.266155126818740.43653.227233897377530&type=1&theater

เค้านัดลงทะเบียนกัน ๐๘.๑๕ น. เราต้องไปรถเมล์เอง จากบ้าน...นั่งรถเมล์ขึ้นทางด่วนลงป้ายแรกทางลงเพชรบุรี เพื่อรอรถเมล์สาย ๗๒ สอบถามแล้วมีสายเดียวที่ผ่านสวนจิตรฯ แต่ที่เราไม่รู้คือรถเมล์ทิ้งช่วงนานมาก กว่าจะไปถึง...ประมาณ ๘ โมงครึ่ง สายค่ะ ไปเจอเพื่อนสมาชิกอีกท่านที่จะไปร่วมกิจกรรมเหมือนกัน ตรงทางเข้าด้านหน้าสวนจิตร ซึ่งจะต้องแลกบัตรก่อน เลยได้เข้ามาพร้อมกันพอดี (ค่อยใจชื้นขึ้นมาหน่อย)
เดินเข้ามาภายใน โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา ครั้งแรกในชีิวิต ตะลึงค่ะ มีแบบนี้กลางกรุงด้วย๐๘.๔๗ น. วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๕ ค่ะ

ไม่ใช่มาสายแล้วยังเอ้อระเหยนะคะ รอเพื่อนที่เจอกันด้านหน้า จอดรถก่อน เดี๋ยวไปพร้อมกันค่ะ

โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชได้พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์สร้างโครงการอันหลากหลายในโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา เพื่อเป็นโรงงานตัวอย่างและพระราชทานโอกาสให้บุคคลกลุ่มต่าง ๆ ที่สนใจ "ดูกิจการได้ทุกเมื่อ" ในแต่ละปีจึงมีผู้เข้ามาศึกษาดูงานโครงการต่าง ๆ เกือบ ๒๐,๐๐๐ คนต่อปี

ลักษณะของโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา แบ่งออกเป็น ๒ ประเภทคือ

๑. โครงการแบบไม่ใช่ธุรกิจ เป็นโครงการสนองแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เกี่ยวกับการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร ทรงให้ความสำคัญกับการเพิ่มพูนคุณภาพชีวิตของเกษตรกร โดยมีแนวทางที่สำคัญคือ ทำให้เกษตรกรสามารถพึ่งตนเองได้ทางด้านอาหาร และสนับสนุนให้มีรายได้เพิ่มขึ้นนอกเหนือไปจากภาคเกษตร อีกทั้งเน้นการพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โครงการเหล่านี้ได้แก่ โครงการเกี่ยวกับปลานิล ป่าไม้สาธิต นาข้าวทดลองข้าวไร่ การผลิตแก๊สชีวภาพ ปุ๋ยอินทรีย์ เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช สวนพืชสมุนไพร สาหร่ายเกลียวทองโครงการทดลองปลูกพืชโดยปราศจากดิน

๒. โครงการกึ่งธุรกิจ เป็นโครงการทดลองแปรรูปผลิตภัณฑ์จากการเกษตร มีการจัดผลิตภัณฑ์ออกจำหน่ายในราคาย่อมเยาในรูปแบบที่ไม่หวังผลกำไร แต่มุ่งส่งเสริมให้ประชาชนบริโภคสินค้าที่ผลิตได้ในประเทศไทย ซึ่งมีคุณภาพและราคาไม่แพง โครงการต่าง ๆ เหล่านี้ได้แก่ โรงโคนมสวนจิตรลดา โรงบดและอัดแกลบ ห้องปฏิบัติการทดลอง โรงผลิตน้ำผลไม้ โรงนมเม็ดสวนดุสิต โรงอบผลไม้ โรงกลั่นแอลกอฮอล์ โรงเนยแข็ง โรงสีข้าว โรงเห็ด โรงอาหารปลา โรงผลิตกระดาษสา และโรงหล่อเทียนหลวง


หลังจากฟังบรรยายประวัติความเป็นมาของโครงการส่วนพระองค์ที่ศาลามหามงคล (เป็นจุดลงทะเบียนด้วย) ค่ะจุดแรกที่มาแวะคือ "โรงกระดาษสา" ค่ะ
ในปี พ.ศ. ๒๕๓๖ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงโปรดฯ ให้จัดตั้งโรงกระดาษสาขึ้นในโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา โดยทำการผลิตกระดาษสา กระดาษสาประดับลวดลายจากดอกไม้ นำกระดาษสามาผลิตดัดแปลงในรูปแบบต่างๆ และได้เผยแพร่ให้กับกลุ่มแม่บ้าน นิสิตนักศึกษา เพื่อนำไปประกอบอาชีพ และใช้เศษวัสดุจากกระดาษสามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ ทำให้ประชาชนมีรายได้และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ตลอดจนอนุรักษ์ศิลปความเป็นไทย

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงได้รับคำแนะนำจากสมเด็จพระพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาให้ผลิตกระดาษที่มีลวดลายตามธรรมชาติ โดยใช้ดอกไม้ชนิดต่างๆ เช่น เฟื่องฟ้า เข็ม ทรงบาดาล ฯลฯ มาประดับลวดลายต่างๆ ทำให้เกิดความสวยงามและมีประโยชน์ใช้สอยอีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งเมื่อได้ทำการทดลองวิจัยแล้ว ปรากฎว่า เป็นที่นิยมชื่นชอบของทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศ โดยสามารถนำไปประดิษฐ์เป็นของใช้ในงานหัตถกรรมและอุตสาหกรรมส่งออก เช่น โคมไฟ กรอบรูป หมวก การ์ด เป็นต้น


สาธิตขั้นตอนการทำกระดาษสาค่ะ
ตอนตกแต่งวางดอกเฟื่องฟ้า และใบดอกแก้วค่ะเมื่อแห้งแล้วด้านบน...ส่วนประกอบของวัดพระแก้ว เมื่อทำการบูรณะ สมเด็จพระเทพรัตน์ฯ ทรงให้นำส่วนที่รื้อออกมาเก็บรักษาไว้ที่นี่ค่ะข้อมูลส่วนไหนผิดพลาด ขออภัยนะคะ บางส่วนลอกมา...บางส่วนอาศัยความจำตอนฟังบรรยาย
จำไม่ได้ว่าคืออะไร แต่นำมาเก็บรักษาไว้ที่นี่เช่นกัน ใครทราบ...ให้ข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะกระดาษสา ทำมาจากเปลือกของต้นกระสา ซึ่งเป็นต้นไม้ขนาดกลาง ชอบขึ้นในที่ชื้นแฉะตามริมแม่น้ำลำคลองกระดาษสาที่ทำเสร็จแล้วลูกสำโรงค่ะ


สาหร่ายเกลียวทอง

ในปี พ.ศ. ๒๕๒๙ งานวิจัยและพัฒนาโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา ได้นำน้ำกากมูลหมักซึ่งเป็นผลพลอยได้จากการผลิตแก๊สชีวภาพมาใช้เลี้ยงสาหร่ายเกลียวทอง และนำไปใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตอาหารปลา
สาหร่ายเกลียวทอง หรือสาหร่ายสไปรูลิน่า เป็นอาหารเสริมสุขภาพที่มีโปรตีนสูงและยังอุดมด้วยวิตามินและเกลือแร่ชนิดต่าง ๆ ช่วยให้สุขภาพแข็งแรง ปรับความสมดุลในร่างกาย ลดน้ำตาลในเลือด ลดความดันโลหิต ลดอาการอ่อนเพลีย บำรุงผิวพรรณให้สดใส เปล่งปลั่ง ป้องกันเซลล์ตับไม่ให้ถูกทำลายจากพิษของแอลกอฮอล์ ตลอดจนมีคุณสมบัติในการต่อต้านอนุมูลอิสระในร่างกาย

ค่าโปรตีนของสาหร่ายเกลียวทองในโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา สูงถึง ๖๘-๗๑ เปอร์เซนต์ เมื่อแปรรูปเป็นแคปซูลแล้ว
คุณสาวิตรี สุมาลา ผู้บรรยายค่ะ
ระเบียบปฏิบัติภายในโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา

๑. ให้แต่งกายสุภาพ เรียบร้อย
๒. ห้ามปล่อยชายเสื้อออกนอกกางเกง และห้ามพับแขนเสื้อ
๓. สุภาพสตรีห้ามสวมกางเกง นุ่งโสร่ง หรือผ้าถุง (ยกเว้นเครื่องแต่งกายประจำชาติ หรือเครื่องแบบที่ได้รับอนุญาต) ควรสวมกระโปรงทรงสุภาพที่คลุมเข่า หรือสวมผ้าซิ่นตีนจก ผ้าถุงสำเร็จที่ทอจากผ้าไหมไทย
๔. ห้ามสวมชุดสีดำทั้งชุด หรือชุดสีขาวและดำโดยเด็ดขาด
๕. ห้ามสวมเสื้อยืดคอกลมทุกชนิด เสื้อไม่มีแขน กางเกงยีนส์ และกางเกงขาสั้น (ยกเว้นนักเรียนหรือผู้ที่อยู่ในเครื่องแบบ)
๖. ห้ามสวมรองเท้าแตะทุกชนิด (ยกเว้นพระภิกษุ สามเณร)


การปฏิบัติตัวในเขตพระราชฐาน

๑. ให้ความเคารพสถานที่ โดยสำรวมกิริยาและวาจา
๒. ห้ามเดินและดื่ม หรือเดินและรับประทานอาหาร
๓. เพื่อสภาพแวดล้อมที่ดี ในเขตพระราชฐาน ให้ดับเครื่องยนต์ขณะจอดรถ
๔. งดการบันทึกภาพด้วยกล้องวีดีโอ อนุญาตเฉพาะการบันทึกภาพนิ่งเท่านั้น
ระหว่างรอคิว เพื่อเข้าชมจุดต่อไป ต้องทิ้่งระยะห่าง มีกลุ่มอื่นด้วย เพราะไม่งั้นเสียงบรรยายจะตีกัน มีคนสงสัย...ห้องน้ำค่ะ
จุดต่อไปที่เรามาแวะ โรงเพาะเห็ด ค่ะเห็ดหลิืนจือ หรือเห็ดหมื่นปี

เป็นสมุนไพรที่หายาก มีถิ่นกำเนิดดั้งเดิมอยู่ในป่าเขาของประเทศจีน ปัจจุบันสามารถเพาะเลี้ยงได้ในหลายประเทศรวมทั้งประเทศไทย และได้เป็นกิจกรรมหนึ่งของโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา ที่ประกอบไปด้วยงานเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ งานวิจัย โรงเพาะเห็ด และโรงผลิตน้ำเห็ดหลินจือรสน้ำผึ้งบรรจุกระป๋อง รวมทั้งการผลิตเห็ดฝานเป็นแผ่นแบบบรรจุซอง ใช้บริโภคเพื่อการบำรุงร่างกาย

ปลื้มค่ะ ถ่ายมาเยอะเลยด้านหน้าโรงงาน ถ่ายตอนขาออกค่ะ
ยังมีอีกหลายตอนค่ะ รายละเอียดค่อนข้างเยอะ ทำไปก็เกร็งๆ ค่ะ กลัวทำไม่ดี...


ขอบคุณเป็นพิเศษ...ชมรมพิพิธสยาม และ เจ้าหน้าที่ทุกท่านของโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา


ข้อมูลจาก //web.ku.ac.th/king72/2541-2/proj1.html • Comment
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 • แกว่งแกะมาเปิด กิจกรรมเดินย้อนรอยพิพิธศิลปวัฒนธรรม อภิเนาว์สถานวังเจ้า พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา ให้คุณหนูค่า


  โดย: ลงสะพาน...เลี้ยวขวา 22 มีนาคม 2556 5:47:39 น.
 • 1 แม่จ้าว ใหญ่แท้ ใหญ่ไปนะเทอ คราวหลังเล็กติ๊ดนุง

  บล๊อกนี้ดีค่ะ ชอบ ไม่เคยเข้าไป แล้วคิดว่าคงจะยากที่เข้าไป กลัวเขาไล่ออกมานะค่ะ 555 เสียงดัย 8 หลอดซะ
  ธรรมดาเข้าไปชมได้ไหมเอ่ย ภาพแรกสวยเย็นตาดีจัง เขียว ๆ ชอบ
  ต้องตามต่อแน่นอน

  บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

  ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต

  สายหมอกและก้อนเมฆ Photo Blog ดู Blog

  ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 3 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น

  โดย: ลงสะพาน...เลี้ยวขวา 22 มีนาคม 2556 5:53:48 น.
 • อ้อ ระเบียบเยอะอ่ะ
  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมบางส่วน ระเบียบการเข้าชม ต้องแต่งกายสุภาพ เรียบร้่อย สุภาพสตรีสวมกระโปรง หรือซิ่น รองเท้าหุ้มส้น

  สุภาพบุรุษสวมเสื้อมีปก กางเกงขายาว งดเว้นกางเกงยีนส์ และใส่รองเท้าหุ้มส้น งดรองเท้าผ้าใบค่ะ

  โดย: ลงสะพาน...เลี้ยวขวา 22 มีนาคม 2556 5:54:58 น.
 • ครูใหญ่จะว่าไหมหนอ 4 เม้นท์ติดดดดดด 5555555

  วันนี้แกว่งแกะค่ะ ไม่ถีบและควบ สงสาร กร๊ากกกกกกก
  ไปแว้ววววว เด็กรออยู่
  สวัสดีค่ะ สิริทากแอร์ไลน์
  โดย: ลงสะพาน...เลี้ยวขวา 22 มีนาคม 2556 5:57:31 น.
 • มาเที่ยววังและโครงการส่วนพระองค์ด้วยคนค่ะ

  โดย: เริงฤดีนะ 22 มีนาคม 2556 6:01:55 น.
 • พร้อม 1 like 1 vote for photi.กดจาดมือถือมันไม้showนะคะ(ทำไม่เป็น)copy แต่voteแล้ว

  โดย: เริงฤดีนะ 22 มีนาคม 2556 6:05:57 น.
 • สวัสดียามเช้าครับพี่หนู

  เป็นกิจกรรมและโครงการที่น่าสนใจจังเลยครับ
  โดย: กะว่าก๋า 22 มีนาคม 2556 6:36:16 น.
 • กลับมาดูระเบียบอีกที มานเยอะกว่าเดิมอ่ะ
  สงสัยไม่ได้ไปอ่ะ กางเกงยีนส์ก็ไม่ให้ใส่เข้าเนอะ
  ปกติคนทั่วไปเข้าไปชมได้หรือค่ะ
  โดย: ลงสะพาน...เลี้ยวขวา 22 มีนาคม 2556 8:03:16 น.
 • สวัสดีครับพี่หนู
  เป็นที่หนึ่งที่อยากดู
  แต่คิดว่าคนทั่วไปคงเข้าไปเยี่ยมชมยาก
  ติดตามชมกับพี่หนูคงสะดวกดีครับ
  โดย: moresaw 22 มีนาคม 2556 8:29:20 น.
 • อยากไปบ้าง
  โดย: หมอเต่าหลังตุง (pintakai ) 22 มีนาคม 2556 10:40:23 น.
 • ดีจังได้มาเที่ยวด้วยค่ะ
  โดย: tuk-tuk@korat 22 มีนาคม 2556 11:13:28 น.
 • สวัสดีค่ะ พี่หนู ดีจังมีสาธิตการทำกระดาษสาด้วย

  มีลวดลายด้วยเนอะ สวยดีจัง

  ถ้าไม่ได้มากะพี่หนู นกจะมีโอกาสได้เห็นมั่งมั้ยเนี่ย..  ปล. ก็คนเค้าจริงใจอ่ะเนอะ ราขึ้นเยอะด้วยอ่ะ 555
  โดย: Nongpurch 22 มีนาคม 2556 11:16:11 น.
 • ระเบียบเข้าชมโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดาเยอะจังเลยค่ะ
  หากไม่ได้เตรียมตัวไป คงจะไม่ได้เข้าแน่ๆ หุหุ

  ชอบการสาธิตทำกระดาษสาค่ะ


  โดย: แค่ได้รู้จัก_ก็เพียงพอ 22 มีนาคม 2556 13:18:48 น.
 • อยสาว มลํ สมุฏฐิตํ ตทุฏฐาย ตเมว ขาทติ
  เอวํ อติโธนจารินํ สานิ กมฺมนิ นยนฺติ ทุคฺคตึ

  สนิมเกิดแต่เหล็กกัดกินเหล็ก ฉันใด
  กรรมที่ตนทำไว้ย่อมนำคนเขลาไปทุคติ ฉันนั้น

  ใช้สติปัญญาพิจารณาก่อนตัดสินใจลงมือกระทำการทุกอย่าง...นะคะ
  ไม่ต้องเกร็งค่ะคุณหนู
  ภาพและเนื้อเรื่องดีมาก...ค่ะ
  โดยเฉพาะภาพสวยคมมาก

  หนึ่งโหวต หนึ่งไลค์ เป็นกำลังใจกัน...นะคะ


  โดย: พรหมญาณี 22 มีนาคม 2556 14:01:00 น.
 • หนึ่งเคยเขาไปซื้อน้ำผึ้งค่ะพี่หนู
  ภายในเหมือนเป็นโรงงานย่อมๆ
  หลายโรงงานเลยนะคะ
  ชอบสาหร่ายทอดค่ะ นมอัดเม็ดด้วย ถ้าได้ไปจะซื้อมาหม่ำๆตลอดเลย
  โดย: AdrenalineRush 22 มีนาคม 2556 14:28:19 น.
 • หวัดดีค่าพี่หนู

  ผลิตภัณฑ์จากกระดาษสารินชอบมากๆ เลยค่ะ
  สินค้าทุกอย่างที่เอามาประยุกต์ทำจากกระดาษสาด้วย
  ไม่ว่าจะเป็นสมุด กล่องทิชชู่
  หรือของชำร่วยต่างๆ
  รินว่าเป็นอะไรที่ฝีมือควรแก่การถนอม
  และสะสมมากๆเลยค่ะ

  อ้อที่เชียงรายบ้านดู่ก็มีโครงการทำกระดาษสาด้วยนะคะ
  พี่หนูขับรถผ่านตอนไปเชียงรายด้วยล่ะ แต่คงไม่รู้รินก็รู้ตอนที่เรียนที่นั่นค่ะ อย่างสวยจริงๆ ^^


  โดย: Rinsa Yoyolive 22 มีนาคม 2556 14:52:36 น.
 • ผลิตภัณท์ของโครงการน่าสนใจจังค่ะพี่หนู
  วาเคยเข้าไปชมนานมากๆแล้ว ตั้งแต่สมัยเรียนนู้นนนค่ะ
  มีหลายตอนก็จะตามชมค่ะ วาเผลอๆไป
  พี่หนูเรียกนิดนึงนะคะ  โดย: Sweety-around-the-world 22 มีนาคม 2556 14:56:08 น.
 • เอนทรี่นี้ยอดไปเลยค่ะพี่หนู
  พี่ได้เดินชมด้วยตัวเอง  นิคพลอยได้มาเปิดหูเปิดตาด้วย
  ไม่มีโอกาสดีๆแบบนี้เลยค่ะ

  1-4 ใช้แกะคุ้มเลยเนี่ย


  โดย: ที่เห็นและเป็นมา 22 มีนาคม 2556 15:36:41 น.
 • น่าสนใจมากค่ะ อยากรู้อยากเห็นหลายอย่างเลย อิอิ
  โดย: ฟ้าใสวันใหม่ 22 มีนาคม 2556 15:50:30 น.
 • เห็นภาพแล้วอยากเข้าไปเดินชมบ้างจริงๆ

  เดี๋ยวในใครๆ ก็ใช้ ไอแพทถ่ายภาพกันเต็มไปหมด
  โดย: คุณต่อ (toor36 ) 22 มีนาคม 2556 16:44:47 น.
 • หูยยยยยย...เห็ดเพียบค่ะ พี่หนู

  ไม่น่าจะเป็นที่บล๊อกพี่หนูนะคะ
  พอดีนู๋ใช้เน็ต 20เม็ก ซึ่งรูปเยอะ
  ไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่ แหะ ๆ ^ ^"
  ปัญหาในสัปดาห์ที่ผ่านมาน่าจะ
  เป็นที่ server มากกว่าค่ะ
  ตอนนี้กลับมารวดเร็ว โหวตได้
  เช่นเคยแล้วนะคะ พี่หนูลงรูป
  เยอะ ๆ แบบที่ไปเก็บมาดีกว่า
  บล๊อกพี่หนูเองจัดเต็มไม่ต้องกั๊กค่ะ
  ฮาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาา

  ส่วนวันพรุ่งนี้นู๋จะพาคุณแม่ไป
  หม่ำอาหารจีนกันค่ะ นัดกัน
  ตั้งแต่เดือนที่แล้ว หลัง ๆ ท่าน
  ไม่ค่อยอยากออกจากบ้าน
  คืออายุมากขึ้นออกบ่อย ๆ ก็
  เหนื่อย ขอเป็นสองเดือนครั้ง
  ส่วนครั้งนี้นู๋พาออกไปเป็นพิเศษ
  บอกคุณแม่ว่าไปขำ ๆ นะ
  ไม่ไกลบ้านค่ะ


  โดย: ปรัซซี่ 22 มีนาคม 2556 19:35:09 น.
 • สวัสดีค่ะพี่หนู
  ดีจังเลยพี่หนูได้มีโอกาสเข้าไปเดินชมที่นี่
  น่าสนใจมากเลยค่ะ ชอบกระดาษสา อยากทำเป็นค่ะ
  สาหร่ายเกลียวทอง ก้อมีเนาะ ถ้าพี่หนูไม่เก็บภาพมาฝากคงไม่ได้เห็นแน่เลย
  ขอบคุณมากนะคะ
  คืนนี้หลับฝันดีค่ะ
  โดย: blueberryblossom 22 มีนาคม 2556 20:28:22 น.
 • สวัสดีค่ะพี่หนู

  อ้าว กลายเป็นว่าโอ๋เข้ามาดูภาพพระตำหนักดอยตุงมะทันเหรอค่ะ กลายเป็นบล็อกนี้ไปซะแล้ว

  คนแถวบ้านโอ๋ เขาบอกว่าที่วังสวนจิตรฯ เปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าไปเรียนวิชาชีพ เขาไปเรียนทำขนมหวานมา อื้ม อร่อยล้ำค่ะ โอ๋ก็ว่าจะ ว่าจะ จนล่วงเลยมาหลายปีแล้วไม่รู้ป่านนี้เขายังมีโครงการแบบนี้อยู่รึเปล่านะค่ะ
  โดย: oa (rosebay ) 22 มีนาคม 2556 20:44:14 น.
 • เคยแต่ผ่านไม่เคยเข้าไปข้างในสักที
  ..
  ทุกสิ่งที่เห็นล้วนเป็นความรู้ที่น่าศึกษามากคะ

  โดย: ปันฝัน 22 มีนาคม 2556 20:57:01 น. • More Good Night Comments

  //////////////////////////////////////
  ช่วงนี้หายอีกแล้ว มีงานติดต่อกันสามวัน วันนี้พอว่างรีบแวะมาเยี่ยมเยือนกัน ราตรีสวัสดิ์นะคะคุณหนู
  โดย: เกศสุริยง 22 มีนาคม 2556 21:29:55 น.
 • สวัีสดีตอนค่ำๆ ครับพี่หนู .....

  โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา เป็นสถานที่ซึ่งผมคงไม่มีโอกาสได้ไปเยี่ยมชมด้วยตนเอง เพราะไม่สะดวกในหลายๆ เรื่อง ขอมาติดตามชมเอาในบล็อกพี่หนูนี่แหละครับ สะดวกกว่าไปเองเป็นไหนๆ .....


  โดย: NET-MANIA 22 มีนาคม 2556 21:51:26 น.
 • ~ มาช้า แต่มาแล้วนะคะพี่ ~
  โดย: ~ ริมน้ำ_voUฟ้า ~ (rimnam_kobfa ) 22 มีนาคม 2556 21:57:22 น.
 • สวัสดีค่ะคุณหนู โห...คุณหนูมีบุญมากๆเลยนะค่ะนี่
  ที่ได้เข้าชมโครงการในพระราชดำริในสวนจิตรฯ
  เราได้แค่ชื่นชมเห็นแต่ป้ายริมเขตพระราชฐานเองค่ะ

  นอกจากเห็นทางทีวี ก้ได้เห็นจากบล๊อกคุณหนูเพิ่ม
  และน่าสนใจหลายเรื่องทีเดียวค่ะผ่านภาพสวยๆอีกด้วย
  บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

  ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
  Sweety-around-the-world Travel Blog ดู Blog
  สายหมอกและก้อนเมฆ Photo Blog

  ปล.วันนี้เพิ่งจะได้เข้าบล๊อก
  ได้แวะไป...Future Park International Coffee & Tea Showcase 2013ด้วย
  เลยหม่ำมื้อเย็นที่นี้และเพิ่งถึงบ้านตอน 3 ทุ่มนี้เองค่ะ
  คุณหนูเหมือนรู้ใจมีญาณส่งถึงกันมากเลยนะค่ะ
  ตั้งใจไว้ว่าจะไปถ้าว่างๆ...พอดีคุณสามีอยากดูเครื่องเสียง
  เลยตกลงกันขับรถเลยบ้านไปฟิวเจอร์กันได้ค่ะ

  งานดีใช้ได้ค่ะ แต่เคยไปตอนจัดที่เซ็นทรัล ลาดพร้าว ดีกว่าค่ะ
  ขอบคุณคุณหนูมากๆเลยนะค่ะที่ช่วยส่งข่าวเตือนให้ค่ะ
  คุณหนูว่างๆลองไปดูก็ดีคร้า คุณหนูใช้กล้องเก่งๆ น่าจะสนุกในการถ่ายภาพไปได้เรื่อยๆ

  เราก็กดมั่วๆมาซะมากกว่าเพราะคนเยอะพอสมควร
  พรุ้งนี้ก็อยากปดูเครื่องบินเจทแสดง ที่ดอนเมือง
  แต่แอบท้ออากาศร้อน อาจไม่ไปค่ะ

  โดย: tui/Laksi 22 มีนาคม 2556 22:07:22 น.
 • แวะมาเยี่ยมยามค่ำคืน...สวัสดีครับ

  ตามมาเที่ยวชมด้วย ได้ความรู้เกี่ยวกับโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดาเยอะเลย ภาพถ่ายสวยด้วยครับ

  ขอขอบคุณสำหรับโหวตให้ที่บล็อกด้วย นะครับ

  คืนนี้หลับฝันดี ราตรีสวัสดิ์ครับ


  โดย: **mp5** 22 มีนาคม 2556 22:14:55 น.
 • สวัสดีค่ะพี่หนู กิ่งมาดึกอีกแล้วค่ะ อิอิ พี่หนูคงหลับไปแล้ว
  โครงการหลวงสวนจิตรลดา น่าสนใจมากค่ะโดยเฉพาะเห็ดหลินจือค่ะพี่หนูถ่ายภาพมาสวยมากดูเยอะมากนะคะ

  กิ่งไลท์ให้ก่อนนะคะวันนี้โหวตหมดแล้วค่ะ

  หลับฝันดีค่ะ


  โดย: กิ่งฟ้า 22 มีนาคม 2556 23:09:45 น.
 • เห็นภาพแล้วอยากเข้าไปชมมากเลยค่ะ จะมีพระราชวังของประเทศไหนเป็นอย่างบ้านเรา ที่เต็มไปด้วยโครงการพระราชดำริเพื่อคนไทยทั้งนั้น นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมจริง ๆ ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานพระพุทธเจ้าข้า
  โดย: haiku 22 มีนาคม 2556 23:29:34 น.
 • ไลค์ค่ะ ขอบคุณสำหรับภาพสวยๆและเรื่องๆราวดีๆนะคะ
  ไม่เคยเข้าไปชมโครงการสวนจิตรลดาเลยค่ะ


  โดย: lovereason 23 มีนาคม 2556 0:48:20 น.
 • สวัสดีครับพี่
  รู้มานานแล้วว่าภายในพระราชวังมีโครงการหลายอย่างที่พระองค์ทดลอง
  แต่ก็ไม่ค่อยได้เห็นภาพภายในมากๆ และใกล้ชิดอย่างนี้
  แล้วอย่างนี้จะไม่รักและเทิดทูลพระองค์ท่านได้อย่างไรในเมื่อเราเห็นท่านทรงงานมาตลอดชีวิต
  และสิ่งนี้ไม่ควรจะถูกเหมารวมๆ ว่า"คลั่ง"เลยนะครับ.
  โดย: หมุนตามไมล์ 23 มีนาคม 2556 0:54:33 น.
 • ผัดหมี่ซัวหมูแดงกับผักกาดดอง อาหารจานเดียว ง่าย ๆ ในวันหยุดค่ะ  โดย: ลงสะพาน...เลี้ยวขวา 23 มีนาคม 2556 8:00:11 น.
 • บันทึกการโหวตเรียบร้อยแล้วค่ะ

  แวะมาทักกันยามเช้าค่ะคุณหนู

  บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

  ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต  สายหมอกและก้อนเมฆ Photo Blog ดู Blog

  โดย: หอมกร 23 มีนาคม 2556 9:46:38 น.
 • ภายในวังสวนจิตร ร่มรื่นมากเลย
  เต็มไปด้วยต้นไม้
  มีดงกล้วยด้วย ชอบๆๆ

  กระดาษาสาลายสวยมากๆ
  เราชอบกระดาษสาที่สุดค่ะ
  สวยแบบมีศิลป

  กดถูกใจนะคะ

  วันนี้มาสั้นๆ มึนหัวนิดหน่อยค่ะ  โดย: mambymam 23 มีนาคม 2556 9:54:06 น.
 • กระดาษสาสวยมากๆเลยค่ะพี่หนู
  การจัดวาง เห็นแล้วชอบมาก
  ช่วงนี้หัวฟูจริงๆค่ะ

  เลยทำให้แอบหนีหน้าจากบล็อกไป แหะๆ


  โดย: fonrin 23 มีนาคม 2556 12:16:43 น.

 • โดย: Kavanich96 23 มีนาคม 2556 14:33:04 น.
 • แค่ชื่อก็อยากไปมากแล้วค่ะพี่หนู น่าสนใจจังเลยกิจกรรมดีดีแบบนี้
  โดย: sawkitty 23 มีนาคม 2556 15:29:23 น.
 • ขอบคุณมาก ๆ ครับสำหรับคำแนะนำและลิงค์เกี่ยวกับการโพสต์ คือผมห่างหายไปนานกลับมาใหม่ก็เหมือนเด็กใหม่ งงไปหมดว่าจะโพสต์ยังไงดี ทีแรกก็ใส่รูป ๆ เข้าไปโดยไม่ได้สังเกตุว่ามันไปทับซ้อนกัน พอกด submit ภาพมันเลยซ้อนติดกันเป็นแพ ดูตลก หลังจากที่คุณกรุณาแนะนำก็ไปอ่านทบทวนดูใหม่ แล้วลองโพสต์ดู ก็ได้ผลเป็นที่น่าพอใจครับ ขอบคุณ ๆ ครับ
  โดย: psw2548 23 มีนาคม 2556 15:47:58 น.
 • ป.ล.ภาพของผมส่วนใหญ่จะโพสต์ใน Facebook เพราะรู้สึกว่าระบบเขาทำให้มันง่ายดี ถ้าจะโพสต์รูปหลาย ๆ รูปก็แค่กดเลือกทั้งหมดได้เลย แล้วนั่งรอสักพักรูปจะโพสต์ให้เสร็จเลย พอมาเจอแบบในบล็อคแก็ง มันไม่คุ้นนะครับ คงต้องปรับตัวสักระยะ น่าจะโอเคครับ ขอบคุณครับ
  โดย: psw2548 23 มีนาคม 2556 15:52:15 น.

 • บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

  ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
  สายหมอกและก้อนเมฆ Photo Blog ดู Blog

  วันนี้เอากำลังใจมามอบให้กับ
  สิ่งดี ๆ ที่นำมาฝากเพื่อนบล๊อก
  เสมอค่ะน้องหนู เคยดูในทีวีมา
  บ้างเหมือนกันค่ะ เป็นโครงการที่ดีมาก ๆ เลยค่ะ
  โดย: AppleWi 23 มีนาคม 2556 23:28:49 น.
 • เข้ามาอ่านบล๊อคที่นี่ เหมือนได้ติดตามทัวร์ไป ได้ทั้งสาระและบรรยากาศสบาย ๆ ไปเรื่อย ๆ ไม่เร่งร้อน ขอชมว่า จขบ.เล่าเรื่องได้เก่ง น่าสนใจ ยอมรับครับว่าผมเล่าเรื่อง "ไม่ได้เรื่อง" ชอบถ่ายรูปอย่างเดียว

  ขอบคุณอีกครั้งสำหรับคำแนะนำ ปัญหาในการโพสต์หลาย ๆ รูป ผมเข้าใจแล้วครับ ^^
  โดย: psw2548 24 มีนาคม 2556 4:31:03 น.
 • เป็นทริบที่ดีมาก ๆ ครับ

  + วังสวนจิตรเปรียบเหมือน
  "ห้องวิจัยเพื่อการกินอยู่" ของผู้คนในแผ่นดินนี้เลย ^^

  + ถ้าเป็นตอนเช้าวันธรรมดา รถเมล์สาย 72 คงขาดช่วงแน่ครับ
  กว่าจะฝ่ารถติดถนนเพชรบุรีก็นานเลย ต้องผ่านหลายแยก (ที่รถติด) อีก -_-

  ป.ล. เห็นพี่หนูฝากข้อความไว้ในเอนทรีย์เก่า ๆ ของผมด้วย ขอบคุณมากครับ ^^
  โดย: ทุเรียนกวน ป่วนรัก 24 มีนาคม 2556 6:41:50 น.
 • สวัสดียามเช้าครับพี่หนู  โดย: กะว่าก๋า 24 มีนาคม 2556 6:47:24 น. • เลยมื้อกลางวันแระ ต้องเป็นมื้อเสริมแล้วละค่ะพี่หนู  .. 5 วัน รูปเป็นพัน
  โอ้โห.. เวลาเลือกมันจะยากตรงเลือกออกนี่ละค่ะ


  โดย: ที่เห็นและเป็นมา 24 มีนาคม 2556 13:01:52 น.
 • วัดพระพุทธบาท
  มีความสำคัญขนาดที่ว่า
  เพราะ ไปไหว้ยาก ไกล
  เขาจึงจำลองรอยพระพุทธบาทไว้ในวัดต่าง ๆ นะคะ
  โดย: tuk-tuk@korat 24 มีนาคม 2556 15:16:58 น.
 • วันนี้นู๋ยกอาหารทำเองมาอวดพี่หนูค่ะ
  นาน ๆ ทีนะคะ อิอิ


  โดย: ปรัซซี่ 24 มีนาคม 2556 16:41:19 น.
 • คงไม่มีโอกาศเที่ยวแบบนี้ค่ะคุณ หนู ไป กทม ที แบบ แว๊บๆ เหมือนจรวด เสดธุระ ก็กลับหมดเวลาพอดี ..
  อิจฉาคนเมืองกรุงนะ ได้เที่ยวบ่อยๆ ดีจังเราเลย เป็นน้องพลอย ไปด้วย
  เคยชมแต่ในทีวีค่ะ มีโครงการดีๆ หลายอย่าง ท่านช่างไม่หยุด นิ่งเลย ไม่ให้มีอะไร ว่างอ่ะไรเหลือ เราๆ อยู่เฉยๆ รู้สึกอายเนาะ..
  มีเพื่อนสองคน เป็นพยาบาล อยู่ในวังสวนจิตร.ฯ.ไม่รู้อยู่ตรงส่วนไหน ..
  ชอบวังทุกที่ๆ มีแต่ความร่มรื่น.นะ.

  ..


  โดย: tifun 24 มีนาคม 2556 19:21:33 น.
 • บันทึกการโหวตเรียบร้อยแล้วค่ะ
  ถ้าไม่มาบล้อกนี้ก้อ คงพลาดสถานที่ดีๆแบบนี้ค่ะ
  ------
  บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

  ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
  สายหมอกและก้อนเมฆ Travel Blog ดู Blog

  โดย: blueberryblossom 24 มีนาคม 2556 19:38:38 น.

 • ส่งยิ้มยามดึกค่ะพี่หนู
  วันหยุดนี้
  เอางานมาทำ
  เอาซะเครียดเลยเปิ้นเหวิ่น

  แหะๆ
  โดย: fonrin 24 มีนาคม 2556 20:30:51 น.

 • แวะมากด Like ให้เป็นคนที่ 14 ค่ะ
  บ้านของพ่อเป็นเสมือนโรงเรียนของธรรมชาติที่เป็นต้นแบบของการทำมาหากินให้มั่นคงและยั่งยืนค่ะ
  แหล่มเลย


  โดย: อุ้มสี 24 มีนาคม 2556 20:39:30 น.
 • โครงการน่าสนใจทั้งนั้นเลย

  เคยได้อ่านข่าวฟังข่าวเสมอว่าวังสวนจิตรลดาเป็นอะไรที่ไม่เหมือนวัง
  เพราะมีทุกอยาางตั้งแต่เกษตร อุตสาหกรรม งานฝีมือ

  เวลาผ่านรั้ววัง แม่ซองฯชอบแอบนึกภาพข้างในวังเสมอ
  ไม่คิดว่าจะมีเปิดให้ชมด้วยค่ะ

  ต้องหาโอกาสบ้างแล้ว
  ขอบคุณคุณหนูค่ะ ที่ให้ข้อมูลดีๆ
  โดย: ซองขาวเบอร์ 9 24 มีนาคม 2556 20:47:39 น.
 • เคยเข้าไปครั้งหนึ่งค่ะ ได้แต่บอกตัวเองว่า อร่อย ๆ ๆ ค่ะ

  ขอบคุณมากนะคะทีแวะไปอวยพรวันเกิดให้ ขอพรนั้นคืนผู้ให้ด้วยค่ะ
  โดย: mariabamboo 24 มีนาคม 2556 20:51:47 น.
 • สวัสดีค่ะคุณหนู

  เป็นกิจกรรมและโคลงการที่น่าสนใจมากค่ะ
  เพิ่งจะรู้วิธีทำกระดาษสา ทำออกมาแล้วสวยมากค่ะ

  ตอนแรกก็กะจะอัพบล๊อกเพลงเดียวดาย
  แต่กาญเพิ่งอัพบล๊อกเพลงเศร้าๆไปก่อนหน้านั้น
  เลยอยากอัพบล๊อกเพลงสนุกๆเปลี่ยนกันค่ะ
  ไม่งั้นเดี๋ยวที่บ้านน้ำท่วม 555

  สุขสันต์วันหยุดค่ะคุณหนู
  โดย: ข้ามขอบฟ้า 24 มีนาคม 2556 22:31:44 น.
 • บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

  ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
  ดรสา Blog about TV ดู Blog
  Tristy Food Blog ดู Blog
  สายหมอกและก้อนเมฆ Photo Blog ดู Blog
  ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 3 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น
  -----------------------
  รีบมาส่งกำลังใจให้คุณหนูก่อนหมดวันค่ะ
  โดย: เกศสุริยง 24 มีนาคม 2556 23:36:44 น.
 • สวัสดีค่ะพี่หนู

  เห็ดหลินจือสีสวยดูน่ากินจังนะคะ


  โดย: culcita 24 มีนาคม 2556 23:44:21 น.
 • สวัสดีค่ะพี่หนู คืนนี้กิ่งมาดึกมากๆๆๆป่านนี้พี่หนูหลับปุ๋ยไปแล้ว อิอิ
  กิ่งมาโหวตให้แล้วค่ะติดค้างไว้วันก่อน

  สายหมอกและก้อนเมฆ Travel Blog ดู Blog
  ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 3 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น

  หลับฝันดีค่ะพี่หนู

  คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...
  โดย: กิ่งฟ้า 25 มีนาคม 2556 0:41:00 น.
 • ต้องการสมัครสมาชิกครับ
  โดย: สุรชัย คำเครือคง IP: 61.7.128.233 5 สิงหาคม 2557 2:02:35 น.
 • สวัสดีค่ะคุณสุรชัย

  เข้าไปที่นี่เลยค่ะ ชมรมพิพิธสยาม

  https://www.facebook.com/Varietysiam  โดย: สายหมอกและก้อนเมฆ 5 สิงหาคม 2557 5:43:12 น.
 • กำลังจะเขียนขอให้จนท.ที่ทำงานเข้าไปชมโครงการบ้างค่ะ รูปชัดดีมากค่ะ สวยงาม เย็นสบายตา
  โดย: nhoi IP: 110.164.95.3 26 กันยายน 2557 14:21:41 น.
 • สวัสดีค่ะ คุณ nhoi

  ภายในโครงการฯ ภาพจริงตรงหน้า สวย น่ารู้ น่าสนใจเยอะเลยค่ะ ไปชมให้ได้นะคะ
  โดย: สายหมอกและก้อนเมฆ 26 กันยายน 2557 14:36:40 น.