เ มื่ อ ค ว า ม ทุ ก ข์ ม า เ ยื อ น ฉั น
เ มื่ อ ค ว า ม ทุ ก ข์ ม า เ ยื อ น ฉั น

อ ยู่ อ ย่ า ง นั้ น มิ จ า ง ห า ย

ยิ่ ง สู้ ดู เ ส มื อ น มิ เ ค ย ค ล า ย

นั ย ห ม า ย ติ ด มุ ม ห ลุ ม พ ร า ง

ป ร ะ เ ด ป ร ะ ดั ง ถ า โ ถ ม

ถู ก จู่ โ จ ม ด้ ว ย ทุ ก ข์ ห ม่ น ห ม า ง

ห ล า ย ปี ผ่ า น พ า น พ บ ห น ท า ง

ใ จ บ า ง บ า ง ย อ ม รั บ ป รั บ ตั ว

แ ต ก ต่ า ง
แ ต ก ต่ า ง
แ ต ก ต่ า ง

ป ล่ อ ย ว า ง อั ต ต า พ า ส ลั ว

พ ลิ ก ใ จ ต น สู้ รู้ ตั ว

ข ล า ด ก ลั ว สิ่ ง ใ ด ไ ม่ มี

ด้ ว ย เ ห ตุ จ ริ ง แ ท้ แ ก่ ชี วิ ต

ถู ก ผิ ด มุ่ ง ห า แ ล ะ ห ลี ก ห นี

เ พิ ก เ ฉ ย แ ค ว้ ง ข ว้ า ง ท า ง แ ก้ ไ ม่ มี

ชี วี นี้ จึ ง มี ทุ ก ข์ เ วี ย น ว น

ทุ ก ปั ญ ห า มี ท า ง แ ก้

อ ย่ า ย อ ม แ พ้ แ น่ ว แ น่ เ ห ตุ ผ ล

จ ง มุ่ ง มั่ น ตั้ ง ก ม ล

ถู ก ผิ ด แ ห่ ง บุ ค ค ล อ ย่ า ใ ส่ ใ จ


ไม่มีอะไรมากมาย แค่นอนไม่หลับเพราะเสียงดอกไม้ไฟคืนพระจันทร์เต็มดวง

ที่จุดกันต่อเนื่องยาวนาน ในวาระกาลลอยกระทงเมื่อคืนวาน

ฉันเลยคว้ากล้องคู่กาย ออกมาจากเต้นพักแรมหนีน้ำท่วมกลางลานดิน

เพียงหวังว่าจะได้ภาพดอกไม้ไฟมาเชยชม

ผิดคลาด

ดอกไม้ไฟแสนงาม เจ้าถูกจุดอยู่แสนไกล มองเห็นเพียงแสงสว่างเพียงน้อยนิดริบหรี่

คงมีเสียงดังกังวานที่แผ่ปกคลุมมาถึงโสตประสาทฉัน...เท่านั้น

ฉันแหงนหน้ามองขึ้นไปบนท้องฟ้า

มองเห็นดวงจันทร์ส่องแสงสว่างไสวกลางต้นไม้สองต้น

ต้นหนึ่งไร้ซึ่งใบเพราะใกล้จะตาย แต่อีกต้นยังไหวใบมากอยู่

ฉันจึงถ่ายภาพนั้นที่ฉันเห็น มาแต่งบทกลอนแบบไร้ฉันทลักษณ์

มาฝากเธอ

ขณะที่ฉันทุกข์หนักหนา ฉันไม่ต้องการที่จะรู้

ฉันทุกข์เพราะใคร ใครทำฉันทุกข์

ฉันจะได้รับการเยียวยาไหม จากใคร อย่างไร เท่าไหร่

จงเลิกหาคนผิดเสียที ฉันไม่ต้องการรู้ ฉันไม่ต้องการฟัง

ฉันหวังเพียงว่า ... ชีวิตฉันจะกลับมาปกติเหมือนเดิมเร็ววัน

มิมุ่งหวังสิ่งใดใดให้มากความCreate Date : 11 พฤศจิกายน 2554
Last Update : 11 พฤศจิกายน 2554 19:45:19 น.
Counter : 1040 Pageviews.

26 comments
: เทวี เทวา : กะว่าก๋า
(23 ก.ค. 2564 05:19:09 น.)
Mercedes-AMG S63 พี่ใหญ่สุดโหดที่ผ่านกำโมดิฟายด์จากสำนัก POSSAIDON Pooh Station TH
(23 ก.ค. 2564 10:24:07 น.)
บางองค์กรเท่านั้น ที่เหมาะกับการมี "ที่ปรึกษา" wbj
(21 ก.ค. 2564 01:02:20 น.)
: ยากที่สุด : กะว่าก๋า
(19 ก.ค. 2564 05:46:24 น.)
  
คงจะเป็นความรู้สึกของคนที่ต้องลิ้มรสความทุกข์ครั้งนี้นะคะเฮีย

ต้นไม้ที่รักกำลังจะตายอยู่ตรงหน้า

บ้านที่เรารักแต่ไม่อาจพำนักเหมือนเคย

ขอแค่ชีวิตที่เคยปกติ
กลับมาปกติเหมือนเดิม
ไม่ต้องรอนแรม
ไม่พำนักที่อื่นใด..ที่มิอาจทำใจได้ว่า"บ้าน"


เมื่อไหร่กันหนอ
โดย: ในความอ่อนไหว วันที่: 11 พฤศจิกายน 2554 เวลา:19:52:46 น.
  
ทุกปัญหาที่ถาโถมเข้าใส่
แล้วเราก็ผ่านมาได้ครับ
ผ่านด้วยดีครับ เฮียเทียน
โดย: เศษเสี้ยว วันที่: 11 พฤศจิกายน 2554 เวลา:20:18:38 น.
  
อรุณสวัสดิ์ครับเฮีย


เชื่อแน่ว่าสำหรับคนที่อยู่ท่ามกลางความทุกข์อย่างเฮีย
ทุกข์นั้นก็ยังทำให้เห็นธรรมครับ

สู้ๆๆๆครับเฮียโดย: กะว่าก๋า วันที่: 12 พฤศจิกายน 2554 เวลา:6:24:47 น.
  
หลังจากน้ำผ่านพ้นไป ดอกไม้จะกลับมาเบ่งบานค่ะเฮีย แค่รอเวลาเท่านั้นเอง สู้ๆค่ะ
โดย: coji วันที่: 12 พฤศจิกายน 2554 เวลา:9:17:34 น.
  
ขอให้ประเทศชาติของเราก้าวผ่านวิกฤตการณ์ในครั้งนี้ไปได้ด้วยดี มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากภยันตรายทั้งหลายทั้งปวง และขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกที่ทุกท่านเคารพนับถือ จงปกปักรักษา ขจัดปัดเป่าภัยอันตราย ความทุกข์ยากทั้งหลายทั้งปวงให้หมดสิ้นไปโดยเร็ว เทอญ.
โดย: Woodythailand (WoodyThailand ) วันที่: 12 พฤศจิกายน 2554 เวลา:17:50:43 น.
  

หอบดอกไม้มาฝาก แทนความคิดถึง เกศสุริยง
สร้างกริตเตอร์

วันลอยกระทงที่ผ่านมาไม่ได้ไปไหนเลยค่ะ นอนเฝ้าบ้านให้เด็กๆไปเที่ยวกันและรู้สึกครั่นเนื้อครั่นตัวไปหมด งานแสดงไม่มีเลยช่วงลอยกระทงแต่ก็ไม่ได้หยุดเลย ทำเค็กตามออร์เดอร์ให้ลูกค้าตลอด เพิ่งจะว่างจริงๆก็ตอนนี้ เลยรีบมาทักทาย หวังว่าคุณเทียน คงสบายดีนะคะ
โดย: เกศสุริยง วันที่: 12 พฤศจิกายน 2554 เวลา:22:52:38 น.
  
ขอบคุณครับ สำหรับข้อมูลที่มีประโยชน์


Sharp LC40LE830U | HP TouchPad | Nikon D7000 |Nikon D3100 14.2MP Digital SLR Camera | VIZIO XVT3D474SV
โดย: ao (javakhao ) วันที่: 13 พฤศจิกายน 2554 เวลา:4:18:12 น.
  
อรุณสวัสดิ์ครับเฮีย


โดย: กะว่าก๋า วันที่: 13 พฤศจิกายน 2554 เวลา:5:54:28 น.
  
สู้ๆนะคะ

ยังไม่ได้เข้าไปดูบ้านที่ท่าอิฐเหมือนกันค่ะ อาทิตย์นี้ว่าจะไป แต่เห็นว่าน้ำขึ้นมาอีก ก็เลยคิดว่า รออาทิตย์หน้าค่อยไปดีกว่า เพราะเข้าไปแบบนี้ก็คงจะทำอะไรไม่ได้เหมือนกัน

หวังว่าจะได้กลับมาใช้ชีวิตแบบปกติสุขได้ในเร็ววันเหมือนกันค่ะ
โดย: อมยิ้มนิดนิด วันที่: 13 พฤศจิกายน 2554 เวลา:10:13:32 น.
  
แวะมาทักทายครับ
โดย: devilmanb วันที่: 13 พฤศจิกายน 2554 เวลา:17:38:09 น.
  
อรุณสวัสดิ์ครับเฮีย


โดย: กะว่าก๋า วันที่: 14 พฤศจิกายน 2554 เวลา:6:06:39 น.
  
สุสฺสูสา สุตวฑฺฒนี สุตํ ปญฺญาย วฑฺฒนํ
ปญฺญาย อตฺถํ ชานาติ ญาโต อตฺโถ สุขาวโห

ความใฝ่เรียนสดับ เป็นเครื่องพัฒนาความรู้
ความรู้จากการเรียนสดับนั้น เป็นเครื่องพัฒนาปัญญา
ด้วยปัญญา ก็รู้จักสิ่งที่เป็นประโยชน์
ประโยชน์ที่รู้จักแล้ว ก็นำสุขมาให้

มีความสุขกับประโยชน์ที่สำเร็จแล้วด้วยดี ตลอดไป...นะคะโดย: พรหมญาณี วันที่: 14 พฤศจิกายน 2554 เวลา:10:25:13 น.
  

ขอให้กลับสู่สภาวะปกติโดยเร็วค่ะ
บุญรักษา ... ขอให้พระคุ้มครอง
โดย: ณ ขณะหนึ่ง วันที่: 14 พฤศจิกายน 2554 เวลา:13:48:52 น.
  

เชื่อว่า เฮียจะพ้นทุกข์ได้ด้วยตัวเองค่ะโดย: สายหมอกและก้อนเมฆ วันที่: 14 พฤศจิกายน 2554 เวลา:16:28:08 น.
  
เราก็อพยพหนีน้ำท่วมเหมือนกันค่ะ น้ำท่วมไม่มาก แต่เดินทางไม่สะดวกก็เลยต้องย้ายออก แต่ตอนนี้น้ำลดแล้ว กะว่าพรุ่งนี้จะกลับไปดุบ้านว่าเป็นยังไง

ขอให้น้ำที่บ้านเฮียลดลงไว ๆ ค่ะ
โดย: haiku วันที่: 14 พฤศจิกายน 2554 เวลา:22:35:09 น.
  
อรุณสวัสดิ์ครับเฮีย


โดย: กะว่าก๋า วันที่: 15 พฤศจิกายน 2554 เวลา:6:22:30 น.
  
หินชจฺโจปิ เจ โหติ อุฏฐาตา ธิติมา นโร
อาจารสีลสมฺปนฺโน นิเส อคฺคีว ภาสติ

คนเรา ถึงมีชาติกำเนิดต่ำ แต่หากขยันหมั่นเพียร
มีปัญญาประกอบด้วยอาจาระและศีล ก็รุ่งเรืองได้
เหมือนอยู่ในคืนมืด ก็สว่างไสว

มีความสุขกับชีวิตที่สว่างไสว ตลอดไป...นะคะฝากกำลังใจไว้ให้...นะคะ

โดย: พรหมญาณี วันที่: 15 พฤศจิกายน 2554 เวลา:11:20:53 น.
  
เป็นห่วงเฮียมากมายคะ
โดย: ธนกร แมว IP: 101.108.207.95 วันที่: 15 พฤศจิกายน 2554 เวลา:21:36:20 น.
  
อรุณสวัสดิ์ครับเฮีย

ส่งกำลังใจให้นะครับเฮีย
ดูข่าว
น้ำน่าจะลดลงเรื่อยๆครับโดย: กะว่าก๋า วันที่: 16 พฤศจิกายน 2554 เวลา:6:12:19 น.
  
มโนปุพฺพงฺคมา ธมฺมา
ธรรมทั้งหลาย มีใจนำหน้า

มีความสุขกับใจที่น้อมนำแต่ความดี ตลอดไป...นะคะโดย: พรหมญาณี วันที่: 16 พฤศจิกายน 2554 เวลา:12:19:41 น.
  

แวะมาส่งกำลังใจให้หนึ่งหอบใหญ่ค่ะ
โดย: สายหมอกและก้อนเมฆ วันที่: 16 พฤศจิกายน 2554 เวลา:16:42:40 น.
  
อรุณสวัสดิ์ครับเฮียโดย: กะว่าก๋า วันที่: 17 พฤศจิกายน 2554 เวลา:6:14:24 น.
  
สุทุทฺทสํ สุนิปุณํ ยตฺถ กามนิปาตินํ
วิหญฺญติ จิตฺตวสานุวตฺตี

จิตนั้นเห็นได้แสนยาก ละเอียดอ่อนยิ่งนัก มักตกไปหาอารมณ์ใคร่
ผู้ประพฤติตามอำนาจจิต ย่อมเดือดร้อน

มีความสุขกับจิตที่ไม่กวัดแกว่าง ตลอดไป...นะคะโดย: พรหมญาณี วันที่: 17 พฤศจิกายน 2554 เวลา:12:44:44 น.
  
อรุณสวัสดิ์ครับเฮีย


หวังว่าน้ำจะลดลงในเร็ววันนะครับเฮีย
โดย: กะว่าก๋า วันที่: 18 พฤศจิกายน 2554 เวลา:6:22:30 น.
  

เดี๋ยวก็ผ่านไปค่ะ เฮีย

สู้ๆ
โดย: lastmoon วันที่: 18 พฤศจิกายน 2554 เวลา:8:39:21 น.
  
สละสลวยค่ะ
โดย: เชิญจุติ วันที่: 27 พฤศจิกายน 2554 เวลา:9:11:25 น.
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

Tiensongsang.BlogGang.com

tiensongsang
Location :
นนทบุรี  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ผู้ติดตามบล็อก : 28 คน [?]

บทความทั้งหมด