เตือน ‘หญิงเมืองกรุง’ เสี่ยงมะเร็งเต้านม

คุณภาพชีวิต

เร่งสร้างความรู้ ตรวจโรคได้ด้วยตนเอง
 
 
          กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เผยข้อมูลหญิงไทยโดยเฉพาะสาวๆ เมืองกรุง เสี่ยงมากที่สุดที่จะเป็นโรคมะเร็งเต้านม และมีแนวโน้มการตายจากโรคนี้จะสูงขึ้นเรื่อยๆ เตรียมเร่งสร้างความรู้ความเข้าใจ ให้แก่หญิงสาวที่มีอายุ 35 ปีขึ้นไป ให้รู้จักวิธีตรวจเต้าด้วยตัวเอง
 
          พร้อมรับมอบเต้านมเทียม 200 ชิ้นจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำไปทดลองใช้ในกลุ่มหญิงไทย เพื่อให้เข้าใจและสามารถเรียนรู้การตรวจเต้านมด้วยตนเองอย่างง่าย ลดปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งเต้านม ซึ่งจัดพิธีรับมอบหุ่นเต้านมเทียมสำหรับสอนตรวจเต้านมด้วยตนเอง ณ อาคารจามจุรี 4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
          นายแพทย์ณรงค์ศักดิ์  อังคะสุวพลา อธิบดีกรมอนามัย เผยว่า โรคมะเร็งเต้านมในผู้หญิงไทยพบบ่อย และเคยเป็นอันดับที่ 2 รองจากมะเร็งปากมดลูก แต่ปัจจุบันกำลังมาเป็นอันดับหนึ่ง จากการสำรวจผู้หญิงซึ่งอาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครประมาณ 3 ล้านคน เมื่อปี 2542 พบว่า มีผู้ป่วยด้วยโรคมะเร็งเต้านมเพิ่มขึ้นถึง 40 คนต่อประชากรแสนคน หรือประมาณ 1,200 คน
 
          ขณะที่จังหวัดขอนแก่น สงขลา และเชียงใหม่ พบเพียง 15 - 16 คนต่อประชากรแสนคน ซึ่งข้อมูลสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข พบการตายด้วยโรคมะเร็งเต้านมทั่วประเทศเมื่อปี 2544 จำนวน 1,261 คน และล่าสุดปี 2548 มีจำนวนสูงถึง 1,910 คน และคาดว่าจะมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆ
 
          “มะเร็งเต้านม สามารถพบได้ทั้งในเพศหญิงและเพศชาย แต่ส่วนใหญ่จะพบในเพศหญิงมากกว่า โดยเฉพาะช่วงอายุ 35 ปีขึ้นไป เริ่มมีความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งสูงขึ้น ซึ่งผู้หญิงที่มีประวัติคนในครอบครัวเป็นมะเร็งเต้านม อาทิ แม่ พี่สาว รวมทั้งผู้ป่วยที่เคยเป็นมะเร็ง จะมีอัตราเสี่ยงที่จะกลับมาเป็นใหม่สูงกว่าคนปกติ และผู้หญิงที่มีประจำเดือนมาตั้งแต่อายุก่อน 12 ปี หรือประจำเดือนหมดช้าหลังอายุ 55 ปี รวมทั้งผู้ที่รับประทานฮอร์โมนเพศหญิง และผู้ที่ได้รับยาคุมกำเนิดเป็นเวลานาน อาจเกิดมะเร็งเต้านมมากยิ่งขึ้น ตลอดจนผู้ที่มีพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่ถูกต้อง เช่น การบริโภคอาหารไขมันสัตว์มาก การสูบบุหรี่ ดื่มสุรา ภาวะเครียด และขาดการออกกำลังกาย ทำให้เพิ่มโอกาสในการเกิดเป็นมะเร็งเต้านมมากขึ้นด้วย”
 
          อธิบดีกรมอนามัย กล่าวด้วยว่า อาการของมะเร็งเต้านมในระยะต้นนั้นมักจะไม่มีอาการเจ็บ แต่อาจจะตรวจพบความผิดปกติเกิดขึ้นที่เต้านม ซึ่งอาจจะเป็นอาการเริ่มต้นของโรคมะเร็งเต้านม เช่น มีก้อนที่เต้านม มีการเปลี่ยนแปลงขนาดและรูปร่างของเต้านม ผิวหนังเปลี่ยนแปลง เช่น รอยบุ๋ม ย่น หดตัว หนาผิดปกติ บางส่วนมีสะเก็ด หัวนมมีการหดตัว หรือแดงผิดปกติ เจ็บเต้านม มีอาการบวมของรักแร้ เพราะต่อมน้ำเหลืองโต และ มีเลือดหรือน้ำออกจากหัวนม โดยร้อยละ 20 ของการมีเลือดออกจะเป็นมะเร็ง
 
          “วิธีการที่ดีที่สุด คือ การตรวจเพื่อค้นหามะเร็งเต้านมให้เร็วที่สุด ที่นิยมใช้มี 3 วิธีด้วยกัน คือ หนึ่ง การตรวจเต้านมด้วยการถ่ายภาพรังสีเต้านม หรือที่เรียกว่าแมมโมแกรม สามารถตรวจพบได้ตั้งแต่ระยะเริ่มแรก บอกผลได้ถูกต้องร้อยละ 85 - 90 แต่ค่าใช้จ่ายสูง ซึ่งสตรีอายุ 40 ปีขึ้นไปควรตรวจปีละครั้งการ สอง การตรวจเต้านมโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เมื่ออายุ 30 - 40 ปี ควรไปรับการตรวจทุก 3 ปี
 
          และสาม การตรวจเต้านมด้วยตนเอง ซึ่งเป็นวิธีที่ดีที่สุด สามารถตรวจหาความผิดปกติได้เป็นประจำทุกเดือน และคนที่ตรวจเป็นประจำสามารถตรวจพบก้อนได้ขนาดเล็กกว่าคนที่ไม่เคยตรวจ  และควรเริ่มตรวจ ตั้งแต่อายุ 20 ปีขึ้นไปซึ่งผู้หญิงทุกคนสามารถตรวจมะเร็งเต้านมได้ด้วยตนเอง เพราะเป็นวิธีง่ายๆ สามารถได้ทั้งในท่ายืนขณะอาบน้ำ หรือท่านอน ไม่ต้องอาศัยเครื่องมือ หรือวิธีการที่ยุ่งยาก ซับซ้อน ใช้เพียงแค่มือของตนเองเท่านั้น แต่ที่สำคัญคือ ต้องรู้จักสังเกตและปฏิบัติอย่างถูกต้อง”
 
          ทั้งนี้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ผลิตหุ่นเต้านมเทียมเพื่อใช้เป็นสื่อการสอนและฝึกทักษะการตรวจเต้านมแก่นักศึกษาแพทย์ พยาบาล บุคลากรสาธารณสุข และประชาชนทั่วไป โดยได้มอบหุ่นเต้านมเทียมจำนวน 200 ชิ้น ให้กับกรมอนามัย เพื่อนำไปทดลองใช้สอนประชาชนและประเมินประสิทธิภาพของหุ่น
 
          โดยชุดเต้านมเทียมนี้ จะประกอบไปด้วย เต้านมเทียมพร้อมแผ่นพลิก และแผ่นพับบอกวิธีสอนตรวจเต้านมด้วยตนเองอย่างง่าย  จะช่วยให้หญิงไทยมีความรู้และเข้าใจที่จะรู้จักสังเกตและเรียนรู้วิธีการป้องกันการเกิดโรคมะเร็งเต้านมให้ลดลงได้
 
 
 
 
 
ที่มา: หนังสือพิมพ์แนวหน้า
 
 
Liftmaster Garage Door Opener 1255rLiftmaster Garage Door Opener DiagnosticsLiftmaster Garage Door Opener ManualLiftmaster Garage Door Opener PartsLiftmaster Garage Door Opener ProgrammingLiftmaster Garage Door Opener TroubleshootLiftmaster Garage Door OpenersLiftmaster Jackshaft Garage Door OpenerLiftmaster Professional Garage Door OpenerLimit Switch Chamberlain Garage Door OpenerLinear Garage Door OpenerLinear Garage Door Opener PartsLinear Garage Door OpenersLinear Ld033 Garage Door Opener TroubleshootingLinear Moore O Matic Garage Door OpenersLow Cost Garage Door OpenersLowes Garage Door OpenersManual Garage Door OpenerManual Moore Garage Door OpenerMarantec Garage Door OpenerMarantec Garage Door OpenersMartin Garage Door OpenersMaster Mechanic Garage Door OpenersMoore O Matic Garage Door OpenersMotorcycle Garage Door OpenerMotorcycle High Beam Garage Door Opener CircuitMulticode Garage Door OpenersNutone Garage Door Opener PartsNutone Garage Door OpenersNylon Gear Sears Garage Door OpenerOmega Garage Door OpenersOverhead Door Garage Door OpenersOverhead Garage Door OpenersPepboys Universal Garage Door OpenerPowerlift Garage Door OpenersRaynor Garage Door Opener PartsRaynor Garage Door OpenersRemote Card Access Garage Door OpenerRemote Control Garage Door OpenerRemote For Garage Door OpenerRemote Garage Door OpenerRemote Garage Door Opener LiftmasterRemote Garage Door Opener OverheadSears Automatic Garage Door OpenerSears Craftsman Garage Door OpenerSears Craftsman Garage Door Opener Chain Drive Extension KitSears Craftsman Garage Door Opener InstructionsSears Craftsman Garage Door Opener Light Stays OnSears Craftsman Garage Door Opener Light Will Not Go OffSears Craftsman Garage Door Opener ManualCreate Date : 12 กุมภาพันธ์ 2553
Last Update : 12 กุมภาพันธ์ 2553 20:04:16 น.
Counter : 374 Pageviews.

0 comments
Happy Chinese New Year 2020 katoy
(14 ม.ค. 2563 16:24:48 น.)
รวมรูปถ่ายที่ชื่นชอบ ปี 2561-2562 JinnyTent
(13 ม.ค. 2563 12:51:05 น.)
โด้สร้างสถิติหลังซัดแฮตทริกในลีกอิตาลี่เปิดหัวปี2020! สมาชิกหมายเลข 5622634
(8 ม.ค. 2563 00:52:38 น.)
No. 846 ไปอุบลแล้ว ไม่ผิดหวังจริงหรือ...? ไวน์กับสายน้ำ
(6 ม.ค. 2563 05:54:25 น.)
ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
 *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

Tech-today.BlogGang.com

beaushi
Location :
  

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]

บทความทั้งหมด