คอนเสิร์ต "พลังแห่งรัก" แด่ สุเทพ วงศ์กำแหงภาพจาก บล็อกคุณ the fivedog


youtube.com

กลิ่นรักโลมใจ

คำร้อง - ทำนอง :  เนรัญชรา
ขับร้อง :  สุเทพ  วงศ์กำแหง


สิ้นแสงพระสุรีย์ ระพีผ่อง
สิ้นเปลวสีทองผ่องพรรณจันทราสง่าศรี
ใช่หทัยสิ้นรักสิ้นภักดี
ที่เคยมีมอบเธอ นิรันดร์กาล ตราบฟ้าสิ้นดาว วับวาวอร่าม
เบื้องบนสีครามสิ้นหมู่เมฆาประดับสวรรค์
สิ้นผไท สิ้นสายสุธาธาร
สิ้นลมปราณสิ้นสลายไม่สิ้นปองเฝ้าครวญคิดรำพัน
เฝ้าฝันถึงพิมานหอห้อง
พี่ยังใฝ่ปอง หวังครองเป็นคู่ชีวี
ดังพิมานคู่ฟ้าดังทิวาคู่ราตรี
รักเธอดั่งชีวี ภักดีไม่มีเสื่อมคลาย ปรารถนาเพียงเธอ
รักเสมอรักไม่มีวันหน่าย
ตราบโลกสลาย
แม้ตายก็ยังชื่นใจ

กระซิบวอนฝากมา
ลมช่วยพารำเพยฝากไป
โปรดฟังเสียงหัวใจพี่รักเท่าไหร่
รักเท่าไหร่แก้วตา


ภาพจาก template.net


'กลิ่นรักโลมใจ' สุเทพ วงศ์กำแหง พลังใจในคอนเสิร์ต 'พลังแห่งรัก'


“สิ้นแสงพระสุรีย์ ระพีผ่อง

สิ้นเปลวสีทองผ่องพรรณจันทราสง่าศรี

ใช่หทัยสิ้นรักสิ้นภักดี

ที่เคยมีมอบเธอ นิรันดร์กาล...”เพลงนี้คือเพลงที่ ฯพณฯ พลเอกชาติชาย ชุณหวัณ นายกรัฐมนตรีคนที่ ๑๗ ของประเทศไทยโปรดปรานเป็นพิเศษ ผู้ใกล้ชิดของท่านเคยนำมาเล่าสู่กันฟังในบรรดาผู้ใกล้ชิดว่า ท่านจะนำเพลงนี้มาร้องให้ฟังทั้งเวลาที่ท่านเครียดหรืออารมณ์ดี และเพียงร้องจบท่านแรกท่านก็จะยิ้มออกมาอย่างสบายใจ พร้อมกับวาทะทองคำซึ่งเป็นบุคลิกที่ผู้คนจดจำท่านได้เป็นอย่างดี คือ

“ไม่มีปัญหา NO PROBLEM!”

ที่ยังปรากฏอยู่บนป้ายหาเสียงของพรรค ชาติพัฒนา ไม่มีปัญหา มาจนถึงการหาเสียงครั้งนี้ด้วย

ภาพจาก youtube.com

ภาพจาก youtube.comเพลงนี้ชื่อ “กลิ่นรักโลมใจ” คำร้อง ทำนอง “เนรัญชรา” ขับร้องโดย สุเทพ วงศ์กำแหง ศิลปินแห่งชาติ ซึ่งเพลงนี้ก็เป็นอีกเพลงที่ผู้แต่งได้ยืนยันไว้อย่างหนักแน่นว่ารักแท้นั้นจะยืนยาวอยู่ใน “นิรันดร์กาล” คือไม่มีวันสูญสิ้น อันเป็นหลักคิดสากลบนความเชื่อจากคัมภีร์ไบเบิล จนทำให้ผู้ขับร้องคือ สุเทพ วงศ์กำแหง ถึงกับนำมาปรารภอยู่หลายครั้งว่า

“เนรัญชราเขานับถือศาสนาคริสต์หรือเปล่านะ...”

ภาพจาก pinterest.com

ภาพจาก sanook.comสำหรับ “เนรัญชรา” เองนั้น ก็ได้เคยตอบคำถามนี้ไปแล้วว่านับถือในคำสอน แต่มิได้เข้าสู่พิธีรับเชื่อทางศาสนา และยังคงเป็นชาวพุทธเช่นเดิม

“มีช่วงชีวิตหนึ่งที่ได้มีโอกาสใกล้ชิดและเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับคริสต์ศาสนา จากคณะผู้สอนศาสนาชาวต่างประเทศ ได้เห็นถึงความตั้งใจของพวกเขาที่มีความมุ่งมั่นที่จะเผยแพร่คำสอนชองคริสต์ศาสนาเป็นอย่างยิ่ง ตากฝน บุกน้ำ ลุยโคลน เข้ามาเยี่ยมเพื่อสนทนาในเรื่องความรักของพระเจ้า จึงตอบแทนน้ำใจของพวกเขาด้วยความเต็มใจรักฟัง และเรียนรู้ในเรื่องราวของพระเจ้าอยู่ช่วงหนึ่ง จนมีความเข้าใจและประทับใจ ศรัทธาและมีความเข้าใจในความรักของพระเจ้า แต่ยังไม่อยากเปลี่ยนศาสนา ขอเป็นพุทธและมีพระเจ้าเป็นที่เคารพศรัทธาเช่นนี้ต่อไป”

นั่นคือเนื้อหาที่ เนรัญชรา” เคยเล่าไว้ในคอลัมน์นี้เอง

ภาพจาก เพจศาลาเฉลิมกรุง

ภาพจาก เพจศาลาเฉลิมกรุงมีข่าวที่น่ายินดีว่า ๔ หน่วยงานหลักทางวัฒนธรรม นำโดย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ สมาคมนักร้องแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, มูลนิธิศาลาเฉลิมกรุง และ มูลนิธิสวัสดิการนักแสดง จะร่วมกันจัดงานเชิด์ชูครูเพลง ศิลปินแห่งชาติในคอนเสิร์ต “พลังแห่งรัก สุเทพ วงศ์กำแหง” สืบสานบทเพลงส่งพลังแห่งรักถึง สุเทพ วงศ์กำแหง ศิลปินแห่งชาติ ในวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๒ รอบ ๑๔.๐๐ น. ณ หอประชุมใหญ่ ศูยน์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เป็นคอนเสิร์ตที่จะนำบทเพลงของ สุเทพ วงศ์กำแหง มาถ่ายทอดโดยศิลปินแห่งชาติ ๔ ท่านคือ สุประวัติ ปัทมสูต, เศรษฐา ศิระฉายา, จินตนา สุขสถิตย์, วิรัช อยู่ถาวร

ภาพจาก เพจศาลาเฉลิมกรุง

ภาพจาก เพจศาลาเฉลิมกรุงร่วมด้วยนักร้องคุณภาพในวงการเพลงอย่างเป็นประวัติการณ์ เช่น สุดา ชื่นบาน, ฉันทนา กิตติยพันธ์, รุ่งฤดี แพ่งผ่องใส, ศรีไศล สุชาติวุฒิ, นฤพนธ์ ดุริยพันธ์, วินัย พันธุรักษ์, วิชัย ปุญญะยันต์, นันทวัน เมฆใหญ่ สุวรรณปิยะศิริ, นีรนุช ปัทมสูต, โฉมฉาย อรุณฉาน, ทิพย์วัลย์ ปิ่นภิบาล, อุทุมพร บัวพึ่ง, จิตติมา เจือใจ, วิระ บำรุงศรี, ชรัมภ์ เทพชัย, สุทธิพงษ์ วัฒนจัง, กัณพล ปรีดามาโนช, สุชาติ ชวางกูร, มัม ลาโคนิคส์, ไกรวิทย์ พุ่มสุโข, บูรพา-ญาดา อารัมภีร, พรหมเทพ เทพรัตน์, ฎากร เทพทอง, อุไรวรรณ ทรงงาม, วิภารัตน์ เปรื่องสุวรรณ, โชติมา ช่วงวิทย์, คณิตตา จิตต์เจริญ, กัญจนปกรณ์ แสดงหาญ ฯลฯ บรรเลงโดย วงเฉลิมราชย์ ควบคุมวงโดย วิรัช อยู่ถาวร ศิลปินแห่งชาติ

ภาพจาก thaiticketmajor.com

ภาพจาก thaiticketmajor.comรายได้จากการจัดงานในครั้งนี้ จะนำไปเป็นสวัสดิการให้กับ เรืออากาศตรีสุเทพ วงศ์กำแหง ศิลปินแห่งชาติ และ สมาคมนักร้องแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บัตรราคา ๑,๐๐๐ บาท ทุกที่นั่ง เปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ที่ ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ ทุกสาขา โทร ๐-๒๒๖๒-๓๔๕๖

ภาพจาก thaiticketmajor.com

ภาพจาก thaiticketmajor.com


และจะเป็นอีกคอนเสิร์ตที่เราจะต้องได้ฟังเพลง “กลิ่นรักโลมใจ” อย่างยิ่งใหญ่อลังการแน่นอน


"ตราบฟ้าสิ้นดาว วับวาวอร่าม

เบื้องบนสีครามสิ้นหมู่เมฆาประดับสวรรค์

สิ้นผไท สิ้นสายสุธาธาร

สิ้นลมปราณสิ้นสลายไม่สิ้นปอง..."
ข้อมูลจากนสพ.แทบลอยด์ไทยโพสต์ ๒๔ ก.พ.-๒ มี.ค. ๒๕๖๒

ภาพจาก บล็อกคุณญามี่


บีจีจากคุณญามี่ กรอบจากคุณ Hawaii_Havaii

Free TextEditor

Create Date : 02 มีนาคม 2562
Last Update : 8 มีนาคม 2562 8:26:35 น.
Counter : 1325 Pageviews.

0 comments
Brother Louie - Stories ... ความหมาย tuk-tuk@korat
(29 ม.ค. 2564 11:16:00 น.)
👨‍👩‍👧‍👦 โชว์โง่นิดหน่อย 👨‍👩‍👧‍👦 โอน่าจอมซ่าส์
(26 ม.ค. 2564 20:23:08 น.)
เรื่องย่อซีรีส์ Untouchable Lovers - องค์หญิงสวมรอย /หงส์ขังรัก blue_medsai
(10 ม.ค. 2564 09:05:08 น.)
มนต์แคน แก่นคูน ลูกทุ่งไทยแรงที่สุดในปี 2563 ยอด View แซง Black Pink katoy
(6 ม.ค. 2564 08:34:52 น.)

ผู้โหวตบล็อกนี้...
คุณสองแผ่นดิน, คุณtoor36, คุณโอน่าจอมซ่าส์, คุณฟ้าใสวันใหม่, คุณตะลีกีปัส, คุณสันตะวาใบข้าว, คุณJinnyTent, คุณเริงฤดีนะ, คุณSai Eeuu, คุณmambymam, คุณสายหมอกและก้อนเมฆ, คุณSweet_pills, คุณkae+aoe, คุณเกศสุริยง, คุณซองขาวเบอร์ 9, คุณRinsa Yoyolive, คุณThe Kop Civil, คุณInsignia_Museum, คุณ**mp5**, คุณอุ้มสี, คุณภาวิดา คนบ้านป่า, คุณสาวไกด์ใจซื่อ, คุณnewyorknurse, คุณmariabamboo, คุณCherry_Wawa, คุณกะว่าก๋า, คุณชีริว, คุณล้งเล้งลัลล้า, คุณหอมกร, คุณก้นกะลา, คุณALDI, คุณTui Laksi, คุณอาจารย์สุวิมล, คุณmcayenne94, คุณเรียวรุ้ง, คุณผีเสื้อยิปซี, คุณข้ามขอบฟ้า, คุณวลีลักษณา, คุณบาบิบูเบะ...แปลงกายเป็นบูริน


Haiku.BlogGang.com

haiku
Location :
  

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ผู้ติดตามบล็อก : 156 คน [?]

บทความทั้งหมด