Psychic Ability Information

ไปเจอมาจากหว้ากอ ของคุณAinulindale โพสต์ไว้ มีเครดิต มาจาก https://www.mythland.org อีกที เลยเอามาเก็บไว้ โฮะๆๆ ชอบมาก ๆ ....


Psychic Ability Information

Telepathy อ่าน ความคิดคนอื่นได้ และ ส่งความคิด ถึงคนอื่นได้ (รวมถึงสิ่งมีชีวิตที่เคยชิน) เช่นการอ่านใจและเห็นคำพูดในความคิดคนอื่น และอาจมีการส่งคำพูดจากความคิดของตนเข้าไปในสมองผู้อื่นโดยตรง เป็นต้น

Psychometry อ่าน ความทรงจำที่คนอื่นได้ (อ่านความทรงจำที่ฝังอยู่จากสิ่งของและสิ่งมีชีวิตทุกอย่าง) โดยเฉพาะจะเห็นชัดกับความทรงจำที่ฝังแน่น เช่นคนที่เจ้าคิดเจ้าแค้นหรือแผ่ความคิดบางอย่างออกมาอย่างรุนแรง สถานที่ที่เกิดอุบติเหตุบ่อยๆ หรือสถานที่ที่มีความนึกคิดของคนที่ฆ่าตัวตายด้วยความเศร้าอย่างรุนแรง เป็นต้น ปกติมักจะอ่านจากการ แตะ สัมผัส หรือการเพ่งความรู้สึกสัมผัส สิ่งที่ อ่าน ได้อาจจะมีทั้งภาพ เสียง หรือเป็นแรงของจิตสัมผัส

Clairvoyance ตาทิพย์ การมองเห็นในลักษณะพิเศษเหนือประสาทสัมผัสทั้งห้า เช่น การมองเห็นเหตุการณ์ คน สัตว์ สิ่งของ หรือสถานที่ที่ไม่เคยไป หรือรู้จักมาก่อน เป็นต้น หรือการมองเห็นในสิ่งที่คนปกติไม่เห็นได้ เช่นสิ่งของที่ถูกซ่อนไว้อย่างมิดชิด หรือสิ่งของ หรือสถานที่ที่อยู่ไกลมากๆ เป็นต้น

Clairsentience, Intuition การรู้สึกสัมผัสถึงสิ่งต่างๆรอบตัว หรือสิ่งที่รับรู้ได้นอกเหนือจากประสาททั้งห้าอย่างชัดเจน เช่น การไปในโบราณสถานก็จะสัมผัสบางอย่างได้ หรือบริเวณที่เป็นสนามรบเก่าโดยไม่รู้ตัวก็จะรู้สึกอึดอัด เป็นต้น และอาจมีการรู้สึกแบบเป็นสีในจิตใจ เช่นมองเห็นบางคนก็สัมผัสความเศร้าหมองได้เป็นสีมืดๆออกมาจากคนนั้นๆ การเห็นคนร่าเริงแล้วสัมผัสเป็นสีที่สดใสออกมาจากคนนั้นๆ เป็นต้น สิ่งที่สัมผัสได้มักเป็นสิ่งที่คนทั่วไปไม่สามารถรับรู้ หรือเป็นสิ่งที่ถูกปิดซ่อนเอาไว้ หรือสิ่งที่ถูกลืมลบเลือนไปแล้ว

Empathy การสัมผัสความต้องการกระทำของคนอื่น หรือสิ่งมีชีวิตอื่น ส่วนใหญ่จะเป็นไปในทางบวก เช่น การเข้าใจจิตใจผู้อื่นและทราบความต้องการของผู้อื่น(แต่ไม่สามารถ "อ่าน" ได้) ในทางกลับกันก็สามารถรู้ การประสงค์ร้าย หรือการโจมตีได้ด้วยการจับ คลื่นจิต ของผู้อื่นได้(เช่นระดับความรู้สึกที่ผิดไปจากปกติ อาจคล้ายกับจิตสังหารชั่ววูป) เป็นต้น บางระดับอาจจะคล้ายกับ Aura Reading ก็เป็นได้

Precognition การเห็น"ก่อน" การ อ่าน อนาคตหรือเห็น ภาพฉาย ของอนาคตที่ควรจะเป็น หรือที่อาจจะกำลังเกิดขึ้น (*ขอให้ทำความเข้าใจว่าผู้ใช้พลังจิตประเภทนี้ ไม่สามารถเห็นได้ทุกรายละเอียดของอนาคต หรือสิ่งที่อยากรู้ เช่นมักจะมีคำถามจากคนทั่วไปว่า ให้อ่านอนาคตเช่นดูเลขล็อตเตอรี่ หรือทายแต้มการพนันในบ่อนพนันไม่ได้เหรอ ซึ่งขัดต่อหลักของพลังชนิดนี้) แต่ภาพที่เห็นเป็นเพียงอนาคตที่ควรจะเป็น อาจมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้(บางที)

Psychometry ก็มองเห็นอนาคตแบบนี้ได้เหมือนกัน) ส่วนใหญ่มักจะเห็นเรื่องไม่ดีที่อาจจะเกิด มีตั้งแต่ระดับเบาบางถึงระดับแจ่มชัด เช่น การมีลางสังหรณ์ว่าวันนั้นๆจะเกิดเรื่องไม่ดี การฝันเห็นอนาคตเช่นอุบัติเหตุล่วงหน้า และความสามารถระดับสูงเช่นการ อ่าน ภาพอนาคตได้เลย(แต่มักจะ อ่าน ไม่ได้ดั่งใจ) เป็นต้น บางทีอาจอ่านอนาคตได้ไม่ชัดเจนโดยเฉพาะอนาคตของตัวผู้ใช้เอง แต่มักจะมีกลไกซ้อนในการป้องกันตัวเองเช่นการรู้โดยสัญชาติว่าต้องหลีก เลี่ยงสิ่งไหน หรือต้องไปทำอะไรในที่ไหนเมื่อไหร่ โดยไม่รู้เหมือนกันว่าทำไม

Psychokinesis, Telekinesis พลังยก เคลื่อนย้ายสิ่งของ หรือทำสิ่งต่างๆโดยปราศจากเงื่อนไขทางฟิสิกส์ เช่นการงอช้อน การยกสิ่งของลอยในอากาศ เป็นต้น

Levitation การลอยตัวในอากาศได้โดยปราศจากการช่วยเหลือทางฟิสิกส์ เช่นการเหาะเหินเดินอากาศ ลอยขึ้นได้ดั่งใจ

Teleportation มีพลังในการเคลื่อนย้ายสิ่งของหรือตนเองจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งโดยการแทน ที่ ในฉับพลัน เช่นการ วาร์ป จากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งในทันที หรือการสลับที่สิ่งของโดยไม่ต้องแตะต้องหรือเคลื่อนย้ายด้วยวิธีทางฟิสิกส์ หรือยกขึ้นด้วยพลังจิตแบบTelekinesis

Time Traveller ผู้มีความสามารถเกี่ยวกับเวลา หรือนักท่องเวลา อาจมีความสามารถแตกต่างกันไป เช่น ผู้มีพลังในการย้อนเวลา หนีจากปัจจุบันหรืออนาคตเพื่อกลับไปแก้ไขให้เกิดความเหมาะสมต่อตัวเองหรือ เพื่อความต้องการของตัวเอง ผู้มีพลังในการลบเวลา คล้ายกับนักย้อนเวลา สามารถลบเวลาในส่วนเกินที่ไม่ต้องการออกได้ นักข้ามเวลาคือผู้ที่สามารถข้ามเวลาไปมาระหว่างคู่ขนานของอดีต อนาคต และปัจจุบันได้ ผู้มีความสามารถหยุดเวลาคือเดินทางข้ามมิติของเวลาไปบนมิติเวลาที่หยุดนิ่ง ได้ แต่การเป็นนักท่องเวลา มักไม่ก่อผลดีต่อส่วนของผลรวมของเหตุการณ์และเวลา ซึ่งมักมีคำเตือนเกี่ยวกับผู้ใช้เวลาที่ต้องระวังไว้หลายข้อ เช่นนักย้อนเวลา อาจจะทำให้เกิดช่องว่างของมิติคู่ขนานเวลา เช่นการหนีจากปัจจุบันที่มีเหตุการณ์ร้ายร่วมกับผู้อื่นกลับไปในอดีต เหตุการณ์ร้ายนั้นจะดำเนินต่อไปดังเดิมในคู่ขนานอื่น ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนอกจากปราศจากผู้ที่หนีมา หรือนักลบเวลาที่อาจจะทำให้เกิดช่องว่างของมิติเวลานับไม่ถ้วน หรือนักท่องเวลารวมทั้งนักหยุดเวลาที่อาจหลงทางในเวลาจนลืมไปได้ว่า ปัจจุบันคือเวลาไหน และการใช้พลังเกี่ยวกับเวลามักก่อเกิดผลเสียต่ออายุขัยและร่างกายของผู้ใช้ เองด้วย

Invisibility มีพลังในการล่องหนหายตัว ผู้ใช้พลังนี้มีหลายประเภท โดยปกติมักเป็นผู้ที่สามารถหักเหแสงบิดเบือนการสะท้อนการมองเห็น แต่มีบางประเภทที่ลบตัวตนและจิตของตัวเองออกไปจากการสัมผัสได้ของผู้อื่นจน หมดสิ้นได้เลย
 UPDATE : ตอนนี้บล๊อกเราขยายคอนเทนท์เพิ่มขึ้นอีกช่องทางนะครับ เป็นช่อง youtube สำหรับเด็กๆ ใครเป็นเด็ก หรือสนใจคอนเทนท์แบบเด็กๆ หรือมีลูก มีหลาน ก็รบกวนกดติดตามกันสักนิด เป็นแรงให้เรามีกำลังใจผลิตคอนเทนท์ดีๆออกมาอีกครับ ขอบคุณครับ


Youtube  น้องนฎาซ้อมเต้น...!?


#หมูน้อยร้อยชั่งCreate Date : 08 กรกฎาคม 2551
Last Update : 8 มีนาคม 2562 23:49:50 น.
Counter : 1241 Pageviews.

1 comments
  
เข้ามาเจิม แวะเข้ามาเยี่ยมค่ะ ขอบคุณค่ะที่แนะนำให้สร้างกล้ามเนื้อ....คุณคงจะได้ได้ติดตามการออกกำลังกายของยายหนูจึงไม่รุ็ว่า มียายหนูอยู่คนเดียว(มั้ง)ที่ลดน้ำหนักแบบเล่นเวท พอกระชับกล้ามเนื้อไม่หักโหมแบบนักเพาะกายนะคะ เพราะแก่แล้ว...อิอิ..

เรื่องน่าอ่านทั้งน๊าน...เดี๋ยวว่างๆจะเข้ามาอ่าน วันนี้ขอตัวเข้านอนก่อนล่ะค่ะ ...
โดย: ยายหนูAK วันที่: 9 กรกฎาคม 2551 เวลา:15:06:59 น.
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

Farn.BlogGang.com

ฟาฬ
Location :
กรุงเทพฯ  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ผู้ติดตามบล็อก : 3 คน [?]

บทความทั้งหมด