ททท.จัดกิจกรรม Agent /Media Fam Trip


เมื่อวันที่ 6-8 เมษายน 2562
นางจิรารัตน์ มีงาม ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานลพบุรี
และนางสาวนงนุช สุวรรณรักษ์ รองผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานลพบุรี
ร่วมต้อนรับ นายไพรัชช์ ทุมเสน ผู้อำนวยการกองตลาดภาคกลาง และคณะฯ
พร้อมร่วมเดินทางในกิจกรรม Agent /Media Fam Trip 3 วัน 2 คืนน่ะค่ะ
โดยมีตัวแทนจากสมาคมผู้ประกอบการนำเที่ยวไทย (สนท.)
สมาคมส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวไทย (สธทท.)
สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ (สทน.)
สมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย (สทอ.) และสื่อมวลชน
ลงพื้นที่ทดสอบสินค้าทางการท่องเที่ยวและบริการระดับ Premium ณ จังหวัดชัยนาท และจังหวัดสิงห์บุรี
เพื่อให้เกิดการเสนอขายเข้าสู่ระบบตลาดต่อไปในอนาคต
ตลอดทั้งสามารถต่อยอดการจัดกิจกรรมดังกล่าวให้สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน
กับการดำเนินงานของภูมิภาคภาคกลางในปี พ.ศ. 2563
อีกทั้งได้ร่วมหารือ แลกเปลี่ยนข้อมูลกับผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยวในพื้นที่
โดยเดินทางทดสอบสินค้าตามเส้นทางนายไพรัชช์ ทุมเสน ผู้อำนวยการ กองตลาดภาคกลาง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า
วันนี้ทาง ททท.เราก็พา Agent มาก็เพื่อที่จะมาดูแหล่งท่องเที่ยวสำรวจเส้นทาง
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารการกิน ที่พัก
เพื่อที่จะให้ Agent กลุ่มนี้นำไปเสนอขายให้นักท่องเที่ยว
ให้เดินทางท่องเที่ยวภาคกลางเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยว
เป็นการเพิ่มรายได้กระตุ้นเศรษฐกิจ 3 จังหวัด
เมื่อเราได้มาเห็นเส้นทางท่องเที่ยว
เป็นแผนงานอย่างหนึ่งที่จะได้มีแนวทางกำหนดอย่างไร
หวังว่าวันนี้จะเป็นช่องทางที่ร่วมกับ ททท.
ไม่ว่าจะเป็นท่องเที่ยว 2 วัน 1 คืน หรือ 3 วัน 2 คืนที่เชื่อมโยงกันทั้ง 3 จังหวัดคลิกที่นี่ตรงนี้เข้าไปสู่ตอนที่ 1 ททท.พามาชมแหล่งหัตถกรรมเครื่องจักสาน "บ้านบางเจ้าฉ่า"นายไพรัชช์ ทุมเสน ผู้อำนวยการกองตลาดภาคกลาง ททท.และคณะฯ
กับกิจกรรม Agent /Media Fam Trip 3 วัน 2 คืน
และมีตัวแทนจาก Agent และสื่อมวลชนลงพื้นที่ท่องเที่ยว ณ จังหวัดอ่างทอง
เพราะด้วยฝีมือการจักสานที่ประณีต
ลวดลายอ่อนช้อยสวยงามขึ้นเป็นโครงอย่างละเมียดละไม
จึงได้สร้างชื่อเสียงให้งานจักสานของชุมชนเลื่องลือ
จากอาชีพเสริมเมื่อว่างเว้นจากการทำนากลับกลายมาเป็นอาชีพหลักของคนในชุมชน
สร้างรายได้และสร้างชื่อเสียงให้ จ.อ่างทอง
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมศูนย์บางเจ้าฉ่าโทร. 035644091 และ 035644319ต้นยางนาบางเจ้าฉ่า
หากอยากมาชมต้นยางนาแห่งนี้สามารถเดินผ่านวัดยางทอง
ต้นยางนายักษ์นี้อยู่ในตำบลบางเจ้าฉ่า อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง
ต้องห้ามพลาดไปชมความสูงใหญ่กันนะคะ
เพราะสิ่งที่คุณเห็นอยู่ตรงหน้าตางนี้ก็คือต้นยางนาที่สูงที่สุดในจ.อ่างทอง
แต่สำหรับทั่วประเทศแล้วต้นยางนาต้นนี้สูงเป็นอันดับ 4 ของประเทศ
ในการประกวดไม้ยางนาทั่วประเทศจากจำนวน 36 จังหวัด
ต้นยางนาต้นนี้ขนาดโตวัดระดับรอบอก 9.50 เมตร
มีความสูงประมาณ 80 เมตร มีอายุประมาณ 350 ปีขึ้นไป
น่ามาชื่นชมในความสูงใหญ่และแข็งแรงของต้นยางนายิ่งนักสิ่งหนึ่งที่ได้จากการเดินทางของอุ้ม
นั่นก็คือการเก็บเกี่ยวได้เรียนรู้และรู้จักกับบุคลหลากหลายในแต่ละจังหวัด
อย่างเช่นหนุ่มน้อยคนนี้ที่สร้างความ Amazing ไทยเท่ให้กับอุ้มได้ทึ่งเป็นอย่างยิ่ง
ไม่น่าเชื่อว่าผู้ที่จักสืบทอดภูมิปัญญาปราชญ์ทางด้านจักสานจะมีอายุเพียง 42 ปี
ขอแสดงคารวะครูอ๊อด นายพรชัย บุญรื่น
ต้องขอขอบคุณททท.ภาคกลางและททท.สำนักงานลพบุรีพามารู้จักกับครูอ๊อด
นับผู้เป็นบรมครูปูชนียบุคคลทางด้านจักสาน
ไม่ว่าจะเป็นงานจักสานแนวร่วมสมัย หรือจะเป็นกระเป๋าจักสานไม้ไผ่
ฝีมือล้ำเลิศมากเลยค่ะ
และที่นี่ยังเป็นแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาทางด้านจักสาน
ตลอดทั้งจำหน่ายผลิตภัณฑ์จักสานแนวพื้นบ้านแนวร่วมสมัย สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 06-3217-6694
จักสานบ้านครูอ๊อด ตั้งอยู่หมู่ 8 ต.บางเจ้าฉ่า อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทองวัดขุนอินทประมูล ต.อินทประมูล จ.อ่างทอง เป็นวัดโบราณสร้างขึ้นในสมัยกรุงสุโขทัย
สังเกตจากซากอิฐแนวเขตเดิมคาดคะเนว่าเป็นวัดขนาดใหญ่
เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์องค์ใหญ่ มีชื่อว่า พระศรีเมืองทอง
มีความยาววัดจากปลายพระเมาลีถึงปลายพระบาทได้ 50 เมตร (25 วา)
เดิมประดิษฐานอยู่ในวิหารแต่ถูกไฟไหม้ปรักหักพังไป
เมื่อคราวเสียกรุงศรีอยุธยา ครั้งที่ 1
เหลือแต่องค์พระตากแดดตากฝนอยู่กลางแจ้งมานานนับร้อยๆ ปี
มีพุทธรูปมีลักษณะและขนาดใกล้เคียงกับพระนอนจักรสีห์ จังหวัดสิงห์บุรี
สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยเดียวกัน
เรียกว่ามาถึงจ.อ่างทองแล้วไม่ได้มากราบพระนอนวัดขุนอินทประมูลถือว่ามาไม่ถึงค่ะจากนั้น ททท. สำนักงานลพบุรีจึงได้เรียนเชิญ
นายไพรัชช์ ทุมเสน ผู้อำนวยการกองตลาดภาคกลาง ททท. มา ณ จังหวัดชัยนาท
ซึ่งที่นี่เป็นที่ตั้งของโรงพักเก่าสรรพยา
ตั้งอยู่บริเวณตลาดเก่าสรรพยา หมู่ 4 ต.สรรพยา อ.สรรพยา จ.ชัยนาท
อาคารโรงพักของตำรวจเป็นอาคารสมัยรัชการที่ 5 มีอายุกว่า 100 ปี เก่าแก่ที่สุดในประเทศโรงพักเก่าสรรพยานับเป็นโบราณสถานที่แสดงเรื่องราวประวัติศาตร์ท้องถิ่น
เพื่อให้อนุชนคนรุ่นใหม่และนักท่องเที่ยวได้เข้าชมและศึกษา
โรงพักสรรพยาแห่งนี้เป็นอาคารไม้ชั้นเดียว ทรงปั้นหยา ยกใต้ถุนสูง
เสาทำจากไม้เต็ง ฝาเป็นไม้กระยาเลย ส่วนพื้นเป็นไม้ตะแบก
เป็นโรงพักที่เก่าแก่ที่สุดที่ยังหลงเหลืออยู่ในประเทศไทย
อีกทั้งยังได้รับรางวัลอนุรักษ์ศิลปะสถาปัตยกรรมดีเด่น ประจำปี 2561
(เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2561)
โดยคณะกรรมการได้คัดเลือกอาคารที่ทรงคุณค่าทางสถาปัตยกรรมและศิลปกรรม
ที่ได้รับการบำรุงรักษา และอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดีถนนคนเดินสรรพยา
เป็นทางผ่านที่จะไปวัดสรรพยาวัฒนาราม ซึ่งขอบอกว่าต้องมาสักการะให้ได้เลยนะคะ
จะมีพระพุทธเจ้าปางปรินิพพาน อยู่ในโบสถ์มหาอุตต์
ตั้งอยู่ในย่านชุมชนตลาดเก่าสรรพยาซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของอำเภอสรรพยา
ซึ่งตลอดระยะทางประมาณ 300 เมตรบนถนนคนเดินสรรพยา
ต้องห้ามพลาดเช็ตอินภาพ Street Art
ศิลปะบนกำแพงที่บอกเล่าเรืองราววิถีชีวิตชุมชนในอดีตไว้อย่างสวยงาม
ที่นี่ขอ-บอกว่ามีอาหารไทยราคาถูกเริ่มต้นที่ราคา 6 บาท น่ากินทุกอย่าง
อุ้มคอนเฟิร์ม เช่น บะหมี่ป้าโหนก...มีดีที่เส้น ข้าวแดงผัดกระเพราคลุก โอเลี้ยงห้องขัง
ขนมหน้างากุยหลี สมัยรัชกาลที่ 6 ยาสีพันสมุนไพรสูตรโบราณ สบู่สมุนไพร
มีเส้นทางปั่นจักรยานที่ได้สัมผัสบรรยากาศริมแม่น้ำเจ้าพระยาปั่นชมเมืองก็โอเคนะคะเบญจรงค์ ชัยนาทเซรามิค
เป็นกลุ่ม OTOP ที่ผลิตเซรามิคเบญจรงค์ จาน ชามทรงโบราณ
จะได้พบกับสินค้าคุณภาพราคาโรงงาน มีมาตรฐานรับรองได้ที่ หจก.ชัยนาทเซรามิค
นอกจากนี้ยังรับผลิตเบญจรงค์ ลายคราม มุกลายน้ำทองพร้อมใส่โลโก้ หรือรูปภาพ
ตลอดทั้งของชำร่วยในงานพิธีต่างๆ เปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่ 8.00-17.00 น.
ติดต่อ 089 708 7789
ที่สำคัญที่นี่ขนุนทอดกรอบอร่อยมากนะคะล่องเรือเจ้าพระยาธารา วันนี้เรือที่ใช้ล่องก็คือ เรือเจริญศรีนาวา ที่ล่องแม่น้ำเจ้าพระยาในจ.ชัยนาท
ที่ให้บริการตั้งแต่ 10 คนไปจนถึง 200 คน เรือลำใหญ่โอ่อ่ากว้างขวาง อาหารอร่อย
โดยท่องเที่ยวทางน้ำสัมผัสบรรยากาศริมแม่น้ำเจ้าพระยาพร้อมอาหารคนละ 500.-บาท
สนใจติดต่อที่ 09-8804-1829 หรือ 09-0561-4898ทริปนี้พักที่จังหวัดชัยนาทพักที่ โรงแรนม SUWANNA RIVERSIDE จ.ฃัยนาท
เป็นโรงแรมที่สวย เท่ สนใจติดต่อที่ 0-5647-7798 หรือ 09-0561-4898สวนส้มโอลุงยงค์ ที่เป็นสวนส้มโอเกษตรอินทรีย์ ปลอดสารพิษ ที่เป็นสินค้าเด่นของจังหวัดชัยนาทวัดทรงเสวย
เป็นวัดสำคัญที่น้อมรำลึกถึงการเสด็จประพาสต้นในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ 5
หลายๆ คนจะเรียกการเดินทางในลักษณะนี้ว่าตามรอยเสด็จประพาสต้น
วัดทรงเสวยตั้งอยู่ที่บ้านหนองแค หมู่ 1 ต.หนองน้อย อ. วัดสิงห์ จ. ชัยนาท
เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2451 (ร.ศ. 127)
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ร.5 ได้เสด็จพระราชดำเนินตรวจสอบลำน้ำเก่า
เสด็จประทับเรือพระที่นั่งครุฑเหิรเห็จเพื่อตรวจลำแม่น้ำมะขามเฒ่า (แม่น้ำท่าจีน)
ทรงประทับแรมที่วัดหัวหาด อ. มโนรมย์ ปัจจุบันเรียกวัดนี้ว่า วัดพิกุลงามนับเป็นการเสด็จเมืองชัยนาท เป็นครั้งที่ 3 ของรัชกาลที่ 5
ในครั้งนั้นพระอธิการคล้อยเป็นเจ้าอาวาสได้ชาวบ้านสร้างพลับพลารับเสด็จ
พระองค์ทรงมีพระราชประสงค์ เสวยยอดหวายโปง
ตาแป้น มรรคนายกวัดหนองแค
(ภายหลังทรงตั้งให้ตาแป้น ดำลงตำแหน่งหมื่นสมาน ขุนมาส)
จึงได้ให้ชาวบ้านไปหายอดหวายโปงมาเผาไฟ
มีหยวกกล้วยต้มน้ำพริกปลามัจฉะมาถวาย
รัชกาลที่ 5 ทรงเสวยอย่างเจริญพระกระยาหารและตรัสกับชาวบ้านว่า
"ต่อไปนี้ให้เรียกวัดนี้ว่า "วัดเสวย"
แต่ชาวบ้านได้ขอพระราชทานขอเติมคำว่า “ทรง” เข้าไปด้วย
พระองค์ทรงพระอนุญาตชาวบ้านจึงเรียกวัดนี้ว่า “วัดทรงเสวย” มาจนทุกวันนี้"ตลาดไทยย้อนยุคบ้านระจัน จังหวัดสิงห์บุรี
แหล่งท่องเที่ยวชุมชนที่มีบรรยากาศร้านค้าโบราณที่ชาวบ้านแต่งตัวย้อนยุคขายอาหาร-ขนมไทยโบราณ
นับเป็นตัวอย่างของการบริหารจัดการของตลาดที่ยอดเยี่ยมที่ควรต้องมาชม ช้อป ชิม ต้องห้ามพลาด
และห้ามพลาดมาสักการะพระอาจารย์ธรรมโชติ พระสงฆ์ผู้มีวิทยาอาคมสูง
เป็นมิ่งขวัญให้กับนักรบค่ายบางระจัน เมื่อครั้งรบกับพม่า
และที่สำคัญเมื่อมากราบไหว้สักการะพระอาจารย์ธรรมโชติแล้ว
ต้องห้ามพลาดที่จะหาบน้ำจากบ่อน้ำหลังวิหารมาเติมลงในสระศักดิ์สิทธิ์หน้าวิหารหลวงพ่อนะคะพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์วีรชนค่ายบางระจัน จัดแสดงเรื่องราวบอกเล่าประวัติศาสตร์ความเป็นมาของวีรชนชาวบ้านบางระจัน
ที่สำคัญที่นี่ สจ.สมคิด ม่วงเทศ เป็นวิทยากรใช้สำนวนพรรณนาโวหารบรรยายเรื่องราวได้ลึกซึ้งกินใจค่ะร้านเฌอแตม จุดเช็คอินแห่งใหม่ของจังหวัดสิงห์บุรี
ร้านอาหารเป็นอาคารสไตล์บาร็อคที่สวยสะดุดตาและโดดเด่น ให้บริการกาแฟและเบเกอรี่และอาหารตามสั่ง
เปิดทุกวันในเวลา 10.00น -23.00 น. อุ้มคอนเฟิร์มว่าอาหารอร่อยมาก
ยิ่งหมูจิ้มแจ่วนี่ต้องห้ามพลาดโดยเด็ดขาด หมูนุ่ม แจ่วอร่อยสุดสุดบ้านKhwhyArt Singburi.
เป็นร้านกาแฟและร้านอาหารที่ตั้งอยู่ในซอยไม่ไกลจากวัดพระนอนจักรสี จ.สิงห์บุรี
แกลลอรี่ที่จัดแสดงนิทรรศการงานศิลปะที่น่าสนใจ
มีมุมมองของศิลปะร่วมสมัย พร้อมทั้งเป็นร้านกาแฟที่นำศิลปะมาตกแต่งได้อย่างลงตัว
ถ่ายทอดออกมาได้อย่างสวยงามและมีเสน่ห์แห่งศิลป์ พร้อมจิบกาแฟเย็นๆไปกับบรรยากาศ
มาไม่ถูกโทรสอบถามได้ที่ 09-8829-8347ศาลากลางหลังเก่าจังหวัดสิงห์บุรี (ร.ศ.130)
เป็นอาคารสถาปัตยกรรมศิลปสถานงานศิลป์แห่งยุคโคโลเนียลสไตล์บาโรก
จุดเด่นของตึกทั้งสองหลังคือบริเวณกึ่งกลางของอาคารซึ่งทำเป็นมุขยื่นออกมา
ด้านบนของมุขเป็นหน้าบันสะดุดตายิ่งนักด้วยความงดงามของปูนปั้นลายลูกไม้อย่างตะวันตก
แต่หน้าบันของตึกหลังนี้ประดับตราอาร์มซึ่งเป็นตราประจำแผ่นดินในสมัยรัชกาลที่ 5
บริเวณด้านหน้ามีอนุสาวรีย์พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ขนาดเท่าพระองค์จริง
ทรงยืนฉลองพระองค์ครุยเนติบัณฑิตไทยพระหัตถ์ซ้ายทรงถือตำรา
กรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานที่สำคัญของชาติเมื่อปี พ.ศ. 2533
ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5
โปรดเกล้าฯ ให้มีการจัดการปกครองแบบมณฑลเทศาภิบาลขึ้น
โปรดให้นำเมืองสิงห์บุรี เมืองอินทร์บุรี และเมืองพรหมบุรีเข้ามาอยู่ในมณฑลกรุงเก่า
ต่อมาปี พ.ศ.2439 โปรดให้ยุบสามเมืองนี้เข้ารวมกัน
แล้วจัดตั้งเป็นเมืองใหม่ขึ้นที่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาด้านทิศตะวันตกที่ตำบลบางพุทรา
พร้อมพระราชทานนามใหม่ว่าเมืองสิงห์บุรี
หลังจากนั้นจึงเริ่มมีการก่อสร้างอาคารสถานที่ราชการขึ้นหลายแห่ง
หนึ่งในนั้นก็คือ ศาลากลางหลังเก่าและศาลจังหวัด
ที่สำคัญที่นี่ สจ.สมคิด ม่วงเทศ เป็นวิทยากรใช้สำนวนพรรณนาโวหารบรรยายเรื่องราวได้ลึกซึ้งกินใจค่ะวัดพรหมเทพาวาส(วัดชลอน) ตำบลหัวป่า จังหวัดสิงห์บุรี
มีเรื่องเล่าจากคนเฒ่าคนแก่เล่าให้ฟังว่าที่ตรงนี้น้ำเชี่ยวมากและเป็นน้ำวน
เมื่อเรือแล่นขึ้นมาถึงตรงจุดนี้จะชนกันเสมอ ชาวบ้านจึงเรียกวัดนี้ว่า "วัดชลวน"
ต่อมานานเข้าออกเสียงเพี้ยนไปเป็น "วัดชลอน" (ชะ-ลอน)ในปัจจุบัน
กรมศิลปากรขึ้นทะเบียนเขตโบราณสถาน สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 1
นับเป็นวัดสำคัญคู่เมืองพรหมบุรี
และเป็นสถานที่สำหรับข้าราชการเมืองพรหมบุรีจัดพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยาในพระอุโบสถเป็นประจำทุกปี
แต่ที่ Amazing ไทยเท่สำหรับอุ้มก็คือ พระพุทธไสยาสน์ พระนอนที่วัดนี้ค่ะ
โปรดสังเกตว่าปลายเท้ามิได้เรียบเสมอเท่ากันด้วย Amazing งดงาม
ภาพจิตรกรรมฝาผนังก็สวยสดงดงาม แวะมาชมต้องแวะมาสักการะนะคะแวะมาที่ "พิพิธภัณฑ์เมืองพรหมบุรี ฉลอง 100 ปีเสด็จประพาสต้น"
มาที่นี่อุ้มได้เรียนรู้กับที่มาของคำว่า "แม่ครัวหัวป่า"
เพราะมีต้นกำเนิดมาจากฝีมือการปรุงอาหารของชาวบ้านตำบลหัวป่า อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี
เมื่อคราวรับเสด็จประพาสต้นล้นเกล้ารัชกาลที่ 5 ณ เมืองพรหมบุรีในสมัยนั้น
พระบาทสมเด็จพระเจ้าจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 เสวยแล้วพอพระราชหฤทัยเป็นอย่างยิ่ง
โดยเฉพาะแกงส้มแตงกวา น้ำพริกปลาร้า พระองค์จึงได้ทรงประสาทพรว่า
"นี่แน่ะ แม่ครัวหัวป่า แม่ครัวทั้งหลาย
ขออนุโมทนา ข้าพเจ้าพอใจที่ทำอาหารอร่อย อาหารดี โปรดรักษารสอาหารอย่างนี้ไว้ถึงลูกหลานนะ"
และนั่นจึงเป็นที่มาของคำว่า "แม่ครัวหัวป่า" ในปัจจุบันนี้ค่ะเทวาลัยพระพรหม สร้างขึ้นในปีพ.ศ. 2551
ในโอกาสที่ระลึก 80 ปี ของพระธรรมสิงหบุราจารย์ (หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม)
วัดอัมพวัน จังหวัดสิงห์บุรี
เป็นพระที่สอนการนั่งวิปัสสนากัมมัฏฐาน ที่เป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวาง
ในโอกาสที่หลวงพ่อจรัญมีอายุ 80 ปี
เหล่าบรรดาศิษยานุศิษย์ ได้ร่วมกันสร้างเทวาลัยพระพรหมโดยมีวัตถุประสงค์ คือ
1.เพื่อเผยแพร่ประวัติของหัวเมืองพรหมในอดีต
2.เพื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางจิตใจของประชาชนให้มุ่งมั่นทำความดีเพื่อประเทศชาติ
3.เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสิงห์บุรี
4.เพื่อเป็นจุดพักของผู้เดินทางกราบสักการะขอพรพระพรหมและอุดหนุนสินค้า OTOPเทวาลัยพระพรหม ประดิษฐานพระพรหมองค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
สีทองอร่าม มองเห็นแต่ไกล มี 4 พระพักตร์ 8 พระกร
ทรงจักร หอยสังข์ คัมภีร์ คนโฑ คฑา บ่วง ดอกบัว และลูกประคำ
ด้านหน้าประดิษฐานองค์ขนาดปกติอีกองค์หนึ่ง
การสักการะขอพร จะเดินเวียนขวารอบพระพรหม 3 รอบ (ตามเข็มนาฬิกา) ขอพรทุกพระพักตร์
พระพักตร์แรก ‘พระพักตร์เมตตา’ ประทานพรเรื่องงาน เรียน และเรื่องรับผิดชอบในชีวิต
พระพักตร์ที่สอง ‘พระพักตร์กรุณา’ ประทานพรเรื่องอสังหาริมทรัพย์ บ้าน ที่ดิน รถ
พระพักตร์ที่สาม ‘พระพักตร์มุทิตา’ ประทานพรเรื่องสุขภาพ ครอบครัว คู่ครอง
และ พระพักตร์ที่สี่ ‘พระพักตร์อุเบกขา’ ประทานพรเกี่ยวกับโชคลาภ เงิน ทอง การขอบุตร

คาถาบูชาว่า “โอม พราหมเณ นะมะ เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา”
(คำแปล) ขอเคารพพระพรหมเมตตา สงเคราะห์ช่วยเหลือผู้มิสุข
กรุณาสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้มีทุกข์ มุทิตายินดีในการบุญ
อุเบกขา วางเฉยในบาป

พิกัด GPS เทวาลัยพระพรหม พรหมบุรี สิงห์บุรี : 14.859619,100.440534พร้อมชม ชิม ช้อป แชะ ตลาดปลาช่อนแม่ลา ที่จำหน่ายปลาช่อนแดดเดียว และสินค้า OTOP ของดีจังหวัดสิงห์บุรีแวะกินข้าวเย็นและร้องคาราโอเกะที่สวนอาหารกฤษฏิพงศ์ จ.สิงห์บุรี
ตั้งอยู่ที่ต.พิกุลทอง อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี (ข้างวัดพิกุลทองติดริมแม่น้ำน้อย)
มาไม่ถูกโทร: 099-289-9192, 063-787-8265, 080-535-6356
อาหารอร่อยมากแถมมีเมนูปลาให้เลือกเยอะแยะเลยและปิดท้ายด้วยบ้านหุ่นเหล็ก พิพิธภัณฑ์หุ่นยนต์น่าเที่ยวของจังหวัดอ่างทองที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์นำเศษเหล็กเศษอะไหล่เก่าจากเครื่องยนต์ต่างๆ
ที่ใช้การแล้วนำมาสร้างเป็นหุ่นยนต์ สร้างมูลค่าได้อย่างมั่งคั่งและยั่งยืน

ขอขอบคุณ
กองตลาดภาคกลาง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ททท.สำนักงานลพบุรี
BG : คุณลักกี้ / กล่องเขียนคอมเม้นท์ : คุณ lozocat / Banner : คุณ oranuch_sri
ของแต่ง BLOG : ป้ามด + น้องดอกหญ้าเมืองเลย + ป้าเก๋า ชมพร + น้องญามี่ + คุณเนยสีฟ้า
Create Date : 09 เมษายน 2562
Last Update : 26 กันยายน 2562 5:01:04 น.
Counter : 1988 Pageviews.

29 comments
เปิดประวัติ 'น้องเทนนิส' นักเทควันโดเบอร์ 1 ชาวไทย นายแว่นขยันเที่ยว
(26 ก.ค. 2564 00:27:38 น.)
ถนนสายนี้มีตะพาบ หลักกม.ที่ 282 : เพลงที่อยากร้องมากที่สุดในตอนนี้ตือเพลง เชียร์ขาดใจ อุ้มสี
(25 ก.ค. 2564 01:39:23 น.)
ผู้แทนพระองค์อัญเชิญภัตตาหารพระราชทานและเครื่องไทยธรรมพระราชทานมาถวาย พระมหาสุชาติ ธมฺมรโต (ป.ธ.5) นายแว่นขยันเที่ยว
(21 ก.ค. 2564 00:06:22 น.)
ประวัติพระธรรมพัชรญาณมุนี (ฌอน ชิเวอร์ตัน ชยสาโร) นายแว่นขยันเที่ยว
(19 ก.ค. 2564 00:01:53 น.)

ผู้โหวตบล็อกนี้...
คุณไวน์กับสายน้ำ, คุณตะลีกีปัส, คุณSweet_pills, คุณhaiku, คุณSai Eeuu, คุณกะว่าก๋า, คุณkae+aoe, คุณสายหมอกและก้อนเมฆ, คุณtoor36, คุณสันตะวาใบข้าว, คุณวลีลักษณา, คุณสองแผ่นดิน, คุณเริงฤดีนะ, คุณInsignia_Museum, คุณปลาแห้งนอกกรอบ, คุณหอมกร, คุณStand by bowky, คุณเจ้าการะเกด, คุณเจ้าหญิงไอดิน, คุณคนผ่านทางมาเจอ, คุณNoppamas Bee, คุณSertPhoto, คุณmultiple, คุณฟ้าใสวันใหม่, คุณอาจารย์สุวิมล, คุณTui Laksi, คุณmcayenne94, คุณดาวริมทะเล, คุณSakormaree, คุณสาวไกด์ใจซื่อ, คุณกาปอมซ่า, คุณเนินน้ำ, คุณก้นกะลา

  
รวมนักจัดท่องเที่ยวทั้งนั้นเลย
โดย: ไวน์กับสายน้ำ วันที่: 9 เมษายน 2562 เวลา:13:19:54 น.
  
ไปมาหมดแล้วแต่เดี่ยวแวะไปอีกค่ะ
โดย: โอน่าจอมซ่าส์ วันที่: 9 เมษายน 2562 เวลา:15:42:04 น.
  
สวัสดีมีสุขค่ะ

น่าสนุกจริงๆเที่ยวแล้วได้กินอาหารอร่อยๆไปด้วยค่ะ
ยังไม่เคยไปหลายจังหวัดค่ะ
โดย: ตะลีกีปัส วันที่: 9 เมษายน 2562 เวลา:18:28:40 น.
  
กิจกรรม Agent /Media Fam Trip 3 วัน 2 คืน
น่าสนุกจังค่ะคุณอุ้ม
ได้เที่ยว ได้ความรู้และได้ชิมอาหารอร่อยอีกด้วยนะคะ
โดย: Sweet_pills วันที่: 9 เมษายน 2562 เวลา:18:54:38 น.
  
น้องอุ้ม เป็นผู้สื่อข่าวประจำของ ททท ไปแล้วนะคะเนี่ย เท่ย์จัง
โดย: Sai Eeuu วันที่: 10 เมษายน 2562 เวลา:0:23:04 น.
  

สวัสดียามเช้าครับพี่อุ้ม

ทุกจังหวัดมีดี มีสิ่งที่น่าสนใจ
มีแหล่งท่องเมี่ยว
อยู่ที่จะดึงสิ่งดีดีนั้น
ออกมาประชาสัมพันธ์ได้มากน้อยขนาดไหนนะครับ


โดย: กะว่าก๋า วันที่: 10 เมษายน 2562 เวลา:6:24:04 น.
  
แต่ละที่ก็มีดีต่างกันไปล่ะนะ ขึ้นอยู่กับว่าเราจะจับในส่วนไหนขึ้นมาประชาสัมพันธ์
โดย: คุณต่อ (toor36 ) วันที่: 10 เมษายน 2562 เวลา:23:00:46 น.
  
หลายๆที่ยังไม่เคยไปเลยค่ะ..
โดย: สันตะวาใบข้าว วันที่: 11 เมษายน 2562 เวลา:17:53:41 น.
  
ที่เที่ยวเยอะแยะเลย

โดย: วลีลักษณา วันที่: 11 เมษายน 2562 เวลา:20:36:57 น.
  
สุขสันต์วันสงกรานต์ค่ะพี่อุ้ม^^
โดย: สันตะวาใบข้าว วันที่: 13 เมษายน 2562 เวลา:18:01:12 น.
  
สวัสดีปีใหม่ไทยค่ะคุณอุ้ม
โดย: Sweet_pills วันที่: 13 เมษายน 2562 เวลา:22:58:16 น.
  
สุขสันต์วันสงกรานต์ค่ะ ย้อนหลังหลายวันเลย พาไปเที่ยวหลายที่หลายจังหวัดเลยนะคะรอบนี้ แต่ยังไม่เคยไปสักที่เลย
โดย: ปลาแห้งนอกกรอบ วันที่: 18 เมษายน 2562 เวลา:14:12:31 น.
  
อุ้มสี Topical Blog ดู Blog
ประเด็นนี้จะไม่ดังถ้าไม่มีคุณอุ้มช่วยบอกค่ะ


โดย: หอมกร วันที่: 19 เมษายน 2562 เวลา:8:24:59 น.
  
ขอบคุณสำหรับคะแนนโหวตครับพี่อุ้ม

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 27 เมษายน 2562 เวลา:14:18:10 น.
  
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แบบนี้ เยี่ยมเลยนะครับ แต่ไปรวดเดียว
หลายๆที่ นี่ อ.เต๊ะ แพ้แดด สู้ไม่ไหว น่าจะเป็นลมตั้งแต่ 2ที่แรก555

อ.เต๊ะ ขอเป็น ทริปกลางคืน ไฟวูบวาบ มีเสียงน้องหนูๆ คะๆ ขาๆ คุณอุ้มพอจะแนะนำ ได้บ้างมั้ยครับ อิอิ

คุณอุ้มตบเข่าฉาด อ๋อ เอ็งชอบหยั่งงี้ ก็ไม่บอก ทำไมจะไม่มี

เค้าเรียก ทริป 15ค่ำ วันปล่อยผี เดี๋ยวข้าจะจองให้เอ็งเลยเอามะ

บรรยากาศดี้ดี
เค้าจัดให้กลางป่าช้าเลย ไฟสลัวๆ มีเสียงน้องๆโหยหวน อย่างที่เอ็งชอบ กับข้าวกับปลา ก็มีเครื่องเซ่นสารพัด เอ็งฟาดได้เต็มที่

งั้น เดี๋ยวข้าจองให้เอ็งที่นึงก็แล้วกัน เย้ย 555

ขอบคุณสำหรับกำลังใจนะครับ จริงๆบล็อกนี้ อ.เต๊ะ เขียนให้เพื่อนๆที่ยังแวะมาเยี่ยมเยียนบล็อกเก่าอยู่เรื่อยๆ อ่านกันให้หายคิดถึง

แต่ อ.เต๊ะ เป็นประเภทผีเข้าผีออกก็อาจจะหายหัวไปอีก ก็ได้ ยังไม่แน่นะครับ555โดย: multiple วันที่: 27 เมษายน 2562 เวลา:17:52:50 น.
  
หลายที่หลายแห่งมีของดี ๆ มากมาย
แต่ขาดการประชาสัมพันธ์นะคะ

โดย: ฟ้าใสวันใหม่ วันที่: 27 เมษายน 2562 เวลา:18:23:42 น.
  
สวัสดี จ้ะ น้องอุ้ม
เมืองไทยเรามี
สถานที่เที่ยวมาก
มายจริง ๆ นะ
อ่านบล็อกนี้ได้
ความรู้เกี่ยวกับสถานที่เที่ยวได้เยอะ มีโอกาสจะตามรอยไปเที่ยวจ้ะ
โหวดหมวด ข่าวเด่นประเด็นดัง
โดย: อาจารย์สุวิมล วันที่: 27 เมษายน 2562 เวลา:22:29:57 น.
  


สวัสดียามเช้าครับพี่อุ้ม


โดย: กะว่าก๋า วันที่: 28 เมษายน 2562 เวลา:6:24:31 น.
  
ขอบคุณคุณอุ้มสำหรับกำลังใจค่ะ
สุขสันต์วันอาทิตย์นะคะ
โดย: Sweet_pills วันที่: 28 เมษายน 2562 เวลา:9:29:50 น.
  
โอกาสดีๆจะตามรอยนำเที่ยวของคุณอุ้มค่ะ
ขอบคุณค่ะ
โดย: Tui Laksi วันที่: 28 เมษายน 2562 เวลา:12:17:31 น.
  
เมืองไทยมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจอีกหลายแห่ง เป็นโอกาสดีที่ได้มานำเสนอให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ และส่งเสริมปรับปรุงสิ่งแวดล้อม ทุกด้านให้มีสภาพเหมาะสมกับการบริการทางด้านการท่องเที่ยวด้วยค่ะ
โดย: mcayenne94 วันที่: 28 เมษายน 2562 เวลา:17:56:36 น.
  
แวะมาทักทายพี่อุ้มตอนค่ำๆครับ
วันนี้กิจกรรมเพื่อลูกหลานเยอะมาก
เหนื่อยจริงๆครับ

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 28 เมษายน 2562 เวลา:19:49:35 น.
  
ชัยนาท-สิงห์บุรีมีอะไรน่าสนใจเยอะเลยนะคะ
เบญจรงค์ ชัยนาทเซรามิค สวยมากค่ะ
โดย: วลีลักษณา วันที่: 28 เมษายน 2562 เวลา:21:33:40 น.
  
ข้อมูลอัดแน่น ภาพเยอะมาก ดูเพลินเลยค่ะ
โหวตให้นะคะ
โดย: ดาวริมทะเล วันที่: 29 เมษายน 2562 เวลา:0:22:32 น.
  


สวัสดียามเช้าครับพี่อุ้ม

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 29 เมษายน 2562 เวลา:6:41:50 น.
  
ที่เที่ยวที่ไม่เคยไปเต็มไปหมดเลยพี่อุ้ม

ทำไมมีรูปน้องรินอยู่ในโปสเตอร์โฆษณาด้วยอ้ะเนี่ย 555

เพิ่งรู้ที่มาของแม่ครัวหัวป่าค่ะ

บันทึกการโหวตเรียบร้อยแล้วค่ะบันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
กะว่าก๋า Literature Blog ดู Blog
ทนายอ้วน Food Blog ดู Blog
ตะลีกีปัส Home & Garden Blog ดู Blog
สายหมอกและก้อนเมฆ Photo Blog ดู Blog
ไวน์กับสายน้ำ Diarist ดู Blog
อุ้มสี Topical Blog ดู Blog

ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 10 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น
โดย: สาวไกด์ใจซื่อ วันที่: 29 เมษายน 2562 เวลา:11:15:44 น.
  
น่าไปมากจ้าพี่อุ้ม


โดย: กาปอมซ่า วันที่: 29 เมษายน 2562 เวลา:16:31:25 น.
  
ช่วงนี้ ททท.จัดกิจกรรมท่องเที่่ยวเยอะมาก ๆ
โดย: เนินน้ำ วันที่: 29 เมษายน 2562 เวลา:18:14:48 น.
  
ตามไปเที่ยวด้วยคนจ้า..
โดย: ก้นกะลา วันที่: 29 เมษายน 2562 เวลา:18:47:25 น.
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

Aumteerama.BlogGang.com

อุ้มสี
Location :
กรุงเทพฯ  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ผู้ติดตามบล็อก : 115 คน [?]

บทความทั้งหมด