18 ธันวาคม 2563 พิธีเทวาภิเษกวัตถุมงคลวัดทรงเสวย "รุ่นพารวย 64" ณ วัดทรงเสวย จังหวัดชัยนาทเมื่อเวลา 13.30 น. ของวันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563 ณ มนฑลพิธี วัดทรงเสวย จ.ชัยนาท
ได้มีการจัดพิธีเทวาภิเษกวัตถุมงคล วัดทรงเสวย รุ่นพารวย 64
โดยมีเกจิคณาจารย์ชื่อดังมาจากทั่วประเทศทั่วฟ้าเมืองไทย จำนวน 32 รูป
โดยเริ่มจุดเทียนชัย เวลา 13.39 น.
จัดขึ้นโดยพระครูประการสรวุฒิ (ศิริ สุวณฺณรํสี น.ธ.เอก,ป.ธ.๓,ร.บ.) เจ้าอาวาสวัดทรงเสวยวัดทรงเสวยตั้งอยู่ ณ บ้านหนองแค หมู่ 1 ต.หนองน้อย อ. วัดสิงห์ จ. ชัยนาท

ประวัติของวัดทรงเสวย เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2451 (ร.ศ. 127)
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5
ได้เสด็จพระราชดำเนินตรวจสอบลำน้ำเก่าโดยทางรถไฟถึง จ. นครสวรรค์
จากนั้นเสด็จประพาสต้นประทับเรือพระที่นั่ง "ครุฑเหิรเห็จ"
เพื่อตรวจลำแม่น้ำมะขามเฒ่า ( แม่น้ำท่าจีน )
ทรงประทับแรมที่วัดหัวหาด อ. มโนรมย์ ปัจจุบันเรียกวัดนี้ว่า วัดพิกุลงาม
นับเป็นการเสด็จเมืองชัยนาท เป็นครั้งที่ 3

จากนั้นเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2451 เสด็จฯ ตามลำน้ำมะขามเฒ่าผ่านตลอด วัดสิงห์
ลำน้ำมะขามเฒ่า สมัยนั้นเต็มไปด้วยผักตบชวา และตอไม้
ประชาชนจึงได้ช่วยกัน ตัดตอไม้ และเก็บผักตบชวา
พระองค์ประทับแรมที่หนองแค ซึ่งสมัยนั้นขึ้นกับ ตำบลคลองจันทร์
ปัจจุบันอยู่ในเขตตำบลหนองน้อย อำเภอวัดสิงห์
ในครั้งนั้น "พระอธิการคล้อย" เป็นเจ้าอาวาส ได้ชักชวนราษฎร์สร้างพลับพลารับเสด็จ
พระองค์ทรงมีพระราชประสงค์ เสวยยอดหวายโปงตาแป้น มรรคนายกวัดหนอง
แคจึงได้ให้ชาวบ้าน ไปหายอดหวายโปงมาเผาไฟหยวกกล้วยต้ม น้ำพริกปลามัจฉะมาถวาย
พระองค์ทรงเสวยอย่างเจริญพระกระยาหาร และตรัสกับชาวบ้านว่า ต่อไปนี้ให้เรียกวัดนี้ว่า วัดเสวย
แต่ชาวบ้านได้เติมคำว่า “ทรง “ ไปด้วยจึงเรียกวัดนี้ว่า “วัดทรงเสวย” จนทุกวันนี้

และที่วัดทรงเสวยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ถวายของที่ระลึก
แด่พระอธิการคล้อยเป็นของที่ระลึกงานพระศพของพระเจ้า อุรุพงศ์รัชสมโภช
ของที่ถวาย ได้แก่ บาตร ฝาบาตรมีตราสีทองรูปวงรี
มีข้อความว่า ร.ศ. 128 งานพระศพพระเจ้าอุรุพงศ์รัชสมโภช
ปิ่นโตขนาดใหญ่ที่ฝาปิ่นโต มีข้อความเช่นเดียวกับฝาบาตร พระขรรค์ ตาลปัตรใบลาน
( ปัจจุบันได้สูญหายไป )
ตะเกียงลานเรือสำปั้น ป้านน้ำชา 1 ชุด สิ่งของเหล่านี้ ปัจจุบันทางวัดยังเก็บรักษาไว้อย่างดีพิธีเทวาภิเษก (พิธีอธิษฐานจิต) วัตถุมงคล กล่าวคือ
เป็นพิธีกรรมเทวาภิเษก คือ การอ่านโองการบวงสรวงอัญเชิญเทวดาทั้ง 16 ชั้นฟ้า 15 ชั้นดิน
ตลอดถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วทั้งสากลโลก
ให้มีความขลังศักดิ์สิทธิ์ด้วยพลังเทวดานุภาพ อิทธานุภาพ บุญญานุภาพ
วัตถุมงคล “น้องส้มฉุนรุ่นพารวย 64" จัดสร้างทั้งหมด 34 รุ่น
จะมีทั้งเหรียญ รูปหล่อ ล็อกเก็ต กำไล ผ้ายันต์ รวมทั้งสิ้น 135,692 ชิ้นรายนามพระเกจิคณาจารย์ สมโภชเหรียญและวัตถุมงคล รุ่นพารวย 64 มีดังนี้

1.พระราชสุวรรณเวที (หลวงพ่อดำ สนฺติญาโณ) วัดสุวรรณคีรี กรุงเทพมหานคร
2.พระภาวนาวิสุทธิโสภณ (หลวงพ่อสุรศักดิ์ อติสกฺโข) วัดประดู่ จ.สมุทรสงคราม
3.พระพิมลภาวนาพิธาน วิ. ( หลวงพ่อสวง) วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร กทม.
4.พระสุธีวราภรณ์ (หลวงพ่อยุวชน เขมปญฺโญ) วัดพระบรมธาตุ จ.ชัยนาท
5.พระมงคลกิจโกศล (หลวงปู่ฤาษีตาไฟ) วัดเทพหิรัณย์ จ.ชัยนาท
6.พระนันทวิริยาภรณ์ (หลวงพ่ออ่าง สิริจนฺโท) วัดใหญ่สว่างอารมณ์ จ.นนทบุรี
7.พระชัยนาทมุนี (หลวงพ่อเบิ้ม) วัดสระไม้แดง จ.ชัยนาท
8.พระครูสุวรรณธรรมานุยุต (หลวงพ่อสมบูรณ์ ปิยธมฺโม) วัดลำพันบอง จ.สุุพรรณบุรี
9.พระครูนิสิตคุณากร (หลวงพ่อสนม อติธมฺโม) วัดพระปรางค์เหลือง จ.นครสวรรค์
10.พระครูนิวิฐปุญญากร (หลวงพ่อพัฒน์ ปุญฺญกาโม) วัดธารทหาร จ.นครสวรรค์
11.พระครูอุปกิตสารคุณ (หลวงพ่อเสน่ห์ กตปุญฺโญ) วัดพันสี จ.อุทัยธานี
12.หลวงพ่อพยนต์ ฐิตสาโร วัดหล่ายหนองหมี จ.พิจิตร
13.พระครูนิพัทธ์สุธีราภรณ์ (หลวงพ่อนงค์ สุธีโร) วัดสว่างวงศ์ จ.นครสวรรค์
14.พระครูวินิตปัญญาคุณ (หลวงพ่อเฉลิม พลปุญฺโญ) วัดพวงนิมิต จ.สระแก้ว
15.พระครูพิพิธธรรมาทร (หลวงพ่อหวั่น กุสลจิตฺโต) วัดคลองคูณ จ.พิจิตร
16.พะครูสุจิตตสังวรคุณ (หลวงพ่อกำจัด สุจิตฺโต) วัดป่าสัก จ.ชัยนาท
17.พระครูยติธรรมานุยุต (หลวงพ่อแป๊ะ ธมฺมทินฺโน) วัดสว่างอารมณ์
18.พระครูวิมลญาณอุดม(หลวงพ่อติ๋ว) วัดมณีชลขันธ์ จ.ลพบุรี
19.พระครูโพธิสุวรรณคุณ (หลวงพ่อนพ จนฺทาโภ) วัดดอนโพธิ์ทอง จ.สุพรรณบุรี
20.พระครูวิลาศกาญจนธรรม (หลวงพ่อเล็ก สุธมฺมปญฺโญ)วัดท่าขนุน จ.กาญจนบุรี
21.พระครูสิทธิสรคุณ (พระอาจารย์แก้ว ขนฺติพโล) วัดตะโก จ.พระนครศรีอยุธยา
22.พระครูโกวิทชัยกิจ (หลวงพ่อวิชัย โกวิโท) วัดหัวเด่น จ.ชัยนาท
23.พระปลัด วีรยุทธ อธิปญฺโญ (พระอาจารย์หรั่ง) วัดนาคู จ.พระนครศรีอยุธยา
24.พระอาจารย์อนุชา อนุชาโต วัดโพธิ์ราษร์บูรณะ จ.ราชบุรี
25.พระอาจารย์สุเทพ (อึ่ง) สุทธสีโล วัดเซิงหวาย กรุงเทพมหานคร
26.พระอาจารย์วัชรินทร์ วชฺขรินโท (พระอาจารย์หม่ำ) วัดนพรัตนาราม จ.นครศรีธรรมราช
27.พระครูปลัดโอสถ (พระอาจารย์โอ) วัดอินทาราม จ.ชัยนาท
28.พระมหาบุญช่วย ปคุโณ วัดโคกกฐิน จ.นครศรีธรรมราช
29.พระครูประกาศสรวุฒิ (พระอาจารย์โอม) วัดทรงเสวย จ.ชัยนาท
30.หลวงปู่ลอง สิริธโร วัดวิเวกวายุพัด จ.พระนครศรีอยุธยา และพระสวดมหานาค

จากนั้นถึงเวลาฤกษ์พระครูนิวิฐปุญญากร หลวงปู่พัฒน์
ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลธารทหาร เจ้าอาวาสวัดห้วยด้วน (ธารทหาร) อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์
ประธานจุดเทียนชัยได้เดินทางมาถึงมณฑลพิธีวัดทรงเสวย

พระครูประการสรวุฒิ (ศิริ สุวณฺณรํสี น.ธ.เอก,ป.ธ.๓,ร.บ.) เจ้าอาวาสวัดทรงเสวยขอขอบคุณ
เพลง : ส้มฉุนเด็กวัดทรงเสวย by มด รังสิมันต์
BG : ลักกี้ / กล่องเขียนคอมเม้นท์ : lozocat / Banner : oranuch_sri
ของแต่ง BLOG : ป้ามด + ดอกหญ้าเมืองเลย + ชมพร + ญามี่ + เนยสีฟ้า

 Create Date : 21 ธันวาคม 2563
Last Update : 23 กุมภาพันธ์ 2564 23:59:20 น.
Counter : 1466 Pageviews.

12 comments
เปิดประวัติ 'น้องเทนนิส' นักเทควันโดเบอร์ 1 ชาวไทย นายแว่นขยันเที่ยว
(26 ก.ค. 2564 00:27:38 น.)
เด็ก 64 ยุคโควิด-19 สายหมอกและก้อนเมฆ
(25 ก.ค. 2564 16:20:49 น.)
ไดอารี่ได้ศัพท์ Ep.13 เฟคนิวส์ toor36
(19 ก.ค. 2564 00:04:15 น.)
เรื่องย่อซีรีส์ Tale of the Nine Tailed - ตำนานรักจิ้งจอกเก้าหาง blue_medsai
(18 ก.ค. 2564 10:27:44 น.)

ผู้โหวตบล็อกนี้...
คุณสายหมอกและก้อนเมฆ, คุณเริงฤดีนะ, คุณtoor36, คุณTui Laksi, คุณSleepless Sea, คุณhaiku, คุณสาวไกด์ใจซื่อ, คุณThe Kop Civil, คุณคนผ่านทางมาเจอ, คุณฟ้าใสวันใหม่, คุณmultiple, คุณกะว่าก๋า, คุณมาช้ายังดีกว่าไม่มา, คุณสองแผ่นดิน, คุณnewyorknurse

  
ดูแล้วท่านอายุมากแล้วนะครับ

โควิดมาช่วงนี้ด้วย แบบนี้ลำบากหน่อย คนคงเก็บตัว หรืออาจไปวัดน้อยลง
โดย: คุณต่อ (toor36 ) วันที่: 21 ธันวาคม 2563 เวลา:12:36:49 น.
  
สาธุค่ะ
โดย: Tui Laksi วันที่: 21 ธันวาคม 2563 เวลา:12:42:57 น.
  
ตามพี่อุ้มไปร่วมงานด้วยคราบ
โดย: ทนายอ้วน วันที่: 21 ธันวาคม 2563 เวลา:14:19:40 น.
  
บันทึกการโหวตเรียบร้อยแล้วค่ะบันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
ตะลีกีปัส Food Blog ดู Blog
กะว่าก๋า Photo Blog ดู Blog
ภาวิดา คนบ้านป่า Pet Blog ดู Blog
Sai Eeuu Food Blog ดู Blog
nonnoiGiwGiw Diarist ดู Blog
อุ้มสี Topical Blog ดู Blog

ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 10 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น
โดย: สาวไกด์ใจซื่อ วันที่: 22 ธันวาคม 2563 เวลา:13:51:14 น.
  
ตามมาชัยนาทด้วยคนครับ ช่วงนี้โควิดมาเป็นระลอกเลยครับ
โดย: The Kop Civil วันที่: 22 ธันวาคม 2563 เวลา:15:43:14 น.
  
โดย: คนผ่านทางมาเจอ วันที่: 22 ธันวาคม 2563 เวลา:15:51:52 น.
  
มาสาธุด้วยคนค้า...
ขอบคุณที่เข้าไปให้กำลังใจ
แต่เป๋าหมดแย้วว ไว้น้องมาใหม่อีกนะค้าาา

โควิดมาแล้ว
รักษาสุขภาพนะคะ

โดย: nonnoiGiwGiw วันที่: 22 ธันวาคม 2563 เวลา:16:54:24 น.
  
สาธุค่ะ
ขอให้มีความสุข ปลอดภัย ไร้โรคไร้ภัยนะคะ

โดย: ฟ้าใสวันใหม่ วันที่: 22 ธันวาคม 2563 เวลา:17:41:24 น.
  
โอ้ งานใหญ่เลยนะครับนี่ เกจิอาจารย์มากันเยอะเลย

ว่าแต่ว่า ไปใกล้ชิดขนาดนี้ น้องอุ้ม ได้เลขเด็ด อะไรมามั่งมั้ยละครับ อิอิ

เพราะ อ.เต๊ะ ดูสถานการณ์โควิดแล้ว ปีหน้า สงสัยจะโดน เคอร์ฟิว อยู่บ้านต่ออีกปี แหงๆ
ระหว่างที่นอนตีพุงไม่ได้ทำงานนี่ ก็มีแต่ หวยเท่านั้น ที่จะหล่อเลี้ยงจิตใจและช่วยเราได้นะครับ แฮ่ๆ555

โดย: multiple วันที่: 22 ธันวาคม 2563 เวลา:19:01:55 น.
  
เจอโควิดรอบสองแบบนี้
คนต้องพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากขึ้นเลยนะคัรบพีอุ่้ม
ขอที่พึ่งทางใจก่อนก็ยังดี

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 22 ธันวาคม 2563 เวลา:19:29:36 น.
  
สาธุครับ
โดย: มาช้ายังดีกว่าไม่มา วันที่: 22 ธันวาคม 2563 เวลา:21:56:19 น.
  
วัดทรงเสวยไปหลายครั้งแล้วครับ
หลวงปู่พัฒน์ วัดห้วยด้วนก็มา(ผมไปถึงที่วัดเลยครับ)

โดย: สองแผ่นดิน วันที่: 22 ธันวาคม 2563 เวลา:23:59:53 น.
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

Aumteerama.BlogGang.com

อุ้มสี
Location :
กรุงเทพฯ  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ผู้ติดตามบล็อก : 115 คน [?]

บทความทั้งหมด