สทท.แถลงสถานการณ์ท่องเที่ยวไทยปี 2562 และดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการท่องเที่ยวไตรมาส 1/2562
 


เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2562 เวลา 10.30 น. อุ้มได้มางานแถลงข่าวของ
สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สทท.)
ณ ชั้น 3 ของโรงแรม All Meroz รามคำแหงซอย 5 ค่ะ
เพราะวันนี้ สทท. แถลงข่าวถึงสถานการณ์ท่องเที่ยวไทยปี 2562
และดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการท่องเที่ยวไตรมาสที่ 1/2562

 

คงอยากทราบนะคะว่า สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สทท.) คืออะไร
อุ้มขอให้ข้อมูลเพิ่มเติม ดังนี้
สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สทท.) เป็นองค์กรภาคเอกชน
ที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พ.ศ.2544
เพื่อเป็นตัวแทนของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
ในการประสานงานอย่างมีระบบระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชน
โดยปัจจุบันมีสมาชิกสามัญเป็นสมาคมผู้ประกอบการที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจากทั่วประเทศ
จำนวน 105 สมาคม
และสมาชิกวิสามัญเป็นผู้ประกอบการธุรกิจที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว
จำนวน 118 ราย
และมีสมาชิกกิตติมศักดิ์ จำนวน 6 รายนายชัยรัตน์ ไตรรัตนจรัสพร ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สทท.) กล่าวว่า
สถานการณ์ท่องเที่ยวไทยปี 2562
และดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการท่องเที่ยวไตรมาส 1/2562
ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)
สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สทท.)
และคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เพื่อให้ทราบถึงการคาดการณ์ของสถานการณ์ท่องเที่ยวที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต
สำหรับการสำรวจความเชื่อมั่นผู้ประกอบการในไตรมาสที่ 1 ปี 2562 นี้
จะเป็นผลการสำรวจในช่วงเดือนมกราคม-มีนาคม
และคาดการณ์ดัชนีความเชื่อมั่นในไตรมาสที่ 2/2562
ตลอดจนจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติในปี 2562
โดยผลการสำรวจดัชนีความเชื่อมั่น ไตรมาสที่ 1/2563 เท่ากับร้อยละ 98%
ซึ่งอยู่ในระดับใกล้เคียงปกติ
และใกล้เคียงกับที่คาดการณ์ไว้จากไตรมาสก่อนอยู่ที่ 100 %
สะท้อนสถานการณ์ท่องเที่ยวที่ค่อนข้างทรงตัว
เนื่องมาจากเศรษฐกิจโลกชะลอตัวลง
ได้ส่งผลให้เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มที่จะชะลอตัวลงเช่นกัน
โดยอัตราแลกเปลี่ยนมีแนวโน้มแข็งค่าต่อเนื่องจากปลายปี 2561
ตลอดถึงอัตราเงินเฟ้อที่ทรงตัวอยู่ในระดับต่ำ
และสถานการณ์ฝุ่นละอองยังคงรุนแรงในบางพื้นที่ปัจจัยสำคัญที่ทำให้ผู้ประกอบการมีความกังวลและประเมินสถานการณ์ต่ำกว่าปกติ
นั้นมาจากปัจจัยทางเศรษฐกิจ
ไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันที่รุนแรงในอุตสาหกรรมประมาณ 18 %
หรือภาวะเศรษฐกิจไทยที่ยังซบเซาทำให้กำลังซื้อลดลง 16 %
ทั้งนี้ ผู้ประกอบการบางส่วนประเมินสถานการณ์ท่องเที่ยวดีขึ้นบ้างในไตรมาสแรกนี้
จากการเดินทางที่สะดวกและง่ายขึ้น
รวมไปถึงการขยายตัวของสายการบินต้นทุนต่ำที่ช่วยสนับสนุนภาคการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี้การส่งเสริมการท่องเที่ยวและกิจกรรมใหม่ๆ ที่น่าสนใจจาก ททท. ก็มีส่วนด้วยเช่นกัน
โดยภาครัฐและเอกชนช่วยกันแก้ไขปัญหาและร่วมกันสนับสนุนการกระตุ้นภาคการท่องเที่ยวมาโดยตลอด
ทำให้คาดว่าในปีนี้จะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติจะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย
ประมาณ 40.64 ล้านคน ซึ่งจะเพิ่มขึ้น 6.17% จากปี 2561
และมีรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติ 2.20 ล้านล้านบาท
โดยเพิ่มขึ้นจากปี 2561 ประมาณ 9.36 %ขณะที่ไตรมาสที่ 2/2562 หากไม่มีเหตุการณ์ผิดปกติใดๆ
คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติ 9.28 ล้านคน เพิ่มขึ้น 4.62 %
จากไตรมาส 2/2561 โดยแบ่งเป็นนักท่องเที่ยวจากประเทศในกลุ่มอาเซียน 2.66 ล้านคน
เพิ่มขึ้น 4.31 %
นักท่องเที่ยวจากเอเชียตะวันออก 4.03 ล้านคน เพิ่มขึ้น 3.07%
และนักท่องเที่ยวจากยุโรปจะอยู่ที่ 1.15 ล้านคน เพิ่มขึ้น 3.60 % จากไตรมาสที่ 2/2561จากการสำรวจความเห็นผู้ประกอบการ ส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่า
ปัญหาหลักที่ควรจะได้รับการแก้ไข ก็คือ
ผู้ประกอบการในธุรกิจท่องเที่ยวนั้นไม่มีใบอนุญาตประกอบการ
ตลอดทั้งไม่มีทักษะทางด้านต่างๆ ของแรงงานโดยเฉพาะเรื่องของภาษา
ตลอดทั้งไม่มีการพัฒนาด้านระบบ IT
และบุคลากรที่จะทำหน้าที่ในการดูแลระบบ IT เพื่อให้มีความทันสมัย
และสอดคล้องกับการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวทั้งในระดับพื้นที่และระดับโลก
เป็นการพัฒนาช่องทางในการติดต่อสื่อสาร
ทั้งระหว่างผู้ประกอบการและหน่วยงานสนับสนุนด้านการท่องเที่ยว
ไม่ว่าจะเป็น ททท. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพื่อวางแผนการจัดทำโปรโมชั่นและการประชาสัมพันธ์สำหรับนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ สะท้อนปัญหาไปในแนวทางตรงกันว่า
ควรส่งเสริมให้เกิดผู้ประกอบการด้านรถสาธารณะภายในพื้นที่ในรูปแบบต่างๆ
และให้มีการพัฒนาช่องทาง application
เพื่อเป็นช่องทางติดต่อสื่อสารระหว่างนักท่องเที่ยวและผู้ให้บริการได้ง่ายขึ้น
และให้มีการพัฒนาระบบ feedback
เพื่อให้ได้ทราบผลถึงความพึงพอใจในการให้บริการ
และสะดวกในการร้องเรียนเพื่อแก้ไขปัญหาการท่องเที่ยวได้ทันท่วงทีซึ่งในเรื่องนี้ ทาง สทท.ได้เสนอให้ภาครัฐร่วมมือกับสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
พัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในแหล่งท่องเที่ยว เพื่อช่วยในการลดมลพิษ
และสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยว
สนับสนุนภาคประชาชนและผู้ประกอบการ
ในการดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยว
มีการกำหนดมาตรการให้สิทธิประโยชน์ทั้งทางภาษีและไม่ใช่ภาษี
เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว กิจกรรม ประเพณีต่างๆ ในแต่ละพื้นที่
เพื่อให้ผู้ประกอบการและประชาชนได้รับทราบและมีการวางแผนล่วงหน้า

 

จากนั้นดร.วัชรพงศ์ รติสุขพิมล จากคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ได้พูดถึงภาพรวมในเชิงสถิติ
จากปัญหาฝุ่นละออง การคมนาคมขนส่ง ตลอดจนรถขนส่ง จะมีผลต่องการท่องเที่ยวจากการคาดการณ์นักท่องเที่ยงต่างชาติ ปี 2562 ขณะนี้มีจำนวน 40.6 ล้านคน
คาดว่าเกิน 40 ล้านคน
ปีพ.ศ.2561 มีจำนวน 38 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 6 %
โดยเป็นนักท่องเที่ยวจากประเทศจีน ประมาณ 3.17 ล้านคน
คาดว่าในเดือนเมษายน-พฤษภาคม-มิถุนายน 2562 จะมีประมาณ 2.9 ล้านคน
คาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้นร้อยละ 6
ซึ่งสรุปว่าผู้ประกอบการมีข้อเสนอ ดังนี้
1. อยากให้มีดัชนีชี้วัดเรื่องสิ่งแวดล้อม
2. อยากให้มีถนนคนเดิน -อยากให้มีกิจกรรม เช่น กิจกรรมการปั่นจักรยาน
3. อยากให้ชะลอการก่อสร้าง ฝุ่นละอองจะได้ลดลง
4. อยากให้มีมาตรการภาษีเพื่อผู้ประกอบการทางด้านที่พักจะได้มีมาตรฐาน
5. ส่งเสริมให้มีการท่องเที่ยวภายในประเทศมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วง Low Seasonนางสาวศุภวรรณ ถนอมเกียรติภูมิ รองประธานฝ่ายตลาดโรงแรมและที่พัก
ได้กล่าวถึงมุมมองของธุรกิจโรงแรมที่พัก
ซึ่งคุณศุภวรรณพูดได้น่าสนใจว่าทุกวันนี้เราขาดนักท่องเที่ยว
เพราะฉะนั้นจะทำอย่างไรให้นักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวในบ้านเรา
โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพเข้ามาในพื้นที่
จะเห็นได้ชัดว่าเส้นทางท่องเที่ยวไปมาลำบาก
จะมีมาตรเส้นทางท่องเที่ยวเช้าไปในชุมชนอย่างไร
เพราะการท่องเที่ยวในประเทศไทยเรานั้นมีเสน่ห์อยู่ที่ชุมชน
ที่สำคัญเราต้องการนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ
เพราะเราต้องการให้มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวอย่างอย่างมีคุณภาพและไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมนายภูริวัจน์ ลิ้มถาวรรัตน์ รองประธานฝ่ายตลาดท่องเที่ยวในประเทศ สทท.
ได้กล่าวว่า จากสถานการณ์ปีที่ผ่านมานักท่องเที่ยวทรงทรง
กล่าวคือ ไม่เพิ่มขึ้นหรือลดลง
นักท่องเที่ยวจะเที่ยวในช่วงวันหยุดยาวคาดว่ารายได้จะอยู่ที่หมื่นกว่าล้านบาท
วันนี้เราวางยุทธศาสตร์ของความปลอดภัยเรื่องคุณภาพนักท่องเที่ยวมากขึ้น
มีการกระจายรายได้ไปสู่ชุมชนมากขึ้น
ได้ลงพื้นที่เพื่อไปหาข้อมูลโดยทุกภาคส่วนมีการตื่นจัวในเรื่องท่องเที่ยวมากขึ้น
ทำให้ชุมชนมีความสำคัญและเล็งเห็นความสำคัญของการท่องเที่ยว
เรามีประธานเขต 12 เขตของ สทท.อยู่ทั่วประเทศ
เพื่อรับทราบปัญหาเพื่อพัฒนาให้การท่องเที่ยวให้ดีขึ้น
มีการบูรณาการร่วมกันของภาครัฐ ต่างคนต่างทำเราต้องมาทำงานร่วมกัน
เพื่อให้ตรงกับความต้องการของชุมชนที่อยากจะได้นายภูริวัจน์ ลิ้มถาวรรัตน์ ยังได้กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า
เพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญก็คือการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างจริงจัง
ยกตัวอย่าง เกาะเต่า ปะการังหายหมด มีขยะมีแมลงวัน ซึ่งจะต้องมาบูรณาการอย่างเร็วที่สุด
จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่า
เมื่อช่วงหาเสียงเลือกตั้งทุกพรรคการเมืองเล็งเห็นถึงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของไทย
เรามองไปถึงการแข็งแรงของการท่องเที่ยวให้มีการพัฒนาอย่างถูกทิศถูกทาง
โดยเฉพาะรากหญ้าเขาถามมาว่านักท่องเที่ยวอยู่ไหน
โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดภาคใต้ รองลงมาก็คือ ภาคกลางและภาคเหนือนายเจริญ วังอนานนท์ (ผู้แทน) รองประธานฝ่ายตลาดนำนักท่องเที่ยวไปต่างประเทศ
ได้กล่าวว่า ในสถานการณ์ 3 เดือนนี้ นักท่องเที่ยวจีนไปประเทศเกาหลี 30 %
ปีนี้ที่น่าเป็นห่วงก็คือ นักท่องเที่ยวจีนไปเที่ยวประเทศญั่ปุ่น
ตอนนี้เราก็มีประเทศเวียดนามเป็นคู่แข่งการท่องเที่ยวของไทยเราอีก
ผมขอนำตัวเลขจากสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมือง
เป็นนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเป็นกรุ๊ปทัวร์
นักท่องเที่ยวจากประเทศจีนใน 3 เดือนมานี้ยอดตกลงถึง 12.44 %
สืบเนื่องมาจากกรณีที่ภูเก็ตเรือล่ม ตลอดถึงการไม่ชัดเจนของการท่องเที่ยวของไทย
จึงเป็นสาเหตุที่นักท่องเที่ยวจีนไปเที่ยวประเทศอินโดรนีเซีย พม่า เวียดนาม สปก.ลาว กัมพูชา
ทำให้ตลาดท่องเที่ยวไทยเราลดลงนายเจริญ วังอนานนท์ ยังได้กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า
ในภาพรวมรวมตัวเลขการท่องเที่ยวไทยเราลดลงไป 8%
แสดงว่าพฤติกรรมนักท่องเที่ยวเปลี่ยนไป
โดยจะมาท่องเที่ยวแบบคนเดียวโดยไม่ผ่านแอดด้า
นักท่องเที่ยวต่างชาติถ้าเกิดมาท่องเที่ยวในไทยเราเองโดยไม่มีใครดูแล
ถ้ามีปัญหาเกิดขึ้นใครจะรับผิดชอบ
จะเห็นได้ชัดถึงพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวต่างชาติ
มักจะจองโรงแรมที่พักผ่าน application ต่างประเทศ
ซึ่งปัญหาเงินกำไรตกอยู่ที่ต่างประเทศเราเก็บภาษีไม่ได้เลย
แต่อย่างไรก็ตามเรื่องของโปรโมชั่นเรื่องของ VAT เราคงสู้เขาไม่ได้
เราจะทำอย่างไรให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาดู applicationg ของไทยเรา
ประเด็นที่สำคัญก็คือต้นทุนในการทำธุรกิจ อยากให้ภาครัฐดูเรื่อง VAT น่ะครับนายสุรวัช อัครวรมาศ เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ได้กล่าวโดยสรุปว่า การท่องเที่ยวแบบปลอดภัยขายได้
การท่องเที่ยวแบบมีมาตรฐานขายได้
การท่องเที่ยวหากมีปัญหาเมืองหลักก็หันมาหาการท่องเที่ยวเมืองรอง
โดยดัชนีชี้วัดที่ผู้ประกอบการต้องรู้ว่าสถานการณ์ตอนนี้เป็นอย่างไร
จำเป็นต้องรับรู้
และสิ่งสำคัญที่สุดนั่นก็คือการเชื่อมโยงกับ Partner กันครับและจากงานแถลงข่าวนี้ อุ้มก็ได้ทราบว่าตอนนี้มีอีกช่องทางหนึ่งที่จะรับฟังข่าวสาร
ทางช่องทางวิทยุ ที่คลื่นวิทยุ ปตอ. 104.5
เป็นคลื่นท่องเที่ยว TRAVEL RADIO สถานีวิทยุเพื่อการท่องเที่ยวเต็มรูปแบบค่ะ
หลังจากเสร็จสิ้นที่สทท.แถลงสถานการณ์ท่องเที่ยวไทยปี 2562
และดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการท่องเที่ยวไตรมาส 1/2562
ถ่ายภาพหมู่ร่วมกันค่ะรับประทานอาหารเที่ยงที่ห้อง Diwan RESTAURANT ที่ชั้น 1 เป็นอาหารมุสลิมค่ะ
ไก่ชุบเกล็ดขนมปังซอสทาร์ทาร์ ลงภาพเดียวพอเป็นกระสัยนะคะ
ขอขอบคุณสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สทท.) ที่ชวนอุ้มมา
เต็มอิ่มกับข้อมูลเชิงลึก เต็มอิ่มกับบรรยากาศโรงแรม All Meroz และอาหารมากค่ะขอขอบคุณ
BG : คุณลักกี้ / กล่องเขียนคอมเม้นท์ : คุณ lozocat / Banner : คุณ oranuch_sri
ของแต่ง BLOG : ป้ามด + น้องดอกหญ้าเมืองเลย + ป้าเก๋า ชมพร + น้องญามี่ + คุณเนยสีฟ้า
Create Date : 01 เมษายน 2562
Last Update : 5 เมษายน 2562 5:11:26 น.
Counter : 1232 Pageviews.

11 comments
ไดอารี่ได้ศัพท์ Ep.13 เฟคนิวส์ toor36
(19 ก.ค. 2564 00:04:15 น.)
ตุ๊บตั๊บกับดอกไม้ข้างบ้าน(เพื่อนบ้าน)ของนาง nonnoiGiwGiw
(19 ก.ค. 2564 09:42:59 น.)
Blog130(S38) อาร์เจนติน่า ชนะ บราซิล คว้าแชมป์ฟุตบอล Copa America 2021 เริงฤดีนะ
(11 ก.ค. 2564 13:04:06 น.)
เมื่อไหร่จะได้พบ : แพรว รัตนาพร อุ้มสี
(8 ก.ค. 2564 19:59:15 น.)

ผู้โหวตบล็อกนี้...
คุณสองแผ่นดิน, คุณtoor36, คุณhaiku, คุณThe Kop Civil, คุณกะว่าก๋า, คุณauau_py, คุณสาวไกด์ใจซื่อ, คุณเจ้าหญิงไอดิน, คุณSertPhoto, คุณนกสีเทา, คุณNoppamas Bee, คุณเจ้าการะเกด, คุณหอมกร, คุณ**mp5**

  
ของเรามันแย่ในเรื่องการเดินทาง การคมนาคมขนส่งที่ไม่ได้เรื่อง เราต้องยอมรับมันให้ได้เพื่อนำมันไปแก้ไข (ข่าวมีเยอะมาก)

แต่ล่าสุดที่น่ากังวลมากคือมลพิษนี่แหละ ยังไม่รวมพวกทัวร์ศูนย์เหรียญที่ทางเจ้าหน้าที่รัฐแกล้งทำเป็นมองไม่เห็นปัญหา
โดย: คุณต่อ (toor36 ) วันที่: 1 เมษายน 2562 เวลา:21:55:13 น.
  
ททท.ก็ช่วยได้เยอะเชียวครับ
โดย: สองแผ่นดิน วันที่: 1 เมษายน 2562 เวลา:23:10:39 น.
  
ถ้าบ้านเราจัดการดี ๆ ผมว่าการท่องเที่ยวของเราเบอร์หนึ่งของโลกแน่นอนครับ
โดย: The Kop Civil วันที่: 2 เมษายน 2562 เวลา:9:54:06 น.
  
ตัวเลขที่ภาครัฐประเมิน
กับตัวเลขฝั่งเอกชน
ไม่น่าจะตรงกันครับพี่อุ้ม 555

ถ้าถามคนในพื้นที่
อย่างผู้ประกอบการในเชียงใหม่
ตอนนี้ทุกคนก็บ่นหมดครับ
เศรษฐกิจถดถอยจริงๆ

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 2 เมษายน 2562 เวลา:12:01:51 น.
  
สวัสดีค่ะพี่อุ้ม
ปีนี้อยากให้การท่องเที่ยวเราดีขึ้นจังค่ะ ^___^
โดย: auau_py วันที่: 2 เมษายน 2562 เวลา:13:10:44 น.
  
มีคนคุ้นเคยด้วยค่ะ เป็นรุ่นพี่ที่ที่ทำงานเก่าแหละพี่อุ้ม

บันทึกการโหวตเรียบร้อยแล้วค่ะบันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
กะว่าก๋า Literature Blog ดู Blog
tuk-tuk@korat Music Blog ดู Blog
บาบิบูเบะ...แปลงกายเป็นบูริน Review Food Blog ดู Blog
ชีริว Travel Blog ดู Blog
kae+aoe Parenting Blog ดู Blog
Froggie Book Blog ดู Blog
The Kop Civil Sports Blog ดู Blog
ตะลีกีปัส Food Blog ดู Blog
อุ้มสี Topical Blog ดู Blog

ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 10 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น
โดย: สาวไกด์ใจซื่อ วันที่: 2 เมษายน 2562 เวลา:15:28:53 น.
  
ปีนี้ตัวเลขนักท่องเที่ยวในทุกประเทศน่าจะลดลง
รวมถึงรายได้ที่จะเกิดขึ้นด้วยครับพี่
ตัวเลขที่จะลดหนักรุนแรงที่สุด
คือตลาดจีนแดงครับ
ตอนนี้บริษัททัวร์จีนในเชียงใหม่ปิดตัวไปกว่าครึ่ง
ร้านค้าที่คนจีนแดงทำก็ทยอยปิดตัวอย่างรวดเร็วและน่ากลัว
ไม่รู้ภาครัฐมีข้อมูลตรงนี้แล้วหรือยังนะครับ

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 2 เมษายน 2562 เวลา:20:43:08 น.
  
ถึงเวลาที่ภาครัฐและภาคเอกชน
ต้องจับมือช่วนกันนะคะ
โดย: เจ้าหญิงไอดิน วันที่: 2 เมษายน 2562 เวลา:23:16:01 น.
  

สวัสดียามเช้าครับพี่อุ้ม


โดย: กะว่าก๋า วันที่: 3 เมษายน 2562 เวลา:6:37:59 น.
  
อุ้มสี Topical Blog ดู Blog
หากจะมีเหตุการณ์ไม่ปกติกระทบการท่องเที่ยว
ก็เพราะพวกทหารการเมืองนั้นแหละค่คุณอุ้ม

โดย: หอมกร วันที่: 3 เมษายน 2562 เวลา:8:41:30 น.
  
ส่งกำลังใจครับ
โดย: **mp5** วันที่: 6 เมษายน 2562 เวลา:13:32:11 น.
ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
 *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

Aumteerama.BlogGang.com

อุ้มสี
Location :
กรุงเทพฯ  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ผู้ติดตามบล็อก : 115 คน [?]

บทความทั้งหมด