เทศกาลภาพยนตร์ต่างประเทศที่ถ่ายทำในประเทศไทย ครั้งที่ 7 ณ พระราชวังพญาไท


กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
จัดงานแถลงข่าวเทศกาลภาพยนตร์ต่างประเทศที่ถ่ายทำในประเทศไทย ครั้งที่ 7 หรือ
Thailand International Film Destination Festival 2019
หรือเรียกกันสั้นๆ ว่า TIFDF2019เป็นงานแถลงข่าว งานเทศกาลภาพยนตร์ต่างประเทศที่ถ่ายทำในประเทศไทย ครั้งที่ 7
Thailand International Film Destination Festival 2019 : TIFDF2019
วันที่ 1 มีนาคม 2562 ณ พระที่นั่งเทวราชสภารมย์ พระราชวังพญาไทโดยมี นาวาตรี วรวิทย์ เตชะสุภากูร ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ได้กล่าวว่า งานเทศกาลภาพยนตร์ต่างประเทศที่ถ่ายทำในประเทศไทย ครั้งที่ 7
หรือ Thailand International Film Destination Festival 2019
หรือ TIFDF2019 ได้มีการจัดกิจกรรมต่อเนื่องมาอย่างยาวนานนับตั้งแต่ปี 2556
โดยถือเป็นหนึ่งในกลยุทธ์สำคัญในการผลักดันประเทศไทย
สู่การเป็นเบอร์หนึ่งของโลเคชั่นยอดนิยมของกองถ่ายภาพยนตร์ต่างประเทศ
กิจกรรมมีส่วนสำคัญในการสร้างและพัฒนาเครือข่ายบุคลากรในวงการภาพยนตร์รุ่นใหม่ในนานาประเทศ
พร้อมด้วยการประชาสัมพันธ์ประเทศไทยทั้งทางตรงและทางอ้อมผ่านผู้เข้าร่วมกิจกรรมจากนานาประเทศ
และผู้ที่ได้รับชมผลงานภาพยนตร์สั้นของผู้เข้าประกวด
รวมถึงการจัดกิจกรรมฉายภาพยนตร์ต่างประเทศชื่อดังที่มาถ่ายทำในประเทศไทยให้ผู้สนใจได้รับชม
เพื่อส่งต่อความภาคภูมิใจให้กับคนไทยทุกคนในฐานะเจ้าบ้าน
พร้อมฉายภาพให้เห็นถึงความสำคัญของการส่งเสริมการเข้ามาของกองถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย
ที่ไม่ใช่เพียงการนำรายได้เข้าสู่ประเทศในทางตรง
แต่ยังหมายถึงการที่ประเทศไทยจะได้สื่อสารและประชาสัมพันธ์ประเทศสู่สายตาชาวโลก
ซึ่งจะนำมาซึ่งประโยชน์อีกนานับประการในอนาคตTIFDF ถือเป็นหนึ่งในกลยุทธ์สำคัญในการประชาสัมพันธ์ความพร้อมของประเทศไทย
สู่การเป็นผู้นำด้านโลเคชั่น
สำหรับภาพยนตร์ต่างประเทศผ่านกลุ่มผู้สร้างภาพยนตร์รุ่นใหม่ทั้งชาวต่างชาติและชาวไทย
ที่ไม่เพียงแต่ความเพียบพร้อมของสถานที่สวยงามหลากหลาย
ทั้งประเพณี วัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ อีกทั้งศักยภาพของทีมงานคนไทย
รวมไปถึงเครื่องมือ เทคโนโลยีและอุปกรณ์ต่างๆ
ที่จะสามารถตอบโจทย์ความต้องการของการถ่ายทำภาพยนตร์จากทั่วโลก
ทั้งนี้อุตสาหกรรมการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทยนั้น
มีความเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
เพราะไม่เพียงแต่จะเป็นการนำเม็ดเงินมหาศาลเข้าประเทศ
แต่ยังเป็นช่องทางที่มีประสิทธิภาพในการเผยแพร่ภาพสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงาม
ของประเทศไทยสู่สายตาชาวโลกอีกด้วย
เฉกเช่นความสำเร็จของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในประเทศไทย
ที่เกิดขึ้นภายหลังการจัดฉายภาพยนตร์ดังหลายเรื่อง
อาทิ The Beach, Lost in Thailand, James Bond 007
Hang Over ฯลฯ

ในปัจจุบันกองถ่ายทำภาพยนตร์ที่เข้ามาถ่ายทำในประเทศไทยมีทุกประเภท
ทั้งภาพยนตร์เรื่องยาว รายการโทรทัศน์ มิวสิควิดีโอ สารคดี
ซึ่งสารคดีที่ถ่ายทำเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว วัฒนธรรม ประเพณีของไทยได้รับความสนใจ
และเข้ามาถ่ายทำอย่างต่อเนื่องเป็นจำนวนมาก
นับเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของไทยที่ส่งต่อสู่สายตาคนทั่วโลกด้วยนายอนันต์ วงศ์เบญจรัตน์ อธิบดีกรมการท่องเที่ยว ได้กล่าวว่า
ในปีนี้กิจกรรมของโครงการ TIFDF 2019
จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Beyond Destination Thailand”
ชูจุดเด่นของเมืองไทยที่เหนือกว่าความเป็นแค่จุดหมายปลายทางของผู้ผลิตภาพยนตร์ทั่วโลก
เพราะเหนือกว่าด้วยความโดดเด่นของโลเคชั่นที่สวยงามมีความหลากหลาย
ทั้งธรรมชาติที่สมบูรณ์ วัฒนธรรมและประเพณีอันล้ำค่า ที่มาพร้อมกับศักยภาพของทีมงาน
และความพรั่งพร้อมของเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์ความต้องการของกองถ่ายทำภาพยนตร์
แบบ “เหนือความคาดหมาย”
จนทำให้ประเทศไทยได้ชื่อว่าเป็นโลเคชั่นยอดนิยมอันดับต้นๆ ของภูมิภาค
ที่กองถ่ายทำภาพยนตร์จากต่างประเทศให้การยอมรับ
โดยได้ผสานแนวคิดนี้กับนโยบายการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศของรัฐบาล
ที่มุ่งเน้นการประชาสัมพันธ์ 55 จังหวัดเมืองรอง
เพื่อขยายโอกาสให้จังหวัดเมืองรอง
ได้เผยแพร่ความสวยงามโดดเด่นของสถานที่ท่องเที่ยว ศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์
ออกสู่สายตาชาวโลก
ผ่านผลงานภาพยนตร์สั้นของผู้เข้าแข่งขันภายใต้งานเทศกาลภาพยนตร์ต่างประเทศ
ที่ถ่ายทำในประเทศไทยประจำปี พ.ศ. 2562
ซึ่งได้มีการจัดกิจกรรมตั้งแต่วันนี้จนถึง 2 เมษายน 2562โดยในปีนี้ได้มีกิจกรรมหลักๆ คือ
1) การแข่งขันการถ่ายทำภาพยนตร์สั้นในประเทศไทย
ภายใต้แนวคิด “Beyond Destination Thailand”
ที่มาพร้อมเงื่อนไขพิเศษในการให้ใช้ 55 จังหวัดเมืองรองเป็นสถานที่ถ่ายทำ
โดยการแข่งขันจะมีขึ้นในวันที่ 26 – 31 มีนาคม 2562 โดยแบ่งการแข่งขันเป็น 2 ประเภท คือ

1.1 ประเภททีมนักศึกษาต่างชาติทีมละ 2 คน
ปีนี้นักศึกษาระดับปริญญาตรีด้านภาพยนตร์จากมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วโลก
สมัครเข้ามาจำนวน 320 ทีม จาก 77 ประเทศทั่วโลกทั้งจากสหรัฐอเมริกา
ประเทศแถบยุโรป เช่น บริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ สาธารณรัฐเฮเลนิก (กรีซ)
โปรตุเกส รัสเซีย ประเทศทางอเมริกาใต้ เช่น บราซิล อาร์เจนตินา
และประเทศแถบเอเซีย เช่น เนปาล ฟิลิปปินส์ จีน กัมพูชา อินโดนีเซียโดยการคัดเลือกจะมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาพยนตร์
ทั้งอาจารย์มหาวิทยาลัยด้านภาพยนตร์ กรรมการพิจารณาบทภาพยนตร์ฯ
มาร่วมกันคัดเลือกทีมนักศึกษาต่างชาติให้เหลือ 20 ทีม
และในแต่ละทีมจะมีการคัดเลือกนักศึกษาไทยที่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
ทำหน้าที่เป็น Production Assistant หรือผู้ช่วยผู้ผลิต
ซึ่งจะเป็นผู้ที่มีความเข้าใจในงานถ่ายทำภาพยนตร์
และมีหน้าที่ในการประสานงานกับสถานที่ถ่ายทำต่างๆ ให้กับทีมนักศึกษาต่างชาติ
ทีมละ 1 คน เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยการผลิต
และสร้างรูปแบบการทำงานร่วมกันระหว่างทีมงานต่างชาติและทีมงานไทย
และที่สำคัญเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานด้านภาพยนตร์ร่วมกัน
ซึ่งทีมนักศึกษาต่างชาติเหล่านี้จะถูกกำหนดให้ถ่ายทำใน 55 จังหวัดเมืองรอง
ภายใต้หัวข้อ “Living Eco Living Thainess”
โดยรางวัลของการแข่งขันสำหรับทีมนักศึกษาต่างชาติมีทั้งสิ้น 4 รางวัล
คือรางวัลผู้ชนะเลิศ 1 รางวัล จะได้รับเงินรางวัล 300,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศ 2 รางวัล จะได้รับเงินรางวัล 80,000 บาท
และ 50,000 บาทตามลำดับ
และรางวัล Social Media จำนวน 1 รางวัล จะได้รับรางวัลเป็นที่พักโรงแรมในประเทศไทย1.2 ประเภททีมนักศึกษาไทยทีมละ 2 คน
ซึ่งมีนักศึกษาระดับปริญญาตรีด้านภาพยนตร์จากมหาวิทยาลัยต่างๆ ของประเทศไทย
สมัครเข้ามาแล้วกว่า 30 ทีม
โดยจะปิดการรับสมัครวันที่ 3 มีนาคม 2562
ซึ่งการคัดเลือกจะมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นผู้กำกับภาพยนตร์ที่มีชื่อเสียง
ร่วมกันให้คำแนะนำและคัดเลือกทีมนักศึกษาไทยให้เหลือ 15 ทีม
โดยกำหนดให้ถ่ายทำใน 55 จังหวัดเมืองรอง ภายใต้หัวข้อ “รักษ์ไทยรักษ์โลก”
โดยรางวัลของการแข่งขันสำหรับทีมนักศึกษาไทยมีทั้งสิ้น 4 รางวัล
คือ รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล
จะได้รับเงินรางวัล 100,000 บาท พร้อมตั๋วเครื่องบินไป - กลับ
รวมที่พักและบัตรเข้าร่วมงานเทศกาลภาพยนตร์ในต่างประเทศ
ที่กรมการท่องเที่ยวเข้าร่วมด้วย
รางวัลรองชนะเลิศ 2 รางวัล จะได้รับเงินรางวัล 80,000 บาท และ 50,000 บาทตามลำดับ
และรางวัลพิเศษ Social Media จำนวน 1 รางวัล จะได้รางวัลที่พักโรงแรมในประเทศไทยบรรยากาศในวันนั้น
เป็นการมาบอกเล่าเกี่ยวกับความสำคัญของการเข้ามาถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย
ซึ่งในปีนี้ได้จัดงานขึ้น ภายใต้แนวคิด Beyond Destination Thailand
โดยชูจุดเด่นของเมืองไทยที่เหนือมากกว่าการเป็นจุดหมายปลายทางของผู้ผลิตภาพยนตร์ทั่วโลก
ทั้งสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ที่สวยงาม ความหลากหลายทางธรรมชาติและวัฒนธรรมประเพณี
พร้อมทั้งศักยภาพของทีมงาน
ซึ่งความพร้อมของเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์ความต้องการของกองถ่ายทำภาพยนตร์
แบบ "เหนือความคาดหมาย”โดยงาน TIFDF2019 ในปีนี้ได้มีกิจกรรมหลักๆ คือ
- การแข่งขันการถ่ายทำภาพยนตร์สั้นในประเทศไทยภายใต้หัวข้อ Living Eco , Living Thainess
จะจัดขึ้นระหว่างระหว่างวันที่ 26 – 31 มีนาคม 2562
- การจัดฉายภาพยนตร์ต่างประเทศที่ถ่ายทำในประเทศไทย (Thailand on Screen)
จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 – 31 มีนาคม 2562
มีการจัดฉายภาพยนตร์จากทั่วโลก จำนวน 5 เรื่อง
ได้แก่ Detective Chinatown
Bounty Hunters
Hangover Part 2
Changeland
Gold
ชมฟรี ณ โรงภาพยนตร์พารากอน ซีนีเพล็กซ์ ชมฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายสำหรับการประกาศรางวัลการแข่งขันการถ่ายทำภาพยนตร์สั้นในประเทศไทย (Awards Ceremony)
จะจัดในวันที่ 2 เมษายน 2562 ณ โรงละครเคแบงก์สยามพิฆเนศ สยามสแควร์วันปิดท้ายในวันนั้นคุณต่าย เพ็ญพักตร์ สิริกุล และกอล์ฟ – พิชญะ
เป็นนักแสดงที่เคยร่วมงานในภาพยนตร์ต่างประเทศที่มาถ่ายทำในประเทศไทยค่ะต้องห้ามพลาดเลยนะคะ อุ้มรีบมาแจ้งข่าวให้ทราบค่ะมาว่าเรื่องของกินภายในงานมั่งค่ะ วิจิตรบรรจงมากค่ะ สอบถามว่ามาจากไหนใครทำไม่เห็นมีใครบอก
ก็โชว์ภาพให้น้ำลายหก..หิวตามละกันค่ะ...นี่คือทาร์ตข้าวเหนียวมะม่วงรสชาติของทาร์ตข้าวเหนียวมะม่วงจะออกหวานมากตามประสาข้าวเหนียวมะม่วงค่ะ สวยน่ากินเนาะปกติจะเคยแต่เห็นมาเป็นห่อใบตอง ที่งานนี้ทำมาเสียบไม้กินง่ายอร่อย
ไม่ว่าจะเป็นขนมตาล ขนมเผือก อันนี้รสชาติโอมากค่ะ อร่อยทั้งสามขนมเลยค่ะลาบหมูค่ะ เนื่องจากตั้งไว้นานเลยดูไม่ค่อยน่ากินสักเท่าไหร่
รสชาติออกฝรั่งเลยค่ะ คือจืดๆ ไม่นัว ไม่แซ่บนำลาบหมูมาห่อกับแป้งทาโก้ของแม็กซิกัน รสชาติโอเลยค่ะเพราะได้ความเค็มของแป้งมาช่วยน่ะค่ะไฮไลต์ของงาน TOP FOOD จานนี้เลยค่ะ สังเกตจากแต่ละคนที่กินมากกว่า 3 อันทุกๆ คน
อร่อยมากๆๆๆๆ เลยค่ะ นี่คือซูชิคอหมูย่าง

 

ซูชิคอหมูย่าง เป็นการนำคอหมูย่างมาห่อกับข้าวเหนียวราดด้วยน้ำซอส อร่อยลงตัว อร่อยสุดๆ
ขนาดอุ้มยังกินไป 4 คำแน่ะค่ะสปาเก็ตตี้ไส้อั่ว รสชาติแซ่บมากค่ะ อร่อยดี

 

ตอนแรกอุ้มนึกว่าซอสน้ำพริกเผากินคู่กับข้าวเกรียบกุ้งน่ะค่ะ แต่รสจะหนักไปทางมะเขือเทศ
อุ้มไม่ได้ถ่ายข้าวเกรียบมาน่ะค่ะ คือกินไปน้องๆ เขาก็เก็บของไปน่ะค่ะเรียกว่าวันนี้อิ่มทั้งข้อมูลเรื่องราวของเทศกาลภาพยนตร์ อิ่มทั้งความสวยงามของวังพญาไท
อิ่มทั้งอาหารการกิน ขอบคุณกรมการท่องเที่ยวที่ชวนอุ้มมานะคะขอขอบคุณ : เพลงเที่ยวไทยมีเฮ ศิลปิน เก่ง ธชย
BG : คุณลักกี้ / กล่องเขียนคอมเม้นท์ : คุณ lozocat / Banner : คุณ oranuch_sri
ของแต่ง BLOG : ป้ามด + น้องดอกหญ้าเมืองเลย + ป้าเก๋า ชมพร + น้องญามี่ + คุณเนยสีฟ้า
Create Date : 07 มีนาคม 2562
Last Update : 11 มีนาคม 2562 20:46:29 น.
Counter : 916 Pageviews.

18 comments
พระอุดม อธิจิตฺโต อุปสมบท ณ วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย สมาชิกหมายเลข 4149951
(13 ก.ค. 2564 20:34:01 น.)
Blog130(S38) อาร์เจนติน่า ชนะ บราซิล คว้าแชมป์ฟุตบอล Copa America 2021 เริงฤดีนะ
(11 ก.ค. 2564 13:04:06 น.)
เรื่องย่อซีรีส์ Qing Luo - ชิงลั่ว / อลหม่านรักหมอหญิงชิงลั่ว blue_medsai
(11 ก.ค. 2564 14:24:15 น.)
ตื่นแต่เช้าไปซื้อผักกันนะ ป้าทุยบ้านทุ่ง
(11 ก.ค. 2564 12:51:26 น.)

ผู้โหวตบล็อกนี้...
คุณเริงฤดีนะ, คุณkae+aoe, คุณแมวเซาผู้น่าสงสาร, คุณตะลีกีปัส, คุณmariabamboo, คุณJinnyTent, คุณภาวิดา คนบ้านป่า, คุณhaiku, คุณอาจารย์สุวิมล, คุณทุเรียนกวน ป่วนรัก, คุณข้ามขอบฟ้า, คุณซองขาวเบอร์ 9, คุณSweet_pills, คุณสายหมอกและก้อนเมฆ, คุณเรียวรุ้ง, คุณกะว่าก๋า, คุณสันตะวาใบข้าว, คุณชีริว

  
เจิม
ไปทบทวนความหลังกันค่ะ
ได้มีโอกาสดูหนังที่มาถ่ายทำที่นี่ 2 เรื่อง

Detective Chinatown และ Hangover Part 2
โดย: เริงฤดีนะ วันที่: 8 มีนาคม 2562 เวลา:8:34:52 น.
  
สวัสดีมีสุขค่ะ

ชอบพิธีกรหญิงคนนี้ค่ะ
แต่นึกชื่อไม่ออก
เดินสายทำข่าว นาเหนื่อยแทนค่ะ
โดย: ตะลีกีปัส วันที่: 8 มีนาคม 2562 เวลา:9:16:23 น.
  
มีมาถ่ายหลายเรื่องเลยนะคะ
โดย: kae+aoe วันที่: 8 มีนาคม 2562 เวลา:9:23:09 น.
  
อุ้มสี Topical Blog
ส่งกำลังใจค่ะพี่อุ้ม ในภาพกล่องคอมเม้นท์กำแพงแสนใช่ไหมคะ
โดย: mariabamboo วันที่: 8 มีนาคม 2562 เวลา:10:11:46 น.
  
อนุโมทนากับพี่อุ้ม
ในสิ่งที่พี่อุ้มปฏิบัติด้วยค่ะ
เพื่อนพี่อุ้มโชคดีนะคะ
ที่มีกัลยาณมิตรอย่างพี่อุ้ม
จินเชื่อในผลของการทำความดีค่ะ
พี่อุ้มทำ พี่อุ้มก็ได้ด้วย
เพื่อนที่พี่อุ้มแผ่เมตตาให้ก็ได้ด้วย
อนุโมทนา
โดย: JinnyTent วันที่: 8 มีนาคม 2562 เวลา:13:05:18 น.
  
ขอบคุณคอมเม้นท์ดีๆที่บ้านพี่นะคะ

แวะมาส่งกำลังใจให้ก่อนล้อหมุนไปบ้านป่าค่ะ
ไว้ไปอ่านที่โน่น

โดย: ภาวิดา คนบ้านป่า วันที่: 9 มีนาคม 2562 เวลา:5:54:49 น.
  
ดูจากงานแถลงข่าวแล้ว เทศกาลภาพยนตร์ครั้งนี้มีกิจกรรมเยอะแยะเลยนะครับ แถมมีการฉายหนังให้ดูด้วย ^^
ว่าแต่...หนังเรื่อง Hangover ภาค 2 นี่คงไม่ได้ฉายเวอร์ชันเต็ม (ก่อนเซนเซอร์) แน่เลย ^^"


ป.ล. ขอบคุณพี่อุ้มสำหรับคำอวยพรมาก ๆ ครับ
โดย: ทุเรียนกวน ป่วนรัก วันที่: 9 มีนาคม 2562 เวลา:13:17:11 น.
  
สวัสดี จ้ะ น้องอุ้ม
อ่านบล็อกอุ้มนี่ดี จ้ะ ได้ทราบ
ข่าวคราวในวงการต่าง ๆ ทำให้
หู ตา กว้าง ไม่ตกข่าว อิอิ
เป็นการแถลงข่าวที่อลังการ
เหือนกันนะ อาหารการกิน ขนม
นมเนยเต็มที่ หน้าตาขนมดูน่า
กินมาก ๆ เลยเนาะ อิอิ
โหวดหมวด ข่าวเด่น ฯ
โดย: อาจารย์สุวิมล วันที่: 9 มีนาคม 2562 เวลา:13:17:24 น.
  
มารับข่าวสารจากเมืองไทยค่ะ
แถลงข่าวแล้วยังมีกิจกรรมให้ทำอีกหลายอย่าง ดีจังเลยค่ะ

ของกินภายในงานเลือกน้ำย่อยได้เลยค่ะ ชักหิว

ช่วงนี้คงห่างหายจากบล็อก
คงอีกสักระยะ กว่าจะได้กลับมาอัพบล็อกตามปรกติ

รักษาสุขภาพด้วยนะคะคุณอุ้ม

โดย: ข้ามขอบฟ้า วันที่: 9 มีนาคม 2562 เวลา:17:59:26 น.
  
เขียนผิด เรียก กลายเป็น เลือกน้ำย่อยซะงั้น อิอิ
โดย: ข้ามขอบฟ้า วันที่: 9 มีนาคม 2562 เวลา:18:00:55 น.
  
ชอบแปลกใจเวลาฝรั่งมาถ่ายทำในไทย ชอบให้ดูเหมือนว่าไทยยังล้าหลังแบบสมัย 50 ปีก่อน
โดย: ลุงแมว วันที่: 9 มีนาคม 2562 เวลา:20:09:20 น.
  
สวัสดีครับพี่อุ้ม

งานนี้ภาครัฐมีส่วนผลักดันมากเป็นพิเศษเลย
อีกกอย่างที่อยากเห็น
คือช่วยสนับสนุนหนังไทยในเรื่องงบประมาณด้วยจะดีมาก
เกาหลีเค้ามีกระทรวงที่ดูแลด้านนี้โดยเฉพาะเลย
ทำให้หนังหรือเพลงของเกาหลี
กลายเป็นวัฒนธรรมที่โด่งดังไปทั่วโลกเลยนะครับ


โดย: กะว่าก๋า วันที่: 9 มีนาคม 2562 เวลา:20:30:03 น.
  
กิจกรรมของงาน TIFDF2019 น่าสนใจทั้งนั้นนะคะ
ขอบคุณสำหรับข่าวสารค่ะคุณอุ้ม
โดย: Sweet_pills วันที่: 9 มีนาคม 2562 เวลา:21:56:44 น.
  
อยากไปเที่ยวให้ทั่วไทยเลยค่ะ แต่น่าจะเก็บไม่หมดทั้ง 77 จังหวัดแน่เลย
โดย: สายหมอกและก้อนเมฆ วันที่: 9 มีนาคม 2562 เวลา:22:30:02 น.
  
ผีเสื้อยิปซี Literature Blog ดู Blog
อุ้มสี Topical Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 10 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น


แวะมาโหวตให้ค่ะ
โดย: เรียวรุ้ง วันที่: 9 มีนาคม 2562 เวลา:23:17:55 น.
  


อรุณสวัสดิ์ครับพี่อุ้ม

โหวตครับพี่


โดย: กะว่าก๋า วันที่: 10 มีนาคม 2562 เวลา:6:21:45 น.
  
สวัสดียามเช้าค่ะ^^สุขสันต์วันหยุดค่ะพี่
โดย: สันตะวาใบข้าว วันที่: 10 มีนาคม 2562 เวลา:8:40:42 น.
  
ภาพยนตร์ต่างประเทศที่ถ่ายทำในประเทศไทย! เพิ่งรู้ว่ามีเทศกาลแบบนี้ด้วยครับ เวลาเห็นฉากประเทศไทยในหนังดังแล้วมันตื่นเต้นดีจริงๆ
เรื่องแรกที่นึกออกดันเป็น Mortal Kombat .....แถมบรรยายว่าเป็นสถานที่ในประเทศจีนอีก!!
ทาร์ตข้าวเหนียวมะม่วงน่ากิน แฮ่ๆ ♥
โดย: ชีริว วันที่: 11 มีนาคม 2562 เวลา:20:40:04 น.
ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
 *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

Aumteerama.BlogGang.com

อุ้มสี
Location :
กรุงเทพฯ  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ผู้ติดตามบล็อก : 115 คน [?]

บทความทั้งหมด