ตามรอยไปงานพิธีมอบรางวัล โครงการพัฒนาศักยภาพนักออกแบบรุ่นใหม่ (ชนช้างกราฟิกปีที่6)สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม
ได้จัดงานพิธีมอบรางวัลผู้ชนะเลิศในโครงการพัฒนาศักยภาพนักออกแบบรุ่่่่่่ใหม่
(ชนช้างกราฟิก ปีที่ 6)
ซึ่งเปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาในสาขาการออกแบบทั่วประเทศ
สมัครเข้าร่วมแข่งขันด้านการออกแบบทางด้านเรขศิลปํ
หรือกราฟิกดีไซน์
โดยบูรณาการองค์ความรู้ด้านศิลปะการออกแบบและมิติของทุนทางวัฒนธรรม
เสริมอัตลักษณ์ของชุมชน
เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าและบริการของชุมชน
เพื่อชิงเงินรางวัล 200,000.-บาทในปีนี้คณะกรรมการได้พิจารณาคัดเลือกทีมเยาวชนคนรุ่นใหม่ จำนวน 5 ทีม
เพื่อลงพื้นที่บูรณาการ การทำงานร่วมกับชุมชนต้นแบบในจังหวัดนครราชสีมา ทั้ง 5 ชุมชนดร.วิมลลักษณ์ ชูชาติ
ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม
เปิดเผยว่า
วันนี้ถือว่าเป็นวันสุดท้ายของการประกวด
แต่เป็นวันเริ่มต้นของการทำงานจริงกับงานท้องถิ่น
ในชีวิตจริงก็คงต้องมองอย่างนั้น

โครงการชนช้างกราฟิก
โดยหลักของเราก็คือเรื่องของการพัฒนาศักยภาพของบุคคลากร
ว่าน้องนิสิตนักศึกษาที่เป็นนักออกแบยรุ่นใหม่
ให้เขาได้ทำจริงกับท้องถิ่นชุมชน
ก็คือหาประสบการณ์ก่อนที่เขาจะออกจากมหาวิทยาลัย
แล้วเขาได้รู้ว่า
การที่เขาไปทำงานในท้องถิ่น
ความจริงแล้วไม่ใช่เป็นการเอาแค่ทฤษฎีอย่างเดียวลงไปทำงานได้เลย
ต้องมีการปรับตัวเรื่องของความรู้
ต้องเรียนรู้ที่จะต้องรู้บริบทรอบข้างแล้วก็ความต้องการของคนในพื้นที่
นั่นคือ สิ่งที่เราอยากได้ให้เกิดขึ้นกับนักออกแบบนักรบของเราทุกคน

ผลดีของท้องถิ่น
อย่างแรกก็คือชุมชนเองก็จะมีความภาคภูมิใจว่า
มีคนที่สนใจที่เห็นคุณค่าของเขาในพื้นที่
เพราะฉะนั้น้องนิสิตนักศึกษามีการติดอาวุธอย่างหนึ่งนั่นก็คือ
ความรู้ที่ได้ร่ำเรียนมาแต่ว่าประสบการณ์ยังไม่มี
การที่ลงชุมชนสิ่งที่ได้รับกับชุมชนก็ต้อวไปเรียนรู้กับพื้นที่
จากการที่น้องนิสิตนักศึกษาที่เป็นเสมือนเยาวชน
เสมือนเป็นลูกหลานกลับเข้าไปในพื้นที่แช้วฟังและเรียนรู้
โดยให้ผู้ใหญ่ผู้เฒ่าผู้แก่เล่าสิ่งต่างต่างอย่างนี้ให้ฟัง
เพราะฉะนั้นสิ่งที่จะตามมาก็คือ
ความผูกพันและความภาคภูมิใจของ 2 GEN เข้าด้วนกัน
นี่คือมีการเปิดรับกันระหว่างสองวัย
ขณะเดียวกันว่าที่เรามองว่าไม่มีค่าหรือว่าลืมไปแล้วในพื้นที่
ในท้องถิ่นนั้นกลับถูกดึงกลับเข้ามาให้เห็นว่า
เรามีดีอะไรอยู่บ้างและถ่ายทอดไปยังคนรุ่นใหม่

เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้จะไม่สูญหายไปและจะถูกพัฒนาต่อเนื่อง
โดยการนำเอาความรู้จากชุดหนึ่งเรื่องของการศึกษาเข้าไปพัฒนา
ทำให้เกิดมีชีวิตชีวาขึ้นมาได้นี่คือสิ่งที่ชุมชนได้รับ
เมื่อน้องนิสิตนักศึกษานำเรื่องของการดีไซน์ไปลงชุมชน
ชุมชนมีสินค้าผลิตภัณฑ์ซึ่งมีแต่ของเดิมเดิมอยู่
แต่พอเราไปแต่งเติมสีสันทาปากเขียนคิ้วแต่งหน้าเหมือนกับการออกแบบ
ทำให้มีรูปโฉมเปลี่ยนไปความตื่นตาตื่นใจมีมากขึ้น
สินค้าเหล่านี้ก็จะดึงดูดความสนใจมากขึ้น
ส่งผลให้ผู้คนเข้ามาหยิบเข้ามาชมผลงานเหล่านี้
นั่นคือสิ่งที่เราเริ่มจะมองเห็นแล้วว่า
สินค้าเหล่านั้นก็จะถูกนำกลับมาถูกนำเสนอในรูปแบบที่แปลกใหม่ชึ้นมา
น้องนิสิตนักศึกษาได้นำเอาเทคโนโลยีของการดีไซน์
การออกแบบ เรื่องขอวการเปิดช่องของการขายออกไป
ยังการตลาด หรือว่าเฟชบุ๊ค
เพราะฉะนั้นสิ่งที่ถูกพัฒนาขึ้นมาในส่วนนี้ก็จะถูกโยงออกไปสู่ผู้ที่สนใจ
ซึ่งอาจจะเป็นนักท่องเที่ยว อาจจะเป็นคนรุ่นใหม่
หรือว่าคนที่จะเป็นคนหาช่องทาง
หาคนที่มองหาผลิตภัณฑ์ใหม่ได้เริ่มมอง
เห็น
เพราะฉะนั้นจะมีการเชื่อมโยงกันก็จะเป็นช่อวทางการตลาดเพิ่มเติมเข้าไปได้
นั่นก็คือ สินค้าเริ่มมีคุณภาพ หน้าตาสวยงาม
ถูกดึงออกมาจากพื้นที่ออกมาสู่โลกโซเซี่ยล
หรือเปิดให้คนข้างนอกให้มองเห็น
เพราะฉะนั้นจะมีคนสนใจมากขึ้นและกลับเข้าในพื้นที่นี้
แต่กลับเข้าไปในส่วนของนักท่องเที่ยว
หรือกลับมาในรูปของการติดต่อประสานงานสินค้านำไปขาย
นี่จึงเป็นการเปิดประตูบ้านให้เห็นดร.วิมลลักษณ์ ชูชาติ
ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม
กล่าวทิ้งท้ายได้อย่างน่าสนใจว่า
สำหรับกิจกรรมในโครงการชนช้างกราฟิกที่ดำเนินการมาเป็นปีที่ 6
นิสิตนักศึกษาจะได้สัมผัสกับการทำงานจริงในพื้นที่
เขาจะมีการปรับตัวในการใช้ความรู้ที่มีอยู่เข้ามาประยุกต์กับสถานการณ์จริงได้
แล้วเขาก็สามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงต่อไปได้
สิ่งเหล่านี้ควรเข้าไปอยู่ในหลักสูตรว่า
อาจจะเป็นการฝึกปฏิบัติของนักเรียนนิสิตนักศึกษาก่อนจะจบการศึกษา
ซึ่งถ้าเกิดเป็นไปได้อย่างนี้การผลิตบัณฑิตของเราจะไม่ตกงาน
อย่างนี้คือสิ่งที่มองเห็นได้คือ
นิสิตนักศึกษาเชาทำงานได้ตั้งแต่จบออกมา
ได้ฝึกจริง ได้ทำงานจริง ได้ประสบการณํ ได้เรียนรู้จากของจริง
นี่คือสิ่งที่อยากให้มีมากชึ้นค่ะน้องน้องทีม Double D จากมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
คือนางสาวจามจุรีย์ (ดิว) เพชรรัตน์ และนางสาวรัชนีกร (เดือน) จันแปงเงิน
เป็นผู้ออกแบบให้กับวิสาหกิจชุมชน การท่องเที่ยวชุมชนปรางค์นคร
อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมามาเที่ยวปรางค์นครต้องมากินกะหรี่ปั๊บสีสันการดีไซน์ออกแบบทีม Double D จากมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ได้แก่ นางสาวจามจุรีย์ (ดิว) เพชรรัตน์
และนางสาวรัชนีกร (เดือน) จันแปงเงิน
ในการออกแบบให้กับวิสาหกิจชุมชน การท่องเที่ยวชุมชนปรางค์นคร อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมานายประวิตร ชุมสุข รองนายก อบต.บ้านปรางค์
และประธานวิสาหกิจชุมชน การท่องเที่ยวชุมชนปรางค์นคร อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา
เล่าให้อุ้มฟังว่า
มาวันนี้มาดูผลงานของน้องๆ จากทีม Double D
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร
ที่มาร่วมออกแบบนำงานกราฟิกดีไซน์มาช่วยยกระดับสินค้าชุมชน
เพื่อที่จะให้สินค้าชุมชนสามารถที่จะชายได้
ดูจากรูปแบบก็ทันสมัยและน่าที่จะตรงใจของตลาด
ซึ่งคงจะช่วยยกระดับสินค้าชุมชนให้เป็นที่น่าสนใจ
และเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าชุมชน
และขอเชิญชวนให้มาชม มาช้อป มาชิม มากินมาใช้
และมาท่องเที่ยวที่ชุมชนบ้านปรางค์นคร อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมานายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม
ให้เกียรติถ่ายภาพหมู่
โดยมีนายประวิตร ชุมสุข รองนายก อบต.บ้านปรางค์
และประธานวิสาหกิจชุมชน การท่องเที่ยวชุมชนปรางค์นคร อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา
นายศิริวัฒน์ วราธนาวิชญ์ ผู้ใหญ่บ้านปรางค์นคร หมู่ที่ 14
ตำบลบ้านปรางค์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา
พร้อมทั้งชาวบ้านปรางค์นครจากนั้น ดร.วิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม
กล่าวรายงานความเป็นมาของโครงการ

นายประวิตร ชุมสุข รองนายก อบต.บ้านปรางค์ และประธานวิสาหกิจชุมชน การท่องเที่ยวชุมชนปรางค์นคร อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา
มอบของที่ระลึกแก่นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์
ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรมนายศิริวัฒน์ วราธนาวิชญ์
ผู้ใหญ่บ้านปรางค์นคร หมู่ที่ 14 ตำบลบ้านปรางค์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา
และนายประวิตร ชุมสุข รองนายก อบต.บ้านปรางค์
และเป็นประธานวิสาหกิจชุมชน การท่องเที่ยวชุมชนปรางค์นคร อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา
มอบของที่ระลึกแก่ ดร.วิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
กระทรวงวัฒนธรรม

หลังจากชมวีดีทัศน์โครงการชนช้างกราฟิกปีที่ 6 จบ
ดร.วิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม
กล่าวรายงานถึงความเป็นมาของโครงการต่อประธานในพิธีนายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์
ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม
ประธานในพิธีขึ้นกล่าวเปิดงานจากนุั้นพิธีกร นายปีเตอร์ หลุยส์ ไมอ็อคชิ
เรียนเชิญนายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์
ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม
มอบแผนการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าและบริการ
ของชุมชนให้ทั้ง 5 ชุมชน
(ฉบับสมบูรณ์)
เพื่เป็นแนวทางในการนำไปต่อยอดในทิศทางที่ชุมชน
นำไปพัฒนาเพื่อสร้างความมั่งคั่งและยั่งยืนต่อไปผู้นำชุมชุน 4 ชุมชน ได้แก่
1.ชุมชนบ้านโพนสูง ตำบลหมื่นไวย อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
2.ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีบ้านมะค่า ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
3.ชุมชนคุณธรรมบวร Ontour บ้านธงชัย อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีม
4.ชุมชนคุณธรรมบวร Ontour บ้านโคกกลาง ตำบลขุนทอง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมานายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์
ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม
มอบแผนการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าและบริการของชุมชน
ให้แก่นายประวิตร ชุมสุข
รองนายก อบต.บ้านปรางค์ และประธานวิสาหกิจชุมชน การท่องเที่ยวชุมชนปรางค์นคร อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมาถ่ายภาพหมู่ 5 ตัวแทนจากชุมชนภายในจังหวัดนครราชสีมาจากนั้นเข้าสู่การมอบรางวัลโครงการฯ ชนช้างกราฟิกปีที่ 6รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 มี 2 รางวัล
ได้รับเงินรางวัลทีมละ10,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ
ได้แก่ ทีมแฮปปี้พัพ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มีนายอันวา มาเหะ และนายอธิวัฒน์ บิลยะแมและทีมขอจั๋กโบก จากมหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน
นายชยพล บุญเรือง และนายพีรพัฒน์ เจึยมทองรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินรางวัล 30,000.-บาท พร้อมโล่เกียรติยศ
ได้แก่ ทีมจิไป๋รู่นิจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
นางสาวปนัดดา โนนใหม่ และนางสาวศิริลักษณ์ ชูช่วงไชยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินรางวัล 50,000.-บาท พร้อมโล่เกียรติยศ
ได้แก่ ทีม Double D จากมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
นางสาวจามจุรีย์ (ดิว) เพชรรัตน์
และนางสาวรัชนีกร (เดือน) จันแปงเงิน
เป็นผู้ออกแบบให้กับวิสาหกิจชุมชน การท่องเที่ยวชุมชนปรางค์นคร
อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมารางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล 100,000.-บาท พร้อมโล่เกียรติยศ
ได้แก่ ทีมชุบแป้งทอด จากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
นายตุลย์ รักคู่ และนางสาวชลธี เจวารีจากนั้นผู้ได้รับรางวัลถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน

ทีม Double D จากมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
นางสาวจามจุรีย์ (ดิว) เพชรรัตน์
และนางสาวรัชนีกร (เดือน) จันแปงเงิน
เล่าให้ฟังว่า
พวกเราเป็นตัวแทนจากทีม Double D มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
Concept ในความคิดขอวเราก็คือ ในความคิดจักรวาล + ปรางค์
รวมกันเป็น "จักรปรางค์"
นี่คือ Concept การออกแบบผลงานขอวเรา

จากการที่ได้ลงพื้นที่เราลงพื้นที่ชุมชนปรางค์นคร
เราสำรวจจากสิ่งที่เป็รอัตลักษณ์ต่างต่างในชุมชน
ไม่ว่าจะเป็นอัตลักษณ์ทางด้านภูมิสถาปัตย์ อัตลักษณํทางด้านภูมิปัญญาชุมชน
อัตลักษณ์ทางด้านอาหารที่เป็นอัตลักษณ์ที่เด่นตลอดจนผลิตภัณฑ์ของชุมชน
ซี่งที่สำคัญที่เรามองก็คือ ตัวของชุมชนมีความเชื่อในประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน
สิ่งที่ได้จากชุมชนก็คือเราได้รับพลังจากจักรวาล
ซี่งความเชื่อนี้จะเป็นพิธีกรรมที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณจนถีงทุกวันนี้
เราจังใขช้ Concept นี้มาเป็นตัวตั้งที่เป็นแนวความคิดเกี่ยวกับงานของเรา
ซึ่งเราอยากเชิญชวนนักท่องเที่ยวให้เข้ามาเที่ยวในชุมชน
โดยเราใช้สโลแกนว่า "มารับพลังจักรวาล ณ ปรางค์นคร"
มาเป็นตัวออกแบบงานของเราทีม Double D จากมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ยังเล่าให้ฟังอีกว่า
การที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รู้สึกดีใจมาก
เพราะเราไม่คิดว่าจะติด 1 ใน 3 รู้สึกเกินความคาดหมาย
แต่เราก็สัญญาว่าในอนาคตต่อไปเราจะพัฒนาฝีมือของเราให้มากขึ้นกว่าเดิม
พี่ป้าลุงน้าอาปรางค์นครดูแลเป็นอย่างดีขนหนูรู้สึกว่าไม่ใช่คนแปลกหน้าของที่นี่
เป็นเสมือนคนในครอบครัวเดียวกันดูแลเหมือนเป็นลูกเป็นหลาน
ที่ปรางค์นครเปรียบเสมือนบ้านอีกหลังหนึ่งที่ต้อนรับเด็กตัวเล็กอย่างพวกหนู
เพื่อที่จะไปเรียนรู้ ทำความเข้าใจกับชุมชนกับชุมชนจริงๆ ค่ะ

สำหรับความเชื่อในการรับพลังจักรวาล
ในวันที่ 21 มีนาคม 2564 หนูก็จะไปรับพลังจักรวาลนะคะ
ผลลัพธ์ที่ได้ก็คือส่งผลให้ชีวิตเราดีขึ้น
ซึ่งหนูมองในปกติของแต่ละชุมชนมีคติความเชื่อของแต่ละชุมชนแตกต่างกันไป
ปรางค์นครมีความเป็นพิเศษตรงที่ความเชื่อไปตรงกับดาราศาสตร์ที่มีเหตุมีผล
มีหลักฐานยืนยันจากตัวปราสาทบ้านปรางค์ที่ยืนยันได้ว่า
เป็นเหตุผลยืนยันได้จริงไม่ได้มโนมา
ทำให้รู้สึกว่าพลังงานที่เราได้รับในชีวิตปัจจุบันมีอยู่จริงนายศิริวัฒน์ วราธนาวิชญ์
ผู้ใหญ่บ้านปรางค์นคร หมู่ที่ 14 ตำบลบ้านปรางค์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา
เปิดเผยว่า
ดีใจกับน้องๆ เพราะว่าสัมผัสได้กับความมุ่งมั่นที่อยากจะพัฒนาชุมชนของเรา
แล้วน้องๆ ก็พัฒนาตัวเองในการทำกราฟิกอะไรต่างๆ
ตีโจทย์ถูกในการออกแบบโลโก้
แต่การนำมาปรับใช้เทียบกับทีมที่ได้ที่ 1 เขาสามารถปรับใช้ได้ดีกว่า
ตอนนี้ถือว่าโอเคแต่ยังไม่โดดเด่นเท่าทีมที่ได้ที่ 1
แต่ตัวโลโก้สื่อถึงชุมชนชัดเจนมากรู้สึกพึงพอใจเป็นอย่างมาก
รู้สึกพึงพอใจเป็นอย่างมาก

สำหรับโครงการชนช้างกราฟิกปีที่ 6
ถือว่าเป็นโอกาสของเราที่เป็นพื้นที่ที่ได้รับการคัดเชือก
ในการออกแบบโลโก้ตราสินค้าให้กับชุมชนของเรา
จะได้เป็นที่รู้จักของบุคคลโดยทั่วไป

ขอเชิญชวนมาเทึ่ยวบ้านปรางค์นครชองเราในวันที่ 21 มีนาคม 2564
เป็นวันที่เขาเรียกว่า ราตรีเสมอภาค
คือกลางวันเท่ากับกลางคืน
แล้วก็มีการสันนิษฐานว่า องค์พระปรางค์บ้านปรางค์
หันหน้าไปทางทิศตะวันออกแท้ก็เป็นวันที่เสมือนราตรีเสมอภาค
ขอเชิญมารับพลังและมารับประทานทอดมันบ้านปรางค์
แล้วก็มีสินค้าโดดเด่นสินค้าของฝากมากมาย
และในวันที่ 21 มีนาคม 2564 วันนั้นชุมชนบ้านปรางค์
เราจะมีถนนคนเดินซึ่งอนาคตเราจะทำเป็นตลาดไทยโคราช

บ้านปรางค์นครขอวเราก็มีโฮมสเตย์ที่ได้รับรางวัล การพ้ฒนาโฮมสเตย์ยอดเยี่ยมจากธนาคารออมสิน
โครงการ GSB Samrthomestay ปี 2562-2563
ขอเชิญชวนมาเที่ยวปรางค๋นครจะได้มาเห็นเรือนไทยโคราชหน้าตาเป็นอย่างไร
สามารถมาสืบค้นบ้านที่เป็นสถาปัตยกรรมดังเดิมของคนโคราช
ในสมัยอดีตมีหลายหลังด้วยกันมากกว่า 25 หลังที่ชุมชนของเรา
มาศึกษา มาเรียนรู้ มาสักการะบูชา และมาเดินบนสะพาน "บารายสวรรค์"
และมีกิจกรรมนวดแผนไทยโบราณ
แล้วก็มีสินค้าหัตถกรรมมากมาย อาทิ เสื่อกก-ข้าวสาร-ทอดมันบ้านปรางค์
และมากินอาหารพื้นถิ่นนั่นก็คือ ต้มขาหมูถั่วดำ
แล้วก็มากินน้ำพริกหมูโคราช ฯลฯ

บ้านปรางค์นครไม่มีแม่น้ำ ไม่มีภูเขาที่โดดเด่น
แต่เรามีอัตลักษณ์ในชุมชนของเรา
จึงขอเชิญชวนทุกท่านมาท่องเที่ยว
หรือสามารถติดตามดูตามเพจขอวเราก็ได้
ที่ "วิสาหกิจชุมชน การท่องเที่ยวชุมชนบ้านปรางค์นคร"
ขอเชิญชวนครับแล้วเจอกันที่ปรางค์นคร อำเภอ จังหวัดนครราชสีมานะคะ
19-21 มีนาคม 2564ติดตามชมภาพรายการชนช้างกราฟิก ปีที่ 6
ออกอากาศทุกวันเสาร์ เวลา 16.30 - 17.00 น.
ทาง AMARINTV HD ช่อง 34 รายการดีดีต้องดูค่ะขอขอบคุณ
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม
เพลง : เที่ยวเมืองไทยกันเหอะ...ดีกว่าเยอะ / อิน บูโดกัน
BG : คุณลักกี้ / กล่องเขียนคอมเม้นท์ : คุณ lozocat
ของแต่ง BLOG : ป้ามด-ดอกหญ้าเมืองเลย-ชมพร-ญามี่-เนยสีฟ้า
Create Date : 09 มีนาคม 2564
Last Update : 12 มีนาคม 2564 7:23:04 น.
Counter : 1345 Pageviews.

28 comments
(โหวต blog นี้) 
เรื่องย่อซีรีส์ Tale of the Nine Tailed - ตำนานรักจิ้งจอกเก้าหาง blue_medsai
(18 ก.ค. 2564 10:27:44 น.)
ถนนสายนี้มีตะพาบ 281 รังแก..... kae+aoe
(9 ก.ค. 2564 08:26:46 น.)
KIA Sportage โฉมใหม่ (C-SUV) เผยภาพให้เห็นกันแล้ว กับฃลุคสุดล้ำ รวมถึงการดีไซน์ที่เน้นความพรีเมี่ยมมากยิ่งขึ้น Pooh Station TH
(8 ก.ค. 2564 13:53:59 น.)
Blog 127(S37) คู่ชิงฟุตบอลEURO 2021 ได้แก่ อิตาลี่ vs อังกฤษ เริงฤดีนะ
(8 ก.ค. 2564 06:36:42 น.)

ผู้โหวตบล็อกนี้...
คุณเซียน_กีตาร์, คุณSleepless Sea, คุณสองแผ่นดิน, คุณmultiple, คุณhaiku, คุณnewyorknurse, คุณกะว่าก๋า, คุณโอน่าจอมซ่าส์, คุณไวน์กับสายน้ำ, คุณคนผ่านทางมาเจอ, คุณฟ้าใสวันใหม่, คุณTui Laksi, คุณnonnoiGiwGiw, คุณtoor36, คุณซองขาวเบอร์ 9, คุณSweet_pills, คุณมาช้ายังดีกว่าไม่มา, คุณInsignia_Museum, คุณเนินน้ำ, คุณSai Eeuu, คุณ**mp5**

  
เซียนกระบี่ลุ่มแม่น้ำวัง 


สวัสดีครับคุณอุ้ม

มีความสุขนะครับ รักษาสุขภาพ
โดย: เซียน_กีตาร์ วันที่: 9 มีนาคม 2564 เวลา:19:29:06 น.
  
ยินดีกับทุกท่านด้วยครับ
โดย: ทนายอ้วน วันที่: 9 มีนาคม 2564 เวลา:19:47:27 น.
  
โอ้ เป็นกิจกรรมที่ดีเลยนะครับ นศ.ก็ได้ฝึกการออกแบบด้าน graphic design+packaging

ผลงานที่ดีๆ ก็สามารถเอาไปพัฒนา ต่อยอด สนับสนุนผลิตภัณฑ์ ในชุมชน ให้มีความโดดเด่น มีเอกลักษณ์
สามารถแข่งขันกันในระดับสากลได้เลยนะครับ เยี่ยมเลยครับ

โดย: multiple วันที่: 10 มีนาคม 2564 เวลา:20:54:45 น.
  
เป็นโครงการที่ดีมากๆเลยนะครับพี่อุ้ม
น้องๆนักศึกษาก็ได้เรียนรู้จกางานจริงของชาวบ้าน
ชาวบ้านก็ได้ไอเดียใหม่ๆของน้องๆนักศึกษา
มาช่วยเปลี่ยนแพคเกจจิ้งด้วย

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 10 มีนาคม 2564 เวลา:22:28:17 น.
  

เป็นโครงการณ์ทีดีมากค่ะ
โดย: newyorknurse วันที่: 11 มีนาคม 2564 เวลา:0:11:16 น.
  

อรุณสวัสดิ์ครับพี่อุ้ม

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 11 มีนาคม 2564 เวลา:5:28:51 น.
  
มาติดตามข่าว การพัฒนาสินค้าผลิตภัณฑ์ของหมู่บ้าน
ต่าง ๆ ออกแบบแพคเกจสวยเก๋..
...
ดูภาพแล้ว มีคนแต่งกายทันสมัยอยู่ด้วย
โดย: ไวน์กับสายน้ำ วันที่: 11 มีนาคม 2564 เวลา:6:11:55 น.
  
เป็นกิจกรรมสร้างสรรค์ๆกิจกรรมดีๆ

โดย: คนผ่านทางมาเจอ วันที่: 11 มีนาคม 2564 เวลา:7:44:51 น.
  
เยี่ยมครับ
โดย: wicsir วันที่: 11 มีนาคม 2564 เวลา:8:04:29 น.
  
ยินดีกับทุกท่านที่ได้รับรางวัลค่ะ
เสื้อสูทท่านประธานเท่มาก เข้ากับงานเลยค่ะ

โดย: ฟ้าใสวันใหม่ วันที่: 11 มีนาคม 2564 เวลา:8:41:35 น.
  
ขอบคุณที่แวะไปนะครับ

โดย: Sleepless Sea วันที่: 11 มีนาคม 2564 เวลา:9:55:20 น.
  
เป็นการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวปรางค์นคร
ที่ดีมากๆน่าสนใจเลยค่ะ
ขอบคุณรีวิวแนะนำค่ะคุณอุ้ม
โดย: Tui Laksi วันที่: 11 มีนาคม 2564 เวลา:10:09:47 น.
  
สวัสดีครับ คุณ อุ้ม
โดย: พายุสุริยะ วันที่: 11 มีนาคม 2564 เวลา:11:51:09 น.
  
แวะมาชมภาพบรรยากาศงานค้าาาา

ดีจัง สมัยนี้มีงานอะไรแบบนี้มากขึ้น
ชอบมาก จากใจคนทำงานด้านกราฟิกเลยอะพี่

โดย: nonnoiGiwGiw วันที่: 11 มีนาคม 2564 เวลา:13:47:31 น.
  
ผมก็ชอบเพลงของวงตาวันนะครับพี่อุ้ม
เป็นหนึ่งในวงโปรดเลยครับ

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 11 มีนาคม 2564 เวลา:14:44:47 น.
  
เซียนกระบี่ลุ่มแม่น้ำวัง 


สวัสดียามบ่ายครับ
โดย: เซียน_กีตาร์ วันที่: 11 มีนาคม 2564 เวลา:15:32:33 น.
  
ยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลทุกท่านด้วยนะครับ
โดย: คุณต่อ (toor36 ) วันที่: 11 มีนาคม 2564 เวลา:18:39:13 น.
  
กิจกรรมดีๆ น่าสนใจ
ยินดีกับทุกท่านด้วยค่ะ
โดย: ซองขาวเบอร์ 9 วันที่: 11 มีนาคม 2564 เวลา:18:41:50 น.
  

โครงการดีๆ
ผลงานนำไปใช้ได้จริงนะคะ
น่าภูมิใจกับฝีมือออกแบบของเยาวชนไทยค่ะคุณอุ้ม
โดย: Sweet_pills วันที่: 11 มีนาคม 2564 เวลา:23:50:05 น.
  

สวัสดียามเช้าครับพี่อุ้ม

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 12 มีนาคม 2564 เวลา:6:46:24 น.
  
สวัสดีครับคุณอุ้มสี

รายการน่าดูครับ
ป.ล. ชอบเพลงประกอบบล็อกนะครับ คึกคักสดชื่นดีครับ
โดย: มาช้ายังดีกว่าไม่มา วันที่: 12 มีนาคม 2564 เวลา:9:49:58 น.
  
ขอบคุณครับพี่อุ้ม

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 12 มีนาคม 2564 เวลา:10:20:29 น.
  
เป็นโครงการที่ดีมากครับ คน 2 Gen มาร่วมกันคิดร่วมกันทำ พัฒนากันไปครับ

ปล.เข้ามาดึกๆเจอเพลงประกอบสนุกๆ คึกคักแบบนี้ หายง่วงเลยครับ
โดย: JohnV วันที่: 12 มีนาคม 2564 เวลา:23:57:32 น.
  

สวัสดียามเช้าครับพี่อุ้ม

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 13 มีนาคม 2564 เวลา:8:16:14 น.
  
มาทักทายค่ะน้องอุ้ม
เด็กรุ่นใหม่เก่ง ๆ กันทั้งนั้นค่ะ
โดย: เนินน้ำ วันที่: 13 มีนาคม 2564 เวลา:20:59:24 น.
  
เป็นกิจกรรมที่ดีมากนะคะ ส่งเสริมเยาวชนด้วยค่ะ
โดย: Sai Eeuu วันที่: 14 มีนาคม 2564 เวลา:1:29:35 น.
  
สวัสดีค่ะ..

แวะมาทักทายรอบดึกไป..

บาย..

โดย: คนผ่านทางมาเจอ วันที่: 14 มีนาคม 2564 เวลา:23:37:14 น.
  
แวะมาเยี่ยมและส่งกำลังใจครับ
โดย: **mp5** วันที่: 16 มีนาคม 2564 เวลา:11:18:30 น.
ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
 *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

Aumteerama.BlogGang.com

อุ้มสี
Location :
กรุงเทพฯ  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ผู้ติดตามบล็อก : 115 คน [?]

บทความทั้งหมด