รมว.พม. นายจุติ ไกรฤกษ์ มาเยี่ยมเด็กพิการบ้านเฟื่องฟ้า พร้อมให้กำลังใจและเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กๆ


เมื่อวันจันทร์ที่ 29 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.30 น.
ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านเฟื่องฟ้า จังหวัดนนทบุรี
ในสังกัดกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.)
โดยมีนางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในสังกัด พก. ร่วมให้การต้อนรับ
ฯพณฯ นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ณ อาคารเอนกประสงค์ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านฟื่องฟ้า จังหวัดนนทบุรีนางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ
อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เปิดเผยว่า
วันนี้ถือเป็นโอกาสอันดีที่ ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ท่านจุติ ไกรฤกษ์ ท่านได้กรุณมาเยี่ยมชมสถานคุ้มครองและพัฒนาศักยภาพคนพิการบ้านฟื่องฟ้า จังหวัดนนทบุรี
ซึ่งในแถวนี้แถวปากเกร็ดเราจะมีหน่วยงานของกระทรวงทุกกรมเลยค่ะ
สำหรับกรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพชีวิตคนพิการซึ่งตรงนี้จะเป็นศูนย์รวมการดูแลคนที่อาจจะขาดโอกาส
และบ้านเฟื่องฟ้าจะเป็นบ้านหนึ่งที่ดูแลเด็กพิการ ตั้งแต่อายุ 0-7 ปี
ก็คือเป็นเด็กเล็กซึ่งต้องการความดูแลที่ค่อนข้างที่เฉพาะ
บ้านเฟื่องฟ้าเรามีเด็กที่อยู่ในความดูแล 386 คน ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องพิการทางสติปัญญา
ซึ่งเราจะมีบ้านใกล้เคียงเราก็จะมีบ้านราชาวดีชายและบ้านราชาวดีหญิง ซึ่งจะมีเด็กอายุ 7-18 ปี
ซึ่งแยกไปดูแลโดยแบ่งเป็นบ้านชายบ้านหญิงเพราะเขาเริ่มโต
แล้วก็จะมีอีกบ้านคือบ้านนนทภูมิก็เหมือนกันกับบ้านราชาวดีชายและบ้านราชาวดีหญิง
บ้านออทิสติก ซึ่งจะเป็นการดูแลเฉพาะในช่วงเวลากลางวันโดยมีทางผู้ปกครองเด็กเข้ามาดูแลด้วย

สำหรับการดูแลนอกจากที่จะให้โอกาสเด็กแล้ว ก็จะเป็นการพัฒนาเด็กด้วยกิจกรรมต่างๆ
ก็จะทำให้เด็กๆ ที่พิการจะได้รับการพัฒนาการมากยิ่งขึ้น
เราก็จะมีครูเชาที่เติบโตมาจากที่นี่เป็นครูพลศึกษา
จะเห็นได้ว่าในการดูแลเด็กพิการถ้าเราให้โอกาสเขาให้เกียรติเขา เขาก็จะเป็นคนที่มีคุณค่า
แล้วถ้าพัฒนาเขาไปเรื่อยๆ เขาจะเป้นพลังของสังคมได้

ก็ในส่วนที่ ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มาในวันนี้
ก็ถือว่าเป็นขวัญกำลังใจของทั้งเจ้าหน้าที่และของเด็กที่พิการเอง
ถึงแม้วันนี้จะเป็นวันหยุดท่านก็มาเยี่ยมและท่านได้ให้ความสนใจกับเรื่องของคนพิการ
แม้กระทั่งคำว่าคนพิการท่านยังรู้สึกเป็นกังวลใจว่าพูดคำว่า "คนพิการ"
จะทำให้เกิดผลกระทบทางจิตใจหรือเปล่า แต่เป็นคำพูดที่พูดโดยทั่วไปอยู่แล้วค่ะ
ซึ่งท่านก็อยากเห็นการพัฒนาการของเด็กคนพิการที่เราเริ่มดูแลดีในทุกช่วงวัยนางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ
อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กล่าวส่งท้ายว่า

ในส่วนนี้ก็ยังขาดในเรื่องของอุปกรณ์ต่างๆ ก็ได้รับการอุปถัมภ์จากมูลนิธิต่างๆ
จากภาคประชาชนอย่างเช่นวันนี้ก็จะมีประชาชนที่มาเลี้ยงอาหารน้องๆ
ก็ทำให้เรารู้สึกว่าเราเป็นสังคมที่เอื้ออาทรต่อกัน
และในสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ดีในสังคมไทย
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของจิตอาสาทำให้เรารู้สึกว่า
การทำงานของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
จะเห็นได้เลยว่าเราทำงานโดดเดี่ยวไม่ได้
ก็ต้องทุกกระทรวง ทุกภาคส่วนทั้งภาคเอกชนและภาคประชาสังคม
ถ้าเราช่วยกันจะเห็นได้ว่าน้องๆ ที่นี่หน้าตาสดใสและก็มีทัศนคติที่ดีที่เขาจะเติบโตไปนะคะ
ก็เชิญชวนนะคะยังมีสิ่งขาดแคลนอยู่บ้างบางส่วน
เชิญมาร่วมช่วยกัน
ถ้าจะติดต่อกระทรวงแบบง่ายๆ เรามีศูนย์ช่วยเหลือสังคม 1300
และเฉพาะส่วยด่วนคนพิการ 1479
เวปไวด์ของเรามีเฟชบุ๊ค สามารถติดต่อเราได้หลายช่องทาง
คนพิการต้องการขวัญและกำลังใจ เรื่องโอกาส
ถ้าเขาเข้าถึงสิทธิต่างๆ เชื่อมั่นเลยว่าเขาเป็นพลังของสังคม
ในอนาคตก็คาดหวังเขาจะช่วยเหลือตัวเองได้
ณ วันนี้มีตัวอย่างให้เห็นคนพิการช่วยเหลือครอบครัวซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีดีของสังคม
และน้องๆ ที่พิการก็เป็นกำลังใจให้คนปกติด้วยนายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านเฟื่องฟ้า จังหวัดนนทบุรี
ในสังกัดกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.)พร้อมรับชมการแสดงของเด็กในอุปการะโดยให้กำลังใจและเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็กในอุปการะ
อีกทั้งได้มอบเสื้อโปโลสีเหลืองประดับตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษกให้กับเจ้าหน้าที่
เพื่อร่วมเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ฯพณฯ นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
กล่าวทักทาย

จากนั้นก็มอบของรางวัลให้แก่การแสดงเพลง วอนลมฝากรัก ให้เด็กๆเด็กๆ มีความสุขกับอาหารการกิน
ถ้าสนใจจะเลี้ยงข้าวกลางวันหรือบริจาคช่วยเหลือเด็กๆ สามารถมาได้ในเวลา 08.30-16.30 น.จากนั้นถ่ายภาพหมู่ร่วมกันค่ะนายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เปิดเผยว่า
ผมตั้งใจไปเยี่ยมตามบ้านเพื่อสร้างความรู้ ความตื่นตัวให้สังคมได้รับทราบว่า
ในประเทศไทยยังมีเด็ก คนที่รอความรัก ความเมตตา ความช่วยเหลือจากท่านอีกมากมาย
อย่างที่ทุกคนตั้งใจว่าอยากให้ทุกคนมีความสุขเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง
อย่างที่ท่านนายกรัฐมนตรีพูดเสมอ
อยากจะบอกว่ากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นั้นมีศักยภาพ
มีข้าราชการ มีพนักงาน ลูกจ้างเกือบหมื่นคน
แต่เราไม่สามารถทำงานได้คนเดียวอยากทำงานกับทุกภาคส่วนของสังคม
ทุกวันนี้โลกหมุนไปได้เร็วมากถ้าลำพังเราจะไม่สามารถผลักดัน
หรือรับใจกลุ่มชนทั้งหลายได้ทันท่วงที หรือว่าทันใจ
ผมก็อยากจะเชิญชวนทุกคนที่สบายแล้ว มีกินมีใช้แล้ว อยากที่จะให้ประเทศเดินหน้าไป
อยากให้มาช่วยกันครับ
มอบความรัก ความเมตตา ทุกอย่างที่ท่านให้แม้แต่กำลังใจก็เป็นประโยชน์
อยากจะขอฝากว่าตรงนี้นะครับถึงแม้ว่าเงินงบประมาณไม่มากนายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
กล่าวส่งท้ายว่า
วันนี้ผมก็มาร่วมกับผู้มีจิตศรัทธามาเลี้ยงอาหารกลางวันลูกหลานของเรา
ทุกคนเกิดมาเลือกไม่ได้ครับแค่เราในฐานะที่เราโชคดี
เรามีสุขภาพที่ดี เรามีฐานะการเงินที่พอสมควรที่มีฐานะที่พอจะช่วยเขาได้
ก็ขอร้องให้ทุกคนมาร่วมช่วยกันเจือจานแบ่งปันกัน
และขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้ช่วยกระจายข่าวนี้ไป
และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เราจะทำงานอย่างรุกไปข้างหน้า
แล้วก็จะให้ทุกภาคส่วนนั้นมีส่วนร่วมในสังคม เราจะลดความแตกแยก ลดความเกลียดชัง
ด้วยการสร้างความรักความเมตตาเพื่อสังคมไทยต้องเข้มแข็ง

อยากจะฝากว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือถ้าทรัพยากรมนุษย์ของประเทศไทยไม่เข้มแข็งแล้ว
สังคมก็ไม่เข้มแข็งครับ
อยากจะขอวิงวอนท่านทุกๆ ท่านที่อยู่ส่วนใดก็ตามช่วยกันสร้างสังคม
สร้างทรัพยากรมนุษย์ให้เข้มแข็งและมั่นคงครับขอขอบคุณ

BG : ญามี่ / กล่องเขียนคอมเม้นท์ : lozocat / Banner : oranuch_sri
ของแต่ง BLOG : ป้ามด + ดอกหญ้าเมืองเลย + ชมพร + ญามี่ + เนยสีฟ้า
 Create Date : 31 กรกฎาคม 2562
Last Update : 6 สิงหาคม 2562 21:51:33 น.
Counter : 893 Pageviews.

9 comments
ไดอารี่ได้ศัพท์ Ep.13 เฟคนิวส์ toor36
(19 ก.ค. 2564 00:04:15 น.)
เรื่องย่อซีรีส์ Descendants of the Sun - ชีวิตเพื่อชาติ รักนี้เพื่อเธอ blue_medsai
(18 ก.ค. 2564 09:35:10 น.)
พระอุดม อธิจิตฺโต อุปสมบท ณ วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย สมาชิกหมายเลข 4149951
(13 ก.ค. 2564 20:34:01 น.)
ถนนสายนี้มีตะพาบ 281 รังแก..... kae+aoe
(9 ก.ค. 2564 08:26:46 น.)

ผู้โหวตบล็อกนี้...
คุณไวน์กับสายน้ำ, คุณสาวไกด์ใจซื่อ, คุณกะว่าก๋า, คุณThe Kop Civil, คุณInsignia_Museum, คุณhaiku, คุณคนผ่านทางมาเจอ, คุณSweet_pills, คุณเริงฤดีนะ, คุณnewyorknurse

  
คุณอุ้มเขียนกระจ่างชัดเจนเลยครับ..

ส่วนผมขยักไว้นิด แฮ่..ตามประสากลัวคนอื่นจะทิ้งเราไปนะครับ 555
โดย: ไวน์กับสายน้ำ วันที่: 31 กรกฎาคม 2562 เวลา:7:43:55 น.
  
ที่นี่หนูเคยไปทำบุญค่ะ

แต่ไม่ได้ไปนานแล้ว

บันทึกการโหวตเรียบร้อยแล้วค่ะบันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
ภาวิดา คนบ้านป่า Literature Blog ดู Blog
kae+aoe Parenting Blog ดู Blog
บาบิบูเบะ...แปลงกายเป็นบูริน Review Food Blog ดู Blog
อุ้มสี Topical Blog ดู Blog

ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 10 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น
โดย: สาวไกด์ใจซื่อ วันที่: 31 กรกฎาคม 2562 เวลา:9:34:51 น.
  
เด็กพิการทางสมองมีมากถึงเกือบ 400 คนเลยนะครับพี่อุ้ม
เป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ทุกคนครับ
และหวังว่าจะมีการสนับสนุนที่ดีจากทางภาครัฐด้วย

โหวตครับ

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 31 กรกฎาคม 2562 เวลา:9:42:18 น.
  
กิจกรรมเพื่อสังคม ชื่นใจจริง ๆ ครับ
โดย: The Kop Civil วันที่: 31 กรกฎาคม 2562 เวลา:11:17:47 น.
  
กิจกรรมของเด็กๆที่นี่ น่าสนใจครับ
โดย: Insignia_Museum วันที่: 31 กรกฎาคม 2562 เวลา:13:21:13 น.
  
อนุโมทนาสาธุ
ทำบุญกับเด็กพิการฯ
โดย: คนผ่านทางมาเจอ วันที่: 31 กรกฎาคม 2562 เวลา:19:25:29 น.
  
ขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะ
ทำให้เด็กๆมีกำลังใจ
กิจกรรมดีจังค่ะคุณอุ้ม
โดย: Sweet_pills วันที่: 31 กรกฎาคม 2562 เวลา:23:37:43 น.
  
เป็นกิจกรรมที่ดี เด็กๆ น่าจะรู้สึกดีนะครับ
โดย: คุณต่อ (toor36 ) วันที่: 31 กรกฎาคม 2562 เวลา:23:45:14 น.
  
คุณอุ้มสี กลายเป็น ผู้สื่อข่าวกระทรวง พม.ไปซะแล้ว
โดย: เริงฤดีนะ วันที่: 1 สิงหาคม 2562 เวลา:6:46:41 น.
ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
 *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

Aumteerama.BlogGang.com

อุ้มสี
Location :
กรุงเทพฯ  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ผู้ติดตามบล็อก : 115 คน [?]

บทความทั้งหมด