มาชมงานศิลปะ Crossroads Exhibition ณ เซ็นทรัลเอ็มบาสซี่


ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เอ็มบาสซี เพลินจิต
ได้จัดให้มีนิทรรศการ Crossroads Exhibition ขึ้นเป็นครั้งแรกที่เป็นการรวมตัวของ 9 ศิลปินรุ่นใหม่
ที่อุ้มไม่อยากให้พี่น้องผองเพื่อนพลาดงานศิลปะดีดีซึ่งนับเป็นการนำผลงานศิลปะจำนวน ๒๓ ชิ้นมาจัดแสดง
โดยประกอบด้วย ๑๔ ภาพจิตรกรรม และ ๙ ประติมากรรม
เปิดให้ชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ณ บริเวณ ชั้น G ศูนย์การค้าเซ็นทรัล
เอ็มบาสซี ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐-๒๒.๐๐ น.ซึ่งนิทรรศการ Crossroads Exhibition
นับเป็นหนึ่งในกิจกรรมภายใต้แคมเปญใหม่ This brings me here ที่นำพาให้ผู้ที่รักศิลปะทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ
ได้เข้ามาสัมผัสอีกหนึ่งประสบการณ์แห่งความประทับใจในงานศิลปะและเพื่อเป็นการสานต่อความพร้อมเป็นผู้นำด้านการจัดนิทรรศการศิลปะระดับสากล
ตามความมุ่งมั่นที่ตั้งใจสร้างให้ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เอ็มบาสซี
ซึ่งมีความโดดเด่นด้านสถาปัตยกรรม เป็นฮับ (Hub) ของการจัดแสดงผลงานศิลปะจากศิลปินทั้งชาวไทยและศิลปินทั่วโลกCrossroads Exhibition จึงนับเป็นนิทรรศการศิลปะที่มีความน่าสนใจที่ไม่อยากให้พลาดมาชม
เพราะนี่คือการรวมตัวกันเป็นครั้งแรกของ ๙ ศิลปินรุ่นใหม่ที่มีความแตกต่างทั้งแนวคิด เทคนิค และการนำเสนอแต่มีความมุ่งมั่นหนึ่งเดียวกันในการรังสรรค์ผลงาน และความเปลี่ยนแปลงให้กับโลกศิลปะซึ่งศิลปินแต่ละคนได้พิสูจน์ความสามารถผ่านการจัดแสดงผลงานเดี่ยวมาแล้วหลายครั้ง
จนเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางและได้รับรางวัลมากมายซึ่งการที่จะเชิญทั้ง ๙ ศิลปิน มาจัดแสดงผลงานร่วมกันเป็นเรื่องที่ยากอย่างยิ่งซึ่งการที่จะเชิญทั้ง ๙ ศิลปิน ได้แก่
ประเภทจิตรกรรม ศราวุธ ยาสมุทร (เทคนิค : สีน้ำมันบนผ้าใบ),
รวีพล ประดิษฐ (เทคนิค : เทคนิคผสม), สิทธิวุธ ยาวิชัย (เทคนิค : ประดับกระจก, สีน้ำมัน),
ทศพล เขมวัฒนกุล (เทคนิค : สีอะคริลิคบนผ้าใบ), เทพพงษ์ หงษ์ศรีเมือง (เทคนิค : ภาพพิมพ์แกะไม้)
นิลยา บรรดาศักดิ์(เทคนิค : เทคนิคผสม, เย็บผ้า, ด้าย)ประเภทประติมากรรม ได้แก่ คมสัน เพ็ชรสิทธิ์ (เทคนิค : ไฟเบอร์กลาส), นัทธพงศ์ ธุระชาติ (เทคนิค : แกะสลักหินอ่อน)
กิตติศักดิ์ แก้วดุก (เทคนิค : แกะสลักไม้ และเหล็ก)CU ให้เห็นการรังสรรค์ผลงานศิลปะ ให้เห็นชิ้นเนื้อผ้าของผลงาน อุ้มชอบจังศิลปิน : นิลยา บรรดาศักดิ์ / เทคนิค : เทคนิคผสม, เย็บผ้า, ด้าย
โดยมีแนวความคิด : ศิลปินนำเสนอความงามของแฟชั่นปัจจุบันรวมไปถึงความสุขและความสนุกในการแต่งตัว
โดยถ่ายทอดผ่านเส้นด้ายแต่ละเส้นและรูปแบบการเย็บที่หลากหลาย รูปทรงของบุคคลที่มีเอกลักษณ์
ในการแต่งตัว เสื้อผ้าที่มีสีสันสดใส ถูกเลือกมาเป็นต้นแบบ เพื่อสร้างพื้นที่แห่งความสุขและความสนุกอันไร้ขีดจำกัดศิลปิน : รวีพล ประดิษฐ / เทคนิค : เทคนิคผสม
โดยมีแนวความคิด: ความงามของการประดับตกแต่งรูปทรงรายละเอียด
และความระยิบระยับส่องประกายสีสันของตัวเรือพระ
สะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าของงานช่างท้องถิ่น ความงามในการประกอบตัวศิลปกรรมนั้น
ก่อให้เกิดความประทับใจที่นำเสนอผ่านทางรูปทรง จังหวะลวดลาย และสีสันอันวิจิตรศิลปิน : ศราวุธ ยาสมุทร / เทคนิค : สีน้ำมันบนผ้าใบ
โดยมีแนวความคิด : ศิลปินนำเสนอมิติของการสะท้อนสะเทือนทางความรู้สึกของมนุษย์
การเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์และความรู้สึกของตนเอง ที่หมกมุ่นอยู่กับสื่อออนไลน์ในอินเตอร์เน็ต
หรือที่เรียกกันว่า “โลกเสมือนจริง”
ที่ทุกวันนี้มนุษย์ได้หลงใหลในโลกเสมือนจริงมากกว่าโลกความจริง
บุคคลที่เราให้ความสนใจคือบุคคลในอินเทอร์เน็ต มากกว่าคนรอบข้างในชีวิตจริงศิลปิน : เทพพงษ์ หงษ์ศรีเมือง / เทคนิค : ภาพพิมพ์แกะไม้
โดยมีแนวความคิด : “ไม้ค้ำโพธิ์” หรือ “ไม้ค้ำสะหลี”
ซึ่งนอกจากจะทำหน้าที่ค้ำยันกิ่งไม้ไม่ให้ล้มแล้ว
ยังสื่อความหมายไปถึงการค้ำชูพระพุทธศาสนาให้ยืนยาวสืบต่อไป
อีกทั้งเชื่อกันว่ากุศลในการถวายไม้ค้ำโพธิ์จะช่วยคุ้มครอง ดวงชะตาให้เจริญขึ้นไม่ตกต่ำ
มีคนช่วยเหลือค้ำชูไปตลอดหลักความเชื่อเหล่านี้ถูกถ่ายทอดสู่ผลงานกระบวนการภาพพิมพ์แกะไม้ประเภทประติมากรรม : ศิลปิน : คมสัน เพ็ชรสิทธิ์ /เทคนิค : ไฟเบอร์กลาส
โดยมีแนวความคิด : ในโลกปัจจุบันปฏิเสธไม่ได้เลยว่า การดำเนินชีวิตของมนุษย์นั้น
ล้วนแล้วแต่มีวัตถุเป็นองค์ประกอบหนึ่งของชีวิต อำนวยความสะดวก แสดงความเป็นตัวตนทางสังคม
สร้างความสุขและความพึงพอใจไปพร้อมๆ กัน Object’s obligation (ภาระผูกพันแห่งวัตถุ)
กล่าวคือ ชุดผลงานประติมากรรมที่สร้างขึ้นจากการเห็นถึงความสำคัญ
ตั้งคำถามต่อสิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันที่ส่งผลต่อจิตใจและความรู้สึกนึกคิดของมนุษย์
โดยข้าพเจ้าต้องการนำเสนอผลงานประติมากรรม
ที่แสดงให้เห็นถึงมุมมองของความสัมพันธ์อีกด้านหนึ่งของมนุษย์กับวัตถุในชีวิตประจำวัน
ที่มีความเกี่ยวพันกันจนไม่สามารถแยกออกจากกันได้นัทธพงศ์ ธุระชาติ / เทคนิค : แกะสลักหินอ่อน (ภาพด้านซ้ายมือ)
โดยมีแนวความคิด : การแสดงออกถึงเรื่องราวของธรรมชาติ
เพื่อสื่อถึงความรู้สึกของความเคลื่อนไหวที่สงบนิ่งของผิวน้ำ ผิวน้ำที่เคลื่อนไหวเมื่อถูกกระทบ
จะเปลี่ยนสภาพผิวน้ำที่นิ่งให้เกิดเป็นเส้นสายที่เคลื่อนไหวอย่างอิสระ
บ่งบอกความรู้สึกที่มีต่อธรรมชาติผ่านผลงานประติมากรรมแกะสลักหินกิตติศักดิ์ แก้วดุก / เทคนิค : แกะสลักไม้ และเหล็ก (ภาพด้ายซ้ายมือ)
โดยมีแนวความคิด :การสร้างสรรค์ผลงานประเภทสื่อผสมออกมาในรูปของการแทนค่าความหมายทางศิลปะ
โดยนำรูปทรงของเครื่องจักรที่มีรูปลักษณะที่ผิดเพี้ยนไปจากการใช้งานจริง
แทนค่าความหมายของกรอบของประกันคุณภาพที่การศึกษาที่ใช้วัดสาขาวิชาที่ผิดประเภท
ที่กระทำกับท่อนไม้ที่แทนค่าความหมายของธรรมชาติของแต่ละสาขาวิชา
และผลของไม้ที่ถูกกระทำ
จนไหลลงมาเป็นรูปแบบของไม้แปรรูปแทนค่าของความต้องการให้ผลผลิตทางการศึกษาให้ออกมาเป็นแบบเดียวกันศิลปิน : สิทธิวุธ ยาวิชัย / เทคนิค : ประดับกระจก, สีน้ำมัน
โดยมีแนวความคิด : แสงและเงาเป็นปรากฏการณ์ของธรรมชาติ
ที่มีระบบกฏเกณฑ์ กลางวัน กลางคืน เปรียบเสมือนสัจธรรมของชีวิต มีเกิดขึ้น ตั้งอยู่ และสูญสลาย
ความจริงแลความเป็นไปที่สวยงามในธรรมชาติสะท้อนให้เห็นถึงสุนทรียภาพ และความงามที่ส่งผลต่อความรู้สึกนึกคิดศิลปิน : ทศพล เขมวัฒนกุล / เทคนิค : สีอะคริลิคบนผ้าใบ
โดยมีแนวความคิด : ในวัยเด็กเราต่างมีโลกในจินตนาการ
ของเล่น เช่น ดินน้ำมัน ไม้ กระดาษ ฯลฯ เปรียบดังตัวกลางที่จะนำพาความรู้สึกเรา
ให้เสมือนหลุดเข้าไปอยู่ในสถานที่นั้นๆ ประหนึ่งว่าสิ่งเหล่านี้มีชีวิต
มีความรู้สึกนึกคิดไม่ต่างจากโลกภายนอก สัตว์ประหลาดพวกนี้ก็เช่นกันเห็นอย่างนี้แล้วต้องห้ามพลาดโดยเด็ดขาดนะคะ
มีจัดแสดงให้ชมฟรี ณ บริเวณ ชั้น G ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เอ็มบาสซี เพลินจิต
ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐-๒๒.๐๐ น.ขอขอบคุณ
เพลง : Matausi : ศิลปิน : คินทาโร่ Kitaro
โค้ดแต่ง BLOG : ป้ามด & น้องดอกหญ้าเมืองเลย
ฺBG : คุณลักกี้ /กล่องเขียนคอมเม้นท์ : คุณ lozocat
ของแต่ง BLOG ทุกอย่างมาจาก : คุณป้าเก๋า ชมพร & น้องญามี่ & คุณเนยสีฟ้า
Create Date : 24 มีนาคม 2560
Last Update : 5 เมษายน 2560 9:53:59 น.
Counter : 4287 Pageviews.

27 comments
ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ๒๕๖๕ haiku
(29 ก.ค. 2564 13:03:35 น.)
: ใจตัว ใจตน : กะว่าก๋า
(10 ก.ค. 2564 06:27:12 น.)
หน้ากากผ้าสำหรับผู้ใหญ่ lovequilt
(6 ก.ค. 2564 10:55:28 น.)
อำลา อาลัย...ครูชาลี อินทรวิจิตร (๒) haiku
(4 ก.ค. 2564 23:46:58 น.)

ผู้โหวตบล็อกนี้...
คุณคนผ่านทางมาเจอ, คุณรัชต์สารินท์, คุณหอมกร, คุณไวน์กับสายน้ำ, คุณเกศสุริยง, คุณtoor36, คุณ**mp5**, คุณmcayenne94, คุณก้นกะลา, คุณจารุพิชญ์, คุณข้ามขอบฟ้า, คุณกะว่าก๋า, คุณJune July August, คุณหนี่งหน่อง, คุณปรัซซี่, คุณสองแผ่นดิน, คุณmambymam, คุณทุเรียนกวน ป่วนรัก, คุณInsignia_Museum, คุณอาคุงกล่อง, คุณเรียวรุ้ง, คุณอิงดาว ณ พราวฟ้า, คุณเจ้าการะเกด, คุณผู้ชายในสายลมหนาว

  
สวัสดีค่ะ..

วาว..หลายหลากศิลปะ..น่าสนใจคะ

จะหาโอกาสไปชมนะคะ อยู่ไม่ไกลเลย

โหวตให้ล่ะ

โดย: อ้อมแอ้ม (คนผ่านทางมาเจอ ) วันที่: 24 มีนาคม 2560 เวลา:4:14:45 น.
  
คือเซนทรัลชิดลมใช่ไหมคะพี่อุ้ม

ออมชอบงานเดียวกันกับพี่อุ้มเลย (คุณCU) ชอบงานของคุณทศพลด้วย น่ารักดี

โดย: ออมอำพัน วันที่: 24 มีนาคม 2560 เวลา:4:55:52 น.
  
อุ้มสี Art Blog ดู Blog
คุณอุ้มเปิดหลายหมวด
คะแนนโหวตจะไม่เป็นกลุ่มก้อนนะคะโดย: หอมกร วันที่: 24 มีนาคม 2560 เวลา:8:45:21 น.
  
ชอบภาพวาด อันดับที่ 5 ครับ..

เห็นงานศิลป แล้วใจหาย... คนน้อย
เกินไป แต่เป้าหมายคงจะเป็นคนที่
ชอบด้านนี้ แถมต้องมีตังค์เยอะ ๆ นะครับ

อุ้มสี Travel Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 10 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น
โดย: ไวน์กับสายน้ำ วันที่: 24 มีนาคม 2560 เวลา:10:43:59 น.
  
บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
จารุพิชญ์ Music Blog ดู Blog
เรียวรุ้ง Funniest Blog ดู Blog
กะว่าก๋า Dharma Blog ดู Blog
**mp5** Dharma Blog ดู Blog
ชมพร About Weblog ดู Blog
Mitsubachi Food Blog ดู Blog
tuk-tuk@korat Travel Blog ดู Blog
เนินน้ำ Food Blog ดู Blog
lovereason Literature Blog ดู Blog
อุ้มสี Art Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 10 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น
แวะมาส่งกำลังใจให้คุณอุ้มค่ะ
โดย: เกศสุริยง วันที่: 24 มีนาคม 2560 เวลา:10:44:48 น.
  
ขอบคุณค่ะพี่อุ้ม ออมเข้าใจผิดแหะ แหะ
โดย: ออมอำพัน วันที่: 24 มีนาคม 2560 เวลา:11:20:50 น.
  
สำหรับผู้ที่ชื่นชอบศิลปะไม่ควรพลาดเป็นอย่างยิ่งเลยครับ ผมคนวงนอกโดยแท้เลย ดูไม่ค่อยรู้เรื่อง
โดย: คุณต่อ (toor36 ) วันที่: 24 มีนาคม 2560 เวลา:12:12:01 น.
  
ศิลปะโดดเด่น สวยงามแทบทุกแบบ
แต่ตัวเองยังไปไม่ค่อยถึงค่ะ
โดย: mcayenne94 วันที่: 24 มีนาคม 2560 เวลา:12:40:34 น.
  
สวัสดีจ้า..
โหวตจ้า..
โดย: ก้นกะลา วันที่: 24 มีนาคม 2560 เวลา:20:42:04 น.
  
ต้องหาเวลาไปชมแล้วค่ะ
ขอบคุณนะคะพี่อุ้ม
โดย: AdrenalineRush วันที่: 24 มีนาคม 2560 เวลา:20:50:59 น.
  
บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
ก้นกะลา Music Blog ดู Blog
กะว่าก๋า Dharma Blog ดู Blog
Close To Heaven Parenting Blog ดู Blog
Mitsubachi Food Blog ดู Blog
อุ้มสี Art Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 10 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น
มาส่งกำลังใจให้พี่อุ้มค่ะ
โดย: จารุพิชญ์ วันที่: 24 มีนาคม 2560 เวลา:22:16:53 น.
  
มาชมงานศิลปะด้วยค่ะ
ชอบภาพพิมพ์แกะไม้

อุ้มสี Art Blog
โดย: ข้ามขอบฟ้า วันที่: 25 มีนาคม 2560 เวลา:0:30:46 น.
  
โหวต Art Blog ครับพี่อุ้ม

ชอบงานรูปรองเท้า
เก๋มากๆครับ

ขอบคุณสำหรับคะแนนโหวตเช่นกันครับพี่

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 25 มีนาคม 2560 เวลา:7:23:27 น.
  
เป็นงานศิลปที่น่าสนใจทีเดียวค่ะ
แต่ละชิ้นงานสุดยอดมากๆ

ขอบคุณคุณอุ้มที่แวะชมดอกไม้ค่ะ
วันนี้หมดตัว พรุ่งนี้คัมแบ็คนะคะ

โดย: mambymam วันที่: 25 มีนาคม 2560 เวลา:11:08:00 น.
  
เป็นงานศิลปที่น่าสนใจมากค่ะ

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
mambymam Home & Garden Blog ดู Blog
ฟ้าใสวันใหม่ Home & Garden Blog ดู Blog
เกศสุริยง Education Blog ดู Blog
เรียวรุ้ง Funniest Blog ดู Blog
toor36 Cartoon Blog ดู Blog
ข้ามขอบฟ้า Music Blog ดู Blog
บาบิบูเบะ...แปลงกายเป็นบูริน Review Food Blog ดู Blog
comicclubs Music Blog ดู Blog
อุ้มสี Art Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 10 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น
โดย: Raizin Heart วันที่: 25 มีนาคม 2560 เวลา:11:22:24 น.
  
หวัดดียามเย็นนะอุ้ม พี่โหวตให้บล็อคแล้วนะคนเบื้ยน้อยหอยน้อยไปเทื่ยวเช้าเย็นกลับนะอุ้มสบายดีนะเรานะ มาเทื่ยวห้างไฮโซซะด้วยดญ.อุ้มสี
โดย: หนี่งหน่อง วันที่: 25 มีนาคม 2560 เวลา:17:15:47 น.
  
มาชมภาพครับ
โดย: สองแผ่นดิน วันที่: 25 มีนาคม 2560 เวลา:23:29:46 น.
  
ขอบคุณที่แบ่งปัน
โดย: Kavanich96 วันที่: 26 มีนาคม 2560 เวลา:2:59:44 น.
  
สวัสดีค่ะ

อยู่เวรดึก เลย up blog ไปด้วยคะ

ภาพยังไม่ค่อยนะคะ

ขอยืมภาพจาก FB เป็นบางภาพนะคะ

โดย: อ้อมแอ้ม (คนผ่านทางมาเจอ ) วันที่: 26 มีนาคม 2560 เวลา:3:17:56 น.
  
เข้ามาชมงานศิลปะด้วยคนครับ ^__^

งานแต่ละชิ้นสวยงามและสร้างสรรค์จริง ๆ ครับ
โดย: ทุเรียนกวน ป่วนรัก วันที่: 26 มีนาคม 2560 เวลา:9:34:51 น.
  
น่าสนใจครับ
โดย: wicsir วันที่: 26 มีนาคม 2560 เวลา:9:58:46 น.
  
คุณอุ้มรีวิวงานแสดงศิลปะครั้งนี้ได้น่าสนใจมากครับ อีกทั้งความหมายของแต่ละภาพที่เจ้าของลงานจะสื่อ นับว่าเป็นงานที่น่าชมอีกงานหนึ่ง เมื่อไปชมแล้วคงจะได้ทราบว่าศิลปิรุ่นใหม่เขาไปถึงไหนกันแล้ว
โดย: Insignia_Museum วันที่: 26 มีนาคม 2560 เวลา:11:37:08 น.
  

มาเยี่ยมชม มาทักทายครับ

เห็นงานนิทรรศการศิลปะแบบนี้แล้วอยากไปดูครับ ผมชอบงานศิลปแะครับ ทั้งงานประติมากรรมและงานภาพพิมพ์แบบนี้ยิ่งชอบใหญ่เลยครับ

อิอิ

โดย: อาคุงกล่อง วันที่: 26 มีนาคม 2560 เวลา:13:57:33 น.
  
โอ้....คนรักศิลปะไม่ควรพลาดตริงๆด้วยพี่

โหวต Art Blog จ้า
โดย: เรียวรุ้ง วันที่: 26 มีนาคม 2560 เวลา:15:43:11 น.
  
แวะมาเยี่ยมค่ะ ภาพสวยมาก
โดย: อิงดาว ณ พราวฟ้า (อิงดาว ณ พราวฟ้า ) วันที่: 26 มีนาคม 2560 เวลา:16:04:02 น.
  
โดย: เจ้าการะเกด วันที่: 26 มีนาคม 2560 เวลา:17:43:43 น.
  
แวะมาเยี่ยมค่ะคุณอุ้ม
ภาพแรกแต่งบล๊อกได้สวยงามมากค่ะ ชอบ
โดย: ข้ามขอบฟ้า วันที่: 5 เมษายน 2560 เวลา:1:05:41 น.
ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
 *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

Aumteerama.BlogGang.com

อุ้มสี
Location :
กรุงเทพฯ  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ผู้ติดตามบล็อก : 115 คน [?]

บทความทั้งหมด