กรุงไทย ต้นกล้าสีขาว ปีที่ 11 ตามรอยพ่อสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
คำสอนของพ่อเรื่อง “ความพอเพียง”
ได้กลายเป็นการทำให้เรารู้จักการใช้ชีวิตอย่างมีความสุข
บนพื้นฐานของการพึ่งพาตัวเอง ไม่เบียดเบียนใครรู้จักใช้เท่าที่มี แค่นี้ก็สุขใจและนั่นคือที่มาของโครงการ "กรุงไทย ต้นกล้าวสีขาว"
ที่เปิดรับสมัครมาตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน - 21 กรกฎาคม 2560
นับเป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้เด็กนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และ ปวช.
ดำเนินโครงงานเพื่อพัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการจะได้ทำกิจกรรมที่มีประโยชน์
ได้เจอเพื่อนใหม่ที่หลากหลาย ฝึกการทำงานเป็นทีม
มีการทำงานอย่างเป็นระบบ และนำเสนอผลงานอย่างมืออาชีพนับเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมที่ทางบมจ.ธนาคารกรุงไทย
ได้จัดทำโครงการ "กรุงไทย ต้นกล้าสีขาว" นี้ขึ้น จนเข้าสู่ปีที่ 11 แล้วค่ะโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมปลูกฝังความรู้ความเข้าใจแนวคิด
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และจริยธรรมทางธุรกิจให้กับเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
และระดับปวช.ทั่วประเทศ
สุดยอดมากเลยค่ะโครงการนี้ แหล่มเลยดังนั้น เมื่อบ่ายโมงครึ่งของวันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2560
คุณนายอุ้มสีนางจึงได้มาที่นี่ค่ะเพราะมีพิธีมอบรางวัล โครงการ "กรุงไทย ต้นกล้าสีขาว" ปี 11
ในวันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2560 เวลา 13.00 น.
ณ Banking Hall ชั้น 2 อาคารนานาเหนือ ฝั่งสุขุมวิทขาออก
ของบมจ.ธนาคารกรุงไทย สำนักงานใหญ่ค่ะโดยการส่งแผนงานการดำเนินโครงงาน พลิกฟื้นชุมชนด้วยวิถีเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
พร้อมทุนการศึกษารวม 2.3 ล้านบาทโฉมหน้าคณะกรรมการตัดสินค่ะ

โดยที่วันนี้มีทีมที่ผ่านเข้ารอบสุดท้าย 11 ทีมด้วยกันค่ะตุ๊กตาแจกแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลค่ะ

ทีม WE ARE CARBON จากโรงสาธิต มศว.ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) กทม.ทีมปอดบำบัด จากโรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ จ.ราชบุรีทีมปอดบำบัดนำเสนอโครงงานการบำบัดน้ำเสียจากผักตบชวา
และนำผักตบชวาแปรรูปและมีผลิตภัณฑ์จากผักตบชวาทีมลูกพระวิษณุ จากวิทยาลัยการชีพไชยา จ.สุราษฎร์ธานีโครงงานของทีมลูกพระวิษณุ จากวิทยาลัยการชีพไชยา จ.สุราษฎร์ธานี

ผลิตภัณฑ์จากโครงการของน้องๆ

และเมื่อถึงเวลาบ่ายสองโมงพิธีการจึงเริ่มขึ้นค่ะ

โดยมีคุณอาร์ม พิพัฒน์ วิทยาปัญญานนท์ เป็นพิธีกรค่ะ

น้องพินต้า ณัฐนิช รัตนเสรีเกียรติ มาร้องเพลง 2 เพลง
มีเพลงในหลวงของแผ่นดิน
กับเพลงชื่ออะไรค่อยมาใส่ชื่อเพลงภายหลังนะคะจากนั้นเข้าสู่พิธีการที่สำคัญต่อเลยค่ะ
คุณอาร์ม พิพัฒน์ วิทยาปัญญานนท์ เป็นพิธีกรเรียนเชิญคุณสิริพร นพวัฒนพงศ์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ธนาคารกรุงไทย
ขึ้นมากล่าวรายงานผลการดำเนินงานโครงการนี้ค่ะคุณสิริพร นพวัฒนพงศ์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ธนาคารกรุงไทย
ขึ้นมากล่าวรายงานผลการดำเนินงานโครงการนี้ค่ะนับตั้งแต่ที่ บมจ.ธนาคารกรุงไทย
ได้น้อมนำแนวพระราชดำริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
มาเป็นแนวทางจัดทำโครงการ ต้นกล้าสีขาว ตั้งแต่ปี 2550
อันเป็นปีมหามงคลครบ 80 พรรษาเผยรายชื่อ 11 ทีมสุดท้าย
ที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศในโครงการ "กรุงไทย ต้นกล้าสีขาว" ปีที่ 11
โดยนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการต่างเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ
ผ่านเวิร์กช็อปตลอด 3 วัน
ก่อนเริ่มดำเนินโครงงานจริง ประกาศผลผู้ชนะเลิศวันนี้วันที่ 6 ตุลาคมวันนี้

สำหรับ 11 ทีมสุดท้าย ได้แก่
1.ทีม ลูกพระวิษณุ วิทยาลัยการอาชีพไชยา
2.ทีม MPS PAPER ร.ร.มีชัยพัฒนา
3.ทีม WS Power ร.ร.วชิรวิทย์ เชียงใหม่
4.ทีมปอดบำบัด ร.ร.รัฐราษฎร์อุปถัมภ์
5.ทีมฟื้นฟูภูมิปัญญา ตามรอยพ่อ อย่างพอเพียง ร.ร.ปิยะบุตร์
6.ทีม Black Panther ร.ร.ศึกษานารีวิทยา
7.ทีมอัญมณี แห่งท้องทุ่ง ร.ร.สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)
8.ทีมไทบ้าน ร.ร.แก่งคอย
9.ทีมเขาน้อย ร.ร. เขาน้อยวิทยาคม
10.ทีมเมล็ดพันธุ์แห่ง ความพอเพียง Seed Of Sufficiency ร.ร. นางัวราษฎร์รังสรรค์
11.ทีม WE ARE CARBON ร.ร.สาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)คุณนนทิกร กายจนะจิตรา กรรมการ บมจ.ธนาคารกรุงไทย
กล่าวแสดงความยินดี 11 ทีมที่เข้ารอบค่ะจากนั้นเข้าสู่การประกาศผลและมอบรางวัลเริ่มจากรางวัลแรก คือ POPULAR VOTE
ได้แก่ทีมลูกพระวิษณุ จากวิทยาลัยการชีพไชยา จ.สุราษฎร์ธานีซึ่งทีมลูกพระวิษณุ จากวิทยาลัยการชีพไชยา จ.สุราษฎร์ธานี
นำเสนอการนำทะลายปาล์มที่เหลือใช้จากกระบวนการแยกเมล็ด
มาเป็นวัตถุดิบในการเพาะเห็ด ใช้เวลาน้อย รายได้ดีนับเป็นการส่งเสริมการเพาะเห็ดจากทะลายปาล์มปลอดสารพิษ
และได้ใช้ความรู้มาพัฒนาชุมชนด้วยการนำระบบรีไซเคิลน้ำ
มาใช้โดยมี EM หรือจุลินทรีย์ชีวภาพ
มาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการขจัดคราบไขมัน และดับกลิ่นเหม็น
เพิ่มการเจริญเติบโตของเห็ดโดยไม่ใช้สารเคมี เป็นเห็ดปลอดสารเคมี
และมีเกษตรกรในชุมชนต่อยอดตามรอยพ่อถึง 20 ครัวเรือน
และต่อยอดนำขยายโครงการสู่ชุมชนถึง 70 %
ตลอดจนนำความรู้ไปสู่เกษตรกรในชุมชนเพิ่มเติมถึง 4 ชุมชนด้วยกันค่ะรางวัลชมเชยมี 8 รางวัลค่ะ ได้แก่
1. ทีม Black Panther จากโรงเรียนศึกษานารีวิทยา กทม.
2. ทีมเมล็ดพันธุ์แห่งความพอเพียง Seed Of Suffciency
จากโรงเรียนนางัวราษฎร์รังสรรค์ จ.นครพนม
3. ทีม WS Power จากโรงเรียนวชิรวิทย์ จ.เชียงใหม่
4. ทีม MPS PAPER จากโรงเรียนมีชัยพัฒนา จ.บุรีรัมย์
5. ทีม ฟื้นฟูภูมิปัญญาตามรอยพ่ออย่างพอเพียง จากโรงเรียนปิยะบุตร์ จ.ลพบุรี
6.ทีม WE ARE CARBON จากโรงเรียนสาธิต มศว.ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) กทม.
7. ทีมเขาน้อย จากโรงเรียนเขาน้อยวิทยาคม จ.ตราด
8. ทีมไทบ้าน จากโรงเรียนแก่งคอย จ.สระบุรีรางวัลชมเชย ได้แก่ ทีมเมล็ดพันธุ์แห่งความพอเพียง Seed Of Suffciency
จากโรงเรียนนางัวราษฎร์รังสรรค์ จ.นครพนม
นำเสนอโครงงานบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์แห่งความพอเพียง
เพื่อสานต่อศาสตร์ของพระราชาและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
จัดทำศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ "เรือนต้นกล้า พาพอเพียง"
เพื่อเป็นการแก้ปัญหาการใช้สารเคมี
และช่วยลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรในชุมชนรางวัลชมเชย
ทีม WS Power จากโรงเรียนวชิรวิทย์ จ.เชียงใหม่ทีม WS Power นำเสนอโครงงานเกี่ยวกับ หนองป่าครั่ง 4.0 โมเดล
เพื่อแก้ไขปัญหาการลักลอบเผาเศษไม้กิ่งไม้
ลดปัญหาหมอกควัน เพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวที่ยากจน
เพิ่มแหล่งอาหารที่ปลอดสารพิษ
ทำให้ชุมชนมีโภชนาการที่ดีมีชาวบ้านเข้าร่วมโครงการ 60 ครัวเรือน
มีการเลี้ยงจิ้งหรีดแบบคอนโด
มีการทำปุ๋ยหมักจากเศษใบไม้ในถังปุ๋ยหมักแบบเติมอากาศ
มีการเลี้ยงไส้เดือนพันธุ์ African Night Crawiar แบบคอนโด
มีการปลูกผักปลอดสารพิษโดยนำกล่องโฟมเหลือใช้มาเป็นกล่องปลูกรางวัลชมเชย : ทีม WS Power จากโรงเรียนวชิรวิทย์ จ.เชียงใหม่สำหรับทีม MPS PAPER : โรงเรียนมีชัยพัฒนา จ.บุรีรัมย์
เป็นการนำเสนอโครงงานที่มีการถ่ายทอดนวัตกรรม
ในการทำกระดาษปลอดสารจากเศษพืข
สู่หมู่บ้านโคกกลางน้อย
โดยการนำเศษพืชมาใช้ประโยชน์ในรูปของขยะ
ให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดส่งผลดีก่อเกิดการเปลี่ยนแปลงในชุมชน
และยังช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
โดยการลดการทิ้งขยะครัวเรือน
และเก็บเศษพืชจากไร่นามาใช้เป็นประโยชน์รางวัลชมเชย : ทีม MPS PAPER จากโรงเรียนมีชัยพัฒนา จ.บุรีรัมย์ทีมฟื้นฟูภูมิปัญญาตามรอยพ่ออย่างพอเพียง
โดยการจัดทำเป็นศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนบ้านพวน
ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ให่กับเยาวชนและคนทั่วไป
มาศึกษาเยี่ยมชม
อีกทั้งยังเป็นการรวมตัวของชุมชนเพื่อคิดค้นลายมัดหมี่
นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งรวมสายผ้ามัดหมี่
(พิพิธพันธุ์ลายผ้า)
มีการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้ามัดหมี่รูปแบบต่างๆ
ให้เป็นสถานท่องเที่ยวและจัดจำหน่ายรางวัลชมเชย : ทีมฟื้นฟูภูมิปัญญาตามรอยพ่ออย่างพอเพียง
จากโรงเรียนปิยะบุตร์ จ.ลพบุรีทีม WE ARE CARBON
ทีมนี้มีความมุ่งหวังให้เกิดจุดเริ่ม
ในการหาแนวทางการแก้ปัญหาพฤติกรรมการไม่แยะขยะ
จึงเกิดเป็นโครงการ "คิดก่อนทิ้ง ขยะสร้างสิ่งใหม่"
มีการรณรงค์และประชาสัมพันธ์และนำไปพัฒนาต่อยอดเป็นแผ่นรองเท้าดับกลิ่น
ได้รับผลตอบรับที่ดี แข็งแรงและทนทานอีกด้วยรางวัลชมเชย : ทีม WE ARE CARBON
จากโรงเรียนสาธิต มศว.ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) กทม.โครงงาน "ของขวัญจากดิน"
โดยมีวัตถุประสงค์ให้ชุมชนเกิดการเปบี่ยนแปลวพฤติกรรม
ในการทำเกษตรกรรม
โดยเพิ่มกระบวนการทางชีวภาพ ลดการใช้สารเคมี
มีการพัฒนาสูตรปุ๋ยและน้ำหมักชีวภาพรางวัลชมเชย : ทีมเขาน้อย จากโรงเรียนเขาน้อยวิทยาคม จ.ตราด

รางวัลชมเชย : ทีมไทบ้าน จากโรงเรียนแก่งคอย จ.สระบุรี

ขึ้นมารับรางวัลเป็นครั้งที่สองค่ะ
คราวนี้ ทีมลูกพระวิษณุ จากวิทยาลัยการชีพไชยา จ.สุราษฎร์ธานีรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 : ทีมหอย
จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) จ.มหาสารคามรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีมปอดบำบัด จากโรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ จ.ราชบุรีทีมปอดบำบัด จากโรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ จ.ราชบุรี มีรายชื่อดังนี้
1. นางสาวประณิธาน ตันติกำธน
2. นางสาวสุภิสรา จริงเจริญชัย
3. นายทวีชัย ก๋งขิน
4. นายสุเมธ วงศาโรจน์
5. นันทวัฒน์ ปิยนุสรณ์
6. นายเอื้อน ปิยนุสรณ์
7. อาจารย์ที่ปรึกษาชื่อ อาจารย์ภูริชญา ไผ่ทองรางวัลชนะเลิศได้รับเงินรางวัล 800,000.-บาท
โดยสมาชิกทุกคนจะได้รับเงินรางวัล 500,000.-บาท
อาจารย์ที่ปรึกษาได้รับเงินรางวัล 120,000.-บาท
สถาบันการศึกษาได้รับเงิน 80,000.-บาท
และชุมชนได้รับเงินรางวัล 100,000.-บาท
และจะได้เข้าเฝ้ารับถ้วยพระราชทานจาก
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเกียรติบัตรถ่ายภาพหมู่กับผู้บริหารธนาคารกรุงไทย ขอบคุณโครงการดีดีจากธนาคารกรุงไทย
นับเป็นการตามรอยพ่ออย่างมั่นคงและยั่งยืนค่ะทำความดีถวายแด่พ่อทดแทนบุญคุณแผ่นดินขอขอบคุณ
BG : คุณลักกี้ / กล่องเขียนคอมเม้นท์ : คุณ lozocat
โค้ดแต่ง BLOG : ป้ามด & น้องดอกหญ้าเมืองเลย
ของแต่ง BLOG ทุกอย่างมาจาก : คุณป้าเก๋า ชมพร & น้องญามี่ & คุณเนยสีฟ้า


Create Date : 09 ตุลาคม 2560
Last Update : 17 พฤศจิกายน 2560 9:25:40 น.
Counter : 2441 Pageviews.

43 comments
วันรำลึกพระโพธิสัตว์กวนอิม ปี 2564 นายแว่นขยันเที่ยว
(28 ก.ค. 2564 00:34:27 น.)
List เพลงญี่ปุ่นสากลระดับกลางๆเหล่านี้ เมโลดี้ยอดเยี่ยม (มั้ง) คุกกี้คามุอิ
(28 ก.ค. 2564 00:19:14 น.)
เรื่องย่อซีรีส์ Maiden Holmes - ซูฉือ ใต้เท้าสาวยอดนักสืบ blue_medsai
(24 ก.ค. 2564 09:47:05 น.)
เพลงที่อยากร้องมากที่สุดในตอนนี้ อาจารย์สุวิมล
(24 ก.ค. 2564 11:00:06 น.)

ผู้โหวตบล็อกนี้...
คุณnewyorknurse, คุณสองแผ่นดิน, คุณเริงฤดีนะ, คุณบาบิบูเบะ...แปลงกายเป็นบูริน, คุณSai Eeuu, คุณtoor36, คุณกะว่าก๋า, คุณJinnyTent, คุณไวน์กับสายน้ำ, คุณสาวไกด์ใจซื่อ, คุณหอมกร, คุณภาวิดา คนบ้านป่า, คุณชีริว, คุณhaiku, คุณSweet_pills, คุณmambymam, คุณข้ามขอบฟ้า, คุณTui Laksi, คุณที่เห็นและเป็นมา, คุณเนินน้ำ, คุณtuk-tuk@korat, คุณเกศสุริยง, คุณRinsa Yoyolive, คุณInsignia_Museum, คุณคนผ่านทางมาเจอ, คุณClose To Heaven

  
สวัสดีค่ะ พี่อุ้ม
ดูแล้วก็คิดถึงพ่อจังค่ะ
ยิ่งใกล้วันเข้ามาทุกที
โดย: ann_shinchang วันที่: 9 ตุลาคม 2560 เวลา:5:57:21 น.
  
เป็นโครงการที่ดีมากครับ
พอเพียง ชีวิตเป็นสุขจริงๆ
โดย: สองแผ่นดิน วันที่: 9 ตุลาคม 2560 เวลา:8:20:16 น.
  
น้องๆเก่งๆกันทั้งนั้น
Vote ค่ะ
โดย: เริงฤดีนะ วันที่: 9 ตุลาคม 2560 เวลา:11:36:10 น.
  
กิจกรรมดีงาม น่าส่งเสริมมาก ๆ ค่า
โดย: บาบิบูเบะ...แปลงกายเป็นบูริน วันที่: 9 ตุลาคม 2560 เวลา:13:00:56 น.
  
น้อง ๆ เดี๋ยวนี้เก่ง ๆ กันเยอะนะคะพี่อุ้ม
น่าชื่นใจแทนพ่อแม่ของน้อง ๆ เค้าจริง ๆ


พรุ่งนี้มาโหวตให้ค่า
วันนี้ตังค์หมดแล้ว แหะๆ
โดย: JinnyTent วันที่: 9 ตุลาคม 2560 เวลา:19:30:14 น.
  
ชื่อเก๋จังเลยค่ะ ปอดบำบัด
โดย: Sai Eeuu วันที่: 9 ตุลาคม 2560 เวลา:20:15:16 น.
  
ถึงแม้บางทีมจะไม่ชนะ แต่การที่ผ่านมาถึงรอบนี้ได้ก็ถือว่าทำได้ยอดเยี่ยมแล้วล่ะครับ
โดย: คุณต่อ (toor36 ) วันที่: 10 ตุลาคม 2560 เวลา:0:00:14 น.
  
แวะมาทักทายค่ะ
โดย: blog pu วันที่: 10 ตุลาคม 2560 เวลา:10:06:45 น.
  
โหวต Topical Blog ครับพี่อุ้ม

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 10 ตุลาคม 2560 เวลา:11:10:19 น.
  
แวะมาให้กำลังใจตามสัญญาค่า
โดย: JinnyTent วันที่: 10 ตุลาคม 2560 เวลา:11:39:06 น.
  
อุ้มสี Topical Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 10 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น

รางวัลมีมูลค่าสูง.. เสียดายไม่มีรายละเอียด
มาก... เป็นการ คิด ทำก่อนที่จะเข้ามาร่วมกัน สองวัน.. ประกวดทั่วประเทศหรือเปล่าครับ..
ถ้าประกวดทั่วประเทศให้
น้อง ๆ นักเรียนร่วมกันคิด
ทำ ค้นคว้า ดีไม่น้อยเลย
ครับ
โดย: ไวน์กับสายน้ำ วันที่: 10 ตุลาคม 2560 เวลา:13:08:11 น.
  
สวัสดีค่ะพี่อุ้ม

แวะมาทักทายกันค่ะ ไม่ได้เจอกันนานเลย
โดย: mamminnie วันที่: 10 ตุลาคม 2560 เวลา:16:37:25 น.
  
น้องพินต้าน่ารัก

บันทึกการโหวตเรียบร้อยแล้วค่ะบันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
กะว่าก๋า Photo Blog ดู Blog
อุ้มสี Topical Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 10 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น
โดย: สาวไกด์ใจซื่อ วันที่: 10 ตุลาคม 2560 เวลา:17:31:17 น.
  
อุ้มสี Topical Blog ดู Blog
โหวตตามคุณก๋าค่ะคุณอุ้ม

โดย: หอมกร วันที่: 10 ตุลาคม 2560 เวลา:19:08:24 น.
  
มาโหวตให้เรื่องราวดีๆค่ะ
อุ้มสี Topical Blog

โดย: ภาวิดา (คนบ้านป่า ) วันที่: 10 ตุลาคม 2560 เวลา:21:42:13 น.
  
ตามมาชมงานด้วยคนครับ น้องๆแต่ละคนก็เข้าใจคิดผลิตภัณฑ์/โครงการ ต้องขอบคุณ ธ.กรุงไทยที่จัดงานดีๆนะครับ


โดย: ชีริว วันที่: 10 ตุลาคม 2560 เวลา:22:50:01 น.
  
มาชมอีก เป็นปลื้มกับจังหวัด ราชบุรี
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีมปอดบำบัด จากโรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ จ.ราชบุ
โดย: newyorknurse วันที่: 11 ตุลาคม 2560 เวลา:2:45:53 น.
  


สวัสดียามเช้าครับพี่อุ้ม


โดย: กะว่าก๋า วันที่: 11 ตุลาคม 2560 เวลา:6:11:33 น.
  
อุ้มสี Topical Blog

ขอบคุณเรื่องราวกิจกรรมดีๆนะคะคุณอุ้ม
โดย: Sweet_pills วันที่: 11 ตุลาคม 2560 เวลา:8:32:42 น.
  
สวัสดีอีกรอบค่ะพี่อุ้ม

มาขอบคุณสำหรับโหวตนะคะ
โดย: สาวไกด์ใจซื่อ วันที่: 11 ตุลาคม 2560 เวลา:9:06:03 น.
  
ทักทายยามเช้าค่ะพี่อุ้ม
โหวตให้กิจกรรมดีๆค่ะ
โดย: Gorjai Writer วันที่: 11 ตุลาคม 2560 เวลา:9:41:11 น.
  
เป็นโครงการที่ดีมากค่ะ
คิดถึงพระองค์ท่านจัง

ขอบคุณโหวตที่บล็อกค่ะ

โดย: mambymam วันที่: 11 ตุลาคม 2560 เวลา:13:45:39 น.
  
ตามมาชมงานด้วยค่ะคุณอุ้ม
ขอบคุณสำหรับเรื่องราวดีดีนะคะ

อุ้มสี Topical Blog
โดย: ข้ามขอบฟ้า วันที่: 11 ตุลาคม 2560 เวลา:13:47:02 น.
  
เป็นกิจกรรมที่ชื่นชมยกย่องอย่างยิ่งคะ
ขอให้ ตามรอยทางที่พ่อสร้างสรรค์ไว้ให้ยั่งยืนตลอดไปชั่วกาลนาน
โดย: Tui Laksi วันที่: 11 ตุลาคม 2560 เวลา:17:03:17 น.
  
ขอบคุณสำหรับคะแนนโหวตครับพี่อุ้ม
โดย: กะว่าก๋า วันที่: 11 ตุลาคม 2560 เวลา:22:10:05 น.
  
กิจกรรมดีๆ น่าส่งเสริมและปลูกฝังค่ะ

โดย: ที่เห็นและเป็นมา วันที่: 11 ตุลาคม 2560 เวลา:23:05:15 น.
  


สวัสดียามเช้าครับพี่อุ้ม

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 12 ตุลาคม 2560 เวลา:6:31:35 น.
  
สวัสดีค่ะคุณอุ้ม
ชอบจังเลยเรียนรู้สิ่งใกล้ตัว
กำลังหัดปลูกผักค่ะ

เดี๋ยวแวะมาใหม่นะคะ
โดย: tuk-tuk@korat วันที่: 12 ตุลาคม 2560 เวลา:10:21:23 น.
  
ขอบคุณสำหรับคะแนนโหวตครับพี่อุ้ม

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 12 ตุลาคม 2560 เวลา:10:45:03 น.
  
พระองค์ท่านสถิตย์อยู่ในใจไทยนิรันดร์

น้อง ๆ เก่งกันทุกทีมเลยค่ะน้องอุ้ม
โดย: เนินน้ำ วันที่: 12 ตุลาคม 2560 เวลา:11:21:09 น.
  

อรุณสวัสดิ์ครับพี่อุ้ม
โดย: กะว่าก๋า วันที่: 13 ตุลาคม 2560 เวลา:5:57:05 น.
  
แวะมาโหวตค่ะ
ช่วงนี้ดูคุณอุ้มขรึม ๆ นื่ง ๆ
ขึ้นมาก ... ดูจากการเขียนบล็อกนะคะ
โดย: tuk-tuk@korat วันที่: 13 ตุลาคม 2560 เวลา:7:57:21 น.
  
บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
สายหมอกและก้อนเมฆ Photo Blog ดู Blog
Insignia_Museum Diarist ดู Blog
กะว่าก๋า Literature Blog ดู Blog
กิ่งฟ้า Literature Blog ดู Blog
Sai Eeuu Food Blog ดู Blog
ชมพร About Weblog ดู Blog
อุ้มสี Topical Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 10 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น
แวะมาส่งกำลังใจให้คุณอุ้มค่ะ
โดย: เกศสุริยง วันที่: 13 ตุลาคม 2560 เวลา:22:30:29 น.
  
สวัสดีทักทายนะครับผม
โดย: na_nyu วันที่: 14 ตุลาคม 2560 เวลา:2:15:54 น.
  
จัดกิจกรรมดีดีแบบนี้น่าชื่นชมมากเลยค่า
เห็นแล้วปลื้ม


บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
อาจารย์สุวิมล Diarist ดู Blog
ดาวริมทะเล Diarist ดู Blog
อุ้มสี Topical Blog ดู Blog


โดย: Rinsa Yoyolive วันที่: 14 ตุลาคม 2560 เวลา:17:12:35 น.
  
เป็นโครงการที่ดีมากๆ สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง
ยินดีกับทุกทีม และราววัลชนะเลิศจากราชบุรีด้วยครับ
โดย: Insignia_Museum วันที่: 14 ตุลาคม 2560 เวลา:19:50:40 น.
  
สวัสดีค่ะ..

มาติดตามกิจกรรมดีดีคะ

โหวตให้เลยคะ

โดย: อ้อมแอ้ม (คนผ่านทางมาเจอ ) วันที่: 15 ตุลาคม 2560 เวลา:11:18:25 น.
  
อุ้มสี Topical Blog ดู Blog

กิจกรรมดีมาก ๆ ค่ะพี่อุ้ม
โดย: Close To Heaven วันที่: 16 ตุลาคม 2560 เวลา:11:40:26 น.
  
ทักทายสวัสดีค่ะ
โดย: tuk-tuk@korat วันที่: 16 ตุลาคม 2560 เวลา:12:51:44 น.
  
เซียนกระบี่ลุ่มแม่น้ำวัง โดย: เซียนกระบี่ลุ่มแม่น้ำวัง วันที่: 17 ตุลาคม 2560 เวลา:12:16:54 น.
  
เป็นโครงการที่ดีและน่าสนใจค่ะ

โดย: NENE77 วันที่: 17 ตุลาคม 2560 เวลา:20:59:25 น.
  
สวัสดีตอนเช้าค่ะ พี่อุ้ม
โดย: ann_shinchang วันที่: 19 ตุลาคม 2560 เวลา:6:10:39 น.
  
สวัสดีคะ..

เป็นกิจกรรมที่ดีมากๆคะ

ตุ๊กตาสวยดีคะ..อยากได้..อิอิโดย: อ้อมแอ้ม (คนผ่านทางมาเจอ ) วันที่: 20 ตุลาคม 2560 เวลา:12:29:34 น.
ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
 *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

Aumteerama.BlogGang.com

อุ้มสี
Location :
กรุงเทพฯ  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ผู้ติดตามบล็อก : 115 คน [?]

บทความทั้งหมด