แถลงข่าวท่องเที่ยวสีเขียว@คุ้งบางกะเจ้า


เมื่อเวลา 10.00 น. ของวันอังคารที่ 19 กันยายน 2561 อุ้มได้มางานแถลงข่าวค่ะ
โดยจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับอำเภอพระประแดง ได้จัดงาน "ท่องเที่ยวสีเขียว@คุ้งบางกะเจ้า
ภายใต้กิจกรรมย่อยส่งเสริมเสริมประชาสัมพันธ์เส้นทางจักรยาน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพคุ้งบางกะเจ้า
ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขายการท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาในพื้นที่บางกะเจ้ามากขึ้น
อันจะเป็นการสร้างรายได้กระจายสู่ชุมชนที่ประกอบการในท้องถิ่น
โดยให้ทุกภาคส่วนร่วมกันพัฒนายกระดับ ปลูกฝัง ให้ชุมชนท้องถิ่นของอำเภอพระประแดง
รองรับนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ซึ่งเป็นการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวจากวิถีชุมชนมาสู่ตลาดในประเทศและต่างประเทศอย่างยั่งยืนสำหรับคุ้งบางกะเจ้า ซึ่งเป็นที่ตั้งของทั้ง 6 ตำบล อันได้แก่
ตำบลบางน้ำผึ้ง ตำบลทรงคนอง ตำบลบางกะเจ้า ตำบลบางกระสอบ ตำบลบางยอ และตำบลบางกอบัว
ในพื้นที่ป่ากระเพาะหมูแห่งนี้ ซึ่งเพียงแค่ข้ามแม่น้ำเจ้าพระยามาก็จะเจอกับแหล่งโอเอศิสขนาดใหญ่
คุ้งบางกระเจ้ามีสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย อาทิเช่น
เส้นทางศึกษาธรรมชาติที่สวนศรีนครรินทร์นครเขื่อนขันธ์ ตลาดน้ำบางน้ำผึ้งแห่งนี้
บ้านธูปหอมสมุนไพร พิพิธภัณฑ์ปลากัดไทย บ้านลูกประคบธัญพืช จุดชมหิ่งห้อย
โบราณสถานในวัดวาอารามต่างๆ รวมไปถึงสวนป่าและสวนผลไม้ที่มีให้เห็นทั่วไปในพื้นที่ทั้ง 6 ตำบลซึ่งในปัจจุบันพื้นที่กระเพาะหมูแห่งนี้
ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเข้ามาเที่ยวชมอย่างมากมาย
โดยเฉพาะการท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่กำลังได้รับความนิยมในหมู่นักท่องเที่ยวในตอนนี้เมื่อได้เวลาที่เหมาะสม พิธีกรก็กล่าวทักทายแล้วนำเข้าสู่การแสดงค่ะซึ่งธีมของงานจัดขึ้นภายใต้แนวความคิด "ท่องเที่ยวสดใส ด้วยหัวใจสีเขียว" Green Heart Green Attraction
ซึ่งเป็นกระแสในสังคมที่ทุกๆ ฝ่ายกำลังร่วมกันรณรงค์เป็นการท่องที่เที่ยวที่ใส่ใจในสิ่งแวดล้อม เคารพต่อธรรมชาติ เน้นรูปแบบของการเดินทางสีเขียว
คือ การประหยัดพลังงาน เช่น ใช้จักรยาน เดิน หรือเรือพาย
อีกทั้งยังเป็นการท่องเที่ยวโดยใส่ใจต่อธรรมชาติ คือไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม ลดการใช้พลังงาน ลดการทำให้เกิดขยะ
รวมทั้งมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมร่วมกันทั้งนักท่องเที่ยวและผู้ประกอบการ
ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเหล่านี้จะก่อให้เกิดการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนต่อไปโดยในงานแถลงข่าวครั้งนี้มี นายวรณัฏฐ์ หนูรอต นายอำเภอพระประแดง เป็นประธานในพิธีค่ะ
ท่านได้กล่าวว่า สำหรับการมาเยี่ยมมาเยือนคุ้งบางกะเจ้า เรามีโครงการ "ท่องเที่ยวสีเขียว@คุ้งบางกะเจ้า"
สำหรับเรียนเชิญนักท่องเที่ยวที่ไม่เคยมาสัมผัส หรือว่าเคยมาสัมผัสแล้วเนี่ยอยากจะให้เจาะลึก
แล้วได้เห็นสิ่งดีดีที่คุ้งบางกะเจ้าซึ่งมีมากมาย เราได้ทำเส้นทางจักรยานใกล้จะรอบคุ้งบางกะเจ้า

โครงการนี้เป็นโครงการที่ขยายและต่อยอดนำพานักท่องเที่ยวไปสู่สิ่งดีดีที่เรามีอยู่
ไม่ว่าจะเป็นด้านศิลปะ ไม่ว่าจะด้านวัฒนธรรม ไม่ว่าจะเป็นแหล่งอาหารการกิน
เช่น เป็นอาหารซึ่งเป็นภูมิปัญญาของพี่น้องประชาชนซึ่งกำลังจะขาดหายจากแผ่นดินไทย
ซึ่งอำเภอพระประแดงได้ฟื้นได้ให้พี่น้องรักษารูปลักษณ์ รักษาคุณภาพของการทำงาน
รวมไปถึงดูสิ่งที่เป็นโอโซนที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ลองมาปั่นจักรยาน ลองมาเดิน
ลองเข้ามาเยี่ยมเข้ามาชมในเขตคุ้งบางกะเจ้า แล้วจะรู้ว่ามีมากกว่าที่เราพบเห็น จะรู้ว่ามีมากกว่าคนอื่น ขอเรียนเชิญ

ตอนนี้อำเภอพระประแดงร่วมกับองค์กรบริหารตำบลทั้ง 6 ตำบล แล้วก็กลุ่มท่องเที่ยวทั้ง 6 ตำบล
กำลังดำเนินการจัดทำบูท บอกเส้นทางแต่ละสายนี้มีดีอย่างไร เราเริ่มต้นจุดไหนก้ได้
แต่ว่าในวันที่ 21-24 กันยายน 2561 เราจะใช้สถานที่แห่งนี้
พื้นที่ของตลาดน้ำบางน้ำผึ้งเป็น center
มีการแนะนำนักท่องเที่ยวไปแต่ละทิศแต่ละทางไป เชื่อกันว่า ไม่ว่าจะเป็นเส้นทางไหน
เราสามารถเชื่อมโยงถึงกันหมด จะได้เจอสิ่งดีดีทุกเส้นทางนายสำเนาว์ รัศมิทัต นายกอบต.บางน้ำผึ้ง ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า

ภายในงานคุณจะได้รู้ว่ากิจกรรมหลากหลาย แต่ละคนเขาจะเอาอะไรออกมาโชว์มีอะไรดี
เสร็จแล้วเขาจะพาเราไปเที่ยวในชุมชนของเขา
ให้รู้จักอีก 5 ชุมชนให้ดีกว่านี้นะครับ ทุกวันนี้ 5 ชุมชน ยังไม่มีใครค่อนข้างจะรู้จัก
นักท่องเที่ยวจะไม่รู้ รู้จักอยู่บางน้ำผึ้ง เพราะฉะนั้นบางน้ำผึ้งจะเป็นแกนหลักแกนนำอีก 5 ตำบล เพื่อให้ก้าวไปพร้อมๆ กัน
เราจะเดินก้าวเดียวไม่ได้ ต่อจากนี้ไปการท่องเที่ยวเราจะเดินทีละ 6 ก้าวไปพร้อมๆ กัน ในคุ้งบางกะเจ้า
และช่วยทุกกลุ่มให้มีรายได้เพิ่มเติม ทุกอบต.ทุกท้องถิ่น ทุกชุมชนชาวบ้านหรือกลุ่มอาชีพ
ให้มีรายได้เสริมขึ้นในชุมชนและแต่ละชุมชน ให้มีเอกลักษณ์ของตัวเองนะครับ
เพราะการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกันทั้งหมด 6 ตำบล ในกระเพาะหมูของเราหรือคุ้งบางกะเจ้าตอนนี้ที่เราอยากจะส่งเสริม

ท่านผู้ว่าฯ เน้นว่าฝากด้วยต้องกระจายรายได้ให้ชุมชนอื่นให้มีรายได้แบบบางน้ำผึ้งบ้าง
บางน้ำผึ้งก็ประสานกับท่านนายอำเภอ จึงมีโครงการนี้เกิดขึ้นมาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีของเราชาวคุ้งบางกะเจ้าทั้งหมด 6 ตำบล
แล้วก็ให้เราเป็นหนึ่งเดียวกัน คราวนี้เราเป็นเพชรแต่ขาดการเจียระไน
ถ้าเราพร้อมเจียระไนพร้อมกันเมื่อไหร่เพชรเม็ดนี้เงางามเมื่อไหร่
จะจุดประกายให้พื้นที่คุ้งบางกะเจ้าสว่างไสว หรืออะไรจะดีขึ้นไปทั้งหมดอันนี้ฝากพวกเราไว้

ในฐานะวันนี้ก็อย่าท้อและน้อยใจ
วันนี้เป็นวันแถลงข่าวค่อนข้างจะไวแล้วก็ต้องดำเนินการด่วนตามขั้นตอนของกระบวนการ
แต่ในวันเสาร์เดี๋ยวพิธีเปิดเป็นทางการ เดี๋ยวเราจะมีหนังสือประสานไปทางท้องถิ่น
ทางผู้นำ หรือหน่าวยงานต่างๆ ให้มาร่วมเปิดงานในวันเสาร์ที่จะถึงวันที่ 22 นี้
ณ เวทีดนตรีในสวนแห่งนี้เป็นทางการอีกหนึ่งครั้งนะครับ ก็ฝากชาวคุ้งบางกะเจ้าทั้งหมด
วัตถุประสงค์ของเราจัดงานครั้งนี้เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนคุ้งบางกะเจ้าผู้เข้าร่วมเสวนา 6 ท่าน 6 ตำบล มีดังนี้
1. อ.สมศักดิ์ สำลีรัตน์ :ประธานส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลบางน้ำผึ้ง
2. คุณเตือนใจ เสกตระกูล : รองประธานชมรมการท่องเที่ยวชุมชนตำบลทรงคนอง
3. คุณดวงใจ ฉายายน : ตัวแทนชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลบางกระสอบ
4. คุณพงษ์ศักดิ์ ใจมีธรรม : กรรมการฝ่ายของฝากที่ระลึก อบต.บางกะเจ้า
5. คุณธนากร สันหรักษ์ : ประธานชมรมท่องเที่ยวชุมชนตำบลบางกอบัว
6. คุณทิพยา ธัญญาพจน์ : ตัวแทนชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลบางpvภายในงานจะมีการจัดแสดงหลากหลาย มีการจำลองวิถีชีวิตของหมู่บ้านทั้ง 6 ตำบลมาไว้ที่ตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง
นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสกับวิถีชีวิต วัฒนธรรม ความเป็นอยู่ของชุมชนบางกะเจ้าอย่างใกล้ชิด
ตลอดทั้งมีการแนะนำเส้นทางท่องเที่ยวภายในพื้นที่คุ้งบางกะเจ้าแก่นักท่องเที่ยวและผู้เข้าร่วมงาน
พร้อมทั้งมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนคุ้งบางกะเจ้า
มีการแสดงศิลปวัฒนธรรมต่างๆ ที่สวยงาม อันเป็นเอกลักษณ์ของชาวพระประแดงอีกด้วย
ต้องห้ามพลาดเป็นอย่างยิ่งค่ะจบการแถลงข่าวในเวลา 11.30 น.

แม้จะเป็นวันธรรมดาชาวตลาดน้ำบางน้ำผึ้งมาร่วมงานแถลงข่าวกันอย่างคับคั่ง
มาในชุดออเจ้ากันอย่างสวยงาม
แล้วเจอกันนะคะออเจ้าในวันที่ 21-24 กันยายน 2561 ที่ตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง จ.สมุทรปราการขอขอบคุณ : เพลง : กระดิ่งจักรยาน : เศรษฐา ศิระฉายา
BG : คุณเนยสีฟ้า / กล่องเขียนคอมเม้นท์ : คุณ lozocat / Banner : คุณ oranuch_sri
ของแต่ง BLOG : ป้ามด + น้องดอกหญ้าเมืองเลย + ป้าเก๋า ชมพร + น้องญามี่ + คุณเนยสีฟ้า
Create Date : 20 กันยายน 2561
Last Update : 10 ตุลาคม 2561 10:55:53 น.
Counter : 1933 Pageviews.

25 comments
6064_Mobile suit gundam Hathaway’s Flash หอมกร
(19 ก.ค. 2564 14:19:33 น.)
ทักษิณลั่นกลับไทยแน่ เข้าประตูหน้าสุวรรณภูมิด้วย เผยยินดีช่วยเพราะ “ตู่เขาเป็นรุ่นน้องผม” สมาชิกหมายเลข 6534871
(15 ก.ค. 2564 04:22:43 น.)
เรื่องย่อซีรีส์ Qing Luo - ชิงลั่ว / อลหม่านรักหมอหญิงชิงลั่ว blue_medsai
(11 ก.ค. 2564 14:24:15 น.)
ตื่นแต่เช้าไปซื้อผักกันนะ ป้าทุยบ้านทุ่ง
(11 ก.ค. 2564 12:51:26 น.)

ผู้โหวตบล็อกนี้...
คุณเจ้าหญิงไอดิน, คุณSertPhoto, คุณเจ้าการะเกด, คุณNoppamas Bee, คุณภาวิดา คนบ้านป่า, คุณฟ้าใสวันใหม่, คุณกะว่าก๋า, คุณkae+aoe, คุณเริงฤดีนะ, คุณmambymam, คุณkatoy, คุณTui Laksi, คุณRananrin, คุณวลีลักษณา, คุณสองแผ่นดิน, คุณRinsa Yoyolive, คุณSweet_pills, คุณnewyorknurse, คุณหอมกร, คุณที่เห็นและเป็นมา, คุณสายหมอกและก้อนเมฆ, คุณBrighten your day, คุณtuk-tuk@korat, คุณอาจารย์สุวิมล, คุณhaiku, คุณALDI, คุณไวน์กับสายน้ำ, คุณKavanich96

  
ธีมงานและบรรยากาศเขียวได้ใจเลยค่ะพี่อุ้ม
น่าไปเที่ยวนะคะ
โดย: เจ้าหญิงไอดิน วันที่: 20 กันยายน 2561 เวลา:10:42:27 น.
  
อร๊ายยยย บรรยากาศดี
น่าไปปั่นจักรยานตามเลยค่ะ
ว่าแต่ว่าคุณอุ้มใบ้หวยหรือเปล่าคะ
เลขที่รถจักรยาน 5910 คริคริ
โดย: จากเพื่อนถึงเพื่อน วันที่: 20 กันยายน 2561 เวลา:10:49:29 น.
  
Topical Blog ค่ะ

คุณอุ้มงานเยอะแล้วนะคะ
ผลงานดี ภาพเจ๋งมาก
แต่มือกล้องยังไม่สว.นะคะ
ยังอีกนานด้วยค่ะ

ขอบคุณโหวตให้พี่ด้วย

โดย: ภาวิดา (คนบ้านป่า ) วันที่: 20 กันยายน 2561 เวลา:11:03:42 น.
  
บรรยากาศดีงามมากค่ะ
การท่องที่เที่ยวที่ใส่ใจต่อธรรมชาติ ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม
ลดการใช้พลังงาน ลดการทำให้เกิดขยะ
ชุมชนในฝันเลยนะคะ

โดย: ฟ้าใสวันใหม่ วันที่: 20 กันยายน 2561 เวลา:11:08:07 น.
  
แหะ ๆ พิมพ์เกินไปตัว >>
การท่องเที่ยว

โดย: ฟ้าใสวันใหม่ วันที่: 20 กันยายน 2561 เวลา:11:11:31 น.
  
โหวตครับพี่อุ้ม

บรรยากาศในงานดูน่ารัก น่าอบอุ่นมาก
เป็นการกระตุ้นในเกิดการท่องเที่ยวในพื้นที่
ด้วยแนวคิดอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะครับพี่
ดีมากๆเลยครับโดย: กะว่าก๋า วันที่: 20 กันยายน 2561 เวลา:11:15:27 น.
  
ชอบๆ
โดย: kae+aoe วันที่: 20 กันยายน 2561 เวลา:11:19:24 น.
  
เข้าใจจัดงาน
น่ารักและดูอบอุ่นๆ
โดย: เริงฤดีนะ วันที่: 20 กันยายน 2561 เวลา:13:06:18 น.
  
เป็นงานที่ดูอบอุ่น บรรยากาศดีมากค่ะ

โดย: mambymam วันที่: 20 กันยายน 2561 เวลา:13:36:11 น.
  
อยากตามไปเที่ยวชมสีเขียวที่นี่สุดๆ
เห็นโปรโมททั้งทางทีวีและสื่อออนไลน์
อยากไปมาถึงมากสุด แต่ยังไม่มีโอกาส
ต้องตามไปเช็คอินแบบคุณอุ้มรีวิวด้วย ขอบคุณคะ
โดย: Tui Laksi วันที่: 20 กันยายน 2561 เวลา:15:00:10 น.
  
น่าเที่ยวมากค่ะ
โดย: วลีลักษณา วันที่: 20 กันยายน 2561 เวลา:19:31:49 น.
  
โหวตค่าา

บางกระเจ้านี่น่าไปมากเลยค่า
อยากไปมานานแล้ว
ไม่ได้ไปซะที

โดย: Rinsa Yoyolive วันที่: 20 กันยายน 2561 เวลา:23:05:40 น.
  
คุ้งบางกะเจ้าน่าเที่ยวมากนะคะ
เคยไปเที่ยวที่นี่แค่บางส่วน
มีโอกาสอยากไปอีกค่ะ
โดย: Sweet_pills วันที่: 20 กันยายน 2561 เวลา:23:15:36 น.
  
น่าเที่ยวจัง
ชอบขนมต่างๆ ขนาดเล็กๆดีค่ะ
โดย: newyorknurse วันที่: 21 กันยายน 2561 เวลา:1:10:18 น.
  

สวัสดียามเช้าครับพี่อุ้ม

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 21 กันยายน 2561 เวลา:6:03:35 น.
  
อุ้มสี Topical Blog ดู Blog
แวะมาส่งคะแนนโหวตค่ะ

โดย: หอมกร วันที่: 21 กันยายน 2561 เวลา:13:43:34 น.
  
ขอบคุณสำหรับคะแนนโหวตครับพี่อุ้ม

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 21 กันยายน 2561 เวลา:14:52:46 น.
  


สวัสดียามเช้าครับพี่อุ้ม

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 22 กันยายน 2561 เวลา:6:28:26 น.
  
ขอบคุณค่ะคุณอุ้ม


โดย: mambymam วันที่: 22 กันยายน 2561 เวลา:8:40:31 น.
  
น่าไปมาก บางกะเจ้า...
ใครอยู่ใกล้ๆน่าอิจฉาจริงครับ
โดย: พายุสุริยะ วันที่: 22 กันยายน 2561 เวลา:11:34:07 น.
  
สวัสดีจ้ะ น้องอุ้ม
มาชมการรีวิว งานท่องเที่ยวสีเขียว คุ้งบางกะเจ้า
เป็นโครงการเที่ยวที่ดีมากเลยปั่นจักรยานเที่ยว เดิน
เที่ยว ไม่เพิ่มมลพิษ เป็นอย่างดีจ้ะ
มีโอกาสจะไปเดินเที่ยว
โหวดหมวด ข่าวเด่นฯ
โดย: อาจารย์สุวิมล วันที่: 22 กันยายน 2561 เวลา:15:20:56 น.
  
น่าไปเดินเที่ยวจังค่ะ
โดย: ALDI วันที่: 22 กันยายน 2561 เวลา:23:03:53 น.
  
ยังไม่เคยไปสักที... เพื่อน ๆ
ปั่นจักรยานไป แล้วตกทาง
คอนกรีตเจ็บ แต่ยังไปฟัง
เพลงแถวนั้น

เห็นบางกระเจ้า ที่เดียวกับที่
แม่ซองเขียนหรือเปล่าครับ

v
โดย: ไวน์กับสายน้ำ วันที่: 23 กันยายน 2561 เวลา:10:58:15 น.
  
วันหน้าคงได้มีโอกาสมาเยี่ยมเยืยน
โดย: เริงฤดีนะ วันที่: 23 กันยายน 2561 เวลา:13:47:59 น.
  
ชอบการแต่งกายค่ะ ไว้ต้องไปเที่ยงบ้างแล้ว
โดย: kae+aoe วันที่: 24 กันยายน 2561 เวลา:11:13:48 น.
ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะ VIP Friend
Comment :
 *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

Aumteerama.BlogGang.com

อุ้มสี
Location :
กรุงเทพฯ  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ผู้ติดตามบล็อก : 115 คน [?]

บทความทั้งหมด