เทศกาลข้าวเชียงราย ปี 2562 ข้าวเชียงราย ข้าวคุณภาพดีมาช้อป แชะ ชิม 21-23 มิ.ย.62 ที่ The Market


เมื่อเวลา 13.00 น. ของวันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2562
จังหวัดเชียงรายเดินหน้าตามรอยพ่อ ตามรอยศาสตร์พระราชา
ด้วยการแถลงช่าวเปิดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดข้าวเชียงรายอย่างครบวงจร เสริฟถึงเมืองกรุงโดยสำนักงานเกษตรเชียงรายยกข้าวคุณภาพดีมารวมไว้ในงานเทศกาลข้าวเชียงราย ประจำปี 2562
เป็นการชูแนวคิด “วิถีถิ่นชาวนาเชียงราย อัตลักษณ์ข้าวไทย”
พร้อมยกบรรยากาศของงานจำลองของท้องนา
มีต้นข้าว กองฟาง เถียงนา สะพานไม้ไผ่มาให้นักท่องเที่ยวได้เข้าชม-แชะ-ช้อปณ ศูนย์การค้า เดอะมาร์เก็ต แบงคอก ราชประสงค์ กรุงเทพมหานคร
มีเวลาเพียงวันที่ 21-23 มิถุนายน 2562 สามวันเท่านั้นนะคะพร้อมเปิดตัววิสาหกิจชุมชนพัฒนาข้าวหนองอ้อช่วยชีวิตหมูป่าชวนผู้บริโภคชิม และเลือกซื้อข้าวปลอดภัย คุณภาพดี มีอัตลักษณ์ จากจังหวัดเชียงราย
เรียกว่าข้าวคุณภาพดีของจังหวัดเชียงรายยกมารวมจำหน่ายไว้ที่นี่เลยค่ะจากนั้นเมื่อได้เวลาอันเหมาะสมก็เข้าสู่พิธีการเปิดงานเทศกาลข้าวเชียงราย ปี 2562

ว่าที่ รต.ดร.สมสวย ปัญญาสิทธ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร
ประธานในพิธีเปิดงานเทศกาลข้าวเชียงราย ประจำปี 2562 ณ ศูนย์การค้า The Market Bangkok ราชประสงค์
เปิดเผยว่า จังหวัดเชียงรายเป็นแหล่งปลูกข้าวที่สำคัญของภาคเหนือ
โดยมีพื้นที่ปลูกข้าวประมาณ 1,253,098 ไร่ หรือเป็นอันดับที่ 19 ของประเทศ
และเป็นพื้นที่ปลูกข้าวมากที่สุดในเขตภาคเหนือตอนบน
ซึ่งข้าวถือเป็นพืชที่สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรจังหวัดเชียงรายในมูลค่าสูงถึงปีละ 7,000 ล้านบาท
โดยที่ผ่านมาภาครัฐได้ให้การสนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนาการผลิตข้าวมาอย่างต่อเนื่อง
จนส่งผลให้ข้าวของจังหวัดเชียงรายหลายชนิดกลายเป็นพืชเฉพาะถิ่นที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักทั่วโลก
เช่น ข้าวหอมมะลิ และข้าวเหนียวเขี้ยวงู เป็นต้น
ซึ่งทางจังหวัดเชียงรายได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ
และบทบาทของข้าวในการเป็นพืชเศรษฐกิจสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร
จึงมีการกำหนดยุทธศาสตร์
ให้มีการส่งเสริมและพัฒนาระบบการผลิตและการตลาดข้าวของจังหวัดเชียงรายอย่างครบวงจร
ผ่านโครงการและกิจกรรมต่างๆ โดยงานเทศกาลข้าวเชียงราย ประจำปี 2562
ซึ่งจัดขึ้นที่กรุงเทพมหานครนี้
ถือเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการผลิตและการตลาดข้าวของจังหวัดเชียงราย
ให้เป็นที่รู้จักในวงที่กว้างขวางมากยิ่งขึ้น
ตลอดทั้งยังเป็นการสร้างเครือข่ายในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี
และนวัตกรรมการผลิตและการแปรรูปข้าวให้กับเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร สถาบันเกษตรกร
หรือผู้ประกอบการต่างๆ ในจังหวัดเชียงรายให้มีความมั่งคั่งและยั่งยืนต่อไปนายพรศักดิ์ นันตะรัตน์ เกษตรจังหวัดเชียงราย
ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานเทศกาลข้าวเชียงราย 2562 ว่า
เทศกาลข้าวเชียงราย ปี 2562 ในครั้งนี้ได้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ความโดดเด่นอันเป็นเอกลักษณ์ของข้าวเชียงราย
เพื่อนำไปสู่กระแสนิยมของผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ
รวมทั้งเป็นการเชื่อมโยงช่องทางการตลาด การจำหน่ายและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ข้าว
และผลิตภัณฑ์จากข้าวของจังหวัดเชียงรายอีกด้วย
โดยงานเทศกาลข้าวเชียงราย ประจำปี 2562 นี้ มีกำหนดการจัดงานขึ้น 2 ครั้ง
กล่าวคือครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 21 – 23 มิถุนายน 2562
ณ ศูนย์การค้า The market Bangkok ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร
เป็นการจัดแสดง / จัดจำหน่าย ข้าว ผลิตภัณฑ์จากข้าว
และการจัดแสดงนิทรรศการความผูกพันข้าวกับวัฒนธรรม วิถีภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับข้าว
นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมสาธิตการทำอาหารคาว/หวาน /เครื่องดื่มจากข้าว
พร้อมทั้งได้นำกลุ่มชาวนาผู้เสียสละพื้นที่ปลูกข้าวเพื่อรับน้ำที่สูบออกจากถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน
จากกรณีการช่วยเหลือ13 เยาวชน นักฟุตบอลทีมหมูป่าอะคาเดมี่
นำผลผลิตข้าวเกษตรอินทรีย์จาก “ทุ่งนาพื้นที่รับน้ำจากถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน”
มาจำหน่ายในงานด้วยตนเอง

และพิเศษสุดครั้งแรกของประเทศไทย
กับไฮไลท์ของงานจากร้านผัดไทยภูเก็ต บาย พ่อแดง
ที่ได้นำข้าวอินทรีย์จากทุ่งนาพื้นที่รับน้ำจากถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน
มาแปรรูปเป็นเส้นผัดไทย และนำมาจัดทำเป็นผัดไทยสมุนไพร 5 สี กุ้งสดจานยักษ์
โดย Miss Thailand Universe 2018 มาร่วมแจกฟรีในวันเปิดงานจำนวนกว่า 5,000 จานส่วนการจัดงานครั้งที่ 2 จะจัดขึ้น ณ ลานหน้าที่ว่าอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
ระหว่างวันที่ 3 –5กรกฎาคม 2562
โดยมีกิจกรรมภายในงานเช่นเดียวกับการจัดงานที่กรุงเทพฯ
แต่จะมีไฮไลท์ของงานเป็นการจัดทำข้าวหลามจากข้าวเหนียวเขี้ยวงู
กระบอกยักษ์เส้นผ่าศูนย์กลางกว่า 8 นิ้ว และแจกฟรีข้าวหลาม จำนวน 1,000 กระบอก
จากภูมิปัญญาท้องถิ่นอำเภอพาน
พร้อมบรรยากาศของงานจำลองท้องนา มีต้นข้าว กองฟาง เถียงนา สะพานไม้ไผ่
ให้นักท่องเที่ยวได้เข้าชมงานและได้บันทึกภาพทุ่งนาแห่งความประทับใจอีกด้วย

วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ ชาวนาขาเดฟ
เป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่เคยใช้ชีวิตในเมืองกรุงแล้วกลับไปทำนา ไปทำเกษตรอินทรีย์
จริงๆ แล่วก่อนที่จะไปทำนาก็อยู่กรุงเทพฯ มา 20 กว่าปี
ตอนแรกก็ไม่ได้คิดจะทำนาพอกลับไปทำนาเราก็มองดูแล้วว่าชาวนาทั่วไปทำนาด้วยปุ๋ยเคมี
มีหนี้สินเป็นจำนวนมาก ก็มาคิดว่าเราจะต้องทำอะไรสักอย่าง
ก็เลยกลับไปทำเกษตรอินทรีย์ ใหม่ๆ ก็คนในพื้นที่ก็ไม่ตอบรับและมองเราว่าแตกต่างไปจากคนอื่นไป
แต่ ณ ปัจจุบันทำนามา 5 ปี ประสบผลสำเร็จเรื่องของการตลาด เรื่องของการสร้างแบรนด์

ชาวนาขาเดฟ มีที่มามาจากการตั้งชื่อในเฟชบุ๊ค มาเป็นตั้งชื่อ product สินต้า
ตอนนี้ก็เป็นชื่อของกลุ่มสมาชิก ตอนนี้สมาชิกของผมมี 70 ราย
ที่ปลูกข้าวอินทรีย์ประมาณพันกว่าไร่
จริงๆ ข้าวหอมมะลิที่ปลูกที่เชียงราย ข้าวหอมมะลิ 105
เนื่องจากพื้นที่เราเป็นพื้นที่ต้นน้ำ อากาศเย็น
ข้าวเราจะหอมเมื่อนึ่งแล้วจะอร่อย รสชาติจะออกหวานกว่าข้าวของจังหวัดอื่น
ข้าวหอมนั้นมักจะปลูกที่จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ และก็จังหวัดพะเยา
ข้าวเราเป็นข้าวอินทรีย์เราจะสี สด ใหม่ มีการแพ็กสูญอากาศศูนย์กิโล
เป็นการป้องกันมอดที่จะเข้ามาทำลายข้าว

ณ ปัจจุบันนี้กลุ่มเรามีความสุข ที่ได้กลับมาทำนาที่บ้าน
แล้วก็มีความสุขที่ได้ช่วยเหลือเกษตรกรที่ปรับเปลี่ยนมาทำเกษตรอินทรีย์
ตอนนี้เขาก็สามารถปลดหนี้ปลดสินได้ เริ่มทำนาแล้วมีกำไรนั่นก็คิอเป้าหมาย
ทุกวันนี้ใช้ชีวิตอย่างพอเพียงครับ ทำให้พออยู่พอกิน
แล้วชั้นก้าวหน้าก็คือมีการรวมกลุ่ม มาทำการผลิต รวบรวมการขายจะได้มีอำนาจในการต่อรอง

มีเงินเป็นแสนผมก็ไม่อยากกลับมาเป็นคนกรุงเทพฯ เลยครับ
เวลาอยู่ทุ่งนาได้เห็นฝนตกได้ฟังเสียงกบเสียงเชียดแล้วมีความสุข
และนี่เป็นชีวิตที่เราโหยหามาโดยตลอด
และเรารู้สึกว่าชีวิตที่เราอยู่ต่างจังหวัดนี่แหละครับ
อาชีพที่เราทำการเกษตรเป็นอาชีพที่เราทำแล้วมีความสุข เป็นอาชีพที่เราได้อยู่กับครอบครัว
เป็นอาชีพที่เราได้แบ่งปันสิ่งที่ดีดี เราปลูกข้าวที่อร่อย ปลูกข้าวที่มีประโยชน์
ได้แบ่งปันข้าวที่เราปลูกให้คนอื่นได้รับประทานแล้วเรามีความสุข
ตอนนี้ผมก็มีลูกชายเล็กๆ 2 คน ผมตั้งชื่อลูกชายว่า "ชาวนา" ชื่อเล่นว่าต้นข้าวและต้นกล้า
และผมคิดว่าผมจะยึดอาชีพนี้แล้วก็จะปลูกฝังให้ลูกทำนา ทำอาชีพนี้ล่ะครับ
เพราะว่าคนรุ่นใหม่เขาไม่สนใจอาชีพนี้ที่พ่อหลวงได้หวงแหน
เราได้สร้างชาติด้วยอาชีพเกษตรกรรม อยากให้คนรุ่นใหม่สนใจกลับไปทำนา
ผมเชื่อว่าทุกๆ อาชีพสามารถที่จะประสบผลสำเร็จได้แม้แต่อาชีพชาวนา
ช่องทางการติดต่อ ถ้าเป็นเฟชบุ๊คก็ ชาวนาขาเดฟ
LINE : NUIY2560 เบอร์โทร : 0845376376สวัสดีครับผมพีนวิทย์ สิทธิหล่อ อายุ 32 ปี
เป็นผู้จัดการและเป็นเข้าของบริษัท มากขามครับ
เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายมะขามแช่อิ่มเปรี้ยวยักษ์ทั้งแบบสดและอบแห้ง
โดยผมตั้งใจที่จะให้เป็นแบบออแกนิก ทำให้ดีต่อสุขภาพ
นั่นก็คือลดน้ำตาล ลดเกลือในการแช่อิ่ม
แล้วนำมาอบในโดมที่มีแสงที่สามารถควบคุมอุณหภูมิและความชื้นได้
เพราะฉะนั้นรสชาติที่ออกมานั่นจะออกมากลมกล่อมไม่ได้หวานจัด ไม่ได้เค็มจัด
ไม่เหนียวติดมือ
นอกจากนี้เรายังแกะเม็ดแกะซังให้เรียบร้อย และยังหั่นพอดีคำ พร้อมที่จะทานได้เลย
ที่มาจุดกำเนิดก็คือตั้งใจอยากจะหาต้นไม้มาปลูกแล้วก้ไปศึกษามา
มะขามตัวเปรี้ยวยักษ์เขาสามารถทนแล้ง ทนโรค แล้วก็ทนแมลง
เพราะฉะนั้นสามารถปลูกทิ้งได้เลย
แล้วก็อีกหนึ่งความตั้งใจของคนที่ขายกล้าไม้ให้ผมคือเขาบอกว่า
เขาอยากเห็นภูเขาหัวโล้นของประเทศไทยปกคลุมด้วยต้นมะขาม
ก็เลยมาคิดว่าถ้าวันหนึ่งเรามีส่วนเล็กๆ ที่สามารถช่วยเขาได้ในการทำออเดอร์
สั่งมะขามแล้วก็ปลูกมะขามเราก็จะมีความสุขที่ได้ช่วยเขา
ผมพื้นเพเป็นคนสุโขทัย แต่พอดีคุณพ่อคุณแม่เกษียนก็เลยย้ายมาอยู่ที่จังหวัดเชียงราย
ถ้าสนใจสามารถติดต่อมาที่ เฟชบุ๊ค "มากขาม" MAK KHAMCR
LINE : PMEAN

เราทำมาประมาณปีครึ่งโรงงานได้มาตรฐาน อ.ย. เรียบร้อยแล้ว
กำลังพัฒนาเพื่อจะส่งออกไปยังต่างประเทศครับ
เป้าหมายก็จะเป็นทั้งในประเทศและต่างประเทศ
เพราะมะขามมีประโยชน์เยอะ
และอีกอย่างการแช่อิ่ม มีเชื้อจุรินทรีย์บางตัวที่ช่วยระบบในการย่อยของร่างกาย
จริงๆ แล้วในประเทศของมันไม่พอขายอยู่แล้วครับ
เพราะมะขามแช่อิ่มในแต่ละหน้าเราก็อยากจะทำด้วยเหมือนกัน
ตอนนี้มีรสชาติทั้งหมด 4 รสด้วยกัน คือ รสออริจินัล รสข้าวแซ่บลักษณะคล่ยๆ ลาบ
แล้วก็มีรสบ๊วยแล้วก็รสต้มยำ ส่วนรสที่ขายดีที่สุดก็รสออริจินัล

ถ้าพูดถึงในหลวงรัชกาลที่ 9 ก็ต้องบอกว่ารับมาอยู่ในหัวใจอยู่ในจิตวิญญาณอยู่แล้วครับ
ก็คือถ้าพื้นเพเดิมช่วงหลังอยู่ที่กรุงเทพฯ ฐานะก็อยู่ในระดับที่ค่อนข้างจะโอเคในระดับหนึ่ง
แต่สุดท้ายเราเลือกที่จะย้ายไปอยู่ที่จังหวัดเชียงราย อยู่แบบพอเพียง
คือปลูกต้นไม้แล้วก็ปลูกผักกินเอง
แล้วก็ค้นพบเองว่าความสุขมันแตกต่าง คือการมีเงินไม่ได้หมายความว่าเรามีความสุข
แต่การอยู่แบบพอเพียง การแบ่งปันซึ่งกันและกันในหมู่บ้าน
ในชุมชนมันทำให้เราเห็นความสุขรวมทั้งรอยยิ้มของคนอื่นมากขึ้น
ผมเองได้ได้มีโอกาสเข้าร่วมกับมูลนิธิหนึ่งชื่อ มูลนิธิ เอิร์ทเซฟ
ของพี่ไก่ สัญทรา จุฬาธิวัฒน์
ซึ่งพี่ไก่เดินตามรอยในหลสงรัชกาลที่ 9 อยู่แล้ว
ตัวมูลนิธิก็รณรงค์ที่จะให้เกษตรกรคนไทยหันมาเดินตามรอยในหลวงรัชกาลที่ 9
ก็คือการใช้บันได 9 ขั้น ของในหลวง
แล้วก็การเลิกใช้สารเคมีหันมาใช้ออแกนิกแทน
ปลูกอย่างพออยู่พอกิน แบ่งปัน เก็บรักษา แล้วค่อยขาย
เนาะน้องงครึ้มเดจิงๆ

ขอขอบคุณ
เพลง : ตามรอยพ่อ / ขับร้องโดย น้าแอ๊ด คาราบาว
BG : คุณลักกี้ / กล่องเขียนคอมเม้นท์ : คุณ lozocat / Banner : คุณ oranuch_sri
ของแต่ง BLOG : ป้ามด + น้องดอกหญ้าเมืองเลย + ป้าเก๋า ชมพร + น้องญามี่ + คุณเนยสีฟ้า

 Create Date : 22 มิถุนายน 2562
Last Update : 17 กรกฎาคม 2562 4:25:49 น.
Counter : 1296 Pageviews.

5 comments
เพลงที่อยากร้องมากที่สุดในตอนนี้ อาจารย์สุวิมล
(24 ก.ค. 2564 11:00:06 น.)
ตุ๊บตั๊บกับดอกไม้ข้างบ้าน(เพื่อนบ้าน)ของนาง nonnoiGiwGiw
(19 ก.ค. 2564 09:42:59 น.)
เรื่องย่อซีรีส์ Tale of the Nine Tailed - ตำนานรักจิ้งจอกเก้าหาง blue_medsai
(18 ก.ค. 2564 10:27:44 น.)
ทักษิณลั่นกลับไทยแน่ เข้าประตูหน้าสุวรรณภูมิด้วย เผยยินดีช่วยเพราะ “ตู่เขาเป็นรุ่นน้องผม” สมาชิกหมายเลข 6534871
(15 ก.ค. 2564 04:22:43 น.)

ผู้โหวตบล็อกนี้...
คุณnewyorknurse, คุณTui Laksi, คุณสายหมอกและก้อนเมฆ, คุณhaiku, คุณtoor36, คุณสองแผ่นดิน, คุณSweet_pills, คุณวลีลักษณา, คุณขึ้น15ค่ำ, คุณ**mp5**

  
สนับสนุนข้าวไทยจากเชียงรายค่ะ
งานน่าสนใจมากๆ
ขอบคุณคุณอุ้มกับข่าวอีเว้นท์นี้ค่ะ
โดย: Tui Laksi วันที่: 22 มิถุนายน 2562 เวลา:10:11:59 น.
  
สวัสดีมีสุขค่ะ

เที่ยวไทยอุ่นใจทุกที่ค่ะ
โดย: ตะลีกีปัส วันที่: 22 มิถุนายน 2562 เวลา:19:18:44 น.
  
ข้าวไทยมีหลากหลายสายพันธุ์มาก ความจริงน่าจะได้รับการส่งเหมือนในลักษณะเดี๋ยวกับญี่ปุ่นที่เขาพยายามนำเสนอในส่วนของอัตลักษณ์ที่เป็นของท้องถิ่น
โดย: คุณต่อ (toor36 ) วันที่: 22 มิถุนายน 2562 เวลา:22:38:04 น.
  
บ้านเราโชคดีนะคะ ข้าวปลาอาหารอุดมสมบูรณ์
โดย: วลีลักษณา วันที่: 25 มิถุนายน 2562 เวลา:19:50:02 น.
  
ส่งกำลังใจครับ
โดย: **mp5** วันที่: 26 มิถุนายน 2562 เวลา:9:54:48 น.
ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
 *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

Aumteerama.BlogGang.com

อุ้มสี
Location :
กรุงเทพฯ  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ผู้ติดตามบล็อก : 115 คน [?]

บทความทั้งหมด