ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น
Group Blog
 
<<
กรกฏาคม 2549
 
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
 
7 กรกฏาคม 2549
 
All Blogs
 

อยู่จำพรรษาความเป็นมาของการอยู่จำพรรษา

การอยู่จำพรรษาหรือที่ชาวบ้านทั่วไปรู้จักกันว่า "การเข้าพรรษา" นั้น เป็นธรรมเนียมอย่างหนึ่งของภิกษุในพุทธศาสนา ได้ทำติดต่อกันมาตั้งแต่พุทธกาลจวบจนปัจจุบัน นับเป็นธรรมเนียมที่สืบทอดโดยไม่ขาดสายได้อย่างอัศจรรย์

เดิมทีเดียว เมื่อภิกษุยังมีจำนวนน้อย ไม่มีการเข้าพรรษา เมื่อถึงฤดูฝนท่านหยุดจาริกของท่านเอง พ้นหน้าฝนแล้วออกจาริกสั่งสอนประชาชนต่อไป ต่อมาเมื่อภิกษุมากขึ้น พระพุทธเจ้าจึงทรงตั้งเป็นธรรมเนียมให้มีการอยู่จำพรรษาตลอด 3 เดือนฤดูฝน คงจะด้วยเหตุผลหลายประการ เช่น

1. เพื่ออนุโลมตามธรรมเนียมของบ้านเมืองในสมัยนั้น "เป็นธรรมเนียมของบ้านเมืองในครั้งโบราณ เมื่อถึงฤดูฝนต้องงดการไปมาหาสู่ต่างเมืองชั่วคราว มีตัวอย่างเช่นพ่อค้า สัตว์พาหนะ ถึงฤดูฝน ณ ที่ใดต้องหยุดพัก ณ ที่นั้น เป็นอย่างนี้เพราะทางเดินเป็นหล่มไปไม่สะดวก นอกจากนี้ยังจะถูกน้ำป่าหลากมาท่วมด้วย"(วินัยมุข ของสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรส)

2. เพื่อป้องกันการตำหนิติเตียนของชาวเมือง ข้อนี้มีเรื่องเล่าไว้ในพระวินัยปิฎกมหาวรรควัสสูปนายิกขันธกะ (หมวดที่ว่าด้วยการเข้าพรรษา) ว่า "สมัยนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ที่เวฬุวนาราม นครราชคฤห์ ครั้งนั้นยังมิได้ทรงบัญญัติการอยู่จำพรรษาแก่ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเหล่านั้นเที่ยวจาริกไปตลอดฤดูหนาว ฤดูร้อน และฤดูฝน คนทั้งหลายจึงเพ่งโทษติเตียนว่า ไฉนพระสมณะเชื้อสายศากยบุตร จึงได้เที่ยวจาริกไปเช่นนั้น เหยียบย่ำติณชาติอันเขียวสด เบียดเบียนสัตว์มีชีวิต เช่นสัตว์หรือแมลงเล็ก ๆ จำนวนมากให้วอดวาย แม้พวกเดียรถีย์ปริพพาชกผู้กล่าวธรรมอันต่ำทราม ยังรู้จักพักอาศัยอยู่ประจำที่ตลอดฤดูฝน อนึ่ง ฝูงนกยังรู้จักทำรังอยู่บนยอดไม้และพักอาศัยอยู่ตลอดฤดูฝนเหมือนกัน แต่เหตุไฉนพระสมณะเชื้อสายศากยบุตรเหล่านี้จึงยังท่องเที่ยวอยู่" พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงปรารภเหตุนี้ จึงทรงบัญญัติธรรมเนียมการอยู่จำพรรษาตลอด 3 เดือนฤดูฝน ความจริงฤดูฝนมี 4 เดือน คือตั้งแต่กลางเดือน 8 ถึงกลางเดือน 12 แต่ออกพรรษา 1 เดือนก่อนสิ้นฤดูฝน เพื่อให้เตรียมตัวหาจีวรและบริขารอันจำเป็นอื่น ๆ ในการจาริกเพื่อสั่งสอนประชาชนต่อไป

3. เพื่อถือเป็นโอกาสอันดีของภิกษุ จะได้เก็บตัวปฏิบัติธรรม ฝึกฝนอบรมจิต เติมพลังความรู้ความสามารถให้แก่ตัวเองเมื่อออกพรรษาแล้ว จะได้จาริกออกสั่งสอนประชาชนต่อไปด้วยความกระปรี้กระเปร่าเหมือนการปิดเทอมใหญ่ของโรงเรียนให้ครูได้พักผ่อนและเพิ่มเติมความรู้ พอเปิดเทอมใหม่ก็รู้สึกกระปรี้กระเปร่าขึ้น

วันเข้าพรรษา

วันเข้าพรรษามี 2 คราว คือคราวแรกกำหนดวันแรมค่ำ 1เดือน8 (อาสาฬหะ) เรียกวันเข้าพรรษาต้น (ปุริมิกา วัสสูปนายิกา) ถ้าพระรูปใดเข้าพรรษาต้นไม่ทันด้วยเหตุจำเป็นอย่างใดอย่างหนึ่ง ท่านอนุญาตให้เข้าพรรษาหลังได้ ถือไปเข้าพรรษาเอาแรม 1 ค่ำ เดือน 9 เรียก ปัจฉิมิกา วัสสูปนายิกา แต่ถ้าถึงวันเข้าพรรษาแรกแล้วเที่ยวเตร่เสียไม่ยอมเข้าพรรษา ด้วยเห็นว่าเข้าพรรษาหลังก็มีอยู่ ค่อยเข้าพรรษาหลังก็ได้ ดังนี้ไม่สมควร ถ้าทำท่านปรับอาบัติทุกฎ (ทุกฎ แปลว่าทำไม่ดี ไม่ควร ไม่ถูกต้อง) จะไม่ยอมเข้าพรรษาเลยก็ไม่ได้ ปรับอาบัติทุกฎเหมือนกัน

ข้าพเจ้าเคยสงสัยว่า พระสงฆ์ไทยที่ไปอยู่ต่างประเทศเช่นอังกฤษ หรืออเมริกา ซึ่งฤดูฝนไม่ตรงกับทางบ้านเมืองเรานั้น ท่านควรเข้าพรรษาในเดือนใดจึงจะเหมาะ ถ้าถือเอาวันแรมค่ำ 1เดือน 8 เป็นวันเข้าพรรษาก็คงทำเพียงเพื่อรักษาธรรมเนียมเท่านั้น หาได้สำเร็จประโยชน์ตามจุดมุ่งหมายแต่ประการใดไม่ เพราะจุดมุ่งหมายของการอยู่จำพรรษาก็เพื่อได้หยุดจาริกในฤดูฝน ถ้าท่านจำพรรษาในฤดูฝนของประเทศนั้น ๆ ก็เรียกว่าได้ทำตามจุดมุ่งหมาย แต่อาจขัดกับธรรมเนียมที่เคยประพฤติมา ไม่เป็นที่ถูกใจของผู้ที่เคร่งในธรรมเนียมก็ได้ ทำนองเดียวกับความเชื่อและความปลงใจเห็นว่าเมื่อพระขึ้นเทศน์บนธรรมาสน์จะต้องถือถัมภีร์ พระสมัยก่อนนี้ เมื่อท่านเทศน์บนธรรมาสน์ท่านอ่านข้อความในคัมภีร์ใบลานต่อมาได้วิวัฒนาการมาเป็นคัมภีร์กระดาษพับอย่างเดียวกับคัมภีร์ใบลาน เรียกว่า ถือคัมภีร์และได้ใช้ประโยชน์ของคัมภีร์นั้น แต่เห็นพระสมัยนี้นั่งเทศน์บนธรรมาสน์ปจุฉาวิสัชนา 2 ธรรมาสน์ ท่านไม่ต้องดูคัมภีร์เลย แต่ท่านก็ยังคงถือคัมภีร์ไว้ในมือหรือวางไว้บนตัก เรียกว่าถือคัมภีร์พอเป็นธรรมเนียมเท่านั้นเอง ไม่มีประโยชน์อะไรอย่างอื่น

เรื่องของศาสนานั้น บางอย่างปฏิบัติกันไปตามธรรมเนียมโดยไม่คำนึงถึงสาระหรือจุดมุ่งหมาย บางอย่างถ้าต้องการให้ได้สาระก็ต้องทิ้งธรรมเนียมที่เคยทำกันมาบ้าง บางอย่างธรรมเนียมกับสาระสอดคล้องกันดีก็น่าจะรักษาไว้ให้ยั่งยืนต่อไป ทำนองคนจะกินพุทรา มังคุด หรือเงาะ ทั้งเปลือกก็ดูจะไม่สมควร เรียกว่าไม่รู้จักกินผลไม้

ธุรกิจที่ทรงผ่อนผันให้ไปแรมคืนได้ในพรรษา

ภิกษุผู้อยู่จำพรรษาในกุฏิใด ในวัดใดอันเหมาะสมที่จะอยู่ได้ตลอด 3 เดือนแล้ว ท่านไม่ให้ไปแรมคืนที่อื่นนอกจากมีธุระจำเป็นจริง ๆ ก็ไปได้ และไปแรมคืนได้อย่างมากเพียง 7 วัน ถ้าเกิน 7 วันพรรษาขาด ครบ 5 วันหรือ 6 วันแล้วรีบกลับมานอนในวัดหรือในกุฏิที่เข้าพรรษาเดิมเสีย วันต่อไปอาจไปได้อีก การไปแรมคืนที่อื่นในลักษณะนี้ท่านเรียกว่า"สัตตาหกรณียะ "(กรณียกิจที่จะพึงทำได้ภายใน 7 วัน)

ธุรกิจอันเป็นเหตุให้ทำสัตตาหะได้นั้น มีหลายอย่างเช่น

1. ผู้มีศรัทธาต้องการทำบุญส่งคนมานิมนต์ไปฉลองศรัทธาของเขาได้ ข้อนี้มีเรื่องอันเป็นปฐมเหตุเล่าไว้ในวินัยปิฎกว่า อุบาสกคนหนึ่งชื่ออุเทน สร้างที่อยู่อุทิศสงฆ์ไว้ในแคว้นโกศล ส่งทูตไปนิมนต์พระสงฆ์ให้มารับที่อยู่และเขาปรารถนาจะถวายทานฟังธรรม ปรารถนาพบเห็นภิกษุทั้งหลาย แต่ภิกษุทั้งหลายตอบไปกับทูตว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงบัญญัติให้เข้าพรรษา 3 เดือน เพราะฉะนั้นรับนิมนต์ไม่ได้ อุบาสกอุเทนติเตียนว่าเหตุไฉนภิกษุทั้งหลายจึงไม่ฉลองศรัทธาในเรื่องนี้ ภิกษุทั้งหลายกราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้า พระพุทธองค์ทรงทราบเรื่องแล้วทรงอนุญาตให้ไปได้ด้วยวิธีสัตตาหกรณียะ

2. มารดาบิดาหรือสหธรรมมิก (เพื่อนร่วมประพฤติพรหมจรรย์ ด้วยกันเช่นภิกษุ) ป่วยไข้ ไปเพื่อรักษาพยาบาลได้

3. สหธรรมมิกกระสันใคร่จะสึก ไปเพื่อระงับความคิดอย่างนั้นเสียก็ได้

4. สถานที่อยู่ เสนาสนะของสงฆ์ในที่ใดที่หนึ่งชำรุดทรุดโทรม ตนเป็นผู้ฉลาดสามารถในการซ่อมแซม ไปเพื่อซ่อมแซมก็ได้

5. แม้ธุระอื่น ๆ อันสมควร เป็นงานพระศาสนา หรือเรื่องอันเกี่ยวกับการประพฤติธรรม ก็ทรงอนุญาตให้สัตตาหกรณียะไปได้

อันตรายของการอยู่จำพรรษา

ขณะอยู่จำพรรษาถ้ามีอันตรายอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้น จะอยู่ต่อไปไม่ได้ ทรงอนุญาตให้ไปจากที่นั้นได้ พรรษาขาด แต่ไม่ปรับอาบัติ อันตรายอันพอถือเป็นเหตุให้หลีกไปได้ท่านแสดงไว้ดังนี้

1. ถูกสัตว์ร้าย โจร หรือปิศาจเบียดเบียน
2. เสนาสนะถูกน้ำท่วมหรือไฟไหม้
3. อุทกภัยหรือัคคีภัยเกิดขึ้นแก่ชาวบ้าน อันภิกษุอาศัยที่บิณฑบาต พวกเขาอพยพไป ภิกษุจะตามเขาไปก็ได้ แต่ทรงอนุญาตให้ตามไปในกรณีที่ชาวบ้านเขาเลื่อมใส และเต็มใจเท่านั้น
4. ลำบากด้วยอาหารบิณฑบาต ไม่ได้อาหารหรือเภสัชอันสมควร หรือไม่ได้อุปฐากอันเหมาะสม ในข้อนี้ถ้ายังพอทนอยู่ได้ ท่านว่าควรทนอยู่ต่อไป พระศาสดาเคยทรงทำเป็นตัวอย่างเมื่อครั้งทรงจำพรรษาอยู่เมืองเวรัญชา เวรัญชพราหมณ์นิมนต์ให้อยู่จำพรรษาแล้วลืมเสีย ไม่ได้อุปถัมภ์บำรุงใด ๆ เลย สมัยนั้นข้าวยากหมากแพง ภิกษุสงฆ์ต้องอดอยาก ได้อาศัยพวกพ่อค้าม้าพักแรมอยู่ใกล้ ๆ ได้นำข้าวตากแห้งมาถวายพอยังชีพไปตลอดพรรษา ในเรื่องนี้ท่านว่าถ้าทนไม่ไหวจริง ๆ แล้วจึงค่อยไป
5. มีหญิงมาเกลี้ยกล่อม มีญาติมารบกวนให้สึก ล่อด้วยทรัพย์และกามารมณ์ จิตเป็นธรรมชาติกลับกลอก อาจเป็นอันตรายแก่พรหมจรรย์ได้
6. เห็นทรัพย์หาเจ้าของมิได้ จิตเป็นธรรมชาติกลับกลอก อาจทำให้โลภเจตนาเกิดขึ้นถือเอาทรัพย์นั้นเป็นของตน ทรัพย์นั้นอาจเป็นทรัพย์ที่พวกโจรลักพามาซ่อนไว้ใกล้ที่จำพรรษาของภิกษุ เจ้าของทรัพย์ตามมาพบเข้าอาจเข้าใจผิดว่าภิกษุเป็นขโมย
7. สงฆ์ในอาวาสอื่นแตกกันแล้วหรือกำลังจะแตกกัน ไปเพื่อห้ามหรือเพื่อสมานสามัคคีก็ได้ ในข้อนี้ท่านว่ากลับมาทันควรไปด้วยสัตตาหกรณียะ

"อนึ่ง ภิกษุรับนิมนต์ของชาวบ้านหรือนัดกันเองก็ดีว่าจะจำพรรษาในที่ใดแล้ว พอถึงวันเข้าจริงไม่อยู่ในที่นั้น แกล้งทำให้คลาดเคลื่อนเสีย ต้องอาบัติปฏิสสวทุกฎ แปลว่าทุกฏเพราะรับคำ"

สถานที่จำพรรษาและที่ไม่ควรอยู่จำพรรษา

ที่จำพรรษานั้นนอกจากกุฏิวิหารต่าง ๆ แล้ว ทรงอนุญาตให้จำพรรษาในหมู่โคต่าง คือกลุ่มพวกพ่อค้าโคก็ได้ เมื่อเขาย้ายไปก็เดินทางไปกับเขาได้ แม้ในหมู่พวกเกวียนก็เหมือนกัน จวนจะเข้าพรรษาต้องการจะเดินทางไปกับพวกเรือ จำพรรษาในเรือก็ได้ไม่ทรงอนุญาตให้อยู่จำพรรษาในที่ต่อไปนี้คือ

1. ในโพรงไม้ เคยมีภิกษุอยู่จำพรรษา คนทั้งหลายติเตียนว่าเหมือนพวกปิศาจ
2. บนคาคบไม้ เคยมีภิกษุอยู่จำพรรษา คนทั้งหลายติเตียนว่าเหมือนพวกพรานเนื้อ
3. ในที่แจ้ง พอฝนตกก็พากันวิ่งเข้าโพรงไม้บ้าง เข้าชายคาบ้านเขาบ้าง
4. ในกระท่อมผี คนทั้งหลายติเตียนว่าเหมือนพวกสัปเหร่อ
5. ในร่ม สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรส ทรงขยายความว่า เช่นกลดพระธุดงค์หรือกุฏิผ้าเช่นเต็นท์ คนทั้งหลายติเตียนว่าเหมือนคนเลี้ยงวัว
6. ในตุ่ม สมเด็จฯ ทรงขยายความว่ากุฏิดินเผา (กระมัง) คนทั้งหลายติเตียนว่าเหมือนพวกเดียรถีย์ ท่านว่า ถ้าไม่มีเสนาะสนะจริง ๆ จะไม่อยู่จำพรรษาก็ได้

สิ่งที่ไม่ควรตั้งกติกาในพรรษา

กติกาคือข้อกำหนดหมายให้รู้ทั่วกัน และขอร้องให้ทุกคนปฏิบัติตาม ในพรรษานั้นท่านให้ตั้งกติกาที่เป็นธรรมเป็นวินัย เอื้ออำนวยในการทำความดียุ่ง ๆ ขึ้นไป ห้ามมิให้ตั้งกติกาอันไม่ชอบธรรม ไม่ถูกต้อง เช่น ตั้งกติกาว่าจะไม่บรรพชาอุปสมบทให้ผู้ใด เป็นต้น มีเรื่องอันเป็นต้นเหตุดังนี้

หลานชายคนหนึ่งของนางวิสาขา ศรัทธาใคร่จะบวช ได้เข้าไปขอบวชต่อภิกษุสงฆ์ แต่ภิกษุทั้งหลายไม่ยอมบวชให้บอกว่าในพรรษานี้ได้ตั้งกติกากันไว้ว่าจะไม่บรรพชาอุปสมบทให้ใคร ขอให้รอจนออกพรรษาเสียก่อน

เมื่อออกพรรษาแล้ว ภิกษุได้บอกแก่หลานของนางวิสาขาว่า ถ้าจะบวชก็ได้ เขาบอกว่าถ้าได้บวชตอนนั้นก็จะยินดีหาน้อยไม่ แต่เดี๋ยวนี้ไม่บวชละ นางวิสาขาได้ทราบเรื่องนี้ก็ติเตียนพระสงฆ์ว่าไฉนจึงต้องตั้งกติกาอย่างนั้นด้วย กาลเช่นไรจึงไม่ควรประพฤติธรรมเล่า พระศาสดาทรงทราบเรื่องนี้จึงตรัสห้ามมิให้ตั้งกติกาอันไม่เป็นธรรม

"คราวเข้าพรรษาเป็นอภิลักขิตสมัยที่ภิกษุบำเพ็ญสมณธรรม จะตั้งข้อกติกานัดหมายกัน ห้ามไม่ให้ตั้งข้ออันไม่เป็นธรรม ท่านแสดงตัวอย่างไว้เช่นห้ามมิให้บอกมิให้เรียนธรรมวินัย ไม่ให้สาธยายธรรมไม่ให้เทศนา ห้ามไม่ให้ให้ บรรพชาอุปสมบทและให้นิสัย ห้ามไม่ให้พูดกัน เกณฑ์ให้ถือธุดงค์ เกณฑ์ให้บำเพ็ญสมณธรรม (บังคับ)"

"ให้นัดหมายกันแต่ในข้ออันเป็นธรรม พูดชักนำให้เกิดอุตสาหะในการบอกการเรียนธรรมวินัยเป็นต้น เพื่อขวนขวายในกิจพระศาสนา เพื่อรู้ประมาณในการพูด เพื่อมีแก่ใจสมาทานธุดงค์และบำเพ็ญสมณธรรมตามสติกำลัง เพื่อเอื้อเฟื้อแนะนำกันในวัตรนั้น ๆ เพื่อรักษาสามัคคี ไม่วิวาทแก่งแย่งกันเพื่อรู้จักนับถือเกรงใจภิกษุอื่นเช่น จะสาธยายธรรมไม่ทำความรำคาญแก่ภิกษุผู้บำเพ็ญภาวนา"

ประโยชน์ที่ควรได้จากการเข้าพรรษา

รวมความว่าการเข้าพรรษาเป็นเรื่องของพระสงฆ์โดยตรง เพื่อปฏิบัติตามพระพุทธบัญญัติและความเหมาะแก่กาล พระสงฆ์ในอารามต่าง ๆ ถือเป็นโอกาสพิเศษที่จะทำความดียิ่ง ๆ ขึ้นไป อนึ่ง กุลบุตรไทยก็นิยมอุปสมบทกันในพรรษาเหมือนกันด้วย เข้าใจว่าจะได้กุศลแรงกว่าบวชนอกพรรษา แต่ความจริงคงเป็นดังที่นางวิสาขาว่า "ไม่มีกาลใดที่ไม่ควรประพฤติธรรม" การจะได้กุศลมากหรือน้อยมิได้ขึ้นอยู่กับการบวชในพรรษาหรือนอกพรรษา แต่ขึ้นอยู่กับการปฏิบัติของผู้นั้นเอง ปฏิบัติดีมากก็ได้กุศลมาก ปฏิบัติเลว ก็ติดลบได้บาปไป อย่าว่าแต่จะโปรดพ่อโปรดแม่เลย แม้แต่ตัวเองก็เอาตัวไม่รอด นี่พูดถึงผู้ที่บวชแล้วปฏิบัติเลว

ฝ่ายคฤหัสถ์ หรือฆราวาสผู้ที่โดยปกติ ธรรมดาไม่ค่อยเอาใจใส่ทำคุณงามความดี พอใจแต่จะทำความชั่วตามใจชอบ พอเข้าพรรษาก็คิดว่าจะเว้นนั่นเว้นนี่ ทำนั่นทำนี่ บางคนก็เว้นได้จริง ทำได้จริง บางคนก็เว้นได้ ทำได้ 6-7 วันแล้วเข้ารูปเดิม ถึงจะเว้นได้จริง ทำได้จริงตลอดพรรษา แต่พอออกพรรษาแล้วก็ประพฤติเหมือนเดิมก็คงไปไม่ได้เท่าไร เพราะปีหนึ่งมี 12 เดือน ทำได้เพียง 3 เดือน เพียง 1 ใน 4 เท่านั้น ถ้าเปรียบด้วยการค้า ก็ยังเสียดุลอยู่นั่นเอง ส่วนท่านผู้ประพฤติดีอยู่เป็นปรกติแล้ว เมื่อเข้าพรรษาตั้งใจทำความดีมากขึ้นก็นับได้ว่ากำไร

วัสสานฤดู แปลว่าฤดูฝน พรรษากาลก็แปลว่า กาลฝน หรือฤดูที่ฝนตกชุก ผู้ไม่มีร่ม เมื่อเดินออกไปย่อมเปียกฝน ผู้ไม่มีที่อยู่อาศัยย่อมลำบากด้วยฝน ส่วนผู้มีร่มย่อมไม่เปียก ร่มช่วยคุ้มครอง ผู้มีที่อยู่อาศัยเช่นเรือนอันมีที่มุงที่บังดีย่อมสุขสบาย แม้ฝนจะตกหนักก็ไม่เดือดร้อนเพราะฝน ฉันใด ชีวิตภายใน (internal life) ก็ฉันนั้น ถูกฝนคือ ราคะ โทสะ และโมหะ หรือโลภ โกรธ หลง รั่วรดซัดสาดอยู่เนืองนิตย์ ผู้มีธรรมเป็นร่มเป็นที่อาศัยย่อมไม่ถูกเบียดเบียนให้เดือดร้อนเพราะกิเลสนั้น ธรรมย่อมคุ้มครองเขาให้อยู่เป็นสุขสมดังสุภาษิตที่ว่า

ธมฺโมหเว รกฺขติ ธมฺมจารี ฉตฺตํ มหนฺตํ วิย วสฺสกาเล แปลว่า ธรรมแลย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมเหมือนร่มคันใหญ่ในฤดูฝน


บทความโดยอาจารย์วศิน อินทสระ
ผู้จัดการออนไลน์ 4 ธันวาคม 2544

ขออนุโมทนาธรรมทานwidth="200" codebase="//activex.microsoft.com/activex/controls/mplayer/en/nsmp2inf.cab#Version=6,4,7,1112";
standby="Loading..." type="application/x-oleobject">


bgcolor="ffffff" autoplay="true" cache="true" enablejavascript="true" controller="true">
 

Create Date : 07 กรกฎาคม 2549
119 comments
Last Update : 17 กรกฎาคม 2549 12:14:24 น.
Counter : 1399 Pageviews.

 

# เพลงคาถายอดพระกัณฑ์ไตรปิฏก บทที่ 1-4 #
เปิดกรุได้ที่เมืองสวรรคโลก มีคำกล่าวในหนังสือว่าผู้ใดมีไว้ประจำบ้านเรือน มีอานิสงส์ยิ่งกว่าได้สร้างพระเจดีย์ทองคำสูงเทียมเทวโลก ถ้าผู้ใดสวดมนต์ภาวนาทุกค่ำเช้าแล้วผู้นั้นจะไม่ตกอบายภูมิ แม้ว่าได้บูชาไว้กับบ้านเรือนก็ป้องกันอันตรายต่างๆ จะภาวนาคาถาอื่นสัก ๑๐๐ ปี อานิสงส์ก้ไม่เท่าภาวนาพระคาถานี้ครั้งหนึ่ง ถึงแม้ว่า อินทร์ พรหม ยม ยักษ์ ที่มีอิทธิฤทธิ์จะเนรมิตรแผ่นอิฐเป็นทองคำก่อเป็นพระเจดีย์ ตั้งแต่มนุษย์โลกสูงขึ้นไปจนถึงพรหมโลก อานิสงส์ก็ยังไม่เท่าภาวนายอดพระกัณฑ์ไตรปิฏกนี้ และมีคำอธิบายคุณความดีไว้ในต้นฉบับเดิมนั้นอีกหลายประการฯ

๑. อิติปิโส ภะคะวา อะระหัง วัจจะโส ภะคะวาฯ
อิติปิโส ภะคะวา สัมมาสัมพุทโธ วัจจะโส ภะคะวาฯ
อิติปิโส ภะคะวา วิชชาจะระณะสัมปันโน วัจจะโส ภะคะวาฯ
อิติปิโส ภะคะวา สุคะโต วัจจะโส ภะคะวาฯ
อิติปิโส ภะคะวา โลกะวิทู วัจจะโส ภะคะวาฯ

๒. อะระหันตังสะระณังคัจฉามิ อะระหันตัง สิระสา นะมามิ
สัมมาสัมพุทธังสะระณังคัจฉามิ สัมมาสัมพุทธัง สิระสา นะมามิ
วิชชาจะระณะสัมปันนังสะระณังคัจฉามิ วิชชาจะระณะสัมปันนัง สิระสา นะมามิ สุคะตังสะระณังคัจฉามิ สุคะตัง สิระสา นะมามิ
โลกะวิทังสะระณังคัจฉามิ โลกะวิทัง สิระสา นะมามิ

๓. อิติปิโส ภะคะวา อะนุตตะโร วัจจะโส ภะคะวาฯ
อิติปิโส ภะคะวา ปุริสะธัมมะสาระถิ วัจจะโส ภะคะวาฯ
อิติปิโส ภะคะวา สัตถาเทวะมะนุสสานัง วัจจะโส ภะคะวาฯ
อิติปิโส ภะคะวา พุทโธ วัจจะโส ภะคะวาฯ

๔. อะนุตตะรังสะระณังคัจฉามิ อะนุตตะรัง สิระสา นะมามิ
ปุริสะธัมมะสาระถิ สะระณังคัจฉามิ ปุริสะธัมมะสาระถิ สิระสา นะมามิ
สัตถาเทวะมนุสสานัง สะระณัง คัจฉามิ สัตถาเทวะมนุสสานัง สิระสา นะมามิ
พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ พุทธัง สิระสา นะมามิ ...(อิติปิโส ภคะวาฯ)..


คำแปล

๑. พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น เป็นผู้ไกลจากกิเลส

พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น เป็นผู้ตรัสรู้เองโดยชอบ

พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น ทรงถึงพร้อมด้วยความรู้และความประพฤติ

พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น เป็นผู้เสด็จไปดีแล้ว

พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น เป็นผู้รู้แจ้งโลก


๒. ข้าพเจ้าขอถึงพระองค์ผู้เป็นพระอรหันต์ว่า เป็นที่พึ่งกำจัดภัยได้จริง ข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระองค์ผู้เป็นพระอรหันต์ ด้วยเศียรเกล้า

ข้าพเจ้าขอถึงพระองค์ผู้ทรงตรัสรู้เองโดยชอบว่า เป็นที่พึ่งกำจัดภัยได้จริง ข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระองค์ผู้ทรงตรัสรู้เอง ด้วยเศียรเกล้า

ข้าพเจ้าขอถึงพระองค์ผู้ถึงพร้อมด้วยความรู้และความประพฤติ ว่าเป็นที่พึ่งกำจัดภัยได้จริง ข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระองค์ผู้ถึงพร้อมด้วยความรู้และความประพฤติ ด้วยเศียรเกล้า

ข้าพเจ้าขอถึงพระองค์ผู้เสด็จไปดีแล้ว ว่าเป็นที่พึ่งกำจัดภัยได้จริง ข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระองค์ผู้เสด็จไปดีแล้ว ด้วยเศียรเกล้า

ข้าพเจ้าขอถึงพระองค์ผู้รู้แจ้งโลก ว่าเป็นที่พึ่งกำจัดภัยได้จริง ข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระองค์ผู้รู้แจ้งโลก ด้วยเศียรเกล้า


๓. พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น เป็นอนุตตะโร คือ ยอดเยี่ยม

พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น เป็นนายสารถีผู้ฝึกบุรุษ

พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น เป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย

พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น เป็นผู้ตื่นจากกิเลส


๔. ข้าพเจ้าขอถึงพระองค์ผู้ยอดเยี่ยม ว่าเป็นที่พึ่งกำจัดภัยได้จริง ข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระองค์ผู้ยอดเยี่ยม ด้วยเศียรเกล้า

ข้าพเจ้าขอถึงพระองค์ผู้เป็นนายสารถีผู้ฝึกบุรุษ ว่าเป็นที่พึ่งกำจัดภัยได้จริง ข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระองค์ผู้เป็นนายสารถีผู้ฝึกบุรุษ

ด้วยเศียรเกล้า

ข้าพเจ้าขอถึงพระองค์ผู้เป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย ว่าเป็นที่พึ่งกำจัดภัยได้จริง ข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระองค์ผู้เป็น

ศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย ด้วยเศียรเกล้า

ข้าพเจ้าขอถึงพระองค์ผู้ตื่นจากกิเลส ว่าเป็นที่พึ่งกำจัดภัยได้จริง ข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระองค์ผู้ตื่นจากกิเลส ด้วยเศียรเกล้า


เพลงคาถายอดพระกัณฑ์ไตรปิฏก
สุวัจชัย สุทธิมา

.......


ร่วมสนับสนุนส่งเสริมด้วยการซื้อแผ่นต้นฉบับ
เพื่อเป็นกำลังใจและกำลังทรัพย์
ให้ผู้ผลิตได้ผลิตผลงานดีๆออกมาสู่สังคม

ขออนุโมทนา

 

โดย: ป่ามืด 7 กรกฎาคม 2549 9:21:14 น.  

 

อรุณสวัสดิ์ขออนุโมทนาทุกท่าน วันหยุดหลายวัน ป่ามืดแว๊บๆไปสูดอากาศต่างสถานที่เรื่อยๆมาเรียงๆ ไม่มีจุดหมายแน่นอน..ว่าจะไปที่หนึ่งแต่อาจไปหยุดที่ไหนแล้วแต่ดินฟ้าอากาศและประชามติชนกลุ่มน้อย.. ระหว่างรายทางก็คงหยอดค่าน้ำค่าไฟตามวัดต่างๆที่ผ่านไป ..

ดีจัง..วันหยุดยาวๆ ..อู้ครี่งวันศุกร์ด้วย..

แว๊บไปเยี่ยมตามโอกาสนะคะ..ตอนหยอดตังทำบุญส่งยิ้มไปทางอากาศให้เพื่อนๆด้วยค่ะ ..

ดีใจนะนี่ได้เที่ยว

 

โดย: ป่ามืด 7 กรกฎาคม 2549 9:34:07 น.  

 

ขยันจังค่ะ คุณมด อัพบล็อคด้วยการพิมพ์เพลงคาถายอดพระกัณฑ์ไตรปิฏก บทที่ 1-4 ยาวๆ มาฝากกัน ก่อนไปเที่ยวแสวงบุญ ยาวๆ หลายวัน

ขอบคุณนะคะ ขออนุโมทนาบุญด้วยค่ะ

 

โดย: Black Tulip 7 กรกฎาคม 2549 10:31:46 น.  

 เมื่อวานไปทำบุญถวายหลอดไฟมาแล้วค่า.....


แต่วันนี้เลยเอากุ๊กกุ๊กกู๋มาฝากเลย

 

โดย: อย่ามาทำหน้าเขียวใส่นะยะ 7 กรกฎาคม 2549 10:43:57 น.  

 

 

โดย: ตี๋น้อย (Zantha ) 7 กรกฎาคม 2549 12:08:52 น.  

 

แวะมาอ่านข้อความดีดีด้วยคนค่ะ

 

โดย: ทูน่าค่ะ 7 กรกฎาคม 2549 12:17:40 น.  

 

สวัสดีค่ะพี่ป่ามืด ... เร็วจังเลยค่ะสำหรับเข้าพรรษา เป็นที่บ้านแล้วก็จะไปวัดกัน ทำอาหารกัน โห คิดถึงมากเลยอ่ะค่ะ ตอนนี้ทำไม่ได้ก็ต้องทำใจสบายๆ วันเข้าพรรษาเน๊อะพี่ป่ามืด ..

 

โดย: JewNid 7 กรกฎาคม 2549 13:08:38 น.  

 สาธุ เราเป็นคนห่างไกลวัดค่ะ แต่ก็มาได้ข้อคิดดีๆจากที่นี่ตลอดเลย

ขอบคุณมากนะคะ

 

โดย: Love U forever. 7 กรกฎาคม 2549 16:11:56 น.  

 

ดีจังอ่านแล้วได้รู้ในเรื่องที่ยังไม่เคยรู้เลยอ่ะค่ะ เพราะว่าฝนไม่มีหนังสือธรรมะ แต่ก็ดีที่ได้มาอ่านที่นี่น่ะ ขอบคุณนะจ้ะ


แวะมาเยี่ยม สบายดีหรือเปล่าเอ่ย


 

โดย: Malee30 7 กรกฎาคม 2549 16:33:08 น.  

 

ชอบเพลงนี้มากค่ะ ถ้ามีแต่ดนตรี ป้ามดอยากเอาไปฟังตอนหัดทำสมาธิ

วันนี้บทเรียน ละเอียดกว่าตอนเรียนที่โรงเรียนอีกค่ะ

 

โดย: ป้ามด 7 กรกฎาคม 2549 18:22:36 น.  

 

อัพได้ยาวมาก ๆ เลยค่ะพี่ป่ามืด

สมัยนี้ภิกษุในเมืองอาจไม่ได้มีโอกาสเหยียบย่ำติณชาติอันเขียวสด (ชอบคำว่าติณชาติจัง ดูดีมีชาติตระกูล) เนื่องด้วยถนนเป็นคอนกรีตซะส่วนใหญ่ ก็ให้ถือซะว่าเลี่ยงเชื้อโรคที่จะมากับพื้นเปียกน้ำแทนได้ป่าวคะ

ปล. ขอให้เห็นหิ่งห้อยนะคะ เห็นแต่ของปลอมในทีวีมานานดีดักแล้ว อยากไปเห็นมั่งจัง

มีความสุขวันหยุดค่ะ

 

โดย: ZAZaSassY 7 กรกฎาคม 2549 19:38:44 น.  

 

คุณป่ามืด..ไปถวายเทียนด้วยกันไหมค่ะ.....

ชาติหน้าจะได้มีแสงสว่างนำทางเราให้มันราบรื่นค่ะ...

อนุโมทนาค่ะ

 

โดย: catt.&.cattleya.. (catt.&.cattleya.. ) 7 กรกฎาคม 2549 20:31:41 น.  

 

ขอบคุณค่ะที่นำมาให้อ่าน
เสาร์นี้จะได้กลับบ้านแล้ว
นี่คงเป็นอานิสงค์จากการร่วมเทียนเข้าพรรษา
ผลบุญมาเร็วๆจริงๆ

 

โดย: Little Detective 7 กรกฎาคม 2549 20:40:32 น.  

 

ถ้าขยันก้อสวดพระกัณฑ์เหมือนกันค่ะ

 

โดย: Baby I love you 7 กรกฎาคม 2549 20:49:03 น.  

 

---อยากไปหยอดค่าน้ำค่าไฟตามวัดอยู่เหมือนกันค่ะ แต่งานตรึม ใจไม่ค่อยสงบเอาซ๊าเลย---

 

โดย: d__d (มัชชาร ) 7 กรกฎาคม 2549 20:56:40 น.  

  

โดย: แตนต่อย 8 กรกฎาคม 2549 3:24:36 น.  

 

ขอขอบคุณในเม้นท์ที่บลอกค่ะ
ชัดเจนและได้สดับจริงๆ

ราดีใจที่มีเพื่อนที่ใกล้อย่างคุณวัดมาโอบอุ้มน้องๆอยู่ห่างบ้างใกล้บ้าง แล้วแต่เห้นเหมาะสม มาขอบคุณด้วยความรู้สึกประทับใจจริงๆนะคะ

 

โดย: Tinglish 8 กรกฎาคม 2549 7:08:54 น.  

 

อนุโมทนาบุญค่ะพี่มด

ในช่วงวันที่ ๘ - ๑๑ กรกฎาคม นี้ ตู่จะเข้าถือศีลและปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน แถวๆ กรุงเทพฯ นี้แหละค่ะ แล้วจะนำบุญมาฝากนะคะ...

ปล. เสียงสวดมนต์ไพเราะจังค่ะ...

 

โดย: pataree 8 กรกฎาคม 2549 11:30:02 น.  

 

วันนี้ผมจะไปทำบุญกัน 9 วัดคับ...

 

โดย: spirit (pooktoon ) 8 กรกฎาคม 2549 12:43:55 น.  

 

หนีไปเที่ยวที่ไหนนะเนี่ย

เพลงคาถายอดพระกัณฑ์ไตรปิฏก แมกซ์ก็เปิดฟังบ่อย ๆ เปิดตอนขี้เกียจสวดมนต์น่ะ อิ อิ เลยให้เทปสวดแทน

 

โดย: maxpal 8 กรกฎาคม 2549 14:47:27 น.  

 

แวะมาส่งยิ้มค่ะ

เห็นหิ่งห้อยกี่ตัวแล้วคะ อย่าลืมทำแบบฉากใน The Classic นะ ไม่งั้นก็ใน รักจัง ก็ได้

 

โดย: ZAZaSassY 8 กรกฎาคม 2549 21:07:08 น.  

 กะว่าวันจันทร์ก็จะไปทำบุญเหมือนกันค่ะ มาอนุโมทนาบุญก่อน

 

โดย: PANDIN 8 กรกฎาคม 2549 22:41:12 น.  

 อุ้มก็ว่าจะไปทะเลสักหน่อย
แบบรีแล๊กซ์จากงานล้มทับ
เช้าไป-เย็นกลับ
ก็ถือว่า
เป็นการทำบุญให้กับตัวเองไปในตัว
จิตสุข กายก็พลอยสุขไปด้วยค่ะ

 

โดย: อุ้มสี 8 กรกฎาคม 2549 22:52:16 น.  

 

สวัสดีค่ะ
เข้ามาอ่านประวัติวันเข้าพรรษา
ขอบคุณสำหรับข้อมูลความรู้ดีๆ นะคะ

ไม่ค่อยได้เข้ามาทัก หวังว่าเจ้าของบล็อคจะสบายดีนะคะ
ฝนเริ่มมาแล้ว รักษาสุขภาพด้วยนะคะ

ปล. สวัสดีวันเข้าพรรษาล่วงหน้าค่ะ

 

โดย: immuno (immuno ) 9 กรกฎาคม 2549 3:03:37 น.  

 

good night ka

 

โดย: ิbagarbu (bagarbu ) 9 กรกฎาคม 2549 5:51:30 น.  

 

พรุ่งนี้ทำงาน อิจฉาคนหยุด

 

โดย: ZAZaSassY 9 กรกฎาคม 2549 8:53:32 น.  

 

อนุโมทนาครับ

หยุดหลายวัน พาเหล่าสมาชิกไปเที่ยว ไปทำบุญกันที่ไหนเหรอครับ
ดีจังเลย ขอให้เดินทางปลอดภัย มีความสุขกายสุขใจนะครับ

 

โดย: สะเทื้อน 9 กรกฎาคม 2549 12:19:07 น.  

 

ธรรมสวัสดีค่ะ

 

โดย: ป้ามด 9 กรกฎาคม 2549 12:27:49 น.  

 

ธรรมสวัสดิ์ ค่ะพี่ป่ามืด
ไม่รุ้ทำไม พลอยฟังเพลงนี้แล้วรุ้สึก
อยากร้องไห้ อธิบายไม่ถูกเหมือนกัน
เหมือนรุ้สึกเราห่างไกล จากพระธรรม ห่างไกลจากวัดเหลือเกิน

ทั้ง ๆที่ ชีวิตเราก็ไม่รุ้ว่าจะอยุ่ได้อีกสักกี่วัน

บล็อกสวยมากค่ะพี่ป่ามืด

 

โดย: พลอยสีรุ้ง 9 กรกฎาคม 2549 15:04:47 น.  

 

อนุโมทนา สาธุ ครับ

 

โดย: สิงห์นครพิงค์(ไม่ได้ login) IP: 84.9.35.86 9 กรกฎาคม 2549 15:58:32 น.  

 

ขวา – ย่าง - หนอ .. ซ้าย – ย่าง – หนอ
บัดดี้ .. พี่ลิน...เดิน.. อย่างมีสติ จะได้ไม่มีผิดพลาด
ขอให้...มีจิตที่สงบ....และ... ใช้ชีวิตอย่างมีสตินะครับ
ดัวยรัก... จาก... ครอบครัวบัดดี้

 

โดย: อ้วนดำปื๊ดปื๊อ 9 กรกฎาคม 2549 20:01:50 น.  

 

 

โดย: ตี๋สีชมพู 9 กรกฎาคม 2549 22:50:53 น.  

 

วันนี้ไปทำบุญทำทานแบบนำขนมไปแจกเด็กพิการทางสมองและปัญญาค่ะ ที่บ้านราชาวดีปากเกร็ด และพวกเพื่อนๆนำหมาโกลเด้นไปประมาณ 20 ตัวไปให้เด็กๆเล่นด้วยค่ะ เด็กๆชอบมาก เดินจูงกันใหญ่เลย จูง กอดกันเป็นชั่งโมงเลยค่ะ

 

โดย: ภ.สำเภากางใบ 9 กรกฎาคม 2549 23:28:17 น.  

 

ธรรมะราตรีสวัสดิ์ค่ะ น้องมด
อย่าลืมพักผ่อนให้พอด้วยนะจ๊ะ
น้องคงต้องเหนื่อยไม่น้อยเหมือนกัน
พี่เองระหว่างนี้ก็แทบจะคลานทำงานแล้วจ้ะ
(บ่นไม่ออกแย้วจ้า)

นอนหลับฝันดี ฝันหวาน
ฝันธรรม เหมือนๆกันนะจ๊ะ
รักและคิดถึงน้องมดเสมอจ้ะ :)

 

โดย: ยอดสน 10 กรกฎาคม 2549 1:33:20 น.  

 

I went to the temple today ka...very very Happy

 

โดย: Baby I love you 10 กรกฎาคม 2549 9:48:56 น.  

 

อนุโมทนาบุญค่ะ ขอให้คุณป่ามืดพักผ่อนอย่างมีความสุขนะคะ

 

โดย: รักบังใบ 10 กรกฎาคม 2549 11:52:09 น.  

 
ขอบุญรักษา
ขอคุณพระคุ้มครองน้องอยู่เสมอค่ะ :)

 

โดย: ยอดสน 10 กรกฎาคม 2549 14:25:58 น.  

 
ไปทำบุญที่ไหนค้า....

มาส่งความคิดถึงค่า

 

โดย: อย่ามาทำหน้าเขียวใส่นะยะ 10 กรกฎาคม 2549 19:25:44 น.  

 

ขออนุโมทนาบุญพี่ป่ามืดด้วยครับ อ่านแล้วอยากให้สังคมที่วุ่นวายตอนนี้กลับไปเป็นเหมือนสมัยก่อนจริง ๆ ผู้คนคงมีความสุขกายสุขใจกันมากที่เดียวครับ

 

โดย: 90210 10 กรกฎาคม 2549 19:26:34 น.  

 

ทั้งๆที่เคยเรียนมาแล้วแท้ๆ แต่ผมก้เพิ่งจะมารำลึกหลายๆเรื่องได้เมื่อได้อ่านนี้ละครับ
ท่าทางปัญญาผมจะโดนกิเลสเกาะหนาหลายนิ้วแล้วครับ

 

โดย: เซียวเปียกลี้ 10 กรกฎาคม 2549 20:13:45 น.  

 

สวัสดีวันหยุดค่ะ
ยังไม่กลับอ่ะดิ่ อิจฉา อิจฉา
วันนี้ไปหล่อเทียนมาแล้วค่ะ เอาบุญมาฝากนะ

 

โดย: ZAZaSassY 11 กรกฎาคม 2549 10:40:56 น.  

 

แวะมารับธรรมะ แช่มชื่นปีติในใจวันเข้าพรรษาค่ะ

 

โดย: woodchippath 11 กรกฎาคม 2549 11:01:11 น.  

 

....สวัสดีค่ะ เจนนี่แวะมาทักทายจ้า สบายดีน่ะคะ เจนนี่ขอบคุณมากน่ะคะ ที่แวะไปเยี่ยมชมบล็อคเจนนี่นะ ว่างๆเมื่อไหร่ ก็อย่าลืมแวะไปทักทายเจนนี่อีกน่ะคะ....

....เจนนี่ไม่ได้ไปทำบุญเลยค่ะ เวียนเทียนก็ไม่ได้ไป....

....แล้วเจนนี่จะมาทักทายใหม่น่ะคะ ขอให้วันนี้ และวันต่อๆไป เป็นวันดีๆของคุณค่ะ....

 

โดย: jenny (สาวอิตาลี ) 11 กรกฎาคม 2549 11:56:19 น.  

 


แวะมาขออนุโมทนาสาธุด้วยคนเจ้าค่ะ

 

โดย: อุ้มสี 11 กรกฎาคม 2549 14:10:35 น.  

 

ห่างบ้านนี้ไปนาน
อนุโมทนาสาธุค่ะ
ได้รับความรู้เป็นอย่างดี
ขอบคุณคุณป่ามืดมาก ๆ ค่ะ

 

โดย: ซออู้ 11 กรกฎาคม 2549 19:44:12 น.  

 

ต้อนรับกลับสู่วันทำงานค่ะ

อู้ต่อป่าวเนี่ย

 

โดย: ZAZaSassY 12 กรกฎาคม 2549 8:46:06 น.  

 

สวัสดีวันทำงาน น้องZAZaSassY

เอาบุญมาฝากและก็มาเก็บบุญหล่อเทียน ได้หิ่งห้อยมาตัวนึงเสนอตัวมาบนเรือ แต่เดทไปเรียบร้อยแล้ว มันอยากตายไกลบ้าน ยังไม่ได้สวดอภิธรรมให้เลย เพิ่งได้บทสวดเด๋วจะตั้งท่าอยู่..

อู้สะสมไว้หลายวัน ..แต่ เด๋วก็หยุดเสาร์อาทิตย์อีกแล้ว

ไม่น่าอิจฉาเลย หยุดหลายวัน หลังวันหยุดมันหนักหนา หมุนตัวไม่ค่อยทันเลย เลยอู้มาเล่นบล๊อคก่อน ฮา..เสริมพลัง..

 

โดย: ป่ามืด 12 กรกฎาคม 2549 10:40:56 น.  

 

ขออนุโมทนาทุกท่านค่ะ แว๊บไปเยี่ยมนะคะ น้องซออู้ไม่เจอกันนานนะคะ ช่วงนั้นเข้าบล๊อคยากเปิดไปอยู่แล้วคอมก็ทำเรื่องด้วยก็เลยไม่ได้ไปอีกเลยค่ะ สบายดีนะคะ

 

โดย: ป่ามืด 12 กรกฎาคม 2549 10:43:46 น.  

 

แอบไปขำที่บล็อกคุณซาซ่ามาค่ะพี่ป่ามืด ..เล่นบล็อกเสริมพลัง สงสัยว่านิดอ่ะเป็น super girl แล้วล่ะพี่ เพราะอู้เสริมพลังบ๊อย บ่อย

แอบหนีไปเที่ยวมาตั้งหลายวันต้อนรับกลับสู่โหมดปกตินะค่ะ

 

โดย: JewNid 12 กรกฎาคม 2549 10:49:29 น.  

 ขอบคุณที่หอบบุญมาฝากค่า...

 

โดย: อย่ามาทำหน้าเขียวใส่นะยะ 12 กรกฎาคม 2549 11:43:52 น.  

 

สวัสดีค่ะ ขอบคุณด้วยค่าที่เอาบุญมาฝากกัน

เอ่อ หลังไมค์ไปหานะคะมีเรื่องปรึกษาค่า..ขอบคุณค่า
ตู๋ค่ะ

 

โดย: FaRaWaYGiRL 12 กรกฎาคม 2549 13:55:24 น.  

 

อนุโมทนาสาธุค่ะพี่ป่ามืด

เป่าจินคิดถึงพี่จังเลย ไม่ได้แวะมาเยี่ยมนานมากค่ะ งานเยอะแยะไปหมด

ช่วงอาสาฬหบูชา เป่าจินไปทำบุญที่สวนสันติธรรมของพระอาจารย์ปราโมชย์มาค่ะ เอาบุญมาฝากพี่และเพื่อนๆชาวบล๊อคด้วยนะค่ะ

 

โดย: เป่าจิน 12 กรกฎาคม 2549 14:12:07 น.  

 

สาธุค่าพี่ป่ามืด

คิดถึงนะก๊า

 

โดย: หมูย่าง IP: 202.28.169.165 12 กรกฎาคม 2549 14:12:47 น.  

 

อนุโมทนาอีกครั้งนะครับ

เอาบุญมาฝากเนื่องในโอกาสวันอาสาฬหบูชา
และวันเข้าพรรษานะครับ ....

 

โดย: สะเทื้อน 12 กรกฎาคม 2549 16:07:16 น.  

 

มาอ่านและก็เอานี่มาฝากสำหรับคนน่ารักอย่างคุณ อิอิ


 

โดย: Malee30 12 กรกฎาคม 2549 16:15:15 น.  

 

ขอบคุณที่เอาบุญมาฝากครับ ...

 

โดย: Cymry 12 กรกฎาคม 2549 16:26:57 น.  

 

คืนนี้นอนหลับฝันดีนะคะ พาน้องจัสตินมาให้จุ๊บๆค่ะ

Image Hosted by ImageShack.us

 

โดย: Baby I love you 12 กรกฎาคม 2549 23:34:23 น.  

 

เพิ่งจะอัพไฟล์เพลงขึ้นไปใหม่ ตกใจว่าให้ฝากแป๊บเดียวเองเหรอ ปรากฏว่าโฮสโดนแกล้งค่ะ สอบถามแล้วไม่ใช่ข้าพเจ้าแน่นอน เขาบอกว่าคนที่ทำต้องเก่งมาก ไชโย รอดตัวไปเราไม่เก่งเลย แต่ก็หวาดเสียวว่ามั่วๆจนเว็บเขาล่มหรือป่าว..เขาเลยลบไฟล์หมดเลย เราเลยต้องอัพขึ้นไปใหม่ทั้งหมดด้วยความมึนๆ..

โอ้ ดึกแล้วหนอ..

อ่ะ ไม่ใช่ จวนสว่างแล้วหนอ

ฝันดีนะคะ..ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาค่ะ..

 

โดย: ป่ามืด 13 กรกฎาคม 2549 2:09:22 น.  

 

โห พี่ป่ามืดเลยรอดตัวไป ไม่ใช่สาเหตุ ไม่อย่างนั้นกลัวเค้าจะตามตัวได้นะค่ะเนี่ย ...

ขอบคุณสำหรับบุญที่นำไปฝากกันนะค่ะพี่ป่ามืด รับไปเต็มๆ วันนี้ถึงได้รู้สึกว่าอิ่มหนำเลยล่ะค่ะ

 

โดย: JewNid 13 กรกฎาคม 2549 3:43:33 น.  

 

อนุโมทนาช้าไปหน่อย แต่ก็ยังรับไหวนะคะ สาธุค่ะ

นี่ก็ตั้งใจมาเสิรมพลังเหมือนกัน ฮ่า ฮ่า วันนี้มีงานหนักรออยู่

พฤหัส... สะ... สะ... สะ...สู้ไม่ถอย ค่าพี่ป่ามืด

 

โดย: ZAZaSassY 13 กรกฎาคม 2549 8:19:58 น.  

 

center>

เดินมารับผลบุญเจ้าค่ะ

 

โดย: อุ้มสี 13 กรกฎาคม 2549 10:00:08 น.  

 

น้อง ZAZaSassY สู้เหมือนกันในความง่วง เมื่อคืนนะ จริงๆเลยไม่ได้คิดจะเหลวไหลเลยแต่มีเรื่องด่วนต้องทำ เพราะว่า..ไม่งั้นมันจะค้างใจน่ะ ..ฮา..เป็นอันว่าไม่ค้างใจ แต่ค้างอยู่ในความง่วงแทนน่ะสิ

แต่ง่วงก็นอนไม่ได้หรอก..

อืม..นานมากแล้วนะตอนตัวเล็กๆ เคยหนีไปนอนในตู้เสื้อผ้า

 

โดย: ป่ามืด 13 กรกฎาคม 2549 10:42:50 น.  

 

สวัสดีค่ะทุกท่าน ขอบคุณที่แวะมาเป็นกำลังใจเสมอๆ ไม่มีวันหยุดเลย แว๊บไปเยี่ยมนะคะ แว๊บมาเสริมพลังค่ะ ฮา..

ฮิ..และก็เก็บมาฝากจากการสนทนากับเว็บมาสเตอร์หนุ่มน้อยไฟลามทุ่ง สาระพันเว็บล่มเมื่อคืนนะคะ..กำลังใจจากป่ามืด.."อุปสรรคนั้นแล คืออาหารของสติปัญญา"..ก๊ากๆๆ..........

ว่าแล้วก็ไปออกรบกะอุปสรรคกัน..

 

โดย: ป่ามืด 13 กรกฎาคม 2549 11:03:46 น.  

 

น้อง FaRaWaYGiRL หลังไมค์ไม่เห็นมีอะไรจากน้องเลยนะคะ..ตู้ก็ไม่เต็มค่ะ..

 

โดย: ป่ามืด 13 กรกฎาคม 2549 12:02:24 น.  

 

น้องเป่าจิน มาแบบทำหัวใจพี่ละลาย สาธุค่ะ พี่ก็รักษาทนุถนอมไว้ในใจอย่างดีค่ะ ..หวาน..

 

โดย: ป่ามืด 13 กรกฎาคม 2549 12:13:52 น.  

 

คุณพี่ยอดสนสาธุๆ ขอบคุณที่แวะมาเยี่ยมค่ะ เป็นห่วงจัง ขอให้บุญรักษาให้สุขกายใจเสมอนะคะ คิดถึงมากค่ะ พี่ฝันเห็นคนแปลกๆมั่งไหมคะ ..คนแปลกหน้าในความฝัน..เดาๆได้เลยนะคะ อาจเป็นมดไปเยี่ยมนะคะ..

 

โดย: ป่ามืด 13 กรกฎาคม 2549 12:19:01 น.  

 

แม่คือหัตถาครองพิภพ จบสากล ด้วยใช้ป่าวคะ เราก็อ่านเรื่อง เกี่ยวกับแม่เมื่อคืนนี้ค่ะว่าเป็นพระอรหันต์ต้องรู้จักทดแทนบุญคุญท่าน อ่านไปน้ำตาจะไหลไปค่ะ ซาบซึ้งถึงคำว่า แม่


 

โดย: Malee30 13 กรกฎาคม 2549 12:58:32 น.  

 
เข้ามาส่งความสดชื่นค่า...

 

โดย: อย่ามาทำหน้าเขียวใส่นะยะ 13 กรกฎาคม 2549 13:22:44 น.  

 

To : Mummy [12 กรกฎาคม 2549 14:01]
สวัสดีค่ะ..มีเรื่องกลุ้มใจอยากมาปรึกษาค่ะ เพราะมีเรื่องมาให้คิดค่ะ..คุณป่ามืดช่วยแนะนำเรื่อง..เราจะทำยังไงให้ไอ้อารมณ์น้อยใจ คิดมากออกไปได้คะ เวลามีอะไรหรือใครมาพูดใส่เรา เราก้อจะน้อยใจเดินหนี หรือทำอะไรประชดไปเลย..พอกลับมานั่งคิด แบบมีสติเฮ้ยเราไปทำแบบนี้ทำไมว้า ทำไมต้องทำ..ปามานเนีย้ค่ะ เป้นแบบนี้ประจำค่ะ วนเวียนเหมือนเดิม...พยายามนะคะ..กำลังพยายามอยู๋...เบื่ออารมณ์พวกนี้มาก...ยิ่งตอนนี้กับยายนะคะอารมณ์หงุดหงิดงุ่นง่านยิ่งเป็นเยอะ เวลายายถามอะไร((ก็ตามประสาคนแก่)) เราก้อตอบแบบหงุดหงิดอ่ะคะ รู้ตัวนะคะแต่บางทีก้อไม่ทันห้ามใจตัวเองเลยอ่ะคะ...เฮ้อ ขอปรึกษามั่งนะคะ...

ขอบคุณค่า
((ข้อความหลังไมค์ส่ง แต่สงสัยไปไม่ถึงค่ะ..สงสัยจะส่งผิดเพราะส่งไปที่คุณ mummy))

 

โดย: FaRaWaYGiRL 13 กรกฎาคม 2549 13:40:25 น.  

 

สวัสดีค่าพี่ป่ามืด

โบว์ยังไม่ได้อ่านนะคะ ทำงานแล้วปวดหัว
แว่บมาเล่นบล็อคดีก่า^^
...

 

โดย: ขอบคุณที่รักกัน (blueberry_cpie ) 13 กรกฎาคม 2549 15:06:21 น.  

 

ดีจังเลยค่ะได้เรียนรู้วันสำคัญของไทย ที่เราควรรู้เน้อ ..รักษาสุขภาพนะคะ รักจัง

 

โดย: แมวน้อยของเสี้ยวเทียน 13 กรกฎาคม 2549 15:53:25 น.  

 

เป็นบทความที่ให้ความรู้และข้อคิดดีๆ
ในการประพฤติปฏิบัติธรรม
ทั้งแก่ฝ่ายสงฆ์ และฝ่ายฆราวาสเลยค่ะ

ขอบคุณสำหรับข้อคิดที่นำไปฝากด้วยนะคะ
เห็นด้วยอย่างยิ่งค่ะ ที่ว่า
"อุปสรรคนั้นแล คืออาหารของสติปัญญา"
เพราะอุปสรรคจะเป็นวิธีหนึ่งที่ทำให้มนุษย์เรา
ต้องใช้สติปัญญาเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น

 

โดย: ป้าติ๋ว (nature-delight ) 13 กรกฎาคม 2549 16:22:12 น.  

 

ยังไม่เคยลืม..มุมสงบแห่งนี้ค่ะ

 

โดย: catt.&.cattleya.. (catt.&.cattleya.. ) 13 กรกฎาคม 2549 18:22:10 น.  

 

แวะมารับบุญก๊าบ

ไปทำบุญที่ไหนมา คงหอบกลับบ้านไม่ไหวแน่ ๆเรย

 

โดย: maxpal 13 กรกฎาคม 2549 18:37:12 น.  

 

แวะมาสวัสดีตอนบ่ายๆคะ คุณป่ามืดสบายดีนะคะ

 

โดย: bagarbu (bagarbu ) 13 กรกฎาคม 2549 18:56:12 น.  

 

หวัดดีค่ะ สบายดีไหมค่ะ อิอิ แวะมาเยี่ยมค่ะ

อยากได้บทแผ่เมตตาจังเลย เมื่อก่อนสมัยเรียนต้องท่องทุกเช้าเลย มี อจ นำสวด แต่ลืมหมดแล้ว อิอิ

 

โดย: Angel Tanya 13 กรกฎาคม 2549 22:33:47 น.  

 

สวัสดีค่ะคุณป่ามืดนี่ถึงวันเข้าพรรษาอีกแล้วเหรอค่ะ
ถ้าอยู่ที่บ้านก็จะตื่นแต่เช้ามาหุงข้าวทำกับข้าว ทำของหวานไปวัดกันค่ะไปทำบุญที่วัด เข้าพรรษานี่ถือว่าต้องทำบุญใหญ่กันเลยนะค่ะ เราเป็นเด็กๆก็ชอบเพราะหลังจากไปทำบุญกลับมาบ้านก็มีของอร่อยๆให้ทานค่ะ

 

โดย: แม่น้องKevin and Jasmin 14 กรกฎาคม 2549 3:50:15 น.  

 

สวัสดียามเช้าค่ะคุณป่ามืด
ไม่ได้มาฟังเทศน์ฟังธรรมซะนาน
ได้ประโยชน์ของความรู้จริงๆของ
เข้าพรรษา ชอบเรื่องความรู้
ของสถานที่จำพรรษามาก
เพราะพึ่งได้ทราบก็คราวนี้เอง
อนุโมทธนาบุญนะคะ

ช่วงนี้อากาศเปลี่ยน
ไม่สบายกันหลายคน
รักษาสุขภาพนะคะ

 

โดย: prncess 14 กรกฎาคม 2549 7:37:51 น.  

 

วันศุกร์แล้วค่ะ

อาทิตย์นี้มีกิจไม่ได้ตื่นสายเสมือนไม่ได้หยุดเลยแฮะ ต้องรอวันหยุดอาทิตย์หน้านู้นนนนนนนน....

แว่บ ๆ มาชาร์ทพลัง ไปล่ะค่ะ ชะแว๊บบบบบบ

 

โดย: ZAZaSassY 14 กรกฎาคม 2549 8:46:49 น.  

 

มารับความรู้ครับ จริงๆเคยเรียนเรื่องนี้สมัยเรียนพุทธศาสนาตอนม.ต้นซึ่งแสนนานมากแล้ว

เรื่องการปฏิบัติพระไทยที่ไปเผยแผ่ที่สหรัฐหรือที่อื่นที่คุณเจ้าของบล๊อคเขียนไว้ ผมเคยคิดเรื่องหนึ่งมานานแล้วครับ

เรื่องการเข้าพรรษาของไทย จริงๆ การกำหนดนี้ตามธรรมเนียมฤดูกาลของอินเดียใช่ไหมครับ

เพราะช่วงเทศกาลเข้าพรรษาของไทยไม่ใช่วันเข้าฤดูฝนของภูมิภาคนี้เลย ไทยฝนตกตั้งแต่เดือนพฤษภา-มิถุนาแล้ว เป็นได้ว่าที่อินเดียเดือนกรกฎาคม ถ้าระบุคือจุดที่พระพุทธเจ้าอยู่ในยุคนั้นคือเดือนที่ฝนเพิ่งตก ถึงกำหนด

ถ้าจริงจะว่าไปเวลาเข้าพรรษาในไทยก็ไม่สะท้อนความจริงเหมือนกันนะครับ

 

โดย: นายเบียร์ 14 กรกฎาคม 2549 9:05:47 น.  

 

อรุณสวัสดิ์ค่ะ ..อ่าลิ้งค์เพลงมีปัญหา ไปแขวนใหม่ก่อนนะคะ..

พรุ่งนี้ก็ได้หยุดอีกแล้วทำงานอย่างมีความสุขนะคะ..

คุณนางฟ้า..ขอบคุณที่มาเยี่ยมค่ะ บทแผ่เมตตาจะไปนำเสนอในเร็วนี้นะคะ มีโครงการทำห้องสวดมนต์อยู่ค่ะ เกือบได้เรื่องแล้วค่ะ มีบททำวัตรต่างๆ ขอเวลาอีกหน่อยนะคะ กำลังหวังว่าที่ฝากไฟล์แห่งใหม่จะราบรื่น กำลังทดสอบอยู่ค่ะ ปล..คิดถึงเสมอค่ะ..ทุกคนสบายดีนะคะ..

 

โดย: ป่ามืด 14 กรกฎาคม 2549 9:06:36 น.  

 

คุณนายเบียร์ สาธุค่ะ..ขนบธรรมเนียมปฏิบัติของแต่ละท้องที่ก็แล้วแต่ความเหมาะสมของพื้นที่นั้นๆ วิถีธรรม คือวิถีธรรมชาติ แม้พระวินัยพระพุทธองค์ก็ทรงตรัสให้ตัดบางส่วนออกได้ตามความเหมาะสม ธรรมะคือวิถีของเราและเพื่อพัฒนาตนของชาวพุทธ ไม่ใช่เพื่อยึดถืออย่างผิวเผิน ..ความหมายอะไร และเพื่ออะไร ได้ประโยชน์จริง? คือความหมายที่แท้จริงของการกำหนดต่างๆ ..บางอย่างเราก็สรุปว่าเพื่อสืบสานประเพณีที่ดีงามเพื่อรำลึก ..ความเข้าใจที่ถูกต้องทำให้เราปฏิบัติให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริง

 

โดย: ป่ามืด 14 กรกฎาคม 2549 9:43:18 น.  

 

น้อง ZAZassaY เห็นด้วยๆๆ..ถ้าไม่ได้ตื่นสายเหมือนไม่ใช่วันหยุด ถ้าวันไหนได้ตื่นสายแม้วันทำงานก็เหมือนวันหยุด ได้นอนบิดไปบิดมาที่นอนจ๋าไม่อยากจากเธออาทิตย์ละวันเป็นรางวัลให้ตัวเองเสมอ แก้ข้อกล่าวหาที่ว่า "ขยันจัง"..

 

โดย: ป่ามืด 14 กรกฎาคม 2549 9:53:30 น.  

 

ใช่ครับคุณป่ามืด ชาวพุทธที่แท้ต้องใช้ปัญญาทำเพื่อไม่เกิดการติดติดกับสิ่งกีดขวาง เพราะศาสดาของเราก็เน้นเพื่อการไปสู่ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบานครับ

 

โดย: นายเบียร์ 14 กรกฎาคม 2549 11:04:48 น.  

 

เพิ่งจะได้ฟังเพลงบทสวดอิติปิโสค่ะ

ฟังแล้วใจสบายดีจังค่ะพี่ป่ามืด อนุโมทนาค่ะ

 

โดย: เป่าจิน 14 กรกฎาคม 2549 11:39:40 น.  

 

ไม่ได้เข้าวัดทำบุญเลยอะ เข้าแต่โรงพยาบาลสัตว์ช่วยหมาจรอะ

จะได้บุญกะเค้ามั่งไม๊เนี่ย

 

โดย: err_or 14 กรกฎาคม 2549 12:21:48 น.  

 

สวัสดีเช้าวันศุกร์ค่าวันนี้งานยุ่งป่าวคะ

รักษาสุขภาพด้วยนะคะ

 

โดย: bagarbu (bagarbu ) 14 กรกฎาคม 2549 13:55:38 น.  

 

วันนี้โดดงานเลยแวะมาเยี่ยมครับ

 

โดย: เซียวเปียกลี้ 14 กรกฎาคม 2549 15:18:58 น.  

 มีความสุขมากๆ นะจ๊ะ

 

โดย: อย่ามาทำหน้าเขียวใส่นะยะ 14 กรกฎาคม 2549 15:59:12 น.  

 มีความสุขมากๆ นะจ๊ะ

 

โดย: อย่ามาทำหน้าเขียวใส่นะยะ 14 กรกฎาคม 2549 16:01:10 น.  

 

พาน้องกรานต์มาเยี่ยมจ้า


 

โดย: Malee30 14 กรกฎาคม 2549 17:05:17 น.  

 

---เย็นวันหยุดงาน อากาศดี๊ดีค่ะ---

 

โดย: d__d (มัชชาร ) 14 กรกฎาคม 2549 17:53:02 น.  

 

ไม่รู้จะแว๊บหายไปนานขนาดไหนคอมมีปัญหานิดหน่อยแต่อาจจะมาก

ฝันดีนะคะ..

 

โดย: ป่ามืด IP: 124.120.52.129 14 กรกฎาคม 2549 21:48:55 น.  

 

ตามมาช้าค่ะ
เข้าพรรษาปีนี้ไม่ได้ไปทำบุญค่ะ รู้สึกผิดเหมือนกัน ต่ทำไงได้ ติดงานด่วนน่ะค่ะ
ยังรำลึกถึงอยู่นะคะ

 

โดย: นางกอแบกเป้ 15 กรกฎาคม 2549 10:16:18 น.  

 

สงสัยคอมมันร่ำร้องอยากให้พี่ป่ามืดเปลี่ยนอะไหล่ใหม่อะป่าว

ไอเดียใหม่บรรเจิด วันทำงานหน้าตื่นสาย ๆ ทุกวันเลยดีกว่า จะได้เหมือนวันหยุด ทำสักประมาณเดือน รับรอง ได้หยุดสมใจอยากแน่เลยพี่ว่าม๊ะ คริ คริ

วันนี้ผิดแผนค่ะ ได้ตื่นสาย เลยเหมือนได้หยุดมั้งค่ะ

 

โดย: ZAZaSassY 15 กรกฎาคม 2549 12:14:04 น.  

 


แวะมาเยี่ยมป่ามืดค่ะ

 

โดย: อุ้มสี 15 กรกฎาคม 2549 18:34:02 น.  

 

พี่มดอ่านผิดบล็อก คิคิ ...ขอบคุณสำหรับกำลังใจดีดีนะคะ คิดถึงค่า

 

โดย: Hachi_chan 16 กรกฎาคม 2549 8:58:16 น.  

 

เข้าพรรษาปีนี้ คุณป่ามืดได้ปวารณาอะไรบ้างหรือเปล่าครับ ...

 

โดย: สะเทื้อน 16 กรกฎาคม 2549 14:05:58 น.  

 

 

โดย: rebel 16 กรกฎาคม 2549 19:01:18 น.  

 

วันนี้ตื่นสายมากเลยค่ะ ตื่นตั้งแต่ยังไม่หกโมงเลย

ไปทำบุญ 9+1 วัดมาค่ะ พึ่งจะถึงบ้านอาบน้ำเสร็จ ก็รีบเอาบุญมาฝากนะคะ

 

โดย: ZAZaSassY 16 กรกฎาคม 2549 20:42:27 น.  

 

อ่านเรื่องแล้วสบายใจจังค่ะ เหมือนว่าฟังพระเทศน์เสียงเนิบนาบให้ฟัง
อิ่มอกอิ่มใจบอกไม่ถูก เหมือนได้มาชาร์จแบตแห่งบุญ
รู้แต่ว่าเข้าบ้านนี้แล้วเย็นใจกลับไปทุกครั้งเลยค่ะ
ฟังเพลงคาถายอดพระกัณฑ์ไตรปิฏก
อืมม...เพราะ น่าฟัง ให้ความหมายดีมาก ๆ ค่ะ

 

โดย: ซออู้ 16 กรกฎาคม 2549 20:54:02 น.  

 

สาธุค่ะน้องซออู้ น้องZAZaSassY มีเก้า+1 เข้าท่านะ ...ฮิฮิ น้องรีเบล...คุณสะเทื้อนสวัสดีค่ะ อืม..ทำดีที่สุดค่ะ ไม่คาดหวังทำอย่างเดียวค่ะ ทำแล้วไม่ได้ดีก็ไม่เป็นไรค่ะ..

แว๊บๆไปเยี่ยมนะคะ....

 

โดย: ป่ามืด 16 กรกฎาคม 2549 22:26:57 น.  

 

ทำดีแล้ว...ก็ได้ทำดี


ฝันว่าไปทิเบตกันไหมคะ

 

โดย: rebel 16 กรกฎาคม 2549 23:05:59 น.  

 

แวะมาอ่านค่ะ เรื่องเข้าพรรษานี่เคยเรียนตอนเด็ก ๆ แต่โตขึ้นก็ลืมเนื้อหาไปเกือบหมด วันก่อนจะใส่บาตรตอนเช้ายังสงสัยกันกับน้องว่า ช่วงเข้าพรรษา พระสามารถออกมาบิณฑบาตได้หรือไม่ หรือเราต้องไปใส่บาตรที่วัด เพื่อความ save เราเลยไปที่วัดดีกว่า

ถูกต้องมั้ยคะ เข้าพรรษา พระไม่เดินบิณฑบาต ต้องไปใส่บาตรที่วัด ?

 

โดย: unwell (unwell ) 17 กรกฎาคม 2549 8:17:47 น.  

 

---ทานอาหารเที่ยงให้อร่อยนะคะ---

 

โดย: d__d (มัชชาร ) 17 กรกฎาคม 2549 11:18:14 น.  

 

สาธุ อนุโมทนาบุญค่ะคุณอุ้มสี น้องหมาน่ารักมาก สุขสบายเทียบกับรูปเจ้าหนูน้อยที่นำไปฝากช่างแตกต่างกัน มีคนจำนวนมากทีมีความเป็นอยู่ลำบากกว่าเจ้าตูบ เด๋วนี้ความเป็นอยู่ของสัตว์เลี้ยงที่พัฒนาขึ้นไปอีกหรูหรามีร้านเสริมสวย เสื้อผ้าแฟชั่นมากมาย

 

โดย: ป่ามืด 17 กรกฎาคม 2549 11:53:16 น.  

 

มาส่งความคิดถึงค่า....

 

โดย: อย่ามาทำหน้าเขียวใส่นะยะ 17 กรกฎาคม 2549 11:59:39 น.  

 

ขอบคุณความคิดถึงค่ะ คุณอย่ามาทำหน้าเขียวใส่นะยะ

 

โดย: ป่ามืด 17 กรกฎาคม 2549 14:28:57 น.  

 


มาแวะทักทายก่อนจะเข้านอนเจ้าค่ะ

 

โดย: อุ้มสี 17 กรกฎาคม 2549 21:38:12 น.  

 

พระบิณฑบาตรตามปกติค่ะ แต่ไม่ไปค้างแรมที่อื่นนอกจากมีข้อยกเว้นอีกค่ะ ไม่เกินเจ็ดวัน กิจนิมนต์อื่นๆ ก็ปกติค่ะ ..สาธุ ขออนุโมทนาค่ะ..น้องunwell

 

โดย: ป่ามืด 17 กรกฎาคม 2549 21:47:32 น.  

 


อนุโมทนาจ้า

 

โดย: สุภาฯ IP: 210.246.64.192 17 กรกฎาคม 2549 23:17:42 น.  

 

สวัสดีค่ะพี่ป่ามืด
ช่วงนี้มึน ๆ งานยุ่งเหมือนยุงตีกันอีกแล้ว
ตั้งใจจะอัพบล็อกก็ยังตัดรูปไม่เสร็จ

แล้วจะหมั่นแวะมาแปะยิ้มนะคะ

 

โดย: ZAZaSassY 18 กรกฎาคม 2549 9:00:29 น.  

 

อรุณสวัสดิ์จ้าน้อง ZAZaSassY ยุงบ้านพี่ก็ตีกันหัวร้างข้างแตกเหมือนกันค่ะ ตอนนี้ให้พักรบเอาแรงเด๋วมาเล่นบล๊อคแป๊บก่อน

ท่านพี่สุภาฯ กราบสาธุ และก็ขอบคุณที่มาเยี่ยมค่ะ..

อืม..คุณอุ้มสี น้ำมันแพงจัง แต่เรือแบบนี้เราจะไปทำงานไม่ทันสิคะ จะให้เร็วๆติดเครื่องยนต์ก็ใช้น้ำมันอยู่ดี ว่าแล้ว..เราติดคุกเชื้อเพลงอยู่พึ่งตัวเองไม่ได้ เติมน้ำมันทีทำตาปริบๆ..

 

โดย: ป่ามืด 18 กรกฎาคม 2549 9:16:46 น.  

 

วันเข้าพรรษาที่ผ่านก็ได้ทำบุญเหมือนกัน นานแล้วไม่ได้ทำบุญใส่บาตรเลย ช่วงนี้รู้สึกว่าตัวห่างหายจากไปวัดทำบุญนานเลย ขอมาอนุโมธนาบุญในบล้อกนี้นะคะ ขอบคุณสำหรับ เพลงคาถายอดพระกัณฑ์ไตรปิฏก ด้วยค่ะคุณป่ามืด ... แล้วก็แวะมาเยี่ยมค่ะ ...

 

โดย: ตะกร้าหวายสีขาว 18 กรกฎาคม 2549 13:09:16 น.  

 
อยากไปกินกาแฟตรงระเบียงเหมือนกันเลยค่า....

ไว้มีโอกาส คงได้กันเนาะ


วันนี้วันพระใช่ป่าวน้อ

 

โดย: อย่ามาทำหน้าเขียวใส่นะยะ 18 กรกฎาคม 2549 13:33:54 น.  

 

Image Hosted by ImageShack.us

สวัสดีค่ะแวะมาสวัสดีเช้าของวันพฤหัสเวลาของอเมริกาค่ะ สบายดีนะคะ แล้วจะแวะมาใหม่ค่ะ

 

โดย: Baby I love you 28 กันยายน 2549 22:39:56 น.  

 

อยากได้CDเพลงคาถายอดกัณฑ์พระไตรปิฏกที่ขับร้องโดยคุณสุวัจชัย สุทธิมา หาซื้อได้ที่ไหนคะถ้าใครทราบช่วยบอกไปที่ ruchadet@yahoo.com ด้วยค่ะ ขอบพระคุณค่ะ

 

โดย: ตุ๊กติ๊ก IP: 203.146.85.142 27 มีนาคม 2550 17:52:37 น.  

 

เอาบทสวดมนต์ " ยอดพระกัณฑ์ไตรปีฏก "
มาให้ฟังกันครับ

//www.oknation.net/blog/buddhamantra/video/7004

 

โดย: nin IP: 117.47.25.138 8 ธันวาคม 2550 21:09:25 น.  

 

ใครอยากได้" ยอดพระกัณฑ์ไตรปีฏก " และ "พระคาถาชินบัญชร" ติดต่อได้ที่ 081-6999419 สุวัจชัย สุทธิมา และจะแจกฟรีอัลบั้มผลงานชุดล่าสุด "รักแรกพบ" อย่าลืมติดต่อมานะครับ

 

โดย: สุวัจชัย สุทธิมา IP: 117.121.209.250 12 มีนาคม 2553 15:55:47 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 


ป่ามืด
Location :
กรุงเทพ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
 

 

Now Playing:

eXTReMe Tracker
New Comments
Friends' blogs
[Add ป่ามืด's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.