ด่านยังเบงก๋วน เมืองฮันต๋ง
“ซานกว๋อสู่เต้า” 三國蜀道
เส้นทางสามก๊กสู่เสฉวน

บทความที่จะลงต่อไปนี้ ได้รับการอนุญาติ จากคุณปริวัฒน์ จันทร

เพื่อความสะดวกในการอ่านข้อมูล ดังนั้นจึงขอแยกส่วนของบทความโดยแบ่งเป็นหน้า สถานที่ละหน้า ทั้งหมด 8 สถานที่หลักๆ ตามลำดับ การไปเยือน เส้นทางนี้


แตะที่วีดิโอ แล้วกดปุ่ม stop หากต้องการหยุดการเล่นเพลง autoสถานที่ 7 ด่านยังเบงก๋วน

>
ค่ายบัญชาการรบของขงเบ้งที่ฮันต๋ง
และด่านยังเบงก๋วน


จากด่านเกียมก๊ก ผมเดินทางมุ่งหน้าต่อไปตามเส้นทางหลวงสาย ๑๐๘ ผ่านเมืองกว่างหยวน เมืองใหญ่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเสฉวน บนรอยต่อกับเมืองหนิงเฉียง( Ningqiang) ของมณฑลส่านซี(Shaanxi)

อันเป็นปลายทางของเส้นทางซานกว๋อสู่เต้า จากนั้นมุ่งหน้าสู่อำเภอเหมี่ยนเสี้ยน (Mianxian) เมืองฮั่นจง(Hanzhong) รวมระยะทางจากกว่างหยวนถึงฮั่นจงหรือเมืองฮันต๋งในสมัยสามก๊ก ๑๖๒ กิโลเมตร ศาลเจ้านักรบ ที่อำเภอเหมี่ยนเสี้ยนอำเภอเหมี่ยนเสี้ยนแห่งนี้มีสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ สามก๊กอยู่หลายแห่ง ที่สำคัญ คือ ศาลเจ้านักรบแห่งเหมี่ยนเสี้ยน สร้างขึ้นบนสถานที่ซึ่งขงเบ้งเคยตั้งค่ายบัญชาการรบในเขตเมืองฮันต๋งนานถึง ๗ ปี และสุสานขงเบ้ง ณ เชิงเขาเตงกุนสัน (ติ้งจวิ้นซัน – Dingjun Shan) สถานที่ทั้งสองตั้งอยู่ห่างกันประมาณ ๕ กิโลเมตร


ศาลเจ้านักรบแห่งเหมี่ยนเสี้ยนได้รับการยกย่องว่าเป็นศาลเจ้าขงเบ้งแห่งแรก สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๘๐๖ หลังจากที่ขงเบ้งวายชนม์ไปแล้ว ๒๙ ปี โดยพระเจ้าเล่าเสี้ยนโปรดให้สร้างขึ้นตามฎีกาของชาวบ้านที่ต่างอาลัยรักในขงเบ้ง

คำอธิบายเพิ่มเติม : จากที่ได้คุยกับคุณปริวัตน์
หลังขงเบ้งสิ้นบุญพระเจ้าเล่าเสี้ยนได้เลือ่นตำแหน่งให้เป็น "จงอู่โหว" 忠武侯 เพราะฉะนั้น ศาลเจ้านักรบขงเบ้ง จึงเรียกชื่อว่า "武侯祠 "อู่โหวฉือ" หรือ "หวู่โหวฉือ" ซึ่งที่ป้ายในศาลเจ้านักรบที่เหมี้ยนเสี้ยน ก็จะมีป้าย."ฮั่นเฉิงเซี่ยงจูเก๋ออู่เซียงจงอู่โหวฉือ" 汉丞相诸葛武乡忠武侯祠" ก็คือควบทั้งสองตำแหน่ง คือตำแหน่ง"อู่เซียงโหว 武乡侯"เมื่อสมัยเป็นมหาอุปราช กับ "จงอู่โหว" 忠武侯 ตำแหน่งที่ได้รับเลื่อนหลังสิ้นบุญ

ข้อมูลเพิ่มเติม : จาก Worapong Keddit /Facebook
"โหว" คือบรรดาศักดิ์ของจีนโบราณ กินศักดินาหมื่นครัวเรือน(ถือว่าเป็นบรรดาศักดิ์ขั้นเกือบสูงสุดของจีน) เทียบได้กับ "พระยา" ของไทย ส่วน "หวู่" เป็นราชทินนาม ตามตัวอักษรหมายถึง "(อะไรก็ตามที่เกี่ยวกับ)การต่อสู้" ดังนั้นเดาจากรูปศัพท์แล้ว "หวู่" จึงเป็นราชทินนามที่มีไว้ให้ขุนนางฝ่ายทหารแน่นอน

ดังนั้นตำแหน่ง "หวู่โหว" จึงถือได้ว่าเป็นบรรดาศักดิ์ชั้นสูงของฝ่ายทหาร ขงเบ้งดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการทหารสูงสุดของจ๊กก๊ก จึงย่อมสมควรได้รับบรรดาศักดิ์นี้อยู่แล้ว และตามธรรมเนียมจีนโบราณ การเรียกขุนนางชั้นผู้ใหญ่เขาห้ามเรียกชื่อตรงๆ ให้เรียกแซ่แล้วตามด้วยบรรดาศักดิ์ล่าสุดที่คนผู้นั้นได้รับ เช่น จูเก่อหวู่โหว นี่ละครับปัจจุบันตรงทางเข้าสู่ศาลเจ้าขงเบ้ง สร้างเป็นหอพิณตั้งบนเชิงเทินกำแพง เพื่อจำลองฉากสำคัญในการรบระหว่างขงเบ้งกับสุมาอี้ (ซือหม่าอี้) ตอน “อุบายเมืองร้าง” บนหอมีตัวอักษร ๔ ตัว “เกาซานหลิวสุ่ย” ภูสล้างน้ำไหล อันเป็นบทเพลงบรรเลงพิณโบราณที่ขงเบ้งข่มจิตดีดลวงสุมาอี้ พร้อมกับจัดแสดงพิณหินโบราณไว้บนหอด้วย
“อุบายเมืองร้าง” หรือ “คงเฉิงจี้” เกิดขึ้นในคราวขงเบ้ง ยกทัพออกกิสานครั้งที่ ๑
เมื่อทัพจ๊กก๊กตำบลเกเต๋ง ชัยภูมิสำคัญ ในการส่งเสบียงให้แก่สุมาอี้แม่ทัพใหญ่ของวุยก๊ก กองทัพของขงเบ้ง จึงจำต้องล่าทัพจากเมืองเสเสีย (อยู่ห่างจากเมืองฮันต๋ง ๒๐๐ กิโลเมตร) กลับเมืองฮันต๋ง ในระหว่างล่าทัพนั้นเอง สุมาอี้ก็ยกพลสิบห้าหมื่น มาถึงเมืองเสเสียขงเบ้งจึงใช้อุบายเปิดประตูเมืองทั้งสี่ด้าน และขึ้นไปนั่งดีดพิณหน้าตาแช่มชื่นบนหอเหนือประตูเมือง สุมาอี้เห็นว่าขงเบ้งหามีความสะดุ้งสะเทือนต่อกองทัพที่ยกมาไม่ กลับดีดพิณด้วยทำนองเพลงลื่นไหล บางตอนหนักแน่นดุจขุนเขาไท่ซาน บางตอนอ่อนโยนดั่งสายน้ำไหลกว้างไกลมิรู้ฝั่ง สุมาอี้และขงเบ้งต่างรู้จักบทเพลงเกาซานหลิวสุ่ยนี้ดีทั้งคู่
ประหนึ่งรู้เพลงรู้ใจ สุมาอี้คิดได้ดังนั้นก็กริ่งเกรงว่าขงเบ้งจะซุ่มทหารลวงไว้ จึงชักม้าพาทัพกลับไม่กล้าบุกเข้าเมือง


“อุบายเมืองร้าง” นับเป็นหนึ่งในสุดยอดยุทธวีธีถอยทัพที่สร้างชื่อให้แก่ขงเบ้ง จนเป็นที่เคารพนับถือแก่บรรดาเหล่าเสนาธิการทหารนับจากอดีตมาถึงปัจจุบัน และอยุ่ในตำราเรียนของนักเรียนชั้นประถมปลายของโรงเรียนจีนทั้งประเทศ


ผมเดินผ่านเข้าไปในศาลเจ้าซึ่งมีรูปปั้นเซรามิกของขงเบ้งประทับอยู่เหนือแท่น ด้านบนปรากฏถ้อยคำสดุดีประดับไว้มากมาย เช่น ความดีของขงเบ้ง ประหนึ่งคีรีมหานที , อัจฉริยะ ในใต้หล้า ยิ่งใหญ่ประดุจนภา, วีรชนลำดับหนึ่งแห่งต้าฮั่น ฯลฯ

ด้านหลังของศาลเจ้ามีกระท่อมหญ้าที่ขงเบ้งเคยนั่งพักผ่อน ตกปลาในช่วงพักงานศึก และหอดีดพิณของขงเบ้งที่สร้างขึ้นพร้อมกับตัวศาลเจ้า
ด้านข้างมีพิพิธภัณฑ์แผ่นป้ายศิลาจารึกต่างยุคต่างสมัยที่สรรเสริญคุณงามความดีและความเป็นอัจฉริยะ ยอดคนของขงเบ้ง ล้อมรอบด้วยรูปปั้นตัวละครมากมายที่น่าจดจำ ในเรื่องสามก๊ก

เมื่อออกจากศาลเจ้านักรบ มัคคุเทศก์ท้องถิ่นประจำศาล แนะนำให้ผมเดินทางตามรอยสามก๊กต่อไปทางทิศใต้อีกราว ๒ กิโลเมตร เพื่อไปชมด่านยังเบงก๋วน (กู่หยางผิงกวน – Guyangping Guan)
ซึ่งปัจจุบันตั้งอยู่กลางแปลงไร่ผักและทิวต้นหยาง หน้าหมู่บ้านเหลียนสุ่ยซุน ตำบลหวู่โหว อำเภอเหมี่ยนเสี้ยน ให้อารมณ์บรรยากาศหมู่บ้านชนบทอย่างเปี่ยมล้ม


ยังเบงก๋วนเป็นด่านสำคัญในการรักษาเมืองฮันต๋ง เช่นเมื่อครั้งโจโฉจะเข้ายึดเมืองฮันต๋ง หรือจงโฮย (จงฮุ่ย) แม่ทัพของวุยก๊ก ยกทัพมาตีเสฉวน ก็ต้องเข้าโจมตีด่านยังเบงก๋วนอย่างหนัก

ด่านแห่งนี้เพิ่งจะได้รับการบูรณะกำแพงเมืองและป้อมด่านขึ้นใหม่อย่างใหญ่โตและดูแข็งแกร่งยิ่งนัก เหนือประตูด่านมีตัวอักษรจีนจารึกชื่อด่านไว้ ด่านยังเบงก๋วน古陽平関


และด้านข้างกำแพงด่านมีรูปปั้น ม้าเฉียวขี่ม้าองอาจ ด้วยม้าเฉียวล้มป่วยและสิ้นบุญขณะรักษาการณ์ ณ ด่านยังเบงก๋วนแห่งนี้ เมื่ออายุเพียง ๔๗ ปี (พ.ศ. ๗๖๕)ส่วนสุสานของม้าเฉียวตั้งอยู่จากศาลเจ้านักรบไป ประมาณ ๑ กิโลเมตร
ส่วนภาพเพิ่มเติม


ภาพเพิ่มเติมในส่วนของ ศาลเจ้านักรบเหมี่ยนเสี้ยน , หอพิณ , ด่านยังเบงก๋วน ที่จะลงให้ดูเพิ่มเติมถึง โบราณสถานที่มีมนต์เสน่ห์และความขลัง กับบรรยากาศธรรมชาติที่งดงาม กลมกลืนกับทิวเขาเตงกุนสันที่พาดผ่านด่านยังเบงก๋วน


MV ม้าเฉียว เวอร์ชั่น 1994


Credit Mv: Thanks to Ultravalor who share this wonderful MV


ต่อไป จะไปกันที่ เตงกุนสัน สุสานท่านขงเบ้ง ซึ่งเป็นปลายสถานที่ของเส้นซานกว่อสู่เต้า ในฉบับนี้


กด link ที่ภาพ เพื่อไปยัง สุสานขงเบ้งที่เตงกุนสัน !

 
照片製作和謝謝 PHOTO CREDIT AND THANKSขอบคุณที่แวะมาเยี่ยมชม และหวังว่าบทความนี้จะได้ช่วยเป็นประโยชน์ในการเรียนรู้เรื่องราวในสถานที่ต่างๆ ของจ๊กก๊ก ให้กับเพื่อนๆและน้องๆ ที่สนใจเรื่องราวของสามก๊ก

บทความ : ได้รับการอนุญาติจากคุณปริวัฒน์ จันทร (เจ้าของบทความ)


ภาพประกอบ : 特別感謝你,將這些美好的照片與我分享.
special thanks to the owner who share those wonderful pictures
credit ภาพจากเว๊บไซด์ และภาพจากคุณปริวัตน์ จันทร


เรียบเรียงจัดทำใน Blog : เรียบเรียงบทความและภาพประกอบพร้อมทั้งใส่ภาษาไทยและภาษาจีนประกอบด้วยคำบรรยาย และภาษาจีนเพิ่มเติมในส่วนบทความ โดยแม่นางเตียว
Create Date : 20 กุมภาพันธ์ 2556
Last Update : 18 สิงหาคม 2556 22:35:11 น. 1 comments
Counter : 1109 Pageviews.

 
วันนี้ upload หน้าเพจ สุสานขงเบ้ง-เตงกุนสัน เรียบร้อยแล้ว สามารถคลิกไปชมเรื่องราวและภาพสถานที่ รวมทั้ง MV ในเพจให้ด้วยนะคะ ขอบคุณที่แวะมาเยี่ยมชม และหวังว่าการจัดทำblog ครั้งนี้จะเป็นประโยชน์แก่เพื่อนๆ น้องๆ ที่สนใจเรื่องราวของสามก๊กและ จ๊กก๊กนะคะ


โดย: แม่นางเตียว วันที่: 15 เมษายน 2556 เวลา:22:15:34 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ

แม่นางเตียว
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 10 คน [?]
เวลาว่างๆ เราก็มักจะ ทำอะไรเรื่อยเปื่อย ที่ชอบก็คือฟังเพลง ดูหนัง ส่วนหนังสือนานๆ จะจับสักครั้ง ต้องอ่านเป็นเรื่องสั้น หรือ บทความ ตอนๆ
ถ้าอ่านยาวๆ เลย ไม่ค่อยมีสมาธิเท่าไหร่คะ
นิสัยก็ติงต๋อง บ้าๆ บอๆ ^^


Group Blog
 
 
กุมภาพันธ์ 2556
 
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
2425262728 
 
20 กุมภาพันธ์ 2556
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add แม่นางเตียว's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.