ล่างจง - ปาเส เมืองเตียวหุย“ซานกว๋อสู่เต้า” 三國蜀道
เส้นทางสามก๊กสู่เสฉวน
บทความที่จะลงต่อไปนี้ ได้รับการอนุญาติ จากคุณปริวัฒน์ จันทร

เพื่อความสะดวกในการอ่านข้อมูล ดังนั้นจึงขอแยกส่วนของบทความโดยแบ่งเป็นหน้า สถานที่ละหน้า ทั้งหมด 8 สถานที่หลักๆ ตามลำดับ การไปเยือน เส้นทางนี้แตะที่วีดิโอ แล้วกดปุ่ม stop หากต้องการหยุดการเล่นเพลง auto


สถานที่ 5 ล่างจง (ปาเส) เมืองเตียวหุยจากด่านแฮบังก๋วน ผมเดินทางต่อไปทางด้านตะวันออก เฉียงใต้ตามเส้นทางหลวงหมายเลข ๒๑๒ เข้าสู่เมืองล่างจง (Langzhong)


ในสมัยสามก๊ก คือเมืองปาเส (ลองจิ๋ว) แคว้นปากุ๋น

เขตปกครองของเตียวหุย

ยอดทหารเสือฝ่ายขวาแห่งจ๊กก๊ก

ผู้มีบุคลิก “ศรีษะดั่งเสือดาว ดวงตากลมใหญ่

คางนกนางแอ่น หนวดเสือโคร่ง เสียงดังฟ้าลั่น”

ได้รับบรรดาศักดิ์เป็น “ฮั่นจางเหิงโหว” (เทียบเท่าพระยา)
ในคราวที่ขงเบ้งยกทัพจากเมืองเกงจิ๋วมาช่วยเล่าปี่ยึดครองเสฉวนนั้น ขงเบ้งและจูล่งยกมาทางทัพเรือตามแม่นต้ำกิมกั๋ง ส่วนเตียวหุยได้รับคำบัญชาให้ยกทัพมาทางบกผ่านแคว้นปากุ๋น โดยขงเบ้งกำชับให้เตียวหุยอย่าวู่วาม ห้ามดื่มสุรา เฆี่ยนตีทหาร หรือทำร้ายประชาชน เพราะ “ยึดคนนั้นยากยิ่งกว่ายึดเมือง” เตียวหุยรับคำขงเบ้ง พร้อมท้าพนันว่าตนจะเข้าถึงเมืองลกเสียได้ก่อนขงเบ้งและเตียวหุยก็กระทำสำเร็จโดยชนะใจเจ้าเมืองปาเส คือ เงียมหงัน(เอี๋ยนเอี๋ยน) ผู้อาวุโส ให้ยอมสวามิภักดิ์ และรับเป็นทัพหน้าพาทัพเตียวหุยยึดเมืองต่างๆ ได้ถึง ๔๕ เมืองโดยไม่ต้องออกรบเลย


ภายหลังเมื่อเล่าปี่ครองเสฉวนแล้ว เตียวหุยได้รับตำแหน่งเป็นเจ้าเมืองปาเสและปกครอง ๔๕ หัวเมืองของแค้วนปากุ๋นในสมัยราชวงศ์ซ่ง ปาเสถูกเปลี่ยนชื่อใหม่ว่า “ล่างจง” เป็นเมืองอุดมสมบูรณ์ดินดำน้ำชุ่มอีกแห่งหนึ่งของเสฉวน

ตั้งอยุ่ฝั่งขวาของแม่น้ำเจียหลิงเจียงซึ่งไหลผ่านสามด้าน ล้อมรอบด้วยภูเขาทั้งสี่ทิศ ทำให้เกิดภูมิทัศน์งดงาม ปัจจุบันนับเป็นอีกหนึ่งเมืองโบราณสำคัญบนเส้นทางสามก๊ก ตั้งอยู่ห่างจากนครเฉิงตูไปทางทิศตะวันเฉียงเหนือราว ๓๓๐ กิโลเมตร

ตัวเมืองโบราณแห่งนี้มีขนาดพื้นที่ ๒.๑ ตร.กม มีถนนถักทอดุจตาข่ายรวม ๖๑ สาย ใจกลางเมืองมีหอจงเทียนโหลว ซึ่งสร้างมาแต่สมัยราชวงศ์ถัง ผมขึ้นบันได ไปยืนบนชั้น ๓ ของหอสูง ตระหง่านกลางเมือง มองไปได้ทั่วทุกสารทิศ เห็นบ้านเรือนแบบซื่อเหอย่วน(สี่คูหาล้อมลานโล่ง) เชื่อมต่อกันคล้าย “พ่วงไข่มุก” ปลูกสร้างอยุ่แน่นขนัดทางด้านตะวันตกของเมืองล่างจงเป็นที่ตั้งโบราณสถานสำคัญที่สุดซึ่งเป็นจุดหมายที่ผู้มาเยือนต้องมาสักการะ คือ “ฮั่นจางเหิงโหวฉือ” หรือศาลเจ้าเตียวหุย


นับเป็น ๑ ใน ๒ ศาลเจ้าสำคัญของเตียวหุยในประเทศจีน
เพราะเป็นที่ฝัง “ร่าง” ของ เตียวหุย ส่วนอีกแห่งหนึ่งอยุ่ที่อำเภอหยุนหยาง เขตฉงชิ่ง เป็นสถานที่ฝัง “ศีรษะ” ของเตียวหุย จนมีคำกล่าวถึงเตียวหุยอันเป็นที่รู้จักกันดีของชาวจีนว่า “ร่างอยู่ล่างจง ศีรษะอยู่หยุนหยาง”
เหตุไฉนทหารเสือยอดขุนพลเตียวหุยจึงถูกแยกหัวแยกร่างฉะนี้?เมื่อพระเจ้าเล่าปี่เตรียมยกทัพไปรบซุนกวน เพื่อแก้แค้นแทนกวนอูที่ถูกฆ่าตาย โปรดให้เตียวหุยยกทัพไปด้วย เตียวหุยจึงเร่งให้ทหาร เตรียมศัสตราวุธ ม้าขาว ธงขาว และเครื่องนุ่งห่มขาว ให้แล้วเสร็จภายใน ๓ วัน ฮอมเกียง(ฟ่านเจียง) และเตียวตัด (จางต๋า) นายทหารฝ่ายพลาธิการคัดค้านว่าเตรียมการไม่ทันและขอเวลาเพิ่ม เตียวหุยซึ่งอยู่ในอารมณ์โกรธแค้นจึงสั่งเฆี่ยนนายทหารทั้งสองคนละ ๕๐ ที และคาดโทษว่าถ้าเตรียมการไม่ทัน กำหนดวันรุ่งขึ้นจะประหารชีวิตเสียพอตกกลางคืนเตียวหุยเสพสุราเมามายไม่ได้สติ นายทหารทั้งสองจึงตัดศีรษะเตียวหุยแล้วนำไปให้ซุนกวนเอาความดีความชอบ
ขณะที่เตียวหุยสิ้นบุญนั้นมีอายุได้ ๕๐ ปี(ข้อมูลบางแห่งระบุว่า ๕๕ ปี) ตรงกับปี พ.ศ. ๗๖๔การจากไปก่อนวัยอันควร ของเตียวหุยให้แง่คิดอย่างดีว่า การเตรียมการด้วยความประมาณ มิอาจควบคุมสติได้นั้นเป็นหนทางสู่ความวิบัติโดยแท้...

ภายในวิหารกลางของศาลเจ้าเตียวหุยมีรูปปั้นเตียวหุย ในชุดจักรพรรดิ สองข้างมีรูปปั้นเตียวเปา (จางเปา) บุตรชายคนโต และม้าฉี (หม่าฉี) นายทหารคนสนิทของเตียวหุย
และที่พลับพลาหน้าสุสาน ตั้งรูปปั้นเตียวหุยในท่านั่ง สวมอาภรณ์ชุดขุน
นางผู้ใหญ่น่าเกรงขาม สองข้างเป็นรูปปั้งฮอมเกียงและเตียวตัดนั่งคุกเขาถูกทหารลงทัณฑ์ พลับพลาแห่งนี้สร้างขึ้นพร้อมกับสุสานมาตั้งแต่สมัยจ๊กก๊ก
สุสานเตียวหุยเป็นเนินดินรูปหลังเต่าขนาดใหญ่ มีความสูงถึง ๘ เมตร เส้นรอบวง ๔๒ เมตร กว้าง ๒๕ เมตร อยู่ภายใต้ร่มเงา ของต้นไม้ใหญ่ ตลอดระยะเวลาเกือบ ๑,๘๐๐ ปีมานี้ สุสานเตียวหุยเป็นที่เคารพสักการะของชาวเมืองล่างจงและชาวเฉสวนมาตลอด


กด link ที่ภาพ & เพื่อไปยัง เซว่ยหยุนหลาง
!
照片製作和謝謝 PHOTO CREDIT AND THANKSขอบคุณที่แวะมาเยี่ยมชม และหวังว่าบทความนี้จะได้ช่วยเป็นประโยชน์ในการเรียนรู้เรื่องราวในสถานที่ต่างๆ ของจ๊กก๊ก ให้กับเพื่อนๆและน้องๆ ที่สนใจเรื่องราวของสามก๊ก

บทความ : ได้รับการอนุญาติจากคุณปริวัฒน์ จันทร (เจ้าของบทความ)


ภาพประกอบ : 特別感謝你,將這些美好的照片與我分享.
special thanks to the owner who share those wonderful pictures
credit ภาพจากเว๊บไซด์ และภาพจากคุณปริวัตน์ จันทร


เรียบเรียงจัดทำใน Blog : เรียบเรียงบทความและภาพประกอบพร้อมทั้งใส่ภาษาไทยและภาษาจีนประกอบด้วยคำบรรยาย และภาษาจีนเพิ่มเติมในส่วนบทความ โดยแม่นางเตียว
Create Date : 20 กุมภาพันธ์ 2556
Last Update : 18 สิงหาคม 2556 22:09:30 น. 0 comments
Counter : 1350 Pageviews.

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ

Valentine's Month


 
แม่นางเตียว
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 10 คน [?]
เวลาว่างๆ เราก็มักจะ ทำอะไรเรื่อยเปื่อย ที่ชอบก็คือฟังเพลง ดูหนัง ส่วนหนังสือนานๆ จะจับสักครั้ง ต้องอ่านเป็นเรื่องสั้น หรือ บทความ ตอนๆ
ถ้าอ่านยาวๆ เลย ไม่ค่อยมีสมาธิเท่าไหร่คะ
นิสัยก็ติงต๋อง บ้าๆ บอๆ ^^


Group Blog
 
 
กุมภาพันธ์ 2556
 
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
2425262728 
 
20 กุมภาพันธ์ 2556
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add แม่นางเตียว's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.