สุสานขงเบ้ง-เตงกุนสัน“ซานกว๋อสู่เต้า” 三國蜀道
เส้นทางสามก๊กสู่เสฉวน


บทความที่จะลงต่อไปนี้ ได้รับการอนุญาติ จากคุณปริวัฒน์ จันทร

เพื่อความสะดวกในการอ่านข้อมูล ดังนั้นจึงขอแยกส่วนของบทความโดยแบ่งเป็นหน้า สถานที่ละหน้า ทั้งหมด 8 สถานที่หลักๆ ตามลำดับ การไปเยือน เส้นทางนี้


สถานที่ 8 สุสานขงเบ้ง-เตงกุนสัน 武候墓 - 定軍山
คารวะสุสานขงเบ้ง 武候墓ที่เตงกุนสัน定軍山

ไม่กี่กิโลเมตรจากด่านยังเบงก๋วนเป็นที่ตั้งของเขาเตงกุนสัน เป็นที่ตั้งเขาเตงกุนสัน ลักษณะเป็นภูเขา ๑๒ ลูกเชื่อมติดต่อกัน และเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขา ฉินหลิ่งซึ่งพาดยาวในแนวเหนือ-ใต้


เขาเตงกุนสันอันโด่งดังในเรื่อง สามก๊ก นี้ เดิมเป็นที่ตั้งคลังเสบียงของวุยก๊ก โดยโจโฉมอบหมายให้

แม่ทัพแฮหัวเอี้ยน(เซี่ยโหวยวน) เป็นผู้รักษา ต่อมาเมื่อเล่าปี่และขงเบ้งยกทัพไปตีเมืองฮันต๋ง
ได้มอบหมายให้ขุนพลเฒ่าฮองตงไปตีฐานที่มั่นแห่งนี้ และสังหารแฮหัวเอี๋ยนลงได้
เขาเตงกุนสันเป็นชัยภูมิสำคัญบนเส้นทางจากวุยก๊กสู่จ๊กก๊ก

เพราะหากยึดเขาแห่งนี้ได้ เมืองฮันต๋งก็เสมือนอยุ่ในเงื้อมมือ

เพราะเหตุใดขงเบ้งจึงสั่งการไว้ก่อนสิ้นลมว่าให้นำศพของตนมาฝังไว้ ณ เชิงเขาแห่งนี้?

หลังยกทัพออกกิสานครั้งที่ ๖ และไม่สามารถพิชิตทัพของสุมาอี้

ส่วนทัพพระเจ้าซุนกวนก็เสียทีทัพพระเจ้าโจยอย(เฉาเร่ย)ของวุยก๊ก และเลิกทัพกลับกังตั๋ง
ขงเบ้งเสียใจจนกระอักโลหิต อาการป่วยกำเริบหนัก

อีกทั้งสังเกตเห็นดวงดาวขุนพลชีวิตตนหรี่แสงยิ่งนัก แม้จะพยายามฝีนชะตาฟ้าลิขิต
ทำพิธีกรรมต่ออายุแต่ก็ไม่สำเร็จ

ก่อนสิ้นบุญ ขงเบ้ง มอบตำราพิชัยสงครามและตำราต่างๆ ที่ศึกษามาตลอดชิวิตแก่เกียงอุย ซึ่งเขาพิเคราะห์แล้วว่าเป็นผู้มีความซื่อสัตย์ ทั้งมีสติปัญญา กอปรด้วยวิริยอุตสาหะ และได้ศึกษาตำราพิชัยสงครามมานาน

(ภายหลังสิ้นขงเบ้งแล้ว เกียงอุย นำทัพจ๊กก๊กสู้รบกับวุยก๊กถึง ๙ ครั้ง แม้หลังจากจ๊กก๊กตกเป็นของวุยก๊กแล้ว
เกียงอุยยังพยายามหาทางกอบกู้ แต่ก็ล้มเหลว ในที่สุดจึงเชือดคอตัวเองตาย)
ขงเบ้งสั่งเสีย แก่เกียงอุยไว้ ๓ เรื่อง

เรื่องแรกคือ การถอยทัพกลับเมืองเสฉวน โดยใช้อุบายคนตายหลอกคนเป็น

เรื่องที่ ๒ คือ การคิดอ่านกำจัดอุยเอี๋ยน ซึ่งจะเป็นกบฏทันทีที่ทราบว่าขงเบ้ง สิ้นบุญแล้ว

เรื่องที่ ๓ ด้วยวิตกว่าแม้เสฉวนจะตั้งอยู่ในชัยภูมิอันเลิศล้ำ ยากแก่ข้าศึกจะบุกเข้าโจมตี แต่ยังมีเส้นทางซอกเขา ที่ตำบลอิมเป๋งและช่องเขาเตงกุนสันซึ่งข้าศึกสามารถลอบบุกเข้ามาได้ จึงสั่งเกียงอุยว่า เมื่อเขาตายแล้ว ให้จัดทหารไปรักษาการณ์ที่ตำบลอิมเป๋งอย่างเคร่งครัด ภายหลังพระเจ้าเล่าเสี้ยน กลับให้ถอนค่ายทหารที่รักษาตำบลอิมเป๋ง เมื่อแม่ทัพเตงงาย (เติ้งไอ้) ของวุยก๊กยกทัพมาตามเส้นทางนี้จึงผ่านไปอย่างง่ายดาย และยึดเสฉวนได้
นับว่าขงเบ้งคาดการณ์ไว้อย่างแม่นยำจริงๆ รวมทั้งเมื่อเสร็จพิธีการศพแล้ว ให้นำศพของเขาฝังข้างทางในซอกเขาเตงกุนสัน พร้อมกำชับเกียงอุยว่าอย่าได้ลืมเป็นอันขาดนี่คือคำสั่งเสียของมหาอุปราชผู้หยั่งรู้ดินฟ้าแห่งจ๊กก๊กที่ให้ไว้ ณ กลางสมรภูมิ ก่อนจะสิ้นบุญอย่างสงบต่อหน้าผู้ไว้วางใจในวันแรม ๘ ค่ำ เดือน ๑๐ พ.ศ. ๗๗๗ ตรงกับปีที่ ๑๒ ในรัชกาลพระเจ้าเล่าเสี้ยน สิริอายุได้ ๕๓ ปี
พลันที่ขงเบ้งสิ้นลม กองทัพจ๊กก๊กเย็นเยียบไปทั้งค่าย พยับลมมัวไปทั่วอากาศ ทหารทั้งปวงรู้ก็ตกใจ
ต่างคนต่างร่ำไห้ แล้วคอยห้ามกันให้สงบไว้มิให้เลื่องลืออื้ออึงรู้ไปถึงศัตรูครั้นเมือเสร็จพิธีศพที่เสฉวน พระเจ้าเล่าเสี้ยนโปรดให้แต่งขบวนอิสรยยศเชิญศพขงเบ้ง ประกอบด้วย ธงทิว ม้าล่อ ฆ้องกล่อง ทหารม้า ทหารราบเป็นอันมาก แล้วเสด็จส่งศพขงเบ้งเสมือนพระญาติผุ้ใหญ่จนถึงที่ฝังศพ


เกียงอุยทำหน้าที่เป็นแม่งานเตรียมการหลุมฝังศพไว้ข้างทาง ในหุบเขาเตงกุนสัน
เลือกสถานที่ใกล้เนินเขา น้ำไม่ท่วมขัง แล้วขุดหลุมกว้าง ๗ ศอก ยาว ๙ ศอก ลึก ๕ ศอก เอากรวดโรยพื้นล่าง เอาทรายโรยพื้นกลาง ด้านบนโรยดินภูเขา และปูทับแผ่นเงินแผ่นทอง กระดาษเงินกระดาษทอง และเสื้อผ้าอาภรณ์จำนวนมาก

กำหนดวางศพขงเบ้งหันศีรษะไปทางเมืองเสฉวน หันปลายเท้าไปข้างเมืองลกเอี๋ยง ประหนึ่งนอนดูบรรดาข้าศึกที่จะยกทัพมาตามเส้นทางในเทือกเขาเตงกุนสันชั่วกาลนาน...
โดยนัยนี้ สุสานของขงเบ้งจึงเปรียบเสมือนด่าน ด่านก็คือสุสาน ด่านนี้ไม่ต้องมีกำแพงสูง คูหาป้อมค่าย และทหารเฝ้าด้วยผู้ยิ่งใหญ่ท่านหนึ่งยอมฝังร่างอยู่กลางหุบเขา ยอมตากน้ำค้าง หนาว คอยปกป้อง ชาวจ๊กก๊กมิให้ต้องนอนขวัญผวา แทนที่ท่านจะเลือกนอนสงบนิ่งในสุสานหลวงตามโบราณราชประเพณี ตามตำแหน่งสูงสุดของขุนนางชั้นผู้ใหญ่ ท่านกลับสั่งให้นำร่างของตนไปฝังอยู่ข้างทางป่าเปลี่ยวซึ่งวันคืนไร้ผู้คนผ่าน


มหาอุปราชผู้ยอมฝังร่างคุ้มเมือง ณ หุบเขาเตงกุนสัน
ได้แสดงอิทธิปาฎิหาริย์ช่วยเหลือชาวเสฉวนไว้อย่างสำคัญ

เมื่อแม่ทัพจงโฮยของวุยก๊กเดินทัพตามเส้นทางผ่านด่านแฮบังก๋วนและช่องเขาเตงกุนสันเข้าสุ่จ๊กก๊ก หลังจากยึดด่านแฮบังก๋วนได้แล้ว ตกกลางคืนขณะเข้านอน เขายินเสียงคนอื้ออึงอยู่ภายนอก คิดว่าทหารจ๊กก๊กยกมาตี แต่เมื่อออกไปดูก็ไม่พบอะไรผิดปกติ เป็นเช่นนั้นอยู่ทั้งคืน


พอรุ่งเช้า จงโฮยออกลาดตระเวนเห็นพายุพัดจัดที่เชิงเขาเตงกุนสัน คล้ายมีทหารม้ากองใหญ่เคลื่อนเข้าหา แต่พอเข้าใกล้ก็หายตามลมไปหมด ทหารทั้งปวงเชื่อว่าเป็นผีทหารอย่างแน่นอน เมื่อจงโฮยทราบว่ามีสุสานของขงเบ้งอยุ่บนเขานั้น ก็ให้เซ่นไหว้คารวะตามธรรมเนียม ในค่ำคืนนั้นก็ฝันเห็นชายแต่งตัวคล้ายนักพรต
มือถือพัดขนนก เดินเข้ามาหา หน้าตาผ่องใสแต่แววตาโศกเศร้า กิริยาท่าทางงดงามราวเทพยดานักพรตผู้นั้นกล่าวว่า "ราชวงศ์ฮั่นนั้นได้ดับสูญแล้ว
ใครจะฝืนฟ้าลิขิตเป็นไปไม่ได้ แต่อาณาประชาราษฎร์เป็นผู้

ได้รับความเดือดร้อน เมื่อท่านผ่านด่านนี้ไปแล้ว

ขอจงงดเว้นการฆ่า อย่ากระทำทารุณแก่ประชาชน

ข้าพเจ้ามาขอร้องท่านเพียงเท่านี้" ว่าแล้วก็อันตรธานหายไป

จงโฮยเมื่อตื่นจากฝันจึงรู้ว่าชายคนนั้นคือ

ขงเบ้งมาเยี่ยมด้วยความห่วงใยประชาชนจ๊กก๊ก

รุ่งขึ้นจงโฮย จึงออกประกาศห้ามทหารทำร้ายประชาชน

ถือเป็นความห่วงใยต่ออาณาประชาราษฎร์ในแว่นแคว้นอย่างสุดซึ้งแม้ตนจะล่วงลับลาโลกไปนานกว่า ๒๐ ปีแล้วก็ตามสุสานขงเบ้ง มิใช่สุสานใหญ่โตโอฬาร ทว่าสงบงามยิ่งนัก ด้านหน้ามีศาลเจ้าขงเบ้งด้านหลังเป็นสุสานเนินดินปกคลุมด้วยหญ้าเขียวขจี และมีต้นไม้โบราณต้นใหญ่อยู่รายรอบแผ่กิ่งก้านให้ร่มเงา


หน้าสุสานเนินดินมีศาลาและแผ่นป้ายสุสานสองป้าย ซึ่งสร้างขึ้นในรัชกาลจักรพรรดิวั่นลี่แห่งราชวงศ์หมิง (พ.ศ. ๒๑๓๗ )และ รัชกาลจักรพรรดิหย่งเจิ้นแห่งราชวงศ์ชิง (พ.ศ. ๒๒๗๗)


เย็นย่ำวันนั้น ภายในสุสานอันเงียบสงบ เรียบง่าย และดูเป็นกันเอง ราวประหนึ่งผู้นอนสงบนิ่งอยู่เบื้องหน้าใต้เนินดินคือญาติผู้ใหญ่ที่คุ้นเคยมานาน ผมค้อมคำนับสุสานของหนึ่งในผู้ยิ่งใหญ่ด้านการปกครองและพิชัยยุทธ์สงคราม ผู้เปี่ยมด้วยความเสียสละ ดำรงชิวิตอย่างสันโดษสมถะสูงส่ง ด้วยความจงรักภักดีต่อผู้เป็นนายอย่างสุดหัวใจ

เพลานั้นเอง..ผมรู้สึกตื้นตันใจอย่างบอกไม่ถูกที่ได้มีโอกาสมาคารวะท่านถึงสถานที่อันศักดิ์สิทธ์ยิ่งแห่งนี้
ถึงกับหลั่งน้ำตาออกมาอย่างมิรู้สึกตัว...

การเดินทางตามรอยเส้นทางสามก๊กสู่เสฉวน จากศาลเจ้านักรบ นครเฉิงตู มาสิ้นสุดที่สุสานขงเบ้ง เมืองฮั่นจง
ทำให้ผมต้องกลับมาอ่านทบทวน สามก๊ก หลายตอนหลายฉบับ
เพื่อทำความเข้าใจแต่ละเรื่องราวที่เกิดขึ้นตามรายทางสายนี้


และดูเหมือนเมื่อยิ่งอ่านก็ยิ่งไม่มีบทสรุปการเดินทางใดจะดีเท่ากับอนุสติแห่งชีวิตของยอดวีรชนจูกัดเหลียง ขงเบ้ง ซึ่งได้แสดงให้เราเห็นถึงสัจธรรม ประการหนึ่งว่า สติปัญญาของมนุษย์ แม้เลิศล้ำลึกซึ้งกว้างไกลสักเพียงใด ก็มีฐานะเพียงแค่จะคิดและทำ แต่การจักสำเร็จหรือล้มเหลวประการใดนั้น
ย่อมเป็นไปตามลิขิตแห่งสวรรค์อันมิอาจผันแปร...ดุจดั่งสายน้ำและเกลียวคลื่นแห่งมหานทีแยงซีเกียงที่รี่ไหลสู่บุรพทิศ

เคยกวาดซัดเหล่าวีรชนให้หล่นลับหายไปในประวัติศาสตร์
มาแล้วนับจำนวนมิถ้วน

ถูกผิดแพ้ชนะหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไป

หากแต่ดวงตะวันและภูผายังคงดำรง

ดั่งเช่นชีวิตที่เกิดขึ้นแล้วตั้งอยู่และดับไป

คงเหลือแต่คุณงามความดีที่โลกจะจารึกไว้

และกล่าวขานอยู่คู่แผ่นดิน...


DEDICATED TO ZHUGE LIANG 诸葛亮丞相


MV credit : Thanks to 智勇 黄
ภาพเพิ่มเติม

ตอนนี้เป็นปลายสถานที่ในเส้นทางซานกว๋อสู่เต้า ที่คุณปริวัตน์ จันทรได้มีโอกาสไปเยี่ยมชม
และได้มีเรื่องราวอันน่าประทับใจมาฝากให้กัน

照片製作和謝謝 PHOTO CREDIT AND THANKSขอบคุณที่แวะมาเยี่ยมชม และหวังว่าบทความนี้จะได้ช่วยเป็นประโยชน์ในการเรียนรู้เรื่องราวในสถานที่ต่างๆ ของจ๊กก๊ก ให้กับเพื่อนๆและน้องๆ ที่สนใจเรื่องราวของสามก๊ก

บทความ : ได้รับการอนุญาติจากคุณปริวัฒน์ จันทร (เจ้าของบทความ)


ภาพประกอบ : 特別感謝你,將這些美好的照片與我分享.
special thanks to the owner who share those wonderful pictures
credit ภาพจากเว๊บไซด์ และภาพจากคุณปริวัตน์ จันทร


เรียบเรียงจัดทำใน Blog : เรียบเรียงบทความและภาพประกอบพร้อมทั้งใส่ภาษาไทยและภาษาจีนประกอบด้วยคำบรรยาย และภาษาจีนเพิ่มเติมในส่วนบทความ โดยแม่นางเตียว


Create Date : 20 กุมภาพันธ์ 2556
Last Update : 17 สิงหาคม 2556 23:21:57 น. 12 comments
Counter : 4495 Pageviews.

 
up เพจตอน สุสานขงเบ้ง -เตงกุนสัน เรียบร้อยแล้ว ซึ่งสถานที่นี้เป็นปลายเส้นทางของซานกว๋อสู่เต้า ที่คุณปริวัตน์ จันทร ได้เดินทางไปเยี่ยมชมมา และอนุญาติให้นำบทความนี้มาลง ขอขอบคุณอย่างมาก

การจัดทำblog ด้วยบทความนี้ ต้องยอมรับเป็นเรื่องราวที่น่าประทับใจ และโดยส่วนตัวก็ดีใจที่ได้เจอบทความนี้ เพราะยังมีน้อยคนในบ้านเราที่จะได้ไปสัมผัสเต็มเส้นทางแบบนี้ เพราะคงต้องใช้เวลาเยี่ยมชมแต่ละสถานที่พอสมควร

ยิ่งค้นหาภาพเพิ่มเติมก็ยิ่งทำให้ประทับใจกับสถานที่ต่างๆ เหล่านี้
ตั้งแต่จุดแรกที่หวู่โหวฉือเฉิงตู ฟูเล่อซาน ด่านไป๋หม่าก๋วน แฮบังก๋วน ล่างจง เซว่ยหยุนหลาง เกียมก๊ก ยังเบงก๋วน จนมาบรรจบที่เตงกุนสัน เส้นทางต่อเส้นทาง แม้จะเห็นผ่านเพียงภาพ ก็รู้สึกถึงความมีเสน่ห์ของสถานที่เป็นอย่างมาก และสัมผัสความรู้สึกผ่านภาพต่างๆ เหล่านี้ได้อย่างประหลาด

อีกทั้งการค้นหาข้อมูลและภาพเพิ่มเติมในครั้งนี้ก็เหมือนมีแรงดลใจ (จากท่านขงเบ้งหรือเปล่า?) ที่ให้ได้เจอที่สิ่งที่ต้องการจะทราบอยู่ เลยที่มีเรื่องราวและภาพมาฝากกันให้อย่างที่เรียกว่า ความรู้สึกทั้งหมด ถูกถ่ายทอดผ่านการทำblog ในครั้งนี้

อาจจะไม่สมบูรณ์ที่สุด แต่ก็ทุ่มเทด้วยใจและความพยายามในครั้งนี้ ซึ่งโดยส่วนตัวถือว่าคุ้มค่ากับการที่เราได้ค้นหาและพบเจอในสิ่งที่เราอยากจะรู้เรื่องราว

ขอบคุณที่แวะมาเยี่ยมชมกันนะคะ


โดย: แม่นางเตียว วันที่: 15 เมษายน 2556 เวลา:22:36:38 น.  

 
ดูแล้วจะร้องไห้อ่ะครับพี่เตียว (T_T)


โดย: น้องเหลียง(จูเก๋อเหลียง) IP: 125.27.187.16 วันที่: 16 เมษายน 2556 เวลา:12:09:31 น.  

 
น้องเหลียง พี่น้ำตาไหลไปหลายตอนแล้ว ตอนcapture ภาพมาลงนี่ ความรู้สึกแค่เห็นผ่านภาพที่จะนำลงมาก็ตื้นตัน ท่านขงเบ้งยังคงมีห่วง แถมขงเบ้งเฮียถังก็สื่อการแสดงออกได้อย่างชนิดที่เรียกว่า เขาเหมือนถ่ายทอดความรู้สึกของขงเบ้งออกมาจริงๆ ยิ่งในช่วงท้ายๆ ทั้งๆที่พวกเราเองก็ไม่เคยได้เห็นว่า ท่านขงเบ้งตัวจริงหน้าตาเป็นอย่างไร

แต่เราก็ยังคิดว่า เฮียถังแสดงได้เหมือนให้ความรู้สึกว่า ขงเบ้งจริงๆ มาอยู่ตรงนี้ และโดยส่วนตัวยิ่งมองที่ใบหน้ารูปปั้นในหวู่โหวฉือ ที่เฉิงตู ,อนุสาวรีย์ที่ฮันจง หน้าตาและบุคคลิกของเฮียถังละม้ายคล้ายใบหน้าและบุคคลิกของรูปปั้นมาก

บทความทั้งหมดของเส้นทางนี้ ถือเป็นวาสนาที่เป็นแรงบันดาลใจให้พี่ได้ค้นหา


โดย: แม่นางเตียว วันที่: 16 เมษายน 2556 เวลา:12:54:49 น.  

 
เรียนสอบถาม สุสานเตียวจูล่ง หรือไม่ครับ


โดย: nattavanit IP: 171.98.134.57 วันที่: 9 มิถุนายน 2556 เวลา:9:55:36 น.  

 
ได้บรรยากาศครับผม...


โดย: bigso IP: 183.89.6.129 วันที่: 20 มิถุนายน 2556 เวลา:23:20:27 น.  

 
ตอบ : bigso
ขอบคุณค่ะ ที่แวะมาเยี่ยมชม
ยังมีสถานที่อีกมากพอสมควร ทั้งในเสฉวนเองและมณฑลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หากจะเก็บให้ครบเรื่องราวของจ๊กก๊ก ซึ่งบางสถานที่อาจจะถูกทำลายจากสงครามและต้องบูรณะซ่อมสร้างกันใหม่

จากที่คุยคุณปริวัตน์ บางสถานที่อาจจะไกลจากเส้นทางหลักๆ จากเสฉวนไปทางเหนือกิสานอีก อย่าง อู่จั้งหยวน ที่ใกล้กับเตียงอั๋น ซึ่งส่วนนี้คุณปริวัตน์ได้มีโอกาสไปเยี่ยมชมมาแล้ว ถึงกับบอกว่าไกลมาก คนในจีนเองบางครั้งถามทางยังบอกไม่ถูกเหมือนกัน


โดย: แม่นางเตียว วันที่: 23 มิถุนายน 2556 เวลา:20:51:58 น.  

 
ตอบ: nattavanit
จากที่เคยคุยกับคุณปริวัตน์
ในเส้นทางซานกว๋อสู่เต้า ยังไม่รวมสุสานของท่านกวนอู ซี่งอยู่คนละเส้นทางกัน
(กวนหลิน ลั่วหยางฝั่งศีรษะ)
(ตังหยาง หูเป๋ย ฝั่งร่าง)

เท่าที่สอบถามกับคุณปริวัตน์ ในส่วนสุสานของท่านจูล่งและท่านฮองตง อยู่ขอบปริมลฑลของนครเฉิงตูทั้งนั้น

ซึ่งท่านจูลงอยู่ที่อำเภอต้าอี้ ห่างจากเฉิงตู(เซ็งโต๋)ไปประมาณ 50 กิโล

ส่วนทางฮองตงอยู่ทางตะวันตกของนครเฉิงตู ที่หมู่บ้านฮองตง (หวงจง)

ซึ่งทั้งสองสถานที่นี้สามารถsearch หาจากเว๊บจีนได้ เพราะเคยsearch ภาพเจอสถานที่เหล่านี้ในเว๊บไซด์ทั้งนักท่องเที่ยวชาวจีน และนักท่องเที่ยวญี่ปุ่นโดย: แม่นางเตียว วันที่: 23 มิถุนายน 2556 เวลา:21:16:45 น.  

 
ตอบ: nattavanit
สุสานของท่านจูล่ง เท่าที่search ดูจากเว๊บจีน ทางส่วนของศาลเจ้าจูล่งและสุสาน ยังอยู่ลักษณะ ซึ่งการบูรณะของทางการอาจจะยังไม่ถึง สถานที่อาจจะรกร้าง

แต่หากว่าเป็นบรรยากาศ ก็ต้องถือว่ายังคงร่องรอยโบราณสถานที่เดิมไว้อยู๋ ณ ตอนนี้ ไว้นำภาพมาลงให้ในส่วนของบทความต่อไป

ส่วนที่กวนหลิน ลั่วหยางนี่ ไปsearh มามีคนไปเยี่ยมชมและลงภาพสถานที่ไว้ที่blog อื่นแล้ว ไว้ลงเป็นlink เพิ่มเติม ให้ไปชมกัน ในส่วนของบทความ เกงจิ่ว (จิ้งโจว) ที่จะขออนุญาติคุณปริวัตน์นำมาลงในบทความต่อไปโดย: แม่นางเตียว วันที่: 24 มิถุนายน 2556 เวลา:20:51:26 น.  

 
ขอบคุณครับ เรียนถามต่อ เพลงบรรเลงในหน้า นี้ หาฟังได้ที่ เว็บใด ครับ นอกจาก ในหน้านี้.


โดย: nattavanit IP: 58.9.40.61 วันที่: 6 กรกฎาคม 2556 เวลา:15:40:12 น.  

 
ฟังเพลงแล้ว กระแทกอารมย์มากๆ


โดย: nattavanit IP: 58.9.40.61 วันที่: 6 กรกฎาคม 2556 เวลา:15:41:28 น.  

 
แปะเพลงไว้ในblog แล้วค่ะ loadได้ เป็นmvที่แฟนๆเขาup ไว้ใน youtube

ต้องขออภัยที่รูปไม่ขึ้น เพราะเว๊บที่ฝากภาพไว้ปรับปรุง ซึ่งไม่สามารถไปแก้ไข เพิ่มเติมได้ ดังนั้นจึงต้องup รูปอีกครั้งทั้งหมด


โดย: แม่นางเตียว วันที่: 17 สิงหาคม 2556 เวลา:23:30:00 น.  

 
ผมเพิ่งเห็นกระทู้นี้ วันนี้เองครับ

คงจะช้าไปหลายปี จึงไม่เห็น คห.อื่นเลยครับ.


โดย: เจียวต้าย วันที่: 14 เมษายน 2558 เวลา:10:59:38 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ

แม่นางเตียว
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 10 คน [?]
เวลาว่างๆ เราก็มักจะ ทำอะไรเรื่อยเปื่อย ที่ชอบก็คือฟังเพลง ดูหนัง ส่วนหนังสือนานๆ จะจับสักครั้ง ต้องอ่านเป็นเรื่องสั้น หรือ บทความ ตอนๆ
ถ้าอ่านยาวๆ เลย ไม่ค่อยมีสมาธิเท่าไหร่คะ
นิสัยก็ติงต๋อง บ้าๆ บอๆ ^^


Group Blog
 
 
กุมภาพันธ์ 2556
 
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
2425262728 
 
20 กุมภาพันธ์ 2556
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add แม่นางเตียว's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.